Biblioteca UTCB

58

Lucrări: 8110 lucrari in 15243 publicatii in 25 limbi
6 August : istoria bombei atomice de: Castellani, Leandro; Gigante, Luciano (Text tipărit)
3*8 plus infinitul : dialoguri despre condiţia femeii de: Oproiu, Ecaterina (Text tipărit)
10-th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies : Proceedings : Budapest, 6-8 November 2006 de: Conference On Vehicule System Dynamics. Identification And Anomalies. 10. Budapest. 2006 (Text tipărit)
7th International Congres of Aesthetics, 28 august-2 sept.1972 : Abstracts. Bucharest, 1972 de: Congrès International D'Esthetique. 7-Ème. Bucharest. 1972 (Text tipărit)
9 pentru eternitate de: Micu, Mircea; Tomozei, Gheorghe (Text tipărit)
2-nd International Conference on the Electronic Structure of the Actinides : Proceedings. Wroclaw, Poland, Sept.13-16, 1976 de: International Conference On The Electronic Structure Of The Actinides.2.Wroclaw. 1976 (Text tipărit)
9th International Symposium "Continuous Surface Mining" : Petroşani, October 8-th - 11-th, 2008 de: International Symposium "Continuous Surface Mining". 9.Petroşani. 2008 (Text tipărit)
Subiecte
arhitectură patrimoniu construcţii matematica metalurgie materiale de construcţii chimie geografie geodezie termodinamică tehnica frigului mecanică telecomunicaţii biblioteconomie construcţii hidrotehnice apă Alimentări cu apă literatură engleză fundaţie structură deformaţie efort stabilitate proprietate coeziune compactare protecţie depozitare presiune forfecare granulozitate plasticitate element analiză funcție saturaţie rezistenţă densitate greutate material liniar elastic rigiditate rocă plană rugozitate proiectare pilot modelare terasament consolidare mineral cercetare explorare hidrodinamic topografie iluminat calcul beton aditiv armătură domeniu matematică limită precomprimare compresiune oţel grindă şurub deformabilitate solidarizare dimensionare pavaj colectare evacuare trafic bitum semaforizare bandă drum distribuție frecvenţă corelare agregat îngheţ temperatură tracțiune poluanţi poluare mediu înconjurător sol efect de seră ecologie permeabilitate omogenitate risc statistică seism mediu ambiant tratare zone umede conservare modificare diversitate biologică deşeuri ambalaj gospodărirea apelor protecţia apelor protecţia atmosferei ecosistem acvatic legislaţie protecţie mediu acvatic organizarea construcţiilor calitate mediu dezvoltare durabilă dinamică agricultură monitorizare control impact protecţia mediului economie eficienţă rentabilitate logică algebra logicii dezvoltarea logicii matematice integrare numerică editare sistem WINDOWS Microsoft Excel Mathcad energie hidrologie ape uzate nămol evaluare energy industry transport tourism climate change degradation of forests Învățământ Superior plan de învățământ legile învățământului educaţie pământ teren de fundare aplicație deplasări elastice punctuale statica construcțiilor calculul deplasărilor elastice încovoiere solicitări dinamice prin șoc hidraulică hidrostatică mișcarea permanentă cu suprafață liberă mișcarea apei subterane diagrame de eforturi grinzi autoCAD prezentarea desenelor tipărirea desenelor cutremure de pământ fundamentele mecanicii forțe geometria maselor echilibrul sistemelor mecanice cinematică reprezentare grafică liniarizare calculul erorilor măsurători directe sau indirecte studiul efectului fotoelectric studiul radiației termice statica dinamica mecanica analitică lianți minerali piatra naturală agregate pentru mortare și betoane materiale compozite materiale metalice adezivi și chituri de etanșare sisteme de substanțe reacții chimice vectori aplicații liniare anexă analiză matematică șiruri serii numere reale numere pozitive funcții aplicații limite Microsoft Word Microsoft Access punct metodele geometriei descriptive primitive dreptul de proprietate evaluarea proprietăților imobiliare standarde abordări în evaluare structuri de clădiri inspecția proprietăților imobiliare spații vectoriale calcul tensorial forme pătratice calcul vectorial spații euclidiene matrice simterice elemente teoria câmpului sisteme de ecuații diferențiale ecuații cu derivate parțiale elemente de calcul variațional histogramă domeniu imobiliar baza de date grafice vectorizarea construcțiilor bază de date textuală domeniu edilitar puncte de coordonate sectoare cadastrale procedeu analitic imobile cadastru clasificarea terenurilor latura tehnică latura calitativă latura juridică inițiative de dezvoltare organizarea practicii metode de măsurare verificare rectificare instrumente ridicări topografice altimetrice conținutul dosarului probleme propuse aparatură utilizată în practica topografică exploatarea serii de funcții integrale curbilinii integrale de suprafață complemente de calcul matricial geometria analitică în spațiu aplicații ale calculului vectorial matrice ortogonale matrice simetrice proiecția conică proiecția cilindrică tripla proiecție ortogonală reprezentarea punctului reprezentarea dreptei reprezentarea planului proiecția cotată aplicații propuse unități de măsură geometrie liniară geometrie diferențială sisteme diferențiale tehnici de spații Hilbert funcţii complexe calcul operațional algebră liniară transformări integrale preliminarii funcții complexe ortogonalitate spații Hilbert poligoane ortogonale funcții speciale teoria câmpurilor metode variaționale metode numerice statistică matematică anexe teoria probabilităților serii Fourier geometrie analitică proiecții proiecția ortogonală geometria descriptivă proiecțiile planului urmele planului plane particulare unghiuri suprafețe poliedrale suprafețe cilindro-conice suprafețe de rotație intersecții de suprafețe suprafețe cutate rețele constructive geometrie descriptivă elemente de teoria probabilităților funcții de o variabilă complexă vibraţii presiuni excavaţie eforturi capacitate refulare capilaritate gredient parametri interpolare compresibilitate suprastructură taluz piloţi tencuieli pardoseli pod torsiune deformare îmbinare solicitare ductilitate dren polimer vehicul dispersie elasticitate umiditate armonică regresie macadam întreţinere calcul variațional algebră calcul diferenţial calcul integral matematici aplicate structuri inegalități diferențiale integrale aplicații diverse ecuații diferențiabilitate Frechet diferențiabilitate în direcție operatori convecși funcții implicite inversiune locală schimbări de variabile analiză numerică series complex numbers real numbers elements general topology functional analysis differential calculus evenimente probabilitate variabile aleatoare intervale de încredere formula lui Bayes procese stochastice legi limită statistică descriptivă estimarea parametrilor metoda diferenţelor finite metoda elementelor finite element finit integrala Riemann geografia fizică planetă luna atmosfera terestră parametri fizici precipitaţii pedologie agresivitatea traficului variația factorilor de mediu conlucrarea îmbrăcăminții rutiere stratul de bază suport rigid studiul experimental evaluarea stării de fisurare plan de situație profil longitudinal profil transversal calculul terasamentelor memoriul tehnic transport rutier reţele neuronale date arhitectură hidrocarburi contaminare valorificare probleme globale și sectoriale politici de mediu evaluarea impactului asupra mediului abordare teoretică abordare practică evaluarea strategică a mediului istorie biodiversitate economia planeta Pământ o relație stresată noua economie calea de urmat monitoring integrat factori de mediu tehnologii de protecție și reabilitare documente legislație de mediu fotogrametrie principiile mecanicii mediilor deformate stări de solicitare plane stări de solicitare spațiale structuri masive plăci plane încovoiate structuri spaţiale plăci subţiri sisteme de mare complexitate incertitudine modelarea hibridă a sistemelor baza de cunoștințe simulare modelarea sistemelor electromagnetice modelarea sistemelor macroeconomice modelarea ecosistemelor acvatice modelarea ecosistemeor terestre controlul sistemelor de mare complexitate obiectul optimizării grafuri în optimizare programare convexă programare liniară programare pătratică programare dinamică elemente de teoria așteptării elemente de teoria stocurilor erori metoda elementului finit fișiere aproximarea funcțiilor valori și vectori proprii noțiuni Mathcad noțiuni Matlab/Scilab rezolvarea sistemelor de ecuații ecuații diferențiale ordinare mecanica fluidelor electromagnetism relativitate transfer de căldură analiză dimensională similitudine măsurători ultraacustice măsurarea unor mărimi acustice câmp magnetic distanță focală radiație laser efect fotoelectric mărimi oscilații origini obscure descoperirea neutronului recunoaștere internațională lumea nouă reflecții finale mecanică clasică mecanica relativității fizică modernă soluții acustică statica punctului material centre de greutate statica solidului rigid cinematica punctului material cinematica solidului rigid sisteme de forțe echilibrul solidului rigid echilibrul sistemelor de corpuri grinzi cu zăbrele cinematica mecanica statica sistemelor statica firelor dispozitive mecanice simple mecanisme dinamica solidului rigid reducerea sistemelor de forțe oarecare calculul reacțiunilor la cadre calculul eforturilor mișcarea relativă a punctului studiul mișcării unui sistem mecanic momente de inerție dinamica punctului material noțiuni de calcul vectorial calculul cu mărimi fizice dimensiuni unități fire elemente de statică grafică mișcarea relativă calculul tensorial experiențe mecanice dinamica mașinilor calculul vectorial sisteme de forță dinamica punctului material liber dinamica solidului ciocniri algebra vectorială sisteme de forțe concurente sisteme de forțe oarecare forțe paralele echilibrul sistemelor de corpuri rigide echilibrul firelor elemente de calcul grafic mecanica clasică principiul lui D'Alembert principiul lucrului mecanic virtual principiul constrângerii minime ecuațiile lui Lagrange principiile analitice integrale principiile mecanicii clasice sisteme echivalente de forțe concurente sisteme echivalente de forțe oarecare mecanica lagrangeană mecanica hamiltoniană vibrațiile sistemelor cu un grad de libertate vibrațiile sistemelor cu două grade de libertate vibrațiile sistemelor finit-dimensionale vibrațiile mediilor continue stabilitatea mișcării rezistenţa materialelor mișcarea fluidelor pierderi de sarcină orificii și ajutaje hidraulica construcțiilor repausul fluidelor elemente de analiză dimensională proprietățile fizice ale fluidelor relații generale ale mișcării curenților de fluid în conducte și canale studiul mișcării permanente în sisteme de conducte sub presiune mișcarea nepermanentă în conducte sub presiune calculul deversoarelor modelarea hidraulică mișcări potențiale fundamente mișcarea sub presiune mișcarea cu suprafață liberă mișcarea apei prin medii permeabile maşini hidraulice pompe și ventilatoare măsurarea mărimilor hidraulice sisteme de corpuri caracteristici structurale aspectul matematic al echilibrului static teoreme de echilibru static metode de studiu al echilibrului static sisteme de solide rigide statica sistemelor mecanice exemple ilustrative index alfabetic centrul forțelor paralele profile aerodinamice clasice profile Delfin metoda singularităților în aerodinamica profilelor coeficienții de influență și analiză calitativă performanțele profilelor Delfin interferența aerodinamică în curent nelimitat statica fluidelor structura dinamică a mediilor continue caracterizarea mecanică a solidelor deformabile sisteme de calcul tensorial formularea metodei elementului finit teoria plasticităţii starea de tensiune tridimensională starea de deformație tridimensională studiul fizic relații constitutive ale materialului teoria elasticității plane metoda numerică de calcul a elementului finit teoria plăcilor plane încovoiate teoria plăcilor curbe analiza comport[rii betonului simplu/sau armat teoria microplanelor teoria neliniară a consolidării scheme de integrare numerică metode numerice cu elemente finite sisteme de baze de date introducere în sistemul Oracle instalare Oracle Database administrare bază de date SQL*PLUS ISQL*PLUS elementele limbajului SQL afișarea datelor din baza de date parametrizarea interogărilor operatori relaționali interogări pe tabele dependente interogări complexe manipularea obiectelor de tip non-schemă concepte modelul entitate-relație memorarea datelor organizare structuri de indecși la tabele de date modelul relațional al datelor algebra relațională alte obiecte in baza de date dependențe funcționale securitatea protecția datelor baze de date distribuite prezentarea interfețelor grafice programe și pachete de programe configurare LINUX execuția programelor WINDOWS modul text echipament de calcul sistem de operare elemente de bază ale sistemului de operare Linux prelucrarea fișierelor TEXT procese și gestiunea memoriei rețele de calculatoare pachete de programe sistemul de management al fișierelor resurse Linux pe internet noțiuni introductive istoric C/C++ elemente de limbaj inițiere în programarea orientată pe obiecte inițiere în programarea generică inițiere în STL servleți JAVA SERVER PAGES (JSP) alte tehnici diverse folosite în programarea WEB arhitectura Three-Tier algoritmi-fundamente introducere în POO JAVA-fundamente cutii în cutii sume de puteri problema ordonării datelor recursivitatea programarea dinamică algoritmi-elemente definitorii introducere în STL cutii ascunse semnale transformate sisteme discrete moduri de reprezentare filtre discrete sisteme digitale sisteme digitale multirată Java primele noțiuni tipuri operații de date metode clase-primele noțiuni studiul unor clase ale limbajului Java extinderea claselor alte clase esențiale în Java inițiere în programarea vizuală demonstrarea auromată de teoreme prelucrarea limbajului natural gramatici de unificare interfețe în limbaj natural rezolvarea problemelor căutarea unui drum căutarea unei soluții agenți inteligenți elemente de logică clasică demonstrarea automată a teoremelor reprezentarea cunoașterii mulțimi nuanțate raționament aproximativ sisteme expert control inteligent principii generale memorii asociative performanțele inteligenței artificiale reprezentări de cunoștințe limbaj robotică realizări și perspective de IA domeniu marketing dezvoltarea componentelor EJB design și performanță construirea stratului Web concepte avansate bazele aritmetice ale sistemelor de calcul sistem de numerație elemente de teoria codificării informație numerică memoria sistemelor de calcul structuri algebrice paradigme noi ingineria softului orientarea pe obiecte specificarea implementarea clase perspectiva JAVA perspectiva C++ comparație JAVA/C++ polimorfismul elemente de bază adăugare de conținut unei pagini crearea link-urilor lucrul cu elemente grafice crearea tabelelor folosirea elementelor multimedia crearea straturilor crearea cadrelor crearea formularelor utilizarea șabloanelor administrarea site-ului accesibilitate și testare editarea codului impurităţi cristalizare proprietăți ale materialelor semiconductoare purtători de sarcini în semiconductori teoria purificării prin topire zonară tehnologia purificării prin topire zonară obținerea monocristalelor materialelor semiconductoare obținerea siliciului de înaltă puritate obținerea germaniului de înaltă puritate obținerea telurului de înaltă puritate parametri de stare principiul termodinamicii termodinamica gazului real termodinamica soluțiilor echilibre de bază echilibrul chimic termodinamica statică metode de analiză practica concentrării mineralelor metale neferoase minerale feroase tehnologii de concentrare calitatea produselor metale rare radioactive metale nobile pietre prețioase minereuri radioactive minereuri platinice substanțe minerale nemetalifere materii prime industria metalurgică industria chimică îngrăşăminte abrazivi turbă lignit cărbune brun utilaje mijloace de transport autovehicule pentru construcții lucrări de construcţii dinamica interacțiunii dinamica mecanismului șenilelor la tractoare industriale rezistențe dinamica generală stabilitatea autovehiculelor pentru construcții locomotive industriale tractoare industriale în agregat echipamente de construcții teoria fiabilității mentenabilitatea disponibilitatea standard securitatea muncii indexul alfabetic subiecte indexul clasificării alfanumerice lista standardelor ordine numerică dispoziții generale organizarea protecției muncii angajatori sarcinile de muncă clădiri alte construcții echipamente tehnice mediul de muncă prospețimea geologică inginerească elemente de cartografie geologică calculul rezervelor roci utile noțiuni teoretice aplicații în hidrologie serii de date corelalograma generarea statistică a debitelor medii lunare simularea debitelor medii anuale rețeaua de canalizare lemn infrastructură învelitori zugrăveli și vopsitorii criterii planşee acoperișuri tehnica construcțiilor hale industriale lucrări de finisaj pereţi beton armat fundaţii lucrări de drumuri construcţii metalice construcții construcții din beton armat monolit grinzi-pereți console scurte plăci plane cu reazeme continue planșee din plăci și grinzi noduri caracteristice ale structurilor monolite teoreme generale ale dinamicii punct material liber punct material cu legături dinamica mișcării relative a punctului material materiale grinzi cu inimă plină execuția construcțiilor metalice metode de calcul ale construcțiilor metalice metode de dimensionare ale construcțiilor metalice elemente de prindere și îmbinare a construcțiilor metalice stâlpi metalici comprimați centric hale industriale cu schelet metalic clădiri înalte cu multe etaje construcții metalice speciale tehnologia execuției controlul și expedierea construcțiilor metalice montajul construcțiilor metalice recepția întreținerea consolidarea alcătuirea constructivă schelet de oțel contravînturi calea de rulare luminatoare pereții halelor industriale stâlpi structuri metalice lingvistică construcții metalice bazele proiectării proprietăţile betonului armături pentru beton armat aderența beton-armătură stadii de lucru la elemente de beton armat elemente solicitate la încovoiere încovoiere cu forță axială SLU la forță tăietoare proiectarea zonelor de discontinuitate SLU la torsiune starea limită de oboseală starea limită de fisurare SLS de deformație stadiu actual optimizarea structurilor din oțel metodă nouă de optimizare a structurilor din oțel metoda diagramelor optimale proiectarea structurilor de greutate minimă modelarea răspunsului structural relații constitutive specifice teorii de rezistență modernă modelarea comportarea betonului analiza trimidensională neliniară oţel moale analiza numerică neliniară comportarea terenului de fundare scheme discrete de calcul mecanica ruperii elaso-plastice realizarea modelului numeric program de calcul soluționarea problemei probleme neliniare determinarea răspunsului seismic al structurilor beton precomprimat analiza procedee de execuție elemente compuse realizare constructivă metode de calcul calculul elementelor de legătură determinarea greutății minime acțiuni dinamice calcul dinamic solicitări dinamice accelerație constantă sistem cu un singur grad de libertate dinamică sistem cu mai multe grade de libertate dinamică sistem cu infinite grade de libertate dinamică metode aproximative calculul pulsațiilor stabilitatea construcțiilor stabilitatea barei rezemată rigid, elastic stabilitatea cadrelor stabilitatea grinzilor continue metoda deplasărilor rezolvarea structurilor bare drepte variații de temperatură cedări de reazeme procedee iterative de rezolvare a structurilor analiza comparativă a sistemelor de bază aspecte fundamentale analiza matriceală a structurilor transformarea axelor de coordonate metoda matricei de flexibilitate metoda matricei de rigiditate noduri separat deplasabile calculul structurilor bazele teoretice calculul construcţiilor forțe concurente forțe oarecare echilibrul sistemelor plane eforturi unitare deformații specifice întindere compresiune centrică răsucire solicitări compuse sarcini mobile. grinda simplu rezemată alcătuirea structurilor forțe de legătură eforturi secționale grinzi și cadre static determinate arce structuri articulate plane linii de influenţă sisteme spațiale deformarea elastică a structurilor determinarea acoperirii cu beton a armăturilor curba limită de interacțiune moment încovoietor-forță axială starea limită ultimă la încovoiere fără forță axială starea limită ultimă la încovoiere cu forță axială de compresiune grade de libertate în dinamică sisteme cu un grad de libertate sisteme cu mai multe grade de libertate orientarea lucrării noțiuni și relații fundamentale formulări matriceale relații de calcul câteva tipuri de bare relații de bază câteva tipuri de elemente finite aplicație a formulărilor matriceale un sistem modular de subprograme analiza structurală programe și exemple de aplicare elemente auxiliare vibrații forțate clădiri cu structuri din zidărie seisme comportarea la cutremur a construcțiilor din zidărie mecanismul de reproducere al amplificării dinamice calculul distanțelor relative cele două centre intrinseci studiu comparativ al răspunsului seismic clădiri civile iregulare rezultatele măsurătorilor in situ studiu de caz acoperiş cutremur acţiune seismică risc seismic vulnerabilitate sisteme cu un singur grad de libertate caracteristici elastice și dinamice proprii ale structurilor calculul structurilor la acțiunea seismică vibrații libere și forțate fundații de mașini formularea problemelor metode matematice de rezolvare elemente de construcții static determinate șaibe plăci membrane elastice elemente de construcții elastice încărcări dinamice structuri din bare încărcări statice domeniul elasto-plastic plăci inelastice elemente de construcții membrane și corpuri masive proiectarea elementelor de construcții condiții de nedeterminare elemente de egală rezistență clasificarea masivelor de rocă rezistența mecanică a rocilor deformabilitatea rocilor stabilitatea excavaţiilor subterane calculul sprijinirilor probleme specifice cavernelor subterane și galeriilor sub presiune metode de proiectare betoane pământuri loessuri terenuri executarea lucrărilor exploatarea construcțiilor fundate determinări de laborator plasticitatea rezistenţa la forfecare prelevarea de probe determinarea umidității metoda cilindrilor de pământ determinarea scheletului solid al pământului determinarea granulozității pământului metoda cernerii metoda sedimentării determinarea densității pământurilor determinarea permeabilității metoda cu gradient constant metoda cu gradient variabil caracteristici fizice și mecanice ale pământurilor solicitări proprietățile mecanice ale pământurilor și betoanelor ipoteze de calcul metode clasice calculul interacțiunii structură-fundație-teren calculul grinzilor și plăcilor mediul elastic interacțiunea cadrelor etajate fundații izolate terenul de fundație interacțiunea construcțiilor fundații continue analiza interacțiunii calculele de interacțiune interacțiunea structură-fundație-teren problema interacțiunii structură-fundație-teren organizarea desfășurării traficului măsurători de trafic prelucrări statistice curente date de trafic elemente de morfologie cursuri naturale de apă regularizări de râuri căi navigabile interioare baraje pentru navigație ecluze navigabile hidraulica subterană suprastructura alcătuirea sistemelor rutiere calculul sistemelor rutiere drumuri împietruite straturi de bază bituminoase pavaje de piatră construcția drumurilor rigide exploatarea și întreținerea drumurilor asigurarea circulației neîntrerupte calitățile suprafeței carosabile tehnologii și utilaje executarea suprastructurilor de drumuri repararea și reabilitarea drumurilor întreținerea sezonieră a drumurilor managementul proceselor tehnologice reabilitare drumuri profilul longitudinal punct material vibraţii libere operatori cu vectori reducerea sistemelor de forțe coplanare și a sistemelor de forțe paralele statica sistemelor solide rigide metoda izolării nodurilor metoda secțiunilor conducte sub presiune stratul limită bazele hidraulicii calculul sistemelor hidraulice sisteme hidraulice sub presiune sisteme hidraulice cu suprafață liberă sisteme hidraulice speciale studiul mișcării fluidelor pierderi de sarcină în instalațiile hidraulice hidraulica conductelor sub presiune curgerea prin orificii și ajutaje mișcarea aluviunilor relații generale ale mișcării curenților de fluid calculul pierderilor de sarcină în instalațiile hidraulice bazele mecanicii fluidelor sisteme cu ecuații algebrice liniare echilibrul corpurilor caracteristicile geometrice ale secțiunilor barelor podurile din beton armat alcătuirea căii podurilor din beton armat podețe și poduri dalate poduri de grinzi poduri pe cadre poduri pe arce și bolți execuția podurilor podețe înecate protecția repararea mixturi asfaltice managementul proceselor tehnologice de construire reabilitare și întreținere a drumurilor Tehnologii și echipamente pentru întreținerea drumurilor pe timp de vară Tehnologii și utilaje pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă mortare materiale ceramice materiale bituminoase principii și condiții care stau la baza elaborării programelor și a proiectelor de autostrăzi viteza de referință capacitatea de circulație a drumurilor și autostrăzilor traseul în plan profilul transversal al autostrăzilor corelarea traseului în plan cu profilul longitudinal noduri de circulație sisteme rutiere construcții anexe exploatarea și întreținerea autostrăzilor dezvoltarea rețelei de autostrăzi sisteme de alimentare cu apă fiabilitate hidraulica corpuri fluide repausul lichidelor introducere în mișcarea fluidelor mișcarea apei sub presiune mișcarea apei cu suprafață liberă captări de apă construcții pentru transportul apei construcții pentru înmagazinarea apei corectarea calității apei stații de tratare canalizări epurarea apelor uzate circulația în orașe definirea ți clasificarea căilor de comunicații din orașe elementele componente ale străzii locuri de parcare pentru autovehicule proiectarea elementelor străzilor intersecții de străzi sistematizare verticală construcția străzilor comportarea sub încărcări materiale și metode de precomprimare determinarea eforturilor în armătură calculul zonelor de transmitere caracteristicile de calcul ale materialelor construcțiile din beton armat elemente solicitate la compresiune centrică elemente solicitate la întindere centrică elemente solicitate la compresiune excentrică elemente solicitate la torsiune cu încovoiere betonul componenții betonului proiectarea compoziției betoane de ciment cu densitate normală controlul calității betonului exemple de calcul materiale utilizate la prepararea betoanelor ipsos armat material compozit materiale componente proprietățile mecanice și fizice protecție la foc elemente și structuri interioare izolare termică tehnici cantitative decizii corelație și regresie calculul diferențial controlul stocurilor simularea programarea liniară transportul distribuirea analiza în rețea matematici financiare evaluarea investițiilor algebră matriceală analiza de înlocuire tabele statistice și financiare măsurători asigurarea calităţii organizarea muncii conducerea și organizarea științifică a activității de construcții-montaj industrializarea construcțiilor investiţii normarea tehnică salarizarea în construcții elaborarea documentației economice lucrările de construcții-montaj folosirea graficului-rețea organizarea aprovizionării tehnico-materiale organizarea depozitelor organizarea transporturilor șantierul de construcții sistemul informațional planificarea operativă a producției sisteme de conducere modernă producție de construcții probleme fundamentale ale calității elemente de bază ale fiabilității metode de calcul al fiabilității sistemeelor tehnice mentenabilitate și disponibilitate controlul statistic al calității procese de fabricație controlul de recepție organizarea activităților de control al produselor managementul calității auditul calității probleme economice ale calității și fiabilității certificarea și acreditarea sistemul de certificare și acreditare terminologie comentată instrucțiuni pentru utilizarea lucrării abatere medie abatere standard calibrare caracteristici cerință clasă condiții conformitate declarație diagramă documenație durată echipă echipament eroare etalon exactitate facilitate identificare indicator îmbunătățire încercare laborator lanț manual metodă sectorul de construcții aptitudinile și mediul înconjurător persoană rol caracter identificarea cu rolul și limbajul corpului valori țintă grupuri-țintă amabilitate și maniere comunicarea și limbajul corpului interacția dintre corp și starea sufletească cazuri particulare de comportament comportamentul în diferite roluri simbolurile statutului social vestimentația și efectele ei autoanalizarea contribuții la psihologia socială randamentul muncii grupa de muncă din industria chimică automatizată problema genezei atitudinii față de sine și față de ceilalți cercetări uzuale stabilirea unei metodologii aplicabile selecția profesională rezumate în limba franceză economia construcțiilor construcțiile ramura de bază a economiei naționale organizarea conducerii ramurii construcțiilor organizarea activității de proiectare planificarea activității de construcții-montaj costul lucrărilor de construcții-montaj calitatea lucrărilor de construcții-montaj organizarea execuției lucrărilor de construcții-montaj organizarea relațiilor unitățile economice înfăptuirea procesului de construcții-montaj organizarea șantierului transportul materialelor transportul pământului transportul agregatelor transportul cimentului transportul betonului transportul prefabricatelor transportul feroviar transportul rutier transportul combinat transportul pe verticală transportul local transportul în depozite închise transportul în depozite deschise construcții aferente transporturilor aspecte de economie a transporturilor construcții social-administrative organizarea șantierelor stabilirea necesarului de construcții social-administrative sisteme și soluții constructive și funcționale eficiența economică a soluțiilor organizare de şantier proiectarea construcțiilor social-administrative lucrări de pământ betonul proaspăt importanța domeniului reabilitarea edificiilor vechi concepții și metode de intervenție factorii de stres degradările constrcțiilor concepții moderne metoda blocajului structurii evoluția calculului seismic evoluția investigării edificiilor noțiuni de arhitectură modalități și tehnici de restaurare poduri uzura la construcțiile pentru locuit durabilitatea construcţiilor acțiunea factorilor interni acțiunea factorilor externi fenomenul de îngheț-dezgheț cercetare experimentală betoane cu lianți minerali sticlă mortare cu lianți anorganici lianți bituminoși materiale din polimeri materiale de izolație metale proprietățile generale ale materialelor de construcție materiale de construcție din piatră naturală materiale din produși macromoleculari lemnul și materialele pe bază de lemn materiale de vopsitorie materiale plastice apariția dezvoltarea perspectivele materiale plastice armate materiale utilizate armarea maselor plastice termorigide materiale plastice termorigide proprietățile stratificatelor încercarea și controlul materialelor plastice procesul tehnologic lemnul materiale de construcție din lemn pietre artificiale din pământuri arse pietre artificiale produse industriale construcții pe bază de lianți materiale pentru lucrări de izolații materiale diverse legături chimice stările de agregare coroziunea metalelor și mijloace de protecție caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor de construcții materiale de construcții din polimeri noțiuni de chimie fizică metode nedistructive de încercare a materialelor produse din piatră naturală de construcții materiale de construcții din sticlă materiale de protecție și finisaje hidroizolații amplasate la infrastructură cimentul clincherul și constituenții săi mineralogici procesul de întărire al cimentului acțiuni corozive asupra pietrei de ciment structura betonului contracția și dilatația betonului elasticitatea și curgerea lentă a betonului rezistența betonului la compresiune ruperea betonului coeficient de omogenitate durabilitate și impermeabilitate deformația betoanelor masive clasificarea metodelor nedistructive de încercare a betonului metode de rezonanță metode ultrasonice de impuls metoda undelor de suprafață metode mecanice de suprafață metode atomice metode electromagnetice metode combinate factori meteorologici climatul interior clădirilor comportamentul termic al clădirilor consumuri energetice ale clădirilor expertiza energetică a clădirilor existente certificarea energetică a clădirilor repere legislative auditul energetic al clădirilor placaje tapete ferestre și uși normativ cofrajele și susținerile lor armarea betonului executarea lucrărilor de betoane procedee speciale montarea elementelor prefabricate controlul calității lucrărilor sisteme de încălzire încălzire cu aer cald bilanțul de umiditate climatizare tratarea aerului aerul umed baze climatice parametrii de calcul ai aerului interior aporturi de căldură degajări de căldură calculul debitului de aer alegerea agregatului problematica conformării termo-higro-energetice clădire de locuit modelarea schimburilor termice prin elemente de analiză soluții constructive îmbunătățite proiectarea termo-higro-energetică a clădirilor analize pe modele spațiale metoda câmpurilor plane secționale proprietățile fizico-mecanice materiale termo și fonoizolatoare clasificarea și descrierea materialelor termo și fonoizolatoare folosirea materialelor termoizolatoare în construcții folosirea materialelor fonoizolatoare în construcții și instalații eficiența economică a izolațiilor izolare fonică condiții de amplasare clădiri de locuit tipuri de clădiri de locuit și gruparea lor dotările zonei de locuit rețeaua stradală parcaje bilanț teritorial indici și indicatori specifici locuirii probleme generale definirea problemelor de eficiență economică elemente de calcul specifice căi de acționare pentru soluționări eficiente metode de calcul și indicatori aplicarea metodologiei fundații management tehnologii îmbrăcăminți asfaltice autocad aplicație 2000 fișier desen tehnologie energia solară construcții solare centrală termică resurse energetice statistica geometrie debit desen tehnic sistem arcGIS clasă de relații arcWiew 8.1 arcEditor arcInfo hidrometrie memorie incendiu emisii aplicații calcul funcții eliptice optimizare aerocartograf îndrumător pentru ingineri formule, tabele analiza gaz-cromatografică analiza spectrală matrice rigide tahogramă seismogramă tunel Vasto extruziune calcul structural baraj dig cartografia clubului alpin software utilizare calculator HTML Power Point Corel Draw imbunatatire imagini digitale surse fotografie digitală teoria cuantică a interfeței minte,materie si Pauli locul minții dumnezeu și lumea sufletul liberul arbitru spațiul și timpul materia și forța transmisia căldurii hidraulica instalaţiilor protecţia termică a clădirilor calcul hidrotermotehnic de dimensionare a conductelor pompă de căldură nanocompozite apă caldă reglaj regularizare pod rutier restabilirea provizorie a circulaţiei pe poduri de cale ferată avariate suprastructuri de poduri de cale ferată infrastructura transporturilor rutiere automatizare program de calcul EMRTH schimb de radiaţii echilibru termic autoechilibru termic Rietschel şi Raiss zgomot analiza lemnului pompe de căldură noxe centrale termice panouri fotovoltaice ventilare sistem de epurare sisteme de canalizare gravitaţionale energii neconvenţionale condiţionare presiune comprimare reducerea intensităţii energetice sistemul SCADA ciclu cogenerativ recuperarea energiei de detenţă monitorizare pompe de căldură noxe centrale termice panouri fotovoltaice ventilare climatizare sisteme de canalizare gravitaţionale sistem de epurare potenţial energetic geotermal casa solară schimbător de căldură tubular coaxial nonofluide în sisteme solare energii neconvenţionale organizare procesuală conducere analiză managerială analiza datelor acustica sălilor şi sonorizare acustică geometrică metode de determinare a acusticii unei săli criterii de evaluare absorbţie transmisie materiale utilizate pompă volumică aparataj hidrostatic de comandă ambreiaje şi frâne hidrostatice transmisii hidrodinamice modelarea şi simularea sistemelor hidraulice grafică computerizată hardware software aplicații ale VR materiale sinterizate ceramice polimerice compozite securizarea serviciilor FTP POP crearea conturilor utilizator conectare prin www software opţional depanare resurse utile criptarea traficulu selecţii şi forme transformarea obiectelor desenare cu instrumentul Pen culoare pictură text straturi combinarea formelor şi a culorilor simbol lucrul cu pensule şi peniţe efect grafic folosirea efectului 3D Adobe Bridge Version Cue pompă de căldură materiale metalice feroase neferoase aliaje concept de proiectare norme de proiectare seismică criterii de regularitate metoda de calcul structural verificarea ductilităţii proiectare disipativă program PFRAME modelarea structurii program ETABS infiltraţii spaţii vectoriale izomorfism forma canonică Jordan inegalitatea Cauchy-Buniakowski-Schwartz, procedeul de ortonormare Gramm-Schmidt conice cuadrice curbe în spaţiu curbe plane suprafeţe în spaţiu transformări în spaţii euclidiene sistem de ecuaţii liniare calcul vectorial spaţii vectoriale forme biliniare spaţiu euclidian teoria generală a conicelor introducere în POO introducere în STL cutii ascunse Greedy probleme ordonării datelor recursivitate backtrucking programare dinamică captarea apei reţea de distribuţie staţie de pompare aducţiune tratare norme tehnice model digital metoda elementului finit program de calcul GEOSTUDIO modul SlopeW SeepW infiltraţii stabilitate sistem complex computerizat pentru verificare diagnoză şi testare finală siguraţa şi securitatea sistemului de transport feroviar expertiză verificarewa deplasărilor calcul static neliniar mecanism optim de disipare a energiei metoda spectrului de capacitate probabilităti de avariere structuri compuse norme europene calculul numărului de conectori rezistenţa dornurilor efort de alunecare grindă compusă studii numerice metode de execuţie reabilitare termică modelarea comportamentului termic dinamic model matematic achiziţia şi prelucrarea datelor experimentale monitorizare aer condiţionat cuvă de stocare cuvă de balast fenomen de oboseală ductilitate metode simplificate de calcul nervurile platelajului antretoze modelare structurală verificări echipament hidromecanic turaţie amplasare cavitaţie injectoare calcul static neliniar, calcul dinamic structură regulată model 3D structură în cadre neregulată în plan armarea structurii armarea cadrului rotiri secţionale deplasări relative de nivel curbe forţă-deplasare aducţiune centrală hidroelectrică protecţia muncii poluant protecţia factorilor de mediu gospodărirea deşeurilor rugăminţi ascultate nuvelă neterminată cercetări experimentale transmisii mecanice cinematice electroeroziune transmisii planetare angrenaje precesionale proiectare computerizată metodă de evaluare a preciziei de execuţie modelarea CAE a transmisiei planetare precesionale model 3D electroeroziune laser flux de electroni moletare prin rulare modelare stare de eforturi dimensionare calcul neliniar mecanism de cedare elemente structurale GIS hardware software registraţie georeferenţiere scanare laser terestră hărţi de risc şi de hazard topografie inginerească reţea edilitară fotogrametrie digitală analiza rocilor surse de erori deflecţie reabilitarea tunelurilor tehnologie GNSS bancă de date reţea de îndesire ridicare staţie totală nivelmetru geometric înregistrări satelitare drumuire poligonometrică sistem de scanare ScanStation licenţă dimensionare calcul liniar elastic model "STRUT-AND-TIE" modelare metoda câmpului de compresiune modificat analiza pushover perete armătură rigle de cuplare cerinţe structurale EC8 coduri de proiectare internaţionale forţe orizontale seismice calculul eforturilor mortar agregat liant strat de amorsaj grund tencuieli umede tencuieli decorative utilaj manşoane filetate metode de prindere proiectarewa îmbinărilor conectori cu prag conectori cu expansiune ancore chimice elemente modulare BSF cofraje modulare înglobate termoizolante spumă poliuretanică rigidă pulverizabilă fibre celulozice celuloză regim dinamic încercări la impact încovoiere prin şoc deformabilitate solicitări statice metodă numerică tehnici de lucru desenare editare cotare blocuri reprezentări tridimensionale reţele modelarea solidelor organizarea şi tipărirea desenelor personalizarea mediului de lucru funcţii numerice elemente de electronică aparate de comandă sisteme automate cu multiplezoare reţele Petri control comandă fuzzy simularea sistemelor dinamice limbaj DBMS modelul entitate-relaţie memorarea datelor structuri de indecşi la tabele de date algebră relaţională operaţii adiţionale algoritmi de construcţie securitatea şi protecţia datelor baze de date distribuite tipuri şi operaţii de date metode clase ale limbajului programare orientată pe obiecte excepţii programare vizuală cutii de dialog graphics animarea imaginilor condiţii de mediu alimentare cu apă distribuţie canalizare confort termic încălzire sistem de iluminat calitatea aerului detectarea focului alarmă acustică cod de proiectare seismică evaluare indici medii orientativi valoarea clădirilor preţ tarif producerea betonului executarea lucrărilor de beton armat standarde de cost investiţii fonduri publice organizarea practicii aparatura metode de măsurare verificarea rectificarea instrumentelor ridicări topografice planimetrice altimetrice mediu de programare operator aproximarea rezultatelor structura programelor MATLAB implementare software calcul matricial calcul diferenţial calcul vectorial grafică personalizare acoperirea cu beton a armăturilor calculul eforturilor elemente de încovoiere stare limită la încovoiere fără forţă axială forţă axială de compresiune flambaj prion încovoiere torsiune încărcări echivalente metoda trapezoidală model digital triangulaţia Delaunay hardware software scanare registraţia georeferenţierea datelor legea nr.307/12 Iulie 2006 strategie de lucru produse Hexadome sisteme de comandă şi control cupolă tip HEXASTEEL DOP contactori electrici cinematica instalaţie de captare şi conversie geamandura microcentrala hidropneumatică transport urban trafic disfuncţionalitate strategie de dezvoltare finanţare program operaţional regional parteneriate public-private confort izolaţie fenestrare ventilaţie generare de energii mixturi asfaltice fluaj dinamic lianţi hidraulici speciali HOLCIM dimensionare analitico-empirică a structurilor rutiere suple semirigide ranforsări modelare numerică reabilitarea drumurilor evaluarea lucrărilor de întreţinere modelare analiza pushover structură plană structură spaţială studiu numeric politică de coeziune resurse financiare orientări strategice comunitare plan naţional de dezvoltare programe operaţionale sistem de implementare management financiar monitorizare control publicitate rambursarea cheltiuelilor elemente de limbaj programare orientată pe obiecte programare generică Standard Template Library - STL drifturi, porotherm cod de proiectare P100-1/2006 cod de proiectare CR6-2006 zidărie nearmată - ZNA cărămidă plină presată - CPP ciment portland hidratare pulbere cenuşă zburătoare aditiv dozarea superplastifianţilor agregat proprietăţi domeniu de utilizare proiectarea compoziţiei euronorme SR EN 1993-1-5 structuri metalice de poduri stabilitatea tablierelor poduri rutiere consolidarea grinzilor metalice suprastructuri de poduri siguranţa la oboseală comportarea podurilor hobanate la acţiuni seismice incertitudini semantic-culturale cultură lingvistică manipulare cenzurarea cuvintelor evaluarea răspunsului seismic model analitic pentru calculul inelastic procedee neliniare de calcul structural metoda spectrului de capacitate metoda spectrului punctului de curgere consolidare materiale compozite laminate comportament la încovoiere sisteme de ranforsare cod de proiectaremod de cedare tipuri de fisurare maşini pentru mărunţire sortare mestecare umezire taiere fabricare fasonare modelare stare de eforturi calibrarea consolidare forfecare dilatanţă prototipare rapidă (RP ) EBM structuri lattice analiză cu element finit (FEA) reconstrucţii 3D biomecanica articulaţiei soldului modelare degradarea structurilor rutiere modele de proiectare metoda SHELL metoda AASHTO metoda elementului finit evaluarea capacităţii portante modelare numerică eroziune electrică electrod filiform precizie rugozitate microcontroler sisteme expert hardware software modelare staţii de tratare a apei proces de decantare a apei teoria DLVO filtrare rapidă modelare matematică simulare cadre îmbinări disipatoare de energie cutremur armătură acţiune seismică model analitic evaluare analitică echipament de control semnalizare detector de incendiu protecţie concept"Building Management System" (BMS) management energetic protocol de comunicaţie sisteme virtuale de vizualizare simulare program FDS traductor de măsurare debitmetru cinematic mecanism reductor-integrator interpolare senzor optic acceleraţie presiune algoritm model coliziune filtrare semnal transformare mişcare polară ondulaţiile geoidului derulare cinematică animaţia 0 rotaţie de reţea efect de intrare metode de simulare softKuli modeFrontier transfer termic calcul termic nervuri ondulate optimizare investigaţii de teren modelul consolidării 1D modelul consolidării tridimensionale Biot modelul Cam Clay calitatea în construcţii standard de calitate legislaţie degradarea construcţiilor comportarea construcţiilor la tasări inegale cedări de reazeme şi diferenţe de temperatură acţiune gravitaţională şi seismică monitorizare investigare managementul calităţii modelare 3D scanare optică prelucrare imagini radiografiere rezonanţă magnetică nucleară tomograf tensiuni deformaţii evaluarea mixturilor fisurare deformaţii permanente agregat filer bitum metoda Superpave metoda Marshall condiţii de calitate compactare rigiditate curbe directoare fluaj model statistic fenomen de făgăşuire vâscozitatea bitumului metoda belgiană diagrama ciclurilor limită Haigh dreapta Goodman ecruisare microduritate HVD solicitări mecanice tensiune încercări mecanice model algoritm domeniu spaţial vector microprocesor imagini digitale transformata KLT transformata SVD curgere cu vîrtej funie control injecţie de apă stand experimental investigare simulare numerică 2D axial simetrică coeficient de recuperare pulsaţii de presiune excavatoare buldozere autoscrepere încărcătoare drăgi refulante autogredere sistem de cifrare metoda transpoziţiei sistem mixt generatoare pseudoaleatoare calcul în corpuri Galois lema chinezească a resturilor protocol Diffie-Hellman canale subliminale resurse software atac în mediu de implementare aprovizionare materială structura societăţii personal analiză economico-financiară potenţial financiar indicatori de eficienţă manipulare depozitare ambalare evaluarea acţiunilor analiză modală calcul static liniar calcul static neliniar elemente structurale oxidare coagulare filtrare proces de aerare masa de contact reactiv chimic scaner laser terestru tehnici de înregistrare erori ale axei în TLS procesare tridimensională modelare geometrică surse regenerabile strategie naţională energie solară eoliană energia biomasei cadrul legislativ captare aducţiune debit putere instalată evaluare economică analiza cost-beneficiu sistem grad libertate program de calcul SAP 2000 MATH CAD metoda elementelor finite caracteristici geofizice seismice Iordania cutremur model matematic construcţii din beton construcţii metalice evaluarea capacităţii de disipare a energiei model fizic modelarea structurii dimensionarea armăturilor grinzilor stâlpi cod de proiectare CRO-2005 cod de proiectare seismică P100/2006-1 criterii de creştere a eficienţei performanţe financiare indicatori de performanţă managementul organizaţieirentabilitatea capitalurilor ( profitabilitatea ) ratele valorii de piaţă clor hipoclorit compuşi organici dioxid de clor componente EJB design performanţă construirea stratului Web intereoperabilitate EJB problema Cauchy ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi variabili coeficienţi constanţi ecuaţia Euler metoda Runge-Kutta serie Fourier formule integrale calitatea apei rugină biofilm tratament control monitorizare calibrare model matematic reţea de distribuţie pierderi specifice de căldură regim staţionar regim dinamic izolaţie termică material termoizolant analiza pushover analiza time history metoda spectrului de capacitate metoda Newmark proces de fermentare control sistem de colectare rampa ecologică coeficienţi de expunere calculul forţelor globale din vânt determinarea deplasărilor maxime de nivel acceleraţii maxime de vânt managementul dezastrelor strategia UE prevenire risc seismic inundaţii calcul static neliniar capacităţi de rotire plastică deplasări relative de nivel modelarea neliniarităţii evaluarea structurii calcul static neliniar capacitatea de rotire plastică în elementele structurale fundaţie evaluarea structurii ipoteze de calcul static neliniar deplasări relative de nivel capacităţi de rotire plastică verificarea cedărilor fragile din elemente evaluare seismică prin calcul a structurii încărcarea clădirii stabilirea clasei de risc seismic contravântuiri de oţel cu flambaj împiedicat calcul static neliniar (Push-Over ) deplasări relative de nivel capacitate de rotire a elementelor ductile capacitatea de preluare a forţelor tăietoare articulaţii plastice în structură contravântuiri metalice cu comportare elastică inelastică model de consolidare răspunsul la forfecare a pereţilor evaluarea încărcărilor model de calcul condiţii seismice evaluarea calitativă stare de degradare evaluare analitică prin calcul factor ecologic geomorfologia zonală conductivitate hidraulică condiţii litologice eficienţă economică model Neumann-Morgenstern model liniar Shanon-Weaver aerare membrane rigide securitatea muncii straturi hidrofuge metode fizice metode chimice tehnici de drenare metoda electro-osmozei lucrări de captare a apei aducţiuni rezervoare de înmagazinare a apei staţii de pompare reţele de distribuţie a apei lucrări de întreţinere staţii de tratare a apei tehnologie gospodărirea de reactivi decantare filtrare dezinfectare reţele de canalizare reabilitare staţii de epurare exploatare protecţia mediului politică de dezvoltare structuri parteneriale fonduri structurale regionalizare instituţionalizare fond social european administraţie publică audit publicitate fonduri europene nerambursabile acustica construcţiilor izolare acustică confort acustic absorbţie, reverberaţie crearea elementelor grafice utilizarea textului editare simboluri animaţii elemente audio video limbaj ActionScript optimizarea conţinutului Flash instalarea extensiilor resurse proiectarea testarea fundaţiilor de adâncime mecanisme de nivelare ripare de burat distribuitoare profilatoare reprezentare formală cercetare calitativă prognoză medicală bazată pe imagistică microscopie virtuală cognitivă încalzire climatizare circuite electrice sisteme de iluminat rezidenţiale şi comerciale echipamente scule instalare reparare sticlă tâmplăria ferestrelor geam Low-E execuţia şi montarea geamurilor geam termoizolant standard normă încălzire ventilare climatizare producerea apei calde sanitare tehnica frigului model digital model matematic software GEOSTUDIO simulare numerică viitură cutremur rezistenţă probabilitate de cedare evaluare pagubă determinarea riscului amortizare tehnologii fundamentale folosite la executarea instalaţiilor încălzire centrală instalaţie sanitară instalaţie electrică ventilaţie antemăsurătoare calculul duratei activităţilor grafic de eşalonare fizică a execuţiei evaluarea lucrărilor calitatea în construcţii recepţie autorizarea executării lucrărilor compotrament haotic exponent Lyapunov diagrame de bifurcaţie atractor haotic canalizare poluare apă staţie de epurare situaţie de risc stiluri fizice de text liste tabele imagini metadate multimedia imagini hărţi formulare cadre vibraţii ambientale efectul interacţiunii teren-structură măsurarea cu staţie portabilă modelare calibrare analiză dinamică liniară a modelului structural calibrat organizarea activităţilor de prevenire boli profesionale accident de muncă echipament de protecţie ealuarea riscurilor plan de prevenire şi protecţie algebră matriceală mecanica construcțiilor nod bară dreaptă bară curbă vizualizarea documentelor Illustrator instrumentul Gradient fizică matematică calcul operaţional transformare Laplace Fourier funcţie complexă calcul variţional sistem securitate sistem alarmare reglementări legale detector de fum dispozitiv automat de alarmare acţionări automate condiţii de montare tehnologii moderne siguranţă metoda elementului finit modelarea comportării pământurilor cutremur acţiuni excepţionale model echivalent liniar model vâsco-elastic Kelvin-Voigt accelerogramă interval mediu de recurenţă modelarea răspunsului seismic calitate ISO 9001 audit evaluare furnizor producţie risc eficienţă editarea de imagini programul Adobe Photoshop metoda Schneebeli metoda Piaskowiski-Kowalewski metoda Huder metoda prismei alunecare de teren prognoză frecare uscată model mecanic metode de aproximare principiul metodei contactului dinamic neneted stabilitatea stărilor de echilibru simulare numerică statistica matematica teoria variabila sisteme derivate calcul standarde metoda pipe jacking investigaţie geotehnică vestigii tehnologia ceramicii oraş roman forum romanum locuinţă romana drum construcţii militare monumente meşteșug deformare elastică stabilitate bare metoda eforturilor grinzi continue bare curbe cadre cu noduri fundamente financiare clasificarea costurilor asigurarea calităţii defecte managementul costurilor numere complexe plan complex monogene olomorfe analitice teorema reziduurilor planificare asigurare reţea informaţională diagrama Pareto diagrama Pert diagrama ISHIKAWA metoda celor 7M dispozitive de prindere maşini-unelte fezabilitate reglare analiză control electroeroziune asamblare sudură sistem CAPP automatizare model geometric eroare dimensională model static cvasi-static torsor epuismente stabilitatea taluzurilor estimare amplasament sprijinire simplă faliment ICQ configurare arhiva de mesaje navigare agent termic transfer de căldură calcul termic SGBD Access redactarea datelor interogare AutoCAD Map sistem de coordonate globale activitate chestionar determinism model percepție socială catalog cronologic diferenţă finită ecuații cu derivate integrare numerică metoda relaxării metoda deplasărilor inginerie industrială metodologie sociologică dezvoltare progresivă inovarea ofensivă verbe spaniole forme verbale corecte exerciții puzzle-uri control fuzzy staţie centrală BENS prevenire eforturi din presiune hidrostatică presiune hidrodinamică grupare specială de încărcări SeismoStruct structură rutieră compozită forfecare temperatură elasticitate liniară oboseală modelarea propagării fisurii fisurometru termostatat impermeabilitate strat de uzură simulare întreţinere criterii de performanţă intervenţie drum naţional poluare apa substanţe chimice poluante aer substanţe toxice aeropurtate purificare standard floră microbiană metode de depoluare reziduuri solide protecţia calitătii solului prevenire combatere calitatea aerului instalaţie de climatizare detectarea incendiului iluminat natural iluminat arfiticial protecţie solară calculul barelor statică eforturi secţionale deformaţii tensiuni întindere compresiune centrică forfecare torsiune încovoiere compresiune proiectare tehnologie interfaţă implementare reutilizarea clasei reorganizarea ierarhiei de clasă descompunere în operaţii elementare caracteristice exheritance termoreglare centrala termică staţie de hidrofor difuziune sonoră interfonie alarmă control de la distanţă siguranţă sistem de management al clădirilor stabilitate taluz alunecare de teren metoda Fellenius Metoda janbu grad de risc seism program Aztec-STAP cutremur inginerie seismică calcul seismic protecţie seismică modelarea izolatorilor disipatori modelarea structurilor eficienţă algoritmi fişiere text subprogram recursivitate metoda backtraking structuri de date înlănţuite alocate dinamic grafuri arbori liant puzzolanic undă hidroagregat perturbaţiile unei structuri maşini utilaj instalaţii construcţii industriale surse perturbatoare microcontroler PIC18F252 centrală incendiu metoda automatelor cu contacte şi relee sistem de inteligenţă artificială logică fuzzy reţea neuronală artificială sistem expert mediul Matlab tipuri de date matrice tablouri reprezentări grafice programare în Matlab elemente de calcul algebric şi statistic operator controlul fluxului şiruri de caractere matrice manipularea controalelor HTML pagina web programare orientată pe obiecte fişier baze de date modul cookie e-mail sesiuni grafică interactivă sisteme de gestiune Access managementul firmei informatica managerială aplicații Access FoxPro modele de optimizare programare liniară optimizare în rețele programarea conică de ordinul doi baze climatice sarcini termice de calcul bilanţ de umiditate procese complexe de tratare a aerului compriare mecanică calcul termic proces ireversibil absorbţie ejecţie compresor mecanic adiţional instalaţie Carrier instalaţie Trane aerodinamica atmosferei strat limită structură turbulentă captator eolian turbină politică de dezvoltare regională politica de coeziune fond social european comitetul regiunilor banca centrală europeană agenţie pentru dezvoltare europeană consiliul naţional de dezvoltare regională program operaţional proiectul DELTA abordări inovatoare proiect SEE MMS (SouthEast Europe mobility Management Scheme ) metodologie abordare populații finite sondaje aleatoare populații grupate populații stratificate control statistic calculator informaţie internet învăţământ la distanţă portaluri educaţionale şcoala online tehnologia educaţiei ( SEI) biblioteca virtuală LCMS - Learning Management System platforma MOODLE dezvoltare durabilă monitoring resurse de apă resurse de sol degradare poluare îmbunătăţiri funciare hidrologie potenţial ecologic studii pedologice Engleza de bază în ştiinţă publicarea filmelor Flash publicarea în SWF crearea fișierelor grafice PNG statica corp elastic tensor metodă variaţională întindere compresiune încovoiere bare drepte standard ISO 9000 concepte fundamentale de măsurare sisteme industriale de măsurare a greutăţii calibrarea balanţelor măsurarea presiunii forţă temperatură standardele de măsurare electrice infrastructură meteorologie ingineria vântului dinamica fluidelor ecuaţiile Navier-Stokes modele numerice fonduri structurale previziuni financiare greşeli în programele operaţionale baze de date grile de evaluare controlul şi informarea investitorilor presiune pasivă teoria lui Coloumb culee metoda grafică Culmann soluţii analitice eurocod calculul infrastructurii presiune seismică măsurători geoelectrice cutremur inundaţii alunecări de teren fotogrammetrie teledetecţie LIDAR geodatabase topologie întreţinere reparaţii indicatori performanţă protocoale mail în internet arhitectura e-mail configuraţia esenţială baze de date fişier sendmail.cf configuraţii m4 speciale stopare spam securitatea programului internet instalare server directive module găzduire virtuală codurile server-side include multiplexare redirijare jurnalizare în server securirtate generică Secure Sockets Layer referinţe online arhitectura sistemului protocoale pachet de programe configurarea resolver-ului configurare avansată securitatea sistemului testare fişiere jurnal sisteme de iluminat mediu luminos confortabil surse de lumină corpuri de iluminat calcul apreciere calitativă proiectarea sistemelor punere în funcţiune receptori consumator fenomene fizice proprii instalaţiilor electrice funcţionare anormală aparate electrice alimentare cu energie electrică instalaţii pentru protecţia omului împotiva tensiunilor accidentale de atingere instalaţii de protecţie a clădirilor împotriva efectelor trăsnetelor îmbunătăţirea factorului de putere la consumatori instala interfeţe grafice pachete de programe GNOME KDE configurare strat fluidizat instalaţie de co-incinerare surse regenerabile de energie instalaţii termice instalaţii de ventilare-climatizare anclanşare automata a surselor de rezervă sisteme de asigurare a securităţii clădirilor sisteme domotice extracte vegetale tinctură mixturi antioxidante senzor enzimatic Enciclopedie Sovietică Aktualism Enciclopedie Sovietică Golubeanki-Grodovka reglare fuzzy Enciclopedie Sovietică Dokeri-Jelezniakov tipuri de structuri de rezistenţă sistem de placare exigenţe criterii de performanţă sistem structural stabilitate spaţială Enciclopedie Sovietică Zemlea - Indeicy gestionare asigurarea calităţii inspecţie beneficii verificarea contractelor procedura RFI ( Request for Information - Cererea de Informaţii ) furnizarea planurilor planificare testare control în trei paşi hazard natural vulnerabilitate risc specific frecvenţa asteptată a evenimentelor seismice avarii strategii stare de alertă gestionarea situaţiilor de urgenţă planificarea managementului identificarea riscului analiză calitativă analiză cantitativă monitorizare control informatică interfaţă grafică proceduri meniu polimer elastomer compozite polimerice reciclare lemn metal coroziune oţel metale neferoase deşeu captatoare solare tuburi vidate iluminare schimb de căldură sistem termic solar structuri compozite compresor condensator vaporizator aparat frigorific schimbător de căldură mentenanţă norme europene de calitate dig viitură acumulare nod hidrotehnic dragare decolmatare inundaţii poluare depozit ecologic echipament hidromecanic agenţi polunaţi geotuburi breşă inundaţii oţel nealiat tratament termic oţel aliat oţel inoxidabil îmbătrânire forjare din lingou înmuiere detensionare primitive integrale duble triple formula Gauss Stokes curgere cu rotaţie instabilitatea hidrodinamică operatori diferenţiali discreţi frecvenţă critică decizie metodologie acţiune problematici orientare incompatibilitate preferinţă relaţii binare structuri fundamentale evaluare modelare capacitatea de rezistenţă stâlpişori centuri acceleraţia terenului blocuri ceramice mortar moduri de cedare senzori calibrare sisteme satelitare aerotriangulaţia rectificare georeferenţiere stereorestitutoare analitice LiDAR model 3D modelare globlă program Rascor interpolare metoda Kriging Shepard filtrare caracteristici higrotermice material termoizolant date climatice ventilare iluminare bilanţ termic pierderi termice instalaţie de încălzire eficienţă energetică agent termic amplasament geologie hidrogeologie condiţii geotehnice investigare transformare de fază experiment factorial microstructuri fenomen termic calitate reţea topografică calculul volumului model tridimensional aparat Leica SCANSTATION ciclul de viaţă al software-ului dezvoltarea programelor managementul calităţii analiza şi proiectarea structurate modelarea aspectelor statice interacţiunea dintre obiecte aspecte dinamice modelarea sistemului la nivel înalt specificarea restricţiilor în modele UML model de pierdere INITIAL AND CONSTANT - RATE DEFICIT AND CONSTANT - RATE modelul hidrografului unitar HU parametric HU sintetic model CLARK model MUSKINGUM elemente suport avansate modelarea aspectelor structurale aspecte comportamantale modelare arhitecturală fluxuri de lucru şabloane de proiectare propagarea sunetului surse de zgomot izolare fonică standarde acustice risc verificare încercări probe recepţie centrale termice reţele termice exterioare încălzire cu aer cald încălzire prin radiaţie încălzire cu corpuri de încălzire instalaţii de apă amplasarea şi montarea instalaţiilor izolaţii termice amenajări constructive diminuarea zgomotelor şi vibraţiilor condiţii tehnice managementul energetic analiza confortului reabilitare modernizare termică sisteme şi echipamente moderne de încălzire contorizare iluminat interior metoda Plus amplasament caracteristici tehnice constructive regim hidrologic baraj sedimentare suspensie particulă discretă nămol coagulare floculare decantare lestată actifo filtru rapid filtru multistrat sistem de drenaj colmatare optimizare metode de spălare laser cu CO2 oţel carbon nealiat iradiere în regim pulsat experiment factorial modelare matematică suprafaţa tăieturii calitate sudare umedă autoprotecţie calitate certificare structuri imense sudare MIG/MAG manipularea obiectelor de tip schemă actualizarea datelor din tabele limbaj procedural instrucţiuni facilităţi subprograme utilizator declanşatoare osii arbori lagăre asamblări cu filet asamblări cu pene recipient armatură etanşări investiţii active financiare instrumente de credit indicatori statici dinamici randamentul economic evaluare risc incertitudine norme şi standarde europene gama TARKETT de control static instalarea curăţirea întreţinerea pardoselilor montare, rosturi de dilatare, termoizolaţie, izolaţie fonică placă cu nuturi Varionova sistem QUALITHERM 2000 compensator de dilataţie procesarea imaginilor medicale analizaimaginilor dectare automata a VOI diagnostic date scalare limbaj structuri de control tablouri liste dispersii flux de program subrutine, interacţiune cu baze de date scrierea programelor CGI funcţii soluţii trans-platformă mesaj de eroare depanare site de comerţ electronic alegerea tehnologiilor şi a instrumentelor catalog de produse, primirea plăţilor administrarea catalogului coş de cumpărături prelucrarea comenzilor linie de prelucrare a comenzilor tranzacţii prin cărţi de credit evaluarea produselor servicii web program de marketing direct proiect BENEFIT transport public conducere ecologică impozitare transport pe biciclete model LIFT de management tehnologii lemn degradarea tratarea lemnului planşee prefabricate din lemn izolare placare a planşeelor test acustic vibraţii deformabilitate program de finanţare europeană strategie monitorizare rambursare publicitate politică agricolă studiu de fezabilitate documentaţie de avizare a lucrărilor de investiţii criterii de eligibitate managementul proiectului sustenabilitate buget program operaţional sectorial mediu 2007-2013 amplasare investiţii costuri tratarea apei evacuarea apei strategie de eliminare a nămolului principii de acţiune protecţia calităţii apei aer zgomot vibraţii ecosisteme terestre şi acvatice gospodărirea deşeurilor monitorizarea mediului fondul de solidaritate al UE fonduri structurale instrumente preaderare strategie de dezvoltare eligibilitate principii locuinţe gestionarea deşeurilo, transport alimentare cu apă incidenţa sărăciei sistem de planificare strategii de dezvoltare urbană durabile strategie financiară protecţia mediului patriotism avangarda maselor lupta comuniștilor rezistența antifascistă victoria socialismului proiectarea de ansamblu a instalaţiilor sursă de căldură conectare mod de operare punere în funcţiune aerisire controlată energie solară izolare termică protecţia apelor baze de date utilizarea tranzacţiilor administrarea bazelor de date copiile de siguranţă recuperările interfeţe de programare limbaj PERL grafice substanţe poluante surse de poluare modelarea proceselor de epurare aerobă metanogenă optimizarea proceselor de fermentare procese biologice de denitrificare microbiologie cinetica denitrificării biofiltre denitrificare heterotrofă denitrificare autotrofă denitrificare biologică in situ schimbători de ioni electrodializă osmoză inversă programare vectorială liniară fracţionară neliniar programare fractionară bicriterială maximizare generarea mulţimii soluţiilor eficiente fonduri structurale fond social european persoane cu dizabilităţi asistenţă socială sistem de servicii sociale studiu geotehnic apă subterană separator de hidrocarburi norme tehnice accelerare AES paralelizare benchmark primitive criptografice GPU CUDA politică energetică strategie de eficientizare analiză prioritizare opţiuni de execuţie chimia reacţiilor de coroziune carbonatare atac cu clorură protecţie catodică inspecţie testare cu ultrasunete radiografiere grunduirea oţelului instalaţie de pompare mişcare nepermanentă vană de capăt static determinate grinzi cadre arce structuri articulare sarcini mobile structuri spațiale deformare spectru de daune scară de intensitate seismică tehnici şi rezultate ale procesului macroseismic şi experimental rezultate statistice estimări macroseismice estimări experimentale ale intensităţii seismice zidărie amplificări dinamice program Robot Millennium Eorocod 8 Codul P100-1:2006 măsurători în situ aparat GeoSIG GBV-316 programul de calcul ARTeMIS, avarii structurale izolatori de tip Maurer-HDSLEB izolatori de tip Maurer-SI analiză criterială central composite design metoda suprafeţelor de răspuns tipuri de control aplicaţii numerice sistem de control hibrid hidrologie captare canal de aducţiune producţie de energie cheltuieli de exploatare eficienţă economică protecţia mediului confort acustic confort optic energie solară energia biomasei hidroenergia energie termala energie eoliană biogaz biodiesel modelare numerică tehnici fotogrametrice Lidar soft fotogrametric modelare 3D aerofotografiere aerotriangulaţie baze de date GIS tehnologie satelitară metode de măsurare GNSS sistem GPS sistem GLONASS sistem Galileo nivelmetru geometric drumuire sistem de proiecţie Stereografic 1970 sistem de referinţa Marea Neagră 1975 paleoseismologie risc microzonare vulnerabilitate tehnici de consolidare triplă proiecţie ortogonală probleme metrice reprezentare plan metoda schimbării planelor de proiecţie metoda rabaterii proiecţie cotată căi de comunicatii profilul longitudinal al unei căi ferate platformă de teren cu drum de acces organizare industrializare documentare productivitate tehnologii montaj tehnologii fondare echilibru static structuri plane bare drepte arce deformare elastică metoda forțelor metoda deplasărilor emisie de gaze cu efect de seră emisii industriale valori permise pentru emisii activităţi industriale costuri de producţie captare de CO2 depozitarea şi captarea carbonului prevederi legale legi de cadastru general sisteme informaţionale geografice evaluare economică administrator de reţea analist GIS plan de amplasament fonduri structurale şi de coeziune plan naţional de dezvoltare master plan pentru turismul naţional politica de investiţii studiu de fezabilitate plan de marketing eroziune infiltraţie cutremur viitură efect de seră gaze emisii totale anuale de gaze cu efect de seră defrişări tehnologie protocolul de la Kyoto cadru juridic proiectul Habit Change energii neconvenţionale casa ECO biocombustibil maşina ECO gaze cu efect de seră legislaţie straterie energie solară eoliană geotermală hidro biocombustibil integrare în Uninea europeană limbajul JavaScript tehnici de depanare imagini reactive aplicații navigare securitatea sistemului instalare punere în funcţiune monitorizare revizie configuraţia serviciilor de reţea poşta electronică serviciile HTTP firewall reţele virtuale private autentificarea de nivel înalt a utilizatorilor scanare colectarea informaţiilor atacarea sistemelor consolidarea puterii rootkit acoperirea urmelor deducerea parolelor escaladarea privilegiilor intrări secrete contramăsuri atacuri împotriva conectorilor prin apel telefonic centralelor PBX mesageriei vocale şi VPN sisteme parafoc criptografie frauda SSL atacuri prin e-mail energie solară energia cinetică a apei curgătoare sisteme de conversie a energiei hidraulice microhidrocentrale modelare numerică energie eoliană turbină ferme eoliene de mare putere energia valurilor mării studiu de prefezabilitate tehnici de comunicare pentru modulele I/O sisteme de fişiere în SO Linux drepturi de acces prelucrarea fişierelor text gestiunea memoriei crearea proceselor procese în foreground background programare sub shell-ul bash internet agent frigorific instalaţe frigorifică cu comprimare mecanică calcul termic aparat de aer condiţionat tunuri de apă patinoar reducerea consumului energetic izolare termică e_Learning vocaţional web-based Training medii de învăţare multimedia interactive Noile Media psihopedagogie design de interfaţă curs on-line modelare sisteme tehnologii Web pentru IDD hazard seismic vulnerabilitate siguranţă baze de date atribuţii MAI protecţie intervenţie GIS fotogrammetrie digitală cameră ADS 40 fond imobiliar GIS baze de date teledetecţia viiturilor inundaţii risc natural hidrografie scanare Lidar model digital GPS modelare hidrodinamică strategie energie eoliană fonduri structurale program operaţional schema obţinere finanţare certificate verzi finanţare evaluare tehnică şi financiară analiza de impact cost beneficiu investiţie autoevaluare tehnică şi financiară finanţare politici UE legislaţie naţională fonduri structurale investiţii capacitate de cazare turism piaţă de desfacere strategie concurenţă analiza concurenţei metode de publicitate promovarea serviciilor management finanţare studiu de fezabilitate desfăsurătorul investiţiei cont de rezultate lichidităţi cerere de finanţare umiditate filtrabilitate putere calorică fermentabilitate nutrienţi coaracteristici biologice bacteriologice metode experimentale metale grele metodologie de calcul parametri tehnici şi economici ai sistemului hidrotehnic pentru irigaţii evoluţie climatică necesar net de apă deficit climatic creşterea randamentului de funcţionare al staţiilor de punere sub presiune instalaţie de sedimentare bazin de sedimentare ideal politică de mediu cadru legislativ situri contaminate degradarea solului tehnologii de depoluare costuri finanţări investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic armătură faţadă mecanism de transfer cercetare geotehnică a amplasamentului gabioane comportare la solicitări critice tensiuni tangenţiale critice modele numerice elemente finite ortotrope solicitări ciclice bare compozite fără aderenţă protocol de testare stabilitatea miezului metalic evaluarea rigidităţii modelarea comportării efectul supleţii panoului asupra modului de comportare la voalare rigiditate macroelement finit dreptunghiular modelare predimensionare analiza push-over undă acustică transformator grup electrogen echipament sanitar centrală termică instalaţie încălzire ventilare atenuare zgomot tratare acustică a peretelui timp de reverberatie zgomot aeria testarea materialelor metoda arborescenta graf duritate încălzitor coroziune microscop cu baleiaj ( SEM ) fiabilitate control defect optică electronică gradient termic oţel V4Aextra ferită plasticitate stabilitate analiză statistică tratament termic concasor Mobicat fălci şenile sortare alimentator cu bandă siloz buncăr mori cu ciocane calcul sfărâmare macara separator siguranţă model matematic oboseală şasiu articulat durabilitate agregat cu tambur rotativ răcitor malaxor granulator staţii de mixturi asfaltice calcul elastic efect dinamic al modurilor superioare de vibraţie şi suprarezistenţă analiza statică neliniară analiza dinamică neliniară norme de proiectare calcul elastic analiza statică neliniară analiza dinamică neliniară modele de distribuţie normativ metoda Van der Veen metoda Parez metoda Szchy metoda hiperbolica eficienţa calitate statistică date topografice indicator de zgomot efect dăunător strat rutier împietruire lianţi minerali bituminos stabilizator rutier parametri de capabilitate compactor beton ciment uscător instalaţie de malaxare centrale de beton dozator lianţi sisteme de climatizare aer aer-apă detentă directă piscine centre de calcul puţ canadian programare matematica teoria aşteptării teoria jocurilor strategice teoria jocurilor matriciale problemă de transport reţele de canlizare acvifer sisteme de climatizare aer aer-apă detentă directă piscine reabilitare ecologică starea apelor potenţial ecologic analiza cost-eficienţă program expert program de măsuri deformare plastică hidraulică plăci circulare subţiri deformaţii mari ingineria mediului construcţii geotehnică hidrotehnică materiale de construcţii inginerie structurală ingineria transporturilor criptanaliza protocol criptografic securitate autentificare calcul elemente dublu armate elemente comprimate şi întinse axial programare depanare în C++ reglementări tehnice amplasament evaluarea încărcărilor predimensionarea planşeului grindă stâlp evaluare modelare acţiune seismică concepte de proiectare criterii de regularitate calcul structural ductilitate calcul dinamic neliniar modelarea structurii modelare matematică program HECRAS ArcGIS HecGeoRAS pod rulant evaluarea încărcărilor calculul solicitărilor tensiuni locale analiză dinamic neliniară consum de oţel distribuţie de forţe axiale şi momente încovoietoare cadre contravîntuite centric cutremur zonare seismică degradare stări limită - EUROCODE analiză dinamică metoda elementului fundamental modelare combustibilitatea materialelor reacţie la foc rezistenţa la foc management modele de simulare conducte de împingere analiza tensiunilor şi eforturilor model unidimensional metoda elementului finit puţuri drenaj prognoză calitatea apei subterane acvifer bazine de infiltraţie norme tehnice hidrograf reţea de canalizare model matematic modelarea prceselor de transfer termic nestaţionar intr- un perete plan paralel bistrat intrun mediu semiinfinit cu suprafaţă plană geometrie cilindrică şi sferică fluide în mişcare solicitare dinamică deşeu cleşti de demolare tehnologie metode de demolare model matematic mezoscopic aproximare numerică condiţii generale de proiectare calcul structural tipuri de armare seism modele structurale program ETABS suprafeţe autoportante construcţii speciale modelarea prceselor transfer termic nestaţionar perete plan paralel bistrat mediu semiinfinit suprafaţă plană geometrie cilindrică sferică fluide mişcare material compozit laminat tip sandwich lemn Balsa plută melamină rigiditate rezistenţă durabilitate metoda elementului finit design grafic GoLive 5 navigare Web elemente Frame analiză numerică metode de îmbunătăţire a terenului control metoda elementului finit programul PLAXIS 3D TUNNEL modelare optimizarea structurii colţ de cadru modele teoretice şi empirice conducte subterane comportamentul tranşeelor acoperite program PLAXIS 2 DT modelarea elementelor constructive ale tunelului şi ale terenului diagrame sistem bobină-izolaţie-aer model matematic continuu model matematic cu elemente finite monitorizare fuzzy model on-line testare programare cu constrângeri tehnici de căutare asincrone mesaj sisteme multi-agent Netlogo mesaje nogood protecția invențiilor licența obligatorie constituirea depozitului brevete drepturi sisteme cu evenimente discrete auomate reţele Petri sisteme de transport cu zone de acumulare noduri supervizoare implementare. migrare adsorbţie, evaluarea riscului model fizic static şi dinamic ferită de nichel-zinc metode de investigare spectrometrie în infraroşu difractometrie de raze X rezonanţă magnetică metode electrometrice matrice hibridă metoda gel-sol indici de vulnerabilitate expunere la inundaţii susceptibilitate la inundaţii management risc glucozderivaţi acetali pseudoceramide sinteză stereoselectivă tehnica vibrării pământuri solicitări dinamice modelare matematică pirazolo triazoli modelare matematică vibrogenerator cadru de contravibraţie vibraţii de rezonanţă model dinamic productivitate perete diafragmă planşeu suspensie secundară sistem de legătură între cutie şi borghiuri siguranţă contra deraierii încercări experimentale securitate sistem instalaţii detectare semnalizare stingere a incendiilor fum produse de ardere tăiere oxigaz parametri de tăiere sistem CAD/CAM program de conturare echipament fluid frigorific instalaţie frigorifica compresor schimbător de caldura vaporizator condensator transfer de caldură oscilaţii şocuri vibraţii mecanice procese dinamice analiză dinamică model matematic simulare aleator probabilistic automate celulare frecvenţe proprii modelarea prceselor transfer termic nestaţionar perete plan paralel bistrat mediu semiinfinit suprafaţă plană geometrie cilindrică sferică fluide mişcare drum critic calculul elementelor graficului reţea teoria grafurilor metoda drumului critic restricţii temoporale Ştefan Bălan Aurel Beleş Cristea Mateescu Anghel Saligny Radu Voinea Constantin Avram Gheorghe Filipescu Ion Ionescu Panaite Mazilu Elie Radu George Constantinescu Dionisie Germani materiale compozite sistem multifazic structură uşoară stabilitate forfecare anvelopa construcţiei element de închidere stratificat panou sandviş finisaj modern sistem dependent de acceleraţii disipatoare de tip hysteresis dispozitiv cu metale ductile amortizor tip Damptech sistem de izolare glisant pendul reazem elastomer teoria Rankine Coulomb stare de echilibru limită comportare elastică metoda elementului finit stabilitate Liapunov principiul invariaţiei mulţimilor metoda Wong-Leung-Tam metoda directa Liapunov deformaţii grindă oţel-beton eurocode 4 eurocod 8 agent termic transfer de căldură conducţie convecţie calcul termic eficienţă legea radiaţiei termice consideraţii geotehnice concepte de proiectare dinamica structurilor modelare viaduct reabilitare zidărie reversibilitate tehnologie mixtă model numeric consolidare metode de analiză teste de calibrare propagarea undelor modelare 2D preprocesare postprocesare comportare antiseismică reabilitare consolidarea structurilor armare comportare "in situ" zidărie nearmată acceleraţia terenului capacitate de rezistenţă moduri de cedare reabilitare program de calcul structural Etabs elipsoid de rotaţie proiecţii cartografice deformaţii evaluarea încărcărilor predimensionare diagrame de eforturi calcul static neliniar modelarea panourilor de forfecare zidărie nearmată zidărie confinată zidărie armată modelarea structurilor sistem de navigaţie NAVSTAR - GPS GLONASS GALILEO sistem complementar european EGNOS server standarde GNSS interfaţa grafică pentru utilizator format de date al corecţiilor cod de proiectare seismică calcul alcătiurea elementelor din beton ductilitatea de curbură capabilă monoxid de carbon efect măsurarea concentraţiilor management zgomot infrastructură aeropurtată monitorizare standard efect de seră evaluarea impactului simulare numerică materiale din lemn avantajele industrializării ferme inginereşti program de proiectare RoofCon&trusscon conectori multicui agenţi de degradare lemn ecarisat plăci multicui program de proiectare RoofCon sistem aerofotogrametric imagine digitală scaner fotogrammetric model matematic ortofotoplanul aerotriangulaţie proprietăţi domenii de utilizare protecţia contra iradierii cu raze ultraviolete izolare termică siguranţă la foc izolare acustică termoizolaţie vata minerală polistiren expandat si extrudat hidroizolaţie membrane impermeabilitate bitum metalurgia oţelului metalurgia aluminiului forme temporare materiale de formare modele cutii de miez reţele de turnare executarea miezurilor forme din amestec de nisip forme - coji defecte tratament termic pereţi perimetrali substructura portantă spaţiu de ventilare elemente de placare plăci din HPL plăci din fibrocement vată bazaltică HACCP pasteurizare conservanţi antioxidanţi termen de valabilitate modelare matematică sistem de cofrare PERI DOKA program de proiectare a cofrării abateri admisibile sistem de cofrare PERI MULTIFLEX MULTIPROP DOKA DOKAFLEX DOKAMATIC programe de proiectare carton bitumat membrană din polietilenă extrudată PVC mortare hidroizolante materiale de etanşare hidroizolaţii membrane bituminoase polimerice membrane EPDM membrană din cauciuc lichid hidroizolarea inversata a terasei activitate antioxidantă acţiune antimicrobiană cromatografie izomerie geometrică metaboliţi bsorbţie atomică RP-HPLC spectrofotometrie armătură ancoraj pretensionare efort unitar tirant grindă calculul forţei de precomprimare pierdere de tensiune stare limită rezistenţă forţă tăietoare fisură deformaţie compresiune proiectare stare de tensiune grindă dreaptă încovoiere oblică deformații solicitări compuse rezistență solicitare la încovoiere forfecare solicitări axiale flambaj bară dreaptă grinzi program grpef Proiectarea elementelor de construcţii din beton construcţii din oţel clădiri din zidărie proiectarea construcţiilor din lemn conform standardelor britanice şi ale Eurocod Proiectarea lucrărilor de zidărie Proiectarea structurilor din lemn Dicţionar german diagrame de efort grinzi cu zăbrele linii de influenţă structuri în arce deformare elastică bare materiale nanostructurate pulverizare în sistem magnetron pulverizare plasmă tribologia straturilorTi-Si-C managementul proiectelor resurse sisteme informatice Spider Project Microsoft Project planificarea proiectului turbina cu abur laminarea fluidelor schimbător de căldură energie anergie gaz ideal compresor proces de ardere substanţă pură aer umed maşini frigorifice soluţii binare randament termic încercări zidărie calcul secţiuni elemente structură pereţi portanţi expertiză metoda element finit diafragma compozită solicitare seismică structură flexibilă forţa tăietoare de bază limitarea deplasării relative de nivel calculul secţiunilor armătura grinzi de cuplare măsurarea unghiurilor teodolit tahimetria cu fire stadimetrice staţie totală electronică SET 5 SOKKIA diferenţe de nivel drumuire de nivelment geometric de mijloc închisă pe punctul de plecare metoda coordonatelor polare metoda intersecţiei unghiulare înainte măsurarea înclinării construcţiilor modelarea datelor proiectarea bazei de date utilizarea funcţiilor gestionarea utilizarea vederilor indecsilor cheilor administrare securitate optimizare internet rata fluxului de saturaţie intersecţii semaforizate nesemaforizate organizare fluidizare trafic stradal amenajări urbane pietoni biciclişti monitorizare protecţia mediului poluare reţele de transport trans-european logistică siguranţă politica de mediu monitorizarea calităţii aerului reciclarea si prevenirea deşeurilor reţea de nivelmetru model matematic deformaţie calcul neliniar structura de rezistenţă model matematic metoda funcţiilor de stabilitate matrice de rigiditate cadru metalic plan program de calcul model Kelvin model Maxwell algoritm de optimizare condiţii de amplasament analiză dinamică neliniară studiu de fezabilitate analiză seismică reţea hidrografică modelul hidrografului CLARK infiltraţie precipitaţie netă mentenanţă geam termoizolant sticlă criterii de performanţă fenomenul de condens Dicţionar de lingvistică şi fonetică scanare laser terestră erori, componenta software reţele de sprijin tehnologii GSP staţie totală Leica TCR 805 Leica GPS SR 20 Leica HDS 3000 metode de determinare a densităţii materialelor agregate naturale mortar beton lianţi minerali stabilirea compoziţiei betonului materiale metalice încercări mecanice analiza structurii metalelor rezistenţa mecanică tracţiune duritate Brinell rezilienţă macrografie micrografie concepte GIS modelare spaţială metadate standarde de date spaţiale directiva INSPIRE ( Infrastructura Naţională pentru Informaţii Spaţiale ) zeoliţi funcţionalizaţi cu cupru, , , activitate antibacteriană microscop electronic spectrometrie emisie atomică plasmă cuplată inductiv proprietăţi fizice proprietăţi mecanice liant mineral beton pile electrochimici aliaj metalic aliaj neferos polimer materiale de izolaţie hidrologie turbina tip screw eficienţă economică protecţia mediului fezabilitate variabile de program operator VBA controlul codului VBA obiectul Range Selection Excel PowerPoint baze de date Access poşta electronică Outlook casetă de dialog VBA personalizată depanarea procedurilor monitorizare evaluarea încărcărilor calcul static dimensionarea structurii indice de fiabilitate caz de colaps estimarea probabilităţii globale de cedare Analiza discursului distribuţia fluidelor hidraulică şi eoliană turn de răcire editor VBA secvenţe de cod funcţii prdefinite programare structurată module programare modulară interfaţă grafică raport baze de date controale pentru date Distribuţia fluidelor mecanica fluidelor şi termodinamică iluminat fuzibile arc electric calcule factor de putere paratrăsnet branşamente actuatori mişchi fluidici reţea dublu-elicoidală articulaţie cu muşchi antagonici criterii de curgere compresiune forfecare încovoiere modelare dezvoltare durabilă organizarea teritorială analiză sinteză modele instituţionale analiza SWOT transport feroviar transport auto transport aerian transport naval indicatori tehnico-economici organizare staţie pilot calcul termic biomasă deşeu emisii de noxe pulberi în suspensie PM 2,5 PM 10 model matematic ortogonal flux rotoric flux statoric constant bloc de calcul optimal bazin hidrografic spaţii vectoriale spaţii Lorentz serii temporale ecuaţii diferenţiale cu coeficienţi constanţi Mathcad regularizări de râuri căi navigabile baraje de navigaţie ecluze bazin hidrografic diguri traverse canal baraje pilele culeele prag deversant etanşare drenare stăvile strategie tehnică verbală nonverbală tactică, reformulare argumentare demonstraţie standard implementare planificare identificare analiză monitorizare registru de risc matrice diagramă raport alertă eficacitate decizie sistem informaţional plan de apărare encicopedia sovietică tensor deformaţie specifică elastostatică tracţiune-compresiune bare drepte bare tronconice răsucire încovoiere germana ca limbă străină pentru nivel mediu curent alternativ motor asincron trifazat putere randament schemă electrică comandă cu switch pornire grea convertizor static de frecvenţă baraj de derivaţie sistem de captare perete de susţinere pereţi ancoraţi armarea incintei platforma de lucru zid de sprijin schemă de calcul a terenului limba germană ca limbă straină nivel B1 gestionarea optimizată structură rutieră analiză economică sistem de gestiune reţea de drumuri judeţene prioritizarea lucrărilor planeitate viabilitate analiza traficului geomembrană levigat permeat epurare biogaz poluare ecologie biofizică hidrologie hidrogeologie interacţiunea apă-aer-sol sortare tratare mecano-biologică termică geocompozit acustică arhitecturală zgomot aerian echipament test de oboseală robot tratamente termice termomecanice audit model matematic control seismic metode numerice calitate apă diagrame coagulare efect secundar reactiv Vocabularul limbii engleze dicţionar explicativ structurat în funcţie de rădăcina cuvintelor calcul de structuri deformaţii vibraţii strategia administrării drumurilor sistem de gestiune metode de control şi investigare criterii de intervenţie analiză tehnică bază de date analiză economică studiu de fezabilitate Echilibrarea termo-hidraulică a instalaţiilor de încălzire surse de poluare deşeu măsuri de protecţie structură rutieră rigidă capacitate portantă trafic amplasament drenarea apei remedieri adâncimea de îngheţ metoda ACN-PCN numărul PCN resurse de apa potenţial climatic resursă morfoturistică patrimoniu etnografic şi folcloric valoare turistică edificii istorice religioase protecţia mediului tehnici multimedia învelitoare şiţă şindrilă placă bituminoasă şarpantă jgheab burlan urbanism protecţia mediului patrimoniu design patrimoniu urban spaţiu public patrimoniu rural palatul Ştirbei cupolă metalică analiză static liniară analiză static neliniară analiză spectral elastică analiza dinamică stabilitate cadre diafragme clasificarea structurilor structuri mixte beton armat beton monolit stand experimental investigaţie pulsaţie presiune impulsor rotor reproiectare simulare numerică turbulenţă vibraţii mecanice transformare Laplace schemă bloc graf regulator continuu liniar clasic reţea de compensare standard număr real corp serie număr complex spaţiu metric topologie calcul diferenţial formula Taylor poluanţi prioritari periculoşi oxidare electrochimică derivaţi fenolici epurarea apei calitate ciclu de viaţă mentenabilitate mentenanţă teoria sistemelor întreţinere reparaţie proces de reînnoire model dinamic modelare fundaţie,transport echipament reşapare coloranţi geologie investigaţie seismologie reţea de senzori protocol de comunicaţie sincronizare rata de eşantionare bază de date contabilitate geotehnică modelare numerică interacţiune sol-structură artă Manual de investigare geotehnică şi tabele de proiectare Betoane soluri şi materiale pentru autostradă prelucrare GIS procedeu Skyline model de curgere culegere de studii despre interpretare analiză calitativă arbore greşeli eveniment risc individual social calcul variţional multifuncţii diferenţiale sisteme liniare analiza nenetedă principii variaţionale probleme Mayer şi Bolza probleme neliniare gradient con legislaţie depozit deşeuri emisii staţie epurare incineratoare compostare monitorizare psihometrie patologie apraxiile agnoziile sindrom frontal amnezie vulnerabilitate eroziune soluri deşeu iaz decantare fitoconcentrare fitoremediere agricultură litigiu achiziţii publice analiza push-over curbe de fragilitate curba de capacitate a clădirii staţie hidrometrică hidrograf de debit model de inudaţie proces Hec-GeoRas model hidraulic curgere nepermanentă asinteză algoritm genetic circuit cuantic decantoare debite aeroagregat turbină eoliană model Weibull geometria paletei, paletaj eficienţă economică amorfizare turnare vibraţii electromagnetice aliaj primar modelare matematică metoda elementului finit analiză structurală coroziune licitaţie analiza contract proceduri de achiziţii strategie mediu de afaceri integrare strategica analiză strategie naţională dezvoltare durabilă strategie UE analiză analiză economico-financiară evaluare impact fezabilitate asigurarea calităţii investiţie cadre necontravântuite calcul static modelare element structural planşeu centrală termică cazan curbă de solicitare model numeric simulare numerică laborator mobil nedistructiv banc numeric de încercări sistem de reglare automată bilanţ rentabilitate finanţare capital social analiza riscului consolă tablier modelare model spaţial modulul lui Ernst metoda spectrului de capacitate metoda coeficientului de deplasare calcul static neliniar seism vibraţii deplasare gestionarea reţelelor hidrografice inundaţii metode tehnice de evaluare a impactului analiză cuantificare eroare medie pătratică prelucrare statistică drenaj element finit condiţii tehnice strat limită conductă consistenţă nisip grosier teoria Joisel Alexeev Rössing Morinaga degradare avarie inginerie seismică analiza dinamică modelare accelerogramă plan cadastral sistem informatic geografic GIS ortofotoplan hartă tematică bază de date AutoCAD funcţie de autocovarianţă teorema Wiener-Chintchin transformarea Fast-Fourier filtrare matematică traductor biaxial MatLab hidrodinamiocă epuisment drenaj, filtru foraj terasament compactare reţea de urmărire deplasare deformare reţea geodezică nivelment model Gauss-Markov model matematic regresie liniară deplasare deformaţie reţea geodezică nivelment metoda seriilor regresie liniară simplă mecatronică sistem automat mobil robot structura variabilă senzor obstacol mediu de lucru nestructurat metoda Heinze metoda Berta metoda Olofsson turn coş industrial boltă forme de contract model reglementări dispute contract internaţional FIDIC NEC model de calcul SR EN 1992-1-1-2004 încărcări critice echilibru efort-deformaţie model Code 2010 pod rulant încărcare tensiune compresiune stare limită la oboseală flambaj norme SR EN sistem de management de mediu politică de mediu implementare dezvoltare durabilă pila hidro-electrică acumulator dinam electromagnet aparat Morse anunciator comutator galvanoscop parafulger clemă cheie schimbător aparatul lui Herring aparatul lui Herodote transmisiune duplex duplex quadruplex sistemul lui Van Rysselberghe cadastru numerotare ROMPOS ape uzate staţie satelit receptor GPS SOUTH S82-V viitură metoda "lag" metoda cascadei de rezervoare eolian sursă regenerabilă de energie metadate geodatabase modelare hartă analogică digital operaţie Overlay fotogrammetrie teledetecţie plan topografic reţea geodezică metoda drumuirii altimetria nivelment model digital amenajare curs de apă staţie totală tehnologie GPS program Trimble Business Center AutoCAD fotogrametrie scaner aeropurtat model digital platformă de zbor sistem ALS cameră aerofotogrametrică cameră digitală sistem de scanare laser dispozitiv GPS receptor plan digital ortofotoplan reţele de canalizare elemente de calcul hidraulic al reţelelor compoziţia apelor uzate epurare hartă de risc program de calcul beton armat armătură postîntinsă betonare precomprimare terasamente liant agregat apă adaos model reologic vâscozitate lucrabilitate test Vebe compactare tasare penetrare reformare proiectare antiseismică comportare in situ reabilitare consolidare armare medii agresive rezistenţă la coroziune protecţie anticorozivă construcţii metalice beton armat sistem structural dual vibraţie proiectare efort unitar planşeu zidărie metal ceramică beton armat reţea de grindă beton armat monolit grindă vibraţii moment încovoietor secţiune transversală elevaţie eşafod mobil utilaj mobil schemă statică fond funciar carte funciară aplicaţia DDAPT TARRO interacţiune seismică sistem structural solicitare ciclică a pământului forfecare amortizare criteriu DRUCKER-PRAGER criteriul VON MISES fundaţie proiectare stare limită compoziţie structură rezistenţă deformaţii termice compresiune ciclică întindere durabilitate armătură aderenţă beton-armătură programe de arhitectură geometria de plan şi de volum a clădirilor proiectarea structurală conformarea termo-higro-energetică acustică conformarea hidrofugă a clădirilor conformarea la incendii monitorizare efectul presiunii de injectare debit de injectare aer comprimat foraje de monitorizare controlul calităţii lucrărilor controlul apelor subterane parametrii de injectare lucrări de susţinere calcul hidraulic capacitate portantă metoda elementului finit intervenţii reparaţii capitale mânăstirea Radu Vodă mânăstirea Horezu materiale de construcţie consolidare model structural verificarea rezistenţelor construcție căi rutiere prețuri construcții rutiere determinare coeficient văscozimetrul Hoppler Ostwald umiditate măsurare viteză temperatura umiditate izolare termică combatere perete control termic termoizolaţie finisaj plafon protecţie montaj teren de fundare furtun de injecţie membrană lichidă ApaStop bitum polimerizat sistem argilos membrană bituminoasă membrană lichidă mortar impermeabil dispozitiv de acoperire rost profil de etanşare injecţie cordon expandat siguranţă protecţie foc zgomot sistem Units sistem cu panouri acţiune seismică agent coroziv vopsire metalizare defect combaterea coroziunii capsă detonantă NONEL metoda energetică fragmentare excesivă efect seismic metoda HEIZE metoda BERTA metoda OLOFSSON demolare controlată împuşcare control seismic securitate monitorizare corp de rulare ungere elastohidrodinamică frecare lubrifiant aditiv strat limită atmosferic simulare numerică turbulenţă izolator amortizor vibraţii cheson deschis fundare prese de ştanţare turbină eoliană matriţă logica fuzzy sistem expert program TimMold hidroliză enzimatică biocombustibil solvent organic hidroliză chimică enzime spectroscopie absorbţie atomică metoda Lowry modul fotovoltaic încălzire solară electricitate eoliană instalaţie geotermică echilibru acustic protecţie fonduri europene etică marketing Fundamentele mecanicii studiul sistemelor de forţe geometria meselor cinemateca dinamica algebră vectorială forțe concurente forțe paralele centre de greutate solir rigid corpuri rigide teoria plastică simplă metoda momentelor independente structuri uniforme ochiuri drepte structuri cu rigle discontinue principiu energie mediu înconjurător potenţial Gibbs Helmholtz substanţă pură termogazodinamică soluţie binară distilare compresor turbină maşina frigorifică literatură germană perete tronson rost de turnare protecţie izolare etanşare cofraj terasament armătură instalații de încălzire centrală și ventilații indicații fabricare întreținere execuţie calcul analiză montaj lansare cofrag gipscarton pereţi curbi Riflex perete cortină lemn ipsos armat mase plastice faţadă mortar var hidraulic natural drişcuire stropit rabiţ cornişă explozie controlată implozie demolare mecanizată legislaţie siguranţă protecţia muncii proprietăţi mecanice geam sticlă tâmplărie fereastră izolare termică prelucrabilitatea materialelor aluminiu titan cupru regim de aşchiere elemente constructiv-geometrice ale sculelor aşchietoare elemente de aliere impurităţi influenţa condiţiilor de lucru excavator orientare dirijare 3D receptor GNSS ghidare laser sistem hidraulic autogreder model matematic automate secvenţiale releu contact sistem logic combinaţional circuit integrat automat programabil PS4-200 macara traductor inductiv diferenţial sistem de reglare automată modul logic LOGO intrări logice intrări de parametri funcţii speciale programare LOGO zugrăvit tencuit drişcuit tâmplărie placaj pardoseală var ipsos termoizolaţii hidroizolaţii membrane hidroizolante bitum-polimeri terase ranversate reabilitare fundaţie suprastructură fisură ţesere, injectare mortar plombe de beton agrafe din oţel-beton tencuială armată tirant metalic beton armat metoda de turnare tratament de suprafaţă carbonatare procedeu Ocrat vopsire argilă cimentare impregnare cu bitum bentonită ventilare instalaţie electrică instalaţie sanitară cod CR 6-2006 cod P 100-1/2006 deplasare laterală acvifer filtru exploatarea puţurilor fundaţie ape subterane stabilitate hidrodinamică excavaţie pompă debit admisibil foraj de epuisment statică zăpadă vânt grindă structură de cadre deformaţie elastică dinamică vibraţie strat acvifer bazin de alimentare debit deznisipare pompă reţea seismică intensitate seismică spectru răspuns elastic acceleraţii absolute mişcare near-field near-source vitezogramă accelerogramă penetrometru consolidare în edometru forfecare umiditate plasticitate fermentare deshidratare uscare depozitare necesar energetic poziţionare etanşeitate izolaţie termică ventilatie iluminat încălzire poluare camera UV camera IR dioxid de sulf calitatea aerului emisie concentraţie reorganizare producător energie electrică cost unitar actualizat indice concentrare piaţă competitivitate model matematic cotă de piaţă investiţii fotometru solar iradiaţie solară iradiere solară raza particulei coeficient Angstrom factor de turbiditate distribuţie dimensională poluare anrocamente zonare armare mască beton asfalt drenare etanşare îmbinare ancorare reabilitare biomaterial implant evaluare biomecanică analiză numerică modelare calcul ardere calcul eficienţă măsurare parametru centrală de cogenerare schimbător de căldură material metalic ceramic polimer biocompozite pulverizare termică cu jet de plasmă metoda HVOF testare "in vitro" analize de difracţie raze X reabilitare termică panouri solare calcul structural metoda elementului finit eficienţă economică acustică pompe de căldură sisteme frigorifice fundaţii geotehnică pod încălzire model matematic stabilitate piston modulare model topologic geometric generarea modelului digital feature manipulation engine LIDAR arhitectura laică religioasă instalaţii tehnice ţărăneşti meşteşuguri instalaţii pentru măcinatul cerealelor pive pentru pisat seminţe prese pentru stoarcerea uleiului şteamp dulgherit tâmplărit rotărit ornamente populare mori biserici ornamente populare româneşti condiţii tehnice cofraj dulgheresc eşafodaj decofrare predimensionare planşeu tipuri abstracte de date compilare algoritm cozi lista arbore binar tabel de dispersie graf baraj aluviune monitorizare evaluare sedimentare eroziune cititor de bandă cititor electromagnetic interpolator regim optim de prelucrare subrutină reţea wireless construire setare testare procesare date acţiune seismică principii de proiectare fragilitate HAZUS MR4 calcul static neliniar analiza pushover structură predimensionare perete stâlp forţă seismică zăpadă deplasare armare grindă cadru rotire plastică mediu electromagnetic zgomote interferenţe standardizare antenă radiaţie electromagnetică măsurători în zone deschise testare evaluarea emisiilor semnale RF intermodulaţii managementul sistemelor radio seism analiză static neliniară analiza dinanică neliniară forţă tăietoare deplasare orizontală moment încovoietor tasare beton armat seism predimensionare stâlp armare grindă comunicare operaţională eficienţă strategie audit informaţie interviu chestionar management conducerea echipei relaţionare manager-echipă conflict atribuţii, componenţă variante de traseu platforme profil în lung podețe viaducte tuneluri limba franceză abordarea traducerii tehnice în domeniul construcțiilor dificultăți în traducerea tehnică modelare dinamică sistem dinamic liniar rigiditate statică vibraţie concasor psihologie medicină GBAS GRAS WASS MSAS Multi-fuctional Satellite Augmentation System program Galileo reţea SISNET furtună solară ecologie umană antroposfera energetică sistem de apă încălzire condiţionarea aerului surse de apă izolare reprezentări conventionale factor de mediu surse de poluanți radiaţii proiectare hale calculul construcțiilor metalice domeniu plastic elastic hale bare metalice stâlpi contravântuiri surse de poluanţi concentratie calitatea solului floră faună surse de poluare măsuri de reducere a impactului punct de performanţă calcul structural infrastructură deformaţie forţă orizontală rigiditate schemă de rezemare efort cod proiectare CRO-2005 modelare fundaţie teren de fundare model Winkler model CN parametru dinamic tasare deformaţie stâlpi turnuri piloni calcul dimensionare turle metalice rezervoare metalice gazometre conducte metalice buncăre risc natural pagubă grătare site deznisipator măsuri de securitate defecţiuni în exploatare model experimental formal schelă ecran protector ciocan portabil pulverizator cleşti graifăr macara tăiere sfărâmare optimizare model mecanic simulare program MATLAB Simulik vibraţii sistem oscilant politică de mediu planificare analiza control evaluare poluarea aerului deşeu apă potabilă sol rezervaţie naturală apă subterană strategie siguranţă protecţie clădire administrativă rezervor stocare levigat bazin concentrat staţie pompare reţea alimentare cu apă canalizare reţea de transport garaj monitorizare tehnologie REDISET WMX metoda Wolher compactare stabilitate fluaj Marshall ciplă cinematică evolventă evolută rostogolire alunecare cupla de rostogolire cuplă de înfăşurare metode numerice sistem Framing R standard australian program Wood Engine Layout Prime Cad sistem MiTek Pryda Gang Nail impact diminuare exploatare minieră cărbune management integrat depozit de deseuri indicator cantitativ compostare desodorizarea emisiilor instalaţie de ardere hartă învelitoare contravântuiri grinda de rulare stâlp ventilaţie eficienţă energetică materiale granulate concentraţie vîscozitate ape reziduale stabilitatea mişcării difuzia turbidităţii transport hidraulic sub presiune instalaţii de decantare hidrociclon reactor de omogenizare sistem de referinţă şi coordonate ETRS89 model CSCS Country Specific Coordinate System poluarea aerului caracteristici ale particulelor modele globale empirice modelarea fazei fluide simularea numerică directă DNS tehnica de măsurare PIV distribuția zăpezii acoperișuri supraîncărcare luminator beton armat domeniu plastic plăci rezemate console analiză spaţială aplicaţie ESRI ArcSDE aplicaţie ArcGIS Desktop aplicaţie ArcCatalog aplicaţie GIS mobilă model de proiect structura WBS componente de cost constrângeri de resurse mişcare seismică răspuns static model structural program IDARC spectru de deplasare captare electrotehnică electronică topografie curs cu aplicații topografice pentru militari ingineri patrimoniu politica economică piaţă monetară comerţ reţea geodezică poziţionare GPS cinematică surse de erori filtru Kalman stare limită ultimă parametru de pliere modelare computerizată debitmetre electrotermice comportare statică piezocon încercarea de disipare stratificarea pământului încarcare in situ controlulm calităţii verificarea lucrării calcul hidraulic deformaţii norme de securitate boli profesionale echipament de muncă instruire declaraţie prealabilă obligaţiile beneficiarului reglarea căldurii vană circuit modele de reglaj regulator optimizarea intermitenţelor termostat de ambianţă verificarea stabilităţii consolidarea corpului digului centrala hidrotehnică subterană cavernă modelare matematică siguranţa în exploatare a cavernelor hidrotehnice management instrumentarea galeriilor metoda elementului finit proiectare executare verificare calitate lucrări din beton standard control staţie de betoane rezistenţă compresiune in-situ carotă abraziune îngheţ carbonatare agresiune chimică teren de fundare rigiditate acţiuni extreme risc pod evaluare capacitate portantă probabilitate de cedare siguranţă cedare structurală consecinţe normativ de proiectare navigare calibrare cameră video sistem stereoscopic turbină de vânt model Weibull curbă de distribuţie frecvenţă curbă de asigurare coeficient de putere paletă modelare metoda elementului finit tratament termic ecruisare fiabilitate flexibilitate anduranţă normă de proiectare rezistenţă la forfecare dinamică lichefiere metoda Fellenius metoda Spencer metoda Bishop metoda Bray - Travasarou metoda elementului finit instalaţii cu absorbţie soluţii binare principii de funcţionare instalaţii frigorifice dublu efect modelare matematică instalaţie de trigenerare program de calcul instalaţii cu absorbţie solare optimizarea proiectării echipamentelor compresor spiro-orbital ( scroll ) vaporizator condensator modelare matematică proces termodinamic structură panou racord planşeu plafon stălp montaj sistem de rezemare etanşare rost durabilitate siguranţă la foc simulare seism element finit rezistenţă mecanică modelare element finit grindă fisurare distribuită teoria câmpului de compresiune perturbat matrice de rigiditate simulare numerică hidromecanizare amplasament drenaj zid din gabioane stabilitate sol nesaturat dig dren interpolarea Spline simulare rezistenţă forfecare data mining Ant Colony Optimization algoritm generic predicţii Weka turnare continuă fisuri modelare identificare detecţie predicţie reţele neuronale sistem fuzzy GPS reţea de sprijin sistem WGS 84 Sistem de Protecţie Stereografic 1970 nivelmetru drumuire nivelă digitală borne punct de sprijin măsurători GPS metoda statică satelit metodologii de auditare energetică program de eficientizare modelarea proceselor de transfer termic în regim staţionar regim nestaţionar evaluarea consumului anual certificat energetic cost investiţie tehnică model de predicţie a consumului vinciuri palane trolii ascensoare uşoare macarale automacarale unde seismice propagare mediu continuu deformabil vibraţii teren de fundare compoziţie spectrală tasare faliere lichefiere tratament termic sudare sudură T.I.G. sudură M.I.G. modelarea îmbinărilor cu şuruburi EUROCODE 9 cod de proiectare program încercare ZNA ZC solicitare orizontală ciclic alternativă metoda Ţitaru modelare analiză static neliniară transportor mecanic elevator pneumatic rigole acvifer depletat foraje hidrogeologice tehnologie de execuţie calcul hidrodinamic reguli de proiectare a fermelor de acoperiş prefabricate versanţi acoperiş consolă versanţi triunghiulari colţuri tabachere cadre de mansardă vulnerabilităţi potenţiale standarde de proiectare evaluare testare încercări metoda elementului finit rezistenţă stare limită armătură plan de cedare alunecare forfecare stabilitate taluz vegetaţie zăpadă vânt seism amplasament program Stability GEO SLOPE ReSSA 2.0 TENSAR SLOPE PLAXIS metoda Taguchi obtinerea dioxidului de titan metoda suprafeţei de răspuns (RSM) metoda gradientului metoda hidrotermală criteriu de evaluare materiale nearse procedeu de valorificare sistem SCADA echipament buclă turbină cazan tambur centrală termo-electrică analiza datelor vizualizare multidimensională deformaţie GIS conversie fotovoltaică radiaţie solară modelare reţele neuronale sistemul PV-KLA simulare validare microtroler PIC convecţie liberă metoda elementului finit acţiune variabilă analiza modală acţiune permanentă combinaţii de încărcări acţiune permanentă acţiune variabilă acţiune accidentală calcul static liniar analiza modală evaluarea acţiunilor analiză modală deplasare laterală încărcare stare de eforturi încarcare dinamică metoda aproximativă regresie model mulţimi de date statistică descriptivă model liniar serii temporale prognoză mulţime algoritm arhitectură arbore de decizie metodă regresivă serie temporală clasificare bayesiană reţea neuronală prelucrare recuperare negru de fum incinerarea tehnologia Mewa tehnologia Untha anvelopă uzata hardware software concept High Definition Surveying registraţie georeferenţiere eroare modelare evacuare îngroşare stabilizare deshidratare echipament tehnologic densitate volum tensiune superficială sistem electrolitic argilă-apă compresiune unidimensională modelare analiză numerică calcul dinamic vibraţii unde elastice amortizare încercări dinamice încercarea în triaxialul ciclic hidrograf viitură prognoză program Mike 11 modelare interfaţă sistem de operare bibliotecă de sistem descriptor director gestionarea terminalelor semnal capability maturity model intergation instruire proces organizaţional performanţă inovare verificare validare cerinţă monitorizare planificare management proiect risc asigurarea calităţii decizie analiză lipire eutetică fascicul Laser microâmbinare termosonică, microâmbinare hibridă ultrasunete-Laser lemn structură proprietăți fizico-mecanice îmbinare grinzi cadre arce stabilitate transversală longitudinală management planificare modelarea procesului de concepţie platforma integrată de concepţie fabricaţie testare limbaj de modelare transport implementare proiect fonduri nerambursabile fonduri de coeziune autostradă obiectivul investiţiei politică de dezvoltare strategie management obiectiv performanţă analiză bilanţ fond de rulment autofinanţare dicționar francez-englez dicționar englez francez tehnologie GIS ArcGIS 9 sistem de învăţământ învăţământ profesional obiectivele predării-învăţării disciplinelor de specialitate strategii specifice metode didactice reprezentative mijloace de învăţământ plan programă şcolară perete ancore foraj hidroizolare injectare pretensionare misiune obiectiv resurse plan implementarea strategiei control reperaj strategic optimizare globală particule de tip roi algoritm generic dezacord Ţările de Jos artă şi societate în Flandra şi Olanda management economic management riscuri program CEEX resurse umane programe științifice construcția căilor rutiere șosele asfaltate şi gudronate îmbrăcăminţi rutiere bituminoase mașini de săpat hidromecanizare tipuri de agregate concasoare mori pierderi de apă, avarie, reabilitarea reţelei control intervenţie economică indicator de performanţă erori de măsurare salubrizarea orașului Paris în comparație cu marile orașe din Europa patrimoniu programe și tehnici de programare în C tipuri de date operatori structuri clase de memorie tipuri de date PASCAL metode numerice proceduri și funcții grafică aplicații design software proiectare navigare limbaj Visual Basic interfețe utilizator analiză diagnostic tehnico-economic calitate politică tarifară rentabilitate concesiune investiţie management monitorizare evaluare foarfeci hidraulice pulverizator cod de procedură fiscală aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale norme organe fiscale inspecţie inspector competenţa conflict abţinere recuzare prorogarea competenţei termene evidenţă contabilă obligaţii fiscale creanţe, contestaţii producție fizică producție netă autonomie funcțională unitate economică normative economice reabilitare modernizare staţie de pompare reţea hidrogeologică salinizare apă freatică construcții industriale grinzi plăci plane planșee grinzi-pereți construcții rigidizate diafragme bolți arce scări surse de lumină politici de promovare a Lămpilor Fluorescente Compacte ( LFC ) colectarea reciclarea lămpilor fluorescente tub de lumină analiză financiară proiectarea instalaţiilor de iluminat interior entalpie entropie echilibre chimice disociaţie electrochimică a substanţelor electrolit disociere ionică a apei conductibilitate pile polarizare galvanică electroliză electrocapilare coloizi coroziune protecţie anticorozivă diagrame Pourbaix diagrame Evans depolarizarea prin reducerea oxigenului rezistor condensator bobină sursă electrică diodă tranzistor formarea prețurilor de producție venitul net eficiența economică amplificator comparator temporizare generare de semnal circuite logice combinaţionale circuite logice secvenţiale asincrone registru acumulator circuite logice programabile sistem digital electrostatică electrocinetică electromagnetism curent alternativ circuit electric trifazat transformator electric maşină asincronă maşină de curent continuu motor electric putere statică dinamică sistem de bare articulate grinzi cu zăbrele cinematică dinamică inerţie principiul lui d'Alembert lucru mecanic virtual metrologie oscilaţii mecanice unde termodinamică fizică statistică efect Doppler cod de proiectare sursă seismică hazard seismic efect recurenţa magnitudinilor apă brută aerare oxidare coagulare filtrare reactiv chimic deferizare demanganizare aerare oxidare coagulare filtrare clor var permanganat de potasiu ozon mediu ambiant interacţiune deformare temperatură parametru statistic legea Gauss distribuţie Poisson Bernouilli test Irwin Grubbs Romanovski abatere incertitudine sortare aplicaţii vizualizare program de modelare SWMM scenariu de ploaie subbazin receptor materii prime resurse energetice cercetări geologice industria alimentară soft ESRI ArcGIS imagine aerofotogrametrică detectare amprentă generare BUS eroarea de delimitare a construcţiei sistem NAVSTAR-GPS sistem GLONASS sistem Galileo sistem COMPASS nivelmetru masurători GPS sistem GPS Trimble 4000SSE deşeu anilide esteri etilici hidrazine hidrazone activitate antimicrobiană QSAR cartelă cititoare sistem fizic calcul probabilistic teoria informaţiei proces ireversibil neliniar, simulare instabilitate metode numerice raze de stabilitate fractal grafuriscale-free morfogeneză Modelarea comportamentului filtrelor de cărbune activ epurarea aerului interior difuziune macroporoasă dispersie modele dezvoltate simulări liant bituminos reologie aplicata vâscozitate fluaj metode şi tehnologii de reciclare calitatea apei sistem de alimentare a apei canalizare staţie de epurare curgere mediu poros porozitate umiditate permeametru pompare modelare matematică prognoză poluare dispersie bioremediere fezabilitate date hidrografice scurgere unidimensionale Reducerea naturală a poluanţilor în soluri metodă nouă de limba engleză exersare metodă nouă de limba engleză fluenţă enzimă polimer acrilic substanţă de izolare reciclare la rece in situ bazin de sedimentare ideal particulă coloidală proces de coagulare-floculare decantor suspensional decantor pulsator lamelar decantor actiflo norme tehnice calitatea apelor uzate schemă tehnologică filtrare pe membrane staţie de epurare DAUSER CONARA cavitaţie diagnosticare analiza tehnico-economică planificare regională flux procesare cerere soluţionare mediu GIS inflaţie deficit migraţie sindrom birocratic politică externă sărăcia planetei context politic putere militară costuri de capital izolator elastomeric cauciuc amortizor modelare matematică stabilitate flambaj camăşuire dispozitiv Multi-strat cauciuc reciclat frecare modelare matematică uzare ulei hidraulic servovalvă eroziune cuplă sertar-bucşă element finit servomotor simulare agent frigorific calcul termic modelare matematică soft EES realitate virtuală simulator medical osteotomie bilateral sagitală modelare senzor sistem hibrid estimare optimizare element finit consolidare fundaţie perete zidărie coloană pilaştri arc boltă cupolă planşeu evaluare analitică proiectare antiseismică rezistenţă materiale compozite polimerice armate cu fibre izolare seismică limba japoneză expresii noi sudare laser-arc modelare optimizare standarde europene cămăşuire betoane polimerice rezistenţă la compresiune norme seismice coroziunea armăturii infrastructură protocol reţea injecţie de defecte grafuri Markov diagrame de fiabilitate uzură model SHELL ESSO B.R.R.C. forfecare octaedrică fluaj compresiune ciclică încercare Marshall test Schellenberg făgăşuire factor de comportare ductilitate SREN 1998-1 proiectare seismică telegrafia electrică în România energie eoliană metoda cinematică în timp real principiu RTK model 3D reţea planimetrică nivelment ciocan hidraulic foarfeci cleşti graifăr freză rutieră excavator hidrodemolare structura cristalină a oţelurilor profile laminate profile cu pereţi subţiri formate la rece defecte constituenţi metalografici încercarea la forfecare încovoiere rupere fragilă fisură metoda Brinell încercarea durităţii examinare cu ultrasunete etalonare blocuri de calibrare detectare detecţia mişcării detectoare tensiometrice semnalizare activare prelucrarea informaţiilor dispecerate de intervenţie modelare articulaţie plastică analiză dinamică incrementată mişcare seismică uzură rigiditate reprezentare Cole-Cole reprezentare Black tensiune cablu pretensionat sistem Spider încărcare sistem Spider cablu pretensionat panou încărcare pretensionare criteriu de evaluare stare de tensiune acţiune seismică armare modelarea structurii calcul dinamic calcul static neliniar predimensionare încărcare seismică grindă armare perete stâlp calcul static neliniar metoda Van der Kooij metoda Kemmy metoda USEPA metoda Werner metoda Jago-Stanfield metoda Billen-Servais metoda Joret-Levi electroanaliză detectare electrochimică electrod poluant organic metal greu model numeric metoda elementului finit analiză probabilistică PO REGIO POS Mediu detectare estimare segmentare flux optic graph cut procesare video răspuns dinamic instabilitare aeroelastică viteză critică vârtej industrie mecanizare construcții agricultură electrotehnică circulația mărfurilor SR EN 1991-1-4 deplasare liniar acceleraţie forţă exterioară calcul dinamic liniar instabilitate aeroelastică estacadă model vânt zăpadă traversă cadru portal planşeu metodă stare limită normă EUROCODE 3-93 optimizare solicitare permanentă variabilă încărcare axial model montant traversă parapet ancoraj tirant vânt zăpadă matematică derivate funcţii mulţimi structuri subingineri accesare localizare regăsire cuvînt cheie vocabular controlat clasificare catalog on-line, baze de date evaluare metode de citare plagiat surse de informare drept de autor legislaţie comunicare număr internaţional standard referinţe motor de căutare confecţie metalică vânt protecţe laterală zăpadă cadru portal traversă podină montant protecţie picior construcţie metalică acţiunea vântului zăpadă încărcare axială tensiune admisibilă principiu analiză informaţie valoare teren variabilă statistică localizare amplasament drept de proprietate piaţa imobiliară rată de neocupare chirie negociere abordare curgere cu suprafaţă liberă hazard vulnerabilitate risc model numeric strategii de gestionare management Metode de traducere a audiovizualului şi subtitrarea documentarelor studiu de caz forfecare aparat triaxial structură sprijin analiză numerică element finit perete îngropat ancoră presiunea pământului lucrări de susţinere foraj calcul eforturilor deformaţie moment încovoietor armare perete panou ramuri industriale cercetare științifică și tehnologică preț rentabilitate paradigmă explicativă logistică model pragmatic psihologie cognitivistă neuroştiinţe arhitectura culturală neuronală metodologia cercetării antropologie şcolară limba chineză modelare mentală prețuri materiale utilaje nomenclator reglementări practica studenţilor competenţă aptitudini profesionale convenţie cadru regulament resurse de sol protecţie conservare calitatea solului ape de suprafaţă ape subterane modelare eroziune modele de prognoză metoda hidrotermală încălzire rapidă proprietăţi magnetice electromagnetce ecranare coprecipitare metoda solvotermală coproducția statutul societății mixte cooperare internațională turism internațional IMM finanţare credit bancar leasing fond de risc credit comercial forfetare strategie politică de coeziune tendinţă demografică creştere economică schimb de experienţă capitalizare comunicare management competitivitate tensiune încărcări transversale moment încovoietor analiză numerică baraj microtriangulaţie nivelment geometric prelucrarea măsurătorilor deplasare deformaţie eroare bazin de retenţie stabilitate taluz armătură perete contracţie umiditate plasticitate presiune de umflare politică bază de date geografice achiziţionare date hartă digitală hartă analogă măsurători fotogrametrice teledetecţie măsurători satelitare ArcCatalog ArcMap gazometre umede cu ghidaje verticale echipament gazometre telescopice gazometre uscate structurare constructivă închizătoare şi închideri hidraulice gazometre cilindrice podul lui Apolodar contractul suedez şoselele americane Louis Navier John London MC.Adam Paul Sejourne Eugene Freyssinet dr.Fritz Todt Spiridon Yorceanu Constantin Mironescu Aureliu Beles Nestor Urechia Teodor Cazaban Iosef Craus Laurenţiu Nicoară Stelian Dorobanţu Eugen Bratu staţie totală Leica TCR 805 software Cyclone eroare modelare registraţie sistem laser aeropurtat fără pilot High Definition Surveying software CYCLONE interpolare sistem SCANSTATION model TIN Mesh proiectare supraânălţare curbă progresivă material rulant schimbător de cale curbă specială sisteme de proiecţie epură cub de proiecţie reprezentări axonometrice norme şi reprezentări convenţionale planuri de arhitectură faţadă acoperiş plan de detaliu geostatistică modelare deşeu reciclare recuperare ecologie ortofotoplan staţie totală GPS sistem informaţional geografic baze de date spaţiale ArcGIS AutoCAD 2009 abrevieri bibliografie catalog carte interzisă cercetare bibliografică descriere drept de autor organizarea muncii intelectuale surse bibliografice informaţie locomotivă cu abur Diesel locomotivă electrică migraţie om modern raţiune libertate expansiunea filosofie Europa unită patrimoniu probleme din mecanică tehnică generalități Planşee calde şi reci reglementări dimensionări punere în practică reglare fabricaţie pregătirea suprafeţei standard vopsire echipament utilaj bitum microrugozitate duritate aderenţă Iluminat proiectare eficienţă economică control stabilirea politicilor analiza cost - beneficiu evaluare risc accesibilitate modelare matematică transfer de căldură prognoză pompă de căldură schimbător de căldură standardizare analiză obiectiv documentatie calitate resurse umane infrastructură proiectare aprovizionare producţie monitorizare Pragmatică discurs factor de risc manipularea obiectelor praf fum zgomot electricitate droguri alcool monitorizare stocarea datelor bază de date Microsoft Access sistem de gestiune geodatabase reţea hidrografică modelare hidrologică calibrare agregat liant bitum mixtură asfaltică fluaj făgăşuire geogrile georeţele geotextile geotextile geogrile georeţele geocompozite stabilitate fluaj Marshall Principiile cercetării experimentale performanţă post de lucru ergonomie mobilier de birou stres model matematic sistem de forţe centru de masă centru de greutate solid rigid grinzi cu zăbrele echilibru fire omogene punct material cinematică dinamică mecanică analitică curs de apă afluiere presiune hidrostatică vânt încărcare cu zăpadă înmuiere penetraţie ductilitate curbă granulometrică stabilitate fluaj Marshall întindere orieraj teren de fundare dinamică amplasament modelare rigiditate fundaţie tablier culeu răspuns elastic model SAP2000 control structură forjare turnare torsiune încovoiere tensiune tracţiune rezistenţă la oboseală element finit fus maneton fus palier mixturi asfaltice beton asfaltic bitum penetraţie ductilitate curba granulometrică stabilitate Marshall întindere ornieraj Producerea de căldură şi de frig analiza constructiv-funcţională rezervoare atmosferice de depozitare pierderi de produse petroliere rezervoare cilindrice verticale program RCV-EMISII sistem de etanşare flux informaţional limbaj de programare proiectarea arhitectură interfaţă date proiect M-GCBD codificare testare planificare istoria procesului de traducere psiholingvistic neuroștiințific Ericsson/Simon jurnal de traducere protocol de dialog Translog 2006 oculometrie electroencefalografie rezonanță magnetică funcțională tomografia cu emisie de pozitroni pluralism metodologic și triangulație transcripție Krings Hönig Kiralys Göpferich grad de convenționalizare metaforă remetaforizare anizomorfii ciclu de viaţă mode cascadă model limbaj de modelare arhitectură management risc asigurarea calităţii polimeri armaţi cu fibre fibră de sticlă nituire prin frecare fezabilitate audiovizual media competitivitate cooperare teritorială dezvoltare regională resurse umane instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare unităţi hoteliere instalaţii automate de stingere hidranţi spălătorii de rufe adăposturi de protecţie civilă garaj piscine hidraulica bazinelor tratarea apei filtrare dezinfecţie electroclorurare prelucrare statistică probleme semantice gramatici de unificare pragmatică absorbţie accesare achiziţie publică action web audit gramatici DCG procesare morfologică gramatici de unificare structuri de atribute,produl ALE semantică patrimoniu Redactarea şi realizarea planurilor oficiale de reconstrucţie pompă caldură randament dimensionare întreţinere fişier XUL model Box element XUL formular electronic text meniu grilă structură arborescentă urolitiaze spectroscopie în infrarosu spectroscopie de absorbţie atomică homeostazie biochimică amortizare vibraţii modelare dinamică amortizor hidraulic arc elicoidal captator solar plan instalaţie solară Helional Ritter Solar Chromagen Junkers Viessmann De Dietrich pompă de căldură radiaţie solară model matematic Încălzire apă caldă sanitară ventilare aer condiţionat cercetare în mecanică receptor GNSS tehnologie WLAN UWB Infraroşu Bluetooth ultrasunete legea lui Darcy presiune osmotică ionizare pH adsorbţie stabilizare excavaţie decontaminare drenaj metoda elementului finit Scheme electrice ale instalaţiilor de încălzire compactare de suprafaţă compactare de adâncime consolidare vibroflotare vibroînţepare drenare încercare la rezistenţă oboseală eforturi secţionale durabilitate instalaţii echipamente senzori traductor sistem distribuţie ungere răcire injecţie bloc motor cilindru chiulasă cuzinet segment bielă arbore cotit Seminţele vorbirii originea şi evoluţia limbii legislaţie aplicaţia Webcadgen plan cadastral carte funciară reţea geodezică naţională Proiectarea seismică a clădirilor din beton armat şi din zidărie versuri americane POSDRU program structural dezvoltare durabilă finanţare management buget reacţiile alcalii-agregate degradare atestarea conformităţii sistemul 2+ mortar industrial cenuşă industrială risc radiologic activitate puzzolanică proiectare ecologică beton autocompactant produse reciclabile deşeu structura rutieră terasament drept comunitar drept comparat drept intern pedeapsa cu moartea discriminare senat scrutin crearea modelului de proiect calculul planificării simulare finanţare venituri aprovizionare autorizare raport simuarea riscurilor monitorizare dezintegrare radioactivă microbiologie biodegradare modelare matematică modele numerice remediere in-situ geologie hidrologie pedologie potenţial seismic ecologie management eficienţă economică calcul mecanic calculul angrenajului paralel calculul arborilor proiectarea arborilor Patrimoniu Din practica evaluării construcţiilor din beton armat evaluare cost management investiţie analiză metode echipament fundaţie specială de adâncime debit grad de epurare epurare mecanică deznisipator separator de grăsimi decantor primar epurare biologică nămol activat pompare apă uzată pretratarea mecanică societate secretă masa rotundă iluminaţii guvern mondial scop perfid viteză presiune dinamică clădire multietajată amplasament răspuns dinamic viteză critică desprindere vârtej sistem sanitar strategie de informatizare sistem informatic distribuit reţea de dispensare santinelă MediNet MedINS onterpolare pacient sintetic pacient statistic modele parametrice modele dinamice parţiale. pigment termorezistent ion cromorf spectru electronic caracterizare colorimetrică relaţii de izomorfie deşeu de piele cromată glazuri cristalizate pirofosfaţi cupru zinc cobalt hidroliză studiu spectroscopic conductanţă rectificarea traseului fascine gabioane căsoaie cleionaje geocontainer saltele principii de geomorfologie fluvială evaluarea impactului inginerie ecologică măsuri administrative reglementare galvanizare metal greu recuperare valorificare nămol extracţie cu acid sulfuric extracţie cu soluţie amoniacală purificare infrastructura incărcare ductilitatea construcţiilor norme surse de energie alterări hidromorfo-logice verificarea posturilor de lucru cablaj regulator P panouri electrice recepţia sistemelor de gestionare tehnica captor contor detector Refolosirea elementelor de construcţii ale construcţiilor din elemente prefabricate decizie strategie organizare producţie cost preţ finanţe risc asigurare resurse umane planificare evaluare plan de afaceri piaţă de capital ventilator motor toleranţe admise nivel de zgomot aparat de măsură istoria cuvântului generator reglarea surselor de apă măsurarea debitului aparate de măsură tratarea apelor Culegere de studii despre traducere decizie strategie organizare producţie cost preţ finanţe risc asigurare resurse umane planificare evaluare plan de afaceri piaţă de capital managementul proiectelor de execuţie elaborarea gestionarea sistemului de management al calităţii materiale moderne construcţii sustenabilitatea în construcţii managementul riscului ecosistem biologic model static modelarea turbulenţei condiţii limită model bidimensional în elemente finite RMA2 coeficient de difuzie Înţelegerea structurilor Ramblee subacvatice pe sol moale amestec propan-butan radiaţie trmica efect dăunător legislaţie europeană clor algoritmi de reglare automată reglare GPC reglarea turaţiei sisteme de acţionare hidrogeneratoare metoda dublei parametrizări a critewriului Optimului Simetric şoc hidraulic oscilaţie în masă sistem hidraulic stabilitate hidraulică rezonanţă protecţia staţiei de pompare model matematic Aburul resurse termice şi echipamente sub presiune ferită de cobalt proprietăţi magnetice sol-gel compuşi carbolitici analiză termică difracţie de raze X Traducere tehnică traducerea documentaţiei tehnice synchrolite teoria localizării indoor achiziţie indoor jamming GPS Noţiuni de bază pentru scrierea tehnică stil şi formă satelit Landsat SPOT sistem de pozitionare globală hazard seismic unităţi de vorland metoda elementului finit stress tectonic precizie de prelucrare calitatea suprafeţelor bucşa, arbore rugozitate rezistenţă mecanică întindere torsiune forfecare încovoiere polimer armat impermeabilitate coroziune oțeluri durabilitate protecţie anticorozivă oţel aliat sudare fluaj oboseală electrod Texte lingvistice şi stilistice pentru începători manual şi carte de lucru calitatea apei optimizarea exploatării dezinfectare planificare optimă sistem SPRAY auto-organizare tehnologie "roi" modelare model WIT model BRAIN simulare model matematic degradare durabilitate tensiune echivalentă model Findley management finanţare investigare mediu subteran contaminare modelare remediere tablă zincată aluminiu cupru modelare strat intermediar compuşi intermetalici artă astronomie istorie geografie medicină religie ştiinţă tehnologie muzică sport divertisment metodă de protecţie încărcare întindere axială compresiune încovoiere îmbinare tijă cilindrică fundaţie contravântuiri structură de rezistenţă calcul încărcare modelare aritmetică sistem de numeraţie codificare algebră booleană structură Reed-Muller circuit combinaţional circuit de comutaţie influenţa cationilor durabilitatea betoanelor procese chimice agregate silicioase metode rapide de determinare modelare hidraulică sistem de canalizare inundaţii urbane modelare cuplată analiza de sensibilitate analiză GIS simulare capacitatea de transport a reţelei de canalizare ArcGIS Desktop ArcView ArcEditor date topografice bază de date analiză-diagnostic metodă strategie indicator indice financiar subzidire tehnologie de injectare URETEK DEEP-INJECTIONS planşeu ceramic norme de deviz flux de fabricaţie capacitate de producţie planificarea producţiei metoda drumului critic gestiunea proiectelor complexe Microsoft Project stabilirea costurilor resurse viitură model Saint-Venent modelare hidrodinamică dig calitate politică strategie flux de informare planificare monitorizare performanţă audit intern obligaţii securitate la foc instalaţii utilitare resurse umane conducere planificare orientare profesională conflicte crize competenţe calificări evaluare structură organizatorică servicii IOS 9000 audit competenţă evaluare acreditare planificare măsurare monitorizare aprovizionare structură organizatorică servicii ISO 9000 audit certificare acreditare autoritate gestiune control planificare aprovizionare monitorizare eficienţă decizie preţ piaţă construcţie în consolă portal mobil coloană masă mobilă braţ orizontal pod rulant batiu placă de bază punte ghidaj MMC maşini de măsurare DEA GLOBAL braţe de măsurare sistem de palpare extensii generarea suprafeţelor lanţ cinematic avans tăiere reglare turaţie în trepte sistem de acţionare hidraulică, acţionare şi reglare pe cale pneumatică, batiu, sistem de ghidare, saboţi sănii arbore port-cuţit port-sculă rigle de ghidare şi sprijin sistem de comandă automată dinamită metoda de iniţiere pirotehnică iniţiere electrică metoda NONEL tub detonant iniţiere electronică compoziţia chimică a sticlei proprietăţi termodinamice transparenţă transmitanţă dispersie proprietăţi mecanice acoperire antireflex reducerea sistemelor de forţe centru de greutate echilibrul rigidului sisteme de solide pârghie plan înclinat şurub troliu scripete frână cu saboţi lagăr roată lucru mecanic virtual calcul vectorial echilibru cu frecare model matematic pendul cuplet reazem simplu articulaţie sferică articulaţie cilindrică forme critice ale sistemelor de legături organigramă de rezolvare caracteristici structurale teoreme de echilibru static metoda solidificării metoda părţilor indivizibile grinzi cu console şi articulaţii cadre arce grinzi cu zăbrele organigrame de rezolvare inginerie integrată concepţie inovantă analiză funcţională cost ciclu de viaţă efect de seră emisii dioxid de carbon metan gaze florurate protoxid de azot deformaţie piloţi radier modelare metoda elementului finit interacţiunea cinematică model matematic parametru dinamic structură metalică beton armat model Wolf Steward Gazetas biogaz combustie directă motor Otto motor Stirling microturbină pile de combustie biometan modelul grinzilor mediu elastic încercări in situ deformare transversală amplasament cale de acces impermeabilizare garaj sistem de drenare evacuare reciclare incinerare stocare tratare uscare colectare transport depozit evaluare impact legislaţie management monitorizare structuri rutiere condiţii tehnice norme franceze standarde europene modul de rigiditate comportarea la oboseală încercarea la încovoiere deformaţii permanente calculul structurii rutiere flexibile carte verde strategie Uniunea Europeană transport trafic turistic program reabilitare renovare prognoză AUTOCAD 3D surse de software documentaţie de programe interfaţă vederi statice vederi dinamice WIREFRAME primitive solide editarea corpurilor solide crearea desenelor 2D vizualizare modele spaţiale umbrire colorare randarea materialelor model liniar model plastic deformaţie pământ saturat dren modelare numerică teoria Terzaghi-Peck încercări de laborator schema de canalizare trasare amplasare calcul hidraulic canal cămin de vizitare cămin de rupere de pantă rezervor de spălare program SewerCAD dimensionarea hidraulică program WaterCad simulare incendiu comanda Flow Accumulation model hidrologic NAM UHM model matematic curgere suprafaţă liberă captare hidrograf unitar prelucrări GIS calibrare ArcMap modelare hidrologică prelucrare Arc Hydro prelucrare Hec Geo HMS hidrograf unitar Clark model "Lag" forfecare calcul numeric calibrare alunecare de teren pilot metoda Osterberg model Mohr-Coulomb model Hardening-soil calibrare geostatistică mulţime fuzzy metoda kriging colocaţie reţea neuronală model digital geostatistică interpolare spaţială logica fuzzy precizie algoritm dispersie mecanică dispersie moleculară cuptor electric cu inducţie poluare manipulare depozitare selectare topire convertizare colectare emisie dispersie proces de fermentare difuzie emisie poluare aerostatică aerodinamică compresiune forfecare stare critică teoria plasticităţii generalizate model PZ celulă fotovoltaică panou model parametric model numeric de tip interpolativ emulator punct de putere maximă convector DC-DC model Winkler boghiu grindă articulaţie elasticitate încovoiere efort unitar scheme şi sisteme de canalizare debitele apelor din canalizare proiectarea reţelelor de canalizare caracteristici fizice chimice şi biologice ale apelor uzate autoepurarea fermentarea program de calcul pentru fenomenul de autoepurare testarea programului calcul hidraulic calculul reţelelor calitatea apei dezinsecţie coroziune biofilm modelare uscare, îngheţare produse farmaceutice produse alimentare energie tehnică de separare mecanică deshidratare osmotică uscare solară prelucrare termală ciment Portland tehnologie concasare măcinare clincher depozit pulbere metal greu oxid echipament instalaţie metoda in situ filtru calibrare aprindere scânteie diesel măsurători normă europeană legislaţie analizor portabil gaz eşapament monitorizare online monitorizare offline noduri WSN pile de combustie interfaţă software simulator emulator circuit integrat CMOS microcontroler PIC 16F84 selector de cale alarmă antiefracţie cifru electronic interfaţă patrimoniu energia hidraulică în România prescripții de dezvoltare piaţă de afaceri planificare program PHARE ISPA SAPARD finanţare coagulare floculare bazin de sedimentare reactiv decantare lamelară sistem de direcţie mecanism de direcţie cu pinion şi cremalieră mecanism de amplificare amortizor cinematica direcţiei oscilaţii stabilitatea roţilor de direcţie maniabilitatea autoturismelor punte motor pneu modelare patrimoniu Construcţii executate din beton armat legislaţie deşeu colectare îngroşare fermentare deshidratare uscare stabilizare matrice de evaluare BPEO parametrii organizări metoda în lanţ metoda în paralel metoda drumului critic grafic reţea investiţii covor PVC linoleum grile TENSAR calul structuri model matematic Prandtl încercări statice pseudo-dinamice rosturi zidarie confinată încercări la compresiune deformaţii evaluare revizuire investigare planificare analiză dezvoltare obiective SMART monitorizare transport eficientizare podul lui Traian acces rutier pe amenajarea hidroenergetică Porţile de Fier II Delta Dunării traversarea braţului Sulina traversare permanentă a Dunării fondul european de dezvoltare regională fond social european buget disponibil finanţare program operaţional obiective monitorizare obiectiv strategie politică de transport program operaţional sectorial de transport strategie implementare Carta de la Leipzig plan naţional de dezvoltare program operaţional analiză politca UE eficientizare energetică cadru legislativ investigare soluţie tehnică program de reabilitare sistem juridic format standard de contract principiu de bază analiză repartizare risc legea 10/1995 conversie fişier dwg limbaj de programare Pyton ArcGIS sistem informaţional geografic geodatabase ArcGIS digitizare scanare vectorizare integrare analiză economică cost beneficiu evaluare construcţie hidrotehnică baraj centrală hidroelectrică reţea hidrografică analiză cost-beneficiu evaluare performanţă investiţie cost eficienţă microhidrocentrală randament turbină evaluare risc seismic calcul dinamic static structura spaţială consolidare monitorizare metodă termografică armare izolator seismic protecţie durabilitate mediu extern eroare sistematică instrumentală aleatoriu parametru statistic distribuţie discret Poisson Bernouilli incertitudine test Romanovski Grubbs Irwin corelaţie regresie transformata Fourier sistem discret sistem liniar filtru discret oscilaţii eroare de rotunjire minimă interpolare reţea tridimensională test statistic postprocesare observaţii satelitare staţie GPS scanare laser terestră eroare modelare reţea de sprijin tehnologie GPS lucrări topografice măsurători nor de puncte filtrare analiză metodă dezastru diagnoză tehnologia HYDRATE model hidraulic POTOP vulnerabilitate aplicaţia IAVR management bazin hidrografic sistem software limbaj Java bază de date creată sub SGBD PostgreSQL metode de programare microprocesor limbaj de programare conducere automată soft de gestiune automatizare deşeu industrial beton cenuşă ciment anvelope material alternativ lixiviere ecologie poluare taluz monitorizare măsurători Slope metoda elementului finit Eurocode 7 aplicaţa e-terra cod civil carte funciară sistem oscilant cauciuc laminat sistem neoscilant amortizare seismică amortizor încercare de laborator forfecare compresiune moment de revenire încărcare excentrică interacţiune teren structură pendul inversat modelare elastomer resort izolare piloţi manson analiză dinamică energie potenţială deformaţie bară solicitare compusă şoc reologie domeniu elastic flambaj structuri fundamentale aritmetică algebră analiză geometrie Uniunea Europeană provocare prioritate relaţii inter-etnice literatură spaniolă tradusă în limba română de-românizare asimilare patriotism marginalizare criteriu etnic autonomie revizionism maghiar construcții căi rutiere Autostrada Milano-Laghi patrimoniu deşeu colectare transport reciclare tratare biologică incinerare gazeificare depozitare management legislaţie detectare analiză atac DDoS protocol defecţiune eroare avarie testare model matematic model fotovoltaic Matlab PowerFactory algoritm difracţie raze X microscopie spectroscopie fotoluminescenţă infraroşu industrie mijloace transport forme energie hale magazii depozite coșuri fum priză apă stații epurare spectru de solicitare microstructura materialului metode de măsurare teoria undelor ultrasonice clivaj forfecare dispozitiv MU 3F curbe de propagare metoda elementului finit discretizare instabilitate numerică încărcare dinamică calcul elasto-plastic analiza sectoarelor dificile în navigaţie hidrologie modelarea transportului analiză multicriterială turbina Francis simulare analiză numerică turbina Kaplan monitorizare turbina Pelton algoritm codificare genetică operator reţea neuronală sistem neurogenetic compresiune monoaxială deformaţie forfecare model liniar elastic model elasto-plastic avariere perete de susţinere analiză numerică învățământ universitar tehnic economic teoria câmpurilor funcții variabile spații vectoriale calcul tensorial serii trigonometrice matematici generale programare matematică programare discretă programare neliniară grafuri hidroizolație umiditate sol teren uscat umed subsol zid exterior interior stâlpi rezistență presiune hidrostatică funcții complexe dezvoltări ortogonale transformări integrale ecuații metode numerice programă aritmetică algebră geometrie teste termoacustică model fizico-matematic motor termoacustic modelare numerică simulare euristica rezolvare problemă reguli învățare turnare laminare extrudare oţel fontă funcții transformări integrale teoria distribuțiilor literatură engleză California cronică literară limba spaniolă dicționar explicativ Columbia enciclopedie oxidare fotocatalitică heterogenă reactive Yellow 125 adsorbţie Methylene Blue calcul static reducerea lungimii de respiraţie la CFJ investigare compozite polimerice biodegradabile management trafic feroviar reabilitare modernizare patrimoniu Curs de astronomie a şcolii politehnice Astronomie sferică Descrierea instrumentelor Teoria erorilor Geodezie şi geografie matematică patrimoniu Curs de astronomie a şcolii politehnice astronomie solară teoria lunii navigaţie traductor inductiv sistem de reglare măsurare tensiunilor electrice rezistenţă debit tratare instalaţii acționări hidraulice fluide densitate vâscozitate hidrostatică hidrodinamică pompe motoare pneumatice seismicitate hazard seismic spectre de răspuns intensităţi seismice instrumentale analiză spectrală a accelerogramelor microzonare seismică cod de proiectare seismică P 100-1/2006 litere constantă funcţie conversie operator limbaj procedural structuri de date generator funcţii MAP concept de programare program EVANT meniu rugozitate turbulenţă răspuns dinamic sistem structural plastificare forfecare model de simulare grindă acţiune seismică analiza pushover amplasament geomorfologie investigaţie stabilitate metoda Fellenius metoda Janbu amplasament granulozitate plasticitate compresibilitate forfecare permeabilitate tasare teren de fundare stabilitate taluz metoda Maslov amplasament zid de sprijin stabilitate alunecare excavare depresurizare infiltraţii batardouri bazin drenuri apă subterană eroziune afuiere lichefiere monitorizare reţea de curgere legea lui Darcy monitorizare analiza SWOT bază de date Microsoft Access geodatabase placări înzidiri materiale peliculogene folie mase de şpaclu armatură ciment expansiv CSA rigiditate ancoră permanentă fundaţie ancorată radier zona seismică metoda Houboult metoda Wilson metoda Newmark suprapunere modală metoda Jacobi calcul liniar elastic matrice de rigiditate paserele suspendate acţiune seismică avarie analiză dinamică modelare, vibraţie avarie evaluare cod P100-1/2006 program Autodesk Robot Structural Analysis Professional cămăşuire metoda termografică modelare numerică certificat de performanţă energetică termoizolaţie faţadă ventilată tehnologie Baumit Duplex hazard natural fotogrametrie teledetecţie LIDAR ArcGIS geodatabase sistem de poziţionare global a GPS sistem geodezic internaţional WGS 84 reţea sistem LIDAR dispozitiv FLI-MAP cameră video digitală SIG program Global Mapper fotogramă legislaţie inundaţii cutremur sistem informatic geografic GIS date spaţiale model de date TIN ArcGIS 9.2 Autodesk Raster Design TransDatRO fotogrametrie sistem KALSS aerofotografiere program TerraScan meniu de comandă vectorizare sistem informaţional geografic SIG vectorizare eroare ArcGIS deviz sistem informatic geografic GIS hartă ArcGIS sistem de gestiune a bazelor de date geodatabase analiză spaţială indicatori valorici eficiența economică cercetare proiectare construcții investiții plan topografic ortofotoplan modelare date spaţiale bază de date GIS cartografie proiecţie stereografică colmatare pompare reţea canalizare cămin de acces deversor element finit infiltraţii exfiltraţii drenaj tasare coronament taluz fundaţie compactare planificare analiză resurse cost analiză financiară aprovizionare risc control cadastru 3D reprezentare modelare GIS MultiPatch ArcGIS stocare analiză efort intern deformaţie tensor sferic efort normal tracţiune încovoiere torsiune modul de rezistenţă compresiune receptor GIS model digital al terenului reţea hidrografică staţie hidrometrică scurgere viitură debit efort moment inerţie tensiune tensor întindere compresiune sistem static nedeterminat forfecare sudură încovoiere răsucire solicitare compusă încovoiere oblică energie cinetică potenţială Castigliano dinamic şoc elasticitate plasticitate flambaj încovoiere torsiune sistem static nedeterminat eforturi tensiuni normale deplasări solicitări variabile rezistenţă la oboseală flambaj metoda stărilor limită compresiune metoda energetică metoda relaţiilor de recurenţă vase de rotaţie cu pereţi subţiri teoria de membrană conducte cilindrice subţiri foraj sonde pompe debite presiune geologic pistoane cămăși tije supape instalații depozitare monitorizare trafic feroviar tramvai linii urbane VOSSLOH infrastructura căii ferate matrice fluidă termoductibilitatea lichidelor magnetice piroliza laser senzor de vibraţii Visual Basic 5.0 Labview 8.5 reţea de trasare element topografic metode hidraulica curgerilor sub presiune reţele de conducte calcul debite pe artere proiectarea lucrărilor de distribuţie a apei potabile calitatea apei fenomene de modificarea calităţii apei măsuri de prevenire sau reducere a riscului modelare matematică rentabilitate sold risc fond de rulment rate financiare indicator economic capital propriu bilanţ cash-flow fonetica fonologie lexicologie ortoepie ortografie punctuaţie derivare sistematizare semantică vocabular Comisia de atribuire a bunurilor competenţa candidatura la premiul Nobel pentru Pace sistem de măsurare senzor de curent caracteristici statice şi dinamice convector curent - tensiune traductoare de tensiune electro-optice traductoare rezistive tensometrice senzori de temperatură etalonare senzori de proximitate fibră optică senzori tactili traductoare rezistive traductoare numerice incrementale riglă optică cap de citire inductosin liniar traductor piezoelectric senzori de imagine biosenzor microsenzor mănuşă acceleratoare de sens Smart Dust coroziune aer atmosferic cauciuc siliconic protecţie siliconică bloc din argilă stabilizată piatră naturală impermeabilitate încălzire prin radiaţie încălzire cu corpuri de încălzire boli respiratorii alergie evaluarea aerului purificarea aerului factori poluanţi contaminare biologică pesticide strat acvifer captare apă subterană pompă submersibilă hidrologie front de captare model matematic transfer de căldură simulare dinamică model numeric radiator pompă robinet termostatic consum energetic aritmetică digitală aritmetica intervlelor virgulă flotantă azotaţi alcalino-pământoşi azotaţi metalici combustibil uree glicină instrumente software metode de reprezentare raţionament cunoştinţe imperfecte reţele Bayesiene, interferenţă probabilistică, monitorizarea pierderilor de apă, sistem de distribuţie a apei optimizarea metodelor biostatistice protocol de modelare simulare proiectarea execuţia ancorajelor în teren control monitorizare modelare proiectarea şi execuţia fundaţiilor ancorate proiectare specificare algebra procesului diagramă flux de date structura programului arhitectura sistemului UNIX sistem de operare limbaj planificare evaluare timp de răspuns siguranţă model interpolare cititor electromecanic subrutină regim prelucrare programare corecţie găurire filetare strunjire simulare maşini unelte întocmirea urmărirea bugetului grafic de execuţie antocianidine antioxidanţi naturali biosinteză compuşi fenolici cinetica degradării termice proces biologic nucleu reprogramare nucleară hibridare celulară micromanipulare microinseminare dezvoltare in viro cititor electromecanic interpolare subrutină program CNC programare deplasare sculă corecţie frezare gravare alezaj şablon maşini unelte reciclare tocător tratare mecanică moară cu ciocane Kompbio Kompbistar calcul statistic metoda celor mai mici pătrate curba de probabilitate KRIŢKI-MENKEL PEARSON III tipuri de prăbuşiri proceduri de proiectare în vigoare clădire înaltă platforma ESRI ArcGIS 9.3 geodatabase teledetecţie soft ERDAS IMAGINE sistem de achiziţie prelucrare date interfaţă procesor instrumente virtuale microtroller 80C552 microcip circuit de conversie traductor inteligent tehnologia software surse de date arhitectură scalabilă infrastructură standard bază de date geospaţială geoportal optimizare dicționar german-român ROMPOS plan cadastral SIG Bentley MAP studii numerice experimentale FEMA-440 ATC-40 FEMA-356 modul purtător senzor laser busolă digitală funcţie de transfer comportare dinamică criteriu stabilitate model hidraulic reglare compensare limba japoneză 500 expresii japoneze uzuale manual limba japoneză expresii janoneze esenţiale nivel intermediar-avansat exerciţii mediu poros epuisment puţ regim staţionar conservativ debit de pompare acvifer exfoliere suprabetonare torcretare intrados cămăşuire platbandă limba engleză pronunție reţea duală boltă cupolă bară noduri şurub şaibă asamblare montaj calcul static gestionarea deşeurilor strategie naţională prevederi legislative şi normative proiectarea depozitelor tehnologie de depozitare sistem de colectare a gazului monitorizare legislaţie tratarea eliminarea namolului depozitare deşeu reutilizare compostare modelare element finit ANSYS 14 calcul numeric dimensionare încastrare articulaţie ancoră sudură şurub bulon de ancoraj surse geotermale pompă de căldură geotermică proprietăţi termice ale solului model informatic modelarea sistemelor erori de măsură evaluarea aportului termic etanşare infiltraţie mască beton armat materiale geosintetice defecţiune întreţinere obturare deplasare drenaj deversor frontal stavilă golire de fund turn de priză siguranţă mecanism evacuare seismicitate masca de beton armat ancoraj statidtica metoda arealelor metoda punctului izolinii diagrama cartograma cartodiagrama spaţiu public stradă terasă trafic traseu pietonal echilibru financiar performanţă cont profit pierdere autofinanţare rentabilitate analiza cash-flow risc solvabilitate model matematic vibraţii amortizare criza capitalismului neonazism fascism democrație elitism patrimoniu Construcţia din beton armat Îndrumător studiu şi practică Aplicaţii în construcţia supra şi subterană Anexă : metode de construcţie din beton, prin care se realizează menţinerea căldurii şi economiei de combustibili Aplicări de zgură beton uşor patrimoniu Construcţii din beton armat Vol.1 Execuţia şi calculul elementelor de bază patrimoniu Construcţii din beton armat Execuţia şi calculul elementelor de bază patrimoniu Construcţii din beton armat Aplicaţii în construcţiile supraterane şi subterane directiva INSPIRE tehnologie SDI geoportal metadate bază de date SQL server web gis WIEWER Flex lucrări hidromecanice exploatare optimă ameliorare Cookham sat istoric de pe malul Tamisei indicator tehnico-economic peree condiţii de mediu biocatalitică entrapare sol-gel preparat enzimatic enantioselectivitate ghid de predare a limbii engleze ESP conflict armat arma nucleară metode tehnice de deblocare instalații aferente construcțiilor reglementări UE staţie ecologică de betoane reciclatoare gestiunea deşeurilor staţie de betoane ambalaje recondiţionare dezmembrare concasare confort termic dispozitiv de siguranţă încălzire solară baterie de încălzire umidificator dezumidificator recuperator de căldură teoria Rankine teoria Coulomb stare de echilibru limită comportare elastică reţea neuronală de convoluţie GPU transformarea Hough NIST SD 19 instalaţie centralizată de preparare reciclator piese de schimb baterie acumulator anvelope macara agent frigorific regulatoare automate de bază motor electric evaporator instalaţie frigorifică traductor inductiv sistem de reglare cerinţe tehnice calitatea gazelor portprograme cititor bandă caractere CN limbaj LIPCON si APT sisteme CAM metoda elementului finit geotehnică modelare numerică material elasto-plastic dinamică materiale granulare pulverulente forţa de bielă elastică sistem de vibrare aparatură de masură şi analiză serii de funcţii derivate parţiale diferenţiale analiza vectorială patrimoniu Dicționar concis al tuturor tehnologiilor și științelor sale auxiliare calcul hidraulic val solitar salt hidraulic traversă material mărunt de cale prindere prisma căii joantă de cale ferată curbă progresivă stabilitate echipamente de construcții BGL listă prepararea și prelucrarea betonului utilaje ridicat terasat compactat construcții drumuri bituminoase canalizare vibraţii metoda Newton-Raphson modelare analiză numerică neliniară analiză dinamică analiza modală hazard modelare tip "Geographic Information System " hartă de hazard metoda InSAR unde electromagnetice modelare numerică metoda elementului finit alcătuirea căii podețe poduri dalate grinzi cadre arce și bolți sistem structural din beton armat seism proiectare structurală conservarea clădirilor de patrimoniu monitorizare sistem termografic defect mrntenanţă sistem de management al calităţii ARPCCMC mediu acvatic ecologizare calitatea apei materiale de construcții construcții tehnica construcțiilor fundații lucrări de pământ tuneluri poduri utilaje de săpat construcții exploatare rulmenții arbori subansambluri geodezie topografie fotogrammetrie cartografie reglementări legislative epurare biologică reactor biologic bazin de oxidare filtru biologic biodiscuri lagună naturală tratarea evacuarea utilizarea apelor reziduale strategie principii manageriale risc conducere și organizare în industrie comerț și comunicații obiective principii dezechilibre regionale plan de promovare relaţii publice mass-media geotehnică mecanica solului lucrări terasiere obiective politica de mediu management sit contaminat tehnologie de depoluare autorizare surse de finanţare fezabilitate risc cost rentabilitate eficienţă energetică energie durabilă implementare plan de acţiune al energiei durabile - PAED reducerea emisiilor energie verde convenţia primăriilor acces nod arbore binar sortare graf tabel de dispersie metoda Greedy metoda backtracking metoda Branch and Bound metoda programării dinamice știința și tehnologia computerelor prelucrarea datelor alimentări cu apă tratarea apei apă de consum civilizație cultură progres știința mediului înconjurător teoria fractalilor precolației metoda leath hoshen-kopelman sistem locomoție acționare electrică neconvențională sistem senzorial mecanică fină Știința și tehnologia computerelor industrii și meserii diverse construcție structurală statică grafică și analitică utilizată pentru investigarea și calculul structurilor conducere și administrare în exploatare organizare comercială merketing construcția căilor de transport terestru porturi rade docuri debarcadere cheiuri instalații și echipamente evaluare structurală zidărie nearmată fisură cămăşuire materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcție părți și elemente structurale ale construcțiilor Cartografie Construcția căilor rutiere încercarea materialelor natura studiul și conservarea naturii protecția naturii și a animalelor sălbatice arheologie preistorie antichități urme ale culturilor timpurilor istorice obiecte antice conducere și administrare în exploatare organizare comercială marketing materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcții părți și elemente structurale ale construcțiilor industria ghipsului varului și cimentului beton construcții și părți ale construcțiilor după materialul folosit concepţia podurilor configuraţia rigiditatea tablierului acţiuni permanente aplicaţie numerică încărcări verticale convoaie de calcul pentru încărcările din traficul rutier modelare acţiunea vântului acţiuni termice calcul static şi dinamic proiectarea componentelor structurale baraje lucrări legate de construcția centralelor hidraulice de energie sudare cu curenţi de înaltă frecvenţă încălzire dielectrică algoritm de calcul termoplast sudare simetrică sudare asimetrică sudare combinată statistică validare proces CIF rezistenţă mecanică tehnologie mecanică în general : procese scule mașini aparate tehnica reglării și comenzii automate sisteme metode și echipament de reglare tehnică cibernetică și automatică motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur) Tasso tunele Santo Stefano stare de eforturi metode numerice macaz căi ferate Tramvaie Funiculare elasticitate deformare mecanica solidelor elasice analiza cost-beneficiu investiţii cheltuieli de operare şi întreţinere staţie de pompare modelare optimizare conducere ştiintifică a activităţii operatorului criterii economice staţie de epurare suspensii coloidale destabilizarea particulelor coloidale frecarea fluidului amestec rapid coagulant adjuvant dozare controlată reactiv camere de reacţie turbiditate limită cerută pentru apa decantată știința și tenologia computerelor prelucrarea datelor poluare stand dinamic cu role rulaj parcurs temperatura ambientală simulare interfaţă opacimetru regulamente interne şi internaţionale emisii eşapate motor cu ardere internă analizator gaze raza dinamică de rulare tracţiune specifică carburant, pneu tehnica vehiculelor rutiere și de teren biodiesel noxe motor cu aprindere prin comprimare preîncălzire scheme geometrice schimbătoare simple macazuri ace flexibile interacţiunea vehicul-cale forţe calculul grinzilor teoria biliniară rezistenţa longitudinală metoda de iterare modelare hidraulică decantare decantor lamelar decantor suspensional decantor dinamic reactiv de coagulare confort termic modele matematice modelare numerică curgere de aer în clădiri ventilare turbulenţă manechine termice instalații pentru construcții Construcții hidrotehnice Structuri acvatice hidrogeologie hidraulică subterană compresibilitate tensiune tasarea construcţiilor forfecare stabilitate taluz versant teren de fundare stare limită deformare capacitate portantă frecare uscată frecare fluidă frecare mixtă lubrifiant unsoare aditivi organe de mașini transmiterea energiei mecanice modelare deplasare rotire efort energie disipată bolta cupola încărcare zăpadă vânt stare limita învelitoare autoportantă lucrări în lemn dulgherie tâmplărie plan topografic ArcCatalog geodatabase ArcNap ArcScene AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D limba germană semantica lingvistică aspecte ale semanticii abordări probleme ale semanticii Tuneluri tehnici de investigare a terenului de fundare cercetări geofizice încercări pe teren analiza granulometrică încercarea de forfecare Proctor lucrări de zidărie și meserii înrudite Tehnologii și echipamente în construcții Părți și elemente structurale ale construcțiilor elemente structurale ale construcțiilor calcule de rezistență statistică demografie sociologie Prelucrare mecanică și așchierea Prelucrare abrazivă Ciocane și prese izolare seismică amortizor izolator din cauciuc amortizor hidraulic amortizor de plumb oţel algoritm de calcul proiectare structură izolată perete de susţinere teoria Ito-Matsui ancoraj piloţi proiectare construcţie din lemn efort solicitare schemă statică cadru grindă arc triplu articulat îmbrăcăminti asfaltice mixtură antikerosen metoda Boyd-Foster metoda Corps of Engineers metoda franceză ( SBA -STBA ) metoda ACN-PCN construcția căilor rutiere instalații și metode pentru transportul depozitarea și distribuția fluidelor literatură știința literaturii coagulare analize biologice preoxidare decantare filtrare măsuri de protecție a construcțiilor și clădirilor lucrări hidrotehnice în general arte plastice activare ultrasonică concentrator adaptor de undă generator ultrasonic parametru funcţionare frecare butuc carcasă disc uzură staţie totală Leica TCR 805 Power eroare de poziţionare tehnologie GNSS modelare articulaţie plastică energie disipată forţă axială moment încovoietor etnografie folclor performanţe seismice contravântuiri centrice metoda factorului de ductilitate Uang avarie pereţi din plăci metalice cadru mixt răspuns dinamic metoda elementului finit nod modelare SR EN 1993-1-8 prelucrare mecanică și așchiere prelucrare abrazivă ciocane și prese structură evaluare încărcare acţiune vânt vibraţie deplasare acţiune seismică forţă tăietoare flambaj rotire plastică stâlp grindă alungire plastică rigiditate moment încovoietor forţă axială urolitiază analiză termică spectroscopie difractometrie sistem de suspendare sudare rupere fragilă rezilienţă tirant macarale poduri rulante și transbordoare ascensoare scări rulante mașini de nivelat excavatoare drage aplicaţie GIS model de date raster vectorial ArcGIS bază de date geodatabase unitate funcţionala lombară implant de stabilizare analiza mobilităţii analiza numerică modelare biomecanică inginerie tehnică monografii zonale evacuarea apelor urbane drenare urbană canalizare mecanică teoretică în general mecanica solidului și a corpurilor rigide construcţii metalice acţiunea zăpezii vânt coeficienţi aerodinamici de presiune sucţiune acţiune seismică modelare ciclu hidrologic modelare matematică legea lui Darcy simulare parametri hidrogeologici metoda diferenţelor finite metoda Random Walk tehnologie mecanică în general procese scule mașini aparate mecanica fluidelor în general mecanica lichidelor hidromecanică acvifer legea Darcy model matematic precipitaţii infiltraţii reţea de canalizare energie hidraulică energia apei mașini hidraulice tehnica vehiculelor pe șine lucrări de referință generale enciclopedii dicționare rezervor turn foarfecă hidraulică excavator explozie implozie dezafectare securitatea muncii protecţia mediului foarfecă hidraulică excavator macara explozie implozie securitatea muncii protecţia mediului ciocan hidraulic sistem robotizat telecomandat protecţia mediului înconjurător beton armat plăci plane înconvoiate goluri tăiate ulterior consolidare materiale FRP NSMR-FRP model numeric igienă urbană strângerea și evacuarea deșeurilor urbane salubritate urbană vibrații mecanice prelucrare mecanică și așchiere reciclator beton rezidual instalaţie de reciclare buncăr de uscare fundaţie rezistenţă stabilitate încărcări vânt valuri curenţi marini seism zăpadă gheaţă maree platformă marină stare tensiune deformare roci elasticitate plasticitate deformare escavații mecanica explozii calcul hidraulic reţele de conducte sisteme de pompare compresor turbine cu abur şi cu gaze educație învățământ instruire timp liber acţiune permanentă trafic vânt stare limită oboseală acţiuni permanente vânt stare limită oboseală vibraţii elipsoid terestru coordonate geografice coordonate sferice polare proiecţie ortografică oblică proiecţie stereografică deformaţie imagine scanată vectorizare metoda ecuaţiilor diferenţiale criteriu de stabilitate Nyquist model matematic stare tensiune roci presiune minieră lucrări orizontale verticale susținere puțuri dimensionare silozuri subterane guler modelul liniar cheltuieli de muncă metoda iterațiilor aleatoare condiţii de rezistenţă rigiditate calcul structural armare seism sociologie dicționar petrol termeni tehnici glosar rezistenţă rigiditate disipare energie acţiune seismică străpungere armare reabilitare pământ armat zid de sprijin piloţi foraţi alunecare armare stabilitate răsturnare mixturi asfaltice cinematică tambur viteză avans dislocare modele analitice teoria încovoierii cilindrice plăci plane încovoiere complexă strate roci compresibilitate schița portret și bibliografia scriitorilor și traducătorilor de limba germană conferințe recenzii metode tehnologii de exploatare evacuarea cărbunelui stare de tensiune-deformare dezvoltată abataj manifestarea presiunii miniere optimizare parametri tehnologici sistematizarea teritoriului seismologie cutremure electricitate magnetism electromagnetism muzică inundaţii sistem hidrografic modelare matematică îndiguiri bazin hidrografic influenţa vegetaţiei hartă de inundabilitate interacţiune seismică teren de fundare program de calcul ETABS încărcări seismice structură tip celular zidărie nearmată încărcare modelare compresiune excentrică placare polimeri armaţi cu fibră Problemele teoretice ale traducerii lingvistica și traducerea obstacolele lingvisticii lexicul și traducerea sintaxa și traducerea industria minieră limba română pentru străini nivel A1 - A2 exerciții gramatică vocabular dialog matrice spații vectoriale funcții diferențiale ecuații liniare limba română pentru străini curs nivel A1 - A2 conversație gramatică vocabular dialog spații vectoriale ecuații liniare repere carteziene dreapta și planul clasificarea Terzaghi rezistența mecanică a rocilor deformabilitatea excavații subterane caverne subterane calcul matriceal algebră vectorială planul și dreapta permutări măsuri contra prejudiciilor industriale grade de libertate vibrații libere forțate sisteme aplicații hidrotehnică agricolă limba română pentru străini texte tehnice construcții exerciții gramatică transport în general industria alimentară industria băuturilor semn semnificaţie discurs text caracterul literar al Jurnalelor lui John Fowles interpretare discuţie terminologică abordare empirică modelul Seleskovitch pedagogie deontologie idiom traducere strategii analiză ideologie discurs texte legislaţie apă subterană staţie de tratare pre-oxidare aerare coagulare floculare decantor lamelar filtru cost investiţie monitorizare legislaţie standard de mediu apă subterană staţie de tratare pre-oxidare aerare coagulare flocurare decantor lamelar filtru monitorizare investiţie economie energetică eroare sistematică satelit receptor efect multipath predimensionare placă stâlp perete zonă seismică analiză liniar-elastică drift Eurocode 3 sistem informatic geografic GIS hartă topografică model digital de elevaţie program ArcGis metodologie planificare analiză calitativă metoda PERT simulare procedeul Monte Carlo funcții legi de compoziție grupuri inele corpuri relații izolator cauciuc sistem tip pendul cu frecare SPS forţă seismică montant fundaţie rentabilitate date spaţiale ArcGIS soft Grass soft Quantum GIS analiza SWOT protecția malurilor râurilor și fluviilor diguri drenarea și îmbunătățirea solului acumulator hidromecanic pneumohidraulic model matematic motor hidraulic excavator hidraulic buldozer macara braţ telescopic troliu hidraulic modelare matematică supapă servovalvă reglaj Arta traducerii traducere literară traducerea poeziei medievale construirea unei traduceri NZS 3101-2006 ACI 318 modelarea structurii analiză static neliniară analiză dinamic neliniară optică pridere garnituri foraj coloane tubaj accidente scăpări rămâneri obiecte metalice sondă cod proiectare seismică P100-2/2006 P100-1/2011 SREN 1998-1/2004 ACI 318 M-11 NZS 3101-2006 măsurare deplasare deformaţie reţea de nivelment reţea planimetrică prelucrarea datelor mecanică teoretică formulări matriceale relații de calcul tipuri de bare elemente auxiliare platforme pentru foraj amorsarea lucrărilor de foraj conectoare aplicaţii numerice ape adânci dimensionare materiale compozite test ciclic seism disiparea energiei industrie minieră proprietăți fluide foraj calculul căderilor evacuarea detritusului spălarea tălpi sondei regim hidraulic funcțiile fluidului de foraj tipuri sonde sistem apă-argilă noroaie tratate inhibante emulsionante hidraulică sisteme de ecuații metoda iterativă Jakobi sisteme de forțe echilibrul corpurilor diagrame de eforturi caracteristici geometrice deplasări elastice linii de influență sisteme mecanice cinematica impuls lucru mecanic eforturi grinda linii de influență solicitări simple compuse deformațiile elastice habitat natural program ArcGis geodatabase AutoDesk Autocad drept de proprietate amfibieni mamifere reptile peşti plante teorii de rezistență teoria energiei teoria lui Mohr mecanica ruperii relația constitutivă legea de curgere hexoze acetali rezonanţă magnetică nucleară spectrometrie de masă unde electromagnetice radiaţie electromagnetică neionizată radiaţii hertziene radiaţie termică radiaţia electromagnetică ionizată detectarea radiaţiilor ionizate multiferoic microundă monodirecţională hidrotermal fotocatalizator pe bază de argint cupru sticlă spin produse chimice propriu-zise sodiu litiu platină paladiu oxizi de crom stratificaţi metoda hidrotermală proprietăţi magnetice tehnica transportului aerian și spațial calcul armătură oțel ductilizare clasa deformare torsiune încovoiere tabele nod sursă interfaţă filtrare reclasificare crearea partiţiilor serii de timp câmp reprezentare grafică web regresie corelaţie arbore de decizie analiza cluster setare opţiune gestionare reciclare depozitare teren fundare steril carbonifer compoziţie petrografică mineralogică chimică cenuşă lucrări de umplutură zgură bazică suspensie injectabilă liant calcar metodă de evaluare proprietăţi geotehnice încetarea stratului de deşeu granulozitate compoziţia minerală sarcina electrică capacitatea de schimb plasticitate coeziune consistenţă structura pământurilor, apa reţinută liberă epuisment tensiuni deformaţii compresibilitate tasare rezistenţă forfecare echilibru împingerea pământului stabilitatea taluzurilor infrastructură cadru legislativ standard ISO internet reţea post procesare metadate serviciu catalog proiectarea proceselor tehnologice adaos de prelucrare parametrii regimului de aşchiere normare tehnică calcul economic plan de operaţii construcţii de maşini spumă pulverizabilă Elastopor H Elastospray H vopsea protectoare Deiterman Flexoplast DW strategie decizie flux tehnologic rulare suspensie frână modelare simulare parametru reţea Petri osie conducere proces strategie concasor bucşă excentrică blindaj conic lagăr sferic modelare simulare reţea Petri proiectare dimensionare faţadă sinergetică faţadă non-ventilată panou fotovoltaic integrat opac știință și cunoaștere în general iluminare tehnica iluminatului capelă infrastructură abside perete turlă boltă arce injectare mortar lapte de var comunicare adaptare traducere liberă traducere literară prelucrarea alezoarelor lichid de aşchiere sculă echilibrată construcţia elementelor de aşchiere utilaj dispozitiv regim de aşchiere optimizarea tehnologiilor modelare matematică precizie de prelucrare sistem adaptiv ACC simularea reacţiei sistemului lărgire frezare interioară reglare rugozitate staţie de epurare îngroşare stabilizare condiţionarea nămolului deshidratare conversie termică piroliză gazeificare dimensionare hidraulică conductă branşament îmbătrânirea reţelei de distribuţie pierdere de apă reabilitare reciclare in situ metoda testare DURIEZ bitum spumat suspensie ciment tehnica de demolare manipulare procesare deşeu material ceramic lemn sticlă plastic metal pământ excavat azbest gips estimare cost macara cu bilă ciocan graifăr foarfeci hidraulice staţie de concasare mărunţire piroliză construcții de mașini reţea geodezică tehnologie ROMPOS receptor satelit antenă microprocesor prelucrare date reţea transcalculare coordonate polare tehnologie GNSS staţie totală reţea de sprijin metodă montare laser program TopoSys 7.0 agrafe din oţel-beton plombe din beton injectare mortar plasdă tirant metalic grile polimerice avarie statică dinamică ranforsare injectare subzidire cămăşuire cimentare defect degradare încercare nedistructivă consolidare fisură armătură uscător predozator malaxor desprăfuire siloz biyum sortare stocare automatizare soluţie tehnologică preparare la cald depozitare încălzire liant uscător predozator filtrare filler sitare malaxare tablou de comandă control căldură termodinamică profil transversal suprastructură îmbrăcăminte bituminoasă deformare uzură fisură consolidare transfer de căldură maşini termice bilanţ termic compresor cu piston convector static cu aripioare schimbător de căldură lucrări pe căi de navigație naturale stări procese termodinamice gaz perfect sistem termodinamic principii transformare de stare arderea combustibililor maşini termice motoare cu ardere internă compresoare instalaţii de turbine cu gaze concurență și coliniaritate poligoane relații matrice unghiuri dreapta triunghiuri poligoane patrulatere poliedre cilindrul conul sfera spații Kagan tensori de ordinul al doilea spații neolonome formula lui Gauss-Bonnet pendulul sferic sisteme mecanice cu simetrie problema integrabilității informare tehnică termeni specializați grafice editare elaborarea unei lucrări de licență masterat doctorat metoda deductibilă metoda analogică documentarea redactarea bibliografie evaluare limba engleză terminologie de specialitate vocabular glosar probleme terminografice logica matematică semnale sisteme funcţii de comutaţie forme logice circuite logice combinaţionale decodificator sumator comparator generator de bit de paritate limba germană știință cunoaștere cercetare chimiofizică știința biochimică astronomie astrofizică tehnică Bibliotecile româneşti tehnologia computerelor prelucrarea datelor procese geodinamice tectonice mişcare puternică pământ condiţii locale sol efecte locale estimarea pagubelor tehnici consolidare estimare pierderie managementdezastrer Marea Britanie cultură și civilizație element non-verbal diferenţă culturală abreviere verb modal neologism metode matematice analiză ecuaţii neliniare bara elastică subţire vibraţiile barei pendulul simpati dinamica ventriculului stâng curgerea sângelui artere placă piezoelectrică cu structură de tip Cantor transport urban integrat Cartea Albă pe Transport infrastructură principii de bază ale tratamentelor termice încălzire menţinere răcire recoacere călire carburare nitrurare carbonitrurare cuptoare băi de răcire disciplina instruirea şcolară asistată calculator iac studiu online e-learning cms criteriu proiectare generator hidraulic vibraţii instalaţie utilaj proprietatea industrială protejarea invenţiilor descrierea licenţierea cesionarea generatoare de energie hidrostatică distribuitoare hidraulice sisteme hiropneumatice cu comandă secvenţială retele Petri amplificatoare pneumatice fizică în general structura instituţională organe de conducere academică regulament de organizare şi desfăşurare a alegerii organelor de conducere catedre personal tehnico-administrativ plan strategic de dezvoltare relaţii internaţionale venituri cheltuieli excavator încărcător reciclare macara model dinamic pod rulant element finit încărcătoare transportoare elevatoare scripeţi macarale concasare sortare spălare a materialelor freze rutiere mixturi asfaltice betoniere malaxoare pompe de beton finisoare rutiere vibratoare de beton excavator încărcător concasor măcinat mărunţire valţ ciocane articulate moară corp de rostogolire tambur separator pneumatic hidraulic ciur separator filtru maşini vibratoare transportor vibrator amortizare arc benă concasoare sita Nordberg randament calcul funcţional rezistenţă viteza de referinţă presiune modelare analiză numerică automate vectoriale limbaj de programare acţionare electrică proiectare interfaţă reţea automată automat Siemens S7-200 sistem informaţional geografic GIS sistem vector sistem raster ArcGIS Desktop AutoCAD Map 3D probă Marshall fluaj dinamic făgăşuire compresiune triaxială mixtură asfaltică stabilizată reţea încercare Marshall întindere indirectă încovoiere metoda Wolher stabilitate reţea granulozitate fluaj Marshall întindere încovoiere program Alize fond forestier sistem informaţional geografic parcelă topologie bază de date hartă tematică analiza arboretului carbohidraţi entrapare în sol-gel acetalizare aerofotografiere aerotriagulaţie model digital cameră fotogrammetrică staţie totală WILD TC 1610 planificare execuție lucrări construcții graficul Grantt documentație tehnico-economică obiectiv investiții conducere organizare industrie comerț comunicații platformă GIS Visual Basic GeoMedia Profesional stare de degradare structură rutieră suplă semirigidă program ARCGIS Autodesk Civil 3D 2012 UltraEdit v 14.0 modernizare întreţinere program HDM-4 drum pietruit analiză reţea suport cocs anvelopă bilanţ termic efect de seră calcinare clincher deşeu teledetecţie sistem LANDSAT 7 sistem IKONOS filtrare digitizare scanare conversie viitură Dunărea îndiguire LIDAR reţea de sprijin registraţie georeferenţiere modelare nor de puncte eroziune abrazivă brăzdare lagăr angrenaj modelul conului rigid aşchie tambur abraziv metodă de testare geografie bibliografii istorie drept legislație jurisprudență aliniament curbe progresive arc elipsă nivelment vibrații mecanice acustică energie pneumatică mașini și scule prezentare urbanistică culisele unui proiect istoria arhitectura lucrările Palatului metale neferoase concentrația minereurilor condiții de calitate metale feroase materii prime industria metalurgică minereuri platinice cărbune brun lignit turbă abrazivi transport autovehicule transmisii parametrii energetici instalație-motor mecanism șenile tracțiune utilaje buldozer izolator elastomeri cod UBC hazard seismic dispozitiv de izolare mecanica gazelor aeromecanică fizica plasmei istoria bombei atomice fizică documente premiu nobel psihofiziologie astronomie sistem solar astrofizică pionieri ai științei câștigători ai premiului Nobel în fizică procese fizice aparate electrice contacte comutație tensiune înaltă protecție bobine de reactanță stingere transformatoare hidroenergetică utilizare ape caracteristici energo-cavitaționale agricultură industrie amenajări instalații echipamente deformare elastică materiale policristaline şocuri mecanice aplicaţii LEM nanocompozite, sisteme neliniare transfer de căldură rezistență la solicitări economie științe economice matrice matriţe micromecanica materialelor rezistenţa şi rigiditatea la forfecare armare unidirecţionale funcţii complexe integrale fourier ecuaţii cu derivate elemente de calcul variaţional proprietăți fizice ale fluidelor hidrostatica mișcarea fluidelor ecuația pierderi deversoare mișcarea apei subterane similitudine hidraulică strat limită stare tensiune densitate compresibilitate cavitaţie vâscozitate statică unde sonice conductă ajutaj modelare hidraulică cinematică ape subterane lege hidrostatică mişcare lichid experinţa Reynolds strat limită relaţia Darcy diagrama Nikuradze conductă ajutaj debit instalaţie pompare deversor salt hidraulic disipator vâscozitate modelare reţea hidroamestecătoare termoficare câmpuri de vectori aplicații diferențiale spații cu conexiune liniară teoria relativității varietăți riemanniene sisteme de forțe calculul eforturilor lucrul mecanic calculul reacțiunilor la cadre cinematica solidului rigid mișcarea relativă a punctului rezistența materialelor la solicitări deformare încovoiere deformarea grinzilor deformarea volumetrică liniară oscilații calcul static reducere lungimi respiraţie CFJ investigare compozite polimerice biodegradabile management trafic feroviar reabilitare modernizare traductoare activitate ucch mărimi geometrice mecanice stație automată măsurare procesare calitate energie electrică sisteme eletroenergetice măsurări regim periodic nesinusoidal consumatori elemente de calcul vectorial echilibrul punctului material centre de greutate echilibrul rigidului cadre simple grinzi cu zăbrele statica punctului material sisteme de forțe centre de masă statica solidului rigid elemente de statică grafică cinematica punctului material fizică mecanică teoria cinetică a căldurii electricitate teoria vibrațiilor teoria undelor înregistrarea imaginilor fotografice elemente de fotogrammetrie forestieră noțiuni de fotointerpretare senzori fotografici platforme biblioteconomie biblioteci axonometrie oblică poliedre rotația de nivel planul dreapta poliedre punctul intersecții de corpuri suprafețe curbe axonometria oblică și ortogonală trasarea umbrelor poliedre suprafețe riglate conoizi hiperboloidul calcul variațional derivate parțiale funcții armonice ecuații de tip hiperbolic ecuații de tip parabolic statistică matematică teoria probabilităţilor statistica matematică durabilitate resursă serie-paralel metoda ultrasonică curenţilor turbionari analiza vibrţiilor vectori de dezechilibru algebră geometrie plană trigonometrie probabilități chimie bazele chimiei atomi și molecule sistemul de clasificare elemente și compușii lor medicină rolul vitaminelor prevenție dietă biografii științe biografice genealogie heraldică teren fond funciar calcul topografic punct pe segment frânturi de drum detaşarea suprafeţei hotare limite teritoriu administrativ calculul suprafeţelor bonitare drepturi tabulare cartea funciară venit net cadastral publicitate imobiliară sistem informatic structura ANCPI analiza SWOT fond funciar calcul topografic sistem informatic e-Terra reţea geodezică publicitate imobiliară materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcţii părți și elemente tructurale ale construcțiilor chimie industrială tehnologie chimică industrii chimice și înrudite formula lui Taylor teoremele lui Rolle derivate primitive șiruri relația de congruență clase de echivalență teoremele lui Euler,Fermat și Wilson rădăcini primitive funcția algebră analiză matematică determinant ecuație polinom știința și tehnologia computerelor procesarea datelor control de calitate calcule structurale construcții și părți ale construcțiilor după material și metoda de construcție terenuri şi clădiri achiziţii productie cercetare şi dezvoltare management calitate produse servicii principii leaddership workshop audit în management diagrame matrice terotehnică terotehnologie reciclare efecte poluante centrale de beton mentenanţă resursă tehnică evaluarea cheltuielilor cercul conicele curbe plane analiza vectorială sfera compresibilitate elasticitate vâscozitate cavitaţie presiune hidrostatică strat limită film laminar formula lui Chezy conducte reţele dren de captare foraj prize de apă electropompe aducţiune debit canalizare epurare nămol activat separatoare decantoare filtru decantor iazuri de stabilizare industria electronică istoria industriei electronice proiectarea componentelor electrice piața electronică fabricarea dispozitivelor semiconductoare fabricarea plăcilor imprimate de circuite fizică nucleară fizică atomică fizică moleculară metoda curenților de ochiuri potențialelor de noduri grafurilor de transmisie circuit neliniar curent continuu transistoare georeferenţiere vectorizare sector cadastral plan de amplasament plan topografic baze de date organizare șanier instalații electrice materiale utilizate aparate echipamente alimentare distribuție iluminat utilaje construcții sudare construcție principiu funcționare microprocesor curent continuu reglare stabilizare viteză rotație comutație statică curbe plane suprafețe tangenta ecuația intrinsecă linii asimptotice apă subteran acvifer protecţie sistem infornatic geografic evaluare vulnerabilitate geologie structuri de beton tensiune deformare deplasarea elementelor fisurate calculul deplasărilor mecanică teoretică în general mecanica solidului și a corpurilor rigide tehnica derivării aplicații logaritmi integrale determinanți ecuații liniare construcții de beton principii recomandări diagrame de proiectare materiale construcții de beton teste standard pentru blocuri de beton proiect BS 5628 serii Taylor serii Laurent mulțimi serii Fourier calculul variațional aplicații liniare și matrice mulțimi vectori geometrici ecuații integrale polinoame unităţi de măsură planuri mijloace metode de măsurare ridicări topografice topografie inginerească precizie metoda coordonatelor polare coordonate rectangulare metoda intersecţiei unghiulare înainte polinoamele lui Legendre serii trigonometrice funcțiile Bessel calcul tensorial mulțimi șiruri determinanți reprezentarea grafică a funcțiilor algebră calcul diferențial maşina asincronă trifazată curent continuu motor electric încălzire derivate șiruri integrale spații euclidiene funcții continue generare suprafață lanţ cinematic avans tăiere reglare turaţie trepte sistem acţionare hidraulică acţionare reglare cale pneumatică batiu sistem ghidare saboţi sănii arbore port-cuţit port-sculă rigle ghidare sprijin sistem comandă automată modelul von Neumann mulțimi convexe funcții concave procedeu mărunţire construcţie dimensionare putere răcire grad umplere debit calcul rezistenţă biologie cauzele seismului efectele seismului proiectarea structurilor rezistente la cutremur proiecte geotehnice spectre de mișcare răspuns la cutremur proiecte fundații considerații geologice pentru fundații tipuri de fundații ingineria fundațiilor probleme de stabilitate a fundațiilor deformarea fundațiilor teoremele mecanicii efectul Doppler difracția de tip Fresnel ecuații de convoluție probleme decodare plauzibilitate maximă coduri bloc hamming grup corpuri finite câmpuri galois ingineria informației determinarea tendinței modelarea componenta periodică componenta stochastică modele modelul Thomas-Fiering strunguri automate monoax strunguri automate multiax clasificarea şi descrierea strungurilor proiectarea şi executarea camelor greutate specifică nisip argilă parafină imersiune porozitate umiditate saturaţie permeabilitate in situ compresiune întindere forfecare compresibilitate cărbune concasare uzură duritate elasticitate reologie modelare analiza sistemelor zăcăminte de roci modelarea zăcămintelor tehnologii de extragere a rocilor extragerea manuală mecanică procedee de extragere rețea inteligentă platforme instrumente de lucru servicii securitate liberalizare telecomunicații arhitecturi management al cinematica aşchierii geometria aşchierii mortezare burghiere frezare broşare netezire lucrări de găurire lucrări de broşare roţi dinţate lucrări de rectificare lucrări de netezire roţi dinţate şi caneluri circuite electrice curent continuu curent alternativ reţele electrice trifazate rezolvări lucrări de rabotare lucrări de mortezare lucrări de filetare lucrări de frezare proprietățile nucleonilor împrăștiere elastică reacții nucleare modelul picăturii teoria transportului sursa plană reactorul termic încetinirea elastică măsurarea vârstei calculul termic ecuațiile difuziei coeficientul termic probabilitate condiționată fiabilitatea sistemelor legea Gamma legea Weibull mentenabilitatea uzura stare limită disponibilitatea sistemelor geometrie analitică calcul diferențial teoremele lui Rolle,Lagrage și Cauch ridicarea nedeterminărilor aplicații geometrice construcții beton calcule tabel zidărie pereți despărțitori zidărie piatră naturală tencuieli explozivi combustibili derivate funcții integrale ecuații diferențiale șiruri și serii de funcții teoria cîmpurilor funcții complexe serii Fourier ecuații cu derivate parțiale probleme probabiități statistcă matematică calcul variațional metode numerice interpolarea integrarea numerică complemente de calcul diferențial ecuații geometrie diferențială teoria distribuțiilor statistică matematică funcții serii trigonometrice integrale teorema lui Jordan integrale triple mulțimi funcții numere reale șiruri limite derivate puteri efort stare limită oboseală dimensionare montaj metodă element finit proiecte infrastructură simboluri formule materiale de construcții zidărie beton armat teren excavare terasamente fenomene plastice fenomene termice lichide de răcire cuţite de strung cuţite profilate broşe freze filete spații de funcții teoria elasticității tehnici de programare MATLAB/165 modelul Poiss ipoteze statistice teoria selecției funcții complexe ecuațiile fizicii matematice transformata Laplace teoria probabilităților generarea vectorilor aleatorii metode de inversare a matricelor funcții cu variație lentă teoria reînnoirii pentru șiruri de variabile metoda verosimilității maxime complemente de algebră funcții liniare holograme Fresnel holograme reflectante laseri cu gaz laseri solizi holograme color modelul markovian vectorul densității de probabilitate Structuri din beton în sisteme de canalizare proiectare și execuție componente din beton conducte de canalizare protecția și întreținerea componentelor din beton standarde ghiduri teoria erorilor colectivitate statistică funcții empirice periodice difracţie, transformare Fourier semnal holografie filtrare spaţială metoda diferenţelor finite stocare optică motoare termice motoare cu abur cazane de abur compoziția chimică a solului materia organică mineralele solului adsorbție aciditatea solului salinitatea solului fertilitatea solului sisteme de așteptare disciplina șirului de așteptare metode de modelare ecuația Euler interpretarea economică a principiului lui Pontreaghin structură nămol activ dezvoltare vegetativ plante calitate sol fertilizat conexiune sistem sol-plantă-nămol intoxicaţie umană metale grele deșeuri procesare analiză deșeu- resursă proiectare sistem reciclare deșeuri formule Newton-Cotes metoda Newton proceduri de triangulare formula Hermite frig artificial coeficienți de lucru construcția instalațiilor condensare vaporizatoare turnuri răcire materiale pentru scule analiza : unghiurilor geometriei sinteza : geometriei unghiurilor profilului canalelor umidimetru electronic variație conductivitate permitivitate hidrometrie spectroscopie optică spectroscopie neliniară împrăștierea Raman principiul de separare izotopi intersecții de nivele atomice strunguri maşini : de frezat de găurit şi alezat de rabotat şi mortezat de broşat de rectificat vibtrații mecanice acustică maşini de danturat maşini de filetat finisare şeveruire acţionare hidrostatică acţionare electrică lingvistică filologie steganografie aproximare LBS ascundere informaţie algoritm generic adaptiv lingvstică sistem detecţie avertizare software interfaţă web modelare simulare limbaj Java istorisiri arhitectural conacul Frăţileşti centenar considerații patrimoiu construit știința și cunoaștere în general impulsor pompă centrifugă lege încărcare funcţii erf cavitaţie modelare matematică mecanica teoretică mecanica solidului și a corpurilor rigide hazard seismic accelerogramă metodă SIMQKE SYNTH modelare numerică analiză dinamică incrementală interacţiune sol structură model relaţional algebră SQL proiectare conceptuală logică redundanţă schemă E-R rezistență rezistență la solicitări defecţiunile elementelor mecanice defecţiunile elementelor hidraulice metode statistice de evaluare factori măsuri testare beton stații de testare beton standardizare materii prime ale betonului beton întărit derivarea numerică interpolarea polinomială a funcțiilor metoda lui Euler integrarea numerică ecuații integrale ecuația diferențială a lui Lagrange serii Fourier ecuația integrală Volterra proiectare stare limită compoziţie structură rezistenţă deformaţie termic compresiune ciclic întindere durabilitate armătură aderenţă beton armătură traductoare de reacţie sisteme pentru : alimentare strîngere schimbare strunguri automate monoax multiaxe linii automate comandă adaptivă electromagnetism optica ondulatorie polarizarea luminii legea lui Brewster holografie fizica cuantică conducția prin pereți plani transfer de căldură difuzia moleculară eroziune electrochimică electrod sculă microcalculator software specializat unități de măsură diagrame de eforturi grinda cu console grinzi cu zăbrele semnale geodezice tehnologia executării transportul şi depozitarea dispozitive mecanisme şi echipamente montaj măsuri de protecţie elemente de calcul vectorial statica punctului material statica solidului rigid centre de greutate forțe de legătură proces de producţie flux tehnologic dispozitiv suprafeţe plane suprafeţe de rotaţie exterioare suprafeţe de rotaţie interioară viteză sunet metodă interferenţă undă sonoră oscilaţie electrice metodă figură Lissajous mărime acustică vâscozitate dinamică gaz ideal Clement-Desormes rezistenţă electrică câmp magnetic electron radiaţie laser spectroscop dinamică randament mecanic putere mecanică energia cinetică oscilaţii libere teorema impulsului pendulul mișcarea punctului material principiul lui D'Alembert deplasări calculul lucrului mecanic virtual principiul constrângerii ecuațiile lui Lagrange principiul lui Hamilton cercetare "in situ" laborator permeabilitate vâscozitate suspensie hidrologie structură mecanică analiză cinematică mecanism picior modelare 2D 3D simulare SolidWorks Simmechanics aldehide Denuder dispozitiv difuzie cetone oxo-alcool reţea alimentare apă analiză staţionară metodă unde fizice nod vană plană oscilantă robinet rotativ branşament debit presiune performanţă energetică siguranţă modelare metodă arbore defecţiuni lanţ Markov consum combustibil indicator fiabilitate cazan centrală termică mentenanţă oţel lichid tratament secundar turnare scoatere metal hidrogen azot regim termic cuptor arc electric tip EBT teoria câmpurilor funcții calcul tensorial ecuații speciale programare matematică modele descriptive și normative metoda grafelor algoritmul Fletcher-Clarke algebră vectorială analiză vectorială teoria câmpurilor algebră lineară analiză tensorială dispozitiv histeretic vâscoelastic amortizo sistem hibrid disipare calcul structural static liniar dinamic liniar neliniar dinamică structură probabilitate statistică procese stocastice vibraţii simulare amortizare variabilă operator conversie element acces matrice structură filosofie psihologie meteorologie climatologie geomorfologie publicitate informare relatii cu publicul modwl EHR sistem informare OGD web model LISI vibraţie seism presiune plastică cedare teren lichefiere tasare dimensionare fundaţiei efort dinamică statică știinţa mediului înconjurător cod proiectare seismică redundanţă ductilitate cod P100-1/2006 calcul static neliniar dinamic modelare infrastructură foraj sonic pompă sonică generator calculul sistem sonic impedanţă modelare hidraulic supapă admisie receptor amortizor stavilă metodă rezistenţelor admisibile stare limită tablă retenţie grindă stavilă segment dimensionare stabilitate articulaţie caracteristici dinamice compresiune centrică modelare numerică tehnologie inteligenţă artificială sistem instalaţii evaluare confort senzor traductor reţea neuronală Microsoft Visual C++ Matlab algoritm generic logica Fuzzy microcontroler AVR bază date analiză statistică program SPSS analiză comparativă cod proiectare moment încovoietor forţă tăietoare modelare elastică modelare neliniară roţi dinţate cilindrice şi a cremalierelor roţi dinţate conice roţi dinţate melcate piese cu dantură carburi metalice materiale mineralo-ceramice materiale extradure materiale policristaline scule cu diamant instalaţie ventilare ardere propagare fum dinamică fluid difuzie model numeric curgere aer prevenirea accidentelor argilă loess pernă pământ compactat încercare laborator poligon experimental pentrometru dinamic Normeyer Geotool LMSR-Hk transport model matematic similitudine hidraulică coeficient rugozitate Manning viteză frecare turbulenţă strat limită model numeric proprietăţi fizice chimice calitate organoleptică falsificare modelare statistică algoritm vedere computerizată calibrare cameră video Matlab robot SCORA ER-14 sistem robotic dispozitiv prehensiune manipulatoare seriale conexiuni elastice comfort ambiental distribuţie temperatură umiditate relativă bilanţ termic ventilare modelare troposferică radiosondă interferometrie radar radiometru microunde model numeric program Bernese monitorizare lege Darcy modelare matematică curgere mediu poros calibrare etanşare reabilitare reformă curriculară principiu metodologic finanţare educaţională strategie politică conducere monitorizare evaluare certificare transmisii prin lanţ cablu cricuri vinciuri palane trolii cabestane poduri rulante tipuri de macara alegerea macaralelor construcţia macaralelor transportul exploatare şi reparare legătură chimică termodinamică cinetică chimică stare agregare dispersie coroziune structură sisteme automate funcții clasificare traductoare comparatoare amplificatoare surse alimantare apă uzată indicator apreciere metodă depoluare proces fizic chimic dezinfecţie electochimică catalitică fotocatalitică fixare poluant material nanostructurat testare catalitică analiză GC-MS model tip cost-eficiență fundamente algoritmi siguranță securitate topologică structuri complexe tipuri de clădiri scări balcoane acoperișuri materiale de construcție evaluare sistem grad libertate evaluare numerică răspuns seismic metodă element finit construcții 1860-1960 fundații pereți tavane structuri acoperiș adaptor sistem automat unificat regulator debit presiune poziţionare automată temperatură analiză dinamică neliniară înregistrare seismică parametru intensitate frecvenţă model histeretic modelare beton armat sursă seismică hartă intensitate seismic potenţial avarie tehnică electrochimică poluant farmaceutic tratare apă monitorizare mulțimi aplicații logica propozițiilor logica predicatelor logica formală utilaje pentru săpat şi transportat roţi su pneuri depasare pe şenile maniabilitatea şi stabilitatea calculul de economicitate transformare afină punct de la infinit ecuaţia proiectivităţii puncte de fugă transformări de coordonate structură şi cinematică dinamica roboţi paraleli cu structură hibridă mecanisme antropomorfe biomecanica construcții componente glosar termeni fundații etanșare îmbinare duritate superficială metodă ultrasonică impuls metodă nedistructivă carotă analiză risc operator matematic metodologie Hazus RISK-UE evaluare accelerogramă spectru capacitate curbă fragilitate analitică empirică ceramică construcții proiectare baze matematice materiale de construcție săpături fundații zidărie compoziţie beton armătură matematică științe ale naturii POS CCE ajutor stat POS DRU PO DCA achiziţie publică material auxetice moleculă polimeric nanoparticulă magnetic studiu FMR TGA polimer elastic filtrare sistem retenţie modelare inundaţie reţea canalizare viitură ciclu studiu competenţă ARACIS plan învăţământ rută flexibilă evaluare performanţă promovare deteriorare structurală plafoane cu grinzi din lemn zone umede daune structurale clădiri vechi cerințe constructive statice clădiri rezidențiale înalte construcție costuri avantaje dezavantaje sisteme de construcție tehnologie magistrala de rețea X-10 magistrala de rețea EIB adăugare ştergere setare formatare editor text fişier director înregistrare ciclu studiu competenţă licenţă master plan învăţământ indicele de refracție presiunea atmosferică temperatura aerului umiditatea aerului elemente de termodinamica atmosferei echilibrul termodinamic metode pentru determinarea distanței instrumente și metode de măsurători metoda nivelmentului integrale simple integrale curbilinii integrale duble integrale de suprafață concept MGU radiaţie electromagnetică corecţie referinţă online EDM principiul lui Fermat microundele reducerea distanțelor măsurate indicele de refracție radiațiile luminoase formule elementare numere funcții diferențiale derivate parțiale curbe clasice reţea de trasare element topografic metode calcularea elementelor de trasat rețele de sprijin trasarea pe teren metoda coordonatelor tehnologia GNSS în timp real componentă arhitectură reţea planificare monitorizare reţea WS Security resursă metodă element finit transformare Fourier interacţiune teren structură teren fundare model Winkler Jemocikin băi acid cuprare agent inhibare purtător proton modelare moleculară software modelare arhitectură software sistem critic verificare validare conservarea clădirilor costuri tehnici tratare daune prevenire deteriorare distrugere intenționată impuls Dirac monovariabile regulator PID principiu non-anticipare inginerie sistem conducere automată proces abordare sistemică modelare matematică dinamic arc oţel izolator cauciuc elastomer amortizor fundaţie maşină calcul dinamic acustică fezabilitate tăiere termică densitate flux termic turbină eoliană funcţionare caracteristică subsistem vânt viteză turbulenţă modelare strategie control generator electric model discret fazorial cădere tensiune simulare hală acoperiş cilindric pante sisteme termoizolație clădiri prefabricate siteme compozite WDVS izolație termică transparentă organizarea lucrărilor întreţinere şi reparaţii instalaţii utilaj industrial scheme electrice reparaţie algoritm codificare generică operator reţea neuronală sistem neurogenetic sistem fişier utilizator reţea limbaj HTM internet poştă electronică ecuații diferențiale transport molecular colectiv laminar metode modelare analogie transport izolare fonică structurală încăperi sanitare modele de programare liniară optimizare modelare matematică optimizare metode barieră scalare afină în programare liniară material tubular metode îmbinare filetat flanșe etanșare garnituri învelișuri cilindrice calcul dinamic spații de funcții elasticitate liniară elasticitate neliniară metode de calcul aproximativ ecuațiile elasticității funcții limite continuitate serii produse infinite risc selecţiă partenericuantificare proces competitivitate calitate cost productivitate generarea variabilelor aleatoare vectori fiabilitate legislaţie protecția mediu agent poluant sănătate risc accident securitate informaţie decizie planificare investiţie eficienţă analiză evaluare analiză SWOT tratare apă transport strategie indicator eficienţă prognoză decizie piaţă consum ventilație sistem aer condiționat cu răcire pe tavan cerințe calitate teoria funcțiilor serii trigonometrice integrala Laplace algebra lui Boole ecuații cu derivate parțiale propagarea undelor electromagnetice temperatura umiditatea aerului sisteme încălzire ventilație clădiri obiective descriere tehnologie instalare cerințe energetice pictură rusească fontă oțel rezistența materialelor stabilitate elastică mecanică aplicată vibrații forțate libere sisteme liniare forțe disipative perturbatoare funcții spline cubice monospline formule de evadratură ecuația căldurii problema lui Dirichlet proiectare structurală dinţi drepţi dinţi înclinaţi transmisii temperatură platformă operaţională metodă Sketch based 3D modeling scanare maşină Roland LPX-600 Modela MDX-15 control dimensional proiectare simulare aproximare sistem ecuaţie liniară derivare numerică integrare numerică metodă Monte Carlo algoritm euristic stocastic sistem automat buclă închisă software hardware bibliotecă funcţii limbaj C semnal logic analogic temporizare timer vulnerabilitare principiu evaluare metodologie HAZUS SELENA ELER metodă empirică numerică amplasament măsurare undă seismic investigaţie geotehnic capacitate portantă teren fundare lichefiere turbulenţă atmosferică cod proiectare aplicaţie software răspuns dinamic modelare consolă turn înalt zăbrele pulverizare flacără mare viteză uzare rezistenţă metodă investigare cromiţi metalic carboxilat nanocompozit catalizator operator probabilitate sistem liniar perturbaţie Markov ecuaţie diferenţială spaţiu Hilbert aliniament curbe progresive arc de elipsă nivelment lucrări topografice racordarea aliniamentelor curbe progresive trasarea punctelor intermediare nivelmentul traseului trasarea barajelor portal TIA panou educaţional PLC S7-120 pornire reversibilă motor rotor bobinat sistem bandă transportoare siloz control pompă rezervor distribuţie apă canalizare legislaţie portal A-PORT bază date spaţial evaluare implementare aplicaţie web-GIS aplicaţie cetăţean senzor arhitectură glucoză glicomonomer hidraţi carbon glicopolimer spectroscopie rezonanţă magnetică nucleară ( RMN ) ilustrații germane reforma religioasă germană războiul de 30 ani fond structural control management hidrocarbură echipament strategie oprire mecanică pulverizare dispersare recuperare mecanică ardere suprafaţă modelare matematică schimbător căldură turn răcire cuptor bilanţ termic combustie limba engleză chestionar cultură generală sistem expert mediu CLIPS variabilă program planificare obiect cod JAVA iteratori interfaţă grafică execuţie multifilară bază date poliformism etichetă HTML frame tabel listă element CSS JavaScript Ajax bază date MySQL depozit deşeu radioactiv modelare moleculară cetilpritidinăă clusteri selenit-apa parametru interacţiune Lennard-Jones oxianion selenit hidratat metodologie CNCIS program studiu licenţă master geometrie și trigonometrie sferică formula cosinusului laturii regula mnemonică a lui Neper sfera cerească și mișcarea diurnă sisteme de coordonate astronomice scări de timp fenomene astronomice construcţia proiectarea ajustarea capacitate de încărcăre proiectarea lagărelor ungerea etanşarea montarea şi demontarea evaluare liceu inovare competiţie platformă integrată ASTANK 2 sistematizare cuplaje permanete fixe mobile intermitente comandate centrifugale unisens de siguranţă hidrodinamice electromagnetice combinate hardware microprocesor 8085A memorie limbaj asamblare interfaţă microcontroler sistem gestiune fragmentare distribuire instrucţiune SQL stocare MongoDB HBase modul e-Crime WikiHealth metodologie Agile ciclu viaţă platformă NET Java bază date multimedia standard securitate IT limba engleză aptitutidini vorbire osii şi arbori lagăre cu : alunecare rostogolire transmisii prin : curele lanţuri filet asamblări între butuci şi arbori angrenaje dantura angrenajelor asamblări cu elemente elastice cuplaje construcţia calculul ajustarea proiectarea lagărelor cu rulemnţi ungerea etanşarea montarea şi demontarea amprentă carbon tehnologie fabricaţie conductă execuţie reţea apă montaj emisie gaz siguranţă foc rezistenţă stabilitate proiectare tehnologie acţiune seismică EUROCODE 8 excavator bandă rulantă termocentrală cablu ancorare expertiză roată portcupe breviar calcul roată lagăr efort unitar dimensionare analiză structurală metodă element finit energetică cazane combustibili ardere focare calcul termic gazodinamic circulația apei căldură transmiterea căldurii conductibilitate convecţie radiaţie schimbătoare de căldură combustibil energetic gazos lichid solid proces ardere control centrală nuclearoelectrică robinet de reglare sistem automat sistem hidraulic construcţii servomotoare şi accesorii ciment Portland hidratare eteri celuloză amidon analiză termică modificator vâscozitate emisie poluare forţă încărcare aprindere control electronic modelare simulare model biochimic microorganism pH cation metalic acceptor electroni cinetică model Comeau-Wentzel Mino precipitare chimică filtrare instalaţie pilot epurare decantare nămol nitrificare criteriu determinist stochastic modelare achiziţie date nesincronism caracter spaţial spectru seismic vibraţii aleatoare interfaţă teren-structură oscilaţie seismic seismometru senzor traductor risc inundaţie nutrient bilanţ precipitaţie scurgere hidrograf viitură regim hidric reglare normală reglare automată sisteme de reglare parametri reglaţi model numeric simulare calcul tensiune deformaţie poluare parametri fizico-chimici simulare numerică spectroscopie absorbţie atomică florescenţă raze X ecuaţie bilanţ masic poluant transport Modflow PhreeqC degradare modelare matematică monitorizare mecanica fluidelor echilibru hidrostatic dinamică ecuația lui bernoulii teorema impulsului pompe centrifugale axiale piston stare efort deformaţie element structural bară beton armat încovoiere mediu elastic grindă fisură placă plană deplasare ansamblu structural perete-radier limba engleză vocabular gramatică comunicare limba engleză gramatică vocabular scriere dialog exerciții lagăre cu alunecare rulmenţi cuplaje angrenaje transmisii prin : curele lanţuri strategie evaluare electronică test electronic limba engleză profesor note examinare Cambridge exerciții teste observații histograme procese sochastice sistem reglare automată sistem dinamic Matlab funcţie transfer reglare numerică transformată Z SIMULINK elastomer material plastic ultrasunete laser Minitab material compozit precizie prelucrare calitate suprafaţă proiectare proces tehnologic documentaţie tehnologică sistem CAD/CAM funcţie software proces tehnologic optimizare regim aşchiere normare tehnică dispozitiv prindere flexibil prototip Reverse Engineering scanare nor punct simulare captori circuite traductori aparate înregistrare vibrații vibratoare electrodinamice sisteme oscilante constante elastice analiza dimensională mecanica clasică oscilaţii unde mecanice gazul ideal distribuţii moleculare elemente termodinamică abatere dimensională toleranţă tehnologie fabricaţie turnare forjare matriţare extrudare deformare rece tăiere îndoire aşchiere tratament termic debitare sudare control analiză date evaluare web matrice disimilaritate algoritm taxonomie vector Space Model reţea neuronală metaclasificator arhitectură adaptivă limba engleză corespondență exerciții răspunsuri strategie echipament sistem minerit exploatare extragere sortată minereu geotehnică hidrogeologie automatizare prelucrare date protecţia mediului management simulare numerică control nonliniar computerizat model viteză critică metodă estimare stabilitate modelare trafic urban zgomot limba engleză vocabular pronunție gramatică scriere limba engleză scriere vorbire pronunţie vocabular limba engleză vocabular vorbire scriere gramatică teste limba engleză exerciții gramatică funcții complexe izomorfismul șiruri și serii teorema fundamentală a lui Cauchy serii de puteri serii Taylor serii Laurent puncte ordinare serii Fourier problema lui Cauchy ecuațiile coardei vibrante calcul variațional variabile aleatoare limba engleză știință terminologie note sugestii uzină hidroelectric microhidrocentrală turbină hidraulic centrală mareo-motric limba engleză istoria limbii limbile indo-europene limbile germanice engleza veche engleza modernă limba engleză vocabular englez-român român-englez semne specifice asemănări cu alte limbi diferențiere semantică dialect limba engleză pentru avansați exerciții vocabular gramatică statica cinematica dinamica sistemelor materiale mecanica analitică dinamica maşinilor metode nedistructive încercarea betonului metode de rezonanţă metode ultrasonice de impuls poluare protecţia poluare,protecţia atmosferei,autopurificarea aerului,difuzie moleculara,transfer de masă convectiv interfazic autopurificarea aerului difuzie moleculară transfer de masă convectiv interfazic proprietăți fizice ale fluidelor hidrostatica mișcarea fluidelor pierderi de sarcină calculul conductelor orificii și ajutaje hidraulica construcțiilor mișcarea apei subterane spațiul liniar Ecuații în spațiul Banach metode de tipul Runge-Kutta matrice de bază metoda Lanțoș şoc metodă calcul suprafaţă rupere Minkowski-Bouligand analiză spectrală entropiei maximă probleme economice articole presă americană și britanică poluare sănătate finanțe afaceri funcții complexe sisteme ortogonale ecuațiile fizicii matematice transformata Laplace calcul variațional teorema proiecțiilor metoda lui Galerkin spatiile Sobolev problema Dirichlet aplicații numerice electrotehnică aliaje instalaţii electrice cabluri electrice aparate electrice linii electrice aeriene limba engleză lingvistică vocabular exprimare corectă formarea frazelor verbe tranzitive intranzitive limba engleză conversație deflerare difracţie teorie val liniar model calcul SWAN cinematic batimetrie soluţie electrolit potenţial electrod implant metalic proces coroziune analiză spectrofotometrică tratament termic limba engleză lingvistică gramatică afaceri limba engleză conversație gramatică exerciții limba engleză conversatie gramatică exerciții limba engleză activități scriere limba engleză teste vocabular gramatică metode de discretizare spațiu-timp metoda Jacobi metoda Gauss-Seidel metode numerice ecuații parabolice masă composit polimer liant macrodefecte (MDF) statica fluidelor cinematica dinamica mecanica fluidelor transformatoare hidraulice regulatoare stavile plane segment sector cilindrice conducte galerii limba engleză teste cultură generală erori de măsurare determinarea parametrilor alegerea formulelor dependența stochastică interpolare proiectare construcţie standard trafic european pod beton armat modelare numerică seism spații de șiruri teoria Banach teoreme de interpolare inegalitatea lui Grothendieck convergența seriilor legi constitutive formularea variațională stări de solicitare plană structuri masive formularea izoparametrică teoria cinetică ecuația lui Boltzmann problema moleculelor poliatomice tratatul lui Gibbs șiruri și serii derivarea serii Taylor limite și continuitate derivate parțiale formula lui Taylor funcții implicite deformaţii solicitări statice oboseala exploatarea logică matematică mulțimi teorema lui Zorn latice algebră booleană mulţimi, submulţime operaţii booleene realţie binară izomorfism automorfism omomorfism grupuri ciclice serii de numere reale funcții șiruri spații metrice primitive integrale derivabilitate pe R integrale proprii integrale duble integrale de suprafață ecuații diferențiale sisteme metrice metodă de măsurare a lucrabilităţii malaxare turnare limba engleză teste comunicare limba engleză americană vocabular gramatică pronunție divertismente jocuri artă cinematografică teatru engleza ca limba universală istoria limbii engleze seismicitate risc seismic evaluare reţea seismică înregistrare accelerografică expertiză tehnică sol examinarea solului analiza solului stabilitate consolidare șiruri numere reale serii funcții reale variabile calcul diferențial formula lui Taylor funcții continue șiruri convergente diferențiabilitatea funcțiilor granulozitate compoziţie minerală sarcină electrică capacitate schimb plasticitate coeziune consistenţă structură pământ apă reţinută liberă epuisment plasticitate cromoplasticitate teoria plasticităţii materiale cromoplastice aplicaţii grinzi şi cadre grinzi cu zăbrele conductoare borne racordare bandă izolatoare bonine tensiune continuă alternativă epură suprafeţe poliedrice suprafeţe cilindro-conice plan director suprafeţe cutate reţele constructive proiecția punctului proiecția dreptei transformări proiective construcția elipsei axonometria oblică reprezentarea dreptei reprezentarea planului metoda rotației suprafețe riglate proiecția cotată rețele electrice monofazice regim permanent armonic trifazice sinusoidal cuadripoli filtre electrice legea Coulomb Ohm kirchhoff electromagnetism circuite,sinusodal teoria molecular-cinetică metoda statistică teorema Liouville teorema de întoarcere a lui Poincaré ansamblu static distribuţie microcanonică distribuţie canonică intindere compresiune diagrame bare curbe sisteme solicitări incovăiere tuburi calcul câmpuri de probabilitate funcții de repartiție valori medii momente funcții generatoare procese aleatoare teoria selecției statistica ordinii estimarea parametrilor metoda momentelor interval de estimare analiză distorsionată regresie reactoare nucleare procese fizice şi termice optimizare centrale nucleare-electrice instalaţiile cu abur fiabilitatea instalaţiile de automatizare şi control teoria mulțimii teoria categoriilor categorii abeliene toposul fascicolelor categoria duală Ens petrologie petrografie geologie economică zăcăminte minerale publicitate culturală publicitate internațională consumator român made in Germany canale de comunicare mesaj audio vizual studiu lingvistic reclamă Anul 1 - Analiză matematică solicitări compuse deformaţii grinzi ecuaţia celor trei momente sudarea cu arc electric mecanisme de pendulare sudare mecanizată tehnologii de sudare echipamente sudarea : oţelurilor carbon şi slab aliate cu granulaţie fină austenitice crom-nichel martenistice şi martenisto- feritice structuri sudate OLS comportarea metalurgică avarii factori fragilizanţi gospodărirea apelor standarizarea sisteme monitoring optimizarea sistemelor automonitoring avertizare poluărilor mecanism molecular vâscozitate viteza baricentrică macroamestec strat fluidizat fluide bifazice rugozitate conducte metode diferențiale finite deversoare infiltrație transport aluviuni calcul hidraulic poduri statica fluidelor manometre forțe de presiune relația lui Bernoulli teoria similitudinii turbine turbopompe mașini volumice proprietăți ale fluidelor disipatori de emersie sistemul BRAKE Anul 2 - Matematici speciale nanoceramică titanat bariu pulbere ceramică vibraţie Raman proprietate dielectric inversare polarizaţie nanoscară investigare film nono-structurat metodă hidrotermală barbonită metodă element finit modelare CAD stare tensiune deformaţie scanare tomografică sistemul Fe-N-C transfer de masă nitrocarburarea carbonitrurarea nitrocarburarea austenitică utilaj mecanic piese sudate utilaj de ridicat şi transportat instalaţii şi linii mecanizate maşini şi linii automate sistem captare energie tratare canal val model matematic captor flotor organizații și alte tipuri de colectivități asociații congrese expoziții muzee premii liant ciment beton material metalic coroziune tratament termic polimeri prelucrare mecanică și așchiere prelucrare abrazivă ciocane și presea vibraţia sistemului mâna-braţ răspuns dinamic mobilitatea degetelor mobilitatea articulaţiei cotului calculul pulsaţiilor şi frecvenţelor model dinamic organizarea prefabricării materiale utilizate tehnologii de prelucrare îmbinare aparatură de control principiile cercetării eficiența strategiilor teoremele repartizării resurselor jocuri antagoniste jocuri matriciale motoare cu ardere internă calcul termic mecanismul motor distribuţie ungere răcire pornire termodinamica motoarelor admisia calcul termic cilindrii organe fixe mobole legea Kirchhoff formula lui Balmer principiile Ehrenfest Einstein Bohr fisunea spațiul timpul geometria euclidiană mecanică cuantică legea cauzalității logică schimbătoare de căldură generatoare de abur degazoare termice turnuri de răcire turbine energetice vaporizare distilare conducţia căldurii radiaţia masăcalcul termic hidrodinamic calculul de rezistenţă schimbătoare de căldură modelare productivitate cercetări statistice vibraţii schemă tehnologică de execuţie program Epanet program WaterCAD program RET&LOB&DES program Piccolo programe KYPIPE modelare matematică analiză hidraulică metoda regresiei logistice program SPSS algoritmi matematică și adevăr teoria complexității spațiul fazelor magie cuantică principiul antropic modelarea pendulul de torsiune circuitul oscilant modele atomice modelul în pături sisteme cuantice relații de nedeterminare momentul cinetic radiația ecuații relativiste teoria cuantică unde de materie relații de incertitudine algebra comutatorilor sisteme simple geometria dferențială a spațiului teoria relativității ecuațiile Eistein metrica Schwarzschild religie teologie răspuns termic unitar temperatură virtuală ecuaţie integrală căldură metodă RTU EIC transfer regim nestaţionar model matematic dinamic validare numerică încărcări tipice pentru centrale nucleare risc seismic metoda elementului finit analiza dinamică reactor tip CANDU metoda de simulare Monte-Carlo răspuns seismic torsiune beton armat deformaţie limită calcul dinamic neliniar sistem de management al podurilor ( BMS ) stare tehnică metodă de evaluare degradare intervenţie cerinţe tehnice caracterizare structural microtectonic relaţie stress-deformaţie permeabilitate tehnologie criteriu performanţă fluid foraj suspensie injectabil perde drenaj monitorizare voaluri injecţii modelare inerţială disipativă deformabilitate grad rafinare metodă element finit vibraţie forţă armonică limba engleză dicționar expresii modelare matematică program AquaSea v.6 masurători teren curgere metodă element finit inversare matrice metoda Gauss-Seidel simulare numerică import date GIS măsură conservare hazard vulnerabilitate sistem liniar apărare durată predicţie risc acceptat hărtă hazard zonă inundabilă program I.A.D. simulare cedare dig sursă acustică ventilator compresor pompă tubulatură rigidă metodă evaluare atenuator zgomot ecran acustic dispozitiv antivibratil determinare in situ aparat reazem solicitare mecanică tensiune metodă dimensionare verificare temperatură unsori boghiu fiabilitate durabilitate rulment turaţie sistem detector temperatură revizie reparare stălp LEA turn răcire coş fum instalaţie nocturnă modelare teren fundare schemă logică plăcă curbă pierdere stabilitate drenaj micropilot gabioane taluz instabilitate îmbunătăţire pământ consolidare terasament compactare limba engleză nivel mediu abilități scriere reţea distribuţie apă GIS modelare hidraulică pierdere sarcină calcul relaţie Bernoulli gestionare optimizată infrastructură structură rutieră analiză economică sistem gestiune reţea drum judeţean prioritizare lucrare planeitate rugozitate viabilitate analiză trafic tensiune deformaţie dilataţie contracţie optimizare îndreptare tablă ondulare încălzire flacără sudare MAG WIG limba engleză fonetică intonație lingvistică îmbinare sudobrazare analiză metalografică protecţie anticorozivă modelare distribuţie tensiune limba engleză vocabular medicină seism durabilitate factori degradare investigare sistem măsurători caracteristică beton metodă optică transmitanţă termică element prefabricat aditiv control calitate diagnosticare consolidare tehnologie betonare gol tehnologie cămăşuiri material compozit matrice triunghiulare calcul vectorial produsul scalar spții vectoriale teorema lui Grassmann aplicații liniare vectori și valori spații euclidiene matrice ortogonale matrice simetrice metoda Gauss comportament termodinamic schimbător căldură minicanal specificaţie tehnică compresor condensator vaporizator tub capilar economizator separator de lichid analiză exergetică instalaţiei model calcul Gungor-Winterton Kandlikar Kattan-Thorne-Favrat optimizare construcţie vaporizator instalaţie producere biogaz fermentaţie anaerobă energie resurse regenerabile măsurători monitorizare risc identificare consecinţe evaluare climatizare instalații pentru construcții Germania istorie migrație trib germanic invazie Imperiu Roman religie popor germanic erou german Carol cel Mare carolingian cruciadă Habsburg Nassau Wittelsbach Luxemburg reformă Martin Luther contribuție lingvistică Luther război 30 an, geografie țară populație politică învățământ radio nazist frații Grimm Till Owl gnom grădină verificare experimentală vibraţii oboseală analiză dinamică pod sarcină ecuaţie Bernoulli Ricatti problemă Chauchy serie Fourier calcul variaţional teoria probabilităţilor ecuații omogene ecuații reductibile ecuația lui Lagrange metoda variației constantelor serii Fourier ecuația propagării căldurii tutorial multimedia dezvoltare promovare curs online E-EDuQuality evaluare secţiune utilizator platformă moodle cercetare metodologie matrice morfologică idei metodă San Francisco feed-back mentenanţă platformelor WEB cristalizare solidificare oţel deformare plastică tratament termic termochimic încercare material limba engleză dialog pronunție gramatică limba engleză citire vocabular exerciții test TOEFL limba engleză termeni tehnici tehnologie știință exerciții condensatoaren câmp bobina inducţia circuite electrice iniare trifazate vulnerabilitate evaluare fiabilitate hazard seismic management risc proiectat încercări seismice 3D măsuri reducere risc concepţie Richtergard gestionare sursă câmp scalar vector ecuaţii diferenţiale funcţii complexe derivate parţiale serie Fourier transformata Fourier transformata Laplace calcul variaţional metodă evaluare spectru capacitate răspuns elastic seism acceleraţie-deplasare amortizare ductilitate analiză numerică program calcul TREMURI plastificare cutbă fragilitate modelare structură metodă coeficient stabilitate taluz limită raţional rezervă excavator echipament forare împuşcare exploziv instalaţie screper material rulant hidrotransport haldare sterilu schemă mecanizare asecare formaţiune acvifere amplasare săpare deschidere carierelor expolatare recuperare ambientală analiză economico-financiară protecţia muncii sol acid nutrient bioaccesibilitate poluare îngrăşământ fosfor mobil concept Phosphorus Assessment Tool îngrăşăminte chimice fosfatice ortogonalitate polinoame ortogonale teorie integrale derivate metode numerice spații Hilbert serii Fourier funcția Gamma transformări integrale ecuații integrale metode numerice probabilități fizică statică mişcare browniană gaz ideal transport gaze aerosol termodinamică teoria nucleaţiei dinamică control numărul lui Kundsen legea Stokes teoria lui Fuchs Engleză elementară pentru studenţii străini limba engleză nivel intermediar caiet exerciții tăiere fără așchiere perforare poansonare decupare forfecare limba engleză nivel intermediar teste limba engleză nivel pre-intermediar caiet teste limba engleză elementară teste limba engleză teste limba engleză dicționar sinonime sistem grid tipar utilizare interacţiune optimizare performanţă modelare memorie partajată distribuită limba engleză abilități lingvistice secretariat limba engleză dicționar abrevieri afaceri internet simboluri elemente chimice limba engleză abilități scriere limba engleză abilități scriere eseuri rapoarte scrisori afaceri discurs mecanică teoretică calcul matricial tensori vectori mecanica relativităţii mecanică cuantică formarea documentară cultura informațională modelul Marland cultura informațională integrarea culturii limba engleză abilități scriere scrisori afacere articole discurs raport pincipiile mecanicii statică sisteme de forțe cinematică dinamică dileme camere digitale fotografia recensământ căi circulaţie intersecţii stradale diagnoză terapie prognoză semaforizare valori de trafic determinare trafic limba engleză teste examen Cambridge FCE limba engleză teste practice citire ascultare limba engleză teste examen Cambridge gramatică asumare risc comportament conducător auto eroare umană audit de trafic armată știință și artă militară perspectivă punct dreaptî plan prisma cilindru umbră oglindire axonometrie preparare soluţie concenraţie temperatură determinare izometrie duritate densitate diluare pipetare calculul structurilor protecţie termică clădire necesar căldură încălzire sistem centrală termică echipament material gestiune energie termică exploatare întreţinere instalaţie alimentare căldură reţea de transport distribuţie reglare furnizare căldură instalaţie transformare parametru limba engleză glosar expresii verbale fraze utilizate în afaceri prezentări negocieri rapoarte instalaţie alimentare apă sanitare folosinţă publică canalizare gaze naturale combustibile gaze petroliere lichefiate fluide tehnologice tehnologie executare montare insrucţiune exploatare bază climatică fiziologică aer umed procedeu tratare aer sistem clădire ventilare industrială element component aparat ventilare climatizare calcul dimensionare atenuare zgomot vibraţie reglare automată soluţie în funcţie destinaţie încăpere verificare reglare recepţie instalaţie frigorifică compresoare vaporizator sistem climatizare montare exploatare transfer căldură convecţie radiaţie termică cinematica punctului principiile dinamicii teorema momentului cinetic mișcarea elicoidală teorema lui Steiner gravitația forțe complementare oscilații unde elastice sistem ecuație element calcul serie Fourier integrală primă derivată Cauchy-Riemann teorie probabilitate momentul cinetic ipoteza spinului electronic coeficienții Racah spinul izotopic metode de aproximație ecuațiile Fok -Dirac teoria grupurilor legea Boyle-Mariotte Gay-Lussac Carnot dinamica gazelor frigorifice aer umed arderea termodinamica termocinetica acidifiere naturală antropică monitorizare prognoză evoluţie cinematica solidului rigid mișcarea relativă a punctului dinamica momente de inerție noțiuni fundamentale în dinamică teoreme generale dinamica punctului material dinamica solidului rigid dinamica sistemelor mecanica analitică simulare metodă transformată Hilbert cepstrum sistem liniar neliniare semnal saturat sistem mărime fizică unitate de măsură etalon eroare calcul incertitudine de măsurare program neliniar structură beton armat cutremur program ETABS DRAIN-2D echilibru dinamic model analitic capacitate forfecare reziduală vibraţii rigiditate efectivă rezistenţă reală proiectare obiect soft analiză rezultat experimental investigare polimorfism metric software vizualizare matematică bazele generale ale științei și culturii limba engleză nivel intermediar limbaj afaceri teste tratamente termice şi termochimice în vid nitrurare sulfizare nitrocarburare şi oxinitrocarburare materiale metalice transformare austenitică materiale metalice acruisate recoacere călire revenire Limba în S.U.A. origine dialecte regionale lingvistică fiolă cuarţ uzură sinterizare metodă Taguchi testare durabilitate mode statistic dinamică uzură organe masini pulbere bazaltică tehnica irigaţiei schema hidrotehnică automatizare sisteme de irigaţii surse de apă canale reţele de canale reţele de distribuţie limba engleză teste Cambridge sistem canare laser terestru aeropurtat soft prelucrare analiză interpretare reţea sprijin bază date tunel cale ferată sistem scanare laser L-KOPIA/LKO SCANSTATION model TIN (Triangulated Irregular Network ) metodă Helmert comenzi desenare editare obiecte editarea desenelor cote desen editarea desenelor adăugarea cotelor biomasă lemnoasă cojire despicare lemn debitare aşchii mărunţire uscare însilozare covor management presare depozitare expediţie limba engleză nivel intermediar activități comunicare vocabular prelucrare neconvenţională principiu dizolvării anodice microprelucrări electrochimice volumice electrozd-sculă utilaj norme de protecţie a muncii proiectare tehnologică asistată consum energetic costuri calcul matricial vector spaţiu euclidian formă pătratică calcul tensorial conic cuadric element geometrie teste limba engleză examen Cambridge site Web cu Dreamweaver proiectarea coordonarea integrarea Roundtrip AutoReport realizarea etichetelor tabelele Access 2000 proiectarea autoreport trimiterea datelor teste practice limba engleză nivel B1 Cambridge PET teste practice limba engleză nivel A2 Cambridge KET SPICE simularea elemente de circuit rezistoare funcția sinusoidală dispozitive semiconductoare analiza DC limba engleză vocabular fonetică gramatică matematică chimie expresii comune în limba engleză și engleza americană origine înțelegere exerciții construcţia reţelei de turnare calculul reţelei de turnare retele de turnare a fontelor oţelurilor metalelor şi aliajelor neferoase filozofie psihologie limba engleză fraze standard vocabular folosit la întâlniri discuții operator deplasare funcţie pointeri alocare operaţii şiruri clase fişier funcţii virale şabloane standard sisteme de prelucrare automată date metode de organizare scheme logice înregistrarea şi identificarea informaţii fişiere aplicaţii etape robotizare model CAD transmitere informaţie sistem CAD-CAM sistematizare optimizare operaţie șlefuire limba engleză simulare discuții teme internaționale abilități comunicare limbaj standard observații energie dezastre proiect baraj Giva șomaj noi tehnologii etică decizie afaceri cadru juridic management piaţa muncii cântărire statică montare proiectare senzor WIM calibrare metodă armonică impuls metoda paşilor negativi conceptele mecanicii clasice mecanica newtoniană mecanica sistemelor mecanica lagrangeeană teoria stabilității mecanica newtoniană mecanica lagrangeană sisteme olonome sisteme neolonome legi de conservare debit maxim afluent prognoză regim hidrologic calcul hidraulic lac acumulare nivel iniţial variabil aleatoriu date hidrologice principiu evaluare probabilistică siguranţă evacuator sisteme de vectori alunecători statică centre de masă solid liber sisteme particulare echilibrul solidului grinzi cu zăbrele fire statica barei forța ca vector momentul polar centre de masă teoremele lui Pappus și Guldin frecarea de alunecare grinzi cu zăbrele sisteme de scripeți principiile dinamicii teoremele dinamicii punctului material momente de inerție teorema energiei cinetice ciocniri engleza americană dicționar explicativ vectori statica punctului material axioma legăturilor statica rigidului sisteme de bare articulate sisteme filiforme traiectoria și legea mișcării studiul vitezelor mișcarea elicoidală studiul accelerațiilor mișcarea relativă limba engleză vocabular exerciții economie depozit deşeuri industriale haldă steril zgură cenuşă sursă poluare radioactivitate sol teoria mașinilor mecanică tehnică (aplicată industrială) în general Anul 1 - Chimie spaţiu vectorial fascicul plane forme pătratice Anul 1 - Complemente de matematică Anul 1 - Desen tehnic sistem de cifrare metoda substituției metoda transpoziției sisteme mixte generatoare pseudoaleatoare criptanaliza cifrurilor bloc aritmetica pe curbe eliptice principii criptografice atacuri în mediul de implementare resurse software Anul 1 - Psihologia educației limba engleză proiect PROSPER studiu impact management materiale efect teste limba engleză ortografie punctuație exerciții Anul 1 - Știința materialelor limba engleză istorie dialecte tendințe gramaticale Anul 1 - Algebră liniară și geometrie analitică limba engleză afaceri vocabular comunicare scriere marketing export import distribuție producție întâlniri Anul 1 - Complemente de mecanică master 1 - metode experimentale în ingineria geotehnică Anul 1 - Etică și integritate academică discriminare corupţie doctorant plagiat soft antiplagiat Anul 1 - Mecanică master 1 - hidraulică aplicată conductoarele liniilor electrice izolatoare cleme armături norme dimensionare stîlp metalici beton fundaţia probleme master 2 - lucrări de susținere master 2 - dinamica pământurilor și inginerie geotehnică seismică master 2- geosintetice master 2 - fundații în condiții dificile de teren Anul 1 - Tehnologia materialelor științe sociale metode analitice vibrații mecanice metoda Dunkerley metoda Holzer oscilațiile vehiculelor vibrații neliniare teorii metodologie și metode în științe sociale în general limba engleză tehnologie baze date tehnologia informării și comunicării în general poligoane teoria combinărilor determinanţi şi matrice numere complexe şiruri şi serii numerice funcţii limite derivate variabile aplicaţii geometrice statistică demografie Anul 2 - Pedagogie Anul 2 - Rezistența materialelor Anul 2 - Teoria mecanismelor algebră analiză vectorială algebră tensorială cinematică teoria mișcării relative mecanică clasică statică dinamică complemente Anul 2 - Termotehnică schimbătoare căldură medie logaritmică termice bilanţur captatoare procese sistem arhitectură instalaţii roma antică programe de arhitectură Anul 2 - Organe de mașini mărimi fizice analiza dimensională metoda Rayleigh teorema teoria similitudinii Froude Strouhal Mach Euler Galilei Arhimede proces neliniar distorsiunea geometrică Anul 2 - Sisteme mecatronice limba engleză activități comunicare jocuri scenete interviu teste preliminare Cambridge PET limba engleză limba engleză elementară scriere exerciții spațiul dinamica punctului material mișcări bidimensionale mecanică analitică transformarea Legendre ecuațiile lui Appell statica momente de cupluri echilibrul solidului corpuri rigide centre de masă mișcarea mecanică forța statică cinematică dinamică mișcarea relativă mecanică cinematică statică dinamică metoda ecuațiilor de mișcare teorema impulsului Anul 3 - Electronică engleza contemporană fonetică fonologie ortografie punctuaţie tehnici învățare limba engleză picturi master 1 - autocad master 1 - autocad 2 master 1 - autocad 1 Anul 3 - Inteligența artificială limba engleză avansați teste limba engleză elementară exerciții master 1 - metodologia cercetării științifice master 1 - sisteme de tehnici spațiale în ingineria mediului metodologia cercetării orientări geneza referințe ontologice limba engleză vocabular conversație hotel poștă telecomunicații tranzacții corespondență master 2 - epurarea avansată a apelor uzate limba engleză nivel mediu sau avansat teste grilă master 2 - programe de calcul utilizate în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare master 1 - hidraulică (complemente I) balanța motivațională holism și umanism motivație și orientare comportament conștientizarea pragmatică teorie principii pragmatice pragmatica literară macropragmatica micropragmatica analiza conversației master 1 - ingineria apelor subterane Anul 3 - Sisteme de acționare experimentul psihosociologic eficacitatea propagandei prin conferințe firul Ariadnei condiția umană viața cotidiană master 2 - metode moderne în hidroameliorații statică momente și cupluri centre de masă cinematică dinamică Anul 3 - Teoria sistemelor automate formalismul lui Lagrange formalismul lui Hamilton funcția lui Routh invarianți integrali teorema Noether lucrul mecanic potențialul newtonian dinamica unui sistem vibrații ciocniri elastice teoria mișcării Anul 3 - Mașini electrice dicționar sinonime antonime limba engleză agenţi frigorifici bazele termodinamice scheme de lucru maşinilor frigorifice mituri Eros și Thanatos mărimi unităţi măsurare elemente circuit vibraţiilor presiunilor debitelor nivelurilor Anul 3 - Mașini de construcții problema antimediană funcții de variabilă complexă încovoiere torsiune antiplan bare groase criogenia lichifierea distilarea prerăcirea separarea gazelor purificarea aerului Anul 3 - Mașini de construcții pentru fundații și subtraversări Anul 3 - Mașini de ridicat și transportat în construcții Anul 3 - Procese tehnologice automatizate în construcții Anul 3 - Sisteme de comandă adaptive Anul 4 - Mașini de construcții pentru căi de comunicații și industria materialelor de construcții teoria plăcilor plăci plane curbe rezolvare statică calcul exact rigiditate teren fundare statica estetica construcțiilor plăci curbe subțiri clasificare geometrico- statică Anul 4 - Microprocesoare dicționar englez-român cu abrevieri domeniu tehnică militar știință social politic Anul 4 - Tehnologii de prelucrare Anul 4 - Automatizarea și robotizarea mașinilor de construcții pentru căi de comunicații statică cinematică dinamică ciocniri stabilitatea echilibrului vibrații Anul 4 - Proprietate industrială și intelectuală Anul 4 - Sisteme automatizate de producere a materialelor de construcții statică cinematică dinamică mecanică analitică vibrații stabilitatea mișcării statică cinematică dinamică ciocniri mecanică analitică vibrații punct material corp rigid statică metodă analitică cuplu torsor stabilitate grindă zăbrele fir omogen greu plan înclinat pârghie troliu scripete şurub lagăr cinematică rototranslaţie transmisie curele cremalieră roată dinţată camă diferenţial planetare dinamică moment de inerţie lucru mecanic energie conservare impuls pendul giroscop ciocniri vibraţii determinare proprietăți comportări pământ structură teren fundare tehnologi statică sisteme de forțe geometria maselor cinematică rezistența materialelor grinzi bare teren fundare procedee consolidare risc injectare remediere defecțiuni cinematica punctului mișcarea relativă dinamică forțe sateliți unde tehnologii comune tehnologia miezuirii piese turnate din fontă piese turnate din oţel piese turnate din aliaje neferoase cinematica solidului dinamica solidului giroscopul ciocniri percuții mecanică analitică statica rigidului cinematica mișcării dinamică mișcări impulsive mecanică analitică vibrații stabilitatea structurilor caracteristici structurale rezistenţa rupere forfecare versanți taluzuri halde iazuri aliaje neferoase cupru industrial alame speciale bronz zinc staniu şi plumb nichel titan mangan aliaje piese turnate unde elastice electricitate oscilații fotometria laseri teoria relativității diferențiala geometrică mișcarea punctului timpul inerția gestionarea valorificarea tratarea transportul gestionarea deşeurilor compostare mecanica fluidelor termodinamica teoria relativității restrânse combaterea noxelor ventilare microclimat calcul termotehnic determinarea combaterea teoria relativității principiul lui Carnot Clausius distribuția microcanonică termodinamică cinematică dinamică starea gazoasă și lichidă mecanica pământurilor prospectarea geotehnică a terenurilor încercări laborator identificarea și clasificarea pământurilor determinarea caracteristicilor mecanice limba engleză dicționar onomatopee cuvinte obscure arhaisme construcții tautologice Examenele Oxford-Arels pentru limba engleză ca limbă străină limba engleză elementară manualul profesorului discuții teste limba engleză dialog întâlniri teoria microscopică BCS materiale supraconductoare structura atmosferei semnal GNSS presiune atmosferica temperatură pedologie sol precipitații lună planetă atmosferă terestră master 1 - prelucrarea datelor experimentale master 1 - ingineria sistemelor automate măsurări fotometrice surse electrice dimensionare instalaţii de iluminat master 1 - proiectarea și realizarea echipamentelor robotizate master 1 - protecția sistemelor mecanice la șocuri și vibrații master 1 - sisteme automate adaptive și optimale managementul de mediu standardul ISO14001 forțe de inerție constituția atomului liniștea aparentă sisteme izomorfe banda hidraulică structura universului statica teorema proiecțiilor cupluri de forțe bare omogene frecarea de pivotare <