Biblioteca UTCB

07

Lucrări: 2056 lucrari in 3157 publicatii in 14 limbi
100 de personalităţi în construcţii de: Popescu, Hristache (Text tipărit)
Subiecte
patrimoniu construcţii metalurgie chimie geografie mecanica pământurilor tehnica frigului mecanică telecomunicaţii construcţii hidrotehnice apă ape de suprafaţă hidroamelioraţii literatură engleză Literatură franceză fundaţie empiric analiză funcție matrice modelare centrifugare fizică terasament armătură zidărie matematică oţel grindă liant colectare trafic frecvenţă agregat efect fotovoltaic anedocte poluanţi poluare mediu înconjurător aer sol deşeuri gospodărirea apelor agricultură atmosferă industrie protecţia mediului economie teorie productivitate preţ cultură autoCAD Screen Microsoft Excel Mathcad lansare program desen hidrologie profit roci teren de fundare fundaţii de adâncime aplicație exemple rezolvate și explicate hidraulică hidrostatică diagrame de eforturi tensiuni solicitarea simplă la întindere calculul pieselor de dimensiuni mici încovoierea pură torsiunea liberă stabilitate elastică grinzi statica dinamica reacții chimice conice cuadrice Microsoft Word integrala de suprafață ecuaţii diferenţiale spații vectoriale forme pătratice calcul vectorial spații euclidiene matrice simterice sisteme de ecuații diferențiale elemente de calcul variațional histogramă integrale improprii integrale cu parametru nivelment geometric determinanți planul dreapta în spațiu complemente de calcul vectorial curbe suprafețe ecuații integrale teoria câmpurilor anexe serii Fourier sisteme algebrice liniare spații liniare teorie spectrală calcul matricial geometrie descriptivă elemente de geometrie diferențială a curbelor plane elemente de geometrie diferențială a curbelor strâmbe modele practice vibraţii mobilizare subsoluri analitică foraje taluz torsiune flambaj dispersie evenimente probabilitate evenimente independente variabile aleatoare legi clasice intervale de încredere metoda diferenţelor finite metoda elementelor finite ecuații cu derivate parțiale de ordinul întâi ecuații cu derivate parțiale de ordinul al doilea integrala Riemann simplă integrala curbilinie integrale multiple formule integrale transport rutier sistem informatic integrat arhitectură ecuația generală a dispersiei probleme matematice rezolvarea ecuației difuziei dispersia poluanţilor cursuri de apă lacuri ape subterane poluarea chimică istorie fotogrametrie metoda elementului finit câmp magnetic centre de greutate sisteme de forțe echilibrul punctului material echilibrul solidului rigid echilibrul sistemelor de corpuri grinzi cu zăbrele cinematica rețele de calculatoare noțiuni elementare construirea rețelelor locale LAN construirea rețelelor de mare suprafață operarea în rețele de calculatoare elemente de bază adăugare de conținut unei pagini crearea link-urilor lucrul cu elemente grafice crearea tabelelor folosirea elementelor multimedia crearea straturilor crearea cadrelor crearea formularelor utilizarea șabloanelor administrarea site-ului accesibilitate și testare editarea codului căldură infrastructură scări acțiuni în construcții pereți din zidărie planşee acoperișuri tehnica construcțiilor autorizare executare recepția lucrărilor de construcții calitatea în construcții produse pentru construcţii siguranţa în construcţii pereţi elemente generale higrotermica construcţiilor acustica construcțiilor iluminarea naturală fundaţii structuri de rezistență la clădiri lucrări de terasamente construcții lingvistică germană structuri metalice calcul static lingvistică acțiuni dinamice calculul structurilor solicitări compuse acțiuni seismice cutremur risc seismic formularea problemelor metode matematice de rezolvare elemente de construcții static determinate șaibe plăci membrane elastice elemente de construcții elastice încărcări dinamice structuri din bare încărcări statice domeniul elasto-plastic plăci inelastice elemente de construcții membrane și corpuri masive proiectarea elementelor de construcții condiții de nedeterminare elemente de egală rezistență grinzi continue geotehnica materiale geosintetice versanți calculul momentelor încovoietoare lucrările de susținere sprijiniri simple ziduri de sprijin lucrări de consolidare lucrări de susținere din pământ armat reabilitare elemente de cinematica fluidelor bazele hidrodinamicii mișcarea permanentă a fluidelor conducte sub presiune mișcarea nepermanentă a lichidelor stratul limită mișcări efluente permanente mișcarea permanentă cu suprafață liberă a lichidelor calculul hidraulic al podețelor mișcarea apei subtrerane valuri mișcarea nepermanentă a apei cu suprafață liberă analiza dimensională similitudinea hidraulică tehnologii de întreținere-reabilitare la străzi reciclarea straturilor rutiere degradate repararea degradărilor de suprafață îmbrăcăminți din beton de ciment repararea degradărilor structurale pavaje de piatră la străzi pavaje ornamentale demolarea structurilor rutiere la străzi degradate tehnologii de execuție a fundațiilor rutiere materiale rutiere căi de comunicații rutiere căi de comunicații drumul în plan drumul în profil longitudinal drumul în profil transversal platforme industriale și comerciale amenajarea parcajelor și platformelor stadiul actual al cunoștințelor metode de modelare a interacțiunii fundație-teren epurarea apelor uzate centrale hidroelectrice parametri caracteristici de interacțiune rezistențele mecanice ale betonului influența agregatelor asupra performanțelor betonului metode de proiectare a compoziției betoanelor în funcție de agregate experimentări determinarea influenței agregatelor beton proaspăt și întărit investiţii lucrări de pământ fizica acoperișuri și învelitori concepția și realizarea clasificarea și pantele acoperișurilor alcătuirea acoperișurilor și învelitorilor considerații tehnico-economice asupra acoperișurilor poduri degradarea construcţiilor comportarea construcţiilor diagnosticarea construcțiilor existente strategia de intervenție evaluarea siguranței structurale expertiza tehnică măsuri de intervenție teren în pantă consolidarea infrastructurii construcțiilor existente consolidarea structurilor de beton armat expertiza și consolidarea structurilor consolidarea și reabilitarea elementelor din lemn consolidarea planșeelor lucrări de intervenție comportarea insitu a construcțiilor lianți hidraulici proiectarea și execuția lucrărilor de remediere hidroizolații bituminoase acoperișuri de beton norme tehnice alcătuirea și executarea hidroizolației execuția și exploatarea învelitorilor acoperișuri în pantă la clădiri membrane polimerice prinderea și montajul tablelor metalice beton armat și precomprimat monolite și prefabricate factori meteorologici climatul interior clădirilor comportamentul termic al clădirilor consumuri energetice ale clădirilor expertiza energetică a clădirilor existente certificarea energetică a clădirilor repere legislative auditul energetic al clădirilor exigențe și performanțe fizice ale tâmplăriei exigențe de confort în construcții parametrii mediului exterior caracteristicile fizice ale tâmplăriei proiectarea și executarea tâmplăriei dimensionarea suprafețelor vitrate probleme speciale privind tâmplăria vitrată tipuri de tâmplărie instalații de încălzire noțiuni de confort puritatea aerului confortul termic sisteme de încălzire încălzirea locală încălzirea cu apă caldă și abur încălzire cu aer cald instalații de încălzire prin radiație calculul instalațiilor de încălzire transfer de căldură și umiditate curgerea fluidelor izolarea termică a clădirilor dimensionarea suprafețelor de încălzire determinarea sarcinii termice calculul elementelor de încălzire cu apă caldă instalații cu agenți termici cu parametri ridicați dimensionarea rețelelor termice alimentarea cu căldură a instalațiilor de preparare a apei calde de consum exploatarea instalațiilor de încălzire reglarea instalațiilor de încălzire clădiri de locuit fundații gestiune protecția mediului debit calculatoare personale desen tehnic difuzie modernizare intersecție variantă Timișoara structuri rutiere deformații elastice nedeterminate curbe plane flambaj elastic seismicitate structuri multietajate calcul structural curs eroziune baraj Universitatea Alma Mater Rudolphina politica de mediu ecuația diferențială omogenă spațiul și timpul Aurel A. Beleş Cristea Mateescu Dan Mateescu Anghel Saligny Radu P. Voinea Constantin Avram Ştefan Bălan Nicolae Profiri Gheorghe Em. Filipescu Elie Radu Decebal Anastasescu Gheorghe Badea administrarea oficial europeană Administrarea în legislaţia europeană convenţia europeană consiliul Europei Termodinamică inginerească modernă transfer de căldură model matematic de analiză a temperaturii centrale termice murale conceptul de "Work based learning" modelarea în hidraulică energii reglabile sistem ventilare-climatizre tub radiant reţea hidrografică inundaţii G.I.S. model matematic instalaţii de ventilare pompă de căldură sisteme aer condiţionat componente sistemul aerului HVAC proiectare Windows 98 Windows XP Professional Windows Vista Microsoft Word Microsoft Excel Programul Powerpoint programarea în Microsoft Visual FoxPro Algebră liniară geometrie analitică diferenţială Noţiuni teoretice şi probleme martice şi sisteme de ecuaţii liniare vectori problematica filosofiei materialismul dialectic existență și conștiință structuralitatea vieții studiul hidrologic construcţia puţurilor execuţia forajelor staţia de clorare verficarea presiunii pe teren armarea fundației calculul soluţiei neutralizate ecuaţia Bernoulli ecuaţia Riccati ecuaţia Clairaut ecuaţia Lagrange teorema Cauchy-Picard GIS Literatură americană pereţi etaje din oţel podea de lemn scări rulante acoperişuri metoda MPA (Modal Pushover Procedure) metoda N2 metoda excentricităţii echivalente modelare analiza pushover structură plană structură spaţială studiu numeric faţade fundaţii cofraj planşee şarpantă finisaje monocloramina breakpoint bioxid de clor reacţii de substitutie şi disproporţionare proces de clorinare oxidare avansată sinteză secvenţială a monocloraminei memorie cache cache Ram cache Tag celula SRAM simulator CDLR SPEC 2000 metoda substructurilor metoda frontieră metoda de volum metoda elementelor de frontieră metoda elementelor finite metoda de testare pseudodinamică acces controlat SAP NetWeaver securitate pattern QBAC tehnologia GNSS modelul digital al terenului metode astronomo-geodezice metoda Delaunay metoda interpolării celui mai apropiat vecin metoda Kriging de interpolare sistem SAP SEM metoda analizei cost-beneficiu metoda valorii adăugate metoda analizei de portofoliu model logic fuzzy procese stochastice Markov metoda multiplicatorilor Lagrange lanţuri Markov finite neomogene reţele wireless protocoale de comunicaţie framework software trilateraţia geocompozite geomembrane geotextile metoda depozitului de deşeuri echivalent metoda pantei infinite metoda penei metoda corelării de imagini digitale metoda distanţelor critice criteriul Leguillon metoda fotoelasticimetriei metoda termoelasticimetriei legea lui Darcy metoda elementului finit modelarea matematică GMS-Groundwater Modeling System modelul MODFLOW MT3D grinzi metalice stâlpi structuri cu cadre metalice cadre contravântuite teme concurs rezolvare rezistență materiale tensiuni deformații solicitare calcul energie potențială flambaj investigaţii hidro-mecanice structura solului reţinerea apei din sol Mecanică experimentală modernă a solului nesaturat congres structuri de pământ cercetare practică analiza stabilităţii geotehnica structura solului tehnologia solului spaţii vectoriale transformări liniare forme biliniare forme pătratice vectori liberi planul dreapta cuantic con energie eoliană modelarea matematică metoda urmăririi maximului de putere sistem de conducere adaptive autocordabile ( self-tuning ) degradare oxidativă potenţial antioxidant/antiradicalic analiză termică material vegetal Alchemilla vulgaris Acorus calamus Solidago virga-aurea Agrimonia eupatoria Veronica officinalis Viscum album metoda Soxhlet metoda spectrofotometrică metoda permanganometrică metoda chemiluminometrică detectori TDI platformă LANDSAT 4 senzor TM platformă SPOT senzor DTS model digital imagini satelitare 3D interpolarea MDA metode de filtrare a MDSR sistem SAR model matematic generarea MDSR presiuni hidromorfologice aplicaţia GESRO modelarea matematică amortizare structură de rezistenţă tipuri de deşeuri teren de fundare amenajarea depozitului ecologic incinerarea deşeurilor pentru sortarea deşeurilor canalizare subansamble mecanice analiza flambajului analiza statică liniară dispozitive de amortizare a vibraţiilor seismice ale structurilor de construcţii dispozitive cu amortizare proiectarea antiseismică a structurilor cu amortizori vâscoşi analiză financiară salarii beneficiu cifra de afaceri predimensionarea grinzilor stâliplor calculul eforturilor în suprastructură dimensionarea elementelor structurale cadre modelul de confinare Mander sistem securitate sistem alarmare detector de fum metoda Westergaard metoda Ivanov analiza stării de efort elemente structurale din oţel oboseala uzura structurii staţionarea încărcăturii metoda prismei cartografia proceselor SMQ logigrame cifră de afaceri rentabilitate financiară levier financiar bilanţ economic formarea imaginilor digitale structuri de elemente 3D obţinerea datelor digitale prelucrarea stereoscopică prelucrarea imaginilor modele matematice fenomen de uplift ancore permanente DSI structuri ancorate fenomen uplift defect sistem inferior reţea neurală analiza prin unde modele de date geografice reţea canalizare situaţia clădirilor de cult în primele secole creştine structura spaţiului liturgic ortodox stilul bizantin individualism-colectivism globalizare contacte interculturale modelul digital al terenului, , , , modelare digitală modelare spaţială sistem informaţional geografic funcţie SIG fisurare reflectivă metoda FEM transfer de masă presiuni axiale de frecare sistemul de fundare structura de rezistenţă (metal şi beton) tăierea şi sudarea cu plasmă calcul static liniar condiţii de amplasament prag deversor desnisipator deşeu tehnologia apelor uzate calitatea apei uzate caracteristicele apei uzate tratarea apei uzate componente sistem canalizare analiză armonică distorsiunea undei calculul rezistenţei cadre de beton armat reabilitare seismică analiză dinamică neliniară sistem BRB proiectare la încărcare gravitaţională reabilitare locală modelarea parametrilor criteriu de acceptare factor de reducere seismică test experimental material liber evaluare/proiectare seismică bazată pe performanţă sistem rutier structură bituminoasă tronson construcţei pe PSU legea Hooke engleza academică scrierea unui eseu punctuație vorbire vocabular dialog stabilitate rezistența stîlpilor rezistență poscriptică plăci plane grinzi engleza academică scrierea unui eseu vocabular punctuație dialog plan arhitectural planurile de beton planurile de fundaţie categorii de terenuri slabe investigaţii specifice îmbunătăţirea terenurilor slabe în adâncime pe cale dinamică concepţia execuţia şi controlul calităţii construcţiilor terenuri dificile set SIZO de programare proiectare cu un singur grad de libertate reazem din plumb-cauciuc materiale geosintetice geomembrane geocompozite metoda pantei infinte metoda penei oţeluri pentru construcţiile din beton precomprimat dispozitive şi utilaje pentru armăturile betonului precomprimat tehnologii de precomprimare cu armătură preintinsă şi postintinsă umiditatea şi influenţa asupra finisajelor faţadelor finisaje sisteme moderne pentru faţade deversor emisii de poluanţi emisii în atmosferă colectarea deşeurilor evacuarea deşeurilor SBS (Sindromul clădirilor bolnave) TBS (Sindromul clădirilor etanşe) venitilare naturală ventilare mecanică ventilare industrială sarcina de răcire sarcina de încălzire instalaţii frigorifice ciclul Brayton-Joule transfer de căldură şi masă situaţie financiară, , , , , , , , contul de profit contul de pierdere balanţă de verificare inventariere venit cheltuieli clădiri de locuit componente ale unei clădiri planuri de construcție materiale de construcție sfaturi pentru clădiri legi de proporţionalitate metode de punere în proporţie modelarea geometrică mediul concurenţial rezistenţă la explozie sarcină de explozie structură elastică SDOF consolidare suprastructură punte de legătură metoda forţelor statice echivalente ETABS Nonliniar calcul secţional Xtract grinzi de cadru canal deversor poluarea apelor fiabilitate durabilitate oboseala materialelor dishomeostazie metaboliţi azotaţi neproteici metalograme metoda SAA alarmă studii comparative tensiuni adaptare liant bituminos liant mineral liant puzzolanic legislaţie acvifer curgere nepermanentă bilanţ captare protecţie sanitară drenare inundaţie poluare simulare numerică mediul Matlab tipuri de date matrice tablouri reprezentări grafice programare în Matlab elemente de calcul algebric şi statistic prefabricate montarea prefabricatelor procedee de accelerare a întăririi betonului ferme din beton armat program SICLIM sistem de răcire cu circuit deschis sistem de răcire închis bazinul de apă izolarea pereţilor coşului aditivi curent folosiţi în construcţii condiţii de păstrare dozare prepararea betoanelor mortarelor şi suspensiilor cu aditivi modul de utilizare a aditivilor pretensionarea structuri de rezistenţă îmbinarea elementelor prefabricate îmbinarea stâlpilor certificatul de urbanism autorizaţia de construire de desfinţare infracţiuni şi contravenţii declanşarea avalanşelor proprietăţi componente formare declanşare a avalanşelor de zăpadă instalaţie de epurare tip PALL coeficientul lui Chezy procedeul de nitrificare instalaţie tehnologică OI metoda stratului tampon sudarea WIG sudarea MIG-MAG sudură în colţ sudură cap la cap cărbuni activi transfer de pouluanţi atmosferici transporturile energia gazele cu efect de seră explozii de gaze naturale politica sistemului Azerbaijan economie religie cultură echipamentul hidrometric comportarea barajului comportarea versantului drept efectele amenajării hidrotehnice metoda coprecipitării termoliza metode hidrotermale metoda pe bază de polioli magnetorelaxometria teoria componentelor în interpretarea traducerii comunicarea traducerii concepte de bază şi modele analiza axial-simetric macro-elemente plasticitatea elementelor finite metoda elementului finit construcţii civile baze de date raţionale sistem de gestiune al bazelor de date interogarea bazelor de date tabele formulare rapoarte algoritmi evoluţia sistemelor de calcul limbajul C funcţii de timp numere aleatorii tablouri pointeri şiruri de caractere structuri uniuni câmpuri de biţi aspecte de durabilitate variabilitatea materialelor beton uşor betonul cu conţinut de termocentrală creşterea rezistenţei betonului cu cenuşă piaţă tranzacţii sistem informatic de birou aplicaţii Enciclopedie Sovietică Aktualism Enciclopedie Sovietică Akty-Arietta Enciclopedie Sovietică Arizona-Aiacio Enciclopedie Sovietică Berezko Enciclopedie Sovietică Berezna-Botokudy sisteme post-instalate legea constructivă forţă-deplasare metoda Conului la 45 grade metoda CCD Concrete Capacity Design Enciclopedie Sovietică Botoşani-Variolit Enciclopedie Sovietică Varioloid-Vibrator Enciclopedie Sovietică Vibrafon-Volova Enciclopedie Sovietică Vologda-Gazeli Enciclopedie Sovietică Gazel-Ghermani amortizor semi-activ izolarea bazei izolatori seismici din elastomeri izolatori cu resorturi elestice metoda statică metoda pseudo-dinamică modelul Rosenblatt modelul Hopfield backpropagation algoritmi paraleli algoritmi distribuiţi simulatorul DataParSim NetParSim Enciclopedie Sovietică Ghermanik-Golubi Enciclopedie Sovietică Golubeanki-Grodovka Enciclopedie Sovietică Groza-Demos Enciclopedie Sovietică Demosfen-Dekembrii Enciclopedie Sovietică Dokeri-Jelezniakov Enciclopedie Sovietică Jelezo-Zemli Enciclopedie Sovietică Zemlea - Indeicy Enciclopedie Sovietică Istorizm-Kandi Enciclopedie Sovietică Kandidat-Kineskop Enciclopedie Sovietică Kinestezia-Kollizei Enciclopedie Sovietică Kollimator-Jorjiny Enciclopedie Sovietică Korzima - Kukunor extrudare calibrare ultrasonică activare ultrasonică echipament Melt Flow Index MFI Enciclopedie Sovietică Kukuruza - Lesnichestvo Enciclopedie Sovietică Lesnichi - Magnit Enciclopedie Sovietică Magnitka - Meduza Enciclopedie Sovietică Meduzy - Mnogonozhka Enciclopedie Sovietică Mnogonzhki - Miatlik Enciclopedie Sovietică N - Nicolaev Enciclopedie Sovietică Nikolaev - Olonki Enciclopedie Sovietică Olonho - Panino Enciclopedie Sovietică Panipat - Peciura Enciclopedie Sovietică Pech - Polcin Enciclopedie Sovietică Polsha-Prokambii Enciclopedie Sovietică Prokat-Rakoviny Enciclopedie Sovietică Rakovnik-Romen centrală portabilă Almemo 2690-8 staţia meteorologică A.N.M. Enciclopedie Sovietică Rona-Samoilovich Enciclopedie Sovietică Sighişoara-Soki Enciclopedie Sovietică Sokirki-Stilospory Enciclipedie Sovietică Stilton-Tatartup Enciclopedie Sovietică Fuse-Ţurunga săpător de şanţuri autogreder vibroînfingător Reglementări în construcţia clădirilor excavatoare mecanice hidraulice buldozere autogredere screpere fundații și betoane metoda de evaluare a riscului fişa postului Africa cultura Africii istoria Africii Africa de Vest Africa Centrală Politica Africii structuri de beton structuri compozite structuri speciale întreţinerea infrastructurii conservarea energiei traducerea modelului traducerea exerciţiului ecosistem acvatic GIS bazin hidrografic coagulare-floculare cintru esafodaj pronaos naos altar strat de rugină turlă teofină spectrometrie FTIR spectometrie Raman raze X microscopie electronică de baleiaj modelarea tridimensională a unui pilot metoda pilotului echivalent stâlpi de beton armat parametrii de amplitudine analiza fenomenului de lichefiere metode geotehnice şi geofizice metode geotehnice şi geofizice parametrii conţinutului de frecvenţe durata mişcării seismice durata mişcării seismice hidroxicarboxilaţi de Fe(III) dioli, azotat de fier tetraetilortosilicat gel hibrid matrice de silice metoda sol-gel analiză termică spectrometrie Mössbauer susceptibilitate magnetică modelarea matematică polinoamele lui Bernstein modelele lui Bezier alogoritmul lui Casteljau suprafeţe Gordon-Coons polinoame spline suprafeţe spline bicubice metoda Trim-Stern coeficient de conformitate constanta lui Lipschitz polinom de interpolare Lagrange teorema lui Holladay teorema lui Weierstrass coeficientul lui Dupin avarierea construcţiilor model lagrangeian model eulerian reţele neuronale artificiale metodologia Box-Jenkins model ARIMA încălzire cu aer cald încălzire prin radiaţie încălzire cu corpuri de încălzire polimeri biodegradabili D-glucoză D-manoză analiza dinamic-mecanică (DMA) calorimetrie diferenţială de baleiaj inel comprimat tehnici de testare paritate pe baza detectării erorilor domeniul de inversiune finit metode DFT metode hidrolitice metode oxidative benzimidazoli gaze lichefiate GPL inel KEYSTONE sonda Lambda supapă EGR sistem EVAP lianţi bituminoşi minerali puzzolanici îmbrăcăminţi rutiere taluz lianţi rutieri sfera de cuprindere a pieţei de capital auditul extern al fondurilor publice funcţionalitatea sistemului financiar-bancar perspectivele financiare ale bugetului Uniunii Europene profil în U profil de presor sticlă float sticlă laminată sticlă securizată revoluţia biotehnologică studiu privind realizarea justiţiei în România act juridic suspendarea executării actelor fiscale codul de procedură fiscală absida biblică cadrul geologic general fenomene fizico-chimice monitorizarea proceselor de alunecare echilibrul dimamic sisteme cu un singur grad de libertate model structural utilizat accelorograme cintre refactometria spectometria atomică de emisie în flacără (flamfotometria sau flamspectrometria) analiza prin spectometria de absorţie moleculară a ionului feric prin metoda directă determinarea constantei de stabilitate K1 a fenolsulftaleinei (roşu de fenol) clasificarea cofrajelor alcătuirea cofrajelor tipuri de cofraje decofrarea împărţirea în perioade de timp a clădirilor de cult decofrarea societate economie cultură represiunea Partidul Comunist Român încărcări seismice aticuri acustica iluminare naturală caracteristici higrotermice hidroizolaţie cornişe tencuială acoperişuri cadre din beton Comunicarea Europeană comunicare verbală comunicare non verbală comunicare managerială conţinutul comunicării structura în cadre necontravântuite cadre contravântuite cu diagonale centrate la noduri alegerea materialului evaluarea încărcărilor verificare de rezistenţă de stabilitate a coşurilor de fum sistem mecanic MERFIT MFU(M.M.) caracteristici principale ale faţadelor ventilate elemente de fizică ale MERFIT MFU placaj pentru faţada ventilată (Trespa Meteon) grinzi din beton armat şi beton precomprimat plăci plane din beton armat arce grinzi cu zăbrele din beton armat şi precomprimat grinzi cadre plăci curbe subţiri din beton armat fiabilitatea şi disponibilitate defect mentenanţă toleranţă la defecţiuni diagnoza defectelor robotul X80 conversii transformări coordonate globale carteziene interpolarea anomaliilor altitudinilor hărţi de inundaţii concepte de amenajări hidrotehnice spaţiu pentru râuri lanţul de siguranţă program de modelare hidraulică modelul Sobek canal de aducţiune stăvilar metoda de injecţii GIN cascadă ecluze baraje tropicale executarea digurilor executarea canalelor responsabilitatea managementului controlul documentelor înregistrărilor auditul intern Reţea Geodezică Nţională (RGN) dosar planurile cadastral tehnica GPS tipuri de profile elemente tip grindă elemente tip stâlp ansambluri structurale stabilitatea barelor comprimate şi încovoiate teoria arderii arderea volatilă rezidiuu carbonos arderea rumeguşului perturbaţii electomagnetice fenomene tranzitorii impulsuri oscilaţii supratensiuni distorsiuni armonice Coeficienţi Fourier flexibilităţi tehnologice reţele Petri influenţa apei factori chimici analiza cinematică planificarea traiectoriei epurarea apelor menajere prize de apă albii deschise epurare mecanică mecano-biologică mecano-chimică controlul financiar în România controlul financiar de gestiune contabilitatea sursă principală a informaţiilor financiar contabile controlul legislativului prin Curtea de Conturi controlul funcţia de bază a managementului modern îmbrăcăminţi rutiere rigide metoda Westergaard Pikett-Ray Shter Ivanov solicitări Transfer de căldură prin convecţie convecţie in fluide transfer de masă distribuţia lichidelor compilator HTL micro HTL consolidare prin cămăşuire eforturi secţionale de dimensionare efectul buiandrugilor hidrologie captare canal de aducţiune bazin compensator Principii de calcul al sarcinilor de răcire şi încălzire condiţii de mediu matematică descriptivă, metode teoria plasticităţii analiza push-over comportament neliniar metodă de modelare încărcare monotonă încărcare alternativă deviz investiţii metodologii de calcul şi analiza utilizate pe plan internaţional metodologia EUROSTAT încărcări din vânt specifice coşurilor de fum paralela între 2 coşuri de fum cu înălţimi şi diametre diferite metodologie monitorizare reţeaua de condiţionări durate şi iteraţii organizarea proiectului cooperare aderare politica externă a României statul şi societatea civilă starea economică piaţa muncii piaţa de bunuri şi servicii piaţa asigurărilor algoritm conducere locală LTA simulator trafic comunicarea radio senzori pentru pietoni senzori pentru autovehicule criteriul adăncimii pantă critică metoda Bachmetev metoda diferenţelor finite debitul solid total interfaţ apă-sedimente teoria gravitaţională distribuţie prag rentabilitate sistem GPS tehnologie informaţională rată internă de rentabilitate coeficient capitalizare bursieră randament dividend proiectarea clădirilor anveloparea clădirilor hidrotermica clădirilor punţi termice termodifuzia vaporilor de apă igiena termică în spaţiile închise ale clădirilor civile distribuţia debitului echilibrul ecuaţiei torenţi evaluarea degradărilor surse de umiditate şi rolul hidroizolaţiilor subterane cauzele degradărilor fundaţiilor comportarea unor finisaje aplicate pe clădiri prezentarea faţade şi finisaje exterioare tencuieli pentru faţade restaurarea clădirilor vechi impactul depozitelor deşeurilor industriale şi urbane asupra mediului sistemul de drenare şi colectare a apei reziduale sistemul de colectare a precipitaţiilor antioxidanţi modelare matematică energie balistică Sistem Integrat de Producţie Militară plan afaceri SIPM NATO hobană pod metalic eurocod structuri metalice multietajate cadre contravântuite centric seism model cu elemente finite modelare matematică reţea de canalizare modul PV grinzi cu zăbrele modelare hidraulică GIS modelarea matematică amenajarea lacurilor lubrifianţi biodegradabili plastograful Brabender esteri priomelitici transfer căldură transfer masă agent de uscare analizator gaze TESTO 350 M/XL benzidină spaţiul color CIELAB caracteristici geotehnice ale terenului rezervor stocat levigat drenarea levigatului colectarea apelor din precipitaţii elemente flexibile metoda elementului finit ecuaţii diferenţale EN 1990 Eurocode bazele proiectării structurale acţiunea dinamică managementul structural în reabilitarea construcţiei parametrii de deformabilitate calibrarea traductorilor determinarea modulului de forfecare realizarea încercărilor tratamente termice termonecanice modulul lui Young transformări martensitice Dicţionar german decantor Imhoff staţie preparare-dozare polielectrolit cămin deversor metoda pulverizării metoda placării ionice metoda Ball-Cratering coeficientul lui Poisson structuri de şarpante structuri prefabricate scări stâlpi-grinzi terase lemn fundaţie acoperiş cadre contravântuiri grinzi energie seismică metoda predimensionare sisteme grade libertate disipatori frecare baraj metoda forţelor pseudostatice interacţiunea seismică baraj-fundaţie moment de curgere moment de inerţie efectiv mecanisme inelastice structura capitalului social relaţiile financiare ale societăţii cu furnizorii şi clienţii dimensiunea tendinţa şi structura afacerii relaţiile financiare ale societăţii cu furnizorii şi clienţii modelul GOME modelul Carlos biomasă geotermal termodinamică dicţionar energetic teoria îndepărtării fierului deferizare câmp semantic context metaforă discurs îngrăşăminte complexe tetraborat de sodiu acid boric microelemnt dicţionar enciclopedic contextualizarea dicționar structuri rezultate în urma dimensionării ferăstruirea cu dinţi cu ceapraz rumeguş forţe de laminare fosfaţi de metal-amoniu îngrăşăminte chimice deşeuri industriale construcţii terasamente drenaje eroziunea solului impermeabilizări diguri baraje depozite deşeuri tehnologie geotextile geogrile georeţele geocompozite bentonite desăvârşirea statului naţional român Basarabia la începutul veacului al XX-lea lupta pentru unire în Bucovina pregătirea Marii Adunări Naţionale Iuliu Maniu modularea componentelor ergonomia mobilierului panou din pal plăci melaminate coş de fum N,N'-bis o-nitrofenoxicarbonil amine dicarbamaţi stintagama nominală substantiv articol adjectiv pronume verb sintaxa ser estar adverb prepoziţie conjuncţie dialog afirmaţie negaţie interogaţie exclamaţie imperativ VRforCAD SphereDevice modele 3D java3D X3D structuri de traversare piloni cu secţiune compusă casetată structură compusă oţel-beton piloni cu secţiune compusă circulară permeabilitatea suprafeţelor carosabile fisurate un parametru de cuantificare a suprafeţei de rulare durata de viaţă a construcţiilor mecanisme de degradare durebilitate mecanismele de transport ale agenţilor care afectează durabilitatea mecanismele de degradare a betonului şi a armăturii de oţel măsuri active de protecţie a betonului împotriva degradării sisteme moderne de reabiltare a elementelor de beton degradate grade de precomprimare degradarea lemnului metode de investigare şi diagnosticare a construcţiilor din lemn comportarea structurilor din lemn la acţiuni seismice degradări din cauze mecanice tehnici de protejare împotriva umidităţii cauze fizico-chimice prezenţa apei în elementele de zidărie patologia zidăriei umede repararea şi consolidarea construcţiilor Educaţia europeană a funcţionarilor publici principii perspectivă relaţii publice bazin hidrografic acţiunea îngheţului atacul clorului antrenarea de aer efecte ale agenţilor de decongelare stoparea coroziunii adjectiv pronume adverb verb exerciţii de gramatică coagularea-flocularea apei electroflotocoagulare energia solară şi fotovoltoică utilizatorii particulari producerea energiei încălzire termica solară climatizare conductibilitate convecţia transferului de căldură tehnica transferului de căldură gramatica limbii engleze forme finite condiţional adjectiv pronume numeral articole adverb verb verbe auxiliare verb verbe auxiliare călibilitatea oţelurilor aliaj model matematic metoda determinanţilor lubrifianţi vâscozitate uzură industria de construcţii miez reactoare nucleare aviatică formarea cuvintelor englezeşti conceptul basic gramatica limbii engleze cuvinte englezeşti din elemente latineşti şi greceşti prefixe sufixe numeral adjectiv sursele apei subterane structura terenului condiţiile hidrogeologice structura terenului analiza calităţi factorilor de mediu pe traseul obiectivului analizat surse de poluare datorită construcţiei teoria transformării Laplace transformarea Fourier amplasamentul managementul deşeurilor resurse fizice ecologie şi conservarea naturii planul de măsuri pentru reducerea impactului organisme internaţionale financiar-bancare metode de evaluare şi analiză a proiectelor de investiţii evaluarea financiară şi economică a proiectelor spaţiul liturgic creştin configuraţia spaţiilor interioare a bisericii filtrarea apei zeolit electrodializa sistem ERP sistem informatic SAP metoda ValueSAP tixotropie vibraţii mecanice tixoformare matriţare reologie procedeul NRC Excavaţii şi fundaţii în soluri moi proprietăţiile solului modelarea calibrarea solului condiţiile solului patologia zidăriei umede metode şi instrumente de măsurare a zidăriei umede tehnici de stopare a igrasiei relaţiile cu alte proiecte şi cu strategia organizaţiei structura WBS diagrama GANTT organigrama proiectului matricea de atribuire a responsabilităţilor metoda de evaluare cantitativă calculul push-over calculul dinamic neliniar soluţii de consolidare evaluarea clădirii prin calcul neliniar soluţii de consolidare Fabule solicitări statice curgerea fluidelor sisteme informatice geografice metoda elementului finit simulare numerică franceza de la dialect la standard simboluri fonetice lingvistică delimitarea limbii latine şi limbii franceze numere complexe serii Taylor şi Laurent integrala curbilinie a funcţiilor de variabilă complexă funcţii continue de o variabilă complexă şiruri şi serii de funcţii derivarea funcţiilor de o variabilă complexă transformări conforme şi omografice analiza cantitativă a forţei de muncă analiza structurii forţei de muncă analiza calificării forţei de muncă alunecări de teren reprezentări grafice şi cartogarfice utilizate în geografia umană evoluţia numerică a populaţiei României dinamica populaţiei aşezările urbane rurale structura populaţiei studiu geografic al turismului geografia agriculturii control financiar contabilitate audit proiectarea centralelor termice echipamente pentru asigurarea cazanelor şi instalaţiilor executarea instalaţiilor din centrala termică exploatarea centralelor termice clinker ecuaţia Kirchhoff instalaţiile electrice de automatizare şi semnalizare aferente dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului limitarea propagării fumului şi protecţia utilizatorilor sisteme de evacuare a fumului şi introducere a aerului rezistenţa la presiunea temperatură lichidelor etanşeitate la apă a instalaţiei de încălzire aspectul estetic al instalaţiilor rezistenţa şi stabilitate rezistenţa la temperatura aerului rezistenţa la presiunea interioara rezistenţa la coroziune instalaţii de încălzire centrală sanitare şi de gaze naturale izolare termică instalaţii de încălzire centrală sanitare şi de gaze naturale rezistenţă şi stabilitate verbul substantivul pronumele adjectivul determinantul numeralul adverbul Dispozitive de prindere dispozitive de fixare tehnici de fixare şi măsurarea solicitărilor pentru testarea geosinteticelor modificarea pământului şi reducerea seismică tratarea modificarea solului geotehnica solului Ghidul mediului înconjurător sănătos mediu calitate sănătate relief şi altitudine calitatea aerului instalaţii electrice materiale de construcţii Transfer de căldură diferenţe finite a conducţiei difuzie temperatura şi energia Manual de transfer de căldură metoda conducţiei rezistenţa termică acţiunea capilară deversoare disiparea energiei hidraulice mişcarea aluviunilor strat limită rugozitate absolută mişcare permanentă metoda Bachmetev metoda diferenţelor finite modelare hidraulică suspensie examene şi evaluări strategii de studiu stilul studiului Cum să scrii disertaţii şi rapoarte de proiect planificare cercetare filtrarea informaţiei cercetarea tehnică Cum să scrii eseuri şi alte lucrări abordarea conceptului de firmă tipologia firmalor şi implicaţiile acestora asupra managementului intraprenoriatul iniţiativele ONU privind firmele mici Indicii ai calităţii aerului eaborare, utilizare şi comparaţii internaţionale gestionarea calităţii aerului indice ATMO calculul excentrităţilor dintre centrul de greutate şi centrul de rotaţie tipuri de zidării izolare seismică intervenţii post-seismice descrierea structurii analizate evaluarea acţiunilor maselor calculul forţei seismice echivalente pe cadrul y 1 structurarea analizei verificarea deformaţiilor verificarea deformaţiilor măsurarea costului capitalului structura capitalului levierul financiar harware programarea calculatoarelor în limbajul turbo-pascal word sistemul de operare Windows 98 exploratorul Windows Instituţii europene istoria construcţiei europene acţiunea instituţiilor europene sisteme juridice a Uniunii Europene conţinutul bugetului comunitar Interpretare în vederea traducerii experienţe şi concepte traduceri simultane învăţarea interpretării algoritmi principiile programării structurate elemente de bază a limbajului C instrucţiunile limbajului C tablouri structuri siruri de caractere funcţii matematice aplicaţii Visual C++ instrucţiunea de decizie funcţii cicluri cu număr necunoscut de paşi instrucţiunea de selecţie multiplă sistemul Timation Satelites tehnologia de navigaţie a sateliţilor semnal GPS semantica lui Montague sintaxa şi semantica a două limbaje simple operatori de timp şi mod România în perioada primului război mondial economia României în perioada interbelică economia românească între 1945 şi 1989 izolatori seismici din elastomeri izolatori din cauciuc natural calculul grinzilor stâlpilor amortizori hidraulici evaluarea acţiunii zăpezii seismului hidroizolaţie structură hidroizolantă hidroizolaţii contra umidităţii solului model hidraulic diagnostic financiar bilanţ contabil cont profit cont pierdere sold gestiune literatură română antologia poeților victorieni literatură americană antologie poezie climat microclimat clădire sisteme de incălzire apă popare agent centrale cazane termice abur limba franceză dicționar explicativ pronunție enciclopedie expresii proverbe sinonime omonime literatură germană interpretare consecutivă interpreți începători lucrare licență Marea Aral cadrul geografic și geologic al bazinului Aral istoria civilizația regiunii Aral dezvoltarea economică a zonei din jurul mării Aral catastrofa ecologică forţă motoare forţă de frecare legea de mişcare Lagrange randament mecanic mecanism bielă-manivelă stingerea incendiilor instalaţia Control Acces reţeaua structurată Voce-Date ancorarea nisipului ancorarea argilei teoria Meyerhof concasor utilaj de sortare psihologie proteine serice DNA tisular DNA hepatic ser sanguin detecţie electrochimică spectroscopie Windows 98 Windows XP Professional Windows Vista Powerpoint Microsoft Visual FoxPro ecuaţia Schrödinger constanta Planck constanta Rydberg legea Moseley modelul atomic Rutherford modelul atomic Bohr legea periodicităţii fuziune nucleară sisteme HVAC metode dinamice metoda stării de echilibru sistem electric sistem încălzire centrală sistem stocare energie termică sistem congelare nutrienţi procese de nitrificare ph-ul inhibitori temperatura experimentări "in situ" starea tehnică a structurii rutiere planietatea rugozitatea bitum modificat cu polimeri mixuri asfaltice cu adaos de fibre stabilizatoare epurare mecanică epurare biologică epurare chimică surse de poluanţi elemente finite shell şi frame calcul neliniar forţa tăietoare centrală electrică relief faze ale outsourcing, , , , discipline ale managementului IT componentele unui contrat de Outsourcing infrastructura bibliotecii IT concept de soluţii pentru un model de service şi livrare front de captare sistem de canalizare ape epurate sistem de desfumare gaze de ardere canal de fum izolaţie termică izolaţie hidrofugă transformanta Fourier caracteristici BODE deformaţie în rotor gaze, , , , , , , vapori aerosoli hote de evacuare sisteme de ventilaţie aspiratoare de evacuare a aerului LEV sistem de gestionare mască de gaze de control îmbrăcăminţi bituminoase peladă valuriri refulări faianţări fagase longitudinale piaţa mediul de afaceri condensoare frigorifice condensatoare frigorifice vaporizatoare frigorifice centrală de semnalizare dispozitive de alarmare planşee cu reţele de grinzi planşee ciuperci planşee dală moment încovoietor suprafeţe subţiri UNDE suprafeţe subţiri de rotaţie CUPOLĂ unde ultrasonice metoda LSI sudarea cu LASER electrotehnică tronson de drum program de calcul Sectom cont de execuţie al bugetului plăţi cont de venituri şi cheltuieli deformare axială constantă tensor deformare tensor tensiune model EVP piloţi foraţi buget finanţare eficienţă economică studiu de fezabilitate sistem decizional sistem informaţional sistem de valori conflicte în organizaţii grupuri de muncă costuri eligibile capital active fixe venit net mediu termic habitat filtrarea aerului ventilarea aerului instalaţii de încălzire instalaţii sanitare instalaţii electrice instalaţii de ventilare-climatizare instalaţii de gaze teoria revalorificării căldurii reziduale suflanta Roots politica de produs consumator benzi rezonatoare şicane sistem Vae Roadmaster 2000 macaz cu sistem Fakop-BWG scanare laser teledetecţie monumente istorice arheologie pictură veche sculptură turn clopotniţă arcGIS model de date digital al terenulul MDT spectru de frecvenţă circuit de adaptare metoda Liapunov model de combinaţie liniară LCM metoda de interpolare liniară trimble GPSNet modele de date metoda de reprezentare Linear referencing metoda aproximativă metoda coordonatelor polare metoda Wirtgen metoda Bomag determinarea parametrilor capacitatea portantă estimarea unghiului de frecare internă prin SPT estimarea tasărilor la fundaţii de suprafaţă în pământuri granulare traduceri texte corpul documentului secţiunile şi textul obişnuit contexte de tip nematematic ecuaţii introducerea graficelor Scilab în Latex calcul vectrorial planul şi dreapta în spaţiu spaţii vectoriale ecluidene aplicaţii liniare rangul unei matrice operatori liniari urbanism european modernism oraş contemporan tipuri de locuire Podul de la Cernavodă Podul Constanţa Ateneul Român Universitatea din Bucureşti Banca Naţională a României Palatul de Justiţie din Bucureşti Casa cu energie zero izolarea şi performanţe termice încălzire electricitate conceptul de management comparat principalele şcoli şi modele ale managementului comparat Managementul în Uniunea Europeană obiectivele conţinutului şi dimensiunile managementului comparat structura organizatorică relaţii organizatorice atestări şi autorizări strategia de dezvoltare a societăţii cifra de afaceri sistemul de management consiliere juridică economică-financiară sistemul de control costul lucrărilor de construcţii-montaj calitatea în construcţii concept de management al proiectelor staţie distribuţie carburanţi PETROMV instalaţii de încălzire instalaţii sanitare instalaţii electrice instalaţii de gaze instalaţii de ventilare climatizare risc de incendiu la cladiri civile pereti antifoc şi pereţi rezistenţi la foc măsuri constructive la spaţii cu pericol de explozie ecotehnia epurarea apelor marketingul şi procesul de marketing tipuri de cerere şi strategii de marketing marketingul serviciilor studii de piaţă şi selecţii de oferte concepţii de abordare a activităţii de marketing Manual de construcţii din zidărie arhitectura construcţiei materiale de construcţii situaţia hidrologică situația geologică baraj calculul stabilităţii barajului surse de poluant protecţia factorilor de mediu Înţeles şi gramatică semantică sintaxă sinonime predicat sisteme hibrid pantograf nod de suspensie metoda diagramei unghiurilor tehnici şi reprezentări lem bara dreapta pendul neliniar rigid operatori diferenţiali ecuaţii intrinsece soluţii lemn deşeu foraje de monitorizare calculul pereţilor rezemaţi cu spraituri discontinuitatea reazemelor analiza disipării suprapresiunilor legate de excavaţii prezenţa fundaţiilor tipul elementelor finite şi densitatea reţelei modelarea peretelui productivităţi durate legături logice exacvaţii structuri metalice faţade finisaje degradarea biologică a deşeurilor poluarea apei de suprafaţă solului degradarea biologică a deşeurilor compostare tratarea aerobă tehnoredactare pentru publicaţii tehnice software protecţia mediului schimbător de ioni proiectarea weburilor şi a paginilor proiectarea dinamică şi interactivă publicarea webului roci solubile procesul de lărgire a fisurilor modelarea cu element finit îmbunătăţiri ale sistemului de fişiere performanţă şi menţinerea Vista windows Vista şi jocuri metoda Wastergaard metoda Sehter analiza modală fundamentală element finit analiza costului pe ciclul de viaţă a proiectelor analiza cost-beneficiu particularităţile analizei cost-beneficiu prototipare rapidă măsurări tridimensionale tehnologia scanarii 3D CAD-CAM piesa prototip sârma electrod fluxul Lincolnweld 780 caracteristicile curgerilor în stratul limită atmosferic măsurarea, achiziţia şi prelucrarea de date aplicate cercetărilor de ingineria vântului studii de caz experimentale şi numerice microsopie optică şi electronică microduritate profiluri de azot oxidare atmosferică microanaliza electronică EPMA forța de muncă formarea profesională normarea muncii retribuție productivitate pierderile liniare de sarcină pierderile locale de sarcină metoda tronsoanelor conducte de oţel conducte de fontă tuburi de azbociment ţevi din polietilenă auditul reţelei estimarea pierderilor detecţia scurgerilor metoda deformaţiei critice programul Tensar Pave strat de fundaţie plata TVA impozit pe profit datorii fiscale capital social plan de afaceri legea echivalenţei frecvenţă-temperatură piloţi de rezistenţă grindă de solidarizare calculul hidraulic calculul mecanic al reţelelor hidraulice executarea exploatarea reţelelor termice riscuri de incendiu şi grade de rezistenţă la foc căi de evacuare în caz de incendiu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor temperaturi de calcul rezistenţe termice acte normative condiţii de amplasament cerinţe de calitate a construcţiilor condiţii specifice a zonei rezistenţă şi stabilitate căi de acces evacuare şi intervenţie proiectare pentru elementele nestructurale instalaţii electrice pentru iluminat instalaţii de gaze naturale instalaţii de abur spaţii cu specific spitalicesc Observarea şi modelarea inundaţiilor şi ploilor excepţionale studii hidrologice variaţia anuală a precipitaţiilor grătar cu desnisipator cămin de intersecţie unitate de hidrofor metoda MRP metodologia Kanban metoda de optimizare a producţiei Metodele organizatorice ale procedeelor de construcţie metoda succesivă si metoda în paralel metoda în lanţ organizatorici stabilirea ritmului de lucru metoda locului rădăcinilor model funcţional ghidul ILO-OSH OHSAS 18001: 1999 piloţi foraţi grinzi de solidarizare pereţi mulaţi metoda de măsurarea pierderilor de apă metoda bilanţului apei metoda ultrasonică de măsurare a debitului bazin de aerare dezinfecţia apei staţie de pompare nămol limba engleză nivel intermediar și avansat comunicare bilanțul secolului XX lexicon cuvinte noi apărute în sec. XX state federale personalitați ale secolului XX literatura americană antologie scriere americană modelul Rans ecuaţiile Navier Stokes modelarea 3D azotaţi metalici combustibili uree ß-alanină pulberi corindon spinel aluminat tricalcic hexaaluminat de calciu cordierit perovskit pigmenţi termorezistenţi detector PIR contact magnetic antisabotaj sisteme de interfonie şi videointerfonie sistem prevenție aplicaţii GIS date spaţiale programul SICUAT istorie construcții povestiri tehnice povestiri științifice cădere poduri arhitecți ingineri beton armat simbol național geografia Germaniei Germania populația Germaniei comerț constituție unitate și libertate sistem politic Războiul Rece UE Uniunea Europeană reformă universitară fabricat în Germania dezvoltarea microfisurilor evoluția relațiilor dintre matematica și științele fizice,tehnice politică biserici cruciforme cu cupolă cofraje alcătuirea esafodajelor terenuri de fundare dificile condiţii dificile provenite din mediul natural pământuri sensibile la umezire clasificarea terenurilor de fundare comunicare verbală comunicare auditivă teste CPTU & DMT fundaţii structura solului celulele elementare de combustie tehnologii de obţinere a celulelor de combustie instalaţii multifuncţionale părţi componente ale celulei de combustie coroziune profilul solului excavaţia piloţilor metodele testului seismic piloţi foraţi cu şnec continuu piloţi flotanţi piloţi purtători pe vârf planul de marketing planuri de dezvoltare şi proiectare nevoile financiare şi materiale analiza pieţei monitorizarea construcţiilor siguranţa structurală metode moderne de diagnosticare a construcţiilor Principiile managementului calităţii aerului atmosfera şi poluanţii sai poluarea aerului calitatea aerului interpretarea controlului sursei staţionare Probleme de analiză matematică industrializarea lucrărilor de construcţii soluţii industrializate pentru cofraje soluţii industrializate pentru proiectarea compoziţiei betonului deşeuri depozite de substanţe chimice emisii şi reducerea poluării zgomot şi vibraţii cadru legislativ raport de amplasament descrierea terenului formular de solicitare minimalizarea deşeurilor recuperarea deşeurilor decizii şi procese de decizie noţiunea de investiţie tehnici de simulare teoretică a proceselor economice citirea datelor de la tastatură şi afişarea datelor pe ecran interfaţa IDE NetBeans 5.0 metode ale clasei String iniţializatori statici forma particulelor şi textura aderenţa agregatului rezistenţa agregatului substanţe dăunatoare în agregat rezistenţa agregatului granulometrie reacţia dintre alcalii şi agregat protecţia socială asistenţă socială asigurări sociale în România sistemul asigurărilor pentru şomaj sistemul asigurărilor pentru şomaj legile mendeliene ale eredităţii informaţia genetică ADN ARN şi sinteza proteinelor genotip personalitatea şi tulburările de personalitate analiza sistemului om-maşină-mediu ambianţa fizică a muncii oboseala şi accidentele de muncă dimensiunile antropometrice şi amenajarea locului de muncă motivaţia şi satisfacţia muncii profesionalizarea pentru muncă industrială fenomenele de integrare şi neintegrare în muncă Politici publice ale Uniunii Europene politica publică de achiziţii Calitatea aerului norme şi proceduri poluarea aerului planetar poluare principalele norme internaţionale şi europene hidrologia captarea canal de aducţiune bazin compensator centrală hidroelectrică producţia de energie posibilă producţia de energie realizată date hidrologice şi hidrochimice de bază regimul apelor de suprafaţă sau subterane parametrii de calcul epanet reţeaua existentă reţeaua propusă planificarea execuţiei lucrării şi stabilirea duratei de execuţie calculul duratelor de execuţie curbe plane cosinus sinus hiperbole tangente efort deformare deplasare structură static determinată grindă întindere compresiune forfecare torsiune încovoiere traducere Cicero Ieronim contribuția lui Luther transfer interlingv teoria Scopos non-verb para-verb traducere teatru traducere dramatică semiotică structurală hermeneutica filosofică Frisdrich Schiller intraductibilitate gramaticală traducerea și dinamica interculturalității Scriere ştiinţifică şi tehnică analiza informaţiei articole manuale plural nume proprii adverb de timp sufix statica torsiune şi forfecare distribuţia sarcinii integrarea forțelor dinamica pendul vibraţia liberă semnale elementare exponenţiale sinusoidale semnale liniare invariate reprezentarea Fourier a semnalelor concepte fundamentale în gestiunea automată a datelor arhitectura unei baze de date arhitectura unei baze de date etapele de realizare a unei baze de date reclamă studiul examene mască din beton armat mască din geomembrană calitatea aerului strat de ozon stratosferic poluarea atmosferei managementul deşeurilor mediul investiţional criterii de selecţie a proiectelor de investiţii costul capitalului fundamentarea ratei de actualizare epurare biologică nămol activat pompare apă uzată pretratarea mecanică rezistenţe mecanice aditivi tensioactivi piaţa şi comportamentul consumatorilor planificarea strategică de marketing politica de produs preţ distribuţie promovare investiţii financiare tipuri de investiţii strategii generice de firmă şi implicaţiile investiţionale ale acestora titan hidroxiapatită fascicul laser sudarea cu arc electric difracţie cu raze X metoda elementului finit metoda constantă a acceleraţiei analiza structurală analiza seismicităţii prezentarea structurii evaluarea încărcărilor verificarea deformaţiilor părţi ale structurilor modelarea structurilor moduri de vibraţie şi deplasări rezultate comparative dimensionare analiza statică neliniară evaluarea încărcării seismice dimensionare stâlpi dimensionarea grindă intermediară prezentarea structurii evaluarea acţiunilor evaluarea maselor analiza modală verificarea deplasării laterale dimensionarea elementelor structurale structura spaţiului liturgic în cazul unei clădiri de cult ortodox tipurile şi modalităţile principale de acoperire a spaţiului liturgic cu arce bolţi şi cupole turla subsistem reprezentativ al unei clădiri de cult ortodox baza cupolei şi turlei pantocratorului soluţii de cuplare influenţa riglelor de cuplare asupra comportării structurilor cu tuburi din beton armat studiu de caz pentru riglele de cuplare pe o structură de beton armat 3S+P+27E teoria aşteptării teoria stocurilor cost de producţie modele stochastice axioma lui Kolmogorov repartiţii Markov circulaţia şi traficul rutier siguranţa circulaţiei accidente generale coliziune a pietonilor diagnosticul juridic diagnosticul comercial diagnosticul resurselor umane metodologia de realizare a diagnosticului financiar-contabil modelarea comportamentului post-elastic încărcări permanente metode de descriere a acţiunii seismice diagrama KARNAUGH metoda Quine-McCluskey metoda MINI metoda Espresso algoritmul FC-Min metoda CD Coverage Directed metoda lui Petrik teorema lui Nelson algoritmul lui Thelen religie cultură populație structura materilalelor prăbușirea clădirilor structura materilalelor structura sistemelor structuri piramide rezistenţa construcţiilor cost-beneficiu analiza financiară evaluarea încărcărilor calculul structrurilor Înţelegerea morfologiei lexicon tipuri de blocuri de zidărie soluţii de consolidare folosind camasuiala detalii de tasere a zidăriei în cazul pereţilor unei clădiri de cult polimer membrană molecule filtrarea pe membrane sistemul tehnologic de utilizare a membranelor utilizarea membranelor în procesele de epurare a apelor uzate zone costiere Scriere tehnică 101 Ghid universal pentru planificarea şi scrierea documentaţiei tehnice Scriere tehnică pentru neiniţiaţi documentaţii tehnice materiale şi elemente utilizate în tehnologia sistemelor de gips carton materiale şi elemente utilizate în tehnologia sistemelor de gipscarton tehnologia de execuţie a placărilor din gipscarton la pereţi tehnologia de execuţie a tavanelor din gipscarton materiale şi elemente utilizate în tehnologia sistemelor de gipscarton tehnologia de execuţie a pereţilor de compartimentare din gipscarton tehnologia de execuţie a tavanelor din gipscarton materiale soluţii tehnologii de realizare exigenţe şi cerinţe alcătuire de ansamblu lambriuri exterioare interioare din PVC grinzi transversale stâlpi de faţadă pereţi din zidărie consolidare stâlpi suprabetonări placări pentru pereţi prestaţii speciale raze X placări pe structură mecanică compartimentări tipuri de pereţi din gips carton finisaje plafoane suspendate din gips-carton şi plafoane casetate materii prime în industria chimică surse de energie în industria chimică tehnologia amoniacului acidului azotic acidului sulfuric carbonatului de sodiu hidroxidului de sodiu acidului clorhidric Analiza textului şi traducere Baze teoretice metode şi utilizare didactică a analizei textului relevantă pentru traducere limba engleză dialog texte limba engleză gramatică limba engleză, reguli de aur în scrierea textelor de afaceri structura unei scrisori de afaceri structura unui raport punctuație dicționar german explicativ Dezvoltarea informaţiei tehnice calitatea informației tehnice metode de scriere subiecte de referință concepte congenerare consum Consiliul Mondial al Energiei furnizarea de servicii suport servicii infrastructurile bibliotecii IT avantajele utilizării ITIL caracteristici de bază şi aspectele practice ale ITIL contribuţii privind dirijarea serviciilor cu ajutorul Tool Remedy ISO 9000 bs 15000 calcul hidraulic de dimensionare calcul hidraulic de verificare încălzire prin radiaţie încălzire cu corpuri de încălzire prize de pământ sistem de pază instalaţii de telecomunicaţii instalaţii îngropate instalaţii de apă instalaţii de canalizare instalaţii hidromecanice indici de calitate ai apei izolaţii termice izolare termica izolare hidrofugă robot păşitor JQuadRobot sistem de locomoţie inginerie auto dicționar explicativ francez-englez german-englez partiu pridvor pereţi din gips carton pereţi de compartimentare din sticlă pereţi din plăci fibrolemnoase PFL frecvenţă armonică comunicaţii telefonice radical superoxid radical hidroxil spectroscopia UV-VIS metoda DPPH metoda FRAP metoda ELISA ADN genomic contact perete-teren limba engleză pentru profesori aspecte organizatorice de predare limba engleză fonetică fonologie literatură engleză poezia engleză istoria poeziei engleze limba engleză pentru afaceri gramatica limbii engleze metoda teledetecţiei coordonate GPS bioenergia hidroenergia celule solare sistem informaţional geografic arcGis 3D sistem informatic geografic sistem informatic teritorial limba germană Gramatică şi conversaţie foi de lucru contul de profit şi pierdere analiza concurenţei strategii de marketing sistem nuclear reactor CANDU Cernobîl centrale nucleare tratare mecanică a deşeurilor piroliza teoria analizei elasticităţii echilibrul ecuaţiei metoda echilibrului indice de vulnerabilitate metoda de subzidire minipiloţi armaţi sprijinire Berlineză interacţiune teren infrastructură cămăşuieli din beton profil metalic pilaştri de eclisare elemente de lemn planşeu monument istoric investigare in situ restaurare structurală demolare lianţi şarpantă protecţie contra incendiilor avarii tehnice combustibil convenţional amenajare hidrocentrală risc economico-financiar risc legal-instituţional risc ecologic metoda de injectare a terenului metoda de stabilizare în adâncime prin malaxare injectarea terenului psihomotricitate antrenament sportiv capacitate motrică materiale de construcții idei de construcție a unei triciclete din deșeuri instrucțiuni detalaite de construcția unei remorci construcții tehnica construcțiilor fundații lucrări de pământ tuneluri poduri idei de construcție din deșeuri construcția unui cuptor de căldură reziduală metode de lucru idei de construcție din deșeuri construcția unei turbine eoliene cu alternator auto idei de construcție din deșeuri construcția unui vehicul cu pedale din două biciclete și o bară geodezie topografie fotogrammetrie cartografie tratarea evacuarea utilizarea apelor reziduale idei de construcții din deșeuri construcția unei ferestre cu geamuri duble dintr-o fereastră veche fundații poduri radiere elevațiilor lucrările de suprastructură grinzi prefabricate grinzi monolite hidroizolație trotuare conducere și organizare în industrie comerț și comunicații geotehnică mecanica solului lucrări terasiere climatul interior condiționarea aerului știința și tehnologia computerelor prelucrarea datelor alimentări cu apă tratarea apei apă de consum civilizație cultură progres știința mediului înconjurător mecanică fină Știința și tehnologia computerelor Procesarea datelor industrii și meserii diverse construcție structurală statică grafică și analitică utilizată pentru investigarea și calculul structurilor construcția căilor de transport terestru materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcție părți și elemente structurale ale construcțiilor Construcția căilor rutiere încercarea materialelor natura studiul și conservarea naturii protecția naturii și a animalelor sălbatice conducere și administrare în exploatare organizare comercială marketing materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcții părți și elemente structurale ale construcțiilor industria ghipsului varului și cimentului beton construcții și părți ale construcțiilor după materialul folosit baraje lucrări legate de construcția centralelor hidraulice de energie tehnica reglării și comenzii automate sisteme metode și echipament de reglare tehnică cibernetică și automatică motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur) elasticitate deformare mecanica solidelor elasice limba germană traducere interpretare traducere literară analiza textului instalații pentru construcții organe de mașini transmiterea energiei mecanice Tuneluri Teoria Rankine Teoria Columb sprijiniri simple dulapi orizontali ziduri de sprijin lucrări de zidărie și meserii înrudite limba germană Manual de traducere lingvistică terminologie sintaxă fonologie semantică materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcți părți și elemente structurale ale construcțiilor elemente structurale ale construcțiilor calcule de rezistență statistică demografie sociologie Mecanica solului Lucrări terasiere construcția căilor rutiere instalații și metode pentru transportul depozitarea și distribuția fluidelor literatură știința literaturii măsuri de protecție a construcțiilor și clădirilor lucrări hidrotehnice în general prelucrare mecanică și așchiere prelucrare abrazivă ciocane și prese inginerie tehnică monografii zonale evacuarea apelor urbane drenare urbană canalizare mecanică teoretică în general mecanica solidului și a corpurilor rigide tehnologie mecanică în general procese scule mașini aparate mecanica fluidelor în general mecanica lichidelor hidromecanică energie hidraulică energia apei mașini hidraulice lucrări de referință generale enciclopedii dicționare igienă urbană strângerea și evacuarea deșeurilor urbane salubritate urbană educație învățământ instruire timp liber sociologie sistematizarea teritoriului limba germană ca limbă străină în Europa Centrală și de Est limba și cultura Austriei Germaniei Elveției declarația de la Viena privind cerințele lingvistice expertize privind situația predării limbii germane în Bulgaria Iugoslavia Polonia Ungaria industria minieră limba română texte științifice din domeniul construcțiilor fizică chimie matematică topografie arhitectură inginerie structurală inginerie externă gramatică exerciții hidrotehnică agricolă economie energetică traducere globalizare politici noi paradigme noi localizare instrumente ale traducerii protecția malurilor râurilor și fluviilor diguri drenarea și îmbunătățirea solului traducere și interpretare juridică limbaj judiciar atribuțiile interpreților în procese judiciare legislație engleză prevederi legale fluid foraj reologie paste ciment ecuații curgere reometrie presiuni suplimentare evacuare dislocare hidrodinamică roci traducere literară texte literare fișe bio-bibliografice traducere literară traducerea scrierii teorie practica traducerii literare limba engleză exerciții traducere asistență socială asigurări sociale protecția consumatorului știință și cunoaștere în general construcții de mașini traducere stiluri comparative între limba franceză şi limba engleză metodologie a traducerii transpunere compararea stilistică a claselor de cuvinte căldură termodinamică scandalurile traducerii comentarii dezbateri drept de autor identitate culturală carte cu succes de librărie globalizare lucrări pe căi de navigație naturale vectori conexiuni liniare chirurgia Morse spații Rieman simetrice tehnologia computerelor prelucrarea datelor limbă cultură civilizație lingvistică comunicare interdisciplinară traductologie studii literare fizică în general drept legislație jurisprudență energie pneumatică mașini și scule diagrame de eforturi deformații îmbinare încovoiere grinzi tensiuni legea lui Hooke deformațiile elastice sisteme static nedeterminate grinzi continue starea spațială solicitări compuse bare curbe plane diagrame de eforturi solicitarea la întindere încovoiere deformațiile barelor răsucire mecanica gazelor aeromecanică fizica plasmei astronomie sistem solar astrofizică cristalografie mineralogie afaceri externe comentarii eseuri recenzii răspunsuri limbaj bancar securitate economie economia europeană Uniunea Europeană profil documentație relații cu România program Phare program Tacis dezvoltarea economică articole selectate rezistență la solicitări economie științe economice ghid de întrebări cu explicații din 16 domenii noțiuni exerciții de algebră matematică manualul profesorului sfera poliedre proiecția cotată planul dreapta suprafețe cilindro conice program software de formare studenți de inginerie civilă ilustrații tabele exemple de calcul fluidul starea de tensiune ecuația energiei curgerea conducte calculul curenților deversorul transportul aluviunilor podețe matematică reprezentare tabele grafice matematică elementară algebră analiză matematică statistică matematică dreapta planul corpuri elicoidale poliedre construcția elipsei astronomie unghiuri poliedre sfera cercul suprafețele de rotație poliedre conul și cilindrul metoda rabaterii planul dreapta punctul mecanica teoretică mecanica corpurilor cinematica corpurilor dinamica corpurilor energia corpurilor mecanica fluidelor fizica pentru ingineri în construcție mecanică termodinamică fizica cuantică propagarea sunetului transport căldură testarea materialelor fenomene electrostatice tehnologia de iluminat fizică texte specializate pentru liceu fizică manual de mecanică limbaj tehnic exerciții gramatică fizică limbaj tehnic mărimi fizice mișcarea rectilinie a corpurilor mecanică electricitate optică fizica atomică și nucleară căldura aplicaţii GIS sisteme informatice geografice date spațiale digitizare și scanare-vectorizare sisteme de gestiune proiectarea bazei de date spațiale teledetecția resurselor naturale energie solară exemple case de tip solar chimie texte pentru învățământul liceeal emisii controlul emisiilor reducerea emisiilor principii procedurale baze de calcul industria în Germania bibliografie glosar cronologie biografii științe biografice genealogie heraldică perspective punctului dreptei planului prisma cilindru umbră oglindire axonometrie tehnică texte pentru învățământul liceeal producerea fontei producția de metale dure strung pompe centrifuge pompe de căldură texte tehnice vocabular termeni tehnici exerciții mecanică electronică procese industriale materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcţii părți și elemente tructurale ale construcțiilor chimie industrială tehnologie chimică industrii chimice și înrudite știința și tehnologia computerelor procesarea datelor calcule structurale echipamente construcție organe de mașini instalații de preparare prelucrare beton mașini prelucrare oțel de armătură mașini hidraulice echipamente transport excavatoare macarale pompe cercul conul cilindrul curbe plane analiza vectorială sfera curbe plane calcul vectorial formulele lui Cayley tangente tehnologia metalelor matematica tehnică de bază ecuații calcule lungime calcule volum conversie unități de măsură calcul vectorial curbe planecercul sfera clasificarea metrică sfera cercul curbe plane tangente funcția vectorială fizică nucleară fizică atomică fizică moleculară limba germană limbaj tehnic metalurgie electrotehnică limba germană limbaj tehnic metalurgie inginerie electrică caietul profesorului limba germană limbaj tehnic electrotehnică texte exerciții limba gemană limbaj tehnic metalurgie caiet exerciții energia nucleară în Canada determinanți matrice cercul curbe plane algebră vectorială cuadricele calcul vectorial curbe plane cuadrice geometrii neeuclidiene administrație publică electronică tehnica comunicării circuite surse de tensiune câmp magnetic optoelectronică electroacustică lexicon tehnic optoelectronică sunet imagine tehnologia de inregistrare și redare standarde limba engleză dialoguri telefonice abilități serviciul de telecomunicații exerciții fazele hidraulicii fluide forţe hidrodinamice calculul sistemelor hidraulice medii permeabile biologie mişcare permanentă deversor hidrologie debit regularizare afuiere calcul hidraulic activitatea hidrotermală clasificarea zăcămintelor hidrotermale zăcăminte epitermale adâncimea de formare calculul energiei calorice mineralizare-metalizare fierberea sisteme porphyry copper structuri de brecii structura petrometalogenă întreținerea podurilor orașul Dusseldorf costuri de întreținere poduri testarea podurilor protecție anticorosivă poduri oțel beton construcții beton compoziția betonului aditivi pentru beton betoane speciale mortar testarea betonului avaria clădirilor cauzele avariei clădirilor avaria acoperișurilor renovarea clădirilor avariate construcție structurală tabele numerice structurale elemente de reprezentare grafică statistică grafică și analitică pentru calculul structurilor eforturi globale studiul stării spațiale tensiuni tangențiale cercurile lui Mohr tensorul calculul momentelor legea lui Hooke metoda rezistențelor admisibile încovoierea determinarea eforturilor aspectul static acțiunea unei forțe problema spațială încovoierea cilindrică metoda elementelor finite plăci curbe subțiri bare cu profil grinzi continue momente statice momente de inerție construcția cercului lui Mohr elemente geometrice sectoriale variația coordonatelor sectoriale echipamente cu aer comprimat motoare cu aer comprimat ergonomie forțe statice pentru vehicule portabile poduri din lemn construcția podurilor din lemn sisteme statice inginerie urbană strângerea și evacuarea deșeurilor urbane salubritate urbană construcții tehnologia construcțiilor fundații lucrări de pământ tuneluri poduri oțel în construcție fabricație modelare standarde europene produse oțel beton tehnologie materii prime tipuri beton beton armat alimentare apă sanitaţie ţările GWP CEE dezvoltare durabilă aglomerările umane mici mijlocii Europa Centrală Europa Est sistem sanitaţie durabil clădiri din prefabricate arhitectura proiectare conservare canale de scurgere aspecte ecologice economice juridice tehnice consum de apă economisire studii de caz clădiri administrative Frankfurt motoare termice motoare cu abur cazane de abur construcție drumuri materiale de construcție proiectare execuție construcție drumuri costuri lucrări materiale conducte canale scurgeri puțuri canalizare puțuri infiltrație relații și grafuri structuri topologice omomorfisme și izomorfisme agricultură reforma agriculturii situri contaminate remediere studiu de caz responsabilitate constrângeri economice politice curățarea microbiologică a solului contaminat lingvistică filologie lingvstică comunicare interumană importanță roluri bariere în comunicare stiluri de comunicare scrisori de afaceri interviu negociere curriculum vitae analiză tranzacțională contracte în construcții contract achiziție riscuri contractuale alegerea contractului obligațiile contractantului obligațiile angajatorului sub-contracte litigii contractuale metalurgie tehnologie forjare metale metale neferoase modelare la rece și cald a metalelor tratament termic al metalelor producție țagle și semifabricate laminarea plăcilor rezistență rezistență la solicitări natura oțelului și a betonului comprimat structuri și elemente beton armat oțel de armare armarea betonului baze de calcul construcții criterii de construcție ecologică strategii de implementare a obiectivelor ecologice meteorologie climatologie geomorfologie știinţa mediului înconjurător prevenirea accidentelor sistem robot arhitectura dispozive de prehensiune calitatea şi fiabilitatea sistemeor senzori şi taductoare sistem de comandă mişcarea cupelor roboţi tip scară roboţi mobili acoperiș beton cadă beton impermeabil la apă deteriorare coportamentul betonului armat expunere apă plan urbanistic PUG PUZ Sprinklere Drencere schimbător căldură metodă Compact-Pipe Slipline Sublime GFK-Liner Rolldown Short Liner Berstuning Pilot Pipe Microtunneling matematică științe ale naturii suprastructuri complete exploatarea stereogramelor exploatarea analitică orientarea exterioară iterația calculul coordonatelor orientarea relativă compensarea aerotriangulației compensarea altimetrică sistemul de proiecție construcții beton zidărie pereți exteriori deteriorare îmbinări protecție termică suplimentară clădiri criterii planificare concepte torsiune deformarea barelor stabilitatea structurilor plăci plane solicitări variabile economie energetică surse căldură aer apă sol amoniac freoni compresor absorbție clădire solară termoizolație transparentă sistem izolație TWD descriere funcționare arhitectură clădiri joase dezvoltare urbană expresionism pictură germană grafică germană occidentul german Idoli ai muzicii pop poveşti de culise evenimente probabilitate evenimente independente variabile aleatoare histograme teste de semnificație testul de concordanță funcția lui Laplace fractilele distribuției T glosar termeni urbanism european engleză franceză germană spaniolă italiană relații de muncă asmblări nedemontabile demontabile elastice prin arcuri osii şi arbori elemenete de tribologie mărimi fizice mișcarea fluidelor mașini hidraulice turbomașini pompe centrifuge elicoidale stații pompare limba engleză vocabular gramatică dialog scriere vorbire mecanisme asamblări nedemontabile prin pene caneluri ştifturi filetate prin strângere elastică osii şi arbori fusuri şi pivoţi cuplaje curele mecanism bielă-manivelă cuplaje ambreiaje curele angrenaje mecanism bielă-manivelă proiectare asamblări : filetate curele trapezoidale lanţ arbori drepţi lagăre cu : alunecare rostogolire proiectare estetică micşorarea zgomotelor asamblări arcuri cuplaje angrenaje curele lanţ limba engleză studiu competențe Cambridge lingvistică pronunție engleză americană exerciții limba engleză exerciții jocuri gramatică fonologie comunicare vocabular metodă număr variaţie problemă nivelmetre teodolit planuri topografice drumuire planimetrică corespondență comercială structură conținut prezentare terminologie organizare comercială exemple scrisori faxuri e-mail raport solicitare comandă reclamație chimic nanoparticulă nanocompozit nanotehnologie compus intermetalic superconductivitate aliaj hazard fond arhitectural calamitate naturală PUZ metodă verosimilitate maxime vulnerabilitate risc seismic proiectare consolidare consolidare seismic sistem structură-teren teorie similitudine modelare traseu moment încovoietor determinant sistem ecuație liniară algebră vectorială spațiu euclidian formă biliniar pătratie dreaptă conic element programare liniar metodă Gauss factorizare LU Cholesky aducţiune pompare distribuție tratare epurare corecția rolul corecției problemele corectorului comportamentul profesorului și al elevului cerc Mohr test Wheel-Track Marshall coeficient Poisson model Burmister pistă aeroportuară strat asfaltic metodă Shecter dală ranforsată CBR franceză metodă Ivanov Winkler Westergard Shecter lege Hooke şir fundamental Cauchy formulă Lagrange Taylor serie Fourier expresie Laplace-Ianuli coordonate cilindric operator Hamilton metodă Jacobi Gauss-Seidel suprarelaxare Newton-Raphson polinom interpolare Lagrange diferenţă finit limbă germană teorie traducere practică model Fuzzy Matlab încărcătură poluant construcţie aluminiu aliaj proprietate întindere ductilitate regim termic lucru duritate rezistenţă oboseală conductivitate arhitectură navală superstructură feribot platformă marină avantaj cost coroziune intermetalică metodă îmbinare zonă afectată căldură transport aerian feroviar aeronavă înveliş fuzelaj panou faţadă greutate bloc optic etanş modul elasticitate solicitare termică pod pietonal dală tablier mobiltelescopic pivot latură avansare înapoiere extrudare laminare rece rezistenţă prof transfer căldură electromagnetism teorie relativitate restrâns traducere text specializat interpretare consecutivă interpret începător lucrare licență clotoidă carosabil aliniament carosabil curbă trotuar pietonal drum elemente geometricbanism trafic rutier traseu stradă limba engleză afaceri terminologie scriere scrisori de afaceri contracte raport structură conținut dicționar exerciții integrala Riemann integrale improprii integrala Stieltjes integrala curbilinie teoria câmpurilor integrale multiple integrala de suprafață limba engleză conversație limba engleză nivel avansat conversație limba engleză termeni tehnici procesare date metodă Highway Capacity Manual (HCM) nod rutier structură limba engleză conversație analiză tehnici predare sisteme hidraulice pompe turbine hidraulice curent unidimensional al fluidelor geodezie topografie fotogrammetrie cartografie ecuaţie diferenţială Laplace-Poisson polinom legendar sferoid Bruns teoremă Clairaut figură listă structură pamânt deviație verticală geometrie dreptă plan rotație spațial coordonate raport armonic transformare omografic teoremă Pappus metodă coordonată polar rectangular intersecţie unghiular liniar drumuire poligonometric aliniament tehnologie GNSS timp real calculare element trasat rețea sprijin poligonometric trasare teren optic mecanica fluidelor clasificarea fluidelor statica fluidelor dinamica fluidelor armături active efort unitar aderenţă armătură preîntinsă clădire supraetajat seismicitate pardoseală beton fundaţie osii arbori lagăre cu alunecare rostogolire transmisii prin curele lanţ filet angrenaje arcuri cuplaje operatori pseudo-diferenţiali procese Feller problema Dirichlet spații Sobolev spații Dirichlet limba engleză sistemul bancar finanțe internațional texte exerciții aplicații probleme fizică elemente de geometrie diferențială a suprafețelor tangenta versorii triedrului curba și torsiunea modele practice triedrul lui FRENET tensiuni deformaţii specifice calculul pieselor încovoiere grinzi ecuaţie torsiune liberă flambaj viscozitate hidroamestecătoare model matematic similituduine cavitaţie debit oscilaţie lichid regim staţionar conductă reţele ramificate termoficare teorema lui Euler triedul lui Frenet formulele lui Frenet complemente de calcul vectorial planul și dreapta în spațiu conice și cuadrice curbe suprafețe geologie economică zăcăminte minerale Anul 1 - Analiză matematică solicitări compuse deformaţii grinzi ecuaţia celor trei momente solicitări compuse deformaţii grinzi ecuaţia celor trei momente incovoirea torsiunea sudarea în puncte sudarea în linie sudarea în relief sudarea cap la cap parametrii tehnologii surse apă managementul Iegislaţia apei România Europare criteriu condensare Cauchy D'Alembert teoremă punct fix formulă Taylor Schwarz Abel rază convergenţă Anul 2 - Matematici speciale evoluţie pod podeţ tip infrastructură aparat reazem suprastructură metalic grinzi cu inimă plină acţiune considerate în cazul podurilor de cale ferată tipuri speciale de poduri amplasament spaţiu liber fuzibilitate vâscozitate rezistenţă mecanică model matematic conductibilitate termică microrăcitor calitate ungere acţionare mecanică acţionare hidraulică acţionare pnumatică unde elastice electromagnetism ultrasunete electromagnetism optică ondulatorie holografie modelare 2D structură hidraulică reţea Hopfield Kohonen metodă element finit efort deformaţii analiză bidimensională (2D) analiză tridimensională (3D) element pătratic liniare simulare contact grad libertate metodă hidrotermală sinteză sare-oxid sol-gel combustie sinteză soluţie electrochimică sinteză efect memorie Fisher-Tropsch modelare matematică distribuţie Weibull model hidraulic metodă pas cu pas model structural cadre beton armat acid humic oxidare fotocatalitică procese Fenton metodă sol-gel solid-solid potenţial Zeta catalizator bază TiO2 nedopat/dopat matrice zeolitică sistem SCADA model matematic diferenţe finite metodă Runge-Kutta-Chebyshev optimizare pătratică SIMULINK glicomonomeri copolimeri acrilici metodă Kissinger Akahira Sunrose (KAS) Ozawa D-glucoză D-manoză acrilat de n-butil inginerie distribuţie staţie pompare hidrofor-reţea-consumatori program EPANET program calcul RAMCALC SIMPOMP 2009 limba engleză analiza discursului vorbire intonație analiza conversatională fosfat de metal-amoniu spectometrie F-TIR difracţie RX microscopie electronică baleiaj relaţia lui Boyle teorema Gouy-Stodola instalaţia criogenetică Linde L5 schimbător căldură afaceri internaționale exerciții vocabular abordări limba engleză intensivă teste Cambridge/Oxford transformantă Fourier operator Laplace undă Rayleigh modelare încărcărcare undă şoc impact inundaţii siguranţă risc construcţie hidrotehinică stres post stres seism efect hazard calamitate teorie risc model matematic bazin hidrografic metodă cercetare armă foc muniţie limba engleză proverbe model matematic metodă element finit modelare statistică prelucrare reziduu reţea neuronală alunecare teren versant taluz drenare metodă element finit măsurătoare metodă Bishop Sistem Global Positioning (GPS) stabilizare-consolidare coloană zid sprijin limba engleză nivel intermediar abilități comunicare exerciții caracterizare descriere cultură subiect civilizație individualism vs. collectivism globalizare sistem reţea soluţie GLFSR senzor metodă diedru combinată dreaptă cu dreaptă translaţie înălţimi sistem proiecţie desen ansamblu montaj matrice sisteme algebrice spații liniare operatori liniari norme și produse scalare teorie spectrală funcționale biliniare și pătratice metodă aproximaţie succesivă sort tasare grad compactare limbaj enciclopedie credințe lingvistice studiu lingvistic structură discurs limba engleză conversații caiet exerciții limba engleză dialog aşchiere repriză rugozitate grad netezime Emil Prager viață operă itinerariu autobiografie limba engleză nivel intermediar conversație modelare matematică sarcină hidraulică procedeu extrapolare erodabilitate sol test eroziune lucrări de navigație întreținerea șenalului navigabil dotări pentru salvare și ajutor pe mare metodă dinamică neliniară limba engleză vocabular teste dialog metodă proiectarie capacitate rezistenţă metodă forţă seismică dimensionare deplasare limba engleză tehnici predare limba engleză semnificaţia cuvintelor caiet de teme limba engleză semnificaţia cuvintelor teste limba engleză manualul profesorului curs superior intermediar limba engleză nivel avansat caiet exerciții coliziuna navă inundaţii incediu activităţi seismice limba engleză nivel suerior intermediar exerciții limba engleză abilități în afaceri radiaţia Röntgen efect Compton ecuaţia lui Schrödinger statistică Bose-Einstein Fermi-Dirac experienţă Einstein-de Hass Stern-Gerlach teoria lui Diarc model Bohr experienţă Franck-Hertz analiză dimensională elemente de mecanică clasică oscilații teorema impulsului unde elastice electricitate și magnetism difracția luminii holografie radiația X radiație termică laser optică termodinamică teoria relativității elemente de mecanică clasică unitate măsură limba engleză nivel intermediar caiet exerciții îmbrăcăminţi bituminoase rutiere sistem rutier limba engleză elementară limba engleză elementară teste limba engleză începători teste metoda rotaţiei metoda rabaterii metoda triunghiului de poziţie sistem proiecție reprezentare punct reprezentare dreptă plan metodă transformare proiecție corp geometric construcție intersecția element limba engleză gramatică exerciții modelare matematică model Alloc Mike Basin Artizan hidraulic 1D baraj prag aval metodă Melville deversor bazin disipator baraj îndiguire drenaj metodă Donnan Hooghoudt Ernst Toksöz Don Kirkham debit diferenţiate irigaţie submersiune metodă Ernst Toksöz Don Kirkham debit diferenţiat irigaţie submersiune glosar englez-rus comenzi AutoCAD programare AutoLISP instrumente Visual LISP desenare organizare funcție AutoLISP sursă finanţare eficienţă economică analiză Earned Value model management "Sistemul de bugetare" limba engleză teste examen Cambridge FCE limba engleză teste examen Cambridge FCE aptitudini ascultare vorbire limba engleză teste examen Cambridge aptitudini ascultare vorbire sistem alimentare apă metodă Lobacev reţea canalizare tronson subirigaţie raionare DrenVSubiR interpolare 3D metodă RBF relaţia lui Ernst interacţiune Donnan Hooghoudt Ernst microprocesor I80X86 funcţie DOS BIOS roboţi 3D placă universală digitală AR-16 proiect CDI activitate program Resurse Umane Inovare Idei sectorial european NATO-SPS mic lexicon specialitate calcul vectorial cinematica punctului dinamica punctului mecanică analitică teoria elasticității bilanţul termic al cazanelor de apă caldă abur condens gazeificare calcul hidraulic rezistenţă furnir tehnologie placaj fibră lemn imisii metale grele curbă efort-deformaţie mixtură asfaltică metodă încercare rezistenţă mecanică beton material bituminos sticlă construcție material ceramic mortar lianți minerali roci și materiale de construcții din piatră naturală agregate minerale proprietate material construcție material construcție formula Taylor funcţie variabilă limba engleză tehnici scriere scrisori invitații rapoarte biografii cunoştiinţe ştiinţifice cercetare formare practică academică cercetare universală epuisment puţ lansare ţintă metodă dizlocare pământ metoda împingerii cu scut virus bacterie fungi algă protozor microorganism umiditate temperatură pH legislaţie doză intoxicare mediu tratament termic metodă element finit arbore came tubular fiabilitate randament calcul economic eficienţă motor diesel EURO mecanism sistem GPL Cursor MAN Mercedes Benz DAF Scania Volvo tehnologie EGR utilaj logică Fuzzy metodă progresie geometrică matematică bilanţ mediu emisie gaze efect seră (GES) model matematic circuit sitem încorporat senzor procesare semnal audio video plan management bazinal tipologie curs apă nepermanent presiune antropice zonă protejată corp apă obiectiv mediu analiză risc scenariu optim măsură bază măsuri suplimentare optimizare măsuri scenariu optim model WAQ QUA2K limba engleză activități ascultare înțelegere discurs interviu analizăă nodală inelară concept BABE (Bursts and Background Estimation) sistem GIS limba engleză teste Cambridge metodă element finit epruvetă limba engleză interviuri ascultare învăţământ ingineresc Alma mater Iasiensis reformă perpetuă comportament Bingham Casson teoria Joisel Ede Weber Morinaga rowne Bamforth Sakuta malaxoare de alimentare eroziune model analitic test Coriolis metodă radiomatrică beton pompabil utilaj fenomen fizico-chimic transport conducte abraziune proces instalație pompare modelare eroziune turbine eoliene schimbător căldură încălziere electrică pardoseală limbaje de programare calculator operaţii matematice aplicaţie EHTD model R-TOT REMM calcul matricial vector spaţiu euclidian formă pătratică calcul tensorial conic cuadric element geometrie știința și tehnologia computerelor procesarea datelor autoCAD limba engleză teste citire Cambridge geometrie analitică dreaptă cerc curbe plane sferă geometrie proiectivă conice cuadrice geometrie diferenţială curbe suprafeţe formular limba engleză în afaceri structura unei companii descrierea jobului marketing finanțe transport asigurare exerciții inginerie software prototipizare declarativă tehnici semantice modelare matematică sistemul NPL poluara mediu strat ozon emisie poluanţi atmosferici reciclare deşeuri limba engleză simulare discuții teme internaționale abilități comunicare limbaj standard observații energie dezastre proiect baraj Giva șomaj noi tehnologi metodă diferenţe finite elemente finite ecuație eliptică analiză funcţională sport performanţă antrenament sportiv joc biliard Legea lui Menzerath-Altmann lingvistica cantitativă construcții lingvistice convenții terminologice semantică strategii în text limba engleză nivel superior-intermediar caiet exerciții limba engleză nivel superior-intermediar curs limba engleză elementară caiet exerciții program PMS (Pavement Management System) sistem investigare "in situ" îmbrăcăminţi asfaltice caliate drumuri infrastructuri transport rutier politici financiare strategii intervenție supravegherea lucrărilor opțiuni bugetare întreținere suport bancă de date lucrări sistem informatic integrat concept managerial limba engleză manualul profesorului uleiuri grăsimi ceruri adezivi gume rășini sisteme filozofice limba engleză teste IELTS limba engleză afaceri caiet exerciții limba engleză obiective afaceri telefonie producție socializare limba engleză nivel avansat teste Anul 1 - Desen tehnic principiile metodologice ale scrierii şi vorbirii scrierea specifică teorie și practică limba engleză elementară vocabular comunicare limba engleză curs ESP origine proiectare aplicare rol master 1 - fundații speciale master 1 - metode experimentale în ingineria geotehnică Anul 1 - Etică și integritate academică Anul 1 - Mecanică limba engleză tehnici pregătire examen FCE limba engleză exerciții activități examen FCE master 2 - lucrări de susținere limba engleză nivel avansat texte exerciții Cambridge aplicaţii elementare calcul sinţiale omogenă bernoulii riccati lagrange derivate integrale eulembolic ecuaţii diferer master 2 - geotehnica mediului înconjurător II limba engleză vocabular articole glosar termeni economie Marea Britanie cultură educație industrie transport media teorii metodologie și metode în științe sociale în general Gheorghe Duca școala națională Anghel Saligny profesori elevi Anul 2 - Complemente de fizică Anul 2 - Fizică Anul 2 - Rezistența materialelor limba engleză afaceri text vocabular discuții Anul 2 - Organe de mașini limba engleză activități comunicare jocuri scenete interviu semantică teorie structură lexicală sintaxă lingvistica semnaticii ecuaţii cu diferenţe finite suprafeţe subţiri 50 de proiecte de învățare o limbă străină limba engleză vocabular gramatică activități economice aspecte sociale culturale tehnici învățare limba engleză picturi master 1 - autocad master 1 - autocad 2 Povestea limbii engleze engleza veche limba galeză influențe master 1 - calcul numeric și aplicații științifice vocabularul limbii engleze formarea cuvintelor semnificație utilizare conexiuni expresii verbale gramatică limba engleză elementară exerciții master 1 - metodologia cercetării științifice limba engleză manualul profesorului note sugestii predare limba engleză dialog vocabular exerciții Anul 3 - Logistică master 2 - procedee speciale de tratare a apei limba engleză pentru avansați exerciții master 1 - ingineria apelor subterane master 2 - managementul proiectelor limba engleză teste nivel elementar limba engleză chestionar structura utilizarea mecanismelor metode patrulater articulat planmanivela piston plan cardanic Anul 3 - Mașini de construcții organe maşini asamblări demontări transmisii mecanice recipiente etanşări conducte armături aşchierea asupra rugozităţii discuri diamante oxidului de aluminiu expresii de calcul forţe Anul 3 - Mașini de construcții pentru fundații și subtraversări Anul 4 - Mașini de construcții pentru căi de comunicații și industria materialelor de construcții limba engleză comerț exerciții limba engleză afaceri tehnici predare note vocabular gramatică engleza veche în perioada anglo-normandă limba medio-engleză secolele XIV-XVI Anul 4 - Sisteme automatizate de producere a materialelor de construcții limba engleză tipuri scriere stil narativ descriptiv argumenativ gramatică exerciții limba engleză scriere organizarea ideilor construire paragrafe utilizarea cuvintelor de legătură industrii poligrafice tipografii mișcarea oscilatorie interferența undelor elastice vâscozitatea fluidelor difracția luminii mecanica cuantică semiconductori conductibilitatea dielectricelor turbopompă reglare instalaţiei de pompare lovitură de berbec reglare automată limba engleză nivel avansat citire texte activități comunicare scriere vocabular optica electricitate mecanică fluide solide fizică atomică și nucleară natura pământurilor componente compactare terasamente utilaje cilindrare bătătoare limba engleză manualul profesorului teste Cambridge texte note abordare didactică limba engleză texte activități comunicare scriere gramatică vocabular exerciții limba engleză teste Cambridge FCE ionii electronii modele atomice izotopi camera Wilson hamiltonianul de spin polarizare circulară și eliptică teoria perturbațiilor atomi unielectronici ciocniri atomice spectre moleculare master 1 - modelarea și simularea sistemelor mecanice limba engleză afaceri terminologie marketing presă televiziune text exerciții ghid învățare o limbă străină strategii lectură scriere structura unui eseu exerciții practice examinare limba engleză elementară conversație abordare didactică limba engleză nivel avansat exerciții limba engleză în afaceri vocabular abrevieri cuvinte partenere gramatică articole limba engleză nivel avansat abordări didactice vocabular texte exerciții limba engleză nivel avansat text agenții de presă internaționale tehnologie turism mediu sport gramatică exerciții limba engleză nivel intermediar abordări didactice activități practice limba engleză nivel intermediar exerciții limba engleză vocabular activități citire scriere gramatică limba engleză nivel intermediar - avansat exerciții gramatică limba engleză vocabular modalități de învățare a vocabularului elementele vocabularului activități exerciții construirea cuvintelor elemente de îmbinare armături navale acţionare mecanică, acţionare hidraulică, acţionare pnumatică pompe centrifuge pompe axiale pompe turbionare maşini cu jet calculul ejectoarelor pompe volumice cu pistonaşe acţionări hidrostatice Anul 1 - Competențe de comunicare Anul 2 - Competențe de comunicare Anul 3 - Competențe de comunicare Master 1 - Competențe de comunicare Master 2 - Competențe de comunicare epicurianismul stoicismul scepticismul sinteze limbaj predare context conversaţie vorbire scriere a doua limbă curriculum cunoștiințe lexicale limba engleză exerciții vocabular intonație comunicare limba engleză nivel avansat exerciții vocabular conversație tracţiune compresiune răsucire moment static inerţie efort tensiune încovoiere deformaţie grindă sistem static nedeterminat flambaj şoc oboseală plăci plane vas de rotaţie pereţi subţiri tub rupere ductilă fragil fluaj vâscoelasticitate Anul 2 - Teoria practică a traducerii grinzi pe mediu elastic plăci plane bare drepte cu pereți subțiri calculul construcțiilor în domeniul plastic Anul 3 - Traducere specializată economică Master 2 - Traducere specializată servicii publice Anul 3 - Teoria comunicării și tehnica interpretării Master 2 - Teoria comunicării și tehnica interpretării Anul 3 - Interpretare simultană pentru relații internaționale Master 2 - Interpretare simultană pentru relații internaționale Anul 3 - Traducere specializată juridică Master 2 - Teoria practică a traducerii limba engleză profesor metodologie predare obiective pronunție vocabular gramatică programe de predare limba engleză vocabular știință fizică chimie biologie inginerie matematică medicină meteorologie oceanografie limba engleză afaceri glosar comunicare Anul 3 - Studii culturale francofone Anul 3 - Metodologia cercetării științifice Master 2 - Metodologia cercetării științifice limba engleză afaceri dialog text vocabular prezentare întâlnire interviu negociere principatele române unirea politica externă solidaritatea poporului cooperarea economică poporul egiptean Maghiaromania în doctrina ungarismului ape subterane acvifere clasificare hidrogeologică asecare calcul hidrodinamic drenaj săpare cheson Master 1 - Etică și integritate academică Anul 2 - Traducere specializată servicii publice Anul 3 - Statutul şi deontologia profesiei Anul 2 - Teoria comunicării și tehnica interpretării Anul 2 - Interpretare simultană pentru relații internaționale Anul 3 - Traducere literară B/C Anul 2 - Traducere specializată tehnică Master 1 - Traducere specializată tehnică Anul 2 - Traducere specializată tehnico-științifică Master 1 - Traducere specializată tehnico-științifică Master 2 - Traducere specializată juridică Master 2 - Traducere specializată economică Anul 3 - Traducere specializată servicii publice Anul 1 - Terminologie franceza Anul 1 - Traducere specializată tehnico-științifică Master 2 - Traducere specializată tehnico-științifică stil discurs simbol retoric structuri retorice semnificații simbolice tipuri de texte metode pentru analiză text comunicare trăsături retorice și traducere studii Anul 1 - Limba română contemporană Anul 2 - Limba română contemporană Anul 3 - Limba română contemporană Master 1 - Limba română contemporană Master 2 - Limba română contemporană Anul 1 - Teoria comunicării și tehnica interpretării Master 1 - Teoria comunicării și tehnica interpretării Anul 1 - Traducere specializată tehnică Anul 3 - Traducere specializată tehnică Master 2 - Traducere specializată tehnică Anul 1 - Traducere specializată economică Anul 2 - Traducere specializată economică Master 1 - Traducere specializată economică Anul 1 - Traducere specializată juridică Anul 2 - Traducere specializată juridică Master 1 - Traducere specializată juridică Anul 1 - Test competențe lingvistice Anul 2 - Test competențe lingvistice Anul 3 - Test competențe lingvistice Master 1 - Test competențe lingvistice Master 2 - Test competențe lingvistice Anul 1 - Traducere specializată servicii publice Master 1 - Traducere specializată servicii publice Anul 3 - Traducere specializată tehnico-științifică Anul 1 - Interpretare simultană pentru relații internaționale Master 1 - Interpretare simultană pentru relații internaționale Anul 1 - Studii culturale francofone Anul 2 - Studii culturale francofone Master 1 - Studii culturale francofone Master 2 - Studii culturale francofone Anul 1 - Metodologia cercetării științifice Anul 2 - Metodologia cercetării științifice Anul 2 - Etică și integritate academică Anul 3 - Etică și integritate academică Master 2 - Etică și integritate academică Anul 1 - Structuri lexicologice și terminologie specializată în drept Anul 2 - Structuri lexicologice și terminologie specializată în drept Anul 3 - Structuri lexicologice și terminologie specializată în drept Master 1 - Structuri lexicologice și terminologie specializată în drept Master 2 - Structuri lexicologice și terminologie specializată în drept Anul 1 - Statutul şi deontologia profesiei Anul 2 - Statutul şi deontologia profesiei Master 1 - Statutul şi deontologia profesiei Master 2 - Statutul şi deontologia profesiei Anul 2 - Terminologie franceza Anul 3 - Terminologie franceza Master 1 - Terminologie franceza Master 2 - Terminologie franceza Anul 1 - Traducere literară B/C Anul 2 - Traducere literară B/C Master 1 - Traducere literară B/C Master 2 - Traducere literară B/C sisteme hidraulice mediu hidraulic circuite hidraulice generatoare hidraulice motoare hidraulice aparataj hidrostatic servomecanism mediu hidraulic generatoare motoare hidraulice aparataj hidrostatic sisteme hiraulice engleza elementară abordare didactică calculul deformațiilor grinzi cu secțiune variabilă bare curbe acte normative relații consulare regimul străinilor pașapoarte și vize convenții consulare bilaterale asistență juridică vize proprietățile mecanice ale materialelor forfecarea torsiunea bare curbe plane legea lui Hooke torsiunea forfecarea grinzi îmbinări cu șuruburi întindere și compresiune elemente de teoria elasticității sisteme static nedeterminate ecuațiile fizice ale elasticității grinzi cu secțiune variabilă tensiuni tangențiale deplasările grinzilor drepte metoda eforturilor grinzi morală etică filozofie practică bare curbe plane măsurarea deformațiilor probleme de optimizare forfecarea pieselor de dimensiune mică încovoiere oblică plăci plane artă arhitectură sport forfecare și răsucire determinarea deformațiilor grinzilor la încovoiere mediu înconjurător contaminare politica de mediu torsiunea forfecarea încovoierea starea de tensiune bare și tuburi plăci plane geometrie analitică secţiuni plane dreapta în spaţiu axe curbe funcţia vectorială intersecţii coordonate tangente limba engleză elementară abordare didactică exerciții limba engleză curs Cambridge fonetică gramatică vocabular lectură scriere limba engleză curs Cambridge conversație fonologie gramatică vocabular limba engleză elementară curs Cambridge gramatică conversație pronunție limba engleză gramatică pentru avansați exerciții gramatică limba engleză nivel intermediar-superior cultură afaceri protocol vocabular exerciții text limba engleză afaceri caiet exerciții protocol comunicare prezentare cultură turism performanțe negociere limba engleză afaceri manualul profesorului referințe exerciții text solidul lui euclid newton lichidul lui pascal corpuri reologice vâscozitate tixotropie metoda fellenius bishop janbu cerc de fricțiune drapă limită de stabilitate fundații directe de mică adâncime izolate sub stâlpi grinzi continue radiere generale tip placă limba engleză ca limbă străină predare activități ascultare înțelegere termeni practici limbaj colocvial limbaj literar teste discuții limba engleză profesor curs formare examen TEFL tehnici predare ecuațiile diferențiate ale echilibrului static solicitarea de forfecare încovoiere structuri static determinate grinzi cu zăbrele încovoiere răsucire lunecare longitudinală criterii de plasticitate plăci circulare tuburi cu pereți subțiri plăci plane tuburi cu pereți groși metoda integrări directe încovoierea cu torsiune Marea Britanie cultură politică civilizație comunități lingvistice minoritare Țara Galilor Scoția Irlanda deformațiile elastice ale sistemelor de bare teorema reciprocității lucrului mecanic limba engleză nivel superior vocabular exerciții limba engleză elementară text exerciții gramatică limba engleză nivel intermediar curs limba engleză nivel intermediar manualul profesorului abordare didactică texte vocabular discurs gramatică limba engleză nivel mediu secvențe din programe BBC TV abilități înțelegere fluență orală limba engleză nivel avansat texte literare referințe gramaticale exerciții dicuții materiale de construcţie din polimeri materilale de construcţii materiale de construcţie limba engleză elementară conversație exerciții limba engleză afaceri comerț exerciții vocabular calculul sistemelor de iluminat nivelul de iluminat randament caracteristicii corp iluminat dimensionarea elemente ale instalaţiilor electrice scheme de comandă automată calculul limba engleză reguli gramaticale exerciții limba engleză sintaxă gramatica generativă reguli constituienți relații structurale poduri pe cadre consolă arce bolți podețe înecate beton armat fluid vâscozitate compresibilitate hidrostatică hidrodinamică orificii conducte calcul hidraulic limba engleză gramatică limba engleză nivel mediu gramatică volum elementar variația tensiunii tangențiale echilibrul volumului elementar modelul corpului material forțe interioare diagrame pentru bara dreaptă forfecare îmbinări flambajul plăci plane vibrațiile sistemelor elastice limba engleză lexic fonetică morfologie sintaxă bare curbe plăci plane tuburi cu pereți groși solicitări dinamice limba engleză referințe gramatică nivel mediu limba engleză gramatică verb exerciții sintaxă teorie glosar structură gramatică limba engleză teste gramatică cu răspunsuri engleza britanică engleza americană exerciții gramatică vocabular limba engleză erori gramaticale limba engleză gramatică texte comunicare tehnică ghid referințe modele organizatorice resurse predare învățare creare linkuri web redactare corespondență grafice raport prezentare orală obiective carieră creare website Scriere tehnică principii strategii organizare colaborare etică proiectare document planificare site web corespondență e-mail raport comunicare carieră prezentare orală gramatică punctuație comunicare tehnică bazele comunicării bariere în comunicare tehnologia în comunicare prezentare interviu discuții în grup editare documente tehnice scrisori afacere memorii e-mail rapoarte dizertații articole științifice manuale comunicare tehnică abordare juridică etică organizarea informației comunicare interculturală editare documente tehnice scrisori afacere memorii e-mail rapoarte instrucțiuni editare prezentare orală proiectare site-web limba engleză nivel mediu exerciții vocabular tehnic telecomunicații unelte metale electricitate construcții model încărcare serie Fourier Stahlbaukalender creșterea demografică limite și inegalități resurse energetice precomprimat scheme statice escade poduri rulante șină rulare grinzi stîlpi îmbinări dimensionare studiul limbii germane în România aspecte istorice catedre de limbă și literatură germană în România după al II lea război mondial studii universitare de limbă germană în România personalități diversitate bare curbe plane arce încovoierea plăcilor plane forfecare compresiunea excentrică hidrostatica forța de presiune relația Bernoulli teorema impulsului deversor racordarea disipator acțiunea valurilor hidraulica curenților legea lui Darcy permeabilitate captare și tratare apă transportul și distribuția apei canalizarea și epurarea elemente de hidrografie hidrometrie construcție structurală grafică analitică investigare schemă statică stabilirea eforturilor dimensionarea grinzii stâlp marginal calcul fundație elemente structurale construcțiilor calcul rezistență structură efort calcul evaluare încărcări grupare acțiuni proiectare planșeu parter dimensionare grinzi secundare calcul structural stâlp calcul fundație diagramă efort determinare tensiune deformaţi solicitare îmbinare incovoiere grindă flambajul metoda stărilor limită solicitări dinamice prin șoc vibrații presiune masive de pământ torsiunea liberă încovoierea simplă compresiunea centrică deformații deplasări tensometrie optică răsucire încovoiere solicitarea de întindere și compresiune simplă tuburi cu pereți subțiri flambaj plăci plane bare curbe solicitări dinamice Austria materiale privind studii regionale cultură istorie exerciții texte predarea limbii germane ca limbă străină distresul eustresul cauze și consecințe stresorii Anul 1 - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială Elveția informații de bază despre viața socială politică cultură tineretul ca entitate socială principalele tendințe în cultura tineretului după al doilea război mondial Transcarpatica anuar germanic România 2003 eseuri studii literare abordare tematică abordare spațială Austria proiect materiale privind studii regionale cultură învțământ alegerea unei cariere dependența de droguri modele idoli texte învățarea limbii germane ca limbă străină Austria materiale despre studii regionale mediu ecologie turism tranzit învățarea limbii germane ca limbă străină scriere tehnică pentru informaticieni texte structură metode de lucru reguli elementare lingvistice și stilistice calitatea textului soluții probleme gramaticale claritate platelajul căii calculul antretoazelor dimensionarea grinzilor calculul contravânturilor aparate de reazem femeile din Elveția situația socială viața culturală complemente spații vectoriale planul și dreapta spații euclidiene matrice ortogonale forme pătratice calcul structuri încercarea la tracțiune încovoiere răsucire flambaj măsurarea săgețiilor dicționar limba germană informații ortografie originea cuvintelor gramatică stil cuvinte cheie expresii idiomatice sfaturi utilizare corectă a cuvintelor limba germană dicționar sinonime limba germană idiomatică dicționar stilistic sensul și utilizarea cuvintelor în propoziții 100000 exemple de fraze proverbe Anul1 - Geometrie descriptivă psihomotricitate antrenament sportiv capacitate motrică Anul 1 - Utilizarea calculatoarelor Anul 2 - Geodezie fizică limba germană nivel mediu și avansat culegere texte aforisme proverbe expresii idiomatice exerciții gramatică vocabular german-român Anul 1 - Fizică Anul 1 - Materiale de instalații Anul 2 - Hidraulica instalațiilor semnalizarea de securitate sănătatea participarea lucrătorilor panouri utilizate comunicarea verbală limba germană texte glosar termeni de specialitate documente comerciale finananțe statistică Anul 1 - Bazele geometrice ale fotogrametriei sisteme de dozare mecanisme de dozare mecanisme complexe de dozare rezultate numerice şi experimentale curbe osculatoare analiză vectorială tangenta organizare structurală în marketing vânzări bazele proiectului abordare metodologică efectele strategiei de afaceri Anul 2 - Măsurători geodezice prin unde domeniu elastic sistem cu un nivel structură multietajată cuplată torsional torsiune componente de rotaţie mişcarea terenului cod de proiectare modelare regularitate structurală domeniu inelastic calcul structural cristalizarea recristalizarea sisteme ternare tratamente termice oţeluri aliate fonte aliate aliaje neferoase aliaje sinterizate calculul la tracţiune la forfecare la torsiune la încovoiere hidroameliorați pedologie soluri diguri viituri inundații hidrotehnică întinderea compresiunea forfecarea răsucirea încovoierea solicitări compuse solicitări dinamice rezistenţa reziduală elasticitate deformare mecanica solidelor elasice științe aplicate medicină tehnică solicitări axiale forfecarea tăierea răsucirea teoria elasticităţii legea lui Hooke solicitări compuse solicitări axiale încovoierea console grinzi bare sisteme spatiale grinzi cu zăbrele torsiune solicitări compuse solicitări variabile calculul la tracţiune forfecare torsiune încovoiere formulele lui Hertz stabilitatea rigiditatea încălzirea oboseala pieselor tratamente mecanice termice termochimice rupere îmbatrânire coroziunea pieselor legea lui Hooke întindere compresiune centrică forfecare răsucire încovoiere întinderea compresiunea forfecarea încovoierea plăci plane Anul 4 - Geodezie fizică limba română gramatică limba română gramatică unitățile limbii clase de cuvinte limba română gramatică enunț relații sintactice tipuri de enunțuri grupuri sintactice construcții sintactice funcții sintactice organizare discursivă tipuri de discurs circumstanțiale punctuație corespondență comercială internațională engleză franceză germană reguli generale formule de adresare corespondență precontractuală ameliorații agricole surse apă sistem de irigație gravitațională ridicare mecanică consum tehnică amenajare rețea limba engleză curs avansați dialog jocuri predarea limbilor străine lingvistică traduceri literare limba și literatura în context limba engleză exerciții gramatică vocabular scriere comunicare conceptul de traducere teoria traducerii universale procesul de traducere ca transfer interlingvistic lingvistica textului traducerea ca interpretare limba engleză abilități scriere funcțională abilități comunicare adoptarea unui anumit subiect exerciții limba engleză vocabular turism conversație gramatică exerciții întindere compresiune bare grinzi înconvoiere echilibru hidrostatic dinamica fluidelor mişcări laminate pompe staţii de pompare ventilatoare limba japoneză nivel începător abordare 142 modele conversație uzuală referințe Master 1 - Noutăți în GALR limba germană terminologie comerț exterior conversație gramatică text limba germană industrie tehnică texte producție industrială chimie energetică prelucrarea metalelor radio televiziune electrotehnică construcții tehnologie auto transport planificare economie dicționar termeni tehnici german-englez-rus limba germană text literatură cultură civilizație educație sport mediu limba germană text domenii educație modă mediu politică literatură personalități limba germană text literatură umor știință viața socială computer limba germană predare comunicare fonetică gramatică regionale istoria limbii formarea cuvintelor propoziție limba germană lexicon superlative limba germană nivel mediu lectură gramatică vocabular sintaxă exerciții limba germană ghid practic istorie limbaj gramatică ortografie punctuație limbaj tehnic limbaj colocvial scriere vorbire corectă terminologie aritmetică algebră calcule numere comerț teoria ecuațiilor cuvinte străine politică economie tehnică limba germană limbaj de specialitate mecanică termodinamică electrodinamică hidrostatică optică fizică fizică nucleară lexic structuri gramaticale traducere retroversiune limba germană nivel B1 caiet exerciții limba germană nivel B1 curs conversație gramatică vocabular exerciții limba germană nivel B1 manual profesor limba germană nivel B1 curs limba germană nivel B2 curs gramatică vocabular lectură exerciții limba germană nivel B2 caiet exerciții gramatică vocabular lectură limba germană nivel C1 avansat curs gramatică scriere vorbire vocabular exerciții limba germană nivel B1 + caiet exerciții limba germană limbă străină nivel mediu curs limba germană text gramatică dialog vocabular exerciții
Vă rugăm să schimbaţi parola