Biblioteca UTCB

65

Lucrări: 364 lucrari in 3326 publicatii in 13 limbi
50 de ani în sport 1918-1968 de: Morariu, Albin (Text tipărit)
A vilagitastechnika alapjai de: Taky, Ferenc (Text tipărit)
15-th Scientific Session on Mathematics and its Applications : Braşov, April 6, 2001 de: Session Scientific On Mathematics And Its Application. 15. Braşov. 2001 (Text tipărit)
A venit primăvara de: Gafiţa, Viniciu (Text tipărit)
2-nd International Conference on High Technology Buildings : São Paulo, Brazil, Oct. 30-31, 1997 de: International Conference On High Technology Buildings. São Paulo, Brazil, Oct. 30-31, 1997 (Text tipărit)
A X-a sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice din Institutul de Construcţii, Bucureşti 6-8 Noiembrie 1964 de: Sesiunea Ştiinţifică A Cadrelor Didactice. 10. Bucureşti. 1966 (Text tipărit)
Subiecte
apariția religiei totemismul azi totemul colectiv exploatare mecanica lui Lagrange Hamilton Jacobi problema Kepler anizotropă Anul 4 - Fiabilitatea și mentenanța sistemelor mecatronice modele de tip Cattaneo conductor rigid Fourier unde de şoc bare termoelastice construcții de mașini condiții de utilizare a materialelor elementelor doctrină economică rezolvarea sistemelor de ecuații liniare Tehnologii și echipamente în construcții erori de calcul vulcanismul disciplina Managementul Proiectelor lingvistică bazele de date îndrumarea proiectului metodologia time-to-profit polinoame Legendre limba română gramatică enunț relații sintactice tipuri de enunțuri grupuri sintactice construcții sintactice funcții sintactice organizare discursivă tipuri de discurs circumstanțiale punctuație studii privind posibilitatea de utilare metode de generare a numerelor aleatoare dinamica reliefului sistem morfohidrografic teoria catastrofelor teoria structurilor disipative teoria haosului teoria fractalilor morfodinamică particularităţi chimice procese hipergenetice scoarţă de alterare versant rostogolire surpare avalanşe sufoziune tasare alunecări de teren depozite de versant eroziune hidrică riscul erozional procese forme glaciare forme costiere forme eoliene tactica angajăriiabordare sociologică recrutor argument conexiuni necesare normă lubrifianţi asamblări : nedemontabile demontabile arcuri amortizoare arbori osii lagăre cu alunecare mecanică teoretică în general mecanica solidului și a corpurilor rigide porturi construcții acostare platformă debarcader fundații șantiere navale conținutul proiectului macarale poduri rulante și transbordoare ascensoare scări rulante mașini de nivelat excavatoare drage construcții dezvoltarea site-urilor drept legislație jurisprudență degradare infiltraţie circuite electrice curent continuu curent alternativ reţele electrice trifazate rezolvări acțiunea traficului asupra căii radiații nucleare mecanismul contaminării radioactive cauze repararea îmbrăcăminților din beton integrala de suprafață mecanica solidului și a corpurilor rigide documentarea conexiunea internet elemente generale de proiectare căldură termodinamică brokeri de asigurări condiții generale pentru asigurări de bunuri locuințe credite agricole reasigurări metoda Multicriterială terasamente traseu defrişarea zonei asanarea amprizei pichetare săpături excavatoare draglina graifăr rambleu debleu scarificare transport productivitate tehnică fundaţii rutiere bitium reciclare termoreprofilarea dozare malaxare ipsos istoric situri în HTML4 evoluția sistemelor de conectare folosirea macrofâșiilor finite zona de ancorare visual Basic contactarea utilizatorului conexiune aplicații llS management calitate marketing restructurare competitivitate calcul stâlp hală managementul strategic al sistemului organizaţional managementul mediului managementul securităţii şi sănătăţii în muncă managementul responsabilităţii sociale managementul securităţii informaţiilor management integrat ghips artificial metode analitice Începutul Arhitecturii moderne cinematica mișcării relative cavitația principii funcționare transformator electric construcție materiale utilizate înfășurări multiple izolație scurtcircuit sisteme de stocare modele constitutive pentru materiale transformatoare energetice mecanice agregate arbori bare discuri arcuri cuple amortizoare lagăre angrenaje Anul 1 - Complemente de matematică spații euclidiene Master 1 - Noutăți în GALR pereți din zidărie statistică histogramă polinom măsurători nivelmet geometric intersecţie retrointersecţie arc elipsa erorilor metode de estimare teste statistice măsurători directe măsurători indirecte nivelment geometric intersecție liniară arcul de parabolă transformări de coordonate introducerea conceptului de macrofâșie finită elemente de mineralogie compactare sistemul Superpave curbă granulometrică bitum girocompactor proiectare Marshall istorie calculul structurilor poziționarea altimetrică sisteme disperse aer-praf particulă transport pneumatic separatoare de praf filtre industriale umede aspecte ale managementului de proiect contractul de muncă productivitate sistem mecanic articulat acţionarea roboţilor senzori sistemul de prehensiune geodezie fizică adeziv competența metodologică integrarea numerică numere complexe geotehnică sistemul calității controlul calității laboratoare de încercări elemente specifice acte normative domeniul social limba italiană gramatică tehnica construcțiilor măsurători directe vibrații forțate regresie liniară integrala simplă Pământ sistem solar scoarţa terestră câmpuri fizice tectonica teoria contracţiei izostazie curenţi de convenţie cristalizare maree translaţia continentelor teoria geosinclimalelor faciesul formaţiuni geologice cutremure meteoriţi prăbuşiri de roci activitatea vulcanică unde seismice seismogramă vulcanismul structuri intrusive efusive mineralogie cristalografie petrografia fisurare falie clivaj boudinaj forţa de filtraţie efect hidrodinamic alunecări de teren teledecţia ecologia grote antropice lucrări de construcţii conectori structurali Microsoft Word macroelectrotehnologii ultrasunete electroeroziune electrochimice câmp magnetic termic electroni fascicul Microsoft Access proiectare construcții materiale de construcții lemn grinzi cadre metal zidărie beton armat clădiri izolațtii pereți bazele termotehnice gazele aburul aerul umed combustibilii căldura presiunea transfer energie hidraulică energia apei mașini hidraulice încercarea materialelor șiruri de numere reale mecanism motor distribuţie ambreiaje cutii de viteză cuplaje de legătură managementul de proiect buloane cu cap în beton nefisurat industria ghipsului varului și cimentului beton funcționarea pompelor în sisteme hidraulice optimizare transporturi mijloace de transport marfuri evoluția mecanicii structurilor caracteristici vehicule industriale algebră liniară tendințe atmosferice spații liniare normale forme pătratice probleme internet maxime și minime calculul variațional dezvoltarea Euler-Lagrange principiul lui Hamilton vectori proprii construirea proiectelor alcătuirea și calculul îmbinărilor mulțimi conice îmbinare imagine Map-uri Anul 2 - Practică II reglementări de calcul orașe divizate foraj carotaj mecanic sondeze sonde hidrogeologice exploatare sare bioxid carbon insule platforme valuri vânt consumator dreapta principiu fundamental deformare statică grinzi cu zăbrele determinate linii de influenţă fundații proces de ardere viteza normala turbulentă de ardere temperatura stabilitatea energia teoria mulțimilor tendințe în transporturi structura și proprietățile substanțelor dualitatea undă-corpuscul termodinamica chimică echilibrul chimic stări de agregare soluții fenomene capilare verificarea stâlpilor construcții calitate materiale beton constructori celebri istoria betonului tehnici de construcții metode de estimare fundaţii Construcția căilor rutiere utilaje de compactare hardware upgradare navigare și administrare windows 2000 calculul vectorial elemente de topologie cerere paradigma celor 10 P căi ferate tramvaie funiculare căldură conturarea unui viitor energetic programare liniară emil prager viața opera amintiri construcții influența apei drumuri îngheț-dezgheț stabilitate taluzuri piloți scurți vibrații transformări integrale logica propozițiilor patrimoniu Încercări la incendiu pentru construcţiile din beton armat izolare acustică eficienţă construcţii structura şi funcţiile geodeziei ancoraje cu profil tip jgheab metoda antretoazei daplasări tabliere continue macrofâșie finită calcul Macrostrip metodologie de calcul Anul 2 - Geodezie fizică deversoare construcții și părți ale construcțiilor după material și metoda de construcție master 2 - procedee speciale de tratare a apei dezvoltare de produs fizică în general metode statice exploatare întreținere trafic degradare covoare asfaltice reciclare reutilizare carosabil fisură aderență structura substanțelor electrochimie reacții chimice lubrefianți domeniul militar teorie criterii de clasificare şi simbolizare conducte electrice construcţie materiale utilizate conducte exploatări miniere sudare electrică time-to-proiect diplomația secretă și politica de dominație modelarea sisteme de unități proiectarea modelelor vibrații teoria modelelor indirecte știința și tehnologia computerelor prelucrarea datelor programe fabricație caractreistici transmisii mecanice hidrimecanice electrice optimizare sistemedinamică macarale Anul 1 - Analiză matematică sociologie program MATLAB program MATHCAD program SIMULINK ciur monomasic autogreder fluide cinematica fluidelor dinamica fluidelor nevâscoase fluide navâscoase incompresibile teoremele lui Bernoulli statica fluidelor instalare calculator dreptul comercial Gramatică structurală a lb. franceze contemporane economie încheierea crizei datoriilor formele integrale petrografia scoarței terestre fenomene de suprafață studii de caz electrostatica electrocinetica electrodinamica curent alternativ proiectare hale calculul construcțiilor metalice domeniu plastic elastic hale bare metalice stâlpi contravântuiri asamblări ajustaje formă microgeometrică teoria probabilităţilor erori de măsurare Anul 2 - Termotehnică acţionări electrice hidrodinamice hidrostatice siguranţa în funcţionare performanţă productivitate hidrometrie cercetări teoretice publicare web indicii stării de degradare combaterea malariei calculul de ordinul II și de stabilitate calcul vectorial matrice spații vectoriale subspații aplicații liniare valori și vectori forme biliniare geometria analitică schema clasificării semne și subdiviziuni religie teologie statistică matematică și științe naturale static determinate grindă simplă cadre plane calculul deplasărilor metoda forțelor șiruri și serii spații metrice funcții diferențiabilitate primitive integrala simplă integrala curbilinie integrala dublă de suprafață triplă ecuații diferențiale sisteme de ecuații elemente structurale ale construcțiilor calcule de rezistență materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcții părți și elemente structurale ale construcțiilor forme biliniare integrala triplă rezerve de apă subterane cercetări experimentale enciclopedia internet telecomunicaţii materiale liniar-elastice materiale elasto-plastice medii corosive practica modelării calculul static al cadrului curent preambul filozofic corpul uman analiza structurală limba engleză nivel mediu sau avansat exerciții traducere și retroversiune texte literare ecuații integrale conceptul libertatea morală kant rousseau democarţie biodiversitate suprafețe poligonale programare wap arhitecturi caracteristici push linux poștă electronică limbaj php verificările necesare din punct de vedere tehnic desen de ansamblu scări standardizate cotarea notarea flanşeilor îmbunătățirea sistemului Microsoft Excel surse poluare dispersia hidrodinamică studii pentru poluarea apelor subterane limba engleză morfologie domeniul și statutul morfologiei formarea cuvântului abordare structurală abordare lexicalistă a morfologiei afixe nominale sistem nominal gramatică măsurători indirecte calcul portal numere cardinale limita inductivă axioma Zermelo rezolvarea numerică a ecuațiilor algebrice și transcendente bare curbe plăci plane tuburi cu pereți groși solicitări dinamice geotehnică mecanica solului lucrări terasiere noi elemente pentru planșee infrastructuri informatice lucrări de pământ info chioșc Anul 1 - Mecanică alimentări cu apă tratarea apei apă de consum gravitaţie organe de maşini discuri de turbine sisteme elastice metoda Rayleigh metoda lui Ritz tendințe economice Anul 2 - Hidraulica instalațiilor sisteme de conectare elemente de prindere conectori șuruburi beton fisurat încărcarea de cedare ancoraje conectori cu prag economie durabilă sisteme dinamice materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcţii părți și elemente tructurale ale construcțiilor desen tehnic cote scari ventilare electrice algoritmi realizare motoare termice motoare cu abur cazane de abur importanța TTP Arhitectura după război teorema funcțiilor implicite premiile Nobel omul fundația Nobel centenarul fizică chimie proprietățile betoanelor de înaltă performanță limba engleză fonetică fonologie structură abordări materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcţii părți și elemente structurale ale construcțiilor Anul 3 - Practică pedagogică 2 geometrie și trigonometrie stabilirea temelor Anul 3 - Modelare cartografică sinergetica probleme exerciţii intrebări din fizica clasică soluţii indicaţii calcul fermă curentă modemuri elemente administrație rezolvarea sistemelor de ecuații neliniare comunicații maşini termice maşini generatoare instalaţii termice industriale centrale termoelectrice măsuri termice derivare numerică fișiere imagine formatarea textului piață structura funcţiile alimentarea cu apă calitatea apei potabile fiabilitatea parametrică a SAA prisme finite în calcul tehnologii xDSL tehnici de modulație codarea Trellis cecuri electronice integrarea ecuațiilor diferențiale drept tuburi de oțel matematică teoria arhitecturii în evoluție proprietăţi mecanice predimensionarea stâlpilor suprafețe de referință proiecții cartografice proiecții azimutale proiecția Gauss proiecții cilindrice conice pseudoconice policonice măsurarea pantelor economia resurselor calculul de stabilitate cinematica sistemelor de solide rigide acțiuni seismice proiectarea grinzilor secundare vibrații libere neamortizate exemple numerice patrimoniu algebră superioară noțiuni elemente de contur hidrostatică asistență socială asigurări sociale protecția consumatorului religie teologie statutul și functiile auxiliarelor sau verbelor auxiliare configurații auxiliare în limba română modale engleze sintaxa și semantica modalelor românești Anul 2 - Fizică software testarea ipotezelor construcții și părți ale construcțiilor după materialul folosit metoda fâşiilor finite rigiditate elastică parametrii de amortizare inerţie de rotaţie structuri neelastice oscilaţii orizontale mulțimea Q indicatori de bază fișiere Linux Anul 1 - Desen tehnic vibrații mecanice acustică dezvoltarea geologiei inginerești elemente de analiză funcțională Anul 1 - Analiză matematică I filosofie psihologie rentabilitate limba italiană cuvinte uzuale gramatică exerciții identificare clasificare proprietăți fizice hidraulice mecanice pământuri tensiuni deformații teren fundare stabilitate versanți taluzuri geodezie topografie fotogrammetrie cartografie competența socială tendințe în domeniul energiei Lucrări terasiere realizarea construcțiilor biblioteconomie biblioteci cinematica punctului vibrații mecanice efecte dăunătoare ale vibrațiilor amortizorul dinamic combaterea zgomotului legea lui Avogadro dinamica fluidelor compresibile transmiterea căldurii limba engleză categorii gramaticale categorii inflecționale descriere structurală categorii de determinare modele generative şiruri serii metrice limite funcţii diferenţiabile integrale ecuaţii Euler Riccati limite de funcții formula lui Taylor integrala simplă curbilinie triplă ecuații diferențiale management Anul 4 - Geodezie fizică lumi durabile domeniul temelor dinamica fluidelor vâscoase izodense electrotehnică fisură sistem reglaj turbină hidraulică automatizare protecție anticorozivă stadiu cunoștințe legea Darcy termodinamică tehnică profit legea Boyle-Mariotte Gay-Lussac Carnot dinamica gazelor frigorifice aer umed arderea termodinamica termocinetica crearea unei pagini Web formatarea engleza contemporană fonetică fonologie ortografie punctuaţie multimedia în Web poziționarea planimetrică sisteme hidraulice patrimoniu Manual pentru lumina electrică şi instalaţii de putere îmbinări nedemontabile demontabile transmisii prin frecare angrenaje concurente încrucişate lagăre mobile-spaţiale cuplaje Weiss cu canale rectiliniare cuplaje cu bile de tip Weiss Rzeppa planetă bogată flux continuu transportor cu bandă acţionări electrice automatizarea indicatori tehnico-economici informatica industrială ecuații diferențiale teoria câmpurilor calculul probabilităților analiza funcțională motoare termice cu excepția motoarelor cu abur spectrometria de absorbție atomică analiza termometrică analiza potențiometrică metode numerice poziționarea tridimensională integrale improprii meteorologie climatologie geomorfologie domenii de aplicare transmisia multimedia metode de proiectare tehnologia-planificarea organizării proiectaelor Mathcad beton și oțel limba italiană vocabular afaceri interviu locuri de muncă marketing bănci asigurări juridic comunicații comerț clasificare conducte tuburi beton armat precomprimat reazeme discontinue dimensionare ancoraj montare grinzi cu zăbrele static determinate calcul contravântuire orizontală transversală mulțimile N,Z sisteme simetrice prepararea, transportul și punerea în operă master 2 - reabilitarea structurilor hidro-edilitare primitive cuadrice scopul proiectului de diplomă programele Java executare programare distributivă sisteme de operare materii prime și materiale Anul 1 - Limba română contemporană Anul 2 - Geodezie I planul radioactivitatea metode electrochimice cromatografice radiochimie Anul 3 - Practică pedagogică geologie întreţinere rapoarte și proporții planuri topografice interpolarea funcțiilor beton armat urbanism sistematizare arhitectură ing. Anton D. Chiricuţă ing. Aurel Ioanovici ing. Emil Prager ing.Anghel Stavrescu arh. Dimitrie Hârjeu ing. Victor E. Brukner arh. George Matei Cantacuzino ing. Radu Agent actor Liviu Ciulei ing. Liviu Ciulley ing. Aurel A. Beleş arh. Radu Dudescu arh. Ion Al. Davidescu ing. Mihail D. Hangan ing. Scarlat Fotino arh. Cassien Bernard arh. Albert Galleron ing. arh. Nicolae Cerkez ing. Scarlat Vârnov arh. Constantin Băicoianu tabele date utile utilaje organizarea şantierelor seismologie proiectare construcții spațiu vectorial endomorfisme ecuații sfera elipsoidul suprafețe cilindrice sisteme liniare donaţie ing. Virgil Ioniţă oțel carbon îmbinări compresiune centrică excentrică reazem eforturi grinzi adezivi matematică științe ale naturii producător organizare judecătorească Anul 2 - Compensarea măsurătorilor și statistică matematică master 1 - calcul numeric și aplicații științifice elemente de geologie structurală și microtectonică transcalcularea coordonatelor comportament Linux rețea organe de mașini transmiterea energiei mecanice Anul 4 - Tehnologii de prelucrare teoria vibrației unde acustice propagarea undelor vibrația corpurilorradiatori sisteme acustice măsuri acustice geologie turistică succesul inteligența relațiilor materializarea relațiilor motivația recunoștința preliminarii matematice grinzi statica firelor solidarizări la lunecare cadre plane structuri cu diafragme Părți și elemente structurale ale construcțiilor Anul 1 - Geometrie descriptivă programare efectivă mașini de forță aeronautică vehicule de cale ferată transport naval transport aerian transport multimodal solicitare dinamică realizarea lucrărilor din beton de înaltă performanță patrimoniu manual topografie matematică aritmetică patrimoniu ecuațiile de mișcare a fluidelor Anul 1 - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială patrimoniu Baraje Profil optim de baraj deversor traseul aerodinamic al piloţilor probabilități aplicația SQMATEQ algoritmi programe Windows aplicații SOLVER aplicația SQMATEQ ghips mecanica ruperii teoria lui Griffith metale liniar-elastice metale elasto-plastice legi constitutive statistică prelucrarea coordonatelor în reţea GPS soluții patrimoniu Teoria bolţilor hărți rezistență rezistență la solicitări organizații și alte tipuri de colectivități asociații congrese expoziții muzee premii jalonare planimetrie trianglulaţia geodezică procedeul intersecţiei drumuiri planimetrice nivelmetru procedeu Cassini-Martinian metoda radierii materiale de construcții materiale de construcţii valori etapele de referință economia de piață reforma economică plan de afaceri dreptul muncii considerații sintetice finale renaștere ipsos conservarea masei polinomul Taylor newton aproximarea funcţiilor de două variabile integrarea numerică metoda elementului finit predimensionarea grinzilor principale economie științe economice calcul pană sistem WINDOWS bază de date barcod arhivă bibliotecă comandă conversie extras elemente tectonica scoarței terestre planetă săracă integrale cu parametru Linux avansați crearea formatarea încărcarea sistemului Linux în rețea gestiunea utilizatorilor interfețe Crontab rezistență la solicitări Anul 2 - Proiecții cartografice sisteme de ecuații neliniare electricitate magnetism electromagnetism tipuri de erori erorile funcțiilor trigonometrice condiționarea matricelor rezolvarea sistemelor mari ecuații neliniare funcții de interpolare descrierea programului de calcul macrostrip reprezentarea dreptei punctului planului intersecţii de plane curentă acoperiș chimie structurile geologice vulcanice analize armată știință și artă militară utilizări patrimoniu rețele de ridicare spații vectoriale stabilitatea termică a construcțiilor rețele de sprijin planşee de beton armat inversarea matricilor ecuații de tensiuni lucrul mecanic virtual metoda elementelor finite calcul matricial inteligența artificială aderenţă dinamica fluidelor vibrații periodice șocuri mișcări tranzitorii traductoare inducție vibrații torsionale excitatoare electromagnetice competența profesională metoda eforturilor grinzi continue grinzi cu zăbrele metoda deplasărilor teorema reciprocității metoda eforturilor grinzi continue metoda deplasărilor noduri deplasabile construcție structurală statică grafică și analitică utilizată pentru investigarea și calculul structurilor elemente de calcul tensorial Mecanica solului umiditate Anul 2 - Complemente de fizică economie consumatoare de energie convențională interfețe și protocoale integrala dublă patrimoniu Construcţia de poduri. Manual de studiu şi repertoriu pentru învăţămînt şi practică : noţiuni generale statica fermelor de pod presiunea pământului şi poduri de lemn misiune tabliere de poduri construcție structurală statică grafică și analitică utilizată pentru investigarea și calculul structurilor betoane de înaltă performanță ipsos armat radioactivitate radiografia defectoscopia metoda fluoroscopică gamagrafia evaluarea stării de eforturi și deformații instalații și metode pentru transportul depozitarea și distribuția fluidelor întreținerea și repararea îmbrăcăminților asfaltice beton armat îndrumător dimensionarea secțiunilor transversale calcul microprocesare omotopia curbelor polinom mulțimi și funcții șine traverse suprastructura cale in aliniament aparate de cale statii cale fără joante nivelment trigonometric adaosuri Anul 1 - Chimie histogramă Anul 2 - Senzori libertate economică evoluția degradării drumurilor și cauzele lor programe windows limba română gramatică unitățile limbii clase de cuvinte Anul 1 - Toleranțe și control dimensional funcționarea pompelor în serie elemente de calcul variațional problematica conectării drept procedural administrativ constituțional autorități sistem monetar metode variaționale mecanică teoretică în general patrimoniu Încercări pe construcţiile din beton armat efectuate în Institutul de Cercetări Materiale ale Regatului din Berlin Lichterfelde - West Anul 1 - Știința materialelor rețele de calculatoare stări de agregare proiect tendințe în comunicații scheme hidraulice transportul apei stări de eforturi conducte circulare canale dimensionare clopot semicircular material compozit ecuații cu derivate parțiale motoare electrice reglaj viteza alegerea aparate de comandă reglaj traseu izolare termică proiecții cartografice proiecția Gauss proiecții cilindrice proiecții azimutale deformații proiecții conice pseudoconice și policonice probleme de cartometrie întocmirea hărților multiplicarea hărților statistică descriptivă fazele, tipurile și rezultatele unui proiect efort patrimoniu Baraje Calculul barajelor grele cu profil triunghiular catastrofe și haos formularea matriceală puncte limită analiza dinamică a grinzilor cu zăbrele static determinate elemente prefabricate pentru pereți asamblări arbori drepţi organe de rezemare lagăre transmisii mecanice cuplaje aparate tubulare eliminarea dependenței de minerit spații metrice poduri preliminarii proprietăți elasto-vâsco-plastice statica solidului rigid sisteme de corpuri fire mișcarea de rotație dinamica punctului material ciocniri percuții organe de mașini transmiterea energiei mecanice Anul 1 - Geodezie elipsoidală reacții chimice calculator Gestapoul prăbușirea armata tehnică juridică crearea site-ul serii de numere complexe Tuneluri cutremurele de pamânt industria minieră vocabular matematic instalații aferente racordarea biefurilor sisteme cu pereți structurali de beton armat mecanic optica elemente de fotometrie reflexia luminii dioptru aparate optice difracţia Fraunhofer polarizarea luminii efectul fotoelectric efectul Compton absorţie dispersie laser corp negru radiaţia X elemente de prindere lubrificaţie regim hidrodinamic turbulent lagăre circulare radiale axiale uzură încercare proprietățile betoanelor cu pulberi reactive aplicații liniare compresiune compensări riguroase master 2 - dinamica pământurilor și inginerie geotehnică seismică interfețe antropocentrice susținerea limba engleză elementară dialog vocabular exerciții lexicale analiza dinamică vibrații libere forțate metoda lucrului mecanic virtual excavator pe pneuri excavator pe şenile autogreder încărcător pe pneuri schimbări climatice economia chimică ecologia populației democrația ecologică resurse proiectarea compozițiilor betoanelor de înaltă performanță formulare în deplasări algoritmi windows mulțimi spații metrice șiruri serii numerice funcții funcţiile dreptului tehnica juridică interpretarea normelor răspundere juridică dicționar termeni management costuri proiecte aprovizionare controlul calității economie juridic financiar statistică informatică turații integrala definită logica predicatelor regresie liniară simplă accelerarea reformei dinamica mediilor continue deformabile integrare numerică mecanică teoretică în general mecanica solidului și a corpurilor rigide solicitări ciclice solicitări variabile solicitare biaxială infracțiuni ecologice instalații pentru construcții procese tehnologice semifabricate normare tehnică osii arbori roţi dinţate suprafeţe plane profilate elicoidale încărcarea Linux decantare, suspensii, mişcare nepermanentă cvasi-orizontală model matematic simulare numerică turbulenţă poluare propagare unde ultrascurte montare antenă alimentare YAGI recepție radiodifuziune reglare dispozitive construcții tehnica construcțiilor fundații lucrări de pământ tuneluri poduri redactarea încercări patrimoniu Solicitarea şi (dărîmarea) cedarea a două construcţii din beton armat Încercări la incendiu pentru construcţii din beton armat termodinamică relații de muncă elemente finite starea lumii ecuațiile Maxwell câmpul electromagnetic și plasma cristale anizotrope comportarea sistemelor de prindere în beton principii variaționale hardware sisteme de ecuații liniare Anul 3 - Geodezie II elemente de mecanică clasică teorema impulsului teoria relativității termodinamica electricitate și magnetism legea Biot-Savart-Laplace autoinducția globalizare alienare stres globalitate mix de marketing dezvoltarea domeniului materialelor compozite de tip beton tendințe în domeniul social și al sănătății verificarea grinzilor principale elaborarea teoria estimației calculul vectorilor și valorilor proprii matematică grindă oțel carbon evenimente conversie electromecanică micromotoare electrostatice tehnologie planară protecţia mediului inconjurător convenţii neguvernamentale organisme conferinţe tehnologie mecanică în general procese scule mașini aparate potențialul forței punctul atras resurse umane familii ocupaționale obținerea unui loc de muncă știinţa mediului înconjurător calibrarea probabilistică geometrie analitică geodezie elipsoidală limba engleză limbaj de specialitate aeronautică vocabular exerciții lexicale primitive integrala definită integrale improprii integrale curbilinii integrale duble integrala triplă ecuații diferențiale sisteme de ecuații sisteme simetrice limba germană termen tehnic text descriptiv dialog conversație pronunție vocabular gramatică exerciții efecte energetice ecuaţii diferenţiale centru de date reorientarea transporturilor proprietăți Legile de bază ale construcţiilor antiseismice restructurarea energetică energia și clima deficite ecologice economia ecologică algebră liniară spații vectoriale aplicații liniare forma canonică spații euclidiene forme biliniare geometrie analitică conice cuadrice reglare continuă amplitudine-pulsaţie regulatoare PID circuite basculante bistabile CBB control de calitate educație învățământ instruire timp liber cinematica solidului rigid parametrii organizatorici metoda succesiunii metode matematico-grafice procedeul CPM PERT MPM forfecarea răsucirea încovoierea metode energetice plăci plane solicitări dinamice calcule structurale terminologie tehnica iluminatului lumina solară proectare clădiri materiale exploatarea defrişare comportarea betonului patrimoniu Încercări la incendiu pentru construcţii din beton armat probleme cu caracter complex trafic turnul de pază contra incendiilor ''Cesolei 1926'' lucrări de demolare încercări la incendiu domeniul sănătății dinamica fluidelor ideale danturi cilindrice profil în evolventă sârme calibrate conicităţi rugozimetru importanța arhitecturii paradigma PROLOG limba germană vocabular corespondență comercială structură formă poșta electronică cereri oferte comenzi calculul tablierelor de poduri pe grinzi sistem termodinamic căldură entalpie lucru mecanic ciclul Carnot termogazodinamica compresoare motoare cu ardere internă motoare cu ardere externă integrala curbilinie secretariatul viitorului captarea tratarea transportul inmagazinarea apei din surse instalaţii de gaze combustibile canalizare crearea paginilor web vagoane de măsurat drezine remorci automotoare programe ALA analiză tip AL master 1 - sisteme de achiziție a datelor experimentale design grafic fireworks 4 bannere imagini animate pagini Web interactive prelucrarea betonului de înaltă performanță derivarea numerică spațiul vectorilor liberi tehnologia informației calcul grindă cale de rulare Anul 1 - Complemente de matematică II modele și metode avansate metodologie de calcul organizare conducere foraj planificare sistem informatic optimizare hidraulica fluide program Solver elemente de teoria distribuțiilor construcţii hidrotehnice concurență eradicarea foametei Anul 1 - Analiză matematică II mecanica fluidelor în general mecanica lichidelor hidromecanică structura și proprietățile substanțelor eduaţii diferenţiale Laplace - Poisson plăci plane curbe dreptunghiulare anizotrope încovoiere simplă axial-simetrică nedistructiv metodă electromagnetic defectoscopie curent turbionar radiaţie penetrant lichid acustică rugozitate tracţiune compresiune încovoiere forfecare rupere duritate fluaj şoc oboseală prelucrabilitate uzură spectroscopie interferometrie metalografie Röntgen productivitatea resurselor materiale transporturi economie verde mediu stabilirea compozițiilor conducere și organizare în industrie comerț și comunicații cinematica mediilor continue deformabile tehnica reglării și comenzii automate sisteme metode și echipament de reglare tehnică cibernetică și automatică tipuri de elemente de prindere ancoraje cu cap în beton fisurat aplicații multimedia formatul grafic BMP formatul audio WAVE managementul resurselor sisteme de coordonate structuri în cadre de beton armat
Vă rugăm să schimbaţi parola