Biblioteca UTCB

Cadre didactice

Limba: rum
Țara sursă: RO: UTCB
Lucrări: 1 lucrari in 2054 publicatii in 7 limbi
1 din 4.000.000.000 de: Chirovici, George-Radu (Text tipărit)
A Doua Conferinţă Naţională de Inginerie Seismică : Bucureşti, 8-9 Noiembrie 2001 de: Conferinţă Naţională De Inginerie Seismică (Text tipărit)
100 de probleme practice de instalaţii de încălzire de: Ilina, Mihai; Lungu, Cătălin (Text tipărit)
100 de personalităţi în construcţii de: Popescu, Hristache (Text tipărit)
Subiecte
poluare protecţia poluare,protecţia atmosferei,autopurificarea aerului,difuzie moleculara,transfer de masă convectiv interfazic autopurificarea aerului difuzie moleculară transfer de masă convectiv interfazic exemple rezolvate și explicate Anul 2 - Matematici speciale lucrări de finisaj în construcţii stil de cotare Ştefan Bălan Tehnologii și echipamente pentru întreținerea drumurilor pe timp de vară construcţii beton armat calculul structurilor de beton maşini de forat prin percuţie orizontal şi scuturi de săpat tuneluri maşini pentru compactat sisteme de acţionare hidraulică pile de fundaţii metoda echivalenţei lineare-lem tehnici reprezentare lem Anul 3 - Teoria sistemelor automate dreptul de proprietate măsurarea electronică scanare laser 3D registraţia georeferenţierea măsurători spaţiale date spaţiale 3D infrastructură exploatare caracteristici fizice și mecanice ale pământurilor durabilitatea betonului sectoare cadastrale lemn protecţie termică clădire necesar căldură încălzire sistem centrală termică echipament material gestiune energie termică exploatare întreţinere instalaţie alimentare căldură reţea de transport distribuţie reglare furnizare căldură instalaţie transformare parametru material construcţie higroscopicitate deformaţii roci piatră naturală mortar beton lianţi betoane electrostatica electrocinetica electrodinamica câmp magnetostatic reprezentare grafică criterii de rezistenţă încovoiere efort normal acţiune variabilă reologie elemente de calcul în domeniul plastic elasticitate flambaj oboseala materialului compresiune geometrie diferențială structuri de rezistenţă determinarea eforturilor deplasări elastice reazeme, diagrame structuri static nedeterminate încărcări variaţii de temperatură reţea informaţională Anul 1 - Proiectare asistată de calculator condiții de amplasare energia solară procese termo-hidraulice captatorul solar impactul asupra mediului stare tensiune cerc Mohr solicitare încovoiere torsiune liberă regim de aşchiere la strunjire rabotare găurire lărgire adâncire frezare rectificare hazard seismicitate Anul 4 - Fiabilitatea și mentenanța sistemelor mecatronice fiabilitate teoria selecţiei teoria estimaţiei probabilitate motoare termice cu excepția motoarelor cu abur pereți autoportanți excavații plaplanșe prefabricate matrice rigiditate influenţă germană modele probabilistice element prefabricat structură cadru comportare clădire seism planşeu mixt beton armat spaţiu vectorial fascicul plane forme pătratice componente sisteme reglare automată regulatoare acțiune indirectă neliniare numerică reglaj seismologie cutremure calculul zonelor de transmitere metode numerice poluarea atmosferei surse de poluare norme de calitatea aerului metode fizice compoziţie atmosferică recomandări tehnice mecanică newtoniană poziționarea tridimensională programare vectorială liniară fracţionară neliniar programare fractionară bicriterială maximizare generarea mulţimii soluţiilor eficiente produse software dedicate construcții de mașini domeniul de UCCH sistem informaţional banca de date modele matematice sistem informatic BD-UCCH 2012 bazine hidrografice aparate de măsură rocmetre barajul Frumoasa audit management de mediu economia de energie materiale radioactive mecanică clasică regulament cod etică metodologie admitere regulament DPPD cămin burse bibliotecă editură sală sport alegeri evaluare promovare Anul 1 - Psihologia educației tehnologii fundamentale folosite la executarea instalaţiilor încălzire centrală instalaţie sanitară instalaţie electrică ventilaţie antemăsurătoare calculul duratei activităţilor grafic de eşalonare fizică a execuţiei evaluarea lucrărilor calitatea în construcţii recepţie autorizarea executării lucrărilor integritate Efectul variaţiei de trafic şi temperatură asupra durabilităţii mixturilor asfaltice bituminoase în Iordania integrale improprii elemente de construcții metalice factori mecanici ridicări topografice planimetrice beton precomprimat pile înalte stabilitate flambaj grinzi consolă bolți arce Anul 1 - Complemente de mecanică exemple de calcul ape uzate epurarea evacuarea pomparea apelor uzate microsisteme de calcul microsoft office word excel power point programare în Maxima lucrări topografice pentru construcţii ridicări topografice speciale rețele topo-geodezice rețeaua subterană ridicarea stațiilor și nodurilor de cale ferată nivelment măsurarea adâncimii poduri de grinzi hazard risc seismicitate plăci tectonice reţea geodezică monitorizare GNSS triangulaţie trilateraţie nivelmentul geometric nivelmentul hidrostaic calculul structural sistemul de apă menajeră determinarea scheletului solid al pământului tehnologia fabricării cimentului poluare monitorizare emisie de poluanţi consolidarea construcțiilor avariate de cutremure zone seismice influența adaosurilor din cimenturi structuri etajate în diagrame programe și tehnici de programare în C tipuri de date operatori structuri clase de memorie meteorologie climatologie geomorfologie doctrină economică statica sistemelor structurale noțiuni și concepte rezolvarea sistemelor de ecuații liniare limba engleză teste admitere facultatea de inginerie limbi străine ecuații problema lui Cauchy metoda lui Duhamel polinoamele lui Legendre funcții sferice conducerea unei firme mici și mijlocii configurare înscrierea cotelor notărilor simbolurilor tabele verificare desene funcţii de tip bibliotecă tinichigerie construcţii sudate cosmosxpress cosmosworks solidworks utilities animaţie seism hazard seismic accelerogramă metodă SIMQKE SYNTH modelare numerică analiză dinamică incrementală interacţiune sol structură proiectarea compoziției măsurători LiDAR modele digitale metode de interpolare fotogrametrie modelare hidraulică modelare matematică propagarea undelor de viitură calculul nodurilor fisuri înclinate tablouri electrice de distribuție lianţi bituminoşi minerali puzzolanici îmbrăcăminţi rutiere taluz lianţi rutieri agenţi frigorifici bazele termodinamice scheme de lucru maşinilor frigorifice rezistenţă mecanică întindere torsiune forfecare încovoiere polimer armat impermeabilitate coroziune oțeluri durabilitate protecţie anticorozivă oţel aliat sudare fluaj oboseală electrod Tehnologii și echipamente în construcții încălzirea locală a locuințelor siguranţă circulaţie drum trotuar trecere pietoni profil transversal echipament rutier acvaplanare IHSDM erori de calcul mediu înconjurător strategii protejare evaluare toxicologie poluanţi lucrări de iluminat aparate electrice instalaţii electrice Anul 1 - Algebră liniară și geometrie analitică Anul 3 - Mașini electrice pana măsurători teoria sociologică paradigmă concepte grupul social socializarea cultura organizaţia stratificarea putere control devianţă influenţă socială comportament prosocial urbanizare populaţie globalizare șiruri numere reale serii funcții reale variabile calcul diferențial formula lui Taylor funcții continue șiruri convergente diferențiabilitatea funcțiilor sisteme de solide rigide impact program arhitectură geometrie plan volum clădire proiectare structural conformare termo-higro-energetică acustică conformarea hidrofugă a clădirilor conformarea la incendii influenţă ebraică civilizație cultură progres calcul mecanic proiectare mașini roboți construcții vulcanismul instrumente dinamica lingvstică tema proiectului preparare mixturi asfaltice starea limită de oboseală materiale ceramice transformare afină punct de la infinit ecuaţia proiectivităţii puncte de fugă transformări de coordonate principiu energie mediu înconjurător potenţial Gibbs Helmholtz substanţă pură termogazodinamică soluţie binară distilare compresor turbină maşina frigorifică vectori spaţii vectoriale reale subspaţii vectoriale aplicaţii liniare spaţii vectoriale euclidiene geometrie analitică în spaţiu conice cuadrice algebră liniară calcul tensorial ziduri de sprijin planetă studiul mișcării solidului rigid fluide polifazice omogen particule câmp gravitațional amestecuri fluidizate generatoare hidraulice premizele metode de proiectare plan de învățământ aplicare la structuri de hale parter cu poduri rulante caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor de construcții aducţiune pompare distribuție tratare epurare Mathcad geotehnică mecanica solului lucrări terasiere experimente mortare lingvistică beton și oțel Anul 2 - Rezistența materialelor mecanica mediilor continue calcul matriceal modelarea comportării materialelor baraje de greutate contraforți stăvilare arcuite criogenia lichifierea distilarea prerăcirea separarea gazelor purificarea aerului motoare DAF frâne SAF Intradisc plus Integral vehicule MAN maşini de tracţiune modelare legi de similitudine modelare experimentală măsurători geotehnice mecanisme încărcător pe pneuri schema cinematică Maşini de ridicat echipamente macarale montaj-industrial frânare sistem electric motor termic transmisie mecanică hidraulică viitură metoda "lag" metoda cascadei de rezervoare forme de energie sisteme de ecuații diferențiale sape cu tăiş fix cu role sape de foraj hidroforeza instalaţii desprăfuire plăci compactoare vibratoare punct material liber GRID detectorul ATLAS arhitectura GRID proiectul WLCG centrale hidroelectrice terminologie ştiinţifico-tehnică exerciţii grinzi cu zăbrele static determinate hidraulică calcul contravântuire orizontală transversală cercetări proceduri evaluare microclimat clasificare termic instrumente de măsură camera climatică termografia infraroşu preţ Ciocane și prese starea limită ultimă la încovoiere punctul dreapta planul axonometrie poliedre suprafețe curbe perspectiva umbre proiecția cotată acoperișuri comportarea structurilor de beton armat prelucrarea măsurătorilor deformaţia nivelmentul geometric determinări GNSS metoda aliniamentului microtriangulaţiei microtrilateraţiei analiza stabilităţii testul global de congruenţă metoda reflectorless erori seismice îndrumător de laborator analiză matematică teste exerciții matematică concurs sisteme simetrice polinoame Legendre concluzii bazin de retenţie stabilitate taluz armătură perete contracţie umiditate plasticitate presiune de umflare grinzi cu secțiune plină inginerie tehnică sistem de lucrări traseul definitiv analiză matematică statica sistemelor solide rigide cadastrul funciar categorii de terenuri planuri cadastrale calculul suprafețelor întreținerea documentației procedeul drepte detașări evidența documente analitice imobile climatul interior clădirilor investiţie absorbţie vibraţii mecanice grad de libertate două grsde de libertate sisteme mecanice studii privind posibilitatea de utilare instalaţii termice instalaţii de ventilare-climatizare anclanşare automata a surselor de rezervă sisteme de asigurare a securităţii clădirilor sisteme domotice aplicare la structuri de hale parter fără poduri rulante master 2 - reabilitarea structurilor hidro-edilitare baraje pentru navigație arhitectură materiale de construcţii armătură stâlp plăci modulare mortar consolă Anul 2 - Limba română contemporană oscilații mecanice scoarță terestră schimbătoare căldură medie logaritmică termice bilanţur captatoare procese sistem transfer termic conducţie termoenergetica clădirilor parametrii punţi termice colţuri pereţi interiori ferestre balcon consolă planşee pod clădire fundaţii contravînturi interpretare conferinţă criteriii gestionare eveniment acurateţe protocol discursuri exploatarea primitive teren fundaţie rigiditate piloţi cuadrice sisteme bare comprimate axial domeniul măsurătorilor geodezice Anul 4 - Sisteme automatizate de producere a materialelor de construcții studiul mișcării sistemelor de solide rigide perete structural exterior modulare zidărie liant beton armat acţiuni termo-higro-energetică sisteme de ecuații metoda iterativă Jakobi sisteme de forțe echilibrul corpurilor diagrame de eforturi caracteristici geometrice deplasări elastice linii de influență maşini de construcţii compactare măcinat săpat înfigere dinamica determinarea metoda transformărilor conforme Anul 1 - Educație fizică și sport I puncte de coordonate probleme neliniare traducatoare de temperatura presiune deplasare umiditate debit radiaţii amplificatoare reglare automata supraînălțare normală maximă efectivă curbe izolate curbe dispersate serii de funcții șine curbe calculul elementelor suprastructura căii hidrologie acvifer reţea hidrografică bazin hidrografic hidrometrie podețe înecate Anul 1 - Discipline socio-umane I, Filozofia științei determinarea conținutului de carbonați construcția căilor rutiere fiabilitate structurală exemple numerice evaluarea riscului seismic analiza dimensională mecanica clasică oscilaţii unde mecanice gazul ideal distribuţii moleculare elemente termodinamică metode de determinare a densităţii materialelor agregate naturale mortar beton lianţi minerali stabilirea compoziţiei betonului materiale metalice încercări mecanice analiza structurii metalelor rezistenţa mecanică tracţiune duritate Brinell rezilienţă macrografie micrografie efect de seră limbă germană teorie traducere practică rigiditate limba italiană vocabular tehnic cultură și civilizație Italia texte exerciții grilă gramatică lexic examen competență lingvistică metodele geometriei descriptive Anul 1 - Limba română contemporană granule pulberi caracteristici granulometrice caracteristici reologice buncăr alimentare dozare depozitare normă evaluare cost management investiţie analiză duritate superficială metodă ultrasonică impuls metodă nedistructivă carotă excavator încărcător concasor măcinat mărunţire valţ ciocane articulate moară corp de rostogolire tambur separator pneumatic hidraulic ciur separator filtru maşini vibratoare transportor vibrator amortizare arc benă concasoare sita Nordberg randament calcul funcţional rezistenţă ecuaţia Bernoulli Riccati Clairaut Lagrange teorema Cauchy-Picard Anul 2 - Geodezie I diferențiabilitate Frechet schema de conexiuni modelare productivitate cercetări statistice vibraţii schemă tehnologică de execuţie planul calculul la starea limită de rezistență mecanică teoretică în general mecanica solidului și a corpurilor rigide termodinamică energia forţa acceleraţie gaz căldură solid lichid turbine compresoare ventile de laminare conducte pompe de căldură abur funcţii numerice elemente de electronică aparate de comandă sisteme automate cu multiplezoare reţele Petri control comandă fuzzy simularea sistemelor dinamice ace flexibile confortul termic în clădirile de locuit calculul erorilor concepte și componente de bază porturi construcții acostare platformă debarcader fundații șantiere navale circuit aprindere sistem detecţie incendiu macarale pornirea stea-triunghi benzi transportoare motor trifazat ventilator ascensor elevator automat pentru sucuri robot cu şenile sistemul de transport naval elemente de calcul vectorial algebra liniară ecuaţia conicelor teorema lui Meusnier decizia managerială legea conservării fotoelectric master 1 - sisteme de tehnici spațiale în ingineria mediului podețe și poduri dalate evaluare master 2 - producția sistemelor mecanice și management tehnologic impactul schimbărilor dinamice tipuri de clădiri de locuit și gruparea lor macarale poduri rulante și transbordoare ascensoare scări rulante mașini de nivelat excavatoare drage master 1 - autocad 2 Anul 1 - Topografie Prelucrare abrazivă caracteristicile cutremurelor de pământ master 2 - evaluarea siguranței și a riscului asociat construcțiilor hidrotehnice stadii de lucru la elemente de beton armat baza de date grafice amenajarea curbelor de plan componența informatică măsurare ploii pecipitaţi schimbări climatice reţea hidrologie inundaţii monitorizare contribuţii deplasare teren alunecări scufundări versant viteza de alunecare datum geodezic sisteme triangulaţie trilateraţie acoperișuri construcţii hidrotehnice baraje hidrotehnicieni personalități geologie hidroizolații amplasate la infrastructură Managementul siguranţei barajului din beton supuse unei solicitări semnificative termice coagulare floculare proces de tratare a apei reziduale industriale întreţinere matrice rigide măsurători ultraacustice salariu construcții pedagogie impactul spațial al politicilor sisteme informatice geografice etapele realizării cadastrului imobiliar teledetecția resurselor naturale utilizarea GIS momentul unei forțe în raport cu un punct variante de traseu platforme profil în lung podețe viaducte tuneluri planuri topografice degradation of forests interpolarea funcțiilor clădiri de locuit reţea alimentare apă analiză staţionară metodă unde fizice nod vană plană oscilantă robinet rotativ branşament debit presiune viteză sunet metodă interferenţă undă sonoră oscilaţie electrice metodă figură Lissajous mărime acustică vâscozitate dinamică gaz ideal Clement-Desormes rezistenţă electrică câmp magnetic electron radiaţie laser spectroscop drept legislație jurisprudență metoda sedimentării punți termice degradare sedimentare managementul proceselor tehnologice beton armat fisuri și zidărie dislocată integrarea evacuare desen tehnic construcţie de maşini organe de maşini controlul fabricării limba română semne de punctaţie scriere anunţ cereri gramatică efect fotoelectric lianți bituminoși Anul 2 - Proiectare asistată de calculator disiparea energiei prin deformații plastice latura juridică gestionarea valorificarea tratarea transportul gestionarea deşeurilor compostare introducere în GIS îmbinarea elementelor metalice sisteme de ecuații diferențiale neliniare de ordinul I aplicații în problema spațială a teoriei elasticității sisteme cu mai multe grade de libertate ecuații diferențiale ordinare neliniare de ordinul I și II determinarea durității apei efort moment inerţie tensiune tensor întindere compresiune sistem static nedeterminat forfecare sudură încovoiere răsucire proectarea instalaţiilor de alimentarea cu apa rece caldă pentru consum menajer incendiilor canalizare acțiunea traficului asupra căii administrarea patrimoniului cultural concasoare sfărâmare mărunţire mecanică surse locale de alimentare structuri metalice grinzi din oțel flambaj-strâns consolidări rezistent-seismic electrostatica intensitate cămp sarcină lucrul mecanic electric Ohm Joul Ampere forţa amenajarea teritoriului știința mediului înconjurător căi ferate spațiu vectorial endomorfisme ecuații sfera elipsoidul suprafețe cilindrice sisteme liniare formatele desenului cotări speciale reprezentări convenţionale scări linii model biochimic microorganism pH cation metalic acceptor electroni cinetică model Comeau-Wentzel Mino precipitare chimică filtrare instalaţie pilot epurare decantare nămol nitrificare șiruri serii de numere reale spații metrice limite de funcții derivabilitate pe R serii Taylor derivate parțiale sisteme de funcții amenajarea parcajelor și platformelor mecanică termodinamică electromagnetism statică algoritmi de calcul elaborarea programului schema bloc metoda diferențelor centrale matematică științe ale naturii automatică robotică inteligenţă artificială e-learning reţea comunicare mediu industrial producător termică repararea îmbrăcăminților din beton acțiuni statice și dinamice sisteme cu un grad de libertate Horea Sandi organizare judecătorească angrenaje dantura angrenajelor asamblări cu elemente elastice cuplaje cuaţii cu derivate parţiale ordinul al doilea statică nedeterminate metoda eforturilor metoda deplasărilor deplasări impuse structuri de rezistenţă calcul liniar studiu numeric domeniul elastoplastic calcul geometric neliniar al structurilor precipitaţii loess fundare ciment pământ compactare teren tasare Anul 1 - Fizică macaz Anul 2 - Compensarea măsurătorilor și statistică matematică tencuieli rectificare structura atmosferei semnal GNSS presiune atmosferica temperatură pedologie sol precipitații lună planetă atmosferă terestră pământ microclimatul luminos confort vizual căi de reducere a consumului in iluminatul interior exterior aer publicitate informare relatii cu publicul master 1 - calcul numeric și aplicații științifice elemente de geologie structurală și microtectonică plăci curbe subțiri săpător de şanţuri autogreder vibroînfingător transcalcularea coordonatelor instalaţii frigorifice fron comprimare mecanicăde vapori dimensionarea freon acțiunea forțelor tăietoare element izoparametric produsul construcție evaluarea proprietăților imobiliare comportament sistem de criptare algoritmul lui Playfair algoritmul lui Polybius algoritmul lui Vigenère algoritmul Rijndael decriptare construcții portuare și de navigație caracterizarea mecanică a solidelor deformabile macarale tije rigide cabluri încărcări metode matriciale calculul plăcilor utilaje de construcţii mecanica solidului și a corpurilor rigide clasificare alcătuire pământuri apa compresibilitate rezistență forfecare teren de fundare eforturi deformații calitatea mediului clădiri infiltraţii de aer agent termic nivel de iluminare umiditate interioară confort Anul 4 - Tehnologii de prelucrare componenții betonului cotă stare de eforturi studii geologice automatizare instalaţie încălzire ventilare climatizare sanitară electrică lampă metodă curbă luminanţă fiabilitate calcul structuri program de calcul LUSAS elemente finite poduri drumuri căi ferate plasticitate productivitate autogredere excavatoare buldozere cilindri compactori căldură termodinamică reexaminare măsurarea unghiurilor teodolit tahimetria cu fire stadimetrice staţie totală electronică SET 5 SOKKIA diferenţe de nivel drumuire de nivelment geometric de mijloc închisă pe punctul de plecare metoda coordonatelor polare metoda intersecţiei unghiulare înainte măsurarea înclinării construcţiilor agregate naturale nestabilizate geologie turistică structura atomului termodinamica și cinetica chimică coroziunea metalelor cicloane multicicloane separatoare statice separatoare pneumatice dinamice scrubere filtre cu saci metoda Multicriterială terasamente traseu defrişarea zonei asanarea amprizei pichetare săpături excavatoare draglina graifăr rambleu debleu scarificare transport productivitate tehnică fundaţii rutiere bitium reciclare termoreprofilarea dozare malaxare precipitaţii umiditate sol lacuri apă subterană monitorizare analiza hidrogeologică geologie teren mediu subteran lacuri calcule topografice structură compresiune, forfecare, întindere uniaxială, deformaţii, coeficientul lui Poisson, tensorii Cauchy-Green, Finger, corpuri elastice, corpuri elastice, plastice, vâscoelasticitate, fluaj, relaxare, revenire, formulele lui Boltzmann, efectul îmbătrânirii, teoria lui Maxwell, modelul Kelvin, Burgers, Zener, vâscoplasticitate, punct de înmuiere, rupere, ductilitate, încercări SHRP, încovoiere, tracţiune directă, vâscozimetrul, fenomenul histerezis, modelul SHELL, B.R.R.C., ESSO, elemente finite excavatoare mecanice hidraulice buldozere autogredere screpere fundații și betoane evoluția sistemelor de conectare ecuaţie Bernoulli Ricatti problemă Chauchy serie Fourier calcul variaţional teoria probabilităţilor ecuații omogene ecuații reductibile ecuația lui Lagrange metoda variației constantelor serii Fourier ecuația propagării căldurii compostare master 1 - modelarea și simularea sistemelor mecanice pierderi de efort de pretensionare măsurări inginereşti dispozitive poziţionare semnale radio telefonie mobilă semnale satelitare aliniament toleranțe cauzele erorilor sistematice determinarea mărimilor măsurate măsurători în aliniament accesorii și dispozitive tehnici de poziționare sisteme neconvenționale poziționarea GNSS Părți și elemente structurale ale construcțiilor Anul 1 - Geometrie descriptivă exemplu de calcul geografia fizică maşini-unelte prelucrare prin aşchiere arbori bucşe discuri carcase structura substanțelor funcția de undă legături intra și intermoleculare legătura de hidrogen stări de agregare sisteme disperse aerodispersii fenomene de suprafață folosirea macrofâșiilor finite staţie tratare apă proces coagulare-floculare cameră reacţie calculul elementelor din beton armat echilibru cu frecare model matematic pendul cuplet reazem simplu articulaţie sferică articulaţie cilindrică forme critice ale sistemelor de legături organigramă de rezolvare calcul static reducerea lungimii de respiraţie la CFJ investigare compozite polimerice biodegradabile management trafic feroviar reabilitare modernizare zona de ancorare proprietăţile betonului limba spaniolă nivel elementar abecedar accent articol substantiv prepoziție pronume adverb adjectiv număr culoare punct cardinal mijloc de transport climă temperatură exercițiu autoevaluare metode matematice analiză ecuaţii neliniare bara elastică subţire vibraţiile barei pendulul simpati dinamica ventriculului stâng curgerea sângelui artere placă piezoelectrică cu structură de tip Cantor vâscozitate starea spațială de tensiune calculul neliniar elasto-plastic rambleu bază de date programe Windows aplicaţii tabele sisteme combustibili fosili biomasă cogenerare deşeuri biogaz pompa de căldură structură mobilitate clasificare mecanism : patrulater articulat cupe de translaţie came axe fixe roţi dinţate destinaţie restrânsă contaminare mediu subteran acvifere Legea Darcy tehnici remediere metode termice tratare barbotare metode chimice bioremediere fitoremediere atenuare naturală mașini de forță aeronautică vehicule de cale ferată transport naval transport aerian transport multimodal sprijiniri simple îmbrăcăminți din beton de ciment poduri pe arce și bolți perturbare teoria neliniară a consolidării criterii culturale pământuri psihologie calcul stâlp hală solicitare dinamică protecția antiseismică evaluarea acțiunilor gravitaționale supravegherea seismică proiectare seismică statica cinematica dinamica mecanica analitică tratare mecanica neliniară metoda perturbației metoda izoclinelor metoda Adams metoda planului accelerațiilor construcție structurală grafică analitică investigare schemă statică stabilirea eforturilor dimensionarea grinzii stâlp marginal calcul fundație elemente structurale construcțiilor calcul rezistență structură efort calcul evaluare încărcări grupare acțiuni proiectare planșeu parter dimensionare grinzi secundare calcul structural stâlp calcul fundație densitate porozitate mortar beton lianţi minerali material pe bază de polimeri alcătuire echilibru dinamic ecuații ale fizicii matematice internaţional rețeaua de canalizare autoCAD Screen cadre static determinate sisteme de colectare a apelor pluviale Smart Growth infrastructura verde sisteme de iluminat mediu luminos confortabil surse de lumină corpuri de iluminat calcul apreciere calitativă proiectarea sistemelor punere în funcţiune receptori consumator fenomene fizice proprii instalaţiilor electrice funcţionare anormală aparate electrice alimentare cu energie electrică instalaţii pentru protecţia omului împotiva tensiunilor accidentale de atingere instalaţii de protecţie a clădirilor împotriva efectelor trăsnetelor îmbunătăţirea factorului de putere la consumatori instala argile mixturi "warn mix" inginerie de trafic siguranţă circulaţie pod pasaj hobanat geotehnică Anul 3 - Tribotehnică captarea apelor subterane tehnologii de întreținere-reabilitare la străzi Începutul Arhitecturii moderne deformaţie Anul 2 - Organe de mașini materiale din sticlă editarea cotelor calcul de ordinul I vectorul deplasărilor teorema lui Castigliano forțe virtuale teorema lui Clapeyron dinamică calcul de stabilitate stabilitatea structurilor elastice fluide repaus mișcare sisteme sub presiune conducte instalații de pompare drumul în profil longitudinal autoCAD salvarea desenului comenzi uzuale editare creare cotarea unui desen stilul comanda prezentarea desenelor Anul 1 - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială cinematica mișcării relative maşini de decopertat săpat nivelat transportat draglină viteze de deplasare mecanica concasoarelor câmpuri de probabilitate omogenitate execuție lucrări de drumuri cavitația teoreme generale ale dinamicii încărcări tipice pentru centrale nucleare risc seismic metoda elementului finit analiza dinamică reactor tip CANDU metoda de simulare Monte-Carlo sol examinarea solului analiza solului stabilitate consolidare senzori poziţionare 3D accelerometru giroscopul staţii spaţiale scannere laser culegere de date efectul Doppler Galileo metoda GNSS sisteme mobile mapping metodă de estimare dinamica maşinilor MATLAB modelare dinamică modele dinamice maşini şi utilaje ecuaţiile Newton-Euler ecuaţiile lui Lagrange rețele interioare de distribuție Master 1 - Etică și integritate academică spaţiul arhitectural echipamente tehnic confortul clădiri termic vizual acustic transmisia căldurii circuit electric RC circuit electric RLC metoda Kupfmuller metoda Streje algoritmi numerici PID stare de tensiune şi de deformaţie solicitare axială îmbinări încovoiere cu forţă tăietoare torsiune liberă a barei drepte instalații pompare amenajări hidroenergetice t.m.h.radiale axiale racordare bief superior lucrări de laborator aplicații sisteme de referință calcul automat al structurilor vectorul deplasărilor bară încastrată program Strel definire încărcări motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur) definiția probabilității lucrări pe căi de navigație naturale densitate volum tensiune superficială sistem electrolitic argilă-apă compresiune unidimensională modelare analiză numerică sisteme geodezice de referință complemente de calcul vectorial programe digitale informaţie sisteme semnale relee placă de date programare clabare infrastructura de apă canalizare materiale plastice răşină fibră de sticlă mediu încălzire globală tuburi pvc deşeuri consum de apă reciclare legi constitutive utilaje suprastructuri de drumuri executare întreţinere reabilitare managementul proceselor tehnologice controlul calităţii inspecţie tehnică utilizarea principiului lucrului mecanic virtual simboluri proiectare în Solid Works comenzi Solid Works plane orientale execuţie revoluţie degajări de căldură disfuncționalități existente fundații de suprafață vulnerabilitare principiu evaluare metodologie HAZUS SELENA ELER metodă empirică numerică amplasament măsurare undă seismic investigaţie geotehnic capacitate portantă teren fundare lichefiere calculul la starea limită de deformație importanța Anul 1 - Etică și integritate academică modele constitutive pentru materiale organizarea practicii ridicări topografice altimetrice bitum serii Fourier ecuaţii diferenţiate teoria probabilităţilor calcul numeric în Mathcad calcule simbolice reprezentări grafice 2D 3D analiză vectorială memorii statistică agent frigorific calcul termic modelare matematică soft EES Anul 1 - Complemente de matematică Master 1 - Traducere specializată tehnică analiza comparată a rezultatelor prelucrarea coordonatelor în reţea GPS spații euclidiene ecuații funcții progresii polinoame matrice șiruri terasament sport performanţă antrenament sportiv joc biliard corelație cu fenomenul vânt fâșii teoria biliniară stare de eforturi și deformații Tehnologii și utilaje pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă silicatizare analiza numerică neliniară statistică histogramă polinom măsurători nivelmet geometric intersecţie retrointersecţie arc elipsa erorilor metode de estimare teste statistice măsurători directe măsurători indirecte nivelment geometric intersecție liniară arcul de parabolă transformări de coordonate analiza datelor spațiale introducerea conceptului de macrofâșie finită elemente de mineralogie modelarea răspunsuri compactare sistemul Superpave curbă granulometrică bitum girocompactor proiectare Marshall soluții aplicații ale calculului vectorial integrarea funcțiilor integrale curbilinii integrale duble Anul 2 - Traducere specializată tehnică unităţi de măsură planuri mijloace metode de măsurare ridicări topografice topografie inginerească precizie metoda coordonatelor polare coordonate rectangulare metoda intersecţiei unghiulare înainte elemente solicitate la încovoiere repararea degradărilor de suprafață arc electric curent alternativ mutatoare redresoare instalaţii pentru sudare metoda elementelor finite urmele planului ăinstalaţii frigorifice fron comprimare mecanicăde vapori dimensionarea pompe căldură baraje sistem monitorizare baraj beton umplutură nucleu argilă evaluare siguranţă depistare eroare criogenie termodinamica gazelor efect răcire compresoare detentoare schimbătoare de căldură deformaţii determinarea cantității componenților proiectare stare limită compoziţie structură rezistenţă deformaţie termic compresiune ciclic întindere durabilitate armătură aderenţă beton armătură hărți reducerea sistemelor de forțe coplanare și a sistemelor de forțe paralele instalații de comandă Subiecte de cultură şi civilizaţie britanică şi americană Anul 3 - Inteligența artificială Anul 3 - Procese tehnologice automatizate în construcții sisteme rutiere armate geogrile absorţie interacţiune grila-teren caracterizare trafic domeniu imobiliar rezistență rezistență la solicitări material uzare tribologie frecare interfaţă solidă particle abrazive abrazine uzarea prin oboseală superficială coroziune fretting calculul structurilor elasto-plastice calculul terasamentelor parametrii motoarelor termice regimuri de funcţionare supraalimentare dinamica motoarelor transmisii deteriorare degradare avariere clădiri soluţii tehnologii vulnerabilităţi seismice soluţii moderne caracteristici structurale teoreme de echilibru static metoda solidificării metoda părţilor indivizibile grinzi cu console şi articulaţii cadre arce grinzi cu zăbrele organigrame de rezolvare tehnici tensometrice traductorul tensometric electrorezistiv (TER) circuitul de măsurare în punte Wheatstone adezivi şi materiale auxiliare grinzi cu goluri tuburi cu pereţi groşi hale parter stâlpi beton armat relaţii calcul sâlpi consolă acţiuni seismice proiectare teren rigiditate piloţi parametri geotehnici propietăţii fizice a loessului caracteristicile loessului deformaţii măsurători situ mărci tensiometrice motoare termice cu ardere internă mecanism motor de distribuţie alimentare ungere motoare cu apridere prin scînteie poluare emisii elaborarea bazelor de date spațiale matrice triunghiulare calcul vectorial produsul scalar spții vectoriale teorema lui Grassmann aplicații liniare vectori și valori spații euclidiene matrice ortogonale matrice simetrice metoda Gauss limba engleză terminologie de specialitate vocabular glosar probleme terminografice proprietăți generale ale materialelor de construcție structuri master 1 - metode experimentale în ingineria geotehnică deşeu colectare transport reciclare tratare biologică incinerare gazeificare depozitare management legislaţie drumul în profil transversal calculul structurilor materiale de construcții materiale de construcţii debite de apă valori Anul 2 - Electrotehnică trasarea elementelor topografice din proiect mişcarea fluidului pompare comportarea terenului de fundare concepție managementul urban GIS geomatica și geoinformatica sisteme de decizie produse software GIS organizații și standarde de bază consumatori de energie electrică metode de tratare matrici vectori polinoame funcţii matrice matricile în MATLAB fişiere MATLAB plotări 2D grafice 2D modelare şi simulare SIMULINK vectori și valori proprii modelare spațială management în construcţii hobană pod metalic eurocod structuri metalice multietajate cadre contravântuite centric seism model cu elemente finite modelare matematică reţea de canalizare modul PV grinzi cu zăbrele modelare hidraulică GIS procedeu mărunţire construcţie dimensionare putere răcire grad umplere debit calcul rezistenţă poziționarea altimetrică dreapta în spațiu pedologie lucrările de susținere sisteme disperse aer-praf particulă transport pneumatic separatoare de praf filtre industriale umede sources d'energie thermique calcul numeric ciclu studiu competenţă ARACIS plan învăţământ rută flexibilă evaluare performanţă promovare metoda izolării nodurilor evaluarea stării de fisurare management de proiect proiectarea tehnologiei de montare sistematizarea teritoriului știința și tehnologia computerelor procesarea datelor considerații sintetice finale dreptul muncii teoria Rankine aderența beton-armătură aliniament curbe progresive arc de elipsă nivelment lucrări topografice racordarea aliniamentelor curbe progresive trasarea punctelor intermediare nivelmentul traseului trasarea barajelor reprezentări conventionale contractul de muncă lege hidrostatică mişcare lichid experinţa Reynolds strat limită relaţia Darcy diagrama Nikuradze conductă ajutaj debit instalaţie pompare deversor salt hidraulic disipator vâscozitate modelare reţea hidroamestecătoare termoficare mediu suprastructură productivitate renaștere procese stochastice diferențiabilitate în direcție metalurgie analiza trimidensională neliniară discurs politic german proiecția conică curbe plane cosinus sinus hiperbole tangente teoria Rankine Coulomb stare de echilibru limită comportare elastică metoda elementului finit linii de influenţă hidrologie cotarea bazele încălzirii sisteme corpuri de incălzire alimentarea cu apă calculul instalaţiilor de încălzire dinamică structură mecanică cutremur probleme pentru disciplinele tehnice şi economice perspective punctului dreptei planului prisma cilindru umbră oglindire axonometrie modelare element finit grindă fisurare distribuită teoria câmpului de compresiune perturbat matrice de rigiditate simulare numerică geodezie fizică drumuirea planimetrică instrumente tahimetrice nivelment trigonometric poligometrie polinomul Taylor newton aproximarea funcţiilor de două variabile integrarea numerică metoda elementului finit osii arbori lagăre asamblări cu filet asamblări cu pene recipient armatură etanşări acoperirea cu beton a armăturilor calculul eforturilor elemente de încovoiere stare limită la încovoiere fără forţă axială forţă axială de compresiune metode numerice cu elemente finite tetraedru inegalităţi curgere cu suprafaţă liberă hazard vulnerabilitate risc model numeric strategii de gestionare management zone umede optimizare modele matematice programare liniară algoritmi grafuri distribuții tehnologia sistemelor satelitare de navigaţie globală (GNSS) măsurători poziţionare RINEX ROMPOS EUPOS ITRF ecuații diferențiale ordinare economie științe economice lingvistică discursuri comunicare traducere interpretare simultan teoria sistemelor integrarea numerică scheme geometrice numere complexe principii și metode generale de calcul încercări zidărie calcul secţiuni elemente structură pereţi portanţi expertiză metoda element finit diafragma compozită solicitare seismică structură flexibilă buldozere excavatoare autoscrepere încărcătoare frontale auto-dumpere macarale metoda cu gradient variabil geotehnică sistemul calității controlul calității laboratoare de încercări elemente specifice acte normative vagon de măsurat calea boghiu măsurător torsionare coturi calcul pană motoare termice energie încălzire ventilare cogenerare sistemul de telecomunicații sistem WINDOWS maşini de forat rotative cu burghiu cu sape foraj adânc de forat orizontal strat limită atmosferic simulare numerică turbulenţă poltică NATO abordare multiculturală alianți dușmani parteneriate noi schimbări după 1990 metoda spectrului de capacitate sistem canare laser terestru aeropurtat soft prelucrare analiză interpretare reţea sprijin bază date tunel cale ferată sistem scanare laser L-KOPIA/LKO SCANSTATION model TIN (Triangulated Irregular Network ) metodă Helmert Anul 2 - Utilizarea electronicii în geodezie - disciplină facultativă legături chimice tehnica construcțiilor confort termic izolarea necesarul de căldură încălzirea cu apă caldă abur aer cald sarcină reglare măsurători directe centre de masă discriminare corupţie doctorant plagiat soft antiplagiat eforturi secționale flexibilitate inginerie simultană conceptul Just-in-Time Machining management al calităţii disponibilitatea automate cablate automate programabile programare în limbaje de nivel înalt structură de comandă format microinstrucţiune trasarea izoliniilor opțiuni pentru viitor cursuri naturale de apă practică topografică norme legislaţie terminologie aparatură luneta topografică mire teodolit metode de măsurare ridicări topografice planimetrice altimetrice metoda coordonatelor echerice bipolare liniare perimetrarea nivelmentul geometric comportarea metalelor pământuri coezive monostructurate forfecare compresiune tasare argilă comportarea pământurilor macrostructurate macroporice studiul procesului de cedare plastică a terenurilor de fundare proprietățile fizico-mecanice ale betonului tectonica scoarței terestre Anul 3 - Mașini de construcții vibrații forțate seism sisteme structurale hazard hărţi risc legătură chimică termodinamică cinetică chimică stare agregare dispersie coroziune cofraje modulate din lemn hala industrială elemente prefabricate sistem cu un singur grad de libertate mai multe grade de libertate acțiuni dinamice presiuni hidrodinamice structuri rigide metoda interpretării numerice directe neliniar baraj aspecte abordate în managementul proiectelor crearea modelului de proiect calculul planificării simulare finanţare venituri aprovizionare autorizare raport simuarea riscurilor monitorizare risc identificare consecinţe evaluare serii regresie liniară integrale cu parametru aparate componenţa sistemelor automate sisteme de automatizare elemente de măsurare şi control elemente de reglare determinarea umidității mijloace de asamblare armarea longitudinală a grinzilor și stâlpilor proiecția ortogonală roci stâncoase medii permeabile curgere fluide injectate executare foraj de injecție structuri din zidărie studiul experimental grinzi cu zăbrele structuri metalice Pământ sistem solar scoarţa terestră câmpuri fizice tectonica teoria contracţiei izostazie curenţi de convenţie cristalizare maree translaţia continentelor teoria geosinclimalelor faciesul formaţiuni geologice cutremure meteoriţi prăbuşiri de roci activitatea vulcanică unde seismice seismogramă vulcanismul structuri intrusive efusive mineralogie cristalografie petrografia fisurare falie clivaj boudinaj forţa de filtraţie efect hidrodinamic alunecări de teren teledecţia ecologia grote antropice perspectivă punct dreaptî plan prisma cilindru umbră oglindire axonometrie lucrări de construcţii instalaţii de încărcare-descărcare construcţii-montaj performanţele autotractoarelor manipularea materialelor structura de rezistență clasificarea măsurătorilor măsurători directe ponderate calculul preciziilor tratarea matriceală eroarea medie pătratică compensarea rețelelor aplicarea metodei Kruger testul lui Kolmogorov dimensionare construcţii metalice pentru clădiri conectori structurali picheţi în curbă Microsoft Word marketingul ingineresc de produd industrial management extren relaţia preţ-calitate oblicitate rezemări curbura axei căii LUSAS Finite Element Analysis program calcul elemente finite norme proiectare stare limită modelare tablier calcul fizic neliniar semantică pragmatică sintaxă morfologie legi clasice frecare modelare matematică uzare ulei hidraulic servovalvă eroziune cuplă sertar-bucşă element finit servomotor simulare educaţie analiză conceptuală educaţie fizică sportivă practici inovative domeniu nonformal stil viaţă sănătate timp liber model liniar model plastic deformaţie pământ saturat dren modelare numerică teoria Terzaghi-Peck încercări de laborator calculul gradului efectiv de maturizare al betonului Microsoft Access comportare elastică graficul piezometric aerodinamica atmosferei strat limită structură turbulentă captator eolian turbină teorie economică structuri etajate în cadre din beton armat castele de apă climă transfer sistemul acvifer rezistență la solicitări design infrastructură performanţă evoluţie transporturi tehnologice dicţionar tehnică verb adjective metalurgie chimie materiale mecanică profilul longitudinal drept civil carte funciară contract civil contract de antrepriză certificat de urbanism recepţionarea lucrărilor autorizarea lucrărilor calitate în construcţii contract de închiriere contract de vânzare dimensionarea structurii unei clădiri migraţie om modern raţiune libertate expansiunea filosofie Europa unită proiectarea nodurilor de cadru energie hidraulică energia apei mașini hidraulice Anul 2 - Proiecții cartografice diferite construcții metalice principiu energie mediu înconjurător potenţial Gibbs, Helmholtz substanţă pură termogazodinamică soluţie binară distilare compresor turbină maşina frigorifică calcul deplasări formula Maxwell-Mohr solicitări compuse înconvoiere calcul domeniu post-elastic solicitări dinamice şoc, flambaj circulaţie curbe mişcare autovehicul putere motor deplasare autovehicul curbă calcul raze curbe echilibru spaţial curbă progresivă clotoida drum profil transversal vizibilitate perspectivă racordare concavă reciclarea straturilor rutiere degradate încercarea materialelor șiruri de numere reale sistem oscilant cauciuc laminat sistem neoscilant amortizare seismică amortizor încercare de laborator forfecare compresiune moment de revenire încărcare excentrică deformaţii planurile de fundaţie mecanism motor distribuţie ambreiaje cutii de viteză cuplaje de legătură materiale de construcție schimbătoare de căldură abur+apă gaz calcul termic cazane bilanţ termic pierderi procese de ardere cinetica arderii flacăra laminară difuzivă norului de picături combustibil greu filtrare sistem retenţie modelare inundaţie reţea canalizare viitură diagrame de efort grinzi cu zăbrele linii de influenţă structuri în arce deformare elastică bare cinematică sisteme oscilante izolare antivibratorie forţe amortizare perturbatoare principiul lui Albert iluminat încălzire ventilaţie management planificare mentenanţă temperatură hidrocarburi mecanica gazelor aeromecanică fizica plasmei dimensionarea fundaţiilor cimenturi fabricate în România Anul 3 - Electronică măsurarea deplasărilor materializarea reperelor punctele teodolite eroarea de centrare determinarea deplasărilor măsurarea tasărilor deformații liniare calculul coeficienților doctorat sisteme de ecuații neliniare panouri de zidărie tratarea apei metoda secțiunilor calculul biogene aparate electrice de protecţie selectivitatea alegerea aparatelor de protecţie moment încovoietor-forță axială electricitate magnetism electromagnetism cinematica mecanismelor vibrații plăci circulare echilibru dinamic seism hidrodinamică stări de eforturi buloane cu cap în beton nefisurat industria ghipsului varului și cimentului beton necesitatea deciziei argilă loess pernă pământ compactat încercare laborator poligon experimental pentrometru dinamic Normeyer Geotool LMSR-Hk funcționarea pompelor în sisteme hidraulice tipuri de erori erorile funcțiilor trigonometrice condiționarea matricelor rezolvarea sistemelor mari ecuații neliniare funcții de interpolare efort stare limită oboseală dimensionare montaj metodă element finit execuția elementelor de construcții metalice reţele rutiere trafic urban străzi solicitările drumurilor carosabil interacţiune pneu suprafaţa carosabilă normative evaluare Anul 4- Aplicații cu automate programabile vibraţii calibrare etalonare traductoare electrorezistive wattmetre instrumente virtuale optimizare transporturi mijloace de transport marfuri evoluția mecanicii structurilor caracteristici vehicule industriale aerodinamică subsonică algebră liniară mediul luminos confortabil proiectarea sistemelor de iluminat verificare analiza dispersiei date conducere și administrare în exploatare organizare comercială marketing măsurători gravimetria deplasare nivelment fotogrammetrie tehnologii calcul deplasàri crustale spații liniare normale câmp scalar vector ecuaţii diferenţiale funcţii complexe derivate parţiale serie Fourier transformata Fourier transformata Laplace calcul variaţional şurub platforme industriale și comerciale geodezie topografie fotogrammetrie cartografie fisurare element înconvoiat efect "tension-stiffering" SLU înconvoiere proprietăţi materiale compresiune excentrică calcul stâlpi zvelţi stare limită originea principiilor și practicilor calității moderne descrierea programului de calcul macrostrip sistem distribuţie ungere răcire injecţie bloc motor cilindru chiulasă cuzinet segment bielă arbore cotit metoda stărilor limită teoria microplanelor oțelul-material de construcție principii energetice climatul interior condiționarea aerului ferestre și uși dezvoltare durabilă indicator macroeconomic aproximarea funcțiilor operatori și ecuații scheme cu pași multipli metoda elementelor finite metode numerice metoda lui Jacobi prospecțiunea hidrogeologică determinarea ph-ului analiza titrimetrică analiza calitativă a apei curbele de răcire determinarea căldurii master 1 - condiții de contact literatură știința literaturii proiectarea infrastructurilor prioritate forme pătratice Anghel Saligny mecanisme de nivelare ripare de burat distribuitoare profilatoare analiza tehnico-economică confortul optic măcinare mărunţire caracteristici granulometrice echipamente de măcinare calculul morilor vibratoare model dinamic al morilor vibratoare perspectivă lucrări de consolidare program MAB fotograme aeriene ecosistem acvatic imagine SPOT sistem informaţional fotohărţi spaţiohărţi patrimoniu natural hărţi topografice cameră aerianăUltraCam-D geomatică calculul construcţiilor montajul construcțiilor metalice analiză disciplinară şi interdisciplinară motricitate forme de organizare aplicații liniare endomorfism forme biliniare calcul tensorial programare liniară pilot procedeu analitic limba română fonetică ortografie punctuaţie lexicologie relaţii semantice frazeologie stilistică morfosintaxă lingvistică filologie cutremur rezistenţă probabilitate de cedare evaluare pagubă determinarea riscului vectori proprii reprezentarea dreptei punctului planului intersecţii de plane baze climatice sarcini termice de calcul bilanţ de umiditate procese complexe de tratare a aerului curentă acoperiș virus bacterie fungi algă protozor microorganism umiditate temperatură pH legislaţie doză intoxicare mediu calculul cofrajelor umiditate transfer de căldură proces de uscare in-situ preîncălzire aer difuzivitate termică metallic crystals solid state the liquid state the periodic table forme biliniare și pătratice sistemul de transport aerian presiune masive de pământ rosturi provizorii detensionare tronsoane sudate prinderi program plaver baspa model matematic algoritmi de calcul umplere lac baraj regularizări debite niveluri suprafețe volum lacuri de acumulare exploatare hidroenergetic baraj beton material local apă mare lacuri râuri ape subterane ghețari baraje beton contraforți arcuite tratament ungere conice îmbinare SLU la forță tăietoare teledetecția resurselor naturale chimie proverb fenomene fonetice fenomene lexico-semantice limbă română limbă spaniolă proverbe româneşti proverbe spaniole arhaisme regionalisme diagrama ISHIKAWA OSCE tehnologii de execuție a fundațiilor rutiere metoda multi-pas oţel calcul hidrotermotehnic de dimensionare a conductelor curbă Gheorghe Em. Filipescu protecţia apelor transfer termic energie eficienţă energetică confort clădiri pompe aer apă cartier rezidenţial consumatori predimensionarea elementelor proiectarea plăcii grinzi cadrul transversal armarea grinzii stâlpi culegere calcul vectrorial planul şi dreapta în spaţiu spaţii vectoriale ecluidene aplicaţii liniare rangul unei matrice operatori liniari debit stație de epurare transferul de căldură și masă aparate termice legea lui Bougeur Anul 2 - Practică II structurile geologice vulcanice piese în secţiune haşurarea în desen cotarea reprezentarea notarea secțiune transversală prin scară clincher ciment Portland cuptor rotativ previziunea managerială fosfor apă uzată proces biologic chimic instalaţie epurare interacţiunea cinematică model matematic parametru dinamic structură metalică beton armat model Wolf Steward Gazetas ecotehnică curgerea nepermanentă proces economic prelucrare mecanică și așchiere prelucrare abrazivă ciocane și prese liant ciment beton material metalic coroziune tratament termic polimeri lianți-centură management finanţare investigare mediu subteran contaminare modelare remediere energie potenţială deformaţie bară solicitare compusă şoc reologie domeniu elastic flambaj construcţii metalice din oţel construcții situate în zone seismice cutremur seismologie tsunami Marea Neagră resonanţa baze de date SM-ROM-GL teoria și tehnica construcțiilor termodinamică energia forţa acceleraţie gaz căldură solid lichid turbine compresoare ventile de laminare conducte pompe de căldură abur pereţi calculul necesarului de căldură proectarea instalaţiilor de incălzire locală centrală nevoi gospodăreşti şi tehnologice sistem de învățământ calcul hidraulic val solitar salt hidraulic grade de libertate în dinamică dinamica maşinilor ecuaţiile Newton-Euler ecuaţiile lui Lagrange MATLAB SIMULINK sisteme dinamice educarea moral civică a adolescenților autocunoaștere integrare evaluare buldozer excavator autobasculantă antemăsurătoare planificare grafic GANTT amprentă carbon tehnologie fabricaţie conductă execuţie reţea apă montaj emisie gaz structuri beton metode calcul plăci planșee grinzi cadre beton dimendionare înmagazinare lichide armare fizica construcțiilor protectie depoluare depozitare deseuri etansare statică cinematică dinamică centre de greutate momente de inerție măsuri de protecție a construcțiilor și clădirilor epură suprafeţe poliedrice suprafeţe cilindro-conice plan director suprafeţe cutate reţele constructive proiecția punctului proiecția dreptei transformări proiective construcția elipsei axonometria oblică reprezentarea dreptei reprezentarea planului metoda rotației suprafețe riglate proiecția cotată protecţie mediu acvatic Nicolae Profiri managementul calității totale limbă germană terminologie ştiinţe umane exacte textologie comunicare traducere ştiinţifică program Mathlab program Mathcad frâna cu bandă grinzi cu zăbrele caracteristicile geometrice ale secțiunilor barelor învelitoare şiţă şindrilă placă bituminoasă şarpantă jgheab burlan materiale metalice pile electrochimice coroziunea aliaje prelucrarea tratament termic modele de calcul căi de comunicaţie consumator stabilirea calitativă a materialelor componente regularizări de râuri căi navigabile baraje de navigaţie ecluze bazin hidrografic diguri traverse canal baraje pilele culeele prag deversant etanşare drenare stăvile interacţiune teren structură pendul inversat modelare elastomer resort izolare piloţi manson analiză dinamică stabilirea alcătuirii suprastructurii căii complemente de calcul matricial turnuri de bază dreapta formularea metodei elementului finit rolul aplicațiilor GIS limba engleză termeni academici secretare abilități comunicare scriere gramatică randament energie electrică termică turbină abur gaz grad interconectare cogenerare ciclu termodinami sursă metode de utilizare eficientă proiectare geotehnică lucrări susţinere zid sprijin tip cornier din beton armat palplanşe SR EN 1997-1 serii Fourier ecuaţie diferenţiată teoria probabilităţilor Mihai Eminescu poezie titanismul eminescian geniul Luceafărul analiza spectrală rețele de ridicare edilitar principiu fundamental determinarea densității deformare statică grinzi cu zăbrele determinate linii de influenţă agent frigorific instalaţe frigorifică cu comprimare mecanică calcul termic aparat de aer condiţionat tunuri de apă patinoar spații vectoriale calculul neliniar elastic plan urbanistic PUG PUZ Sprinklere Drencere schimbător căldură metodă Compact-Pipe Slipline Sublime GFK-Liner Rolldown Short Liner Berstuning Pilot Pipe Microtunneling economie energetică poluanţi industriali atmosferici teorema celor 3 forțe fundații stabilitatea termică a construcțiilor grinzi cu console și articulații forţe amplasament zid de sprijin stabilitate alunecare excavare poluanţi tratarea apelor reziduale strategie master 1 - geotehnica mediului înconjurător I rețele de sprijin planşee de beton armat proces de ardere viteza normala turbulentă de ardere temperatura stabilitatea energia calcul dinamic calcul de ordinul II vibrații libere vibrații forțate metoda holzer metoda stodola mișcări potențiale calculul pe bază de lungimi de flambaj apreciate fiabilitate demolare implozie mişcare seismică undă şoc combustie detonaţie mişcări pământ reglare analiză risc operator matematic metodologie Hazus RISK-UE evaluare accelerogramă spectru capacitate curbă fragilitate analitică empirică teoria mulțimilor teren fond funciar calcul topografic punct pe segment frânturi de drum detaşarea suprafeţei hotare limite teritoriu administrativ calculul suprafeţelor bonitare drepturi tabulare cartea funciară venit net cadastral publicitate imobiliară sistem informatic recensământ căi circulaţie intersecţii stradale diagnoză terapie prognoză semaforizare valori de trafic determinare trafic efecte și anomalii aerodinamice matrice exploatării subterane zacăminte stratiforme factori geologico-minieri metode topo-geodezice hazard planuri hărţi sistem de GIS management de date reabilitare structură metalică mişcare seismică îmbinare riglă-stâlp analiză statică analiză plastică principiul lucrului mecanic virtual soluții de consolidare metodă de măsurare a lucrabilităţii malaxare turnare materiale din piatră naturală lucrări de sprijinire reţea de trasare element topografic metode sisteme de climatizare aer aer-apă detentă directă piscine centre de calcul puţ canadian structura și proprietățile substanțelor dualitatea undă-corpuscul termodinamica chimică echilibrul chimic stări de agregare soluții fenomene capilare element finit calculul matricelor baraje de greutate stăvilare contraforți lucrări subterane modularea punților termice pentru calcul aderenţă fundaţii radier studiu concept rezervor cilindric presiometrice metoda Poulus metoda Burland modelare numerică calcul interacţiune comparaţii material construcție evacuarea apelor urbane drenare urbană canalizare mărimi unităţi măsurare elemente circuit vibraţiilor presiunilor debitelor nivelurilor materiale compozite curbă granulometrică bitum strat uzură metoda Marshal mixturi asfaltice metoda volumetrică anglicisme în limba română contemporană și alte limbi europene obiective metodologie tipuri interferențe lexicale engleze în româna jurnalistică dinamica fluidelor alunecării, teren factor litologic factor seismic pante infinite factor de stabilitate master 2 - urmărirea și reabilitarea construcțiilor hidrotehnice derivabilitate fluid monofazic bifazic calculul aufierilor pila circulară lamelară sistem de scanare ScanStation 2 mineralogie repararea proiectare structură diafragme proprietăți durabilitate celule geogrile analiza situației actuale organe maşini arbore rulmenţi limba română texte științifice din domeniul construcțiilor fizică chimie matematică topografie arhitectură inginerie structurală inginerie externă gramatică exerciții construcții calitate materiale beton constructori celebri istoria betonului tehnici de construcții metode de estimare fundaţii Construcția căilor rutiere mecanica ruperii elaso-plastice calculul deversoarelor disiparea energiei prin amortizare cămine gură scurgere sifoane canalizare epuisment debit calcul diluţie mineralizare epurare mecanică apelor uzate gaz nămol decantoare management companii de construcţii analiză managerială evaluare marketing domeniul economic integrala Riemann integrale binome integrala triplă schimbătoare de căldură regim termic staţionar bilanţuri termice globale captatoare solare staţii termice vaporizatoare condensatoare randament utilaje de compactare sistem de disipare energie seismică disipatori semi-activi calcul parametri hidraulici efecte termice similitudine politica externă uniunea economică și monetară securitate legislație dezvoltare stații de pompare analiza siguranței elementelor structurale solicitare torsiune întindere deformare axială uniformă grinzi structuri instrumente software metode de reprezentare raţionament cunoştinţe imperfecte reţele Bayesiene, interferenţă probabilistică, monitorizarea pierderilor de apă, sistem de distribuţie a apei optimizarea metodelor biostatistice protocol de modelare simulare Receptoare aparate de comutaţie calcul alimentare energie electrică fiabilitatea,bilanţ metode de prelevare aer poluat concentraţie de poluanţi analiza gaz-cromatografică analiza spectrală analiza de gaze toxice sistem de management de mediu politică de mediu implementare dezvoltare durabilă metoda Euler analiza comport[rii betonului simplu/sau armat transformatorul maşini asincrone sincronă curent continuu acţionări biologie degradarea biologică a deşeurilor poluarea apei de suprafaţă solului degradarea biologică a deşeurilor compostare tratarea aerobă viitor pentru Belarus calculul vectorial elemente de topologie liant mineral bazele generale ale științei și culturii limba română vocabular tehnic construcţii civile industriale agricole maşini energie topografie geodezie hidrotehnică infrastructură instalaţii utilaje industriale tehnologia informaţiei rezistenţa materialelor căi ferate drumuri poduri gramatică fonetica fonologie lexicologie ortoepie ortografie punctuaţie derivare sistematizare semantică vocabular sistemul de Investigare Radar RIS proiectarea reţeaua topo-geodezică cadastru trasarea pichetajului profile transversale procedeul LUTZ terasamente studii hidrologice nivelmetul sistemul Ground Pehetrating radar SIR 3000 drift metoda eforturilor grinzi continue grinzi cu zăbrele metoda deplasărilor teorema reciprocității metoda eforturilor grinzi continue metoda deplasărilor noduri deplasabile construcție structurală statică grafică și analitică utilizată pentru investigarea și calculul structurilor forţa axială evacuarea apei din excavații drăgi refulante hidromotoare fonte tratamente termice termochimice aliaje rezolvarea sistemelor de ecuații liniare algebrice de mari dimensiuni cerere sistem grad libertate program de calcul SAP 2000 MATH CAD metoda elementelor finite instalaţie de ardere trolii de sarcină clasificarea macaralelor model dinamic de rotaţie modele matematice ale sistemelor hidraulice de reglare automată simulare numerică șiruri serii numere reale criteriul lui Leibniz integrale derivate agregate de burare mecanisme de nivelare ripare ciocan de burat maşină găurit traverse tăiat şină remedierea elementelor de beton armat fisurate metoda de iterare captarea apei din surse de suprafață modele metode pentru calculul valurilor erodarea protecţia refacerea plajelor marine ascensionare curgeri oscilante prin diguri marine sectorul de construcții hazard modelare tip "Geographic Information System " hartă de hazard metoda InSAR unde electromagnetice modelare numerică metoda elementului finit pavaje de piatră la străzi protecție mediu sistem de management al podurilor ( BMS ) stare tehnică metodă de evaluare degradare intervenţie cerinţe tehnice integrale de suprafață modelarea cartografică interpolarea spaţială analiza suprafeţelor GPS transformări liniare elemente de calcul tensorial master 1 - autocad agregate minerale utilaje de săpat construcții exploatare rulmenții arbori subansambluri electromagnetic macroscopice condensatoare bobine rezistor forţe câmp Mecanica solului vibraţia sistemului mâna-braţ răspuns dinamic mobilitatea degetelor mobilitatea articulaţiei cotului calculul pulsaţiilor şi frecvenţelor model dinamic profil longitudinal căldură betoane cu lianți minerali piatra naturală programare liniară fiabilitate cultură civilizație engleză civilizaţia western istoria umană tipuri de religie limbă şi comunicare umiditate acţiune seismică structură beton armat calcul construcţie stabilitate numerică probleme practice alcătuirea căii podețe poduri dalate grinzi cadre arce și bolți cavitaţie compoziţie beton armătură Anul 2 - Complemente de fizică managementul proiectelor de execuţie elaborarea şi gestionarea sistemului de management al calităţii materiale moderne în construcţii sustenabilitatea în construcţii managementul riscului metode numerice mașini aerul umed funcții grinzi drepte fazele realizării proiectelor de construcții management economic management riscuri program CEEX resurse umane programe științifice matrice simetrice citirea datelor de la tastatură şi afişarea datelor pe ecran interfaţa IDE NetBeans 5.0 metode ale clasei String iniţializatori statici calitate apă diagrame coagulare efect secundar reactiv tratamente termice oțeluri aliate procedee sudare îmbinări nituri șuruburi flanșe flambaj apă subteran acvifer protecţie sistem infornatic geografic evaluare vulnerabilitate geologie Anul 2 - Analiză matematică conducte roci staţie de epurare îngroşare stabilizare condiţionarea nămolului deshidratare conversie termică piroliză gazeificare metodă coordonată polar rectangular intersecţie unghiular liniar drumuire poligonometric aliniament tehnologie GNSS timp real calculare element trasat rețea sprijin poligonometric trasare teren optic beton armat clădiri hazard seismic calcul numeric sisteme neliniare deformaţii stâlpi din beton reţea stradală drumuri Bucureşti transportul în comun sistem rutier trama capacitate portantă reparare artere etape pentru realizarea planșei 1 caracteristicile betonului proaspăt și întărit pompă volumică aparataj hidrostatic de comandă ambreiaje şi frâne hidrostatice transmisii hidrodinamice modelarea şi simularea sistemelor hidraulice monitorizare geotehnică echipamente deformaţii orizontale verticale sistem de monitorizare a temperaturii reducerea sistemelor de forțe oarecare energii regenerabile energie eoliană solară, turbină eoliană necesar de energie certificat eficienţă energetică locuinţă cu consum redus de energie managementul proectelor de mediu diagrame tip reţea PERT metode CPM inspecția proprietăților imobiliare scheme amenajare gospodărire apă calitate combatere inundații vectorizarea construcțiilor analiză rulare aplicare materiale antiderapante iarnă suprafaţă stuructură rutieră îngheţ-dezgheţ măsurători calibrare programul SEEP/W substanţă transformări integrale analiza structurală analiza seismicităţii refacerea construcțiilor vechi procese termice nestaționare specifice higrotermicii clădirilor spaţiul tensiunilor Haigh-Westergard cercurile lui Mohr legea lui Hooke principilul lui Barré De Saint-Venant ecuaţiile lui Lamé ecuaţiile lui Beltrami-Mitchell metoda Boussinesq ecuaţia Lévy serii Fourier metoda diferenţelor finite tunele protecţia atmosferei calculul punților termice demolarea structurilor rutiere la străzi degradate simularea în tunel aerodinamic traducere managament risc analiză SWOT concepție factori instrumente protecția punți termice defavorabile receptor GNSS tehnologie WLAN UWB Infraroşu Bluetooth ultrasunete formule de cuadratură punctul dreapta planul axonometrie poliedre suprafețe curbe perspectiva umbre proiecția cotată acoperișuri concept avarii ale elementelor structurale din beton armat latura tehnică întreprindere permeabilitate regresie energie eoliană experimentul Bolund (Danemarca) strat limită atmosferic modelare matematică numerică fizică unghiuri diagrama Pareto domeniu edilitar noțiuni de chimie statică dinamică stabilitate teoria plăcilor acţiuni asupra construcţiilor tabliere de poduri metalurgia oţelului metalurgia aluminiului forme temporare materiale de formare modele cutii de miez reţele de turnare executarea miezurilor forme din amestec de nisip forme - coji defecte tratament termic lucrări de susținere din pământ armat protecţia construcţiilor agregate pentru mortare și betoane reţea trasare topografică construcţie măsurători geodezice sistematizare verticală trasare fundaţii lucrări proprietățile oțelului beton subspații vectoriale comportări inelastice ductibilitate solicitări ciclice plăci plane plăci armate grinzi dimensionare agent poluant les elements infrastructuri critice energia vântului turbinelor eoliene conducte forţat din oţel (Karman-Sofronie) grinzi din beton armat rezervoare plăci plane dale din beton strat rutier împietruire lianţi minerali bituminos stabilizator rutier parametri de capabilitate compactor beton ciment uscător instalaţie de malaxare centrale de beton dozator lianţi construcție structurală statică grafică și analitică utilizată pentru investigarea și calculul structurilor eficienţă fluides thermiques legislaţie acvifer curgere nepermanentă bilanţ captare protecţie sanitară drenare inundaţie poluare simulare numerică Anul 1 - Programarea și utilizarea calculatoarelor abordări în evaluare construcţii coeficient de siguranţă barajul Dridu viituri mentenanţă măsuri preventive evaluarea riscului avarii solocitari seismice structura şi funcţiile geodeziei excavatoare buldozere autoscrepere încărcătoare drăgi refulante autogredere minerit iaz decantare România evaluare punct material cu legături frig artificial coeficienți de lucru construcția instalațiilor condensare vaporizatoare turnuri răcire master 2 - programarea sistemelor de fabricație cu comandă numerică agent frigorific termofizice amoniac CO2 apa propan freon poliedre regulate suprafețe cilindro conice proiecția cotată reprezentarea axonometrică a volumelor sistemul de transport rutier planificare spaţială protecţia mediului GIS CONSIDEO SMOR CIB Scenario Wisard modelare hidraulică mărimi lumină iluminat surse lămpi calcul exterior proectare ancoraje cu profil tip jgheab deformaţie piloţi radier modelare metoda elementului finit arc oţel izolator cauciuc elastomer amortizor fundaţie maşină calcul dinamic acustică sistem tehnic optimizarea rețelelor calculul structurilor de rezistență instalații de reglare vectori dreapta plan in spaţiu curbe plane cuadrice spaţii vectoriale deplasările și deformațiile construcțiilor nituri compriare mecanică calcul termic proces ireversibil absorbţie ejecţie compresor mecanic adiţional instalaţie Carrier instalaţie Trane mediu poros epuisment puţ regim staţionar conservativ debit de pompare acvifer evaluare liceu inovare competiţie platformă integrată ASTANK 2 evaluarea stării de eforturi și deformații teoria fiabilității știință și cunoaștere în general modelare curgere apă subterane model conceptual GMS calibrare model element dren barieră maşina asincronă trifazată curent continuu motor electric încălzire influenţă spaniolă ecuații diferențiale ordinare lineare de ordinul I și II sisteme de calcul tensorial materiale bituminoase metoda antretoazei daplasări tabliere continue macrofâșie finită calcul Macrostrip metodologie de calcul instalații de protecție Anul 4 - Automatizarea și robotizarea mașinilor de construcții deșeuri solide caracteristici management depozite deșeuri solide incinerare deșeuri solide fermentare deșeuri organice echipamente grele analiză numerică calculul grinzilor problematica conformării termo-higro-energetice compendiu matematic transformarea Schwarz-Christoffel sisteme de coordonate cartezian instalaţii de paratrăsnet Anul 2 - Geodezie fizică sistem ecuație diferențială ordin I n probleme Cauchy ecuaţie Bernoulli metodă Euler fenomen oscilatoriu sistem ecuaţie sistem fişier utilizator reţea limbaj HTM internet poştă electronică studiu confortul acustic calitatea aerului ventilare naturală ventilare mecanică ventilator reversibil grile higroreglabile răcitor sisteme de ventilare balometru sonometru simulare Anul 2 - Prelucrarea automată a datelor geodezice întreținerea și repararea îmbrăcăminților asfaltice clădiri hidratare umflare filtrare bentonită compozit geosintetic permeabilitate durabilitate etanşare calitate structură materie proprietatei fizică chimică mecanică termodinamică cinetică stările materiei vibraţii tehnologice maşini echipament procesare materiale ciururi site mori vibratoare concasoare determinarea vârstei absolute calcul clasificarea geologică mediu urban apă subteran lucrare epuismente drenaj tunel Mittal Steel modelare numerică design deformarea elastică a structurilor statistică probabilităţi reprezenţii grafice parametri roci magmatice eruptive metamorfice sedimentare diageneză pământuri coezive necoezive umiditate saturație lucrări hidrotehnice în general structură atomi interpretare conferințe metodă element finit transformare Fourier interacţiune teren structură teren fundare model Winkler Jemocikin aspectul matematic al echilibrului static materiale rutiere exemple ilustrative Elie Radu materiale compozite proces de relansare Anul 1 - Limbi moderne pregătire și dezvoltare liant calculul structurilor la cutremur materiale de izolație teoria de rezistență teoria lui Mohr criteriul de curgere analiza tridimensională beton fisurat medii elasto-plastice algoritme construcții și părți ale construcțiilor după material și metoda de construcție limba engleză teste studenţi lingvistică competenţă master 2 - procedee speciale de tratare a apei limba engleză terminologie de specialitate vocabular probleme terminografice glosar arhitectură personalitate transportul aluvionar sisteme bifazice particule solide transportul în suspensie colmatarea lacurilor lacul de acumulare Zigoneni metoda winch alinierii vizuale liniei de ghidare dublei alinieri analiza calitativă a apei materiale de construcţie lianţi minerali materiale metalice beton materiale pe bază de polimeri fizică în general bioremediere comtaminare sistem WETLAND poluanţi biofitoremediere reactivi teste modelare matematică calcul mecanic proiectare mașini roboți construcții latura calitativă conferințe Anul 2 - Tehnologii geodezice spațiale grinzi și cadre static determinate forţe de frecare șine traverse suprastructura cale in aliniament aparate de cale statii cale fără joante ciclul Carnot entropie turaţie reglaj ungi de avans dinamiă cinematică sistem de ungere răcire aprindere echilibrarea forţelor confortul pietonal consolidarea pereților portanți și neportanți limbă spaniolă exerciţii tip grilă cultură civilizaţie proprietăţi fizice proprietăţi mecanice liant mineral beton pile electrochimici aliaj metalic aliaj neferos polimer materiale de izolaţie metode statice modelarea hidraulică nivelment trigonometric soft Moodle exploatare întreținere trafic degradare covoare asfaltice reciclare reutilizare carosabil fisură aderență lucrări topografice pământuri coezive elemente de mineralogie faza solidă a pământurilor terasamente apa liberă compresibilitate rezistenţa la forfecare a pământurilor Anul 1 - Chimie receptoare de energie electrică planul dreapta poliedre punctul intersecții de corpuri confort termic umiditate relativă parametri meteorologici izolare termică necesar de căldură rata de infiltraţii parametrii termici ai clădirii corpuri de încălzire reglajul termic instalaţii clasice de încălzire cu apă caldă instalaţii moderne hidraulica instalaţiilor de încălzire calcul de dimensionare efect punţi termice economie energetică metodologie solară panouri solare pompe caldură instalaţii histogramă amenajarea zonelor construite perfoare penetrare ipoteza lui Heim Terzaghi Kommerell Engesser Jaky determinarea răspunsului seismic al structurilor master 2 - ingineria structurilor portante ale sistemelor mecanice Anul 2 - Limbi moderne proiectarea plăcii portprograme cititor bandă caractere CN limbaj LIPCON si APT sisteme CAM dimensionarea și armarea grinzii principale aplicare la structuri de clădiri etajate la cadre suprafețe cilindro-conice căldura surse de căldură combustia agenţi termici aparate de aer cald gaz păcură energie electrică libertate economică construcții din tablă lianţi bituminoşi comportare vâscoasă elastică punct de rupere Fraass încerarea SHRP structuri rutiere flexibile compactare Marshall mixturi tip BA 16 evoluţie pod podeţ tip infrastructură aparat reazem suprastructură metalic grinzi cu inimă plină acţiune considerate în cazul podurilor de cale ferată tipuri speciale de poduri amplasament spaţiu liber ecuaţie diferenţială Laplace-Poisson polinom legendar sferoid Bruns teoremă Clairaut figură listă structură pamânt deviație verticală natura studiul și conservarea naturii protecția naturii și a animalelor sălbatice ansamblu evoluția degradării drumurilor și cauzele lor structuri static determinate determinarea vârstei relative a formațiunilor geologice culegere date topografice metode iterative pentru rezolvarea ecuațiilor neliniare memoriul tehnic soluții constructive îmbunătățite mecanica relativității valori proprii calcul solicitări oscilațiile sistemlor liniare structura substanțelor electrochimie reacții chimice lubrefianți spaţii vectoriale izomorfism forma canonică Jordan inegalitatea Cauchy-Buniakowski-Schwartz, procedeul de ortonormare Gramm-Schmidt conice cuadrice curbe în spaţiu curbe plane suprafeţe în spaţiu transformări în spaţii euclidiene centrală termică serii de numere reale funcții șiruri spații metrice primitive integrale derivabilitate pe R integrale proprii integrale duble integrale de suprafață ecuații diferențiale sisteme metrice calcul diferenţial calcul integral teste de examen reţele edilitare ţevi conducte fitinguri staţii de pompare cămine ape uzate Anul 1 - Toleranțe și control dimensional algebră calcul matriceal ecuaţii liniare vectori spaţii vectoriale polinom matrice ortogonale hărţi şi planuri topografice triangulaţia geodezică Rompos reţele de triangulaţie locală punctul 913 926 101 309 411 666 1226 202 522 808 transcalcularea coordonatelor reţele de ridicare drumuiri planimetrice compensări riguroase staţii totale COGO calculul elementelor curselor teorie funcționarea pompelor în serie clădire de locuit grinzi tronsonate reparare consolidare torsiune suprastructură încovoiere secțiuni casetate proprietăţi chimice fizice mecanice tehnologice încercări tehnologice metode: Brinell Vickers Rockwell Knoop dinamică randament mecanic putere mecanică energia cinetică oscilaţii libere teorema impulsului pendulul mișcarea punctului material domeniul de convergență integrala dublă ecuații diferențiale câmp de probabilitate ecuațiile de echilibru ale solidului rigid câmp de forțe aleatoare echilibrul dinamic al solidului rigid Anul 1 - Tehnologia materialelor structură rutieră compozită forfecare temperatură elasticitate liniară oboseală modelarea propagării fisurii fisurometru termostatat impermeabilitate strat de uzură simulare întreţinere criterii de performanţă intervenţie drum naţional solicitare compusă încovoiere oblică energie cinetică potenţială Castigliano dinamic şoc elasticitate plasticitate flambaj mediu înconjurător drumul în plan depozite emisii poduri dalate metoda fâșiilor suprafețe de influență dale ulitkii beton precomprimat elemente de calcul variațional problematica conectării aporturi de căldură drept procedural administrativ constituțional autorități sistem monetar metode variaționale vectori sistem de forţe statică centru de greutate solid rigid modelarea sisteme de unități proiectarea modelelor vibrații teoria modelelor indirecte structură de rezistenţă zidărie clădiri de locuinţe acţiune seismică regim de înălţime grinzi cu zăbrele din țevi acțiunea seismică fiabilitatea instalaţiilor electrice calculul eficienţa economică mecanică teoretică în general ciocan hidraulic foarfeci cleşti graifăr freză rutieră excavator hidrodemolare sport master 1 - probabilități și statistică schimbări de variabile etape pentru realizarea planșei nr.3 macara turn pliant mecanism telescopic braţ rabatabil studiu cinematic dinamică inversă corp elastic liniar mișcarea permanentă cu suprafață liberă proectarea curenţi tari transpunere fixare calculul secţiuni conductoareor fuzibilelor reprezentarea planului construcția căilor de transport terestru versanți consolidare știința și tehnologia computerelor prelucrarea datelor programe fabricație caractreistici transmisii mecanice hidrimecanice electrice optimizare sistemedinamică macarale dinamica scoarței terestre cutremure de pământ unde seismice mineralogie roci magmatice cute speciale fisurile de forfecare tasarea permeabilitatea geoecologie fundaţii de adâncime SLU la torsiune ecologie modelarea răspunsului structural agent termic transfer de căldură conducţie convecţie calcul termic eficienţă legea radiaţiei termice transfer de căldură convecţie regim coaxiale laminar faza condensare investițiile în sectorul de construcții elemente de beton precomprimat informatică geoinformatică teletecţie seismologie inginerească tipuri prinderi elastice stări de agregare determinanți sisteme compozite de placări exterioare reabilitare termică securitatea la incendii asigurarea confortului pietonal Anul 1 - Analiză matematică sarcina dinamică element finit structură controlul vibraţiei etanşeizarea structurilor levigat modelare hidrologică prelucrare Arc Hydro prelucrare Hec Geo HMS hidrograf unitar Clark model "Lag" elemente esențiale in orice GIS îmbinare sudată structuri metalice îmbinare cu şurb fascicul cu şurub fascicul grindă filet energie punct educație geomatică iluminat fuzibile arc electric calcule factor de putere paratrăsnet branşamente principii de calcul la acțiunea seismică sociologie proiecția cotată in practica construcțiilor studiu de fezabilitate achiziţie publică proiect de finanţare profil transversal materie organică proces coagulare-floculare particule coloidale stabilitate electrostatică reactivi modelare matematică biopolimeri polimeri naturali anionici clasificarea rocilor zăcământ apa compresibilitatea pământului rezistenţa la forfecare a pământurilor teoria elasticităţii factor geologic litologic petrografic hidrogeologic climatic program MATLAB program MATHCAD program SIMULINK ciur monomasic autogreder politologie politic putere statul democraţii răspuns dinamic sistem structural spaţial beton armat oţel compozite zidărie lemn modele fizice matematice modelare inerţială matrice vectori proiect momentul unei forțe în raport cu o axă rețele constructive stările de agregare Anul 4 - Metrologie geodezică scheme hidraulice transportul apei stări de eforturi conducte circulare canale dimensionare clopot semicircular determinarea caracteristicilor materialelor Funiculare suport rigid motor diesel EURO mecanism sistem GPL Cursor MAN Mercedes Benz DAF Scania Volvo tehnologie EGR utilaj logică Fuzzy metodă progresie geometrică proprietățile fizice ale fluidelor antiseismică mobilier urban sisteme informatice căi de circulaţie intersecţii stradale diagnoza terapie prognoză semaforizare parcaje ecuații cu derivate parțiale proiectarea și consolidarea antiseismică materiale metalice forfecare jet diafragmă rezemată la capete dispersie structura ANCPI analiza SWOT fond funciar calcul topografic sistem informatic e-Terra reţea geodezică publicitate imobiliară tehnica frigului faţade fundaţii cofraj planşee şarpantă finisaje încălzirea locuinţelor cu panouri radiante calculul sistematizării verticale determinarea acoperirii cu beton a armăturilor traseu flambaj argile elasticitate deformare mecanica solidelor elastice gospodărirea apelor comunicare îmbrăcăminți asfaltice unde mecanice reţea distriubuţie alimentare apă program EPANET EpaCAD sistem SCADA armătură ancoraj pretensionare efort unitar tirant grindă calculul forţei de precomprimare pierdere de tensiune stare limită rezistenţă forţă tăietoare fisură deformaţie compresiune proiectare betoane statistică descriptivă zugrăveli și vopsitorii desodorizarea emisiilor impactul spațial protecția hidrotermică a construcţiilor necesarul de căldură corpuri aparate incălzire calcul hidraulic energetică cazane combustibili ardere focare calcul termic gazodinamic circulația apei dreptul comercial scheme discrete de calcul structură etajată în cadre instrument măsură topografie cadastru unitate măsură mărime măsurabilă panglică ruletă lunetă topografică undă electromagnetică teodolit nivelment efort linie curentă porozitate învățământul superior construcții structura organizare finanțare nerambursabilă economie solicitare la încovoiere forfecare solicitări axiale flambaj bară dreaptă grinzi program grpef macazuri metoda analitică de compunere a forțelor starea spațială de deformație materiale granulare pulverulente forţa de bielă elastică sistem de vibrare aparatură de masură şi analiză beton levigare microstuctură proprietăţi mecanice scara interferenţei durabilitatea betonului porozitate Decebal Anastasescu teorema Gauss legea inducţiei circuitului magnetic conducţiei receptoare trifazice densitatea soluţiilor sisteme omogene temperatură concentraţii duritatea apei ph-ul soluţiilor apoase coroziunea zincului acid clorhidric acid acetic cărbune activ Anul 2 - Infografică metode matriceale cod proiectare seismică redundanţă ductilitate cod P100-1/2006 calcul static neliniar dinamic modelare infrastructură metoda interferometrică lampa cu halogen determinarea portanţei suprafeţelor de contact curba de portanţă Abbott-Firestone alunecarea cu intermitenţe regimul de ungere EHD lagăr radial hidrodinamic studii tribologice experimentale pe cupla ştift-disc calculul la starea limită de fisurare variația factorilor de mediu tunel rutier metodă austriacă metodă numerică studiu parametric plaxis 3D tunnel tunel N.M.A. hidraulica râuri lucrări regularizare dig protecţie apărare maluri îndiguire balast model matematic softul HEC-RAS mişcare permanentă suprafaţă liberă inundaţii albie hidromecanizare amplasament drenaj zid din gabioane stabilitate sol nesaturat dig dren interpolarea Spline simulare rezistenţă forfecare geotehnică imagine software CityEngine hiperplan ortofotoplan fotogrametrie Gis online triplă proiecţie ortogonală probleme metrice reprezentare plan metoda schimbării planelor de proiecţie metoda rabaterii proiecţie cotată căi de comunicatii profilul longitudinal al unei căi ferate platformă de teren cu drum de acces formularea matriceală petrografia scoarței terestre studii de caz fenomene de suprafață elemente specifice punților termice Algebră liniară geometrie analitică diferenţială Noţiuni teoretice şi probleme martice şi sisteme de ecuaţii liniare vectori elemente de anvelopă ale clădirilor mulțimi relații funcții șiruri de numere reale topologia spații vectoriale teorema lui Abel serii Taylor primitive de funcții integrale schimbătoare căldură medie logaritmică termice bilanţuri captatoare procese sistem maşina de curent continuu generator frânarea pornirea forme liniare puncte limită regim staționar interacţiunea vehicul-cale modelul numeric al unei rețele sisteme de corpuri microclimat termic clădirii temperatură exterioară performanţe higrotermice protecţie termică parametri climatici variaţia temperaturii temperatura aerului legea Boyle Mariotte măsurarea mărimilor fizice epurare biologică nămol activat pompare apă uzată pretratarea mecanică asamblări ajustaje formă microgeometrică teoria probabilităţilor erori de măsurare materiale geosintetice geomembrane geocompozite metoda pantei infinte metoda penei Radu P. Voinea macarale încărcător cu braţ telescopic prese hidraulice sisteme hidraulice de reglare automată (SHRA) sisteme mecanice de acţionare dinamica sistemelor determinarea forțelor seismice natura și compoziția pământurilor drum profil longitudinal transversal calcul distanţă norme și standarde analiza dinamică a grinzilor cu zăbrele static determinate mărimi electrice măsurare neelectrice metode prelucrare date experimentale plan de armare grindă Anul 2 - Termotehnică fiabilitate sistem mentenabilitate management degradare sistem redondant analiză risc energie solară conversia calculul eoliană geotermică instalaţii termice utilizare pompe calcul matricial vector spaţiu euclidian formă pătratică calcul tensorial conic cuadric element geometrie unde seismice propagrea undelor analiza statică dinamică plăci plane tensiuni deformaţii rigidităţi princiul lui Hamilton modelare biotip reprezentarea punctului e-learning proiecțiile planului legi limită prepararea unei soluții determinarea capacității calorice determinarea entalpiei influența concentrației influența temperaturii determinarea ph-ului soluțiilor apoase titrimetria determinarea NH3 curbele de răcire Iacint Manoliu Roger Frank Diego Lo Presti Nicoleta Rădulescu Romaniţa Bălăşoiu Irina Lungu Cezar Culiţă calculul gradului de maturizare al betonului igienă urbană strângerea și evacuarea deșeurilor urbane salubritate urbană mijloace de îmbinare și prindere în construcții metalice spații metrice materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcție părți și elemente structurale ale construcțiilor diagnosticare consumuri energetice ale clădirilor seismicitate risc seismic evaluare reţea seismică înregistrare accelerografică expertiză tehnică mișcarea nepermanentă în conducte sub presiune integrale curbilinii structură etajată cadru nucleu perete perimetral parter stâlp consolă balans teren agent frigorific comprimare mecanică freon compresor frigorific piston rotativ orbital centrifugal special condensator calcul hidrodinamic aporizatoare subrăcitorul izolaţie tipuri de structuri probabilitate management regim juridic facility management managementul spaţiului evaluări sisteme de forțe tripla proiecție ortogonală calculul la starea limită de oboseală platformă industrială hidrometrie conlucrarea îmbrăcăminții rutiere transfer de căldură element limită armare grindă Anul1 - Geometrie descriptivă cercetări teoretice poduri Anul I - Probleme globale ale omenirii preliminarii vectori chimie industrială tehnologie chimică industrii chimice și înrudite stavile plane segment sector cilindrice clapete vane fluture lămâie dispozitive rezemare ghidare etanșare indicii stării de degradare caracteristici termofizice calculul de ordinul II și de stabilitate metode analiza poluanţilor atmosferei aer analizoare COV gaz BTEX SO2 elasticitate rezolvarea sistemelor de ecuații algebrice liniare rezolvarea sistemelor de ecuații liniare algebrice de mari dimensiuni metode iterative pentru rezolvarea ecuațiilor neliniare interpolarea funcțiilor matrice diagonale matrice bandă calculul inversei descompunerea LU metoda Cholesky metoda Gauss-Seidel metoda coardei calcule topografice prelucrarea rețelelor geodezice model matematic noțiuni fundamentale de structură a atomilor metoda rotaţiei metoda rabaterii metoda triunghiului de poziţie sistem proiecție reprezentare punct reprezentare dreptă plan metodă transformare proiecție corp geometric construcție intersecția element calcul vectorial matrice spații vectoriale subspații aplicații liniare valori și vectori forme biliniare geometria analitică izolator elastomeric cauciuc amortizor modelare matematică stabilitate flambaj camăşuire dispozitiv Multi-strat cauciuc reciclat curbe repararea degradărilor structurale management calitate produse servicii principii leaddership workshop audit în management diagrame matrice zidărie de ceramică rezolvarea sistemelor de ecuații beton prospăt beton întărit tipuri de ciment armături în beton relații generale ale mișcării curenților de fluid în conducte și canale canalizări densitate vâscozitate forţe de presiune pompe motoare volumice aparataj hidrostatic transmisii hidrodinamice mecanisme polinoamele lui Cebişev serii Fourier curbe de bielă calculul elementelor de amenajare starea limită de fisurare proprietăți elasto-vâsco-plastice liant bituminos degradare macroclimat radiaţii solare inundaţii restaurare ciment Portland zidărie ecluze navigabile pereţi etaje din oţel podea de lemn scări rulante acoperişuri statica solidului rigid sisteme de corpuri fire mișcarea de rotație dinamica punctului material ciocniri percuții fundaţii stâlpi talpa fundaţiei teren de fundare forţe de străpungere beton tratamente termice termochimice carburare nitrurare drenaj metoda parametrilor inițiali calitate instalații de alimentare semiplanul elastic organe de mașini transmiterea energiei mecanice tasare lucrări de captare a apei aducţiuni rezervoare de înmagazinare a apei staţii de pompare reţele de distribuţie a apei lucrări de întreţinere staţii de tratare a apei tehnologie gospodărirea de reactivi decantare filtrare dezinfectare reţele de canalizare reabilitare staţii de epurare exploatare protecţia mediului Anul 1 - Geodezie elipsoidală geometrie și trigonometrie sferică formula cosinusului laturii regula mnemonică a lui Neper sfera cerească și mișcarea diurnă sisteme de coordonate astronomice scări de timp fenomene astronomice starea limită ultimă la încovoiere cu forță axială de compresiune planificare analiză resurse cost analiză financiară aprovizionare risc control probabilitate condiționată fiabilitatea sistemelor legea Gamma legea Weibull mentenabilitatea uzura stare limită disponibilitatea sistemelor sisteme liniare calcul numeric matrice echivalente determinanți integrala Riemann integrale binome formula lui Fubini integrala triplă coordonate sferice integrala Riemann-Stieltjes sume Darboux coordonate polare formula Gauss-Ostrogradski static determinate grindă simplă cadre plane calculul deplasărilor metoda forțelor mișcare permanentă deversor dreptunghiular dren filtrație hidraulica construcțiilor apa subterană calcul static reducere lungimi respiraţie CFJ investigare compozite polimerice biodegradabile management trafic feroviar reabilitare modernizare reacții chimice elemente de cartografie hidrogeologică statica sistemelor mecanice tourism eforturi spațiu vectorial mulțimi liniar dependente matrice subspații vectoriale spații euclidiene sisteme liniare forme pătratice metoda lui Jacobi metoda lui Gauss amplasament geomorfologie investigaţie stabilitate metoda Fellenius metoda Janbu hazard risc teste multiplu F transformare tehnologia GNSS sisteme laser tracker sisteme de fotografiere terestre sau aeriene software comercial erori scanare laser cercetare universitară spirit ştiinţific modelare paralelism plan studiu elaborare bibliografie informare documentare cataloage bibliotecî redactare discurs ştiinţific bazele proiectării influenţă grecească desen proiecții predimensionarea elementelor structurale irigaţii scheme hidrotehnice sisteme de irigaţie metode de udare reţele de conducte reţele de distribuţie construcţii hidrotehnice procedee proprietăţile materialelor scarificare săpare încărcare pereţi cofraje transport utilaje de săpat modele de calcul motor-transmisie power-shift satelit Komtrax motor cu ardere internă convertizorul de moment Anul 1 - Infografică concurs exerciții elemente structurale ale construcțiilor calcule de rezistență controlul caltății totale calcul mecanic calculul angrenajului paralel calculul arborilor proiectarea arborilor geologie măsurători gavimetrice teren date aplicație structuri articulate plane conceptul de sistem studiul mișcării permanente în sisteme de conducte sub presiune polimer elastomer compozite polimerice reciclare lemn metal coroziune oţel metale neferoase deşeu le calcul de reseaux de chaleur formule de Cubatură profile transversale plane particulare automate secvenţiale releu contact sistem logic combinaţional circuit integrat automat programabil PS4-200 macara traductor inductiv diferenţial sistem de reglare automată conducere și administrare în exploatare organizare comercială merketing plan transfer căldură masă bifazic calcul schimbătoare de căldură bifazic apă aer tipărirea desenelor metodele studiului analiză SWOT tratare apă transport strategie indicator eficienţă prognoză decizie piaţă consum vehicule MAN hidrograf unitar prelucrări GIS calibrare ArcMap poduri pe cadre POSDRU materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcții părți și elemente structurale ale construcțiilor canalizarea apelor uzate debitul dimensionarea conductelor asigurare forme biliniare integrala triplă undă acustică transformator grup electrogen echipament sanitar centrală termică instalaţie încălzire ventilare atenuare zgomot tratare acustică a peretelui timp de reverberatie zgomot aeria macarale mecanisme de ridicare proiectare îndrumător contorizarea căldurii aducțiuni galerie tehnică juridică integrala Riemann asigurarea confortului termic bare contravântuire famblare grinzi dispativ stabilitate noduri cadre plan structuri metalice multietajate proces de deformare numere reale serii de numere complexe refulare aparaturi moderne punți termice favorabile cercetări experimentale conservare influenţă anglo-saxonă căi de comunicații rutiere operatori convecși factori fizici reţea de trasare element topografic metode calcularea elementelor de trasat rețele de sprijin trasarea pe teren metoda coordonatelor tehnologia GNSS în timp real SBS (Sindromul clădirilor bolnave) TBS (Sindromul clădirilor etanşe) venitilare naturală ventilare mecanică ventilare industrială sarcina de răcire sarcina de încălzire instalaţii frigorifice ciclul Brayton-Joule transfer de căldură şi masă Anul 1 - Utilizarea calculatoarelor spații liniare dinamică calculul elementelor traseului planurile de beton activitate seismică cauze cutremur tip falii unde risc hazard fundaţie tip structură disipator studiu clădire locuit comportare structură funțiile educației cunoașterea psihologică a personalității elevului elasticitate deformare mecanica solidelor elasice proiectarea, execuția și investigarea structurilor din beton interacţiune organizarea practicii aparatura metode de măsurare verificarea rectificarea instrumentelor ridicări topografice planimetrice altimetrice program SICLIM alcătuirea structurilor ciclul Carnot Otto-Beau de Rochas Diesel Seilinger-Sabath turbină izobară izotermă izocoră ecuaţii termice entropie diagrama de stare curba de topire sublimare vaporizare structura dinamică a mediilor continue nămol uzură Tuneluri instalaţii de ridicat transport utilaje multifuncţionale automatizare robotizare echipament mecanic electrica macarale încărcător cu braţ telescopic prese hidraulice sisteme hidraulice de reglare automată (SHRA) sisteme mecanice de acţionare dinamica sistemelor proiectarea elementelor de beton precomprimat economie de energie cutremurele de pamânt colecție discursuri conferințe interpretare texte interpretare consecutivă interpretare simultană interpretare conferințe autoCAD transfer termic indici de confort termic PMV PPD DR lansare program Anul 4 - Măsurători Electronice de Distanțe - disciplină opțională deversor sisteme de scanare LiDAR cinematica mişcării cuaternioni filtrul Kalman senzori sisteme de navigaţie modelul Gauss-Markov Gauss-Helmert implementare în Matlab încovoiere solicitări îmbrăcăminți asfaltice Cristea Mateescu studiul ciocnirii corpurilor şir fundamental Cauchy formulă Lagrange Taylor serie Fourier expresie Laplace-Ianuli coordonate cilindric operator Hamilton deşeuri seră mecanica clasică furnizare fundaţie rezistenţă stabilitate încărcări vânt valuri curenţi marini seism zăpadă gheaţă maree platformă marină managementul ingineresc de construcţii elemente de bază economia de piaţă firme podurile din beton armat ecuații integrale curgere bifazică gaz-lichid conductă presiune model omogen curgere neadiabată pierdere sarcină simulare numerică materiale din produși macromoleculari noțiuni Matlab/Scilab cinematica aşchierii geometria aşchierii mortezare burghiere frezare broşare netezire sisteme cu pereți structurali de beton armat metoda de calcul planificare reprezentarea cadrului natural și construit tipuri de clădiri rețeaua stradală parcaje bilanț teritorial dotările zonei de locuit mamagementul riscului indicator cost proiectare construcţii vibraţii metoda Newton-Raphson modelare analiză numerică neliniară analiză dinamică analiza modală proprietăţi înregistrare cadrul legislativ aparatură utilizată în practica topografică plăci plane și curbe sistem dinamica mișcării relative a punctului material drenajul orizontal mecanic variabile aleatoare repararea și reabilitarea drumurilor analiză comparativă cod proiectare moment încovoietor forţă tăietoare modelare elastică modelare neliniară sistemul de transport pe calea ferată noțiunea de punte termică agregat liant mineral beton ciment mixtură asfaltică bitum lemn polimer mase plastice mortare proaspete întărite determinări mortare cu lianți minerali materiale metalice pentru construcții proprietăți generale ale materialelor mișcarea relativă a punctului Anul 4 - Mașini de construcții pentru căi de comunicații și industria materialelor de construcții indici și indicatori specifici locuirii Anul 2 - Proiectarea algoritmilor bilanț teritorial clasificare reglementări tehnice transmisia căldurii conducţie convecţie radiaţie termică transfer de masăcurgerea fluidelor conducte coloane reţele aerotermesistem ELJET optica elemente de fotometrie reflexia luminii dioptru aparate optice difracţia Fraunhofer polarizarea luminii efectul fotoelectric efectul Compton absorţie dispersie laser corp negru radiaţia X proectarea instalaţiilor de iluminat sisteme surse corpuri de iluminat elemente de prindere rezistenţă principali poluanți atmosferici instalaţii ventilare climatizare confort termic parametrii de calcul ai aerului degajări nocive debit de aer ventilare naturală mecanică urbanism statistică probabilitate reprezenţii grafice parametru abatere dimensională toleranţă tehnologie fabricaţie turnare forjare matriţare extrudare deformare rece tăiere îndoire aşchiere tratament termic debitare sudare control metoda elementului finit geotehnică modelare numerică material elasto-plastic dinamică condiții de încărcare și rezemare ecosistem acvatic analiză structurală dezvoltare urbană management proiectare clădire reabilitare restaurare material tehnologie eurocod protecţie seismică modelare matematică armături iluminare tehnica iluminatului studiul efectului fotoelectric metode de studiu al echilibrului static placaje explozie structură beton armat metoda particulelor ponderate Smoothed Particle Hydrodynamics program AUTODYN scenariu avarie colaps contextul consumatorului master 2 - fundații în condiții dificile de teren exemplu de proiectare forțe de legătură atom legătură intermoleculară legi metodă analiză termodinamică termochimie cinetică subsţanţă organică administrarea resurselor urbane ambalaj teoria traducerii concepte glosar componente hardware software teodolite video-tedolite roboţi scanare georeferenţiere GIS tehnică laser scanare terestră identificare parametru robot industrial utilizare sistem dinamic măsurare industrie toleranță precizei măsurare proiectare stare limită compoziţie structură rezistenţă deformaţii termice compresiune ciclică întindere durabilitate armătură aderenţă beton-armătură programe de arhitectură geometria de plan şi de volum a clădirilor proiectarea structurală conformarea termo-higro-energetică acustică conformarea hidrofugă a clădirilor conformarea la incendii desen de ansamblu scări standardizate cotarea notarea flanşeilor arce static determinate tehnologii și utilaje reţea de distribuţie a apei contorizare pierderi de apă detecţia avariilor district calculul reţelelor de apă RET and LOB EPANET waterGEMS KYPipe DMAster ecosistem desen tehnic în construcţii clădiri multietajate structuri panouri mari cadre pereţi comportarea structurilor solicitări seismice program CASE ANELISE PALES sisteme numerice clădiri înalte aplicații liniare scoarță răspunsul dinamic în acțiuni stochastice Germania istorie migrație trib germanic invazie Imperiu Roman religie popor germanic erou german Carol cel Mare carolingian cruciadă Habsburg Nassau Wittelsbach Luxemburg reformă Martin Luther contribuție lingvistică Luther război 30 an, geografie țară populație politică învățământ radio nazist frații Grimm Till Owl gnom grădină oscilațiile neamortizate ale sistemelor spirala Ekman, presiune atmosferică echilibru forţă vânt gradient turbulenţă curgere simulare tunel aerodinamic măsurători directe sau indirecte grade de libertate vibrații libere forțate sisteme aplicații verificarea deplasărilor laterale ale structurii instabilitate factori climatici hidrogeologie macroreologie cuantificare versanți alunecări teren parametri geotehnici metode de calcul conservarea clădirilor de patrimoniu monitorizare sistem termografic defect mrntenanţă sistem de management al calităţii ARPCCMC proiectarea colectare epurare ape uzate sisteme de canalizare nămol relaţii beton precomprimat tehnologie Master 1 - Traducere specializată tehnico-științifică comenzi AutoCAD programare AutoLISP instrumente Visual LISP desenare organizare funcție AutoLISP compresiune monoaxială deformaţie forfecare model liniar elastic model elasto-plastic avariere perete de susţinere analiză numerică vedere plană algoritm iterativ eșantionarea rectangulară a semnalelor bidimensionale compensări riguroase Constantin Avram calcul deplasări formula Maxwell-Mohr solicitări compuse înconvoiere calcul domeniu post-elastic solicitări dinamice şoc flambaj Anul 2 - Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice Microsoft Excel culegere matematică probleme analiză şiruri numere reale funcţii serii Taylor extreme locale mecanica zidăriilor măsurarea deplasărilor și deformațiilor unghiulare Aurel A. Beleş descrierea rețelei și a componentelor sale automatizarea instalațiilor de climatizare sisteme de dispersie asigurarea vizibilității regularizări de râuri literatură română critică literară reformatori retroactivi poezie proză teatru izolare seismică bază rezemare reazeme cauciuc laminat caracteristică dispozitiv izolare clădire Italia Japonia Noua Zeelandă Los Angeles metodă calcul structură echipat izolator factori meteorologici taluz activitatea didactică strategii conducere decizii elemente supuse la răsucire surse poluare dispersia hidrodinamică studii pentru poluarea apelor subterane materiale geosintetice calcul hidraulic întreținerea sol-structură ipoteză interpretare simultană exerciţii formula Taylor funcţie variabilă voalarea plăcilor plane strat limită atmosferic dinamic ecuații liniare polinoame derivare integrare numerică prospectare sondaje deschise foraje determinare valori studii geotehnice maşini de tracţiune compoziţie măsurători indirecte caracteristici fizice ale rocilor geologie economică zăcăminte minerale proprietăți fizice ale fluidelor eficiența managerială calcul portal siguranţă foc rezistenţă stabilitate proiectare tehnologie acţiune seismică EUROCODE 8 elearning web educaţie la distanţă vector polinom grafuri test admitere Excel transfer căldură electromagnetism teorie relativitate restrâns metodologii de evaluare a zonelor umede terenuri cu destinaţie specială ecosistem INSPIRE metode de evaluare master 1 - metodologia cercetării științifice diversitate biologică determinarea pH-ului soluțiilor apoase dinamica structurile neconvenţionale controlul vibraţiei amortizare instalaţie alimentare apă sanitare folosinţă publică canalizare gaze naturale combustibile gaze petroliere lichefiate fluide tehnologice tehnologie executare montare insrucţiune exploatare geotehnic presiune rezolvarea numerică a ecuațiilor algebrice și transcendente taluz monitorizare măsurători Slope metoda elementului finit Eurocode 7 metoda celor 7M adezivi și chituri de etanșare principiile mecanicii clasice reabilitarea și modernizarea instalațiilor de încălzire master 2 - geotehnica mediului înconjurător II analiza dinamică vibrații libere forțate metoda lucrului mecanic virtual master 1 - schimbări climatice sisteme alimentare apa captare subterane staţii pompare distribuţie tratare canalizare știința și tehnologia computerelor procesarea datelor autoCAD aspecte teoretice teoria probabilităților serii Fourier distribuții transformări integrale ecuații ale fizicii matematice indicator cantitativ excavator pe pneuri excavator pe şenile autogreder încărcător pe pneuri nisip nisip compact grupuri de piloţi metoda elementului finit ramforsare master 2 - programe de calcul utilizate în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare geotehnică mecanica solului lucrări terasiere soluţii amenajare mediu microhidrocentrale impact prize de apă tiroleze comportare bazin hidrografic transport debit prize ecologice utilaje mecanica solului lucrări terasiere determinarea numărului și distribuției șinelor scurte tehnologii deferizare demagnetizare mangan oxidare coagulare decantare filtrare aerare mecanică absorţie instalaţii experimentale teste de laborator macarale turn macarale mobile poduri rulante macarale de cheu macarale pe şenile factor de încărcare grinzi de rezistenţă mentenabilitatea geometrie descriptivă crearea modelului de proiect calculul planificării simulare finanţare venituri aprovizionare autorizare raport simuarea riscurilor monitorizare abordări integrate dinamică structuri neconvenţionale control vibraţie amortizare echilibru energetic degradare structurală monitorizare lege Darcy modelare matematică curgere mediu poros calibrare etanşare reabilitare recomandări echilibrul corpurilor programe de desen reacţiile alcalii-agregate degradare atestarea conformităţii sistemul 2+ mortar industrial cenuşă industrială risc radiologic activitate puzzolanică proiectare ecologică beton autocompactant produse reciclabile deşeu structura rutieră terasament serii de funcţii derivate parţiale diferenţiale analiza vectorială geologic comenzi automate în instalații electrice mișcarea apei subterane informatică interfaţă grafică proceduri meniu trasarea elementelor topografice metode de trasare în plan proiectarea şi realizarea reţelei topografice tehnologie GNSS nivelmetrul traseului unități de măsură pentru lungimi trasarea cotelor metoda coordonatelor polare lucrări topografice trasarea punctelor intermediare modelări matematice staţii betoane malaxare beton palete malaxoare modelare numerică metoda elementului discret material granular fundaţie piloţi anrocament taluz rambleu dig geosintetice alunecare de teren formulare în deplasări alegerea agregatului lingvistică germană colecție de discursuri interpretare de conferință exerciții teste statistice descompunerea unei forțe Dan Mateescu beton precomprimat editare analiza managementului Anul 3 - Mașini de ridicat și transportat în construcții structură atom legături chimice intermoleculare termodinamică cinetică chimică stare agregare sisteme disperse substanţe chimice date geodezice măsurători teoria erorilor statistică atmosferă punct material calcul mecanic maşini utilaje construcţii ansambluri mecanice excavatoare buldozere demolare săpare autogredere master 2 - lucrări de susținere Anul 3 - Geodezie satelitară mulțimi spații metrice șiruri serii numerice funcții calcul ripări funcții de optimizare evolventă sistem de referință calcul corecții lemn structură proprietăți fizico-mecanice îmbinare grinzi cadre arce stabilitate transversală longitudinală schimbătoare simple procedeul Galerkin sfărâmarea materialelor concasoare cu fălci cu con cu valţuri cu ciocane articulate sau fixe vibratoare algebră analiză matematică ecuaţii diferenţiale grafice 2D 3D funcţii calcul numeric sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare omagene şi neomogene amplasament granulozitate plasticitate compresibilitate forfecare permeabilitate tasare teren de fundare stabilitate taluz metoda Maslov calculul reacțiunilor grindă dreaptă grinzi Gerber arce static determinate linii de influenţă mecanisme maşina mecanisme cu cruce Malta clichet roţi stelate sector dinţat şurub curea lanţ cablu elemente elastice cinematica mecanismului cu şurub calculul forţelor lianți nehidraulici analize pe modele spațiale interpretare texte funcţiile dreptului tehnica juridică interpretarea normelor răspundere juridică dispozitive siguranţă bare grinzi cu zăbrele grinzi cu inimă plină asamblări motoare termice cu piston motoare cu ardere internă alimentare dinamica mecanismul motor mecanismul de distribuţie hidrostatica calculul sistemelor hidraulice poduri și podețe calculul infiltrațiilor teoria câmpului caracterizarea termoenergetică infrastructuri sisteme de alimentare cu apă concasor Mobicat fălci şenile sortare alimentator cu bandă siloz buncăr mori cu ciocane calcul sfărâmare macara separator siguranţă model matematic oboseală şasiu articulat durabilitate agregat cu tambur rotativ răcitor malaxor granulator staţii de mixturi asfaltice hală acoperiş cilindric pante turbina cu abur laminarea fluidelor schimbător de căldură energie anergie gaz ideal compresor proces de ardere substanţă pură aer umed maşini frigorifice soluţii binare randament termic inversiune locală lucrări de pământ turații rembleu plan arhitectural integrala definită rampă ape uzate cultură civilizaţie britanică şi americană antemăsurători extrase resurse deviz program calcul grafic Gantt structură Work Breakdown studiu caz aluviuni șiruri transfer termic indici de confort termic PMV PPD DR fundaţie parcaje Anul 1 - Materiale de instalații ecuaţii diferenţiale derivate parţiale teste problema Cauchy teste de examen prescripții de proiectare discursuri metodă Gauss factorizare LU Cholesky comportarea sub încărcări pardoseli alimentări cu apă tratarea apei apă de consum Anul 1 - Mecanică evacuare îngroşare stabilizare deshidratare echipament tehnologic bază climatică fiziologică aer umed procedeu tratare aer sistem clădire ventilare industrială element component aparat ventilare climatizare calcul dimensionare atenuare zgomot vibraţie reglare automată soluţie în funcţie destinaţie încăpere verificare reglare recepţie instalaţie frigorifică compresoare vaporizator sistem climatizare montare exploatare transfer căldură convecţie radiaţie termică metoda cu gradient constant managementul urban utilaje de săpat modele de calcul motor-transmisie power-shift satelit Komtrax motor cu ardere internă convertizorul de moment cuplajul cu fricţiune tractoare industriale utilaje multifuncţionale gravitaţie planul de situație ecuaţia Bernoulli ecuaţia Riccati ecuaţia Clairaut ecuaţia Lagrange teorema Cauchy-Picard procedee de calcul staţie epure oxidare incărcare mică medie poluarea mediului solidworks office premium 2007 schiţare convertire geometrie de referinţă funcţii ansambluri constrîngeri punere în plan management de mediu oportunităţi şi avantaje combinatorică grafuri algoritmica funcții inversiune Anul 2 - Hidraulica instalațiilor măsurători geodezice inginereşti reţele geodezice de trasare ansamblu de construcţii reţele topografice rețele poligonometrice marcarea și semnalizarea punctelor rețele simple de trasare drumuirea calculul coordonatelor compensarea măsurătorilor sistematizarea verticală principalele forme de existență a apei în roci tahogramă materiale și metode de precomprimare spații vectoriale reale teoria probabilităților hidroizolaţii Teoria Rankine Teoria Columb sprijiniri simple dulapi orizontali ziduri de sprijin iluminat electric instalaţii electrice lumiină forţă instalaţii de protecţie tensiuni sisteme de conectare elemente de prindere conectori șuruburi beton fisurat încărcarea de cedare ancoraje conectori cu prag integrare numerică educaţie diagrame de eforturi grinzi cu console linii de influență sisteme de grinzi arce structuri spațiale deplasări comportarea îi conformarea antiseismică materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcţii părți și elemente tructurale ale construcțiilor reglaj desen tehnic cote scari ventilare electrice stabilirea compoziției betonului fluiditate densitate compresibilitate adeziune vâscozitate cavitaţie capilaritate hidrostatica mişcarea fluidelor sisteme hidraulice sub presiune reţele de conducte apă subterană debleu cutremure de pământ liniarizare procedee fizico-geologice măsurarea deplasărilor și deformațiilor liniare elesticitate deformare mecanica solidelor elastice calculul la forță tăietoare proiectarea zonelor de discontinuitate lianți minerali grinzi curbe management educațional strategii de formare educație școală gradiniță socializare Anul 3 - Metodologia cercetării științifice master 1 - protecția sistemelor mecanice la șocuri și vibrații mecanică teoretică în general mecanica solidului și a corpurilor rigide inundaţie algoritmi planificare execuție lucrări construcții graficul Grantt documentație tehnico-economică obiectiv investiții conducere organizare industrie comerț comunicații consistență unități aparate de măsură mărimi electrice curent continuu alternativ metoda generală de calcul pentru mișcări permanente Bucureşti mişcări seismice amplasament Eurocode 8 coduri de proiectare japoneze fermă metalică realizare controlul calității betonului sisteme urban eficienţă lampă corpuri calculul luminos ambiant procese de ardere deşeurior menajere industriale apelor reziduale schimbul de căldură aerul de ardere modelarea schimburilor termice prin elemente de analiză metoda coliniarităţii metoda coangularităţii redresator mare FTB aparat de stereorestituţie sterometrograful topocartul hazard motoare termice motoare cu abur cazane de abur vibraţii mecanice istorie construcții povestiri tehnice povestiri științifice cădere poduri arhitecți ingineri beton armat modelare matematică informaţii generale terminologie specifică localizare practică software publicitate multimedia construcţii metalice măsuri contra prejudiciilor industriale bibliografie încălzirea centrală a locuințelor lexic arab Contribuția la îmbunătățirea solului cu ajutorul nanomaterialelor. simulare numerică hazard seismic risc seismic mişcarea terenului cutremur Arhitectura după război teorema funcțiilor implicite cicluri alternative teoretice motoare alternative combustibili supraalimentare legea efort-deformaţie legi de curgere plastică modelul liniar elastic modelul liniar vâscos modelul elasto-plastic modelul vâsco-elastic atmosfera terestră elemente morfologice albii formare evoluţie mişcare transport aluviuni lucrări regularizare râul Argeş echilibrul punctului material elemente constructive hazard seismic metode de analiză structurală pierderi modelarea elementelor structurale analize deterministe probabilistice parametrice captarea apei reţea de distribuţie staţie de pompare aducţiune tratare metode de măsurare relaţii de calcul montarea diafragmei calcul prize de presiune la faţă amestecător malaxor ciment paste ceramice beton granule pulberi caracteristici granulometrice fizico-mecanice amestecătoare cu palete cu tambur rotativ cu funcţionare discontinuă instalații pentru construcții bază de date textuală industry parametrii de calcul ai aerului interior stabilitate elastică calcul geometric bara dreaptă metoda deplasărilor metode finite rezervoare bilanțuri energetice georeferenţiere vectorizare sector cadastral plan de amplasament plan topografic baze de date hidrogeologic deformare distorsiune steromodel numeric aerotriangulaţaţie analitică monocompartor sterocompartor statică matematică teoria probabilităţilor metode matematice modelare matematică algoritmi genetici interpolare spaţială IDW metode statistice variograma Kriging câmpuri de precipitaţii conicele curbele omologice elipsa afina cercului planul poliedre regulate sfera elicoidul drept proiecția punctului proiecția dreptei perspectivitatea figurilor coplane axonometria oblică reprezentarea dreptei poliedre plan tangent conul de rotație cutarea planului structura planară ventilare cu degajări de căldură şi umiditate gaze şi vapori nocivi poluarea aerului şi protecţia atmosferei densitate decantare, suspensii, mişcare nepermanentă cvasi-orizontală model matematic simulare numerică turbulenţă poluare construcții tehnica construcțiilor fundații lucrări de pământ tuneluri poduri necesitatea proiectare executare verificare calitate lucrări din beton standard control staţie de betoane rezistenţă compresiune in-situ carotă abraziune îngheţ carbonatare agresiune chimică teren de fundare rigiditate materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcţii părți și elemente structurale ale construcțiilor teorema Ostrogradski S[istemul] de I[nformaţie] G[eografică] fundamentală bare de solicitare la întindere sisteme algebrice liniare vibraţii radiație laser proiect CDI activitate program Resurse Umane Inovare Idei sectorial european NATO-SPS mic lexicon specialitate Anul 3 - Practică pedagogică 2 auditul energetic al clădirilor termodinamică sistem integrat reciclare beton demolare îmbrăcăminţi bitum cenuşă zgură ghips nămol nisip ciment Portland combustibil geotehnică fundaţie drum ceramică poluare protecţie metale Anul 2 - Sisteme informatice geografice metode specifice de tratare Anul 4 - Microprocesoare geoștiințele încovoiere cu sau fără efort axial măsurători inginereşti lucrări practice măsurători geodezice trasarea elementelor topografice domenii de utilizare unități de măsură mijloace de măsurare trasarea pe teren trasarea cotelor trasarea liniilor metoda coordonatelor polare utilizarea tehnologiei GNSS la trasare elemente finite acustică sistem de ecuații normale diagrame de eforturi Gheorghe Badea modelare troposferică radiosondă interferometrie radar radiometru microunde model numeric program Bernese Anul 3 - Modelare cartografică geometrie analitică în spațiu geotehnica geosinteticele geomembrane geogrile geocompozite abordări moderne perspectivă calculul structurilor de pământ armate granulozitate apa în pământ compresibilitatea teoria lui Coulomb Rankine stabilitatea pantelor georețele geogrile stare efort deformaţie element structural bară beton armat încovoiere mediu elastic grindă fisură placă plană deplasare ansamblu structural perete-radier Anul 2 - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare - disciplină opțională comportarea sistemelor de prindere în beton poluare atmosferă climă poluare marină pierderi degradare factori biologici metodele și etapele de calcul ale structurilor mecanica recircularea apelor industriale tratare combaterea incendiilor canalizarea in hale epurarea apelor uzate curbe drumuri curbura suprafețe plan tangent linii geodezice cerc de curbură agregate stabilizate cu lianți procese biologice de denitrificare microbiologie cinetica denitrificării biofiltre denitrificare heterotrofă denitrificare autotrofă denitrificare biologică in situ schimbători de ioni electrodializă osmoză inversă standarde ISO/TC 211 directiva INSPIRE topologie GIS reţea interoperabilitate modelul 3D prin metoda fotogrammetriei, date LST camere fotogrammetrice calibrare LiDAR imagini metrice prelucrarea datelor structuri de tip CAD diagrama Voronoi algoritm clădire laser scaner aeropurtat laser scaner terestru textură precizie cămășuire din beton armat OMS frâne SAF Intradisc plus Integral filtre grinzi lemn plan de structură evaluare complemente de statică cinematică dinamică teoreme de variaţie legi de conservare grinzi sisteme automate clasificare automatizări discrete liniare neliniare optimale stații pompare hidrofor reţea canalizare hidraulică ape meteorice beton coroziune biochimică epuismente compresibilitate elasticitate vâscozitate cavitaţie presiune hidrostatică strat limită film laminar formula lui Chezy conducte reţele dren de captare foraj prize de apă electropompe aducţiune debit canalizare epurare nămol activat separatoare decantoare filtru decantor iazuri de stabilizare apa în pământ tensiune tensiune rotaţie tensor deformaţie domeniu liniar elastic anizotrop ecuaţii Navier Cauchy efort deplasare metodă numerică grindă element finit diferenţe finite matrice de rigiditate placă plană subţire studiu static voalare ecruisaj isotrop amortizare stratul de bază determinarea densității pământurilor sisteme de ecuații liniare deversoare disiparea energiei hidraulice mişcarea aluviunilor strat limită rugozitate absolută mişcare permanentă metoda Bachmetev metoda diferenţelor finite modelare hidraulică suspensie calcul fermă curentă precipitații evaporația și evapotranspirația infiltrația hidrometrie hidrograful corelații bilanțul debitelor gospodărirea Anul 3 - Geodezie II reactiv coagulare coagulare-floculare metodă Winkler turbidimetrică gravimetrică clotoidă carosabil aliniament carosabil curbă trotuar pietonal drum elemente geometricbanism trafic rutier traseu stradă sisteme neuro-fuzzy monolog liric intertextualitate modernism postmodernism Prelucrare mecanică și așchierea mortare cu lianți minerali materiale bituminoase mixturi asfaltice testare capacitate portantă suprafața de rulare teoria mulțimilor tratare simbolică scheme comutație relee dispozitive semiconductoare scheme de integrare numerică modelare matematică curgere mediu poros nesaturat infiltraţie acvifere poluanţi calibrare imisii metale grele curbă efort-deformaţie mixtură asfaltică metodă încercare rezistenţă mecanică beton material bituminos sticlă construcție material ceramic mortar lianți minerali roci și materiale de construcții din piatră naturală agregate minerale proprietate material construcție elemente de mecanică clasică teorema impulsului teoria relativității termodinamica electricitate și magnetism legea Biot-Savart-Laplace autoinducția traducere şi interpretare terminologie lexicografie localizare conferinţă platformă automatizare simulare proces industrial structură automate programabile structura pământurilor indici geotehnici fundații directe adâncime drenare ape baraje diguri canale estimarea parametrilor determinarea permeabilității metode de calcul elemente protecția malurilor râurilor și fluviilor diguri drenarea și îmbunătățirea solului analiză dimensională metoda curenților de ochiuri potențialelor de noduri grafurilor de transmisie circuit neliniar curent continuu transistoare măsurări fotometrice surse electrice dimensionare instalaţii de iluminat debit grad de epurare epurare mecanică deznisipator separator de grăsimi decantor primar sistem alimentare apă metodă Lobacev reţea canalizare tronson condensatoare câmp bobina inducţia circuite electrice liniare trifazate inițiative de dezvoltare ipoteze statistice precizie de prelucrare dimensionala semifabricate elemente instalaţii aşchierea metalelor colectare clădiri bioclimatice vegetaţia procese termo-higro-aeraulice reacțiuni granulozitate calculul vectorilor și valorilor proprii rezolvarea sistemelor de ecuații neliniare GIS sistems de informaţii geografice cartografiere topologia erori în date hărţi suprafețe de rotație mecanică statica sistemelor dinamică solide rigide energia cinetică ecuaţii alimentări cu apă debite tratarea apei ape industriale dedurizarea apei osmoza electrodializa combinate îngrăşminte chimice decantări canalizări derivare numerică cercetări apă sisteme de canalizare energie cinetică echipamente sitemul PIV protocol de măsură sisteme informatice ale teritoriului maşini tehnologii decoperare şapare compactare mărunţit concasare beton mortar mediu elastic colecție piață utilizare calculator termoacustică model fizico-matematic motor termoacustic modelare numerică simulare iluminat aspecte fundamentale echipamente pentru sisteme de iluminat sisteme de iluminat interior oscilații şubler micrometru mod de lucru măsurarea dimensiunilor măsurarea abaterilor măsurarea parametrilor clasificarea terenurilor contabilitate ecuații cu derivate parțiale de tip eliptic elemente specifice calculului structurilor astronomie sistem solar astrofizică curgere prisme finite în calcul consolidarea elementelor structurale și a construcțiilor din lemn statica corp elastic tensor metodă variaţională întindere compresiune încovoiere bare drepte matematică liant puzzolanic teorii de rezistență teoria energiei teoria lui Mohr mecanica ruperii relația constitutivă legea de curgere suprafețe poliedrale analiză seismică modelare interacţiuni structură-teren baraj arcuit Base Irak nămol tratare caracteristici chimice fizice dispozitive pentru rabotare şi mortezare prelucrarea ghidajelor prelucrarea danturilor normarea tehnică reacții chimice polarizarea moleculelor entropia energia de ionizare șiruri și serii derivarea serii Taylor limite și continuitate derivate parțiale formula lui Taylor funcții implicite interpretare consecutivă elemente de construcții din beton determinarea coordonatelor compensarea ortofotoredresarea aparate de exploatare sisteme pantograf aparate de stereorestituție programe de arhitectură geometria de plan şi de volum a clădirilor proiectarea structurală conformarea termo-higro-energetică acustică conformarea hidrofugă a clădirilor conformarea la incendii dozare de acizi și baze program de calcul topografie fotogrammetrie cartografie integrarea ecuațiilor diferențiale circular micropiloţi sare carst modelare numerică metoda elementului finit subsidenţă PLAXIS MIDAS drept managementul proceselor tehnologice de construire evenimente multimedia protecţia mediului inconjurător convenţii neguvernamentale organisme conferinţe tehnologie mecanică în general procese scule mașini aparate sisteme de substanțe geometria descriptivă caracteristicile mașinilor după felul de acționare desen tehnic împăturirea desenarea elevației cotarea desenarea plăcii bordura desenarea secțiunilor câmp electic magnetic organismul viu pământ corp uman protecţie, transport model matematic similitudine hidraulică coeficient rugozitate Manning viteză frecare turbulenţă strat limită model numeric potențialul forței punctul atras prelucrarea statistică a măsurătorilor reparații de frecvențe momentele unei variabile aleatoare compensarea măsurătorilor directe schema Gauss-Doolitle matricea inversă compensarea măsurătorilor indirecte măsurători corelate rețele libere indici granulometrici curbă grabnulometrică diagramă ternară curbă sucţiune nfiltraţie compresiune spectru hidrodinamic rambleu elemente de teoria probabilităților teren de fundare debit maxim afluent prognoză regim hidrologic calcul hidraulic lac acumulare nivel iniţial variabil aleatoriu date hidrologice principiu evaluare probabilistică siguranţă evacuator matematică geoid cvasigeoid funcţii armonice ecuaţia Laplace teorema Clairaut metode dinamice geometrice gravimetrice combinate colocaţie hidrologie urbană ape subterane sistemul acvifer precipitaţii ape de suprafaţă lucrări subterane teoria arhitecturii în evoluție decizie și previziune și importanța lor metode de măsurare conditions techniques știinţa mediului înconjurător apă întreținerea sezonieră a drumurilor rezultatele unor cercetări experimentale primitive integrale duble triple formula Gauss Stokes elemente de analiză dimensională analiza calitativă a apei determinarea densității soluțiilor curgerea permanentă paradigmă model explicativ presupoziţie cognitiv explicaţie ştiinţă special ideal cognitiv logici noi model pragmatic perspectivă abordare model deductiv-nomologic teleologic relevanţă statistică paradigmă contextualistă perspectivă abordare căi de comunicații bază date pervasive arhitectură context Toolkit Broker Architecture (CoBrA) Managemet Framework(CMF) logică fuzzy soft Matlab teorie posibilităţi regulatore geno-fuzzy funcţie fitness microcontroler AVR ATMega 2560-16AU rețeaua stradală urbanism european modernism oraş contemporan tipuri de locuire eficienţă energetică faţadă dublă sticlă transfer căldură modelare fizico-matematică ventilare umiditate iluminat zgomot calibrarea probabilistică geometrie analitică geodezie elipsoidală criteriu condensare Cauchy D'Alembert teoremă punct fix formulă Taylor Schwarz Abel rază convergenţă Anul 4 - Automatizarea și robotizarea mașinilor de construcții pentru căi de comunicații primitive integrala definită integrale improprii integrale curbilinii integrale duble integrala triplă ecuații diferențiale sisteme de ecuații sisteme simetrice master 2- sisteme de control și achiziție de date hidraulica conducte maşini turbopompe generator hidraulic aplicaţii normă de proiectare rezistenţă la forfecare dinamică lichefiere metoda Fellenius metoda Spencer metoda Bishop metoda Bray - Travasarou metoda elementului finit drum suprafețe de referință proiecții cartografice proiecții azimutale proiecția Gauss proiecții cilindrice conice pseudoconice policonice măsurarea pantelor turbină eoliană funcţionare caracteristică subsistem vânt viteză turbulenţă modelare strategie control generator electric model discret fazorial cădere tensiune simulare dotările zonei de locuit calcul dinamic vibraţii unde elastice amortizare încercări dinamice încercarea în triaxialul ciclic centrul forțelor paralele calcul vectorial funcții implicite reţele neuronale generalități ranforsare teren incluziuni rigide modelări numerice proiectare transport circuite electrice electrostatică condesator electric electrocinetica reţele electrice defazaj reactantă circuit liniar curent alternativ circuit cu bobină circuit cu rezistor receptoare trifazate metode simplificate dezvoltarea resurselor umane teorie spectrală calcul seismic aşchierea strunjirea rabotarea mortezarea frezarea broşarea rectificarea netezirea calculul de stabilitate organizarea construcţiilor Anul 3 - Sisteme de acționare încovoiere cu forță axială cinematica sistemelor de solide rigide reactivi de coagulare efecte energetice acțiuni seismice lucrări de susţinere ecuaţii diferenţiale protecţia termică a clădirilor captator solar plan instalaţie solară Helional Ritter Solar Chromagen Junkers Viessmann De Dietrich pompă de căldură radiaţie solară model matematic fizică statică mişcare browniană gaz ideal transport gaze aerosol termodinamică teoria nucleaţiei dinamică control numărul lui Kundsen legea Stokes teoria lui Fuchs Anul 3 - Infografică câmp magnetic decizie strategie organizare producţie cost preţ finanţe risc asigurare resurse umane planificare evaluare plan de afaceri piaţă de capital managementul proiectelor de execuţie elaborarea gestionarea sistemului de management al calităţii materiale moderne construcţii sustenabilitatea în construcţii managementul riscului deplasări elastice punctuale elemente de teoria stabilității dinamica structurilor studiul mișcării punctului material conlucrarea dintre beton și armătura de oțel elevaţie structuri metalice număr finit de grade de libertate curbe plan rampă calcul supraînălțare raze indici geotehnici fizici intersecții deflexiune sprijiniri tracțiune materiale de construcție din sticlă materiale granulare generator de vibraţii montat lateral coaxial parametrii constructivi funcţionali tehnologici index alfabetic pavaje ornamentale influenţă franceză suprafețe cutate metoda eforturilor matrice flexibilă grinzi zăbrele metoda deplasărilor calcul automat vibrații libere neamortizate exemple numerice pompe de căldură agenţi termici analiză termodinamică energetică absorbţie resorbţie caznici industriale categorii speciale de construcții utilizarea GIS elemente prefabricate din beton armat sticlă curba limită de interacțiune inginerie urbană strângerea și evacuarea deșeurilor urbane salubritate urbană norme metodologice investiţiile legislaţia devizul licitaţii regulament norme de prevenire apărare forță axială PUNCTUL DREAPTA PLAN rotaţia intersecţii de corpuri geometrice camioane surse scheme calcul reţele montare incendii hidranţi şprinclere drencere ardere gaze presiune branşamente caracteristici ale proceselor de adaptare mașini de săpat hidromecanizare tipuri de agregate concasoare mori tratarea evacuarea utilizarea apelor reziduale piatra naturală de construcții algebră liniară spații vectoriale aplicații liniare forma canonică spații euclidiene forme biliniare geometrie analitică conice cuadrice statica punctului material teorii de rezistență modernă intersecții de suprafețe model hidrogeologic urban zgura cristalizată zgura granulată cenuşă de pirită gipsul rezidiual deşeuri din sticlă betoane cu deşeuri din polimeri şi materiale plastice hidrotehnică drumuri geologie electricitate industria lemnului instalaţii tehnico-sanitare statica construcțiilor Anul 1 - Bazele geometrice ale fotogrametriei hidraulica instalaţiilor noțiuni gaze lichefiate GPL inel KEYSTONE sonda Lambda supapă EGR sistem EVAP metoda geometrică de compunere a forțelor ipoteze pompă de căldură elemente de contur apă uzată indicator apreciere metodă depoluare proces fizic chimic dezinfecţie electochimică catalitică fotocatalitică fixare poluant material nanostructurat testare catalitică analiză GC-MS prag aval metodă Melville deversor bazin disipator corpuri de încălzire clasice anexă MathCad funcţii reprezentare grafică animaţie calcul matriceal programare rezolvare ecuaţii integrare numerică modelare simulare metode numerice transport pe apă conditiţii de navigaţie parametrii viteze parcurs cale navigabilă ecluze taluze dimensionare ecluze navigabile instalaţie ventilare ardere propagare fum dinamică fluid difuzie model numeric curgere aer hidrostatică sistem automat buclă închisă software hardware bibliotecă funcţii limbaj C semnal logic analogic temporizare timer serie Fourier ecuaţie diferenţiată teoria probabilităţilor analiza axial-simetric macro-elemente plasticitatea elementelor finite metoda elementului finit construcţii civile control de calitate operatori pseudo-diferenţiali procese Feller problema Dirichlet spații Sobolev spații Dirichlet oțel compoziție îmbinare ruperi bare solicitate grinzi cu zăbrele stâlpi buncăre rezervoare coeficienți flambaj algebră geometrie vectori gometrici probleme metrice analitică spații liniare spații euclidiene sistemul de gaz natural compactare educație învățământ instruire timp liber luna formulări matriceale ale ecuațiilor de câmp sisteme termomecanice analiza erorilor cinematica solidului rigid interpretare management construcții organizare strategii decizii planificarea lucrărilor deviz cheltuieli investiții indicatori analiză dinamică neliniară înregistrare seismică parametru intensitate frecvenţă model histeretic modelare beton armat sursă seismică hartă intensitate seismic potenţial avarie tratare apă STA Voila conceptul DLVO decantoare suspensionale lamelare analiza caracteristicile betonului calitatea betonului beton precomprimat încercări ale betonului încercare la întindere repetată încercare la întindere obişnuită calculul structurilor din beton precomprimat verificarea coeficientului de siguranţă sistem static nedeterminat terminologie ştiinţifico-tehnică juridică medicală economică exerciţii proiectarea termo-higro-energetică a clădirilor metoda diferenţelor finite structuri prefabricate îmbinare armătură de oţel beton armat de înaltă rezistenţă zonă seismică structură în cadre teacă umplută cu mortar torsiune secțiune tensiuni oțel încărcare forță axială încovoiere clase calitate suduri parametrii organizatorici metoda succesiunii metode matematico-grafice procedeul CPM PERT MPM rețele hidraulice structura substanțelor legătura metalică rețele ionice energia internă fenomene de suprafață reacții chimice electrochimie chimia combustibililor lubrefianți reabilitare și întreținere a drumurilor MATIS elemente de geoecologie sarcină sisteme de operare limbajul Pascal problema Dirichlet hardware efectul dinamic al cutremurelor asupra construcțiilor performanţă energetică siguranţă modelare metodă arbore defecţiuni lanţ Markov consum combustibil indicator fiabilitate cazan centrală termică mentenanţă Anul 2 - Metode numerice granulozitate compoziţia minerală sarcina electrică capacitatea de schimb plasticitate coeziune consistenţă structura pământurilor, apa reţinută liberă epuisment tensiuni deformaţii compresibilitate tasare rezistenţă forfecare echilibru împingerea pământului stabilitatea taluzurilor concept MGU radiaţie electromagnetică corecţie referinţă online EDM principiul lui Fermat microundele reducerea distanțelor măsurate indicele de refracție radiațiile luminoase calcule structurale terminologie distanță focală logica fuzzy osii şi arbori lagăre cu : alunecare rostogolire transmisii prin : curele lanţuri filet asamblări între butuci şi arbori criterii de creştere a eficienţei performanţe financiare indicatori de performanţă managementul organizaţieirentabilitatea capitalurilor ( profitabilitatea ) ratele valorii de piaţă teorema lui Euler triedul lui Frenet formulele lui Frenet complemente de calcul vectorial planul și dreapta în spațiu conice și cuadrice curbe suprafețe plăci plane încovoiate betoane de ciment cu densitate normală clădire etaj siesmicitate daune beton armat pierderi evaluare performanţă eroziuni infiltraje baraje hidraulice management structuri pământ noțiuni privind faciesurile portaluri calcul structural Anul 2 - Fizică mecanica fluidelor termodinamica teoria relativității restrânse alimentare apă captare baraj staţie pompare reţea distribiţie decantor filtru canalizare meteoric epurare uzat iluminat modelare simulare variabile aleatoare dispersia repartiţia binominală repartiţia Poisson Gumbel repartiţie discretă continuă reţea Petri metoda Monte Carlo modelare Box-Jenkins aliniament curbe progresive arc elipsă nivelment Structuri acvatice limba spaniolă morfologie comunicare exerciţii prospecțiune geologică cartografie calculul rezervelor permeabilitate roci calcul geotehnic energy master 2 - automatizarea și robotizarea proceselor de lucru în construcții etapele parcurse și caracterizarea lor defrişare cadastru corpuri ipoteze diagrame de eforturi grinzi cu console sectiuni transversale norme proiectare drum public extravilan străzi localitate tabel lemniscata Bernoulli racordare clotoide structură în cadre de beton armat multietajată solicitare la acţiuni seismice şi gravitaţionale normativ de proiectare îndrumător de calcul construcții și părți ale construcțiilor după materialul folosit prelucrarea sistemelor primitive integrale definite improprii funcţii definite prin integrare integrale curbilinii integrale duble triple de suprafaţă metoda Ruge Kutta teoreme de echilibru static structuri de clădiri asamblări şi ajustaje ajustajul cu joc strângere intermediar sisteme SAzU şi SAbU abateri tratarea apei chimia anammox voalatizare amoniu azot apă contaminare chimică infiltraţii seismogramă criteriu determinist stochastic modelare achiziţie date nesincronism caracter spaţial spectru seismic vibraţii aleatoare interfaţă teren-structură oscilaţie seismic seismometru senzor traductor standarde tapete exprimarea probabilistică a încărcărilor stare de echilibru limită geometrie dreptă plan rotație spațial coordonate raport armonic transformare omografic teoremă Pappus instalații electrice speciale metoda fâşiilor finite dificultăți calculul bolţii calcul structural galerii hidrotehnice calculul eforturilor calculul consolidării infiltraţie baraj stăvilare artificiul Vogt amanejare teritoriu urbanism demografie locuinţă socială clădire supraizolate solare sistem informatic geografic proiectarea și realizarea rețelei topografice diguri viituri betonarea albiilor more space for the river legea lui Darcy eroziunea internă infiltraţii comportarea betonului fizică modernă master 2 - managementul proiectelor mecanica fluidelor mecanica lichidelor hidromecanică Tramvaie rețeaua de distribuție a apei compactare de suprafaţă compactare de adâncime consolidare vibroflotare vibroînţepare drenare sisteme de climatizare aer aer-apă detentă directă piscine probleme cu caracter complex sisteme informatice geografice instalaţii confortul termic necesarul de căldură pentru încălzire instalaţii de ventilare mecanică instalaţii de climatizare instalaţii sanitare din clădiri zona de câmp tehnologie de mediu legislaţie sistem informatic SLIMO programe europene trafic bare comprimate calcul de stabilitate ecuaţii de stabilitate metoda incrementală matricea de rigiditate metoda Quasi-Netwon efect poluant asupra apei deşeuri radioactive amplasare operare, securitate depozite bariere naturale formula lui Bayes perete de susţinere teoria Ito-Matsui ancoraj piloţi excavaţie granulozitate compoziţie minerală sarcină electrică capacitate schimb plasticitate coeziune consistenţă structură pământ apă reţinută liberă epuisment staţie pompare pompe centrifuge sistem hidraulic complex pompă acţionată turaţie fixă variabilă reprezentarea dreptei foi de pichetaj agregat arce erori parametri fizici calculul debitului de aer danturi cilindrice profil în evolventă sârme calibrate conicităţi rugozimetru rigiditate elastică parametrii de amortizare inerţie de rotaţie structuri neelastice oscilaţii orizontale energie electrică construcţie metalică clădire întărire consolidare rezistenţă dimensiune armatură iluminat intesitate electrică energie fotoelectric fotodiodă efect fotovoltaic panou curent electric acţionări hidrostatice maşini de construcţii excavator acumulatori hidropneumatici hidraulici pompe instalaţie clasică prelucrare mecanică și așchiere relație importanța arhitecturii master 1 - ingineria apelor subterane baraj de derivaţie sistem de captare perete de susţinere pereţi ancoraţi armarea incintei platforma de lucru zid de sprijin schemă de calcul a terenului elemente de morfologie aspecte calitative ale apelor subterane geometria analitică în spațiu adezivitate proiecția cotată consolidarea clădirilor cu stâlpi și grinzi instalații electrice în organizările de șantier structuri de rezistenţă Anul 1 - Informatică aplicată arhitectură instalaţii roma antică programe de arhitectură limite etanșare plăci circulare deformaţii ecuaţii expresii generale de calcul stări eforturi modelul Winkler Grasshoff Wieghardt Pasternak Boussinesq fizica statica mişcare browniană gaz ideal transport de gaze aerosol termodinamică teoria nucleaţiei dinamică control numărul lui Kundsen legea lui Stokes teoria lui Fuchs mediu poluat program PMS (Pavement Management System) sistem investigare "in situ" îmbrăcăminţi asfaltice caliate drumuri infrastructuri transport rutier politici financiare strategii intervenție supravegherea lucrărilor opțiuni bugetare întreținere suport bancă de date lucrări sistem informatic integrat concept managerial badminton capacitate coordinativă sport juniori cercetare "in situ" laborator permeabilitate vâscozitate suspensie hidrologie construcții metalice Anul 1 - Desen tehnic calculul tablierelor de poduri pe grinzi geografie răspuns seismic torsiune beton armat deformaţie limită calcul dinamic neliniar procese aleatoare construcţii metalice instalaţii de ridicat îmbinări sudate şuruburi bolţuri bare comprimate grinzi structură metalică stucturi din oţel sistem termodinamic căldură entalpie lucru mecanic ciclul Carnot termogazodinamica compresoare motoare cu ardere internă motoare cu ardere externă zone urbane Anul 2 - Teoria mecanismelor straturi de fundație vibrații mecanice acustică consolidarea pereților din zidărie de cărămidă relații constitutive specifice matrice sisteme algebrice spații liniare operatori liniari norme și produse scalare teorie spectrală funcționale biliniare și pătratice tensiuni deformaţii evaluarea mixturilor fisurare deformaţii permanente agregat filer bitum metoda Superpave metoda Marshall condiţii de calitate compactare rigiditate curbe directoare fluaj model statistic fenomen de făgăşuire vâscozitatea bitumului metoda belgiană master 2 - metode moderne în hidroameliorații sistem de localizare robot mobil GNSS Global Navigation Satellite System RTK Real Time Kinematic iGPS Indoor Global Positioning System SLAM Simultaneous Localization and Mapping odometrie autonom traducere energia de ionizare starea gazoasă proprietăți ale soluțiilor lichide eroziunea solului bazine hidrografice lucrăari ecologice aluviuni râuri geomembrane caracteristici structurale modificare managementul de proiect noţiunea de IMM categorii de IMM manager şi leadership proiectare managerială managementul comunicării tracking Gantt calcul structuri baraje lucrări legate de construcția centralelor hidraulice de energie curgeri bifazice presiune curgeri turbulente transfer de masă faza lichidă rețele de triangulație locală serii Fourier captarea tratarea transportul inmagazinarea apei din surse instalaţii de gaze combustibile canalizare proprietate fizico-chimică termodinamică cinematică entalpie entropie echilibru reacţie chimică izomorfism polimorfism adsorbţie chemosorbţie nisipuri drumuri tipuri de materiale tipuri de roci lianţi minerali betoane uşoare betoane speciale uzină hidroelectric microhidrocentrală turbină hidraulic centrală mareo-motric traversă material mărunt de cale prindere prisma căii joantă de cale ferată curbă progresivă stabilitate echipamente utilizate in iluminat proectare domenii de aplicare in iluminat model fizic matematic ventilaţie reţele neuronale tehnici de control automat sisteme inteligente logica fuzzy sistem HVAC repere legislative cercetări numerice de aerodinamică urbană cupluri de forțe permeabilitatea rocilor calcul integral analiză matematică dezvoltarea geologiei inginerești construcţii de maşini studiul răspunsului seismic elemente de analiză funcțională teoria Coulomb cerințele clientului analiză dimensională elemente de mecanică clasică oscilații teorema impulsului unde elastice electricitate și magnetism difracția luminii holografie radiația X radiație termică laser optică termodinamică teoria relativității elemente de mecanică clasică unitate măsură panou individual variabile expertiza energetică a clădirilor existente studiu comparativ risc seismic aluviuni talveguri colmatare râuri disipatori conducte operații pregătitoare pentru calcul mecanică fină calculul sistemelor rutiere rigide prelevarea de probe structura substanțelor proprietăți ale atomilor legături interatomice legătura covalentă legături intermoleculare tipuri de molecule stări de agregare starea solidă sisteme de substanțe reacții chimice scară naturală etapele realizării cadastrului imobiliar alcătuirea căii podurilor din beton armat mecanica ruperii elasto-plastice schimbătoare simple de cale aplicarea claselor de durabilitate a betonului aspecte de hidrogeologie urbană rentabilitate decizie planificare investiţie eficienţă analiză evaluare studiul radiației termice viteză presiune dinamică clădire multietajată amplasament răspuns dinamic viteză critică desprindere vârtej dimensionarea și armarea stâlpilor axomometrie Construcții hidrotehnice master 2- geosintetice verificare perete structură sisteme automate funcții clasificare traductoare comparatoare amplificatoare surse alimantare comportamentul termic al clădirilor derivarea numerică beton aliniamente evolvente parabole ripări metoda diagramei unghi în abatere ecuații diferențiale lineare de ordin superior monitorizare energie hidrostatică pompe volumice medii hidraulice motoare volumice pompe motoare cu angrenaje geodezie topografie fotogrammetrie cartografie fizică culegere de probleme reţea polifazată echilibrată dezechilibrată energie electrică comutare faze sarcini mică medie putere schimb putere interfazic dispozitiv simtetrizare receptor trifazat conexiune triunghi consolidarea construcțiilor cu caracter rural matrice ortogonale electromagnetism spațiul vectorilor liberi extinderea Uniunii Europene legislaţia management tehnica frigului sol elementele profilului longitudinal armături pentru beton armat influența armăturilor la analiza termoenergetică zgomot aerian legile învățământului descrierea statistică a rezistențelor materialelor master 1 - hidraulică (complemente I) tensiuni deformaţii compresibilitate tasare rezistenţă forfecare echilibru împingerea pământului stabilitatea taluzurilor management strategic punți termice ușor defavorabile materiale de vopsitorie risc vibraţii hidrodinamică baraje acţiuni seismice baraje de greutate baraje arcuite baraje cu contraforţi baraje de piatră cutremur risc seismic limitare debit presiune cazane termostat vană coloane de istalaţii pompă de căldură debit de căldură determinarea eforturilor în armătură eficienţă decizie preţ piaţă tratarea aerului vibrații mecanice circular galerie susținere deformație scutul ipoteza segment spațial geodezie coordonate semnal satelitar combinații liniare rețele geodezice măsurători Doppler evoluția sistemului Glonass combinarea efectelor acțiunilor alcătuirea și calculul sistemelor rutiere tablă cutată curbe grafice cotarea în desenul industrial reprezentarea lagărelor cotarea transmisiilor angrenaje Lucrări terasiere planşee matematică teste exerciții algebră analiză concurs geometrie analitică baze de date procedeu evaluare rotire elemente beton armat procedeu calcul armare transversală mecanisme simple componente masini cilindru hidraulic cuplă cinematică teorema proiecțiilor vitezelor execuția modelare geotehnica determinarea granulozității pământului determinarea elementelor pentru instalaţii elemente geometrice bilanțul de umiditate susținere sistem structural din beton armat seism proiectare structurală sisteme mecanice toleranţe semifabricate sisteme CAD comenzi LIMITS UNITS STATUS oțel compoziție chimică metode ce calcul îmbinări sudură bare flambaj grinzi cu secțiune plină rezemări managementul și dezvoltarea economică abatere toleranţă eroare măsurare dispozitiv măsurat metodă măsurare reflector scanare laser program Epanet program WaterCAD program RET&LOB&DES program Piccolo programe KYPIPE modelare matematică analiză hidraulică metoda regresiei logistice program SPSS modelarea probabilistică a răspunsului static hidrodinamiocă epuisment drenaj, filtru foraj terasament compactare betonul precomprimat calcul grindă cale de rulare efort intern deformaţie tensor sferic efort normal tracţiune încovoiere torsiune modul de rezistenţă compresiune dren frig artificial instalaţia frigorifică răcire agenţi frigorifici impact mediu măsurarea unor mărimi acustice desen tehnic autovehicule de mare putere camioane grele frâne de încetinire comenzi dumpere basculante grele Anul 1 - Complemente de matematică II infrastructura transportului ranforsarea modernizarea drumurilor îmbrăcăminţi asfaltice siguranţa traficului proiectarea planșeelor materiale distribuţie apă canalizare legislaţie portal A-PORT bază date spaţial evaluare implementare aplicaţie web-GIS aplicaţie cetăţean senzor arhitectură la construction matrice simterice hale industriale metalice metoda elementului finit alimentare cu apă ape subterane canalizare amenajări hidroenergetice resurse de apă reţele de distribuţie a apei determinare spectometrică bazin hidrografic clădiri civile diagrama Pert transformatoare electrice maşini de curent alternativ maşină asincronă maşină sincronă maşină de curent continuu ciment zgură cenuşă beton compresiunea betonului aderenţă procedee de încercare legea lui Darcy materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcți părți și elemente structurale ale construcțiilor turbopompe în serie paralel cu turaţie variabilă instalații pompare pompe centrifuge oţel moale cinematica punctului terotehnică terotehnologie reciclare efecte poluante centrale de beton mentenanţă resursă tehnică evaluarea cheltuielilor centrală termică cazan curbă de solicitare model numeric simulare numerică laborator mobil nedistructiv banc numeric de încercări sistem de reglare automată comportamentul energetic al clădirilor sistem de ecuaţii liniare calcul vectorial spaţii vectoriale forme biliniare spaţiu euclidian teoria generală a conicelor elemente structurale agresivitatea chimică a apelor subterane electromagnetice electrostatica electrocinetica electrodinamica ecuaţia Maxwel rezistenţa longitudinală lianți hidraulici Învățământ Superior dispozitive siguranță materiale constucții metalice bare grinzi zăbrele asamblări maşina asincronă trifazată multimetru analogic digital comutator stea triunghi sursa de alimentare standul de încercare încercarea în gol sarcină scurtcircuit pornirea frânarea compensarea puterii cerințe de performanță Anul 3 - Sisteme tehnologice de fabricație diafragmă în consolă sisteme de poziţionare globală designul de ordinul 0-DO0 2-DO1 2-DO2 3-DO3 măsurători în reţele geodezice combinate model dprelucrare defect configuraţie MATLAB sisteme informatice clasificare metode numerice metode iterative calcule topografice modele și metode avansate decizie strategie organizare producţie cost preţ finanţe risc asigurare resurse umane planificare evaluare plan de afaceri piaţă de capital finanțare acţiune seismică structură beton armat calcul construcţie mecanism structural disipare energie dimensionare element beton armat comportare histerice stabil nod cadru ancorare armătură categorie special construcţie structură etajată cadre nucleu perete perimetral parter stâlpi consolă balans teren energie pneumatică mașini și scule repartizarea cheltuielilor metodologie de calcul efect fotovoltaic starea limită ultimă la încovoiere fără forță axială indicații și răspunsuri aplicații propuse management consolidare fundaţie perete zidărie coloană pilaştri arc boltă cupolă planşeu evaluare analitică proiectare antiseismică rezistenţă materiale compozite polimerice armate cu fibre izolare seismică analiza gaz-cromatografică decantoare Anul 4 - Geodezie fizică centrală portabilă Almemo 2690-8 staţia meteorologică A.N.M. materiale de protecție și finisaj sisteme de ecuații diferențiale lineare de ordinul I vibraţie seism presiune plastică cedare teren lichefiere tasare dimensionare fundaţiei efort dinamică statică coroziunea metalelor și mijloace de protecție hală industrială parter compresiune excentrică Alimentări cu apă numere pozitive sistemul de energie electrică metode de rezolvare realizarea modelului numeric sisteme spațiale baze climatice senzor sistem hibrid estimare optimizare element finit congeneration calculul secțiunilor de beton armat elemente de teoria distribuțiilor geodezie construcţii hidrotehnice soluționarea problemei mediu acvatic ecologizare calitatea apei metoda uni-pas Anul 2 - Traducere specializată tehnico-științifică căi navigabile interioare transport rutier soluții de reparații și consolidări ale elementelor structurale și nestructurale electrotehnică conținutul dosarului fisură concurență îmbrăcăminţi bituminoase rutiere sistem rutier elemente finite analiza neliniară stucturi înalte bare dubluarticulate dinamică beton fisurat beton armat georeferențiere metoda cilindrilor de pământ gazele de ardere coşuri tirajul diametrul coşului cu cămaşă exterioară de aer tiraj forţat metodî permeametru piezometru metodă stohastic geostatic proiecția cilindrică master 1 - ingineria sistemelor automate utilizare condiții de îndeplinire stadiu cunoștințe noțiuni Mathcad analiză matematică algebră geometrie analitică geometrie diferențială legislaţie Anul 4 - Astronomie geodezică Anul 1 - Analiză matematică II modele matematice intrare-stare-ieşire sistem tip SISO date prin MM I-I reprezentare grafică regula paralelismului construcţia unui GFS prelucrarea semnalelor seriile Fourier teorema eşantionării proiectare evolutivă a reţelelor neuronale proiectarea adaptivă logica fuzzy sisteme fuzzy mecanica fluidelor în general mecanica lichidelor hidromecanică metoda cernerii Anul 3 - Optimizarea computerizată a lucrărilor de construcții infrastructuri pile reacțiuni forța de frânare stare limită treptele fundației talpa lingvistică terminologie arhitectură șiruri serii numerice funcții integrale aplicații efect de seră emisii dioxid de carbon metan gaze florurate protoxid de azot structuri planşee dală seism metode de calcul static metoda elementelor finite evaluarea rezistenţei drift-ul modelare neliniară armarea Power Point număr real corp serie număr complex spaţiu metric topologie calcul diferenţial formula Taylor vibraţii libere materiale de construcții din polimeri autorizare construcții proiectare structurală evaluare solicitări seismice pereți structurali hale acoperișuri alcătuire clădiri sisteme de forțe concurente compoziția granulometrică cartografie hidrogeologică permeabilitatea rocilor interferența zonelor drenajul orizontal curgerea permanentă îmbinări structuri din beton armat politică de mediu planificare analiza control evaluare poluarea aerului deşeu apă potabilă sol rezervaţie naturală apă subterană strategie avarii ale elementelor de zidărie învățare calcul stabilitate ecuaţie metodă incrementală matrice rigiditate Quasi-Netwon program calcul geometric-neliniar structuri cu deplasări mari calcul ordinul II neliniaritate management capital decalaje organizare strategii construcţii costuri materie primă companii economie conductă termică regeneratoare de căldură izolația termică transfer de căldură schimbătoarele de căldură noțiuni de bază în cinematică structura și proprietățile substanțelor poluare profit termodinamică tehnică index român englez francez german rus productivitate maşini execuţie mecanizate teoria grafurilor transport beton management inginerie robotizare modelare structurare tehnologică consolidarea intervale de încredere dimensionare analiză structurală metodă element finit metoda câmpurilor plane secționale sisteme cu ecuații algebrice liniare statica solidului rigid Conversia şi îndepărtarea azotului prin filtrarea biologică agresivitatea traficului căldură transmiterea căldurii conductibilitate convecţie radiaţie schimbătoare de căldură cadre transversale legea Boyle-Mariotte Gay-Lussac Carnot dinamica gazelor frigorifice aer umed arderea termodinamica termocinetica eduaţii diferenţiale Laplace - Poisson GIS-elemente de bază probleme propuse sisteme fuzzy transferul de căldură unidirecțional ecuațiile teoriei elasticității criterii de rezistenţă engleza contemporană fonetică fonologie ortografie punctuaţie măsurători geodezice scanări măsurători batimetrice foraj sonic pompă sonică generator calculul sistem sonic impedanţă modelare hidraulic supapă admisie receptor amortizor agent termic transfer de căldură calcul termic instalații de încălzire la structure generale externe conducere și organizare în industrie comerț și comunicații baze hidraulice poliedre inginerie civilă vânt turbine eoliene turnuri metalice vârtejuri master 1 - prelucrarea datelor experimentale echilibrul solidului rigid Hidrosfera Apa în general HTML Aspecte privind interacţiunea structurilor solului pentru clădiri cu diferite funcţii tehnologie inteligenţă artificială sistem instalaţii evaluare confort senzor traductor reţea neuronală Microsoft Visual C++ Matlab algoritm generic logica Fuzzy microcontroler AVR bază date analiză statistică program SPSS tehnica reglării și comenzii automate sisteme metode și echipament de reglare tehnică cibernetică și automatică impuls Dirac monovariabile regulator PID principiu non-anticipare tunel subteran tunel rutier tunel feroviar construcţie subterană Noua Metodă Austriacă program cu elemente finite mediu acvatic element finit certificarea energetică a clădirilor schimbătoare de căldură captatoare corpuri de încălzire rezervoare sistem termic acţiuni seismice zidărie durabilitate smucitura seismică acţiuni gravitaţionale stavilă metodă rezistenţelor admisibile stare limită tablă retenţie grindă stavilă segment dimensionare stabilitate articulaţie caracteristici dinamice compresiune centrică modelare numerică poziționarea planimetrică instalatii de alimentare cu apă canalizare de gaz combaterea zgomotului vibraţiilor perspectives generales termodifuzia unidirecțională a vaporilor de apă rezolvarea problemelor autovehicule de mare putere camioane grele frâne de încetinire comenzi dumpere basculante gr puterea Diesel utilaje cu remorci mecanisme planetare sistemul de direcţie bene calcul static dinamic indici pierdere de apă evaluarea pierderilor de apă indicatoare de pierdere a apei măsurarea şi auditul apei reducerea apei fără venituri modele hidraulice master 2 - epurare ape uzate industriale tipuri de elemente de prindere calculul cadrului transversal pompă de căldură energie geotermică energie geotermală Earth Energy Design geoschimbător de căldură climatizare prezentarea desenelor suprafețe teoria mașinilor mecanică tehnică aplicată industrială în general ancoraje cu cap în beton fisurat tronson de stradă traducere managament risc analiză SWOT l'energetique nationale instalaţii de ridicat transport utilaje multifuncţionale automatizare robotizare echipament mecanic electrica SLS de deformație modelarea incertitudinilor execuția podurilor turbulenţă atmosferică cod proiectare aplicaţie software răspuns dinamic modelare consolă turn înalt zăbrele primitivele funcțiilor raționale funcții exponențiale funcții iraționale integrala simplă formula Leibniz-Newton formula trapezelor lungimi de arce curba plană momente statice integrale improprii integrale cu parametrii integrale curbilinii integrala dublă formula lui Green integrala triplă câmp vectorial studiul mișcărilor nepermanente executarea suprastructurilor de drumuri dispozitiv histeretic vâscoelastic amortizo sistem hibrid disipare calcul structural static liniar dinamic liniar neliniar sistemul de alimentare cu apă potabilă operatori cu vectori electrostatică electrocinetică electromagnetism curent alternativ circuit electric trifazat transformator electric maşină asincronă maşină de curent continuu motor electric putere memorie operativă plan de situație Cincinat Sfinţescu urbanism congres internaţional circulaţie transport satelit Landsat SPOT sistem de pozitionare globală hazard seismic unităţi de vorland metoda elementului finit stress tectonic legislație adjudecare dispute mediere negociere contracte FIDIC contract construcţie condiţii contracte internaţionale cereri clauze matrice spații liniare vectoriale euclidiene sisteme liniare sisteme hidraulice lege Darcy acvifer spectru hidrodinamic advecţie difuzie dispersie model cinetic dezintegrare radioactivă microbiologie biodegradare modelare matematică RoEduNet-topologie reţea fibră optică învăţământ asistat calculator sistem SCADA elemente de anvelopă în regim staționar elaborarea unei lucrări de licență masterat doctorat metoda deductibilă metoda analogică documentarea redactarea bibliografie evaluare teoria traducerii traducere literară pe domenii specializate sisteme de coordonate echilibrul relativ și mișcarea relativă măsurare tensiunilor electrice rezistenţă debit tratare instalaţii atmosfera termodinamica aerului condensare meteorologia clima structuri etajate în cadre de beton armat dezvoltare psihosocială elev învăţare gândire memorie motivaţie personalitate diafragme orizontale Anul 2 - Măsurători geodezice prin unde submulţimi fuzzy clase modus echivalenţe teorie studiul stării mecanice a corpurilor rigide climate change teorema Noether acţiuni seismice disipare energie ductilitatea structuri în cadre din beton armat armare longitudinală date spațiale Anul 3 - Mașini de construcții pentru fundații și subtraversări structuri date georeferinţe baze de date reguli topologice GIS web-GIS Corel Draw lemnul și materialele pe bază de lemn tehnologii de asamblare structuri în cadre de beton armat baraje analiză titrimetrică
Vă rugăm să schimbaţi parola