Biblioteca UTCB

Cărți românești

Limba: rum
Țara sursă: RO: UTCB
Lucrări: 450 lucrari in 8300 publicatii in 13 limbi
16-th Scientific Session on Mathematics and its Applications : Braşov, April, 2002 de: Session Scientific On Mathematics And Its Applications. 16. Braşov. 2002 (Text tipărit)
15 Storeys Steel Structure for an Office Building de: Baltac, Lucian (Text tipărit)
10-th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies : Proceedings : Budapest, 6-8 November 2006 de: Conference On Vehicule System Dynamics. Identification And Anomalies. 10. Budapest. 2006 (Text tipărit)
15-th Scientific Session on Mathematics and its Applications : Braşov, April 6, 2001 de: Session Scientific On Mathematics And Its Application. 15. Braşov. 2001 (Text tipărit)
9th International Symposium "Continuous Surface Mining" : Petroşani, October 8-th - 11-th, 2008 de: International Symposium "Continuous Surface Mining". 9.Petroşani. 2008 (Text tipărit)
100 de personalităţi în construcţii de: Popescu, Hristache (Text tipărit)
Subiecte
arhitectură patrimoniu construcţii eroziune cavitaţională, pulverizare termică, retopire cu flacără oxiacetilnică, retopire laser, aliaje autofluxante, stellite 6, NiCrBSi, palete turbină electrotehnica metalurgie materiale de construcţii chimie inginerie chimică geografie geodezie calculatoare mecanica pământurilor termodinamică tehnica frigului mecanică construcţii civile telecomunicaţii construcţii hidrotehnice apă Alimentări cu apă drenaj hidroamelioraţii mituri mitosferă mitogeneză Lb.română Admitere liceu Culegere gimnaziu-lb.română Culegere liceu-lb.română Lb.română-culegere gimnaziu Lb.română-culegere liceu Lb.română, lexicologie Examene de admitere fontă oțel aluminiu fundaţie structură tasare deformaţie efort stabilitate compactare protecţie depozitare presiune forfecare granulozitate plasticitate consistență element analiză funcție saturaţie rezistenţă elastic matrice rigiditate rugozitate proiectare radiere pilot modelare centrifugare fizică terasament pompare consolidare tăiere traseu topografie iluminat tensiune calcul ciment beton aditiv armătură cofraj moment domeniu matematică limită precomprimare aderenţă compresiune oţel grindă forţa axială aliaj şurub oțel carbon fisură deformabilitate solidarizare dimensionare liant mecanic colectare evacuare trafic bitum drum frecvenţă corelare defrişare agregat absorbţie tracțiune exploatare degradare efect fotovoltaic poluanţi poluare mediu înconjurător aer sol ecologie echilibru dinamic biotip ecosistem mediu acvatic seră factori fizici factori mecanici permeabilitate risc statistică inundaţie seism tratare zone umede conservare modificare diversitate biologică deşeuri ambalaj gospodărirea apelor protecţia apelor protecţia atmosferei ecosistem acvatic legislaţie protecţie mediu acvatic organizarea construcţiilor calitate mediu relație protecție mediu prioritate concept indicator macroeconomic ecotehnică dezvoltare durabilă strategie tehnologie de mediu management în construcţii dinamică agricultură instrument informatic informatica de mediu atmosferă documentație tehnico-economică monitorizare control amenajări hidrotehnice impact protecţia mediului economie teorie doctrină economică libertate economică consumator producător eficienţă productivitate rentabilitate cerere preţ logica propozițiilor logica predicatelor paradigma PROLOG logică algebra logicii dezvoltarea logicii matematice integrare numerică editare sistem WINDOWS autoCAD Screen Microsoft Excel Mathcad lansare program desen energie hidrologie ape uzate nămol evaluare energy industry transport tourism climate change degradation of forests Învățământ Superior plan de învățământ legile învățământului educaţie principiu fundamental drept tehnică juridică realizare normă organizare judecătorească dreptul comercial dreptul muncii contractul de muncă piață concurență comportament profit roci teren de fundare fundaţii de adâncime aplicație exemple rezolvate și explicate structuri de rezistenţă deplasări elastice punctuale răspunsuri statica construcțiilor încovoiere proprietăți fizice ale fluidelor hidraulică hidrostatică mişcarea fluidului mișcarea permanentă cu suprafață liberă mișcarea apei subterane diagrame de eforturi grinzi autoCAD stil de cotare cotă editarea cotelor prezentarea desenelor tipărirea desenelor cutremure de pământ importanța arhitecturii teoria arhitecturii în evoluție renaștere Începutul Arhitecturii moderne Arhitectura după război reprezentare grafică liniarizare calculul erorilor măsurători directe sau indirecte studiul efectului fotoelectric studiul radiației termice statica dinamica lianți minerali materiale de construcție piatra naturală agregate pentru mortare și betoane materiale compozite materiale metalice adezivi și chituri de etanșare etape pentru realizarea planșei 1 secțiune transversală prin scară desen tehnic în construcţii etape pentru realizarea planșei nr.3 plan de armare grindă fermă metalică determinarea densității determinarea pH-ului soluțiilor apoase analiză titrimetrică dozare de acizi și baze determinarea durității apei analiza calitativă a apei determinarea conținutului de carbonați sisteme de dispersie structura atomilor stări de agregare sisteme de substanțe reacții chimice vectori spații vectoriale reale subspații vectoriale aplicații liniare geometrie analitică în spațiu conice cuadrice anexă analiză matematică șiruri serii numere reale numere pozitive funcții aplicații limite Microsoft Word Microsoft Access dreapta metodele geometriei descriptive primitive integrala simplă integrala curbilinie integrala dublă integrala de suprafață formele integrale ecuaţii diferenţiale dreptul de proprietate evaluarea proprietăților imobiliare standarde abordări în evaluare structuri de clădiri inspecția proprietăților imobiliare spații vectoriale calcul tensorial forme pătratice calcul vectorial spații euclidiene matrice simterice elemente teoria câmpului sisteme de ecuații diferențiale ecuații cu derivate parțiale elemente de calcul variațional serii de numere reale spații metrice limite de funcții derivabilitate variabile sisteme simetrice metode de estimare histogramă măsurători directe măsurători indirecte regresie liniară geodezie fizică geodezie elipsoidală poziționarea altimetrică poziționarea planimetrică poziționarea tridimensională exemple numerice hărți planuri topografice rețele de sprijin transcalcularea coordonatelor rețele de ridicare compensări riguroase integrala definită integrale improprii integrale cu parametru integrala triplă domeniu imobiliar baza de date grafice vectorizarea construcțiilor bază de date textuală domeniu edilitar puncte de coordonate sectoare cadastrale procedeu analitic imobile cadastru clasificarea terenurilor latura tehnică latura calitativă latura juridică inițiative de dezvoltare organizarea practicii metode de măsurare verificare rectificare instrumente ridicări topografice planimetrice ridicări topografice altimetrice conținutul dosarului probleme propuse aparatură utilizată în practica topografică domeniul măsurătorilor geodezice trasarea elementelor topografice din proiect proiectarea și realizarea rețelei topografice lucrări topografice proiectarea execuția exploatarea căi de comunicaţie metoda aliniamentului determinarea înclinării construcțiilor nivelment geometric aplicația open-source comparația rezultatelor obținute șiruri de numere reale serii de funcții integrale curbilinii integrale de suprafață complemente de calcul matricial geometria analitică în spațiu aplicații ale calculului vectorial matrice ortogonale matrice simetrice determinanți sisteme de ecuații liniare planul dreapta în spațiu complemente de calcul vectorial curbe suprafețe proiecția conică proiecția cilindrică tripla proiecție ortogonală reprezentarea punctului reprezentarea dreptei reprezentarea planului proiecția cotată aplicații propuse geometrie diferențială algebră liniară ecuații integrale elemente de analiză funcțională transformări integrale elemente de teoria distribuțiilor vocabular matematic preliminarii mulțimi mulțimile N,Z mulțimea Q rapoarte și proporții geometrie și trigonometrie suprafețe poligonale teoria câmpurilor metode variaționale metode numerice statistică matematică anexe teoria probabilităților serii Fourier distribuții ecuații ale fizicii matematice indicații și răspunsuri rezolvarea sistemelor de ecuații liniare valori proprii valori vectori proprii forme biliniare spațiul vectorilor liberi elemente de calcul tensorial geometrie analitică sisteme algebrice liniare spații liniare teorie spectrală calcul matricial proiecții proiecția ortogonală geometria descriptivă proiecțiile planului urmele planului plane particulare unghiuri suprafețe poliedrale suprafețe cilindro-conice suprafețe de rotație intersecții de suprafețe suprafețe cutate rețele constructive geometrie descriptivă elemente de geometrie diferențială a curbelor plane elemente de geometrie diferențială a curbelor strâmbe modele practice proiectare construcţii clădiri aplicații ale calculului integral integrale duble elemente de teoria probabilităților teoria mulțimilor puncte limită numere complexe serii de numere complexe elemente de topologie spații liniare normale teorema funcțiilor implicite vibraţii etanșare eforturi sedimentare biogene nisipuri argile subsoluri analitică compresibilitate suprastructură durabilitate hidrogeologie structuri geologice foraje hidrologie urbană taluz tencuieli pardoseli mortar baraje încovoietor baraj înalt armare torsiune sudare flambaj îmbinare adeziv ductilitate dispersie elasticitate umiditate regresie întreţinere structuri inegalități diferențiale integrale aplicații diverse ecuații diferențiabilitate Frechet diferențiabilitate în direcție operatori convecși funcții implicite inversiune locală schimbări de variabile analiză numerică series complex numbers real numbers elements general topology functional analysis differential calculus computerizare energie de încălzire cogenerare pentru încălzirea clădirii economie de energie evenimente probabilitate variabile aleatoare intervale de încredere formula lui Bayes procese stochastice legi limită statistică descriptivă estimarea parametrilor metoda diferenţelor finite metoda elementelor finite element finit ecuații cu derivate parțiale de ordinul întâi ecuații cu derivate parțiale de ordinul al doilea integrala Riemann simplă integrala curbilinie integrale multiple formule integrale integrala Riemann geosinteticele geografia fizică planetă luna atmosfera terestră parametri fizici precipitaţii pedologie agresivitatea traficului variația factorilor de mediu conlucrarea îmbrăcăminții rutiere stratul de bază suport rigid studiul experimental evaluarea stării de fisurare plan de situație profil longitudinal profil transversal calculul terasamentelor memoriul tehnic infrastructuri transport rutier sistem informatic integrat necesitatea importanța educație geomatică teoria sistemelor prelucrarea sistemelor reţele neuronale logica fuzzy sisteme fuzzy sisteme neuro-fuzzy date arhitectură concluzii managementul urban GIS-elemente de bază rolul aplicațiilor GIS zone urbane produse software dedicate portaluri date spațiale utilizare rețele de triangulație locală aparaturi moderne culegere date topografice bibliografie determinarea solicitărilor maxime elementele podurilor metalice proiectarea îmbinărilor probleme de stabilitate elastică proiectarea podurilor metalice proiectarea suprastructurii metalice pod de cale ferată proiectarea unui pod metalic de șosea execuție lucrări de drumuri straturi de fundație agregate naturale nestabilizate agregate stabilizate cu lianți preparare mixturi asfaltice controlul fabricării ecuația generală a dispersiei probleme matematice rezolvarea ecuației difuziei dispersia poluanţilor cursuri de apă lacuri ape subterane poluarea chimică hidrocarburi legea conservării impactul schimbărilor dinamice efect poluant asupra apei contaminare valorificare metode de tratare poluanţi industriali atmosferici metode specifice de tratare principali poluanți atmosferici starea lumii istorie biodiversitate combaterea malariei conturarea unui viitor energetic eliminarea dependenței de minerit orașe divizate lumi durabile conexiuni necesare indicatori de bază tendințe în domeniul energiei tendințe atmosferice tendințe economice tendințe în transporturi tendințe în comunicații tendințe în domeniul social și al sănătății economia resurselor domeniul sănătății domeniul social domeniul militar planetă bogată planetă săracă rezerve de apă subterane eradicarea foametei misiune economie consumatoare de energie convențională reorientarea transporturilor încheierea crizei datoriilor infracțiuni ecologice accelerarea reformei economie durabilă economia planeta Pământ o relație stresată noua economie calea de urmat monitoring integrat factori de mediu tehnologii de protecție și reabilitare documente legislație de mediu sisteme fotogrametrie principiile mecanicii mediilor deformate stări de solicitare plane stări de solicitare spațiale structuri masive plăci plane încovoiate structuri spaţiale plăci subţiri incertitudine simulare programare liniară erori sisteme de ecuații neliniare interpolarea funcțiilor derivarea numerică metoda elementului finit vectori și valori proprii integrarea ecuații cu derivate parțiale de tip eliptic fișiere integrarea numerică aproximarea funcțiilor valori și vectori proprii algoritmi erori de calcul rezolvarea numerică a ecuațiilor algebrice și transcendente rezolvarea sistemelor de ecuații neliniare calculul vectorilor și valorilor proprii metode statice probabilități teoria estimației regresie liniară simplă testarea ipotezelor metode de generare a numerelor aleatoare noțiuni Mathcad noțiuni Matlab/Scilab rezolvarea sistemelor de ecuații ecuații diferențiale ordinare management strategic derivare numerică integrarea ecuațiilor diferențiale mecanica fluidelor electromagnetism transfer de căldură noțiuni analiză dimensională similitudine unde mecanice măsurători ultraacustice măsurarea unor mărimi acustice câmp magnetic distanță focală radiație laser efect fotoelectric oscilații origini obscure descoperirea neutronului recunoaștere internațională lumea nouă reflecții finale mecanică clasică mecanica relativității fizică modernă soluții mecanică newtoniană oscilații mecanice acustică impactul spațial sisteme informatice geografice sisteme informatice ale teritoriului administrarea resurselor urbane componența informatică etapele realizării cadastrului imobiliar teledetecția resurselor naturale utilizarea GIS administrarea patrimoniului cultural statica punctului material centre de greutate statica solidului rigid cinematica solidului rigid sisteme de forțe echilibrul punctului material echilibrul solidului rigid echilibrul sistemelor de corpuri grinzi cu zăbrele cinematica mecanica reducerea sistemelor de forțe oarecare principii variaționale metode analitice sisteme dinamice catastrofe și haos calculul vectorial sisteme de forțe concurente mecanica clasică principiul lucrului mecanic virtual principiile mecanicii clasice fundamente cinematica punctului sisteme de corpuri caracteristici structurale aspectul matematic al echilibrului static teoreme de echilibru static metode de studiu al echilibrului static sisteme de solide rigide statica sistemelor mecanice exemple ilustrative index alfabetic centrul forțelor paralele profile aerodinamice clasice profile Delfin metoda singularităților în aerodinamica profilelor coeficienții de influență și analiză calitativă performanțele profilelor Delfin interferența aerodinamică în curent nelimitat amenajarea zonelor construite corelație cu fenomenul vânt efecte și anomalii aerodinamice confortul pietonal recomandări tehnice simularea în tunel aerodinamic strat limită atmosferic dinamic cercetări numerice de aerodinamică urbană asigurarea confortului pietonal cinematica mediilor continue deformabile conservarea masei dinamica mediilor continue deformabile ecuațiile de mișcare a fluidelor statica fluidelor dinamica fluidelor ideale dinamica fluidelor vâscoase izodense mediu elastic grinzi curbe pana semiplanul elastic voalarea plăcilor plane plăci curbe subțiri corp elastic liniar starea spațială de tensiune starea spațială de deformație ecuațiile teoriei elasticității metode de rezolvare aplicații în problema spațială a teoriei elasticității elemente finite elemente de contur solicitare dinamică modele constitutive pentru materiale proprietăți elasto-vâsco-plastice analiza comport[rii betonului simplu/sau armat teoria microplanelor teoria neliniară a consolidării scheme de integrare numerică metode numerice cu elemente finite sisteme de baze de date introducere în sistemul Oracle instalare Oracle Database administrare bază de date SQL*PLUS ISQL*PLUS elementele limbajului SQL afișarea datelor din baza de date parametrizarea interogărilor operatori relaționali interogări pe tabele dependente interogări complexe manipularea obiectelor de tip non-schemă concepte modelul entitate-relație memorarea datelor organizare structuri de indecși la tabele de date modelul relațional al datelor algebra relațională alte obiecte in baza de date dependențe funcționale securitatea protecția datelor baze de date distribuite prezentarea interfețelor grafice programe și pachete de programe configurare LINUX execuția programelor WINDOWS modul text echipament de calcul sistem de operare elemente de bază ale sistemului de operare Linux prelucrarea fișierelor TEXT procese și gestiunea memoriei rețele de calculatoare pachete de programe sistemul de management al fișierelor resurse Linux pe internet noțiuni introductive istoric C/C++ elemente de limbaj inițiere în programarea orientată pe obiecte inițiere în programarea generică inițiere în STL servleți JAVA SERVER PAGES (JSP) alte tehnici diverse folosite în programarea WEB arhitectura Three-Tier algoritmi-fundamente introducere în POO JAVA-fundamente cutii în cutii sume de puteri problema ordonării datelor recursivitatea programarea dinamică algoritmi-elemente definitorii introducere în STL cutii ascunse semnale transformate sisteme discrete moduri de reprezentare filtre discrete sisteme digitale sisteme digitale multirată Java primele noțiuni tipuri operații de date metode clase-primele noțiuni studiul unor clase ale limbajului Java extinderea claselor alte clase esențiale în Java inițiere în programarea vizuală demonstrarea auromată de teoreme prelucrarea limbajului natural gramatici de unificare interfețe în limbaj natural rezolvarea problemelor căutarea unui drum căutarea unei soluții agenți inteligenți elemente de logică clasică demonstrarea automată a teoremelor reprezentarea cunoașterii mulțimi nuanțate raționament aproximativ sisteme expert control inteligent principii generale memorii asociative performanțele inteligenței artificiale reprezentări de cunoștințe limbaj robotică realizări și perspective de IA domeniu marketing dezvoltarea componentelor EJB design și performanță construirea stratului Web concepte avansate sistem de protecţie suita de protocoale protocolul internet TCP/IP Netware Hardware și software rutere crearea listelor de acces liste de acces standard acronime și abrevieri bazele aritmetice ale sistemelor de calcul sistem de numerație elemente de teoria codificării informație numerică memoria sistemelor de calcul structuri algebrice paradigme noi ingineria softului orientarea pe obiecte specificarea implementarea clase perspectiva JAVA perspectiva C++ comparație JAVA/C++ polimorfismul elemente de bază adăugare de conținut unei pagini crearea link-urilor lucrul cu elemente grafice crearea tabelelor folosirea elementelor multimedia crearea straturilor crearea cadrelor crearea formularelor utilizarea șabloanelor administrarea site-ului accesibilitate și testare editarea codului impurităţi cristalizare proprietăți ale materialelor semiconductoare purtători de sarcini în semiconductori teoria purificării prin topire zonară tehnologia purificării prin topire zonară obținerea monocristalelor materialelor semiconductoare obținerea siliciului de înaltă puritate obținerea germaniului de înaltă puritate obținerea telurului de înaltă puritate parametri de stare principiul termodinamicii termodinamica gazului real termodinamica soluțiilor echilibre de bază echilibrul chimic termodinamica statică noțiuni privind faciesurile determinarea vârstei relative a formațiunilor geologice determinarea vârstei absolute metode de analiză noțiuni fundamentale de structură a atomilor inregistrarea cutremurelor măsurarea mărimii unui cutremur efectele cutremurului dezastre produse de cutremure hazard și risc seismic strategii defensive măsuri de autoprotecție sistemul de transport rutier sistemul de transport pe calea ferată sistemul de transport aerian sistemul de transport naval sistemul de alimentare cu apă potabilă sistemul de apă menajeră sistemul de gaz natural sistemul de energie electrică sistemul de telecomunicații structura și proprietățile substanțelor efecte energetice fenomene de suprafață practica concentrării mineralelor metale neferoase minerale feroase tehnologii de concentrare calitatea produselor metale rare radioactive metale nobile pietre prețioase minereuri radioactive minereuri platinice substanțe minerale nemetalifere materii prime industria metalurgică industria chimică îngrăşăminte abrazivi turbă lignit cărbune brun utilaje lucrări de construcţii BASIC editarea unui text calculul ariei unui rezervor sferic constante și variabile numerice expresii numerice metodică și analiză documentarea programelor semnalizare optică și acustică reprezentarea în 3 D proiecte transfer căldură termodinamică tehnică stabilitatea termică a construcțiilor teoria fiabilității mentenabilitatea disponibilitatea standard securitatea muncii indexul alfabetic subiecte indexul clasificării alfanumerice lista standardelor ordine numerică dispoziții generale organizarea protecției muncii angajatori sarcinile de muncă clădiri alte construcții echipamente tehnice mediul de muncă aspecte de hidrogeologie urbană model hidrogeologic urban interacţiune sistemul acvifer rețeaua de canalizare aspecte calitative ale apelor subterane dezvoltarea geologiei inginerești tectonica scoarței terestre cutremurele de pamânt vulcanismul structurile geologice vulcanice elemente de mineralogie petrografia scoarței terestre elemente de geologie structurală și microtectonică geologie turistică geologie alcătuirea lemn infrastructură învelitori scări hoteluri structură din beton armat clădiri înalte de locuit criterii produsul clădire probleme actuale ale construcțiilor clasificarea construcțiilor evoluția construcțiilor coordonarea modulară toleranțe abateri în construcții exigențe în construcții higrotermica clădirilor izolarea acustică a clădirilor iluminatul natural al clădirilor acțiuni în construcții pereți din zidărie mecanica zidăriilor pereţi din beton armat planşee acoperișuri fizica construcțiilor clădiri civile tehnica construcțiilor hale industriale calculul starea limită ultimă la încovoiere forță axială aspecte teoretice probleme practice calculul secțiunilor de beton armat exemplu de proiectare autorizare executare recepția lucrărilor de construcții calitatea în construcții produse pentru construcţii siguranţa în construcţii pereţi beton armat elemente generale higrotermica construcţiilor acustica construcțiilor iluminarea naturală fundaţii structuri de rezistență la clădiri hidroizolaţii mașini lucrări de terasamente construcţii metalice plăci plane din beton monolit grinzi din beton armat monolit planşee de beton armat tipuri de structuri procedee de calcul calculul pe bază de lungimi de flambaj apreciate aplicare la structuri de hale parter fără poduri rulante aplicare la structuri de hale parter cu poduri rulante aplicare la structuri de clădiri etajate la cadre formularea matriceală construcții legi constitutive structuri în cadre de beton armat sisteme cu pereți structurali de beton armat teoreme generale ale dinamicii punct material liber punct material cu legături dinamica mișcării relative a punctului material calcul pană curentă acoperiș calcul fermă curentă calcul grindă cale de rulare calcul stâlp hală calcul portal calcul contravântuire orizontală transversală structuri metalice multietajate materiale îmbinări elemente constructive principii de calcul la acțiunea seismică metodele și etapele de calcul ale structurilor elemente solicitate la întindere elemente solicitate la compresiune grinzi cu inimă plină static determinate pretensionate tiranți alte procedee static nedeterminate grinzi cu zăbrele pretensionate sisteme cu zăbrele static nedeterminate pretensionate plăci cu zăbrele pretensionate elemente generale de proiectare proiectarea grinzilor secundare predimensionarea grinzilor principale predimensionarea stâlpilor calculul static al cadrului curent verificarea grinzilor principale verificarea stâlpilor alcătuirea și calculul îmbinărilor întreținerea consolidarea elemente supuse la răsucire alcătuirea constructivă schelet de oțel contravînturi calea de rulare luminatoare pereții halelor industriale stâlpi structuri metalice structură metalică calcul static structura metalelor comportarea oțelului și a aliajelor de aluminiu metode pentru calculul construcțiilor metalice sudarea nituirea îmbinări cu șuruburi elemente solicitate la compresiune axială elemente cu secțiune plină innădirea barelor prinderea barelor reazeme lingvistică proiectare seismică acțiunea seismică comportarea structurilor de beton armat cerințe de performanță condiții de îndeplinire concepție elemente structurale proiectarea nodurilor de cadru proiectarea planșeelor diafragme orizontale proiectarea infrastructurilor categorii speciale de construcții panouri de zidărie structură etajată în cadre evaluarea încărcărilor calculul structural bazele proiectării proprietăţile betonului armături pentru beton armat aderența beton-armătură stadii de lucru la elemente de beton armat elemente solicitate la încovoiere încovoiere cu forță axială SLU la forță tăietoare proiectarea zonelor de discontinuitate SLU la torsiune starea limită de oboseală starea limită de fisurare SLS de deformație clădiri multietajate de locuit comportarea la acțiunile seismice tasări coroziune nivel de protecție antiseismică stâlpi și grinzi din beton armat metodă de calcul neliniar concepte de proiectare comportarea durabilitatea betonului exemplu de calcul evaluarea acțiunilor gravitaționale predimensionarea elementelor structurale combinarea efectelor acțiunilor verificarea deplasărilor laterale ale structurii armarea longitudinală a grinzilor și stâlpilor calculul la forță tăietoare calculul nodurilor partiu de arhitectură conformarea structurală a unei clădiri pereţi structurali de zidărie realizarea planului placă de beton armat de peste parter stadiu actual optimizarea structurilor din oțel metodă nouă de optimizare a structurilor din oțel metoda diagramelor optimale proiectarea structurilor de greutate minimă modelarea răspunsului structural relații constitutive specifice teorii de rezistență modernă modelarea comportarea betonului analiza trimidensională neliniară oţel moale analiza numerică neliniară comportarea terenului de fundare scheme discrete de calcul mecanica ruperii elaso-plastice realizarea modelului numeric program de calcul soluționarea problemei probleme neliniare determinarea răspunsului seismic al structurilor mecanica ruperii elasto-plastice metoda spectrului de capacitate beton precomprimat rețete de betoane armături fasonarea armăturilor betonul armat betonul precomprimat ipoteze modele de calcul analiza stare de eforturi și deformații fâșii condiții de încărcare și rezemare metoda parametrilor inițiali procedee de execuție elemente compuse realizare constructivă metode de calcul calculul elementelor de legătură determinarea greutății minime tabliere de poduri metode aproximative calculul structurilor domeniul elastic solicitări compuse grinda simplu rezemată forme de energie principii și metode generale de calcul oscilațiile sistemlor liniare oscilațiile neamortizate ale sistemelor număr finit de grade de libertate disiparea energiei prin amortizare disiparea energiei prin deformații plastice calculul structurilor elasto-plastice structuri etajate în cadre de beton armat zone seismice întreținerea sol-structură construcții situate în zone seismice alcătuirea structurilor forțe de legătură eforturi secționale grinzi și cadre static determinate arce structuri articulate plane linii de influenţă sisteme spațiale deformarea elastică a structurilor calculul structurilor de rezistență principii energetice elemente specifice calculului structurilor metode matriceale stabilitatea structurilor elastice calculul neliniar elastic calculul neliniar elasto-plastic calculul de ordinul II și de stabilitate calculul de stabilitate determinarea acoperirii cu beton a armăturilor curba limită de interacțiune moment încovoietor-forță axială starea limită ultimă la încovoiere fără forță axială starea limită ultimă la încovoiere cu forță axială de compresiune dinamica structurilor grade de libertate în dinamică sisteme cu un grad de libertate sisteme cu mai multe grade de libertate calculatoare electronice stabilitatea structurilor deformabile calculul pe axa deformată metode și teoreme bara dreaptă studiul stabilității metode generale aproximații succesive grinzi continue rezemate elastic structuri alcătuite din bare factori de compresiune variabilă probleme spațiale în stabilitatea structurilor stabilitatea plăcilor plane stabilitatea în zona plastică stabilitatea în ipoteza marilor deplasări observații prescripțiile pentru calculul stabilității construcțiilor elemente de tehnica calculului matricial hazardul seismic macrozonare microzonare calculul structurilor de beton armat vulnerabilitate constantă vulnerabilitate evolutivă analize de risc seismic importanța modelării fizice și matematice restaurări vulnerabilitatea clădirilor metode de estimare inginerească aspectele proiectării antiseismice a construcțiilor factori determinanți analiza structurală tema proiectului proiectarea plăcii calculul cadrului transversal dimensionarea și armarea grinzii principale dimensionarea și armarea stâlpilor dimensionarea fundaţiilor utilizarea principiului lucrului mecanic virtual grinzi cu zăbrele static determinate analiza dinamică a grinzilor cu zăbrele static determinate vibrații forțate vibrații libere neamortizate structura internă seismicitatea globului terestru sursa seismică unde seismice date seismologice sarcini dinamice a pământurilor influența condițiilor locale de teren răspuns seismic spectre de răspuns prelucrarea accelerogramelor generarea accelerogramelor sintetice spectrul de proiectare acțiuni seismice studiu comparativ premizele metodele studiului studiul răspunsului seismic dimensionarea structurii unei clădiri analiza comparată a rezultatelor clădiri cu structuri din zidărie seisme comportarea la cutremur a construcțiilor din zidărie mecanismul de reproducere al amplificării dinamice calculul distanțelor relative cele două centre intrinseci studiu comparativ al răspunsului seismic clădiri civile iregulare rezultatele măsurătorilor in situ studiu de caz caracteristicile cutremurelor de pământ efectul dinamic al cutremurelor asupra construcțiilor determinarea forțelor seismice protecția antiseismică structuri etajate în cadre din beton armat comportarea îi conformarea antiseismică structuri etajate în diagrame consolidarea construcțiilor avariate de cutremure aplicații pentru structuri paraseismice construcții inginerești construcții hiperstatice antiseismice proiectarea asistată de calculator a structurilor antiseismice analiza seismică spectrală a podurilor un singur mod de vibrație cadre pentru construcții civile și industriale cutremur aplicații pentru structuri cu izolare seismică rezervoare paraseismice acţiune seismică calculul structurilor la cutremur antiseismică structuri din beton armat structuri din zidărie geoștiințele hazard risc seismic proiectarea și consolidarea antiseismică vulnerabilitate sisteme cu un singur grad de libertate caracteristici elastice și dinamice proprii ale structurilor calculul structurilor la acțiunea seismică vibrații libere și forțate fundații de mașini utilizarea profilelor din oțel formate la rece aplicații ale profilelor din oțel formate la rece recomandări de calcul și proiectare a elementelor structurale profile din oțel cu pereți subțiri formate la rece caracteristici geometrice eficace secțiunile profilelor cu pereți subțiri valoarea pereților calculul de stabilitate al elementelor comprimate calculul de stabilitate al elementelor solicitate la compresiune cu încovoiere ecuațiile generale ale plăcilor curbe subțiri teoria de membrană la plăci curbe subțiri de rotație curbe subțiri oarecare curbe subțiri de translație teoria încovoierii suprafețe de rotație complexă plăci subțiri cilindrice plăci subțiri prismatice curbe subțiri pleoștite teoria generală grinzi continue grinda continuă în domeniul elastic determinarea liniilor de influență tabele de calcul grinzi continue cu moment de inerție constant grinzi continue cu moment de inerție variabil grinzi continue în domeniul plastic alcătuirea și calculul structurilor diagrame de beton armat clădiri cu structură pereți portanți de zidărie structuri mixte structuri din cadre de beton armat conectori structurali beton și oțel problematica conectării evoluția sistemelor de conectare terminologie tipuri de elemente de prindere comportarea sistemelor de prindere în beton buloane cu cap în beton nefisurat ancoraje cu cap în beton fisurat ancoraje cu profil tip jgheab calibrarea probabilistică metode de proiectare modele și metode avansate evaluarea stării de eforturi și deformații zona de ancorare elemente de prindere cercetări experimentale cercetări teoretice geotehnica geomembrane materiale geosintetice versanți geotehnică natura și compoziția pământurilor apa în pământ evacuarea apei din excavații calculul momentelor încovoietoare pământuri caracteristici fizico-mecanice prelevarea de probe determinarea umidității metoda cilindrilor de pământ determinarea scheletului solid al pământului determinarea granulozității pământului metoda cernerii metoda sedimentării determinarea densității pământurilor determinarea permeabilității metoda cu gradient constant metoda cu gradient variabil caracteristici fizice și mecanice ale pământurilor solicitări lucrările de susținere sprijiniri simple ziduri de sprijin lucrări de consolidare lucrări de susținere din pământ armat elemente de morfologie cursuri naturale de apă regularizări de râuri căi navigabile interioare baraje pentru navigație ecluze navigabile tehnologii și utilaje executarea suprastructurilor de drumuri repararea și reabilitarea drumurilor întreținerea sezonieră a drumurilor managementul proceselor tehnologice reabilitare drumuri punct material vibraţii libere operatori cu vectori reducerea sistemelor de forțe coplanare și a sistemelor de forțe paralele statica sistemelor solide rigide metoda izolării nodurilor metoda secțiunilor cinematica mișcării relative cinematica sistemelor de solide rigide dinamica fluidelor sisteme hidraulice funcționarea pompelor în sisteme hidraulice funcționarea pompelor în serie turații cavitația probleme cu caracter complex rețele hidraulice descrierea rețelei și a componentelor sale metoda generală de calcul pentru mișcări permanente operații pregătitoare pentru calcul programe de desen optimizarea rețelelor modelul numeric al unei rețele studiul mișcărilor nepermanente sisteme cu ecuații algebrice liniare echilibrul corpurilor caracteristicile geometrice ale secțiunilor barelor calculul tablierelor de poduri pe grinzi metoda fâşiilor finite formulare în deplasări metodologie de calcul folosirea macrofâșiilor finite descrierea programului de calcul macrostrip studii de caz studii privind posibilitatea de utilare prisme finite în calcul considerații sintetice finale urbanism tehnologii de întreținere-reabilitare la străzi reciclarea straturilor rutiere degradate repararea degradărilor de suprafață îmbrăcăminți din beton de ciment repararea degradărilor structurale pavaje de piatră la străzi pavaje ornamentale demolarea structurilor rutiere la străzi degradate tehnologii de execuție a fundațiilor rutiere necesitatea întreținerii drumurilor organizarea întreținerii drumurilor în România investigații rutiere întreținerea drumurilor din pământ întreținerea drumurilor pietruite întreținerea drumurilor cu îmbrăcăminți bituminoase întreținerea drumurilor cu îmbrăcămiți din beton de ciment întreținerea pavajelor din piatră cioplită lucrări pentru siguranța circulației rutiere recepția lucrărilor exploatarea drumurilor acțiunea traficului asupra căii evoluția degradării drumurilor și cauzele lor indicii stării de degradare întreținerea și repararea îmbrăcăminților asfaltice repararea îmbrăcăminților din beton mixturi asfaltice managementul proceselor tehnologice de construire reabilitare și întreținere a drumurilor Tehnologii și echipamente pentru întreținerea drumurilor pe timp de vară Tehnologii și utilaje pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă agregate minerale materiale ceramice materiale bituminoase materiale rutiere căi de comunicații rutiere căi de comunicații drumul în plan drumul în profil longitudinal drumul în profil transversal platforme industriale și comerciale amenajarea parcajelor și platformelor calculul elementelor traseului planul de situație elementele profilului longitudinal profile transversale calculul sistematizării verticale tronson de stradă calculul elementelor de amenajare platformă industrială prospecțiuni geotehnice terenuri instabile chesoane teren și apă subterană stadiul actual al cunoștințelor metode de modelare a interacțiunii fundație-teren rezistențe admisibile stări limită structuri de sprijin soluții constructive proiectarea zidurilor de sprijin micropiloţi excavații și sprijiniri simple elemente prefabricate structuri de sprijin cu palplanșe și piloți îngropați structuri de sprijin ancorate structuri de sprijin pentru taluzuri și versanți alunecători structuri de sprijin pentru versanți de rocă programe de modelare numerică aducțiuni tratarea apei fiabilitate canalizări epurarea apelor uzate centrale hidroelectrice comportarea sub încărcări materiale și metode de precomprimare determinarea eforturilor în armătură calculul zonelor de transmitere principiul precomprimării betonului starea limită de rezistență caracteristicile de calcul ale materialelor construcțiile din beton armat elemente solicitate la compresiune centrică elemente solicitate la întindere centrică elemente solicitate la compresiune excentrică elemente solicitate la torsiune cu încovoiere oboseală exemplu numeric câteva procedee de precomprimare caracteristici tehnice traseul fasciculelor compensarea greutății proprii calculul la forțe tăietoare calculul practic al pierderilor de tensiune controlul execuției precomprimării determinarea secțiunilor calculul practic al caracteristicilor rezultatele unor încercări caracteristicile de calcul ale betonului și ale armăturilor determinarea solicitărilor calculul elementelor încovoiate calculul elementelor comprimate calculul elementelor întinse acțiunea forței tăietoare verificarea în starea limită de oboseală verificarea în starea limită de fisurare verificarea în starea limită de deformații ductilitatea betonului armat alcătuirea constructivă a elementelor de beton armat stații de producere a agregatelor gestionarea procedurii document de atestare a stațiilor de producere a agregatelor procedura de atestare a stațiilor de betoane evaluarea performanțelor tehnologice atestarea tehnică a autobetonierelor dezvoltarea domeniului materialelor compozite de tip beton materii prime și materiale prelucrarea betonului de înaltă performanță proiectarea compozițiilor betoanelor de înaltă performanță prepararea, transportul și punerea în operă proprietățile betoanelor de înaltă performanță proprietățile betoanelor cu pulberi reactive betoane de înaltă performanță tuburi de oțel domenii de aplicare reglementări de calcul stabilirea compozițiilor realizarea lucrărilor din beton de înaltă performanță componenții betonului proiectarea compoziției betoane de ciment cu densitate normală controlul calității betonului exemple de calcul rezistențele mecanice ale betonului influența agregatelor asupra performanțelor betonului metode de proiectare a compoziției betoanelor în funcție de agregate experimentări determinarea influenței agregatelor beton proaspăt și întărit influența adaosurilor din cimenturi caracteristicile betonului proaspăt și întărit aplicarea claselor de durabilitate a betonului proiectarea, execuția și investigarea structurilor din beton rezultatele unor cercetări experimentale cimenturi fabricate în România ipsos armat material compozit materiale componente proprietățile mecanice și fizice protecție la foc elemente și structuri interioare ipsos ghips utilizări ghips artificial analize încercări ipsos istoric proprietăți adaosuri proprietăţi mecanice izolare acustică izolare termică elemente prefabricate pentru pereți noi elemente pentru planșee tehnici cantitative decizii corelație și regresie calculul diferențial controlul stocurilor simularea programarea liniară transportul distribuirea analiza în rețea matematici financiare evaluarea investițiilor algebră matriceală analiza de înlocuire tabele statistice și financiare finanțare nerambursabilă dezvoltarea resurselor umane amenajarea teritoriului proiect elaborarea bazelor de date spațiale reexaminare management de proiect fazele, tipurile și rezultatele unui proiect aspecte ale managementului de proiect tehnologia-planificarea organizării proiectaelor managementul de proiect construirea proiectelor secretariatul viitorului competența profesională competența metodologică competența socială time-to-proiect importanța TTP paradigma celor 10 P metodologia time-to-profit disciplina Managementul Proiectelor îmbunătățirea sistemului dezvoltare de produs măsurători asigurarea calităţii management general abordarea managerială a sistemelor planificarea și controlul sisteme informaționale managementul operării și întreținerii investiţii probleme fundamentale ale calității elemente de bază ale fiabilității metode de calcul al fiabilității sistemeelor tehnice mentenabilitate și disponibilitate controlul statistic al calității procese de fabricație controlul de recepție organizarea activităților de control al produselor managementul calității auditul calității probleme economice ale calității și fiabilității certificarea și acreditarea sistemul de certificare și acreditare terminologie comentată instrucțiuni pentru utilizarea lucrării abatere medie abatere standard calibrare caracteristici cerință clasă condiții conformitate declarație diagramă documenație durată echipă echipament eroare etalon exactitate facilitate identificare indicator îmbunătățire încercare laborator lanț manual metodă planificarea calității fixarea obiectivelor de calitate identificarea clienților controlul calității în trecut și în prezent determinarea nevoilor clienților metode și tehnici de măsurare a calității elaborarea caracteristicilor produsului elaborarea sistemului de control al proceselor planificarea strategică a calității planificarea multifuncțională a calității planificarea departamentală a calității baza de date instruirea pesonalului determinarea indicelui prețurilor de consum replanificarea procesului de elaborare produse conceptul de sistem sectorul de construcții sistem produsul construcție sistem tehnic sistem de lucrări fazele realizării proiectelor de construcții investițiile în sectorul de construcții managementul în construcții investițiile în construcții particularitățile lucrărilor de construcții organizarea și desfășurarea licitațiilor organizarea și normarea muncii în construcții indicatoare de norme de deviz documentația economică lucrările de construcții devize în construcții utilizarea programelor specializate aptitudinile și mediul înconjurător persoană rol caracter identificarea cu rolul și limbajul corpului valori țintă grupuri-țintă amabilitate și maniere comunicarea și limbajul corpului interacția dintre corp și starea sufletească cazuri particulare de comportament comportamentul în diferite roluri simbolurile statutului social vestimentația și efectele ei autoanalizarea calculul cofrajelor elemente de construcții din beton proiectarea tehnologiei de montare elemente prefabricate din beton armat hală industrială parter organizare de şantier lucrări de pământ importanța domeniului reabilitarea edificiilor vechi concepții și metode de intervenție factorii de stres degradările constrcțiilor concepții moderne metoda blocajului structurii evoluția calculului seismic evoluția investigării edificiilor noțiuni de arhitectură modalități și tehnici de restaurare poduri abateri degradarea construcţiilor comportarea construcţiilor diagnosticarea construcțiilor existente strategia de intervenție evaluarea siguranței structurale expertiza tehnică măsuri de intervenție teren în pantă consolidarea infrastructurii construcțiilor existente consolidarea structurilor de beton armat expertiza și consolidarea structurilor consolidarea și reabilitarea elementelor din lemn consolidarea planșeelor lucrări de intervenție comportarea insitu a construcțiilor uzura la construcțiile pentru locuit durabilitatea construcţiilor acțiunea factorilor interni acțiunea factorilor externi fenomenul de îngheț-dezgheț cercetare experimentală lianți hidraulici sticlă materiale de izolație studiul materialelor de construcție chimie generală aplicații la materialele de construcție structura moleculelor și a macromoleculelor stările de agregare ale substanțelor solidele amestecuri de substanțe sisteme eterogene fenomene de interfață procese chimice în sisteme eterogene materiale neorganice de construcție materiale solide lianți neorganici pietrele naturale de construcție mortare cu lianți neorganici betoane cu lianți neorganici pietre artificiale de construcție metalele materiale organice de construcție mortare și betoane cu lianți bituminoși materiale de polimeri materiale de protecție și finisaj materiale din produși macromoleculari lemnul și materialele pe bază de lemn materiale de vopsitorie proiectarea și execuția lucrărilor de remediere hidroizolații bituminoase acoperișuri de beton norme tehnice alcătuirea și executarea hidroizolației execuția și exploatarea învelitorilor acoperișuri în pantă la clădiri membrane polimerice prinderea și montajul tablelor metalice beton armat și precomprimat monolite și prefabricate hidroizolații amplasate la infrastructură concepte economice școli economice ramura construcții factorii de producție eficiență a investițiilor factorul timp eficienţa economică proiecte de investiții programarea lucrărilor de investiții legislaţie în construcţii reducerea riscului seismic al construcțiilor existente factori meteorologici climatul interior clădirilor comportamentul termic al clădirilor consumuri energetice ale clădirilor expertiza energetică a clădirilor existente certificarea energetică a clădirilor repere legislative auditul energetic al clădirilor scopul proiectului de diplomă stabilirea temelor îndrumarea proiectului domeniul temelor conținutul proiectului documentarea elaborarea redactarea susținerea realizarea construcțiilor instalații aferente etapele de referință verificările necesare din punct de vedere tehnic condiții de utilizare a materialelor elementelor tapete prepararea betonului congeneration l'energetique nationale perspectives generales les elements conditions techniques la structure generale externe sources d'energie thermique fluides thermiques la construction le calcul de reseaux de chaleur încălzire cu aer cald bilanțul de umiditate tratarea aerului aerul umed baze climatice parametrii de calcul ai aerului interior aporturi de căldură degajări de căldură calculul debitului de aer alegerea agregatului punți termice zona de câmp noțiunea de punte termică modularea punților termice pentru calcul elemente specifice punților termice punți termice defavorabile punți termice ușor defavorabile punți termice favorabile influența armăturilor la analiza termoenergetică calculul punților termice problematica conformării termo-higro-energetice clădire de locuit modelarea schimburilor termice prin elemente de analiză soluții constructive îmbunătățite proiectarea termo-higro-energetică a clădirilor analize pe modele spațiale metoda câmpurilor plane secționale transferul de căldură unidirecțional regim staționar caracterizarea termoenergetică elemente de anvelopă ale clădirilor metode simplificate caracteristici termofizice procese termice nestaționare specifice higrotermicii clădirilor termodifuzia unidirecțională a vaporilor de apă elemente de anvelopă în regim staționar clădiri fără poluare consum redus de energie tipurile de clădiri eficiente termic izolare fonică originea metodologiilor de sistematizare calculator structura modul de operare metodologii de sistematizare proiectarea și implementarea structuri informatice integrate condiții de amplasare clădiri de locuit tipuri de clădiri de locuit și gruparea lor dotările zonei de locuit rețeaua stradală parcaje bilanț teritorial indici și indicatori specifici locuirii urbanismul și amenajarea teritoriului amenajarea teritoriului: definiție, obiective planuri de amenajare a teritoriului planurile de urbanism domenii de analiză specifice documentațiilor informația statistică în urbanism și amenajarea teritoriului dezvoltare economică locală cooperare intercomunală strategii și politici de dezvoltare urbană dezvoltarea reginală fundații management tehnologii îmbrăcăminți asfaltice autocad aplicație 2000 fișier desen algoritmi windows programe windows program Solver tehnologie încărcarea Linux fișiere Linux Linux rețea duritate informatică gestiune centrală termică pagini Web text și tabele pagini cu multimedia finisarea paginilor plasarea online aluviuni protecția mediului debit calculatoare personale elevaţie vedere plană cotarea desen tehnic morfologie sintaxă relații România-Japonia Conflictul manciurian Principele Carol război China-Japonia difuzie active X modelul COM limbaj de programare bazele de date conexiunea internet programare efectivă depozite levigat legea lui Darcy sistem arcGIS clasă de relații arcWiew 8.1 arcEditor arcInfo transmisia multimedia interfețe și protocoale probleme internet soft ArcGis tehnologie Geodatabase modelare spațială a datelor gestiunea rețelelor hartă digitală enciclopedia internet dezvoltarea site-urilor hidrometrie baze hidraulice situri în HTML4 fișiere imagine formatarea textului imagine Map-uri multimedia în Web programare în oracle probleme LDD probleme LMD versiunea Secure pentru AIX şi Solaris versiunea SAFEsuite Windows 95 şi UNIX platforme si securitate atacul de la distanță info chioșc comunicații administrație centru de date secrete Oracle 8 indecși restricții vederi gestionarea spațiului memorie emisii mecanică tehnică coloranți organici optimizare modernizare intersecție variantă Timișoara strat de rulare modele teoretice structuri rutiere analiza gaz-cromatografică analiza spectrală curbe plane seismicitate structuri multietajate matrice rigide tahogramă seismogramă infiltraţie tunel Vasto extruziune echipamente de depoluare tehnici de prelevare umiditatea solului determinarea ph-ului gradul de poluare utilaje de compactare rambleu aplicații sisteme de proiecție modele solide sănătatea educație umanitatea realitate virtuală internet inteligența artificială program SAP 2000, calcul structural proiectare antiseismică crearea paginilor web crearea site-ul publicare web eroziune baraj dig semantică microprocesare sisteme de stocare software tehnologia informației hardware modemuri instalare calculator informatica industrială infrastructuri informatice sinergetica interfețe antropocentrice utilizare calculator HTML Power Point Corel Draw UNIX imbunatatire imagini digitale surse fotografie digitală teoria cuantică a interfeței minte,materie si Pauli locul minții dumnezeu și lumea sufletul liberul arbitru spațiul și timpul materia și forța fotografie transmisia căldurii hidraulica instalaţiilor protecţia termică a clădirilor calcul hidrotermotehnic de dimensionare a conductelor pompă de căldură nanocompozite aliaje reglaj pod rutier restabilirea provizorie a circulaţiei pe poduri de cale ferată avariate suprastructuri de poduri de cale ferată infrastructura transporturilor rutiere automatizare limba română Aurel A. Beleş Cristea Mateescu Dan Mateescu Anghel Saligny Radu P. Voinea Constantin Avram zgomot Ştefan Bălan Nicolae Profiri Gheorghe Em. Filipescu Elie Radu Decebal Anastasescu Gheorghe Badea pompe de căldură noxe centrale termice panouri fotovoltaice ventilare sistem de epurare sisteme de canalizare gravitaţionale energii neconvenţionale condiţionare presiune comprimare reducerea intensităţii energetice sistemul SCADA ciclu cogenerativ recuperarea energiei de detenţă monitorizare pompe de căldură noxe centrale termice panouri fotovoltaice ventilare climatizare sisteme de canalizare gravitaţionale sistem de epurare potenţial energetic geotermal casa solară schimbător de căldură tubular coaxial nonofluide în sisteme solare energii neconvenţionale model matematic de analiză a temperaturii centrale termice murale conceptul de "Work based learning" modelarea în hidraulică energii reglabile sistem ventilare-climatizre tub radiant organizare procesuală conducere analiză managerială analiza datelor pompă volumică aparataj hidrostatic de comandă ambreiaje şi frâne hidrostatice transmisii hidrodinamice modelarea şi simularea sistemelor hidraulice reţea hidrografică inundaţii G.I.S. model matematic grafică computerizată hardware software aplicații ale VR măsurători LiDAR modele digitale metode de interpolare fotogrametrie modelare hidraulică modelare matematică propagarea undelor de viitură securizarea serviciilor FTP POP crearea conturilor utilizator conectare prin www software opţional depanare resurse utile criptarea traficulu selecţii şi forme transformarea obiectelor desenare cu instrumentul Pen culoare pictură text straturi combinarea formelor şi a culorilor simbol lucrul cu pensule şi peniţe efect grafic folosirea efectului 3D Adobe Bridge Version Cue tratamente termice termochimice carburare nitrurare hardware upgradare navigare și administrare windows 2000 corecţii foto strategii de retuşare rezoluţie imagini aplicaţia Camera Raw măşti şi canale design text desenare vectorială imagini 3D culori consecutive instalaţii de ventilare pompă de căldură concept de proiectare norme de proiectare seismică criterii de regularitate metoda de calcul structural verificarea ductilităţii proiectare disipativă program PFRAME modelarea structurii program ETABS baraje arcuite cu contraforţi disipatori de energie mişcări seismice sufozii infiltraţii eroziuni Windows 98 Windows XP Professional Windows Vista Microsoft Word Microsoft Excel Programul Powerpoint programarea în Microsoft Visual FoxPro spaţii vectoriale izomorfism forma canonică Jordan inegalitatea Cauchy-Buniakowski-Schwartz, procedeul de ortonormare Gramm-Schmidt conice cuadrice curbe în spaţiu curbe plane suprafeţe în spaţiu transformări în spaţii euclidiene sistem de ecuaţii liniare calcul vectorial spaţii vectoriale forme biliniare spaţiu euclidian teoria generală a conicelor introducere în POO introducere în STL cutii ascunse Greedy probleme ordonării datelor recursivitate backtrucking programare dinamică microsisteme de calcul microsoft office word excel power point programare în Maxima captarea apei reţea de distribuţie staţie de pompare aducţiune tratare prospect produs farmaceutic produs cosmetic norme tehnice model digital metoda elementului finit program de calcul GEOSTUDIO modul SlopeW SeepW infiltraţii Traducerile aeronautice stabilitate sistem complex computerizat pentru verificare diagnoză şi testare finală siguraţa şi securitatea sistemului de transport feroviar expertiză verificarewa deplasărilor calcul static neliniar mecanism optim de disipare a energiei metoda spectrului de capacitate probabilităti de avariere structuri compuse norme europene calculul numărului de conectori rezistenţa dornurilor efort de alunecare grindă compusă studii numerice metode de execuţie reabilitare termică modelarea comportamentului termic dinamic model matematic achiziţia şi prelucrarea datelor experimentale monitorizare reprezentarea dreptei punctului planului intersecţii de plane modelul HDM-4 volum trafic clasa geometrică de drumuri întreţinere, reparaţii costuri de operare sustenabilitate analize economice programe de modelare programul SOBEK BreZo MIKE11 HEC-RAS ISIS curgere de suprafaţă verificare calibrare validare debit stres organizaţional risc psihosociali audit echilibru control stare de sănătate studiul hidrologic construcţia puţurilor execuţia forajelor staţia de clorare verficarea presiunii pe teren armarea fundației calculul soluţiei neutralizate cuvă de stocare cuvă de balast fenomen de oboseală ductilitate metode simplificate de calcul nervurile platelajului antretoze modelare structurală verificări echipament hidromecanic turaţie amplasare cavitaţie injectoare georeferenţiere modelare 2D 3D procesarea datelor program PolyWorks Leica Cyclone sisteme GPS hidrografie amenajarea ramificaţiei Rv2-Valea Murgoci volum de aluviuni erodare stabilizarea zonelor ecuaţia Bernoulli ecuaţia Riccati ecuaţia Clairaut ecuaţia Lagrange teorema Cauchy-Picard calcul static neliniar, calcul dinamic structură regulată model 3D structură în cadre neregulată în plan armarea structurii armarea cadrului rotiri secţionale deplasări relative de nivel curbe forţă-deplasare aducţiune centrală hidroelectrică protecţia muncii poluant protecţia factorilor de mediu gospodărirea deşeurilor conștiința și calculul exemplul lui Godel non-compatibilitate mintea în fizica clasică structura lumii cuantice teoria cuantică viteza maximă de circulaţie proiectarea schimbătorului ace contraace şină de legătură rulare contraşină moment de încovoiere de inerţie elasticitate modelare stare de eforturi dimensionare calcul neliniar mecanism de cedare elemente structurale încărcare forţă tăietoare încovoiere modelul Winkler calcul de eforturi calibrare programul MathCAD PyWall încărcare distribuită modul MAT-fem interfaţă GiD corpuri de revoluţie programul MATLAB calcul de structuri procese erozionale GIS amenajări antierozionale hardware software registraţie georeferenţiere scanare laser terestră hărţi de risc şi de hazard topografie inginerească reţea edilitară fotogrametrie digitală analiza rocilor Literatură americană surse de erori deflecţie reabilitarea tunelurilor tehnologie GNSS bancă de date reţea de îndesire ridicare staţie totală nivelmetru geometric înregistrări satelitare drumuire poligonometrică sistem de scanare ScanStation dimensionare calcul liniar elastic model "STRUT-AND-TIE" modelare metoda câmpului de compresiune modificat analiza pushover perete armătură rigle de cuplare cerinţe structurale EC8 coduri de proiectare internaţionale forţe orizontale seismice calculul eforturilor metoda MPA (Modal Pushover Procedure) metoda N2 metoda excentricităţii echivalente mortar agregat liant strat de amorsaj grund tencuieli umede tencuieli decorative utilaj rezistenţă mecanică microfisuri aburire dilatare defect de structură compresiune hidratare încovoiere manşoane filetate metode de prindere proiectarewa îmbinărilor conectori cu prag conectori cu expansiune ancore chimice elemente modulare BSF cofraje modulare înglobate termoizolante spumă poliuretanică rigidă pulverizabilă fibre celulozice celuloză regim dinamic încercări la impact încovoiere prin şoc deformabilitate solicitări statice metodă numerică tehnici de lucru desenare editare cotare blocuri reprezentări tridimensionale reţele modelarea solidelor organizarea şi tipărirea desenelor personalizarea mediului de lucru funcţii numerice elemente de electronică aparate de comandă sisteme automate cu multiplezoare reţele Petri control comandă fuzzy simularea sistemelor dinamice ortofotopoplan digital soft fotogrammetric modelare 2D 3D aerofotografiere compensarea aerotriangulaţie limbaj DBMS modelul entitate-relaţie memorarea datelor structuri de indecşi la tabele de date algebră relaţională operaţii adiţionale algoritmi de construcţie securitatea şi protecţia datelor baze de date distribuite tipuri şi operaţii de date metode clase ale limbajului programare orientată pe obiecte excepţii programare vizuală cutii de dialog graphics animarea imaginilor cod de proiectare seismică evaluare indici medii orientativi valoarea clădirilor preţ tarif producerea betonului executarea lucrărilor de beton armat standarde de cost investiţii fonduri publice organizarea practicii aparatura metode de măsurare verificarea rectificarea instrumentelor ridicări topografice planimetrice altimetrice analiza modală a structurii translaţie torsiune stare de eforturi deformaţii încărcare axială model geotehnic calculul capacităţii portante deformaţie relaţia de stabilitate Poulous legile filtraţiei, scheme hidrotehnice drenaj puţuri foraj structură constructivă debite sistem de epuisment mediu de programare operator aproximarea rezultatelor structura programelor MATLAB implementare software calcul matricial calcul diferenţial calcul vectorial grafică personalizare acoperirea cu beton a armăturilor calculul eforturilor elemente de încovoiere stare limită la încovoiere fără forţă axială forţă axială de compresiune calcul de rezistenţă compresiune uniformă coeficient de zvelteţe curbe de echilibru nituri şuruburi capacitate de rezistenţă efort de pretensionare flambaj prion încovoiere torsiune încărcări echivalente metoda trapezoidală model digital triangulaţia Delaunay hardware software scanare registraţia georeferenţierea datelor legea nr.307/12 Iulie 2006 strategie de lucru produse Hexadome sisteme de comandă şi control cupolă tip HEXASTEEL DOP contactori electrici cinematica instalaţie de captare şi conversie geamandura microcentrala hidropneumatică transport urban trafic disfuncţionalitate strategie de dezvoltare finanţare program operaţional regional parteneriate public-private confort izolaţie fenestrare ventilaţie generare de energii mixturi asfaltice fluaj dinamic lianţi hidraulici speciali HOLCIM dimensionare analitico-empirică a structurilor rutiere suple semirigide ranforsări modelare numerică reabilitarea drumurilor evaluarea lucrărilor de întreţinere mixturi asfaltice structuri rutiere flexibile ciment Portland analiza structurilor dimensionarea ranforsării structurilor monitorizare siguranţa circulaţiei modelarea circulaţiei program de simulare trafic urban modelare analiza pushover structură plană structură spaţială studiu numeric coroziune volan compoziţie chimica proprietăţi mecanice poroziune, metode numerice stare de tensiune deformaţie element finit geometria structurii de rezistenţă faţade fundaţii cofraj planşee şarpantă finisaje politică de coeziune resurse financiare orientări strategice comunitare plan naţional de dezvoltare programe operaţionale sistem de implementare management financiar monitorizare control publicitate rambursarea cheltiuelilor elemente de limbaj programare orientată pe obiecte programare generică Standard Template Library - STL forţe axiale joante întindere compresiune deformaţii rezistenţă solicitări la transmisie diagrama de flambaj şerpuire modele matematice drifturi, porotherm cod de proiectare P100-1/2006 cod de proiectare CR6-2006 zidărie nearmată - ZNA cărămidă plină presată - CPP metoda Poulos-Davis-Randolph Burland tasare radier forţa tăietoare factori de forfecare ciment portland hidratare pulbere cenuşă zburătoare aditiv dozarea superplastifianţilor agregat proprietăţi domeniu de utilizare proiectarea compoziţiei euronorme SR EN 1993-1-5 structuri metalice de poduri stabilitatea tablierelor poduri rutiere consolidarea grinzilor metalice suprastructuri de poduri siguranţa la oboseală comportarea podurilor hobanate la acţiuni seismice incertitudini semantic-culturale cultură lingvistică manipulare cenzurarea cuvintelor evaluarea răspunsului seismic model analitic pentru calculul inelastic procedee neliniare de calcul structural metoda spectrului de capacitate metoda spectrului punctului de curgere consolidare materiale compozite laminate comportament la încovoiere sisteme de ranforsare cod de proiectaremod de cedare tipuri de fisurare schema statică deformaţia structurii încărcări reacţiuni diagrame de eforturi de moment nisip nisip compact grupuri de piloţi metoda elementului finit ramforsare impozitare cadastru estimarea valorii abatere standard valoare de piaţă previzionată coeficient de dispersie monocloramina breakpoint bioxid de clor reacţii de substitutie şi disproporţionare proces de clorinare oxidare avansată sinteză secvenţială a monocloraminei modelare stare de eforturi calibrarea consolidare forfecare dilatanţă memorie cache cache Ram cache Tag celula SRAM simulator CDLR SPEC 2000 metoda substructurilor metoda frontieră metoda de volum metoda elementelor de frontieră metoda elementelor finite metoda de testare pseudodinamică vibroştanţare fundaţii discontinue infrastructură tehnologie decizii Fuzzy terenuri dificile pierdere de sarcină hidraulică calcul static metoda elementului finit subpresiunea apei prototipare rapidă (RP ) EBM structuri lattice analiză cu element finit (FEA) reconstrucţii 3D biomecanica articulaţiei soldului modelare acces controlat SAP NetWeaver securitate pattern QBAC tehnologia GNSS modelul digital al terenului metode astronomo-geodezice metoda Delaunay metoda interpolării celui mai apropiat vecin metoda Kriging de interpolare degradarea structurilor rutiere modele de proiectare metoda SHELL metoda AASHTO metoda elementului finit evaluarea capacităţii portante modelare numerică sistem SAP SEM metoda analizei cost-beneficiu metoda valorii adăugate metoda analizei de portofoliu model logic fuzzy hidrograf debit de asigurare cura cheie modelare numerică lăţime de curgere lăţime de stocare factori antropici sistem hidrotehnic transesterificare metanoliza etanoliza esteri metilici catalizator indici de refracţie densitate viscozitate eroziune electrică electrod filiform precizie rugozitate microcontroler sisteme expert hardware software modelare staţii de tratare a apei proces de decantare a apei teoria DLVO filtrare rapidă modelare matematică simulare procese stochastice Markov metoda multiplicatorilor Lagrange lanţuri Markov finite neomogene reţele wireless protocoale de comunicaţie framework software trilateraţia proiectare antiseismică cutremure de pământ efecte influenţa terenului de fundare interacţiunea teren fundare - structură hazard seismic condiţii locale de amplasament magnitudine foraje geotehnice fundaţii energie regenerabilă, certificate verzi, programe automatice de calcul optimizări tehnologice economice amenajări hidroenergetice analiza calităţii datelor interpretare marketing standarde în Uniunea Europeană integritatea datelor metoda coordonatelor polare metoda coordonatelor rectangulare metoda intersecţiei metoda drumuirii poligonometrice tehnologia GIS codul familiei conflict de muncă drepturile copilului mandat de arestare european sistem fiscal dezechilibre economice restructurarea societăţilor economice modelare matematică management-marketing piaţă de acţiuni psihologie geografia turismului sociologie operaţiunea Foxley cadre îmbinări disipatoare de energie cutremur armătură acţiune seismică model analitic evaluare analitică echipament de control semnalizare detector de incendiu protecţie concept"Building Management System" (BMS) management energetic protocol de comunicaţie sisteme virtuale de vizualizare simulare program FDS geocompozite geomembrane geotextile metoda depozitului de deşeuri echivalent metoda pantei infinite metoda penei traductor de măsurare debitmetru cinematic mecanism reductor-integrator interpolare senzor optic acceleraţie presiune algoritm model coliziune filtrare semnal transformare mişcare polară ondulaţiile geoidului derulare cinematică animaţia 0 rotaţie de reţea metoda corelării de imagini digitale metoda distanţelor critice criteriul Leguillon metoda fotoelasticimetriei metoda termoelasticimetriei compuşi poliheterociclici derivaţi fenolici reacţii de azocuplare tautomerie naftoli dăruri de diazoniu legea lui Darcy metoda elementului finit modelarea matematică GMS-Groundwater Modeling System modelul MODFLOW MT3D filtrare dioxid de clor clorit clorat raport masic zeolit staţie pilot carbon organic design infrastructură performanţă evoluţie transporturi tehnologice S-glucozide glucozilsulfone activitate citotoxică tioglicozide enzime lectine sinteza sintonilor acţionări electrice hidrodinamice hidrostatice siguranţa în funcţionare performanţă productivitate efect de intrare metode de simulare softKuli modeFrontier transfer termic calcul termic nervuri ondulate optimizare modelarea proprietăţilor dinamice ale pământurilor încercări de laborator parametrii fizico-mecanici rezonanţă deformare forfecare calibrare structuri deformare bare solicitări sisteme torsiune încovoiere complex rutier capacitate portantă teren de fundare modelare matematică ranforsare tensiune specifică deformaţie specifică deflexiune anomalii geochimice test rutier cenuşiu investigaţii de teren modelul consolidării 1D modelul consolidării tridimensionale Biot modelul Cam Clay grinzi metalice stâlpi structuri cu cadre metalice cadre contravântuite static determinate grindă simplă cadre plane calculul deplasărilor metoda forțelor calitatea în construcţii standard de calitate legislaţie degradarea construcţiilor comportarea construcţiilor la tasări inegale cedări de reazeme şi diferenţe de temperatură acţiune gravitaţională şi seismică monitorizare investigare managementul calităţii experienţa statelor UE evaluarea gradului de risc tratarea punctelor negre beneficii financiare analiza eficienţei costurilor reabilitare modelare 3D scanare optică prelucrare imagini radiografiere rezonanţă magnetică nucleară tomograf tensiuni deformaţii evaluarea mixturilor fisurare deformaţii permanente agregat filer bitum metoda Superpave metoda Marshall condiţii de calitate compactare rigiditate curbe directoare fluaj model statistic fenomen de făgăşuire vâscozitatea bitumului metoda belgiană filtrarea apei zeolit electrodializa coagularea apei tratarea turbiditate staţie de tratare agenţi de coagulare prehidrolizaţi treaptă de decantare diagrama ciclurilor limită Haigh dreapta Goodman ecruisare microduritate HVD solicitări mecanice tensiune încercări mecanice model algoritm domeniu spaţial vector microprocesor imagini digitale transformata KLT transformata SVD curgere cu vîrtej funie control injecţie de apă stand experimental investigare simulare numerică 2D axial simetrică coeficient de recuperare pulsaţii de presiune fluid magnetoreologic amortizoare semi-active cu MRF pendul Charpy modelul reologic NEWTON BINGHAM BOUC-WEN OH-ONODA CHOI polimeri vâscozitate curgere MATLAB sistem de cifrare metoda transpoziţiei sistem mixt generatoare pseudoaleatoare calcul în corpuri Galois lema chinezească a resturilor protocol Diffie-Hellman canale subliminale resurse software atac în mediu de implementare aprovizionare materială structura societăţii personal analiză economico-financiară potenţial financiar indicatori de eficienţă manipulare depozitare ambalare evaluarea acţiunilor analiză modală calcul static liniar calcul static neliniar elemente structurale oxidare coagulare filtrare proces de aerare masa de contact reactiv chimic scaner laser terestru tehnici de înregistrare erori ale axei în TLS procesare tridimensională modelare geometrică erori GNSS reţele GPS test Data-snooping geodezie matrice de corecţie orbită satelitară debit de infiltraţie sistem de etanşare drenaj geomembrană parametrii meteorologici geodezie metrologie erori sistematice ciclice modelare matematică diagrame de distribuţie reflector Leica putere de rezoluţie eroziune alunecare umiditate ape subterane autostrada Braşov-Oradea surse regenerabile strategie naţională energie solară eoliană energia biomasei cadrul legislativ captare aducţiune debit putere instalată evaluare economică analiza cost-beneficiu sistem grad libertate program de calcul SAP 2000 MATH CAD metoda elementelor finite modelarea structurii dimensionarea armăturilor grinzilor stâlpi cod de proiectare CRO-2005 cod de proiectare seismică P100/2006-1 criterii de creştere a eficienţei performanţe financiare indicatori de performanţă managementul organizaţieirentabilitatea capitalurilor ( profitabilitatea ) ratele valorii de piaţă clor hipoclorit compuşi organici dioxid de clor componente EJB design performanţă construirea stratului Web intereoperabilitate EJB controlul traficului costuri evaluarea capacităţii de circulaţie modele de trafic programul Synchron semaforizare viraj calitatea apei rugină biofilm tratament control monitorizare calibrare model matematic reţea de distribuţie pierderi specifice de căldură regim staţionar regim dinamic izolaţie termică material termoizolant analiza pushover analiza time history metoda spectrului de capacitate metoda Newmark încovoiere modul de elasticitate infrastructură epruvete trapezoidale prismatice cilindrice deformaţii proces de fermentare control sistem de colectare rampa ecologică coeficienţi de expunere calculul forţelor globale din vânt determinarea deplasărilor maxime de nivel acceleraţii maxime de vânt managementul dezastrelor strategia UE prevenire risc seismic inundaţii calcul static neliniar capacităţi de rotire plastică deplasări relative de nivel modelarea neliniarităţii evaluarea structurii calcul static neliniar capacitatea de rotire plastică în elementele structurale fundaţie evaluarea structurii ipoteze de calcul static neliniar deplasări relative de nivel capacităţi de rotire plastică verificarea cedărilor fragile din elemente materie organică naturală agenţi prehidrolizaţi de Al parametrul operaţional SUVA spectre UV parametrii spectrometrici evaluare seismică prin calcul a structurii încărcarea clădirii stabilirea clasei de risc seismic contravântuiri de oţel cu flambaj împiedicat excavator pe pneuri excavator pe şenile autogreder încărcător pe pneuri calcul static neliniar (Push-Over ) deplasări relative de nivel capacitate de rotire a elementelor ductile capacitatea de preluare a forţelor tăietoare articulaţii plastice în structură contravântuiri metalice cu comportare elastică inelastică model de consolidare răspunsul la forfecare a pereţilor evaluarea încărcărilor model de calcul condiţii seismice evaluarea calitativă stare de degradare evaluare analitică prin calcul factor ecologic geomorfologia zonală conductivitate hidraulică condiţii litologice eficienţă economică model Neumann-Morgenstern model liniar Shanon-Weaver aerare membrane rigide securitatea muncii straturi hidrofuge metode fizice metode chimice tehnici de drenare metoda electro-osmozei regimuri tranzitorii solicitări dinamice modele dinamice regulatoare de putere lucrări de captare a apei aducţiuni rezervoare de înmagazinare a apei staţii de pompare reţele de distribuţie a apei lucrări de întreţinere staţii de tratare a apei tehnologie gospodărirea de reactivi decantare filtrare dezinfectare reţele de canalizare reabilitare staţii de epurare exploatare protecţia mediului bare comprimate calcul de stabilitate ecuaţii de stabilitate metoda incrementală matricea de rigiditate metoda Quasi-Netwon politică de dezvoltare structuri parteneriale fonduri structurale regionalizare instituţionalizare fond social european administraţie publică audit publicitate fonduri europene nerambursabile acustica construcţiilor izolare acustică confort acustic absorbţie, reverberaţie crearea elementelor grafice utilizarea textului editare simboluri animaţii elemente audio video limbaj ActionScript optimizarea conţinutului Flash instalarea extensiilor resurse mecanisme de nivelare ripare de burat distribuitoare profilatoare siguranţa rutieră audit insule refugii gestionarea acceselor trafic sincronizarea semafoarelor diagrame plan de amenajare spaţii vectoriale transformări liniare forme biliniare forme pătratice vectori liberi planul dreapta cuantic con reprezentare formală cercetare calitativă prognoză medicală bazată pe imagistică microscopie virtuală cognitivă energie eoliană modelarea matematică metoda urmăririi maximului de putere sistem de conducere adaptive autocordabile ( self-tuning ) consolidare pământuri coezive ape subterane foraje rezistenţa la forfecare încovoiere sticlă tâmplăria ferestrelor geam Low-E execuţia şi montarea geamurilor geam termoizolant standard normă degradare oxidativă potenţial antioxidant/antiradicalic analiză termică material vegetal Alchemilla vulgaris Acorus calamus Solidago virga-aurea Agrimonia eupatoria Veronica officinalis Viscum album metoda Soxhlet metoda spectrofotometrică metoda permanganometrică metoda chemiluminometrică detectori TDI platformă LANDSAT 4 senzor TM platformă SPOT senzor DTS model digital imagini satelitare 3D interpolarea MDA metode de filtrare a MDSR sistem SAR model matematic generarea MDSR presiuni hidromorfologice aplicaţia GESRO modelarea matematică software GEOSTUDIO simulare numerică viitură cutremur rezistenţă probabilitate de cedare evaluare pagubă determinarea riscului procedeul Wilson amortizare structură de rezistenţă degradare pod tehnologii fundamentale folosite la executarea instalaţiilor încălzire centrală instalaţie sanitară instalaţie electrică ventilaţie antemăsurătoare calculul duratei activităţilor grafic de eşalonare fizică a execuţiei evaluarea lucrărilor calitatea în construcţii recepţie autorizarea executării lucrărilor tipuri de deşeuri teren de fundare amenajarea depozitului ecologic incinerarea deşeurilor pentru sortarea deşeurilor staţii EUREF reţele de sateliţi reţele geodezice staţii de referinţă erori de semnal semnal satelitar cartografie hidrologie geotehnică pânza freatică drenarea apei reţele de drenaj orizontal compotrament haotic exponent Lyapunov diagrame de bifurcaţie atractor haotic canalizare poluare apă staţie de epurare situaţie de risc rentabilitate investiţii stiluri fizice de text liste tabele imagini metadate multimedia imagini hărţi formulare cadre vibraţii ambientale efectul interacţiunii teren-structură măsurarea cu staţie portabilă modelare calibrare analiză dinamică liniară a modelului structural calibrat subansamble mecanice analiza flambajului analiza statică liniară bazinul hidrografic Mureş recuperarea investiţiei Directiva Cadru 2000/60/EEC organizarea activităţilor de prevenire boli profesionale accident de muncă echipament de protecţie ealuarea riscurilor plan de prevenire şi protecţie agregate bitum filer fibră de celuloză test Schellenberg strat de rulare rugozitate trafic modele teoretice program de calcul Alize întindere elasticitate încovoiere dispozitive de amortizare a vibraţiilor seismice ale structurilor de construcţii dispozitive cu amortizare proiectarea antiseismică a structurilor cu amortizori vâscoşi aplicații multimedia formatul grafic BMP formatul audio WAVE managementul resurselor analiză financiară salarii beneficiu cifra de afaceri grinzi comprimate flambajul elastic al barelor flambajul neelastic flambajul prin răsucire transmisii prin angrenaje rodare testare predimensionarea grinzilor stâliplor calculul eforturilor în suprastructură dimensionarea elementelor structurale cadre modelul de confinare Mander nituri imbinări nituite tipuri de şuruburi piuliţe şaibe cabluri vizualizarea documentelor Illustrator instrumentul Gradient bilanţ de previzionare dividende fizică matematică calcul operaţional transformare Laplace Fourier funcţie complexă calcul variţional sistem securitate sistem alarmare reglementări legale detector de fum dispozitiv automat de alarmare acţionări automate condiţii de montare metoda Westergaard metoda Ivanov analiza stării de efort tehnologii moderne siguranţă metoda elementului finit modelarea comportării pământurilor cutremur acţiuni excepţionale model echivalent liniar model vâsco-elastic Kelvin-Voigt accelerogramă interval mediu de recurenţă modelarea răspunsului seismic calitate ISO 9001 audit evaluare furnizor producţie risc eficienţă editarea de imagini programul Adobe Photoshop metoda Schneebeli metoda Piaskowiski-Kowalewski metoda Huder metoda prismei model Ortotrop Anisotropic Termo-elastic Elasto-Plastic stare de tensiune şi deformare cartografia proceselor SMQ logigrame cifră de afaceri rentabilitate financiară levier financiar bilanţ economic utilizarea aplicației Outlook 2000 PowerPoint Publisher Access Word 2000 alunecare de teren prognoză sistem de protecţie modelare spaţială a datelor gestiunea reţelelor cartografie digitală interpolare geocodare reţele de sateliţi reţele geodezice staţii de referinţă semnal satelitar frecare uscată model mecanic metode de aproximare principiul metodei contactului dinamic neneted stabilitatea stărilor de echilibru simulare numerică date geospaţiale topologie planuri digitale puncte topografice formarea imaginilor digitale structuri de elemente 3D obţinerea datelor digitale prelucrarea stereoscopică prelucrarea imaginilor modele matematice fenomen de uplift ancore permanente DSI structuri ancorate fenomen uplift programarea în Visual Basic baza de date terminologie standarde metoda pipe jacking investigaţie geotehnică vestigii tehnologia ceramicii oraş roman forum romanum locuinţă romana drum construcţii militare monumente meşteșug modele de date geografice reţea canalizare strategii de dezvoltare modelare simulare metode statistice cerinţe europene IMM-uri situaţia clădirilor de cult în primele secole creştine structura spaţiului liturgic ortodox stilul bizantin fundamente financiare clasificarea costurilor asigurarea calităţii defecte managementul costurilor planificare asigurare reţea informaţională diagrama Pareto diagrama Pert diagrama ISHIKAWA metoda celor 7M individualism-colectivism globalizare contacte interculturale modelul digital al terenului, , , , modelare digitală modelare spaţială sistem informaţional geografic funcţie SIG fisurare reflectivă metoda FEM editarea în Excel 2000 crearea machetelor de date folosirea opțiunii WordArt transfer de masă presiuni axiale de frecare sistemul de fundare structura de rezistenţă (metal şi beton) tăierea şi sudarea cu plasmă calcul static liniar condiţii de amplasament prag deversor desnisipator deşeu folosirea programului Access 2000 generarea paginilor Web panouri de faţade sisteme de prefabricare programarea calculatoarelor teste empirice analiza algoritmului lui Euclid curbe sarcină-deformaţie personalităţi şcoli instituţii competenţe comunicare orală scrisă prin imagini şi sunet interpersonală instutuţională umiditate greutate specifică dilatare termică dimensionare panele căpriori şarpante calculul urşilor elemente tip grindă elemente tip stâlp ansambluri structurale stabilitatea barelor comprimate stabilitatea barelor încovoiate mapare arhitecturală cameră foto digitală analiza unui algoritm liste lineare parcurgerea arborilor binari aerofotogrametrie undă electromagnetică antenă coeficientul reflecţiei Fresnel dispozitive de prindere maşini-unelte fezabilitate reglare analiză control electroeroziune asamblare sudură matrice de rotaţie transformare bidimensională prealucarea imaginii cameră video sistem CAPP automatizare model geometric eroare dimensională model static cvasi-static torsor accesarea programului Outlook securitatea bazelor de date Visual Basic 6 programare epuismente stabilitatea taluzurilor estimare amplasament sprijinire simplă analiză armonică distorsiunea undei calculul rezistenţei agregate fileri încercările mixturilor reţe de mixturi faliment densitate aparentă compactibilitate coeficient de dilatare termică coroziune chimică betoane speciale coroziune acidă coroziune carbonică coroziune magneziană coroziune biochimică sistem rutier structură bituminoasă tronson construcţei pe PSU legea Hooke crearea unei pagini Web formatarea prepararea mortarului prepararea suspensiilor cu aditivi ICQ configurare arhiva de mesaje navigare fasonare variabilitatea materialelor rezistenţă beton proprietăţii beton proaspăt beton uşor beton de mare performanţă beton performant agent termic transfer de căldură calcul termic plan arhitectural planurile de beton planurile de fundaţie baze de date Access carte funciară microcalculatoare alegerea unui microcalculator scrierea programului limbajul BASIC comenzi BASIC categorii de terenuri slabe investigaţii specifice îmbunătăţirea terenurilor slabe în adâncime pe cale dinamică concepţia execuţia şi controlul calităţii construcţiilor terenuri dificile analiză disciplinară şi interdisciplinară motricitate forme de organizare solicitare seismică forfecare amortizare metode de calcul modelul Scott Veletsos Miler şi Constantino curbe de rezonanţă ale presiunii materiale geosintetice geomembrane geocompozite metoda pantei infinte metoda penei oţeluri pentru construcţiile din beton precomprimat dispozitive şi utilaje pentru armăturile betonului precomprimat tehnologii de precomprimare cu armătură preintinsă şi postintinsă SGBD Access redactarea datelor interogare AutoCAD Map sistem de coordonate globale umiditatea şi influenţa asupra finisajelor faţadelor finisaje sisteme moderne pentru faţade rezistenţă la compresiune întindere încovoiere teoria articulaților plastice linii de rupere structuri beton metode de calcul beton armat planșee grinzi transport feroviar Societatea Politehnică din România realizarea primei căi ferate de ingineri români acvifer freatic torent retenţie probabilităţi scurgere deversor catalog cronologic diferenţă finită ecuații cu derivate integrare numerică metoda relaxării metoda deplasărilor clasificare reglementări tehnice transmisia căldurii conducţie convecţie radiaţie termică transfer de masăcurgerea fluidelor conducte coloane reţele aerotermesistem ELJET beton cu fibră de oţel beton cu fibră de sticlă încercare la rezistenţă încercare la şoc încercare la oboseală emisii de poluanţi emisii în atmosferă colectarea deşeurilor evacuarea deşeurilor verbe spaniole forme verbale corecte exerciții puzzle-uri SBS (Sindromul clădirilor bolnave) TBS (Sindromul clădirilor etanşe) venitilare naturală ventilare mecanică ventilare industrială sarcina de răcire sarcina de încălzire instalaţii frigorifice ciclul Brayton-Joule transfer de căldură şi masă situaţie financiară, , , , , , , , contul de profit contul de pierdere balanţă de verificare inventariere venit cheltuieli condens termoizolaţie fungizări diagramă psihometrică schimbătoare de căldură regim termic staţionar bilanţuri termice globale captatoare solare staţii termice vaporizatoare condensatoare randament legi de proporţionalitate metode de punere în proporţie modelarea geometrică mediul concurenţial prevenire eforturi din presiune hidrostatică presiune hidrodinamică grupare specială de încărcări teoria traducerii concepte glosar compresiune excentrică calcul solicitări criterii de rezistenţă SeismoStruct metoda forţelor statice echivalente ETABS Nonliniar calcul secţional Xtract grinzi de cadru structură rutieră compozită forfecare temperatură elasticitate liniară oboseală modelarea propagării fisurii fisurometru termostatat impermeabilitate strat de uzură simulare întreţinere criterii de performanţă intervenţie drum naţional focalizare expunere poluare apa substanţe chimice poluante aer substanţe toxice aeropurtate purificare standard floră microbiană metode de depoluare reziduuri solide protecţia calitătii solului prevenire combatere canal deversor poluarea apelor dishomeostazie metaboliţi azotaţi neproteici metalograme metoda SAA elemente de vocabular construcţii sintactice aspecte stilistice locuţiuni şi expresii geotehnică loess porozitate compresiune curbe de compresibilitate indice de plasticitate de umizire calculul barelor statică eforturi secţionale deformaţii tensiuni întindere compresiune centrică forfecare torsiune încovoiere compresiune proiectare tehnologie interfaţă implementare reutilizarea clasei reorganizarea ierarhiei de clasă descompunere în operaţii elementare caracteristice exheritance termoreglare centrala termică staţie de hidrofor difuziune sonoră interfonie alarmă control de la distanţă siguranţă sistem de management al clădirilor structutri rutiere program de calcul Alize întindere elasticitate deformaţie trafic variaţia coeficientului Poisson baraje infiltraţii drenaje Barajul Balindru Sadu II incidente ancorare stabilitate taluz alunecare de teren metoda Fellenius Metoda janbu grad de risc seism program Aztec-STAP cutremur inginerie seismică calcul seismic protecţie seismică modelarea izolatorilor disipatori modelarea structurilor eficienţă algoritmi fişiere text subprogram recursivitate metoda backtraking structuri de date înlănţuite alocate dinamic grafuri arbori analiză modală calcul static liniar calcul static neliniar distribuţia Poisson Weibul analiza defectărilor turnare forjare matriţare ambutisare analiza metalografică încercări mecanice picheţi în curbă foi de pichetaj trasarea izoliniilor depunere de sedimente metoda Lagrange coeficient de penetrare gradient de viteză ventilaţie dinamică cinematică modele de dispersie analitice numerice,metode de simulare liant bituminos liant mineral liant puzzolanic undă hidroagregat perturbaţiile unei structuri maşini utilaj instalaţii construcţii industriale surse perturbatoare microcontroler PIC18F252 centrală incendiu metoda automatelor cu contacte şi relee sistem de inteligenţă artificială logică fuzzy reţea neuronală artificială sistem expert legislaţie acvifer curgere nepermanentă bilanţ captare protecţie sanitară drenare inundaţie poluare simulare numerică ventilator transversal maşini agricole debit de aspiraţie rotor modelare pe calculator ecuaţia undelor unde armonice sferice cilindrice plane radiaţii optice câmp radiant flux radiant sistemul Munsell mediul Matlab tipuri de date matrice tablouri reprezentări grafice programare în Matlab elemente de calcul algebric şi statistic mobilier urban sisteme informatice căi de circulaţie intersecţii stradale diagnoza terapie prognoză semaforizare parcaje prefabricate montarea prefabricatelor procedee de accelerare a întăririi betonului ferme din beton armat program SICLIM operator controlul fluxului şiruri de caractere matrice manipularea controalelor HTML pagina web programare orientată pe obiecte fişier baze de date modul cookie e-mail sesiuni grafică interactivă proiectarea bazelor de date crearea vederilor proiectarea interfeței interfața API sistem de răcire cu circuit deschis sistem de răcire închis bazinul de apă izolarea pereţilor coşului limbaje de programare HTML JavaScript navigare machetare limbaj XML betoane de înaltă performanţă aditivi curent folosiţi în construcţii condiţii de păstrare dozare prepararea betoanelor mortarelor şi suspensiilor cu aditivi modul de utilizare a aditivilor pretensionarea structuri de rezistenţă îmbinarea elementelor prefabricate îmbinarea stâlpilor determinarea rezistenţei la compresiune segregare acţiuni seismice cod italian cod european sisteme de gestiune Access managementul firmei informatica managerială aplicații Access FoxPro algebră analiză matematică ecuaţii diferenţiale grafice 2D 3D funcţii calcul numeric sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare omagene şi neomogene solicitare torsiune întindere deformare axială uniformă grinzi structuri certificatul de urbanism autorizaţia de construire de desfinţare infracţiuni şi contravenţii grafuri arbori parţiali arbori binari arbore AVL şabloane funcţii generice algoritmi declanşarea avalanşelor proprietăţi componente formare declanşare a avalanşelor de zăpadă modele de optimizare programare liniară optimizare în rețele programarea conică de ordinul doi instalaţie de epurare tip PALL coeficientul lui Chezy procedeul de nitrificare instalaţie tehnologică OI baze climatice sarcini termice de calcul bilanţ de umiditate procese complexe de tratare a aerului metoda stratului tampon sudarea WIG sudarea MIG-MAG sudură în colţ sudură cap la cap cărbuni activi transfer de pouluanţi atmosferici transporturile energia gazele cu efect de seră explozii de gaze naturale compriare mecanică calcul termic proces ireversibil absorbţie ejecţie compresor mecanic adiţional instalaţie Carrier instalaţie Trane aerodinamica atmosferei strat limită structură turbulentă captator eolian turbină politică de dezvoltare regională politica de coeziune fond social european comitetul regiunilor banca centrală europeană agenţie pentru dezvoltare europeană consiliul naţional de dezvoltare regională program operaţional echipamentul hidrometric comportarea barajului comportarea versantului drept efectele amenajării hidrotehnice proiectul DELTA abordări inovatoare proiect SEE MMS (SouthEast Europe mobility Management Scheme ) metodologie abordare populații finite sondaje aleatoare populații grupate populații stratificate control statistic metoda coprecipitării termoliza metode hidrotermale metoda pe bază de polioli magnetorelaxometria calculator informaţie internet învăţământ la distanţă portaluri educaţionale şcoala online tehnologia educaţiei ( SEI) biblioteca virtuală LCMS - Learning Management System platforma MOODLE dezvoltare durabilă monitoring resurse de apă resurse de sol degradare poluare îmbunătăţiri funciare hidrologie potenţial ecologic studii pedologice traductori de forţă elemente elastice conductori OL-AL sisteme fotogrammetrice Lidar sisteme GIS modelare 2D 3D sistem de scanare laser aeropurtat calibrare georeferenţiere publicarea filmelor Flash publicarea în SWF crearea fișierelor grafice PNG statica corp elastic tensor metodă variaţională întindere compresiune încovoiere bare drepte fundaţii discontinue infrastructură decizii Fuzzy terenuri dificile meteorologie ingineria vântului dinamica fluidelor ecuaţiile Navier-Stokes modele numerice densitate plasticitate permeabilitate rezistenţă structurală parametrii dinamici lichefiere încărcări pe teren analiza axial-simetric macro-elemente plasticitatea elementelor finite metoda elementului finit construcţii civile fonduri structurale previziuni financiare greşeli în programele operaţionale baze de date grile de evaluare controlul şi informarea investitorilor presiune pasivă teoria lui Coloumb culee metoda grafică Culmann soluţii analitice eurocod calculul infrastructurii presiune seismică măsurători geoelectrice baze de date raţionale sistem de gestiune al bazelor de date interogarea bazelor de date tabele formulare rapoarte rezistenţa la oboseală încovoiere mixturi bituminoase fluaj dinamic probe trapezoidale modul de rigiditate algoritmi evoluţia sistemelor de calcul limbajul C funcţii de timp numere aleatorii tablouri pointeri şiruri de caractere structuri uniuni câmpuri de biţi cutremur inundaţii alunecări de teren fotogrammetrie teledetecţie LIDAR geodatabase topologie întreţinere reparaţii indicatori performanţă ciclul Carnot Otto-Beau de Rochas Diesel Seilinger-Sabath turbină izobară izotermă izocoră ecuaţii termice entropie diagrama de stare curba de topire sublimare vaporizare polisemie omonimie sinonimie antonimie proverbe limbaj tehnic expresii colocviale protocoale mail în internet arhitectura e-mail configuraţia esenţială baze de date fişier sendmail.cf configuraţii m4 speciale stopare spam securitatea programului aspecte de durabilitate variabilitatea materialelor beton uşor betonul cu conţinut de termocentrală creşterea rezistenţei betonului cu cenuşă internet instalare server directive module găzduire virtuală codurile server-side include multiplexare redirijare jurnalizare în server securirtate generică Secure Sockets Layer referinţe online piaţă tranzacţii emisii de poluanţi zgomot vibraţii staţii de epurare topografie arhitectura sistemului protocoale pachet de programe configurarea resolver-ului configurare avansată securitatea sistemului testare fişiere jurnal sisteme de iluminat mediu luminos confortabil surse de lumină corpuri de iluminat calcul apreciere calitativă proiectarea sistemelor punere în funcţiune receptori consumator fenomene fizice proprii instalaţiilor electrice funcţionare anormală aparate electrice alimentare cu energie electrică instalaţii pentru protecţia omului împotiva tensiunilor accidentale de atingere instalaţii de protecţie a clădirilor împotriva efectelor trăsnetelor îmbunătăţirea factorului de putere la consumatori instala interfeţe grafice pachete de programe GNOME KDE configurare legislaţie română legislaţie europeană legislaţie mondială tratate internaţionale sistem de monitoring al factorilor de mediu tehnologii de fungicitizare strat fluidizat instalaţie de co-incinerare surse regenerabile de energie sistem informatic de birou aplicaţii instalaţii termice instalaţii de ventilare-climatizare anclanşare automata a surselor de rezervă sisteme de asigurare a securităţii clădirilor sisteme domotice extracte vegetale tinctură mixturi antioxidante senzor enzimatic vibropercuţii sistem vibropercutant ciocniri suplimemtare modele dinamice mecanismul bielă manivelă sisteme post-instalate legea constructivă forţă-deplasare metoda Conului la 45 grade metoda CCD Concrete Capacity Design procese de prelucrare promară algoritmi de clasificare sisteme de inspecţie video amortizor semi-activ izolarea bazei izolatori seismici din elastomeri izolatori cu resorturi elestice metoda statică metoda pseudo-dinamică modelul Rosenblatt modelul Hopfield backpropagation algoritmi paraleli algoritmi distribuiţi simulatorul DataParSim NetParSim metode de filtrare consum de combustibil motoare Otto Diesel electromotoare diagnoza holonică reglare fuzzy instalaţie pilot CONTMENT optimizarea mentenanţei tipuri de structuri de rezistenţă sistem de placare exigenţe criterii de performanţă sistem structural stabilitate spaţială gestionare câmp aerodinamic bazin hidrografic sectorul austriac slovac ungar german românesc îndiguire viituri prevenire protecţie managementul situaţiilor de urgenţă extrudare calibrare ultrasonică activare ultrasonică echipament Melt Flow Index MFI biocombustibil cogenerare ardere combinată motoare cu ardere internă asigurarea calităţii inspecţie beneficii verificarea contractelor procedura RFI ( Request for Information - Cererea de Informaţii ) furnizarea planurilor planificare testare control în trei paşi centrală portabilă Almemo 2690-8 staţia meteorologică A.N.M. hazard natural vulnerabilitate risc specific frecvenţa asteptată a evenimentelor seismice avarii strategii stare de alertă gestionarea situaţiilor de urgenţă planificarea managementului identificarea riscului analiză calitativă analiză cantitativă monitorizare control informatică interfaţă grafică proceduri meniu săpător de şanţuri autogreder vibroînfingător diagrame M moment cuplat armătură de încovoiere excavatoare mecanice hidraulice buldozere autogredere screpere fundații și betoane concentraţie maxim admisibilă valoare limită de emisie analiză volumetrică gravimatrică polimer elastomer compozite polimerice reciclare lemn metal coroziune oţel metale neferoase deşeu unde elastice poluare fonică indice de atenuare ecranare cu materiale absorbante atenuatoare de zgomot captatoare solare tuburi vidate iluminare schimb de căldură sistem termic solar metoda de evaluare a riscului fişa postului structuri compozite ecosistem acvatic GIS bazin hidrografic coagulare-floculare reactivi de coagulare analiza modală structura metalică dig viitură acumulare nod hidrotehnic dragare decolmatare inundaţii poluare depozit ecologic echipament hidromecanic agenţi polunaţi geotuburi breşă inundaţii armarea longitudinală şi transversală a grinzilor ductilitate oţel nealiat tratament termic oţel aliat oţel inoxidabil îmbătrânire forjare din lingou înmuiere detensionare cintru esafodaj pronaos naos altar primitive integrale duble triple formula Gauss Stokes curgere cu rotaţie instabilitatea hidrodinamică operatori diferenţiali discreţi frecvenţă critică rezistenţa la forfecare recalibrare traductori programul de achiziţie Win SAS teste de forfecare test Los Angeles geogrilă strat de rugină curba "push-over" turlă teofină spectrometrie FTIR spectometrie Raman raze X microscopie electronică de baleiaj modelarea tridimensională a unui pilot metoda pilotului echivalent factori care acţionează asupra finisajelor influenţa umidităţii asupra finisajelor faţadelor tehnologii privind repararea faţadelor stâlpi de beton armat managementul calităţii, planul calităţii parametrii de amplitudine analiza fenomenului de lichefiere metode geotehnice şi geofizice metode geotehnice şi geofizice parametrii conţinutului de frecvenţe durata mişcării seismice durata mişcării seismice calculul matricei de rigiditate sarcini distribiute pe element deformaţii tensiuni analiză cost capacitatea de rezistenţă stâlpişori centuri acceleraţia terenului blocuri ceramice mortar moduri de cedare senzori calibrare sisteme satelitare aerotriangulaţia rectificare georeferenţiere stereorestitutoare analitice LiDAR model 3D modelare globlă program Rascor interpolare metoda Kriging Shepard filtrare hidroxicarboxilaţi de Fe(III) dioli, azotat de fier tetraetilortosilicat gel hibrid matrice de silice metoda sol-gel analiză termică spectrometrie Mössbauer susceptibilitate magnetică caracteristici higrotermice material termoizolant date climatice ventilare iluminare bilanţ termic pierderi termice instalaţie de încălzire eficienţă energetică agent termic modelarea matematică polinoamele lui Bernstein modelele lui Bezier alogoritmul lui Casteljau suprafeţe Gordon-Coons polinoame spline suprafeţe spline bicubice metoda Trim-Stern coeficient de conformitate constanta lui Lipschitz polinom de interpolare Lagrange teorema lui Holladay teorema lui Weierstrass coeficientul lui Dupin amplasament geologie hidrogeologie condiţii geotehnice investigare transformare de fază experiment factorial microstructuri fenomen termic calitate reţea topografică calculul volumului model tridimensional aparat Leica SCANSTATION avarierea construcţiilor ciclul de viaţă al software-ului dezvoltarea programelor managementul calităţii analiza şi proiectarea structurate modelarea aspectelor statice interacţiunea dintre obiecte aspecte dinamice modelarea sistemului la nivel înalt specificarea restricţiilor în modele UML model de pierdere INITIAL AND CONSTANT - RATE DEFICIT AND CONSTANT - RATE modelul hidrografului unitar HU parametric HU sintetic model CLARK model MUSKINGUM comportarea elastică a terenului coeficient de reacţiune metoda elementului finit elemente suport avansate modelarea aspectelor structurale aspecte comportamantale modelare arhitecturală fluxuri de lucru şabloane de proiectare foraje inclinometrice ape subterane geotehnică hidrogeologie rezistenţa la forfecare model lagrangeian model eulerian reţele neuronale artificiale metodologia Box-Jenkins model ARIMA reţea topografică poligonometică coordonate rectangulare microtriangulaţie teodolit erori de reducţie verificare încercări probe recepţie centrale termice reţele termice exterioare încălzire cu aer cald încălzire prin radiaţie încălzire cu corpuri de încălzire instalaţii de apă amplasarea şi montarea instalaţiilor izolaţii termice amenajări constructive diminuarea zgomotelor şi vibraţiilor condiţii tehnice 5-aril-3-mercapto-124-triazoli acilarea tiocarbazidei reacţii de substituţie electrofilă baze Schiff acilitiocianit polimeri biodegradabili D-glucoză D-manoză analiza dinamic-mecanică (DMA) calorimetrie diferenţială de baleiaj managementul energetic analiza confortului reabilitare modernizare termică sisteme şi echipamente moderne de încălzire contorizare iluminat interior metoda Plus amplasament caracteristici tehnice constructive regim hidrologic baraj sedimentare suspensie particulă discretă nămol coagulare floculare decantare lestată actifo filtru rapid filtru multistrat sistem de drenaj colmatare optimizare metode de spălare laser cu CO2 oţel carbon nealiat iradiere în regim pulsat experiment factorial modelare matematică suprafaţa tăieturii calitate sudare umedă autoprotecţie calitate certificare structuri imense sudare MIG/MAG sistem hidroedilitar fiabilitate mentenanţă tratare epurare normă de consum protecţie sanitară staţii de tratare pompare ape reziduale bilanţ de apă metoda euristică manipularea obiectelor de tip schemă actualizarea datelor din tabele limbaj procedural instrucţiuni facilităţi subprograme utilizator declanşatoare osii arbori lagăre asamblări cu filet asamblări cu pene recipient armatură etanşări investiţii active financiare instrumente de credit indicatori statici dinamici randamentul economic evaluare risc incertitudine norme şi standarde europene gama TARKETT de control static instalarea curăţirea întreţinerea pardoselilor montare, rosturi de dilatare, termoizolaţie, izolaţie fonică placă cu nuturi Varionova sistem QUALITHERM 2000 compensator de dilataţie inel comprimat procesarea imaginilor medicale analizaimaginilor dectare automata a VOI diagnostic date scalare limbaj structuri de control tablouri liste dispersii flux de program subrutine, interacţiune cu baze de date scrierea programelor CGI funcţii soluţii trans-platformă mesaj de eroare depanare site de comerţ electronic alegerea tehnologiilor şi a instrumentelor catalog de produse, primirea plăţilor administrarea catalogului coş de cumpărături prelucrarea comenzilor linie de prelucrare a comenzilor tranzacţii prin cărţi de credit evaluarea produselor servicii web program de marketing direct proiect BENEFIT transport public conducere ecologică impozitare transport pe biciclete model LIFT de management tehnologii lemn degradarea tratarea lemnului planşee prefabricate din lemn izolare placare a planşeelor test acustic vibraţii deformabilitate program de finanţare europeană strategie monitorizare rambursare publicitate politică agricolă studiu de fezabilitate documentaţie de avizare a lucrărilor de investiţii criterii de eligibitate managementul proiectului sustenabilitate buget program operaţional sectorial mediu 2007-2013 amplasare investiţii costuri tratarea apei evacuarea apei strategie de eliminare a nămolului principii de acţiune protecţia calităţii apei aer zgomot vibraţii ecosisteme terestre şi acvatice gospodărirea deşeurilor monitorizarea mediului fondul de solidaritate al UE fonduri structurale instrumente preaderare strategie de dezvoltare eligibilitate principii locuinţe gestionarea deşeurilo, transport alimentare cu apă incidenţa sărăciei sistem de planificare strategii de dezvoltare urbană durabile strategie financiară protecţia mediului proiectarea de ansamblu a instalaţiilor sursă de căldură conectare mod de operare punere în funcţiune aerisire controlată energie solară izolare termică protecţia apelor tehnologie satelitară sisteme GNSS programul BKG NTRIP Client BKG NTRIP State Space Server topografie fotogrammetrie geodezie cadastru baze de date utilizarea tranzacţiilor administrarea bazelor de date copiile de siguranţă recuperările interfeţe de programare limbaj PERL grafice navigaţie staţie virtuală de referinţă protocoale de transmisie GNSS hartă digitală algoritmi semi-deterministici sistem de prindere Vossloh Pandrol Fastclip Pandrol Vipa clasificare forţe de ghidare deplasare elasticitate tasare deformaţii plastice debite de servitute în aval modificări antropice hidrologie hidrogeologie hidrografie geologie potenţial de eutrofizare ecosistem poluare analize geotehnice analiza morfometrică evaluarea dinamica scurgerilor modele matematice riscuri pluviale dispersia poluanţilor niveluri piezometrice elearning web educaţie la distanţă vector polinom grafuri test admitere Excel substanţe poluante surse de poluare modelarea proceselor de epurare aerobă metanogenă optimizarea proceselor de fermentare procese biologice de denitrificare microbiologie cinetica denitrificării biofiltre denitrificare heterotrofă denitrificare autotrofă denitrificare biologică in situ schimbători de ioni electrodializă osmoză inversă programare vectorială liniară fracţionară neliniar programare fractionară bicriterială maximizare generarea mulţimii soluţiilor eficiente fonduri structurale fond social european persoane cu dizabilităţi asistenţă socială sistem de servicii sociale hidrogeologie strat acvifer debit nivel hidrostatic foraj geotehnică fundaţii studiu geotehnic apă subterană separator de hidrocarburi norme tehnice metoda Marshall Superpave trafic rugozitate bitum granulometrie optimă densitate întindere deformaţii accelerare AES paralelizare benchmark primitive criptografice GPU CUDA politică energetică strategie de eficientizare analiză prioritizare opţiuni de execuţie chimia reacţiilor de coroziune carbonatare atac cu clorură protecţie catodică inspecţie testare cu ultrasunete radiografiere grunduirea oţelului instalaţie de pompare mişcare nepermanentă vană de capăt static determinate grinzi cadre arce structuri articulare sarcini mobile structuri spațiale deformare spectru de daune scară de intensitate seismică tehnici şi rezultate ale procesului macroseismic şi experimental rezultate statistice estimări macroseismice estimări experimentale ale intensităţii seismice zidărie amplificări dinamice program Robot Millennium Eorocod 8 Codul P100-1:2006 măsurători în situ aparat GeoSIG GBV-316 programul de calcul ARTeMIS, avarii structurale izolatori de tip Maurer-HDSLEB izolatori de tip Maurer-SI analiză criterială central composite design metoda suprafeţelor de răspuns tipuri de control aplicaţii numerice sistem de control hibrid hidrologie captare canal de aducţiune producţie de energie cheltuieli de exploatare eficienţă economică protecţia mediului confort acustic confort optic energie solară energia biomasei hidroenergia energie termala energie eoliană biogaz biodiesel topografie drumuire reţele de ridicare pologonometrice aplicaţie ArcGIS receptoare GNSS geometria sateliţilor modelare numerică tehnici fotogrammetrice soft fotogrammetric modelare 3D aerofotografiere aerotriangulaţie baze de date GIS modelare numerică tehnici fotogrametrice Lidar soft fotogrametric modelare 3D aerofotografiere aerotriangulaţie baze de date GIS tehnologie satelitară metode de măsurare GNSS sistem GPS sistem GLONASS sistem Galileo nivelmetru geometric drumuire sistem de proiecţie Stereografic 1970 sistem de referinţa Marea Neagră 1975 cadastrul fondului forestier topografie program "Hibrid" AutoCAD-ArcGIS reţele de ridicare georeferenţiere modelare 2D 3D procesarea datelor Leica Cyclone sisteme GPS fotogrammetrie erori metodologice distorsiunea mişcării paleoseismologie risc microzonare vulnerabilitate tehnici de consolidare tehnici de testare paritate pe baza detectării erorilor domeniul de inversiune finit triplă proiecţie ortogonală probleme metrice reprezentare plan metoda schimbării planelor de proiecţie metoda rabaterii proiecţie cotată căi de comunicatii profilul longitudinal al unei căi ferate platformă de teren cu drum de acces organizare industrializare documentare productivitate tehnologii montaj tehnologii fondare scheme hidraulice transportul apei stări de eforturi conducte circulare canale dimensionare clopot semicircular calcul liniar al structurilor elasticitate bare plăci metoda elementului finit emisie de gaze cu efect de seră emisii industriale valori permise pentru emisii activităţi industriale costuri de producţie captare de CO2 depozitarea şi captarea carbonului succesul inteligența relațiilor materializarea relațiilor motivația recunoștința studiu de marketing educaţional program de studii universitare chestionar sociologic platforma e-learning Moodle amenajări hidrotehnice managementul proiectului viziune studenţească asupra rutelor flexibile de învăţare produs software pentru IAC stare de tensiune şi de deformaţie solicitare axială îmbinări încovoiere cu forţă tăietoare torsiune liberă a barei drepte prevederi legale legi de cadastru general sisteme informaţionale geografice evaluare economică administrator de reţea analist GIS plan de amplasament fonduri structurale şi de coeziune plan naţional de dezvoltare master plan pentru turismul naţional politica de investiţii studiu de fezabilitate plan de marketing eroziune infiltraţie cutremur viitură efect de seră gaze emisii totale anuale de gaze cu efect de seră defrişări tehnologie protocolul de la Kyoto cadru juridic proiectul Habit Change energii neconvenţionale casa ECO biocombustibil maşina ECO gaze cu efect de seră legislaţie straterie energie solară eoliană geotermală hidro biocombustibil integrare în Uninea europeană industrie grea protecţia mediului modele matematice managementul proiectelor de mediu studiu geotehnic standarde de mediu limbajul JavaScript tehnici de depanare imagini reactive aplicații navigare securitatea sistemului instalare punere în funcţiune monitorizare revizie configuraţia serviciilor de reţea poşta electronică serviciile HTTP firewall reţele virtuale private autentificarea de nivel înalt a utilizatorilor scanare colectarea informaţiilor atacarea sistemelor consolidarea puterii rootkit acoperirea urmelor deducerea parolelor escaladarea privilegiilor intrări secrete contramăsuri atacuri împotriva conectorilor prin apel telefonic centralelor PBX mesageriei vocale şi VPN sisteme parafoc criptografie frauda SSL atacuri prin e-mail risc în exploatare legislaţie presiune hidrostatică hidrodinamică eroziune sufozii chimice fundare foraje geotehnice ape subterane loess metode DFT metode hidrolitice metode oxidative benzimidazoli tehnici de comunicare pentru modulele I/O sisteme de fişiere în SO Linux drepturi de acces prelucrarea fişierelor text gestiunea memoriei crearea proceselor procese în foreground background programare sub shell-ul bash internet agent frigorific instalaţe frigorifică cu comprimare mecanică calcul termic aparat de aer condiţionat tunuri de apă patinoar reducerea consumului energetic izolare termică e_Learning vocaţional web-based Training medii de învăţare multimedia interactive Noile Media psihopedagogie design de interfaţă curs on-line modelare sisteme tehnologii Web pentru IDD hazard seismic vulnerabilitate siguranţă baze de date atribuţii MAI protecţie intervenţie GIS fotogrammetrie digitală cameră ADS 40 fond imobiliar GIS baze de date teledetecţia viiturilor inundaţii risc natural hidrografie scanare Lidar model digital GPS modelare hidrodinamică geogrile ramforsare rambleu poansonare fundare gaze lichefiate GPL inel KEYSTONE sonda Lambda supapă EGR sistem EVAP măsurători topo-geodezice geologie investigaţii hidrogeologice măsurători inclinometrice strategie energie eoliană fonduri structurale program operaţional schema obţinere finanţare certificate verzi finanţare evaluare tehnică şi financiară buldozere excavatoare autoscrepere încărcătoare frontale auto-dumpere macarale desen tehnic cote scari ventilare electrice analiza de impact cost beneficiu investiţie autoevaluare tehnică şi financiară finanţare politici UE legislaţie naţională fonduri structurale investiţii capacitate de cazare turism piaţă de desfacere strategie concurenţă analiza concurenţei metode de publicitate promovarea serviciilor management finanţare studiu de fezabilitate desfăsurătorul investiţiei cont de rezultate lichidităţi cerere de finanţare umiditate filtrabilitate putere calorică fermentabilitate nutrienţi coaracteristici biologice bacteriologice metode experimentale metale grele filtrarea apei parametrii tehnologici calculul pierderii de sarcină evoluţia pierderilor de sarcină mecanismul de transport de fixare material filtrant metodologie de calcul parametri tehnici şi economici ai sistemului hidrotehnic pentru irigaţii evoluţie climatică necesar net de apă deficit climatic creşterea randamentului de funcţionare al staţiilor de punere sub presiune instalaţie de sedimentare bazin de sedimentare ideal infrastructură suprastructură strat de rulare rugozitate, trafic modele teoretice program de calcul Alize întindere elasticitate variaţia coeficientului Poisson încovoiere politică de mediu cadru legislativ situri contaminate degradarea solului tehnologii de depoluare costuri finanţări investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic armătură faţadă mecanism de transfer cercetare geotehnică a amplasamentului gabioane comportare la solicitări critice tensiuni tangenţiale critice modele numerice elemente finite ortotrope solicitări ciclice bare compozite fără aderenţă protocol de testare stabilitatea miezului metalic evaluarea rigidităţii modelarea comportării efectul supleţii panoului asupra modului de comportare la voalare rigiditate macroelement finit dreptunghiular modelare predimensionare analiza push-over simulare numerică poluarea apelor erori de măsurare sisteme de siguranţă cromatografie modele analitico-experimentale diagrame Piper reactor electrochimic metode cromatagrafice spectrometru microreactor electrochimic epurarea Doxorubicinei Metotrexatului Ciclofosfamidei Ifosfamidei lianţi bituminoşi minerali puzzolanici îmbrăcăminţi rutiere taluz lianţi rutieri undă acustică transformator grup electrogen echipament sanitar centrală termică instalaţie încălzire ventilare atenuare zgomot tratare acustică a peretelui timp de reverberatie zgomot aeria testarea materialelor metoda arborescenta graf duritate încălzitor coroziune microscop cu baleiaj ( SEM ) fiabilitate control defect optică electronică gradient termic oţel V4Aextra ferită plasticitate stabilitate analiză statistică tratament termic concasor Mobicat fălci şenile sortare alimentator cu bandă siloz buncăr mori cu ciocane calcul sfărâmare macara separator siguranţă model matematic oboseală şasiu articulat durabilitate agregat cu tambur rotativ răcitor malaxor granulator staţii de mixturi asfaltice îngroşarea condiţionarea stabilizarea deshidratarea conversia termică a nămolurilor staţia de epurare Târgu Mureş flux de epurare analiza potenţialului energetic costuri de operare calcul elastic efect dinamic al modurilor superioare de vibraţie şi suprarezistenţă analiza statică neliniară analiza dinamică neliniară norme de proiectare calcul elastic analiza statică neliniară analiza dinamică neliniară modele de distribuţie normativ metoda Van der Veen metoda Parez metoda Szchy metoda hiperbolica eficienţa calitate sisteme disperse aer-praf particulă transport pneumatic separatoare de praf filtre industriale umede statistică date topografice indicator de zgomot efect dăunător izolare termică fonică strat rutier împietruire lianţi minerali bituminos stabilizator rutier parametri de capabilitate compactor beton ciment uscător instalaţie de malaxare centrale de beton dozator lianţi sfera de cuprindere a pieţei de capital auditul extern al fondurilor publice funcţionalitatea sistemului financiar-bancar perspectivele financiare ale bugetului Uniunii Europene profil în U profil de presor sticlă float sticlă laminată sticlă securizată revoluţia biotehnologică studiu privind realizarea justiţiei în România act juridic suspendarea executării actelor fiscale codul de procedură fiscală sisteme de climatizare aer aer-apă detentă directă piscine centre de calcul puţ canadian programare matematica teoria aşteptării teoria jocurilor strategice teoria jocurilor matriciale problemă de transport absida biblică implante chirurgicale material biocompatibil oţel inoxidabil austenitic reţele de canlizare acvifer cadrul geologic general fenomene fizico-chimice monitorizarea proceselor de alunecare sisteme de climatizare aer aer-apă detentă directă piscine echilibrul dimamic sisteme cu un singur grad de libertate model structural utilizat accelorograme degradare biologică poluare calitatea apei reabilitare ecologică starea apelor potenţial ecologic analiza cost-eficienţă program expert program de măsuri deformare plastică hidraulică plăci circulare subţiri deformaţii mari politică instituţională integrare europeană economie de piaţă comportament cibernetic cintre refactometria spectometria atomică de emisie în flacără (flamfotometria sau flamspectrometria) analiza prin spectometria de absorţie moleculară a ionului feric prin metoda directă determinarea constantei de stabilitate K1 a fenolsulftaleinei (roşu de fenol) clasificarea cofrajelor alcătuirea cofrajelor tipuri de cofraje decofrarea împărţirea în perioade de timp a clădirilor de cult decofrarea ventilare cu degajări de căldură şi umiditate gaze şi vapori nocivi poluarea aerului şi protecţia atmosferei societate economie cultură represiunea Partidul Comunist Român antropometrie curbe Bezier tipuri de manechini încărcări seismice aticuri acustica iluminare naturală caracteristici higrotermice hidroizolaţie cornişe tencuială acoperişuri cadre din beton pereţi de rezistenţă izolaţii hidrofuge termice fonice instalaţii sanitate electrice degradări criptanaliza protocol criptografic securitate autentificare structura în cadre necontravântuite cadre contravântuite cu diagonale centrate la noduri diagramă forţei axiale alegerea materialului evaluarea încărcărilor verificare de rezistenţă de stabilitate a coşurilor de fum analiza modală calcul static programare depanare în C++ reglementări tehnice amplasament evaluarea încărcărilor predimensionarea planşeului grindă stâlp evaluare modelare acţiune seismică sistem mecanic MERFIT MFU(M.M.) caracteristici principale ale faţadelor ventilate elemente de fizică ale MERFIT MFU placaj pentru faţada ventilată (Trespa Meteon) concepte de proiectare criterii de regularitate calcul structural ductilitate calcul dinamic neliniar modelarea structurii modelare matematică program HECRAS ArcGIS HecGeoRAS grinzi din beton armat şi beton precomprimat plăci plane din beton armat arce grinzi cu zăbrele din beton armat şi precomprimat grinzi cadre plăci curbe subţiri din beton armat harta de zgomot puncte receptor aplicaţii ArcGIS Predictor indicatori Lzsn Lnoapte diagrama structurii diagrama reacţiunii cadastru analiza de piaţă măsurători topografice reţele GPS drumuirepoligonometrică material compozit metalic MCM sudare cu ultrasunete pod rulant evaluarea încărcărilor calculul solicitărilor tensiuni locale analiză dinamic neliniară consum de oţel distribuţie de forţe axiale şi momente încovoietoare cadre contravîntuite centric conversii transformări coordonate globale carteziene interpolarea anomaliilor altitudinilor cutremur zonare seismică degradare stări limită - EUROCODE analiză dinamică metoda elementului fundamental modelare combustibilitatea materialelor reacţie la foc rezistenţa la foc management modele de simulare conducte de împingere analiza tensiunilor şi eforturilor model unidimensional metoda elementului finit proprietăţi la rupere îndoire îmbrăcăminte rutieră ranforsare rigiditate structuri rutiere flexibile încercare la încovoiere hărţi de inundaţii concepte de amenajări hidrotehnice spaţiu pentru râuri lanţul de siguranţă program de modelare hidraulică modelul Sobek zeolit funcţionalizat ci TiO2 Enterococi dezinfecţie difracţie de razeX spectroscopie UV analiza SEM puţuri drenaj prognoză calitatea apei subterane acvifer bazine de infiltraţie norme tehnice hidrograf reţea de canalizare model matematic suprastructuri metoda eforturilor deplasărilor Ulitkii moment de inerţie de torsiune metoda elementului finit coeficient de rigiditate solicitare dinamică deşeu cleşti de demolare tehnologie metode de demolare model matematic mezoscopic aproximare numerică s-alchilare derivaţi de acid acetic 1,2,4-triazoli acid succinic spectre 2D COSY C-RMN 2D HMBC 2D HMQCderivaţi azometinici condiţii generale de proiectare calcul structural tipuri de armare seism modele structurale program ETABS design grafic fireworks 4 bannere imagini animate pagini Web interactive material compozit laminat tip sandwich lemn Balsa plută melamină rigiditate rezistenţă durabilitate metoda elementului finit design grafic GoLive 5 navigare Web elemente Frame analiză numerică metode de îmbunătăţire a terenului control metoda elementului finit programul PLAXIS 3D TUNNEL modelare canal de aducţiune stăvilar optimizarea structurii colţ de cadru modele teoretice şi empirice conducte subterane comportamentul tranşeelor acoperite program PLAXIS 2 DT modelarea elementelor constructive ale tunelului şi ale terenului diagrame metoda de injecţii GIN cascadă ecluze baraje tropicale executarea digurilor executarea canalelor planificare strategică spaţială analiza SWOT sistem bobină-izolaţie-aer model matematic continuu model matematic cu elemente finite monitorizare fuzzy model on-line testare programare cu constrângeri tehnici de căutare asincrone mesaj sisteme multi-agent Netlogo mesaje nogood responsabilitatea managementului controlul documentelor înregistrărilor auditul intern Reţea Geodezică Nţională (RGN) dosar planurile cadastral tehnica GPS sisteme cu evenimente discrete auomate reţele Petri sisteme de transport cu zone de acumulare noduri supervizoare implementare. migrare adsorbţie, evaluarea riscului model fizic static şi dinamic ferită de nichel-zinc metode de investigare spectrometrie în infraroşu difractometrie de raze X rezonanţă magnetică metode electrometrice matrice hibridă metoda gel-sol indici de vulnerabilitate expunere la inundaţii susceptibilitate la inundaţii management risc analiza SWOT cadastrul 3D cadastrul 4D UML XML MS Access SQL Server eficienţă energetică resurse regenerabile glucozderivaţi acetali pseudoceramide sinteză stereoselectivă tehnica vibrării pământuri solicitări dinamice modelare matematică tipuri de profile elemente tip grindă elemente tip stâlp ansambluri structurale stabilitatea barelor comprimate şi încovoiate pirazolo triazoli esteri copolimeri modelare matematică vibrogenerator cadru de contravibraţie vibraţii de rezonanţă model dinamic productivitate perete diafragmă planşeu suspensie secundară sistem de legătură între cutie şi borghiuri siguranţă contra deraierii încercări experimentale teoria arderii arderea volatilă rezidiuu carbonos arderea rumeguşului perturbaţii electomagnetice fenomene tranzitorii impulsuri oscilaţii supratensiuni distorsiuni armonice Coeficienţi Fourier flexibilităţi tehnologice reţele Petri securitate sistem instalaţii detectare semnalizare stingere a incendiilor fum produse de ardere tăiere oxigaz parametri de tăiere sistem CAD/CAM program de conturare echipament influenţa apei factori chimici analiza cinematică planificarea traiectoriei fluid frigorific instalaţie frigorifica compresor schimbător de caldura vaporizator condensator transfer de caldură oscilaţii şocuri vibraţii mecanice procese dinamice analiză dinamică model matematic simulare aleator probabilistic automate celulare frecvenţe proprii epurarea apelor menajere prize de apă albii deschise drum critic calculul elementelor graficului reţea teoria grafurilor metoda drumului critic restricţii temoporale Curtea Domnească Curtea Veche Piaţa Sălii Palatului Piaţa Revoluţiei Palatul Artelor Cercul Militar Naţional Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele Ştefan Bălan Aurel Beleş Cristea Mateescu Anghel Saligny Radu Voinea Constantin Avram Gheorghe Filipescu Ion Ionescu Panaite Mazilu Elie Radu George Constantinescu Dionisie Germani materiale compozite sistem multifazic structură uşoară stabilitate forfecare anvelopa construcţiei element de închidere stratificat panou sandviş finisaj modern concentratori de tensiune cinematică dinamică epurare mecanică mecano-biologică mecano-chimică controlul financiar în România controlul financiar de gestiune contabilitatea sursă principală a informaţiilor financiar contabile controlul legislativului prin Curtea de Conturi controlul funcţia de bază a managementului modern cash flow finanţare audit sistem dependent de acceleraţii disipatoare de tip hysteresis dispozitiv cu metale ductile amortizor tip Damptech sistem de izolare glisant pendul reazem elastomer îmbrăcăminţi rutiere rigide metoda Westergaard Pikett-Ray Shter Ivanov solicitări consolidare prin cămăşuire eforturi secţionale de dimensionare efectul buiandrugilor hidrologie captare canal de aducţiune bazin compensator carbonatarea betonului deviz investiţii metodologii de calcul şi analiza utilizate pe plan internaţional metodologia EUROSTAT teoria Rankine Coulomb stare de echilibru limită comportare elastică metoda elementului finit stabilitate Liapunov principiul invariaţiei mulţimilor metoda Wong-Leung-Tam metoda directa Liapunov încărcări din vânt specifice coşurilor de fum paralela între 2 coşuri de fum cu înălţimi şi diametre diferite sinteza mecanismelor cuple cinematice barajul de priză Rovinari instalaţii hidromecanice evaluarea siguranţei construcţiilor metodologie monitorizare reţeaua de condiţionări durate şi iteraţii organizarea proiectului deformaţii grindă oţel-beton eurocode 4 eurocod 8 agent termic transfer de căldură conducţie convecţie calcul termic eficienţă legea radiaţiei termice cooperare aderare politica externă a României statul şi societatea civilă starea economică piaţa muncii piaţa de bunuri şi servicii piaţa asigurărilor algoritm conducere locală LTA simulator trafic comunicarea radio senzori pentru pietoni senzori pentru autovehicule criteriul adăncimii pantă critică metoda Bachmetev metoda diferenţelor finite debitul solid total interfaţ apă-sedimente teoria gravitaţională reţea GSM comunicaţie scalabilitate distribuţie puzzle distribuţie de efort reabilitare zidărie reversibilitate tehnologie mixtă model numeric consolidare metode de analiză teste de calibrare prag rentabilitate sistem GPS tehnologie informaţională rată internă de rentabilitate coeficient capitalizare bursieră randament dividend propagarea undelor modelare 2D preprocesare postprocesare rezistenţa la forfecare parametrii geotehnici consolidarea argilelor metoda Casagrande Taylor coeficient de consolidare comportare antiseismică reabilitare consolidarea structurilor armare comportare "in situ" zidărie nearmată acceleraţia terenului capacitate de rezistenţă moduri de cedare reabilitare program de calcul structural Etabs proiectarea clădirilor anveloparea clădirilor hidrotermica clădirilor punţi termice termodifuzia vaporilor de apă igiena termică în spaţiile închise ale clădirilor civile elipsoid de rotaţie proiecţii cartografice deformaţii program Alize şi Lucas compactare curbă granulară metrică deformaţie permanentă tip de compactare evaluarea încărcărilor predimensionare diagrame de eforturi calcul static neliniar modelarea panourilor de forfecare evaluarea degradărilor surse de umiditate şi rolul hidroizolaţiilor subterane cauzele degradărilor fundaţiilor zidărie nearmată zidărie confinată zidărie armată modelarea structurilor sistem de navigaţie NAVSTAR - GPS GLONASS GALILEO sistem complementar european EGNOS server standarde GNSS interfaţa grafică pentru utilizator format de date al corecţiilor cod de proiectare seismică calcul alcătiurea elementelor din beton ductilitatea de curbură capabilă monoxid de carbon efect măsurarea concentraţiilor management zgomot infrastructură aeropurtată monitorizare standard efect de seră evaluarea impactului simulare numerică materiale din lemn avantajele industrializării ferme inginereşti program de proiectare RoofCon&trusscon conectori multicui agenţi de degradare lemn ecarisat plăci multicui program de proiectare RoofCon sistem aerofotogrametric imagine digitală scaner fotogrammetric model matematic ortofotoplanul aerotriangulaţie proprietăţi domenii de utilizare protecţia contra iradierii cu raze ultraviolete izolare termică siguranţă la foc izolare acustică termoizolaţie vata minerală polistiren expandat si extrudat hidroizolaţie membrane impermeabilitate bitum sistem software model date raster vectorial TIN Triangulated Irregular Network metalurgia oţelului metalurgia aluminiului forme temporare materiale de formare modele cutii de miez reţele de turnare executarea miezurilor forme din amestec de nisip forme - coji defecte tratament termic pereţi perimetrali substructura portantă spaţiu de ventilare elemente de placare plăci din HPL plăci din fibrocement vată bazaltică comportarea unor finisaje aplicate pe clădiri prezentarea faţade şi finisaje exterioare tencuieli pentru faţade restaurarea clădirilor vechi impactul depozitelor deşeurilor industriale şi urbane asupra mediului sistemul de drenare şi colectare a apei reziduale sistemul de colectare a precipitaţiilor HACCP pasteurizare conservanţi antioxidanţi termen de valabilitate modelare matematică energie balistică Sistem Integrat de Producţie Militară plan afaceri SIPM NATO hobană pod metalic eurocod structuri metalice multietajate cadre contravântuite centric seism model cu elemente finite modelare matematică reţea de canalizare modul PV grinzi cu zăbrele modelare hidraulică GIS cuple de legătură forţă pretensionare arc cuplă rigiditate arc circulaţie dinamică deraiere criterii de uzură coeficient de siguranţă barajul Dridu viituri mentenanţă măsuri preventive evaluarea riscului avarii solocitari seismice ingineria vântului modelari numerice curgere atmosferică turbulentă turbină eoliană modelarea matematică amenajarea lacurilor sistem de cofrare PERI DOKA program de proiectare a cofrării capacitate portantă rezistenţa minimă beton precomprimat solicitări reţea de grinzi solicitări lubrifianţi biodegradabili plastograful Brabender esteri priomelitici transfer căldură transfer masă agent de uscare analizator gaze TESTO 350 M/XL benzidină spaţiul color CIELAB abateri admisibile sistem de cofrare PERI MULTIFLEX MULTIPROP DOKA DOKAFLEX DOKAMATIC programe de proiectare carton bitumat membrană din polietilenă extrudată PVC mortare hidroizolante materiale de etanşare flotaţie filtrare evaporare geosintetice etanşare hidroizolaţii membrane bituminoase polimerice membrane EPDM membrană din cauciuc lichid hidroizolarea inversata a terasei sistem trilitic contravăntuiri drift mecanism plastic bielă-manivelă presiunea echivalentă efectivă actuatoir motorul cu combustie internă Otto schimbătoare căldură medie logaritmică termice bilanţuri captatoare procese sistem rezistenţă la frecare coroziune oxidare încovoiere şoc forfecare modelarea prin metoda elementului finit reabilitarea structurilor de beton consolidarea cu platbande flux termic schimbare de fază tub termic optimizare transfer căldură termosifon recircularea fluidului elemente de beton, beton armat beton precomprimant calculul deformaţiilor armătură compresiune centrică întindere centrică activitate antioxidantă acţiune antimicrobiană cromatografie izomerie geometrică metaboliţi bsorbţie atomică RP-HPLC spectrofotometrie armătură ancoraj pretensionare efort unitar tirant grindă calculul forţei de precomprimare pierdere de tensiune stare limită rezistenţă forţă tăietoare fisură deformaţie compresiune proiectare caracteristici geotehnice ale terenului rezervor stocat levigat drenarea levigatului colectarea apelor din precipitaţii gestiunea reţelelor interpolare geocodare reţele de sateliţi reţele geodezice staţii de referinţă semnal satelitar soft GNSS erori de reţea parametrii de deformabilitate calibrarea traductorilor determinarea modulului de forfecare realizarea încercărilor tratamente termice termonecanice modulul lui Young transformări martensitice ciclul Carnot entropie turaţie reglaj ungi de avans dinamiă cinematică sistem de ungere răcire aprindere echilibrarea forţelor diagrame de efort grinzi cu zăbrele linii de influenţă structuri în arce deformare elastică bare decantor Imhoff staţie preparare-dozare polielectrolit cămin deversor materiale nanostructurate pulverizare în sistem magnetron pulverizare plasmă tribologia straturilorTi-Si-C metoda pulverizării metoda placării ionice metoda Ball-Cratering coeficientul lui Poisson durabilitate protecţia betonului degradare coroziune granulozitate porozitate structuri de şarpante structuri prefabricate scări stâlpi-grinzi managementul proiectelor resurse sisteme informatice Spider Project Microsoft Project planificarea proiectului terase lemn fundaţie acoperiş turbina cu abur laminarea fluidelor schimbător de căldură energie anergie gaz ideal compresor proces de ardere substanţă pură aer umed maşini frigorifice soluţii binare randament termic încercări zidărie calcul secţiuni elemente structură pereţi portanţi expertiză metoda element finit diafragma compozită solicitare seismică structură flexibilă forţa tăietoare de bază limitarea deplasării relative de nivel calculul secţiunilor armătura grinzi de cuplare măsurarea unghiurilor teodolit tahimetria cu fire stadimetrice staţie totală electronică SET 5 SOKKIA diferenţe de nivel drumuire de nivelment geometric de mijloc închisă pe punctul de plecare metoda coordonatelor polare metoda intersecţiei unghiulare înainte măsurarea înclinării construcţiilor cadre contravântuiri grinzi energie seismică metoda predimensionare sisteme grade libertate disipatori frecare baraj metoda forţelor pseudostatice interacţiunea seismică baraj-fundaţie modelarea datelor proiectarea bazei de date utilizarea funcţiilor gestionarea utilizarea vederilor indecsilor cheilor administrare securitate optimizare internet rata fluxului de saturaţie intersecţii semaforizate nesemaforizate organizare fluidizare trafic stradal amenajări urbane pietoni biciclişti monitorizare protecţia mediului sinterizare dilatare pulberi fiabilitate proprietăţi termice mecanice diagrama indicată sistem de admisie program UNIER moment de curgere moment de inerţie efectiv mecanisme inelastice poluare reţele de transport trans-european logistică siguranţă politica de mediu monitorizarea calităţii aerului reciclarea si prevenirea deşeurilor reţea de nivelmetru model matematic deformaţie reciclare mixturi cald rece tehnologii reciclare metoda Rouen anliză microscopică stabilirea curbei granulometrice reciclare structuri rutiere pilaştrii turn priză deversor galerie reţea adiacentă geodezie planimetrie nivelment structura capitalului social relaţiile financiare ale societăţii cu furnizorii şi clienţii dimensiunea tendinţa şi structura afacerii relaţiile financiare ale societăţii cu furnizorii şi clienţii calcul neliniar structura de rezistenţă model matematic metoda funcţiilor de stabilitate matrice de rigiditate cadru metalic plan program de calcul model Kelvin model Maxwell algoritm de optimizare condiţii de amplasament analiză dinamică neliniară studiu de fezabilitate analiză seismică reţea hidrografică modelul hidrografului CLARK infiltraţie precipitaţie netă modelul GOME modelul Carlos mentenanţă geam termoizolant sticlă criterii de performanţă fenomenul de condens deşeuri industriale municipale investigaţii geotehnice scanare laser terestră erori, componenta software reţele de sprijin tehnologii GSP staţie totală Leica TCR 805 Leica GPS SR 20 Leica HDS 3000 teoria îndepărtării fierului deferizare câmp semantic context metaforă discurs metode de determinare a densităţii materialelor agregate naturale mortar beton lianţi minerali stabilirea compoziţiei betonului materiale metalice încercări mecanice analiza structurii metalelor rezistenţa mecanică tracţiune duritate Brinell rezilienţă macrografie micrografie concepte GIS modelare spaţială metadate standarde de date spaţiale directiva INSPIRE ( Infrastructura Naţională pentru Informaţii Spaţiale ) îngrăşăminte complexe tetraborat de sodiu acid boric microelemnt calibrare fotogrammetrie soft fotogrammetric modelare 2D 3D aerofotografiere aerotriangulaţie sisteme Lidar metoda Greenshields Korte Webster Le Cocq germană Maryland capacitate circulaţie dicţionar enciclopedic contextualizarea amenajare hidroenergetică resurse regenerabile strategia U.E. hidrogeologie costuri estimative geotehnică dicționar zeoliţi funcţionalizaţi cu cupru, , , activitate antibacteriană microscop electronic spectrometrie emisie atomică plasmă cuplată inductiv proprietăţi fizice proprietăţi mecanice liant mineral beton pile electrochimici aliaj metalic aliaj neferos polimer materiale de izolaţie structuri rezultate în urma dimensionării ferăstruirea cu dinţi cu ceapraz rumeguş forţe de laminare hidrologie turbina tip screw eficienţă economică protecţia mediului fezabilitate tipografi cărturari sfetnici culturali epoca brâncovenească staţii de deferizare debite necesar de apă staţii de filtrare staţii de epurare staţii de tratare fosfaţi de metal-amoniu îngrăşăminte chimice variabile de program operator VBA controlul codului VBA obiectul Range Selection Excel PowerPoint baze de date Access poşta electronică Outlook casetă de dialog VBA personalizată depanarea procedurilor monitorizare deşeuri industriale evaluarea încărcărilor calcul static dimensionarea structurii indice de fiabilitate caz de colaps estimarea probabilităţii globale de cedare construcţii terasamente drenaje eroziunea solului impermeabilizări diguri baraje depozite deşeuri tehnologie geotextile geogrile georeţele geocompozite bentonite desăvârşirea statului naţional român Basarabia la începutul veacului al XX-lea lupta pentru unire în Bucovina pregătirea Marii Adunări Naţionale Iuliu Maniu vibropercuţie vibroşoc vibroimpact structura electromecanică stand de probă vibrograme zgomot magnetic lagăre rulmenţi modularea componentelor ergonomia mobilierului panou din pal plăci melaminate coş de fum editor VBA secvenţe de cod funcţii prdefinite programare structurată module programare modulară interfaţă grafică raport baze de date controale pentru date marxism fascism democraţie liberalism etnometodologia teorii sociologice integraliste geodezie coordonate Stereo 70 GPS barajul Nisipari 9 viituri debite hidrilogie N,N'-bis o-nitrofenoxicarbonil amine dicarbamaţi stintagama nominală substantiv articol adjectiv pronume verb sintaxa ser estar adverb prepoziţie conjuncţie dialog afirmaţie negaţie interogaţie exclamaţie imperativ VRforCAD SphereDevice modele 3D java3D X3D structuri de traversare piloni cu secţiune compusă casetată structură compusă oţel-beton piloni cu secţiune compusă circulară permeabilitatea suprafeţelor carosabile fisurate un parametru de cuantificare a suprafeţei de rulare dale arcuri oţel vibraţiile solului traverse poduri viteze critice tunel energia de vibraţie curbe de percepţie a vibraţilor actuatori mişchi fluidici reţea dublu-elicoidală articulaţie cu muşchi antagonici criterii de curgere compresiune forfecare încovoiere modelare dezvoltare durabilă organizarea teritorială analiză sinteză modele instituţionale analiza SWOT durata de viaţă a construcţiilor mecanisme de degradare durebilitate mecanismele de transport ale agenţilor care afectează durabilitatea mecanismele de degradare a betonului şi a armăturii de oţel măsuri active de protecţie a betonului împotriva degradării sisteme moderne de reabiltare a elementelor de beton degradate grade de precomprimare degradarea lemnului metode de investigare şi diagnosticare a construcţiilor din lemn comportarea structurilor din lemn la acţiuni seismice degradări din cauze mecanice tehnici de protejare împotriva umidităţii cauze fizico-chimice prezenţa apei în elementele de zidărie patologia zidăriei umede repararea şi consolidarea construcţiilor metode de desuflare măsurători termotehnice instalaţie Stohlein gazoanalizor epurare kinetoterapie recuperare postoperatorie genunchi posttraumatic modelare biomecanică hidrologie hidrostructuri de suprafaţă hidrostructuri de adâncime debite staţii de filtrare staţii de tratare transport feroviar transport auto transport aerian transport naval indicatori tehnico-economici organizare staţie pilot calcul termic biomasă deşeu emisii de noxe pulberi în suspensie PM 2,5 PM 10 injecţie directă injecţie electronică motorină model matematic ortogonal flux rotoric flux statoric constant bloc de calcul optimal inundaţii bazin hidrografic spaţii vectoriale spaţii Lorentz serii temporale ecuaţii diferenţiale cu coeficienţi constanţi Mathcad reţele armonice clustere conductivitate frecvenţă electromagnetism motoare sincrone vectori superconductori control digital amplificator platforme multisenzor infrastructura reţele wireless clustere conductivitate frecvenţă electromagnetism vectori superconductori control digital amplificator platforme multisenzor Internet 3D sisteme fotovoltaice robotică infrastructura conductivitate frecvenţă electromagnetism vectori superconductori control digital amplificator platforme multisenzor mecatronică regularizări de râuri căi navigabile baraje de navigaţie ecluze bazin hidrografic diguri traverse canal baraje pilele culeele prag deversant etanşare drenare stăvile model holistic impedanţă plasmă laser reactor electrochimic infrastructura conductivitate frecvenţă electromagnetism control digital amplificator maşini sincrone strategie tehnică verbală nonverbală tactică, reformulare argumentare demonstraţie sol apă subterană prorietăți tehnici prelevare umiditate permeabilitate pH poluare risc acţiunea îngheţului atacul clorului antrenarea de aer efecte ale agenţilor de decongelare stoparea coroziunii zgură cenuşă şlam petrolier bioremediere steril minier colectare duală multicomponent infrastructură de gestionare depozit deşeu neconform standard implementare planificare identificare analiză monitorizare registru de risc matrice diagramă raport alertă eficacitate decizie sistem informaţional plan de apărare filtre cu particule corecţie erori sisteme wireless MCMC algoritm simulare predicţie matrice de tranziţie logica fuzzy program dezvoltare rurală politici de mediu canalizare igienizare evaluare economică şi financiară sistem educaţional eroare execuţie sticlă optică tensor deformaţie specifică elastostatică tracţiune-compresiune bare drepte bare tronconice răsucire încovoiere curent alternativ motor asincron trifazat putere randament schemă electrică comandă cu switch pornire grea convertizor static de frecvenţă baraj de derivaţie sistem de captare perete de susţinere pereţi ancoraţi armarea incintei platforma de lucru zid de sprijin schemă de calcul a terenului gestionarea optimizată structură rutieră analiză economică sistem de gestiune reţea de drumuri judeţene prioritizarea lucrărilor planeitate viabilitate analiza traficului geomembrană levigat permeat epurare biogaz poluare ecologie biofizică hidrologie hidrogeologie interacţiunea apă-aer-sol sortare tratare mecano-biologică termică geocompozit acustică arhitecturală zgomot aerian echipament coagularea-flocularea apei electroflotocoagulare test de oboseală robot tratamente termice termomecanice audit model matematic matrice armătură interfaţă fibră-matrice adezivi mecanica materialelor compozite solicitări compuse călibilitatea oţelurilor aliaj metoda Multicriterială terasamente traseu defrişarea zonei asanarea amprizei pichetare săpături excavatoare draglina graifăr rambleu debleu scarificare transport productivitate tehnică fundaţii rutiere bitium reciclare termoreprofilarea dozare malaxare calitate apă diagrame coagulare efect secundar reactiv model matematic metoda determinanţilor lubrifianţi vâscozitate uzură strategia administrării drumurilor sistem de gestiune metode de control şi investigare criterii de intervenţie analiză tehnică bază de date analiză economică studiu de fezabilitate sursele apei subterane structura terenului condiţiile hidrogeologice structura terenului surse de poluare deşeu măsuri de protecţie analiza calităţi factorilor de mediu pe traseul obiectivului analizat surse de poluare datorită construcţiei structură rutieră rigidă capacitate portantă trafic amplasament drenarea apei remedieri adâncimea de îngheţ metoda ACN-PCN numărul PCN teoria transformării Laplace transformarea Fourier amplasamentul managementul deşeurilor resurse fizice ecologie şi conservarea naturii planul de măsuri pentru reducerea impactului evaluarea performanţelor performanţa economică organisme internaţionale financiar-bancare metode de evaluare şi analiză a proiectelor de investiţii evaluarea financiară şi economică a proiectelor resurse de apa potenţial climatic resursă morfoturistică patrimoniu etnografic şi folcloric valoare turistică edificii istorice religioase protecţia mediului tehnici multimedia spaţiul liturgic creştin configuraţia spaţiilor interioare a bisericii competenţă interculturală dezvoltare personală copil multietnic tradiţie actualitate folclor muzical învelitoare şiţă şindrilă placă bituminoasă şarpantă jgheab burlan filtrarea apei zeolit electrodializa sistem ERP sistem informatic SAP metoda ValueSAP statică dinamică stabilitate teoria plăcilor acţiuni asupra construcţiilor continuu discontinuu continuitate discontinuitate dinamica construcţiilor măsurarea vibraţilor aparate seismice metoda fâşiilor finite metoda Rayleigh-Ritz valoarea plăcilor plane calculul geometric neliniar al structuriilor urbanism protecţia mediului patrimoniu design patrimoniu urban spaţiu public patrimoniu rural palatul Ştirbei cupolă metalică analiză static liniară analiză static neliniară analiză spectral elastică analiza dinamică stabilitate stand experimental investigaţie pulsaţie presiune impulsor rotor reproiectare simulare numerică turbulenţă tixotropie vibraţii mecanice tixoformare matriţare reologie procedeul NRC mediul şcolar dotare şcoală manual motivaţie învăţare analiza structurilor analiza liniară proiectarea structurilor structura clădirilor dimensionarea structurilor proiectare program manual şcolar învăţământ primar aria curriculară grilă analiză patologia zidăriei umede metode şi instrumente de măsurare a zidăriei umede tehnici de stopare a igrasiei transformare Laplace schemă bloc graf regulator continuu liniar clasic reţea de compensare standard relaţiile cu alte proiecte şi cu strategia organizaţiei structura WBS diagrama GANTT organigrama proiectului matricea de atribuire a responsabilităţilor calcul de ordinul I static determinate grindă dreaptă arce static deteminate deformare elastică static nedeterminate sediment lacustru biocenoza biotop colmatare biomasa model ecologic metoda de evaluare cantitativă calculul push-over calculul dinamic neliniar soluţii de consolidare evaluarea clădirii prin calcul neliniar soluţii de consolidare poluanţi prioritari periculoşi oxidare electrochimică derivaţi fenolici epurarea apei staţii de pompare conducte din PVC necesar de apă staţii de deferizare debite staţii de filtrare calitate ciclu de viaţă mentenabilitate mentenanţă teoria sistemelor întreţinere reparaţie proces de reînnoire modelare 3D model cinematic model dinamic proteză mână solicitări statice biomecanică solicitare statică curgerea fluidelor sisteme informatice geografice metoda elementului finit simulare numerică absorbativitate vaporizare laser atomic laser ionic laser molecular proiectare Taguchi intensitatea radiaţiei numere complexe serii Taylor şi Laurent integrala curbilinie a funcţiilor de variabilă complexă funcţii continue de o variabilă complexă şiruri şi serii de funcţii derivarea funcţiilor de o variabilă complexă transformări conforme şi omografice analiza cantitativă a forţei de muncă analiza structurii forţei de muncă analiza calificării forţei de muncă geam securizat izolator peliculizat triplex şi multistrat paleosoluri teledetecţie alunecări de teren reprezentări grafice şi cartogarfice utilizate în geografia umană evoluţia numerică a populaţiei României dinamica populaţiei aşezările urbane rurale structura populaţiei studiu geografic al turismului geografia agriculturii anvelopă uzată piroliză reşapare devulcanizare instalaţie regenerare cauciuc activatori plastifianţi coloranţi reţea de senzori protocol de comunicaţie sincronizare rata de eşantionare bază de date control financiar contabilitate audit proiectarea centralelor termice echipamente pentru asigurarea cazanelor şi instalaţiilor executarea instalaţiilor din centrala termică exploatarea centralelor termice clinker ecuaţia Kirchhoff instalaţiile electrice de automatizare şi semnalizare aferente dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului limitarea propagării fumului şi protecţia utilizatorilor sisteme de evacuare a fumului şi introducere a aerului artă rezistenţa la presiunea temperatură lichidelor etanşeitate la apă a instalaţiei de încălzire aspectul estetic al instalaţiilor protecţie anticorozivă factori de coroziune rezistenţa şi stabilitate rezistenţa la temperatura aerului rezistenţa la presiunea interioara rezistenţa la coroziune instalaţii de încălzire centrală sanitare şi de gaze naturale izolare termică instalaţii de încălzire centrală sanitare şi de gaze naturale rezistenţă şi stabilitate ArcInfo Microsoft Acces interpolare reţele de sateliţi reţele geodezice staţii de referinţă verbul substantivul pronumele adjectivul determinantul numeralul adverbul deversoare disiparea energiei hidraulice mişcarea aluviunilor strat limită rugozitate absolută mişcare permanentă metoda Bachmetev metoda diferenţelor finite modelare hidraulică suspensie matrici de transfer încercări dinamice generator de semnale sinusoidale abordarea conceptului de firmă tipologia firmalor şi implicaţiile acestora asupra managementului intraprenoriatul iniţiativele ONU privind firmele mici calculul excentrităţilor dintre centrul de greutate şi centrul de rotaţie tipuri de zidării izolare seismică intervenţii post-seismice acoperiri cu zinc debleu materiale geosintetice capacitate portantă terasamente polimeri compuşi macromoleculari lianţi micşti descrierea structurii analizate evaluarea acţiunilor maselor calculul forţei seismice echivalente pe cadrul y 1 structurarea analizei verificarea deformaţiilor verificarea deformaţiilor măsurarea costului capitalului structura capitalului levierul financiar polimeri compuşi macromoleculari lianţi micşti materiale geosintetice capacitate portantă beton baze de date sisteme expert management microeconomic harware programarea calculatoarelor în limbajul turbo-pascal word sistemul de operare Windows 98 exploratorul Windows prelucrare GIS procedeu Skyline model de curgere model raster model vectorial reţele de triangulaţie gestiunea reţelelor interpolare reţele geodezice staţii de referinţă structuri îngropate piloni secanţi geogrilă încercări de forfecare analiză calitativă arbore greşeli eveniment risc individual social calcul variţional multifuncţii diferenţiale sisteme liniare analiza nenetedă principii variaţionale probleme Mayer şi Bolza probleme neliniare gradient con legislaţie depozit deşeuri emisii staţie epurare incineratoare compostare monitorizare algoritmi principiile programării structurate elemente de bază a limbajului C instrucţiunile limbajului C tablouri structuri siruri de caractere funcţii matematice arhitectură bioclimatică mediu urban eseu aplicaţii Visual C++ instrucţiunea de decizie funcţii cicluri cu număr necunoscut de paşi instrucţiunea de selecţie multiplă psihometrie patologie apraxiile agnoziile sindrom frontal amnezie sistemul Timation Satelites tehnologia de navigaţie a sateliţilor semnal GPS România în perioada primului război mondial economia României în perioada interbelică economia românească între 1945 şi 1989 paleolitic mezolitic neolitic epoca bronzului epoca fierului vulnerabilitate eroziune soluri deşeu iaz decantare fitoconcentrare fitoremediere agricultură izolatori seismici din elastomeri izolatori din cauciuc natural calculul grinzilor stâlpilor amortizori hidraulici evaluarea acţiunii zăpezii seismului tipuri de membrane hidroizolaţie structură hidroizolantă hidroizolaţii contra umidităţii solului calcul încercări echivalente reparare utilaj organizare metodă mentenanţă planificare risc seismic, , , , analiza push-over curbe de fragilitate curba de capacitate a clădirii staţie hidrometrică hidrograf de debit model de inudaţie proces Hec-GeoRas model hidraulic curgere nepermanentă diagnostic financiar bilanţ contabil cont profit cont pierdere sold gestiune asinteză algoritm genetic circuit cuantic decantoare coeficient scurgere debite infiltrare model lingvistic sociolingvistică semiotică poetică naratologie hidromorfologie amenajări hidraulice determinism probabilism fractale şi constructale aeroagregat turbină eoliană model Weibull geometria paletei, paletaj eficienţă economică taskuri independente partajarea resurselor protocoale cu performanţe superioare automate de timp metode scalabile de testare amorfizare turnare vibraţii electromagnetice aliaj primar modelare matematică metoda elementului finit analiză structurală coroziune factor geomecanic litologic hidrologic suprafaţa de deformare stabilitatea taluzului foraje forfecare rotaţională plan topografic licitaţie analiza contract proceduri de achiziţii strategie mediu de afaceri integrare strategica analiză strategie naţională dezvoltare durabilă strategie UE analiză analiză economico-financiară evaluare impact fezabilitate asigurarea calităţii investiţie cadre necontravântuite calcul static modelare element structural planşeu centrală termică cazan curbă de solicitare model numeric simulare numerică laborator mobil nedistructiv banc numeric de încercări sistem de reglare automată bilanţ rentabilitate finanţare capital social analiza riscului consolă tablier modelare model spaţial modulul lui Ernst metoda spectrului de capacitate metoda coeficientului de deplasare calcul static neliniar seism vibraţii deplasare gestionarea reţelelor hidrografice inundaţii metode tehnice de evaluare a impactului analiză cuantificare eroare medie pătratică prelucrare statistică drenaj element finit condiţii tehnice strat limită conductă consistenţă nisip grosier teoria Joisel Alexeev Rössing Morinaga îmbrăcăminte rutieră toleranţe mecanica ruperii dale solicitări termice legea lui Paris bitum trafic rutier modelare matematică degradare avarie inginerie seismică analiza dinamică modelare accelerogramă plan cadastral sistem informatic geografic GIS ortofotoplan hartă tematică bază de date AutoCAD funcţie de autocovarianţă teorema Wiener-Chintchin transformarea Fast-Fourier filtrare matematică traductor biaxial MatLab hidrodinamiocă epuisment drenaj, filtru foraj terasament compactare stabilitatea terenului cercetări geotehnice taluz versant dreaptă de echilibru mobilizarea efortului tangenţial forfecare rotaţională reţea de urmărire deplasare deformare reţea geodezică nivelment model Gauss-Markov model matematic regresie liniară deplasare deformaţie reţea geodezică nivelment metoda seriilor regresie liniară simplă mecatronică sistem automat mobil robot structura variabilă senzor obstacol mediu de lucru nestructurat metoda Heinze metoda Berta metoda Olofsson turn coş industrial boltă forme de contract model reglementări dispute contract internaţional FIDIC NEC model de calcul SR EN 1992-1-1-2004 încărcări critice echilibru efort-deformaţie model Code 2010 pod rulant încărcare tensiune compresiune stare limită la oboseală flambaj norme SR EN sistem de management de mediu politică de mediu implementare dezvoltare durabilă pila hidro-electrică acumulator dinam electromagnet aparat Morse anunciator comutator galvanoscop parafulger clemă cheie schimbător aparatul lui Herring aparatul lui Herodote transmisiune duplex duplex quadruplex sistemul lui Van Rysselberghe cadastru numerotare ROMPOS ape uzate staţie satelit receptor GPS SOUTH S82-V viitură metoda "lag" metoda cascadei de rezervoare eolian sursă regenerabilă de energie metadate geodatabase modelare hartă analogică digital operaţie Overlay fotogrammetrie teledetecţie plan topografic reţea geodezică metoda drumuirii altimetria nivelment model digital amenajare curs de apă staţie totală tehnologie GPS program Trimble Business Center AutoCAD fotogrametrie scaner aeropurtat model digital platformă de zbor sistem ALS cameră aerofotogrametrică cameră digitală sistem de scanare laser dispozitiv GPS receptor plan digital ortofotoplan arhitectură egipteană gotică greacă Baroc Rococo industrie comerţ condiţii de sănătate igiena urbană clasificarea regiunilor transport parcări oraşe amortizori metalici cu fricţiune cu ulei vâscoşi disipatori forţa tăietoare unghi de rotire acceleraţia terenului contravântuiri în X în V reţele de canalizare elemente de calcul hidraulic al reţelelor compoziţia apelor uzate epurare hartă de risc program de calcul beton armat armătură postîntinsă betonare precomprimare terasamente liant agregat apă adaos model reologic vâscozitate lucrabilitate test Vebe compactare tasare penetrare reformare proiectare antiseismică comportare in situ reabilitare consolidare armare medii agresive rezistenţă la coroziune protecţie anticorozivă construcţii metalice suduri în colţ modele de arc emisia de electroni arcul de curent alternativ modele de tip "cutie neagră" efectul laser gazul de protecţie efectul Joule-Lenz formarea oxizilor funţiile zgurei lichide beton armat sistem structural dual vibraţie proiectare efort unitar planşeu zidărie metal ceramică beton armat reţea de grindă beton armat monolit grindă vibraţii moment încovoietor secţiune transversală elevaţie eşafod mobil utilaj mobil schemă statică fond funciar carte funciară aplicaţia DDAPT TARRO interacţiune seismică sistem structural solicitare ciclică a pământului forfecare amortizare criteriu DRUCKER-PRAGER criteriul VON MISES fundaţie proiectare stare limită compoziţie structură rezistenţă deformaţii termice compresiune ciclică întindere durabilitate armătură aderenţă beton-armătură programe de arhitectură geometria de plan şi de volum a clădirilor proiectarea structurală conformarea termo-higro-energetică acustică conformarea hidrofugă a clădirilor conformarea la incendii monitorizare efectul presiunii de injectare debit de injectare aer comprimat foraje de monitorizare controlul calităţii lucrărilor controlul apelor subterane parametrii de injectare lucrări de susţinere calcul hidraulic capacitate portantă metoda elementului finit intervenţii reparaţii capitale mânăstirea Radu Vodă mânăstirea Horezu materiale de construcţie consolidare model structural verificarea rezistenţelor managementul riscului energie regenerabilă microhidrocentrale baraje piaţa energie electrice analiza economico-financiară hidrotehnică umiditate izolare termică combatere perete control termic termoizolaţie finisaj plafon protecţie montaj teren de fundare furtun de injecţie membrană lichidă ApaStop bitum polimerizat sistem argilos municipiul Piteşti Câmpulung oraşul Costeşti Curtea de Argeş Mioveni Ştefăneşti Topoloveni comuna Băbana Aninoasa Recea Popeşti Uda Vedea membrană bituminoasă membrană lichidă mortar impermeabil dispozitiv de acoperire rost profil de etanşare injecţie cordon expandat siguranţă protecţie foc zgomot sistem Units sistem cu panouri acţiune seismică agent coroziv vopsire metalizare defect combaterea coroziunii capsă detonantă NONEL metoda energetică fragmentare excesivă efect seismic metoda HEIZE metoda BERTA metoda OLOFSSON demolare controlată împuşcare control seismic securitate monitorizare corp de rulare ungere elastohidrodinamică frecare lubrifiant aditiv strat limită atmosferic simulare numerică turbulenţă izolator amortizor vibraţii cheson deschis fundare prese de ştanţare turbină eoliană matriţă logica fuzzy sistem expert program TimMold hidroliză enzimatică biocombustibil solvent organic hidroliză chimică enzime spectroscopie absorbţie atomică metoda Lowry programe de arhitectură geometria de plan şi de volum a clădirilor proiectarea structurală conformarea termo-higro-energetică acustică conformarea hidrofugă a clădirilor conformarea la incendii fonduri europene etică marketing teoria plastică simplă metoda momentelor independente structuri uniforme ochiuri drepte structuri cu rigle discontinue principiu energie mediu înconjurător potenţial Gibbs Helmholtz substanţă pură termogazodinamică soluţie binară distilare compresor turbină maşina frigorifică principiu energie mediu înconjurător potenţial Gibbs, Helmholtz substanţă pură termogazodinamică soluţie binară distilare compresor turbină maşina frigorifică transfer termic indici de confort termic PMV PPD DR transfer termic indici de confort termic PMV PPD DR literatură americană antologie poezie literatură universală antologie literatură română critică literară reformatori retroactivi poezie proză teatru exploatare întreținere trafic degradare covoare asfaltice reciclare reutilizare carosabil fisură aderență perete tronson rost de turnare protecţie izolare etanşare cofraj terasament armătură execuţie calcul analiză montaj lansare cofrag gipscarton pereţi curbi Riflex perete cortină lemn ipsos armat mase plastice faţadă mortar var hidraulic natural drişcuire stropit rabiţ cornişă explozie controlată implozie demolare mecanizată legislaţie siguranţă protecţia muncii construcția căilor rutiere aplicarea pavajelor moderne proprietăţi mecanice geam sticlă tâmplărie fereastră izolare termică prelucrabilitatea materialelor aluminiu titan cupru regim de aşchiere elemente constructiv-geometrice ale sculelor aşchietoare elemente de aliere impurităţi influenţa condiţiilor de lucru excavator orientare dirijare 3D receptor GNSS ghidare laser sistem hidraulic autogreder model matematic automate secvenţiale releu contact sistem logic combinaţional circuit integrat automat programabil PS4-200 macara traductor inductiv diferenţial sistem de reglare automată modul logic LOGO intrări logice intrări de parametri funcţii speciale programare LOGO zugrăvit tencuit drişcuit tâmplărie placaj pardoseală var ipsos termoizolaţii hidroizolaţii membrane hidroizolante bitum-polimeri terase ranversate reabilitare fundaţie suprastructură fisură ţesere, injectare mortar plombe de beton agrafe din oţel-beton tencuială armată tirant metalic beton armat metoda de turnare tratament de suprafaţă carbonatare procedeu Ocrat vopsire argilă cimentare impregnare cu bitum bentonită ventilare instalaţie electrică instalaţie sanitară program experimental de teste model de calibrare eroziune efect Bauschinger model numeric element finit EN1993-1-1 EN1993-1-3 cod CR 6-2006 cod P 100-1/2006 deplasare laterală acvifer filtru exploatarea puţurilor fundaţie ape subterane stabilitate hidrodinamică excavaţie pompă debit admisibil foraj de epuisment statică zăpadă vânt grindă structură de cadre deformaţie elastică dinamică vibraţie strat acvifer bazin de alimentare debit deznisipare pompă reţea seismică intensitate seismică spectru răspuns elastic acceleraţii absolute mişcare near-field near-source vitezogramă accelerogramă penetrometru consolidare în edometru forfecare umiditate plasticitate fermentare deshidratare uscare depozitare necesar energetic poziţionare etanşeitate izolaţie termică ventilatie iluminat încălzire lucrări de prospecţiune studii geologice erupţii vulcanice produse piroclastice mineralogie petrografie compoziţie granulometrică caracteristici hidrogeologice poluare camera UV camera IR dioxid de sulf calitatea aerului emisie concentraţie oţeluri inoxidabile austenitice aliaje refractare nichel coroziune mediu coroziv analize metalogafice transfer de căldură sistem de răcire debit izolare termică intensitatea turbulenţei ventilare analiza multiparametrică reorganizare producător energie electrică cost unitar actualizat indice concentrare piaţă competitivitate model matematic cotă de piaţă investiţii metodă numerică factor de intensitate a tensiunii ABAQUS FRANC2D JIC AI 6060 T6 interpretare consecutivă interpreți începători lucrare licență fotometru solar iradiaţie solară iradiere solară raza particulei coeficient Angstrom factor de turbiditate distribuţie dimensională poluare anrocamente zonare armare mască beton asfalt drenare etanşare îmbinare ancorare reabilitare derogare tranzitorie Articol 10c Directiva 2009/29/CE licitaţie alocare cote CO2 strategia energetică naţională planul naţional de investiţii plan de management costul de producere al energiei electrice biomaterial implant evaluare biomecanică analiză numerică modelare calcul ardere calcul eficienţă măsurare parametru centrală de cogenerare schimbător de căldură material metalic ceramic polimer biocompozite pulverizare termică cu jet de plasmă metoda HVOF testare "in vitro" analize de difracţie raze X poluare chimică motor diesel sistem de reducere catalitică selectivă metode active şi pasive pentru reducerea emisiilor poluante exploatare feroviară noxe monitorizare sistem periodic disocierea sărurilor oxiacizilor reacţii de deslocuire electroliza ionizarea model matematic stabilitate piston modulare model topologic geometric generarea modelului digital feature manipulation engine LIDAR saduf plug cu brăzdar din lemn tâmplărie arhitectura laică religioasă instalaţii tehnice ţărăneşti meşteşuguri instalaţii pentru măcinatul cerealelor pive pentru pisat seminţe prese pentru stoarcerea uleiului şteamp dulgherit tâmplărit rotărit ornamente populare mori biserici ornamente populare româneşti condiţii tehnice cofraj dulgheresc eşafodaj decofrare predimensionare planşeu tipuri abstracte de date compilare algoritm cozi lista arbore binar tabel de dispersie graf baraj aluviune monitorizare evaluare sedimentare eroziune cititor de bandă cititor electromagnetic interpolator regim optim de prelucrare subrutină reţea wireless construire setare testare procesare date acţiune seismică principii de proiectare fragilitate HAZUS MR4 calcul static neliniar analiza pushover structură predimensionare perete stâlp forţă seismică zăpadă deplasare armare grindă cadru rotire plastică mediu electromagnetic zgomote interferenţe standardizare antenă radiaţie electromagnetică măsurători în zone deschise testare evaluarea emisiilor semnale RF intermodulaţii managementul sistemelor radio seism analiză static neliniară analiza dinanică neliniară forţă tăietoare deplasare orizontală moment încovoietor tasare beton armat seism predimensionare stâlp armare grindă comunicare operaţională eficienţă strategie audit informaţie interviu chestionar management conducerea echipei relaţionare manager-echipă conflict atribuţii, componenţă conductivitate termică căldură specifică emisivitate cenuşă de termocentrală schimbări climatice modelare matematică deformaţie specifică mixturi asfaltice bitum solicitare la compresiune încovoiere forfecare flambaj model numeric torsiune încărcare concentrată concentrică program Lusas rigidizări transversale limba franceză abordarea traducerii tehnice în domeniul construcțiilor dificultăți în traducerea tehnică materiale bituminoase mixturi asfaltice testare capacitate portantă suprafața de rulare mașini de forță aeronautică vehicule de cale ferată transport naval transport aerian transport multimodal modelare dinamică optimizare transporturi mijloace de transport marfuri evoluția mecanicii structurilor caracteristici vehicule industriale sistem dinamic liniar rigiditate statică vibraţie forţă motoare forţă de frecare legea de mişcare Lagrange randament mecanic mecanism bielă-manivelă forţă de inerţie separare gravitaţională diametrul critic stingerea incendiilor instalaţia Control Acces reţeaua structurată Voce-Date straturi hidrohuge, , metoda Knapen concasor utilaj de sortare ştiinţe economice psihologie medicină farmacie medicină dentară proteine serice DNA tisular DNA hepatic ser sanguin GBAS GRAS WASS MSAS Multi-fuctional Satellite Augmentation System program Galileo reţea SISNET furtună solară analiza de risc sustenabilitate model financiar analiza economică detecţie electrochimică spectroscopie Windows 98 Windows XP Professional Windows Vista Powerpoint Microsoft Visual FoxPro ecologie umană antroposfera energetică ecuaţia Schrödinger constanta Planck constanta Rydberg legea Moseley modelul atomic Rutherford modelul atomic Bohr legea periodicităţii fuziune nucleară reprezentări conventionale nutrienţi procese de nitrificare ph-ul inhibitori temperatura experimentări "in situ" starea tehnică a structurii rutiere planietatea rugozitatea bitum modificat cu polimeri mixuri asfaltice cu adaos de fibre stabilizatoare epurare mecanică epurare biologică epurare chimică factor de mediu surse de poluanți radiaţii proiectare hale calculul construcțiilor metalice domeniu plastic elastic hale bare metalice stâlpi contravântuiri surse de poluanţi concentratie calitatea solului floră faună surse de poluare măsuri de reducere a impactului circulaţia juridică a construcţiilor terenurilor posesie piaţă de capital analiza diagnostic analiza SVOT cash-flow standarde de contabilitate active necorporale rată de capitalizare Price Earning Ratio metoda ANC capital de investiţii punct de performanţă calcul structural infrastructură deformaţie forţă orizontală rigiditate schemă de rezemare efort elemente finite shell şi frame calcul neliniar cod proiectare CRO-2005 modelare fundaţie teren de fundare model Winkler model CN parametru dinamic tasare deformaţie proprietatea imobiliară pieţă imobiliară proces de evaluare pieţă monetară pieţă de capital capitalizare stâlpi turnuri piloni calcul dimensionare turle metalice rezervoare metalice gazometre conducte metalice buncăre risc natural pagubă hidrotehnica modele statice CONDOR EdF integrarea precipitaţiilor forţa tăietoare grătare site deznisipator măsuri de securitate defecţiuni în exploatare managementul deşeurilor reziduri menajere colectare selectivă transport umed transport pneumatic tratare levigat valorificare biogaz reciclare incinerare depozitare controlată pompe deznisipatoare apa pluvială teorema Noether teorema Ostrogradski schelă ecran protector ciocan portabil pulverizator cleşti graifăr macara tăiere sfărâmare optimizare model mecanic simulare program MATLAB Simulik vibraţii sistem oscilant ancoraj FRP răşini epoxidice ţesătură lamele modelare numerică politică de mediu planificare analiza control evaluare poluarea aerului deşeu apă potabilă sol rezervaţie naturală apă subterană strategie calcul ripări funcții de optimizare evolventă sistem de referință calcul corecții siguranţă protecţie clădire administrativă rezervor stocare levigat bazin concentrat staţie pompare reţea alimentare cu apă canalizare reţea de transport garaj monitorizare stare de tensiune schimbătoare simple dimensiuni toleranțe defecte tehnologie REDISET WMX metoda Wolher compactare stabilitate fluaj Marshall minerale freatice bilanţ hidrologic Dunărea Marea Neagră turbiditate centrală electrică planificarea IMM-urilor politica financiară analiza riscului capital parteneriate fezabilitate plan de afacere managementul mentenanţei eficienţă energetică confort termic vizual acustic calcul neliniar matrici rigiditate traversări suspendate traversări hobanate, cabluri neliniaritate geometrică element finit simulări numerice analiza dinamică amortizare perioada de vibraţie analiza pe faze de construcţie analiza progresivă analiza regresivă ciplă cinematică evolventă evolută rostogolire alunecare cupla de rostogolire cuplă de înfăşurare metode numerice amputaţie transtibială modelare musculoscheletală activitate musculară reducere efort dinamica inversă analiză numerică sistem Framing R standard australian program Wood Engine Layout Prime Cad sistem MiTek Pryda Gang Nail front de captare sistem de canalizare ape epurate impact diminuare exploatare minieră cărbune management integrat depozit de deseuri indicator cantitativ compostare desodorizarea emisiilor instalaţie de ardere hartă sistem de desfumare gaze de ardere canal de fum izolaţie termică izolaţie hidrofugă drum în grafuri grafuri conexe inegalităţi liniare metoda simplex drum hamiltonian circuit în grafuri învelitoare contravântuiri grinda de rulare stâlp deversoare legea Darcy racordarea biefurilor materiale granulate concentraţie vîscozitate ape reziduale stabilitatea mişcării difuzia turbidităţii transport hidraulic sub presiune instalaţii de decantare hidrociclon reactor de omogenizare transformanta Fourier caracteristici BODE deformaţie în rotor sistem de referinţă şi coordonate ETRS89 model CSCS Country Specific Coordinate System poluarea aerului caracteristici ale particulelor modele globale empirice modelarea fazei fluide simularea numerică directă DNS tehnica de măsurare PIV oțel compoziție chimică metode ce calcul îmbinări sudură bare flambaj grinzi cu secțiune plină rezemări armare beton armat buncăre beton precomprimat pereţi cilindrice calculul fundaţiilor coşuri de fum calculul structurilor elemente finite calcul dinamic calcul dinamic îmbrăcăminţi bituminoase peladă valuriri refulări faianţări fagase longitudinale îmbrăcăminte rutieră aeroportuală sistem rutier aeroportual mixturi anticherosen piaţa mediul de afaceri analiză spaţială aplicaţie ESRI ArcSDE aplicaţie ArcGIS Desktop aplicaţie ArcCatalog aplicaţie GIS mobilă condensoare frigorifice condensatoare frigorifice vaporizatoare frigorifice centrală de semnalizare dispozitive de alarmare pompe de descărcare pompe cu disc centrifugală combustibili alternativi filtru casă vilă casă de vacanţă bloc apartamente spaţiu comercial hală industrială depozit instalaţie electrică instalaţie sanitară fermă agricolă planşee cu reţele de grinzi planşee ciuperci planşee dală moment încovoietor suprafeţe subţiri UNDE suprafeţe subţiri de rotaţie CUPOLĂ unde ultrasonice metoda LSI sudarea cu LASER model de proiect structura WBS componente de cost constrângeri de resurse mişcare seismică răspuns static model structural program IDARC spectru de deplasare influenţă ebraică influenţă grecească influenţă germană influenţă anglo-saxonă influenţă franceză influenţă spaniolă lexic arab captare inginerie mecanică istoria tehnicii electrotehnică electronică automatizări infiltraţi vîscozitate suspensii injecţii de etanşeizare piezometre topografie curs cu aplicații topografice pentru militari ingineri patrimoniu tronson de drum program de calcul Sectom reţea geodezică poziţionare GPS cinematică surse de erori filtru Kalman fonologie ortoepie ortografie fonetică accent intonaţie stare limită ultimă parametru de pliere modelare computerizată debitmetre electrotermice comportare statică piezocon încercarea de disipare stratificarea pământului încarcare in situ controlulm calităţii verificarea lucrării reglare furnizare sarcină termică calcul hidraulic graficul piezometric forţe de frecare deformaţii limba spaniolă vocabular gramatică dicționar spaniol-englez englez-spaniol cont de execuţie al bugetului plăţi cont de venituri şi cheltuieli deformare axială constantă tensor deformare tensor tensiune model EVP spaniolă injectiv spaniolă gerunziu spaniolă participiu prepoziţii compuse spaniolă locuţiuni prepoziţionale spaniolă conjuncţii compuse spaniolă locuţiuni conjuncţionale spaniolă piloţi foraţi rezistenţă la tăiere granulometrie metode de compactare ramblee loess buget finanţare eficienţă economică studiu de fezabilitate deşeuri electrice electronice municipale sistem decizional sistem informaţional sistem de valori conflicte în organizaţii grupuri de muncă costuri eligibile capital active fixe venit net norme de securitate boli profesionale echipament de muncă instruire declaraţie prealabilă obligaţiile beneficiarului instalaţii de încălzire instalaţii sanitare instalaţii electrice instalaţii de ventilare-climatizare instalaţii de gaze teoria revalorificării căldurii reziduale suflanta Roots politica de produs consumator frâne SAF Intradisc plus Integral vehicule MAN maşini de tracţiune benzi rezonatoare şicane sistem Vae Roadmaster 2000 macaz cu sistem Fakop-BWG verificarea stabilităţii consolidarea corpului digului emisii poluante reciclarea gazelor regulamente europene remedieri domeniul medical militar fenomene naturale zoologic sportiv mitologic religios botanic nutriţie rosturi seismice tiranţi tencuiele armate tehnici de ramforsare infiltraţii dezumidificare reabilitare seismică clădiri pombalinos gaioleiros himis Casa baraccata Fachwerk centrala hidrotehnică subterană cavernă modelare matematică siguranţa în exploatare a cavernelor hidrotehnice management instrumentarea galeriilor metoda elementului finit proiectare executare verificare calitate lucrări din beton standard control staţie de betoane rezistenţă compresiune in-situ carotă abraziune îngheţ carbonatare agresiune chimică teren de fundare rigiditate acţiuni extreme risc pod evaluare capacitate portantă probabilitate de cedare siguranţă cedare structurală consecinţe normativ de proiectare navigare calibrare cameră video sistem stereoscopic turbină de vânt model Weibull curbă de distribuţie frecvenţă curbă de asigurare coeficient de putere paletă modelare metoda elementului finit tratament termic ecruisare fiabilitate flexibilitate anduranţă normă de proiectare rezistenţă la forfecare dinamică lichefiere metoda Fellenius metoda Spencer metoda Bishop metoda Bray - Travasarou metoda elementului finit analiza accidentelor managementul traficului urban semnalizare rutieră iluminat stradal infrastructură puncte de conflict insule de separare instalaţii cu absorbţie soluţii binare principii de funcţionare instalaţii frigorifice dublu efect modelare matematică instalaţie de trigenerare program de calcul instalaţii cu absorbţie solare optimizarea proiectării echipamentelor fracţie de gheaţă vâscozitate amestec bifazic metoda de comutare a sarcinii modelare teoretică debit instalaţii frigorifice pată de contact sarcină normală cale de rulare deformaţie radială rigiditate radială compresor spiro-orbital ( scroll ) vaporizator condensator modelare matematică proces termodinamic structură panou racord planşeu plafon stălp montaj sistem de rezemare etanşare rost durabilitate siguranţă la foc simulare seism element finit rezistenţă mecanică stabilitate termică compatibilitate ibuprofen ketoprofen piroxicam indometacin diclofenac sodic acid acetilsalicilic complecşi metalici activitate biologică analiză termică aerogel eficienţă energetică nanomaterial audit energetic modelare simulare instalaţie cu absorbţie agent frigorific model matematic model HAU-L vaporizare entropie circuit paralel transmisie armonică dinţată dublă generator de unde defazat analiza cinematică analiza cinetostatică simulare numerică sisteme de ambalare produse agroalimentare ambalaje optimizare celule robotizate dispozitive de prehensiune modelare matematică element finit modelare element finit grindă fisurare distribuită teoria câmpului de compresiune perturbat matrice de rigiditate simulare numerică hidromecanizare amplasament drenaj zid din gabioane stabilitate sol nesaturat dig dren interpolarea Spline simulare rezistenţă forfecare data mining Ant Colony Optimization algoritm generic predicţii Weka turnare continuă fisuri modelare identificare detecţie predicţie reţele neuronale sistem fuzzy GPS reţea de sprijin sistem WGS 84 Sistem de Protecţie Stereografic 1970 nivelmetru drumuire nivelă digitală borne punct de sprijin măsurători GPS metoda statică satelit modelare simulare funcţionare motor amortizare materiale fonoabsorbante disc vaporizator tub de ardere cazan transfer de căldură radiaţie termică echipament electronic confort termic arhitecturi orientate resurse ROA principii REST servicii SOA fiabilitate dependabilitate toleranţă defect replicare mesaj protocoale securitate rigiditate elastică parametrii de amortizare inerţie de rotaţie structuri neelastice oscilaţii orizontale managementul proiectului politica financiară analiza riscului criza economică insolvenţă parteneriate fezabilitate randament productivitate metodologii de auditare energetică program de eficientizare modelarea proceselor de transfer termic în regim staţionar regim nestaţionar evaluarea consumului anual certificat energetic cost investiţie tehnică model de predicţie a consumului unde seismice propagare mediu continuu deformabil vibraţii teren de fundare compoziţie spectrală tasare faliere lichefiere tratament termic sudare sudură T.I.G. sudură M.I.G. modelarea îmbinărilor cu şuruburi EUROCODE 9 cod de proiectare program încercare ZNA ZC solicitare orizontală ciclic alternativă metoda Ţitaru modelare analiză static neliniară microtriangulaţie microtrilateraţie nivelment geometric eroarea medie pătratică pondere concepte statistice prelucrarea măsurătorilor construcţii speciale tunuri de răcire baraj sistem de scanare laser excvatoare buldozere autogredere elevatoare malaxoare sonete extractoare izolare antivibratorie teledetecţie transportor mecanic elevator pneumatic rigole conducţie convecţie curbe de reglaj termic termografie în infraroşu instalaţii de climatizare debit de căldură latentă acvifer depletat foraje hidrogeologice tehnologie de execuţie calcul hidrodinamic reguli de proiectare a fermelor de acoperiş prefabricate versanţi acoperiş consolă versanţi triunghiulari colţuri tabachere cadre de mansardă vulnerabilităţi potenţiale standarde de proiectare evaluare testare încercări metoda elementului finit modelul raster vectorial interpolare spaţială programe GIS platforme satelitare aeriene terestre baze de date turn clopotniţă corectarea torenţilor curgere bifazică protecţia mediului staţiune experimentală curgere canal simulare numerică inspecţie tehnică Cartea Tehnică a construcţiei management migraţie imigraţie refugiat poliţia de frontieră azil fortă de muncă arcGIS model de date digital al terenulul MDT modelarea comportamentului termic dinamic model matematic achiziţia si prelucrarea datelor experimentale monitorizare instalaţie de cogenerare spectru de frecvenţă circuit de adaptare metoda Liapunov cermet pulverizare termică carbură de wolfram coroziune uzură plasmă noxe model de combinaţie liniară LCM metoda de interpolare liniară trimble GPSNet rezistenţă stare limită armătură plan de cedare alunecare forfecare stabilitate taluz vegetaţie zăpadă vânt seism amplasament program Stability GEO SLOPE ReSSA 2.0 TENSAR SLOPE PLAXIS modele de date metoda de reprezentare Linear referencing metoda Taguchi obtinerea dioxidului de titan metoda suprafeţei de răspuns (RSM) metoda gradientului metoda hidrotermală coagulare-floculare flotaţia monitorizare flux tehnologic calcul energetic deformaţii plastice ecuaţiile lui Lagrange protecţie seismică disiparea energiei modelare numerică consolidarea clădirilor nivel de pretensionare criteriu de evaluare materiale nearse procedeu de valorificare sistem SCADA echipament buclă turbină cazan tambur centrală termo-electrică analiza datelor vizualizare multidimensională deformaţie GIS spectre de tensiuni şi eforturi histograma tensiunilor conversie fotovoltaică radiaţie solară modelare reţele neuronale sistemul PV-KLA simulare validare microtroler PIC convecţie liberă metoda elementului finit acţiune variabilă analiza modală acţiune permanentă combinaţii de încărcări acţiune permanentă acţiune variabilă acţiune accidentală calcul static liniar analiza modală evaluarea acţiunilor analiză modală deplasare laterală încărcare stare de eforturi încarcare dinamică metoda aproximativă regresie model mulţimi de date statistică descriptivă model liniar serii temporale prognoză mulţime algoritm arhitectură arbore de decizie metodă regresivă serie temporală clasificare bayesiană reţea neuronală metoda coordonatelor polare prelucrare stocare piroliza şi gazarea deşeurilor recuperare negru de fum incinerarea tehnologia Mewa tehnologia Untha anvelopă uzata metoda Wirtgen metoda Bomag hardware software concept High Definition Surveying registraţie georeferenţiere eroare modelare evacuare îngroşare stabilizare deshidratare echipament tehnologic densitate volum tensiune superficială sistem electrolitic argilă-apă compresiune unidimensională modelare analiză numerică calcul dinamic vibraţii unde elastice amortizare încercări dinamice încercarea în triaxialul ciclic hidrograf viitură prognoză program Mike 11 modelare interfaţă sistem de operare bibliotecă de sistem descriptor director gestionarea terminalelor semnal capability maturity model intergation instruire proces organizaţional performanţă inovare verificare validare cerinţă monitorizare planificare management proiect risc asigurarea calităţii decizie analiză structuri beton metode calcul plăci planșee grinzi cadre beton dimendionare înmagazinare lichide armare lipire eutetică fascicul Laser microâmbinare termosonică, microâmbinare hibridă ultrasunete-Laser management planificare modelarea procesului de concepţie platforma integrată de concepţie fabricaţie testare limbaj de modelare transport implementare proiect fonduri nerambursabile fonduri de coeziune autostradă obiectivul investiţiei politică de dezvoltare microtezaur mecanisme termeni de indexare descriptori structură cinematică sinteză cinetostatică dinamică descriere bibliografică indexare controlată limbaj de indexare limbaj de interogare bibliotecă digitală digitizare depozit digital concepţie colaborativă model de concepţie concepţie axiomatică concepţie sistematică DFSS model holistic de concepţie analiză funcţională AMDEC/FMEA TRIZ meta-algoritmul inventării legea de oboseală încercarea la încovoiere betonului asfaltic strategie management obiectiv performanţă analiză bilanţ fond de rulment autofinanţare civilizație megalitică sumeriana egipteana pre-columbiană greco- elenistică arhitectură materiale construcție determinarea parametrilor capacitatea portantă estimarea unghiului de frecare internă prin SPT estimarea tasărilor la fundaţii de suprafaţă în pământuri granulare tehnologie GIS ArcGIS 9 perete ancore foraj hidroizolare injectare pretensionare corpul documentului secţiunile şi textul obişnuit contexte de tip nematematic ecuaţii introducerea graficelor Scilab în Latex misiune obiectiv resurse plan implementarea strategiei control reperaj strategic calcul vectrorial planul şi dreapta în spaţiu spaţii vectoriale ecluidene aplicaţii liniare rangul unei matrice operatori liniari optimizare globală particule de tip roi algoritm generic dezacord urbanism european modernism oraş contemporan tipuri de locuire porozitate cinematică densitate indici hidrofizici formula lui HAAZEN SLICHTER ZAMARIN bilanţul apei în sol pânza freatică capilaritate fosă Valrom epurarea foselor staţii de filtrare staţii de tratare Podul de la Cernavodă Podul Constanţa Ateneul Român Universitatea din Bucureşti Banca Naţională a României Palatul de Justiţie din Bucureşti management economic management riscuri program CEEX resurse umane programe științifice mașini de săpat hidromecanizare tipuri de agregate concasoare mori conceptul de management comparat principalele şcoli şi modele ale managementului comparat Managementul în Uniunea Europeană obiectivele conţinutului şi dimensiunile managementului comparat fezabilitate licitaţii analiză diagnostic MPO MPP MPPr MPB MPE MP sistemul calității controlul calității laboratoare de încercări elemente specifice acte normative analiză financiară buget pierderi de apă, avarie, reabilitarea reţelei control intervenţie economică indicator de performanţă erori de măsurare recepţie achiziţii drum critic diagnoză juridică comercială economică flux financiar structura organizatorică relaţii organizatorice atestări şi autorizări strategia de dezvoltare a societăţii cifra de afaceri sistemul de management consiliere juridică economică-financiară sistemul de control investiţii arhitectura costul lucrărilor de construcţii-montaj calitatea în construcţii fezabilitate analiză financiară şi economică concept de management al proiectelor staţie distribuţie carburanţi PETROMV drumul critic procedeul PERT instalaţii de încălzire instalaţii sanitare instalaţii electrice instalaţii de gaze instalaţii de ventilare climatizare risc de incendiu la cladiri civile pereti antifoc şi pereţi rezistenţi la foc măsuri constructive la spaţii cu pericol de explozie tipuri de cerere şi strategii de marketing, concepţii de abordare a activităţii de marketing, obiectivele sistemului de marketing marketingul serviciilor cercetări de marketing studii de piaţă selecţii de oferte ardere transformare în brichete granule panouri MDF PAL ecotehnia epurarea apelor marketingul şi procesul de marketing tipuri de cerere şi strategii de marketing marketingul serviciilor studii de piaţă şi selecţii de oferte concepţii de abordare a activităţii de marketing operatori liniari optimizare liniară ecuaţii de balanţă barajul de priză Rovinari construcţii hidrotehnice siguranţa stavilelor exploatarea stavilelor programele Java executare programare distributivă sisteme de operare situaţia hidrologică situația geologică baraj calculul stabilităţii barajului surse de poluant protecţia factorilor de mediu programe și tehnici de programare în C tipuri de date operatori structuri clase de memorie tipuri de date PASCAL metode numerice proceduri și funcții grafică aplicații design software proiectare navigare limbaj Visual Basic interfețe utilizator grinzi armătură beton fundaţii înădirea armăturilor analiză diagnostic tehnico-economic calitate politică tarifară rentabilitate concesiune investiţie management monitorizare evaluare frauda fiscală munca informală activităţi criminale firme fantomă paradis fiscal zonă liberă spălarea banilor corupţie politică fiscală presiune fiscală reglementări foarfeci hidraulice pulverizator algoritm redundanţă model stocastic simularea Monte-Carlo cod de procedură fiscală aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale norme organe fiscale inspecţie inspector competenţa conflict abţinere recuzare prorogarea competenţei termene evidenţă contabilă obligaţii fiscale creanţe, contestaţii reabilitare modernizare staţie de pompare reţea hidrogeologică salinizare apă freatică construcții industriale grinzi plăci plane planșee grinzi-pereți construcții rigidizate diafragme bolți arce scări surse de lumină politici de promovare a Lămpilor Fluorescente Compacte ( LFC ) colectarea reciclarea lămpilor fluorescente tub de lumină analiză financiară proiectarea instalaţiilor de iluminat interior factor litologic structural hidroclimatic seismic coeficient de stabilitate instabilitate entalpie entropie echilibre chimice disociaţie electrochimică a substanţelor electrolit disociere ionică a apei conductibilitate pile polarizare galvanică electroliză electrocapilare coloizi coroziune protecţie anticorozivă diagrame Pourbaix diagrame Evans depolarizarea prin reducerea oxigenului rezistor condensator bobină sursă electrică diodă tranzistor hale industriale magazi depozite garaje hangare silozuri castele de apă coșuri de fum turnuri de răcire amplificator comparator temporizare generare de semnal circuite logice combinaţionale circuite logice secvenţiale asincrone registru acumulator circuite logice programabile sistem digital proiectare construcții civile industriale seism deformare diafragme arce plăci curbe fundații prefabricate electrostatică electrocinetică electromagnetism curent alternativ circuit electric trifazat transformator electric maşină asincronă maşină de curent continuu motor electric putere statică dinamică sistem de bare articulate grinzi cu zăbrele cinematică dinamică inerţie principiul lui d'Alembert lucru mecanic virtual cod de proiectare sursă seismică hazard seismic efect recurenţa magnitudinilor apă brută aerare oxidare coagulare filtrare reactiv chimic deferizare demanganizare aerare oxidare coagulare filtrare clor var permanganat de potasiu ozon etalonarea termocuplurilor curba presiunii de vaporizare putere calorică transfer termic convecţie liberă bilanţ termic mediu ambiant interacţiune deformare temperatură parametru statistic legea Gauss distribuţie Poisson Bernouilli test Irwin Grubbs Romanovski abatere incertitudine sortare proprietăţile materialelor determinarea caracteristicilor materialelor determinarea elementelor pentru instalaţii tehnologii de asamblare vizualizare sisteme hibrid program de modelare SWMM scenariu de ploaie subbazin receptor frezare la rece dinte de frezare tambur de frezare termoreprofilare termoregenerare roată elastică profil geometric bandaj căi de rulare sistem de prindere şină uzură contact roată-şină instalaţie de ungere cheltuieli de mentenanţă profil cilindric conic neliniar flexibilatate tensiuni secundare ruperea sârmelor compozit quarţ-poliamidă pretensionare pantograf nod de suspensie metoda diagramei unghiurilor soft ESRI ArcGIS imagine aerofotogrametrică detectare amprentă generare BUS eroarea de delimitare a construcţiei structură metalică multietajată rezistenţa stabilitatea sistem NAVSTAR-GPS sistem GLONASS sistem Galileo sistem COMPASS nivelmetru masurători GPS sistem GPS Trimble 4000SSE tehnici şi reprezentări lem bara dreapta pendul neliniar rigid operatori diferenţiali ecuaţii intrinsece soluţii lemn deşeu foraje de monitorizare anilide esteri etilici hidrazine hidrazone