Biblioteca UTCB

lingvistică

Subiect Tematic: lingvistică
Lucrări: 2 lucrari in 1742 publicatii in 8 limbi
Subiecte
dicţionar lingistică frazeologic limbă germană exerciţii învăţare indicii text cultură Anul 2 - Traducere literară B/C limba germană nivel intermediar C1 gramatica şi vocabularul limbii germane verbe adjective substantive cu prepoziţii exerciţii de gramatică limba engleză abilități scriere limba engleză fonetică gramatică explicații lexicale text vocabular exerciții psiholingvistică predare limbi străine fundamentele psiholingvisticii strategii comunicare gramatică comunicarea în Europa multiculturală analiză prin contrast între limba engleză sârbă şi română limba engleză manualul profesorului note sugestii predare limba germană economie text vocabular metodă didactică tipologia textelor de afaceri model text de afaceri limba engleză expresii punctuație gramatică exerciții limba engleză elementară conversație exerciții limba engleză terminologie specializată animație 3D tehnologia VFX traducere lingvistică metodologie predare limbi străine proiectare principii sugestii implementare programa comunicativă glosar termeni urbanism european engleză franceză germană spaniolă italiană Master 2 - Limba română contemporană limba engleză nivel mediu exerciții vocabular tehnic telecomunicații unelte metale electricitate construcții limba engleză vocabular exerciții economie limba engleză suport curs an II exerciții abilități scriere rapoarte scrisori afacere grafice conținut stil discuții comunicare orală Gramatică structurală a lb. franceze contemporane limba engleză morfologie limba germană lingvistică limbaj semne lingvistice relații paradigmatice și sintagmatice ortografie relații sintactice lexicografie dialectală Anul 1 - Teoria comunicării și tehnica interpretării limba engleză exerciţii vocabular limba engleză afaceri terminologie scriere scrisori de afaceri contracte raport structură conținut dicționar exerciții limba germană nivel intermediar B1 manual limba engleză nivel începător manualul profesorului limba engleză discurs dialog teorie structură tipuri Anul 2 - Studii culturale francofone analiză lingvistică contrastivă româno-engleză limba franceză exerciţii vocabular teste gramatică influenţă germană obiective didactice învățare limba engleză jocuri educative jocuri interacțiune performanță limba engleză morfologie sintaxă limba germană lingvistică limba germană limbă străină nivel mediu caiet exerciții limba engleză conversație gramatică exerciții limba engleză știință terminologie note sugestii Introducere în psiholingvistică : teorii metode rezultate limba germană comerţ import export corespondență comercială ofertă comandă confirmare credit Anul 2 - Interpretare simultană pentru relații internaționale Master 2 - Statutul şi deontologia profesiei accentul articolul pronumele adverbul de loc negaţia prepoziţia verbul fraza Marea Britanie culegere texte descriere geografică demografie viaţă socială guvern comunitatea europeană politică recreere şcoli universităţi mass-media industrie agricultură substantiv articol pronume verb părţi de vorbire limba japoneză manual clasa a II a limba rusă texte vocabular de specialitate geodezie topografie exerciții gramatică limba engleză gramatică vocabular scriere dialog exerciții limba engleză dialog limbă germană manual gimnaziu exerciţii limba engleză exerciții traducere limba japoneză caiet de kanji clasa a II-a semestrul 1 Dicţionar terminologie universitară Austria Italia italian-german german-italian texte legale statut regulamente surse IT surse STAA limbă germană limba engleză nivel începător citire pronunție vocabular exerciții engleza americană dicționar explicativ limba română punctuaţie greşeli limbaj cotidian limba germană nivel intermediar B1 manual 1 limba japoneză caiet de kanji clasa II vol II limba engleză teste admitere facultatea de inginerie limbi străine limba germană gimnaziu manual text exerciţii gramatică limba germană manual suport didactic elemente de bază lucru în clasă texte exerciții gramatică studii regionale vocabular fonetică limba japoneză manual clasa a V a limba engleză curs începători gramatică exerciții limba germană nivel intermediar B2 gramatica limbii germane verbe neregulate adjective substantive cu prepoziţii exerciţii de gramatică limba română pentru străini curs nivel A1 - A2 conversație gramatică vocabular dialog elemente sintaxă frază complexă limba franceză lingvistică modernă lingvistică tradiţională limba germană teste exerciţii gramatică scriere pronunție certificat lingvistic limba engleză lexic fonetică morfologie sintaxă Literatură franceză limbă germană articulare silabă fonetică limba engleză texte comentate lexical și gramatical expresii idiomatice limba japoneză manual de kanji - clasa I limba engleză curs intermediar corespondență comercială ghidul profesorului vocabular limba japoneză nivel începător abordare 142 modele conversație uzuală referințe Pragmatică discurs limba engleză limbaj tehnic dialog exerciții glosar termeni producție marketing unele echipamente întreținere construcții instalații depanare probleme de mediu siguranță la locul de muncă predare limbi străine analiză obiective strategii programa de predare limbă germană formule rutină idiomuri limba germană A2 caiet exerciții limba germană învăţarea limbii lingvistică remarci discuții reflexive în limba engleză și limba chineză teoria lanțurilor Wh influenţă ebraică reading vocabulary grammar limba germană analiza și traducerea textului bazele teoretice ale traducerii și analizei metoda de aplicare a traducerii pragmatică utilizare corectă a limbii conversaţie semantică sintaxă Gramatica limbii germane Manual de predare pentru străini limba engleză traducere localizare concept contexte conţinut crearea de conţinut comunicare limba engleză nivel B1 teste gramatică vocabular lectură scriere limba engleză curs an II studiu abilități lectură conversație scriere vocabular text exerciții gramatică limba germană, multilingvism, limbi europene cuvinte străine împrumuturi asociația limbilor europene verbe spaniole forme verbale corecte exerciții puzzle-uri culegere exerciții discurs master interpretare simultan program lingvistică al 2lea război mondial Germania înainte 1945 căderea zidului fosta DDR ONU pace limbă germană caiet de scris câmp semantic context metaforă discurs limba engleză nivel superior vocabular exerciții limbaj enciclopedie credințe lingvistice studiu lingvistic structură discurs limba germană exerciţii liceu limba engleză sinonime morfologie sintaxă limba engleză nivel avansat conversație limba engleză lingvistică limbă germană gimnaziu nivel intermediar manual profesor exerciţii teste transcrieri gramatică gramatică substantive adjective femininul periorativ acordul verbului limba engleză glosar terminologic gramatică morfologie sintaxă semne punctuație vorbirea directă și indirectă limba engleză nivel A1 vocabular gramatică lectură scriere caiet exerciții lingvistică limba engleză afaceri drept comercial dispute legale glosar text exerciții discriminare arbitraj brevete licență fraudă spălare bani cuvinte fugare urmărirea cuvintelor căutate cuvinte redefinite cuvinte inspirate cuvinte inventate limba engleză limba germană exerciţii gramatică teoria componentelor în interpretarea traducerii comunicarea traducerii concepte de bază şi modele limba germană limbă străină școala elementară didactică metodică Anul 1 - Traducere literară B/C limba italiană vocabular afaceri interviu locuri de muncă marketing bănci asigurări juridic comunicații comerț interpretare consecutivă interpret începător lucrare licență limba engleză fonetică intonație lingvistică limba engleză fraze standard vocabular folosit la întâlniri discuții limba germană învăţarea limbii germane manualul profesorului limba engleză traducere tehnică / stiinţifică comunicare tehnică ghid cu detalii practice pentru începători limba engleză manualul profesorului Anul 3 - Traducere specializată juridică abrevieri şi simboluri traducere interpretare erori de interpretare limbaj predare context conversaţie vorbire scriere a doua limbă curriculum cunoștiințe lexicale limbă germană învăţare gramatică ortografie clase 5-10 examene şi evaluări strategii de studiu stilul studiului limba română pentru străini an pregătitor fonetică vocabular gramatică, frazeologie Master 1 - Traducere specializată juridică morfosintaxă exerciţii verbe gramatică limba germană texte glosar termeni de specialitate documente comerciale finananțe statistică terminologie ştiinţifico-tehnică exerciţii limba engleză elementară manualul profesorului activități scriere lectură pronunție vocabular Culegere liceu-lb.română limba germană nivel elementar caiet exerciţii limba engleză nivel intermediar exerciții Inginerie civilă franceză 1. Metoda fos. influenţă grecească engleza ca limba universală istoria limbii engleze limba engleză curs modular cultură socializare telefonie prezentări întâlniri negocieri limba engleză gramatică pentru avansați exerciții gramatică studiul limbii germane în România aspecte istorice catedre de limbă și literatură germană în România după al II lea război mondial studii universitare de limbă germană în România personalități diversitate limba engleză predarea vocabularului principii jocuri teste sugestii vocabular de expresii verbale Engleză elementară pentru studenţii străini comunicare traducere lingvistică conferință internațională morfologie sintaxă microstructuri sintagmatica macrostructuri metafizică ontologie Lucian Blaga limba franceză ştiinţifică şi tehnică limba spaniolă afaceri nivel intermediar limba germană învăţarea limbii manual limba italiană nivel mediu curs Anul 1 - Traducere specializată tehnico-științifică limba engleză gramatică prepoziția limba engleză vocabular gramatică pronunție limba engleză vocabular pronunție gramatică scriere limbă germană gimnaziu nivel intermediar caiet lucru test exerciţii limba engleză nivel intermediar limbaj afaceri teste sintaxă învăţarea limbii lingvistică programă sarcini pentru profesori limba germană nivel A1 învăţarea limbii text vocabular gramatică Banat studiu limba germană literatură germană cultură limba engleză dialog vocabular exerciții limba germană nivel intensiv A1 manual exerciții dicționar englez-rus limba română gramatică enunț relații sintactice tipuri de enunțuri grupuri sintactice construcții sintactice funcții sintactice organizare discursivă tipuri de discurs circumstanțiale punctuație scrisoare de mulţumire un mesaj telefonic o călătorie Anul 1 - Traducere specializată tehnică traducerea modelului limba engleză nivel avansat caiet exerciții limba germană dicţionar explicativ cunoştinţe despre limbă şi cultură comunicare directă limba japoneză metode predare pentru studenți străini Anul 3 - Statutul şi deontologia profesiei arhitectură materiale de construcţii armătură stâlp plăci modulare mortar consolă Anul 2 - Limba română contemporană clasele 5-10 multilingvism teoria comunicării limba germană învăţare individuală şi în parteneriat : Modele şi exemple de predare la școală și facultate limba engleză istoria limbii limbile indo-europene limbile germanice engleza veche engleza modernă limba spaniolă cultură civilizaţie limba engleză analiza discursului vorbire intonație analiza conversatională vocabular lexical dicţionar limba japoneză începători ilustrații limba germană model învăţare influenţă anglo-saxonă limba engleză nivel intermediar manualul studentului limba engleză gramatica elementară limba germană didactică metodică limba germană manual profesor metodologie didactică plan lecții exerciţii limbă germană terminologie afaceri limba engleză glosar termeni inginerie civilă topografie materiale de construcție poduri tunele ingineria mediului hidraulică dicționar explicativ cuvinte dificile traducere convergenţe divergenţe teorie limba spaniolă limbă germană limbă străină învăţare Analiza textului şi traducere Baze teoretice metode şi utilizare didactică a analizei textului relevantă pentru traducere limba germană filologie lingvistică traductologie studii culturale comunicare lingvistică metodologie semantică redactare ştiinţifică expresii comune în limba engleză și engleza americană origine înțelegere exerciții limba engleză teste examen Cambridge aptitudini ascultare vorbire limba română gramatică exerciţii limba engleză texte vocabular teme științifice biografice geografie arhitectură istorie artă cultură și civilizație engleză probleme gramaticale și lexicale limba germană nivel intermediar exerciții gramatică limba germană teoria traducerii cultură literatură definiția și metode de traducere lingvistică germană DUDEN dicţionar lingvistic limba germană istorie actualitate aspecte cantitative aspecte calitative profil ediții principale limba japoneză conversație ilustrații limba engleză afaceri comerț exerciții vocabular limba română fonetică fonologie ortografie ortoepie punctuație vocabular organizare sematică organizare etimologică limba engleză conversație învățare pronunție punctuație dicționar explicativ exercitii de gramatică engleză limba germană învăţare texte literare limba germană învăţarea limbii germane manual copii nivel A 1 cuvinte exerciţii limba germană exerciţii limbă germană teorie traducere practică limba germană Manual de traducere lingvistică terminologie sintaxă fonologie semantică colecție discursuri conferințe interpretare texte interpretare consecutivă interpretare simultană interpretare conferințe limba italiană vocabular tehnic cultură și civilizație Italia texte exerciții grilă gramatică lexic examen competență lingvistică Anul 1 - Limba română contemporană limbă germană psiholingvistică concept obiectiv rol semantică sintaxă psihologia limbajului limba engleză nivel avansat lexicologie limbaj predare conversaţie vorbire scriere a doua limbă curriculum corespondență comercială structură conținut prezentare terminologie organizare comercială exemple scrisori faxuri e-mail raport solicitare comandă reclamație limba engleză curs Cambridge conversație fonologie gramatică vocabular limba engleză nivel superior-intermediar text citire conversație exerciții comunicare lingvistică traducere limba japoneză elementară lecții caracter dicționar KANJI index ON-KUN limba engleză discurs gramatică vocabular fonologie scriere lexic text vorbire conversaţie concluzii limba germană predare lecții în clasă audio teatru radiofonic poezie audio analiză didactică metodologie predare proiecte gramatică pedagogică mod de exprimare relaţii şi forme gramaticale tehnici învățare limba engleză picturi limba engleză curs ESP origine proiectare aplicare rol limba engleză teste examen Cambridge gramatică limba engleză nivel mediu sau avansat exerciții traducere și retroversiune texte literare Limba în S.U.A. origine dialecte regionale lingvistică limba engleză lectură abordarea lecturii în clasă rolul lecturii structura textului lingvistică discuții remarci limbile fanqie reduplicare limba engleză texte tehnice științifice terminologie electronică fizică chimie cibernetică aviație electrotehnică tehnică calcul automatică limba engleză elementară scriere exerciții gramatică exerciții sintaxă fonetică vocabular morfologie afaceri limbă spaniolă dicţionar explicativ limba germană idiomatică dicționar stilistic sensul și utilizarea cuvintelor în propoziții 100000 exemple de fraze proverbe traducere interpretare formarea traducătorilor articole seminar internațional 17-21.12.1993 limba germană știinţa traducerii introducere teorie cultură limba germană manual exerciţii gramatică învăţarea limbii germane limba germană lecție comunicare modele exerciții dezvoltare testare abilitate înțelegere comunicare libertate de exprimare planificare lecție învățarea limbii germane nivel intermediar C1 resursă electronică capitol8 - 10 părţi de vorbire limba franceză exerciţii gramatică teste curs limba spaniolă materiale construcţii materiale vocabular tabele exerciţii limba engleză vocabular gramatică comunicare limba engleză teste Cambridge limba rusă literară fonetică sintaxă morfologie limba germană ca limbă străină în Europa Centrală și de Est limba și cultura Austriei Germaniei Elveției declarația de la Viena privind cerințele lingvistice expertize privind situația predării limbii germane în Bulgaria Iugoslavia Polonia Ungaria limba germană nivel mediu învăţare caiet exerciții limbă engleză abordări și metode în predarea unei limbi străine metode audio lingvistice predarea limbajului comunicativ dicţionar idiom limba franceză limba română limba spaniolă, afaceri, curs stilistică lingvistică stil limba germană limbă străină nivel A1 exerciții și teste structurale limba engleză terminologie finanțe teste limba română semne de punctaţie scriere anunţ cereri gramatică limba română gramatică lexic mutaţii semantice norme ortografice ortoepice polisemie omonimie sinonimie antonimie proverbe limbaj tehnic expresii colocviale Anul 3 - Traducere specializată tehnico-științifică limba germană nivel B1 conversație gramatică exerciții construcţii sintactice engleză americană Master 1 - Terminologie franceza Master 1 - Test competențe lingvistice limba engleză elementară curs Cambridge fonologie gramatică conversație vocabular limba engleză nivel intermediar curs student limba engleză pentru avansați exerciții vocabular gramatică limba engleză elementară limba japoneză manual clasa a IV a dicţionar de pronunţare englezească limba engleză nivel pre-intermediar exerciții vocabular gramatică lectură scriere limba română contemporană normă greşeli gramaticale greșeli lexic greșeli pronunțare culegere texte glosar englez-rus limba engleză referințe gramatică nivel mediu teste practice limba engleză nivel A2 Cambridge KET limba engleză abilități lingvistice secretariat limba germană verbe tari teoria traducerii concepte glosar dicţionar limbă spaniolă gramatică limba germană învăţarea limbii germane limba germană curs elementar dialog vocabular gramatică exerciţii Master 2 - Teoria practică a traducerii gramatică exerciţii franceză teste limba germană metode predare la distanță limba germană nivel intermediar lecții exerciții limba germană nivel intermediar C1 manual limba română dicționar ortografic ortoepic morfologic al 2lea război mondial Master 2 - Terminologie franceza limba germană limbă străină metode predare lucrări de portofoliu revistă limba engleză dicționar termeni gramatică traducere literară texte literare fișe bio-bibliografice limba japoneză manual de katakana organizarea teritoriului amplasare dimensionare relaţii limba engleză nivel începător gramatică vocabular lectură scriere Texte lingvistice şi stilistice pentru începători manual şi carte de lucru paronime lingvistică prefixe sufixe terminologie expresii limba franceză traducere ştiinţifică şi tehnică Master 1 - Traducere specializată tehnico-științifică scandalurile traducerii comentarii dezbateri drept de autor identitate culturală carte cu succes de librărie globalizare limba engleză scriere organizarea ideilor construire paragrafe utilizarea cuvintelor de legătură limba engleză expresii esențiale texte argumentative politică fenomene sociale abilități lectură scriere limba germană învăţarea limbii dictări limba engleză afaceri caiet exerciții limba engleză pronunție scriere vocabular gramatică poeme texte conceptul de traducere teoria traducerii universale procesul de traducere ca transfer interlingvistic lingvistica textului traducerea ca interpretare limba engleză teste practice citire ascultare limba engleză exerciții vocabular intonație comunicare limba engleză abilități în afaceri limba engleză curs Cambridge fonetică gramatică vocabular lectură scriere limba engleză ca limbă străină manualul profesorului abordări didactice Scriere ştiinţifică şi tehnică analiza informaţiei articole manuale plural nume proprii adverb de timp sufix Engleza în marketing nivel intermediar vocabular text glosar termeni tehnici glosar termeni gramaticali exerciții limba germană Japonia geografie cultură civilizație limba română limbă străină curs principiile metodologice ale scrierii şi vorbirii scrierea specifică teorie și practică gramatica limbii engleze forme finite condiţional adjectiv pronume numeral articole adverb verb verbe auxiliare verb verbe auxiliare limba engleză nivel pre-intermediar caiet teste limba engleză reguli gramaticale exerciții limba română analiză gramaticală substantiv adjective flexiunea verbelor verbe neregulate didactică limbă străină teoria gramaticii comunicare norme pragmalingvistică psiholingvistică semantică semiotică sociolingvistică limbaj sintaxă limbă germană manual lucru opere literare exerciţii pragmatică teorie principii pragmatice pragmatica literară macropragmatica micropragmatica analiza conversației Dicţionar de lingvistică şi fonetică Anul 2 - Terminologie franceza limba engleză morfologie domeniul și statutul morfologiei formarea cuvântului abordare structurală abordare lexicalistă a morfologiei afixe nominale sistem nominal gramatică dicţionar vocabular lexic interpretare simultană Dedeus din context: predare învăţare lucru exerciţii limba engleză activități comunicare jocuri scenete interviu Anul 1 - Studii culturale francofone Cum să scrii disertaţii şi rapoarte de proiect planificare cercetare filtrarea informaţiei cercetarea tehnică limbă germană străină exerciţii limba germană învăţare manual adolescenți dialog gramatică exerciţii limba engleză dicționar explicativ engleza modernă a lui Fowler lecții de engleză elementară pronunție vocabular traducere engleză-franceză gramatică exerciții limba engleză curs avansați dialog jocuri articole despre sintaxa și semantica limbii engleze limba engleză nivel mediu gramatică limba engleză afaceri tehnici predare note vocabular gramatică dicționar proverbe german-român limba engleză texte economice limba engleză nivel intermediar - avansat exerciții gramatică limba germană nivel intermediar învăţarea limbii exerciţii manual profesor limba franceză ştiinţifică şi tehnică străini Examenele Oxford-Arels pentru limba engleză ca limbă străină limba germana ca limbă străină nivel de bază tineri adulți caiet exerciții ghid învățare o limbă străină strategii lectură scriere structura unui eseu exerciții practice examinare limba engleză elementară dialog vocabular exerciții lexicale limba franceză civilizaţie limba rusă conversație uzuală fonetică gramatică lexic social-politic literar master 1 - metodologia cercetării științifice limba engleză ca limbă străină predare activități ascultare înțelegere termeni practici limbaj colocvial limbaj literar teste discuții limba franceză discurs dramatic dramaturgie franceză traducere și interpretare juridică limbaj judiciar atribuțiile interpreților în procese judiciare legislație engleză prevederi legale limba română vocabular fonetică fonologie morfologie abstracte lexic comun lexic specializat abrevieri influențe engleze argou iniţiere limba franceză aplicaţii teste semn arbritar interjecţii onomatopee comparaţi metafore nucleu lexical lecţii exerciţii jurnal lingvistic limba engleză nivel intermediar manualul profesorului abordare didactică texte vocabular discurs gramatică limba română greşeli de limbă dificultăţi ale limbii învăţarea limbii engleze strategii activități predare lingvistică profesor sarcini Cum să scrii eseuri şi alte lucrări limba germană nivel B2 curs vocabular gramatică exerciții lectură limbă germană fonetică intonație pedagogie pragmatică literatură lexic limba spaniolă nivel elementar abecedar accent articol substantiv prepoziție pronume adverb adjectiv număr culoare punct cardinal mijloc de transport climă temperatură exercițiu autoevaluare limba engleză dicționar abrevieri afaceri internet simboluri elemente chimice limba japoneză manual kanji limba japoneză începători lecții 1 - 12 CD_ROM element non-verbal diferenţă culturală abreviere verb modal neologism limba engleză aptitutidini vorbire limba germană nivel B1 curs conversație gramatică vocabular exerciții limba engleză nivel suerior intermediar exerciții limba engleză proiect PROSPER studiu impact management materiale efect teste limba germană nivel intermediar B1 curs și exerciții gramatică verbe cu prepoziții și adverbe pronominale conjugarea verbelor Master 1 - Studii culturale francofone limba engleză ortografie punctuație exerciții limba engleză abilități citire vocabular limba engleză americană limbă străină gramatică activități studenți EFL studiul examene Anul 1 - Terminologie franceza limba engleză termeni tehnici procesare date criterii culturale lingvistică germană colecție de discursuri interpretare de conferință exerciții limba germană limbaj tehnic aspecte de bază interrelația dintre limbaj tehnic și limbaj comun șablon predare limba engleză nivel avansat exerciții gramatică vocabular limba engleză elementară exerciții gramatică vocabular limba spaniolă vocabular căi ferate drumuri poduri limba română greșeli exprimare scriere clarificări normative Master 1 - Interpretare simultană pentru relații internaționale limbă verbe prepoziţionale polisemie sinonime antonime genuri proxime noţiuni secundare expresii idiomatice Marea Britanie cultură educație industrie transport media limba engleză nivel superior-intermediar curs limbă germană fonetică limba engleză tehnici pregătire examen FCE limba română lingvistică structură sintactică stilistică comentarii texte literare gramatică de auto învăţare învăţarea limbilor străine optimizarea textelor gramaticale limba engleză nivel începător dialog gramatică vocabular lingvistică exerciţii cuvinte limba germană manual liceu limba germană ingineri fonetică gramatică exerciții practice texte de specialitate lexic aritmetică algebră geometrie trigonometrie mecanică rezistența materialelor metalurgie mașini electronică construcții civile și industriale construcții drumuri căi ferate industria textilă limba japoneză expresii noi limba franceză abordarea traducerii tehnice în domeniul construcțiilor dificultăți în traducerea tehnică limba engleză discurs scopul discursului analiza discursului etnografia comunicării procese pragmatice în discurs limba română morfologie sintaxă manual exerciții admitere internaţional limba japoneză 500 expresii japoneze uzuale manual limba germană cursanți autonomi nivel A2 ascultare CD lectură gramatică texte engleza pentru începători caiet exerciții limba germană conversație limba engleză caiet exerciții Lb.română-culegere gimnaziu ghid punctuație limba engleză și engleza americană dificultățile punctuației punctuația în scrisori de afaceri eseuri limba franceză gramatică structurală substantiv pronume limba engleză nivel A1 teste gramatică vocabular lectură scriere limba franceză fonetica limba engleză elementară curs fonologie gramatică vocabular exerciții interpretare texte ONU limba română limbă străină medicină generală farmacie teste preliminare Cambridge PET limba engleză limba japoneză nivel avansat conversație vocabular gramatică teste dicționar japonez-englez Traducere tehnică traducerea documentaţiei tehnice dicţionar termeni tehnici geodezie topografie fotogrametrie cartografie limba germană examen nivel intermediar exerciţii limba germană terminologie comerț exterior conversație gramatică text Anul 2 - Competențe de comunicare limba germană manual profesor metodologie didactică planuri de lecții texte ascultare exerciţii Engleza de bază în ştiinţă certificat de examinare lingvistică limba engleză germană franceză listă de certificate diplome prospect lectură limbă străină abilități abordare didactică scopul lecturii modalități citire semnificație text utilizarea informațiilor non-text discurs programe lectură limba japoneză silabar introducere limba japoneză metode descriere scrisori de afaceri limba spaniolă teste exerciţii gramatică vocabular limba engleză nivel intermediar-superior cultură afaceri protocol vocabular exerciții text Studii introductive de traducere teorii şi aplicaţii ale traducerii rolul translatorului discurs Master 1 - Etică și integritate academică Master 2 - Traducere specializată juridică traduceri manual interpretare didactic discursuri lexic cuvinte expresii metafore limba engleză fonologie semantică sociolingvistică glosar termeni tehnici lingvistică limba engleză comerț exerciții Noţiuni de bază pentru scrierea tehnică stil şi formă Anul 2 - Traducere specializată economică limba română limbă străină caiet didactic limbaj de specialitate licenţă limba engleză vocabular fonetică gramatică limba germană caiet vocabular limba română gramatică organizare structurală în marketing vânzări bazele proiectului abordare metodologică efectele strategiei de afaceri adjectiv pronume adverb verb exerciţii de gramatică limba engleză nivel avansat texte literare referințe gramaticale exerciții dicuții traducere stiluri comparative între limba franceză şi limba engleză metodologie a traducerii transpunere compararea stilistică a claselor de cuvinte limbă străină învăţarea cursantului procese învățare gramatică comunicare studiu de caz lingvistică limba română greşeli gramatică pronunţie scriere punctuaţie morfologie sintaxă limba engleză tehnici de predare comunicare vocabular exerciții gramatică predarea şi învăţarea gramaticii scriere corespondență lexicografie română istorie lexicografie bilingvă lexicografie poliglotă dicționar rime Gh. Asachi ,,dicționar grotesc,, Vasile Alexandri limba franceză termeni tehnici limba germană curs nivel A1 învăţarea limbii text dialog gramatică vocabular limba engleză nivel avansat texte exerciții Cambridge limba engleză administraţie publică comunicare profesională limba română limbă strină nivel A1-A2 noţiuni de fonetică gramatică vocabular ascultare dialog citire scriere scrisoare carte poştală eseul Scrierea tehnică ingineri şi oameni de ştiinţă planificare documentare principii generale tipuri specifice de documente editarea documentelor site-uri web rapoarte de laborator prezentare power-point punctuație fonturi tipografie liste tabele grafice manuale limba germană manual liceu învăţarea limbii exerciţii limbă germană nivel intermediar caiet exerciţii limba engleză exerciții jocuri gramatică fonologie comunicare vocabular naratologie gramatică engleză exerciții semiotică generală lingvistică limba japoneză nivel intermediar exerciții ascultare limba spaniolă mediul de afaceri nivelul B2 Anul 1 - Etică și integritate academică limba engleză nivel mediu sau avansat afaceri profil economic lingvistică exerciții examen limba japoneză să ne distrăm cu Origami limbă germană fonetică fonologie pronunție Republica Federală Germană limba engleză management vocabular dialog articole reviste rapoarte de management declarații companie limba engleză afaceri vocabular termeni industrie comerț finanțe exerciții gramatică limbă germană învăţare limbă străină afaceri limba germană exerciții limba engleză fără profesor metoda instant limba germană învăţarea limbii abilitate ascultare texte exerciţii pragmatică aplicaţii limba franceză limba germană învăţarea limbii manual citire texte gramatică discurs limba engleză nivel avansat citire text limba engleză teste vocabular gramatică conferință internațională Master 1 - Traducere specializată tehnică limba engleză nivel B2 tehnici prezentare afaceri glosar texte expresii des întâlnite Anul 3 - Metodologia cercetării științifice engleza britanică engleza americană exerciții gramatică vocabular Master 1 - Noutăți în GALR limba germană nivel C1 avansat caiet exerciții limba engleză teste cultură generală limba germană nivel intermediar și avansat cultură și civilizație comunicare gramatică limba engleză elementară citire text exerciții Seminţele vorbirii originea şi evoluţia limbii învățarea unei limbi străine limbaj comunicativ sarcinile profesorului lingvistică tehnici de învățare rolul profesorului Anul 3 - Test competențe lingvistice limba engleză învăţarea limbii exerciţii limba engleză istorie dialecte tendințe gramaticale gramatică germană Master 1 - Traducere specializată servicii publice dicţionar limba engleză proverbe Anul 2 - Traducere specializată tehnică Engleza pentru afaceri şi administraţie locuţiuni şi expresii master limba engleză exerciții abilități comunicare vocabular tehnic tehnologie comunicații mediu industrie limba germană adresare studii cotidiene abordare dialectologie sociolingvistică interpretare discuţie terminologică abordare empirică modelul Seleskovitch pedagogie deontologie idiom limba engleză culegere texte tehnice vocabular specializat electrotehnică limba engleză elementară vocabular comunicare dicţionar terminologie universitară german - englez drept universitar studii limba germană nivel intermediar B1 manual și caiet exerciții gramatică declinarea adjectivelor verbe separabile verbe inseparabile informaţii generale terminologie specifică localizare practică software publicitate multimedia lexic arab limba română semantică stilistică fonetică morfologie sintaxă afaceri internaționale exerciții vocabular abordări Anul 3 - Teoria comunicării și tehnica interpretării limba germană înţelegere culturală abilităţi lingvistice articol ziar interviu imagini poezie definiţie poze reclamă statistică scrisori extrase texte literare Înţeles şi gramatică semantică sintaxă sinonime predicat limba engleză termeni tehnici tehnologie știință exerciții Problemele teoretice ale traducerii lingvistica și traducerea obstacolele lingvisticii lexicul și traducerea sintaxa și traducerea comunicare verbală comunicare auditivă limba engleză noţiuni elementare Legea Federală Germană în Rech Curtea Constituţională Legea Fundamentală pentru Republica Federală Germană Dreptul Constituţional limba germană expresii de specialitate comerț exterior sinteză gramatică societate comercială societate pe acțiuni societate în comandită faliment bursă economie privată limba germană nivel elementar gramatică exerciţii limba japoneză curs începători caiet exerciții limba germană gimnaziu liceu învăţare exerciţii manual profesor limba engleză vocabular articole glosar termeni economie lingvistică saussuriană şi postsaussuriană Ferdinand de Saussure şcoala geneveză şcoala sociologică Roman Jacobson limba engleză nivel superior-intermediar comunicare limba germană semantica lingvistică aspecte ale semanticii abordări probleme ale semanticii fonetică fiziologie fonologie vorbire limba cuvinte ritm sunete onomatopee terminologie fonologică incertitudini semantic-culturale cultură lingvistică manipulare cenzurarea cuvintelor limba engleză gramatică formă înțeles limba japoneză învățare cu ajutorul pozelor limbă germană pentru străini criterii evaluare manuale Dfa A recenzii a manualelor selectate Scriere tehnică 101 Ghid universal pentru planificarea şi scrierea documentaţiei tehnice organizare sintactică predicat predicţie verb complement subiect nominativ dativ genitiv acuzativ pronume adjectiv adverb relaţii sintactice interjecţie structură GInterj limba engleză dicționar expresii limba engleză nivel mediu sau avansat teste grilă limba germană pentru liceu caiet exerciții engleza elementară abordare didactică limba engleză fonetică fonologie structură abordări noţiuni de fonetică gramatică vocabular conversaţia introductivă substantive verbe adjective scrisoarea cartea poştală eseul traducere teorie studiu limbă germană manual profesor revistă serie film creat de BBC Limba engleză de specialitate planificare cibernetică economică gramatică examinare calificare marketing producție reguli timp alocat subiecte examen traducere interpretare lingvistică rolul instituțiilor Uniunii Europene serviciile de traducere ale instituțiilor Uniunii Europene limba germană greşeli de limbă dificultăţi ale limbii gramatică limba germană fonologie germană dicţionar de cuvinte explicate aspecte stilistice limba engleză sintaxă limba germană manual profesor metodologie didactică plan lecții limbă germană nivel mediu învăţare manual limba engleză comunicare abilitatea în comunicare manual pentru profesori lecţii şi exerciţii limba engleză caiet activități limba germană verbe limba română pentru străini nivel B1 manual vocabular texte gramatică exerciţii comunicare limba română pentru străini nivel A1 - A2 exerciții gramatică vocabular dialog limba japoneză începători gramatică traducere Anul 2 - Teoria practică a traducerii traducere globalizare politici noi paradigme noi localizare instrumente ale traducerii originea cuvintelor sau frazelor povestiri lecții de germană fișe de lucru interactive gramatică exerciții limba germană nivel B1 caiet exerciţii limba engleză nivel intermediar caiet exerciții limba engleză nivel intermediar curs profesor limba engleză nivel intermediar manualul profesorului limba germană avansați hotel turism restaurant conversaţie vocabular specific formule politeţe limba germană Germania, Europa şi lumea discurs politic german limba germană limba engleză concept de multilingvism metodă didactică limbi terțiare implementare lingvistică limba engleză tehnologie baze date limba japoneză glosar OMS limba japoneză jocuri comunicare limba engleză dicționar sinonime Curs despre practica traducerii limba engleză exerciții vocabular medicină limba japoneză începători index vocabular limba engleză nivel pre-intermediar caiet exerciții Anul 2 - Etică și integritate academică limba engleză vocabular gramatică activități economice aspecte sociale culturale limba germană nivel intermediar B2 îndrumător pentru profesor teorie traducere convergenţe divergenţe traducere literară tehnică etică deontologie limbă germană învăţare traducere metodologie modele lingvistice analiza sistematică a textului obiective învățare glosar expresii metodologice de traducere limba germană învăţarea limbii germane manual citire texte gramatică limbă germană limba engleză teste exerciții limba germană traducere interpretare traducere literară analiza textului limba engleză obiective afaceri telefonie producție socializare limbă germană străină învăţare materiale didactice utilizarea de proiecții discuții centrul FEoLL limba germană curs nivel A2 învăţarea limbii gramatică dialog vocabular test limba germană, învăţarea limbii germane, exerciţii limba engleză avansați teste limba spaniolă dicționar explicativ termeni din arhitectură și construcții traducere tehnică literatură limbă germană învăţare etimologie arte lingvistică muzee terminologie Master 1 - Traducere specializată economică lingvistică discursuri comunicare traducere interpretare simultan limba germană ca limbă straină nivel B1 traducere şi interpretare terminologie lexicografie localizare conferinţă limba engleză nivel mediu abilități scriere traducere strategii analiză ideologie discurs texte limba germană film limba germană metodologie predare în România cultura germană învăţarea limbii literatură germană limba engleză conversație teste practice limba engleză nivel B1 Cambridge PET Master 2 - Structuri lexicologice și terminologie specializată în drept literatură comparată interlexicologie intermofologie multilingvism european dicționar limbă franceză limba engleză exerciții vocabular învăţarea limbii programe de studii scopul programelor de studii proiectare conținut lingvistică limba germană învăţarea limbii manual pentru profesor limba germană nivel A1 curs comunicare gramatică vocabular exerciții limba franceză vocabular semantică exerciții de memorare și control semantic învăţarea limbii germane exerciţii limba germană 2B exerciţii gramatică vocabular limba italiană gramatică limba engleză elementară manualul profesorului discuții teste limba engleză semnificaţia cuvintelor caiet de teme limba engleză abilități scriere texte exerciții competență CAE inginerie civile franceză exerciții metode de lucru Anul 1 - Test competențe lingvistice limba engleză vocabular teste dialog limba germană nivel intermediar C1 caiet exerciții 3 dicționar francez-englez dicționar englez francez limba engleză scriere editare compunere comunicare limba germană învățământ primar manual profesor învățare jocuri imagini texte limba japoneză nivel începător/mediu vocabular gramatică transcriere text exerciții grafie japoneză limba engleză comercială tehnici predare limba engleză simulare discuții teme internaționale abilități comunicare limbaj standard observații energie dezastre proiect baraj Giva șomaj noi tehnologii limba franceză dicționar explicativ pronunție enciclopedie expresii proverbe sinonime omonime Master 1 - Competențe de comunicare limbă germană nivel B1-C1 învăţare test DaF exerciţii limba engleză creare proiect discuții planificare conținut domeniu limba germană pentru învățământul primar caiet exerciții jocuri ilustrații limba germană elementară învățare muzică Rap lied conversaţie timp liber învățarea limbii germane manual pentru începători limbă şi compunere utilizarea limbii engleze ghidul profesorului limba română omonimie concept aspecte ale omonimiei dicționar omonime limba germană lecții de predare limbaj tehnic jargon limba engleză elementară abordare didactică exerciții limba japoneză ghid onomatopee limba spaniolă învăţarea limbii exerciţii colecție limba engleză vocabular pronunție gramatică exerciții interactive morfosintaxa sintaxa limba germană nivel elementar texte vocabular activitate companie germană gramatică exerciţii stil discurs simbol retoric structuri retorice semnificații simbolice tipuri de texte metode pentru analiză text comunicare trăsături retorice și traducere studii învățare limbă germană film decodare secvență imagine criterii selecție video Lb.română-culegere liceu limba engleză conversații practice nivel avansat limba japoneză manual clasa a VI a vol.I Master 2 - Test competențe lingvistice semantică pragmatică sintaxă morfologie limba engleză manualul profesorului curs superior intermediar limba engleză elementară dialog vocabular pronunție gramatică exerciții limba engleză teste gramatică vocabular examen CAE CPE limba engleză nivel începător traducere specializată terminologie analiza traducerii module lingvistică analiza textului concluzii limba germană pregătire examen teste certificat B2 (nivel avansat ) Limbi speciale : analiză lingvistică şi cercetare pedagogică interpretare consecutivă limba japoneză expresii janoneze esenţiale nivel intermediar-avansat exerciţii limba germană părţi de vorbire texte ştiinţifice Master 1 - Teoria comunicării și tehnica interpretării dicţionar tehnică verb adjective metalurgie chimie materiale mecanică limba italiană nivel A1-A2 exerciții Culegere de studii despre traducere Anul 1 - Statutul şi deontologia profesiei limba engleză gramatică limbă germană învăţare muzică cântec didactică Transcarpatica anuar germanic România 2003 eseuri studii literare abordare tematică abordare spațială interpretare traducere comunicare limba franceză dicționar explicativ patrimoniu limba engleză începători teste limba engleză activități scriere limba engleză exerciții gramatică comunicare modalități de predare limba engleză lingvistică morfologie fonologie lista semnelor limba germană nivel intermediar text abilitate scriere dialog imagine argumentare gramantică exerciţii limbă germană începător nivel de bază terminologie economie manual profesor încredinţare asigurare credite studenţeşti imobiliare voiaje călătorii bază materială contracte vânzare-cumpărare semiotică Examene de admitere limbă germană probleme de traducere Anul 2 - Test competențe lingvistice texte tehnice ştiinţifice predare limbi străine limba franceză drept administraţie publică Anul 3 - Limba română contemporană limba engleză verbe modale diateza Anul 1 - Metodologia cercetării științifice limba germană nivel mediu caiet lucru test pregătire examen elemente de vocabular limba engleză conversație analiză tehnici predare limba română nivel A1-A2 texte suport limbă sinonime evenimente sociale viaţă personalităţi artă culinară stil viaţă Scriere tehnică pentru neiniţiaţi documentaţii tehnice Anul 1 - Traducere specializată juridică învăţarea limbii germane manualul profesorului soluții la sarcinile de testare din caietul de lucru limba germană mediu şi natura tip comunicaţie scop misiune termeni comunicare interculturală comunicare virtuală comunicare interpersonală grup public tehnici comunicare profesională comunicare în afaceri scriere dizertație articole științifice tehnici traducere limba engleză sistem bancar terminologie lingvistică pronunție engleză americană exerciții germană lectii exerciții limbă română limba literară lucrări limbă actuală utilizare lexic neologisme argou cultisme semantică gramatică limba engleză vocabular turism conversație gramatică exerciții limba engleză nivel avansat gramatică vocabular limba engleză conversații caiet exerciții limba engleză limbaj de specialitate aeronautică vocabular exerciții lexicale limba germană vocabular text exerciții gramatică model lingvistic franceza de la dialect la standard simboluri fonetice lingvistică delimitarea limbii latine şi limbii franceze Traducerile aeronautice limbă germană termeni economici cuvinte englezeşti din elemente latineşti şi greceşti prefixe sufixe numeral adjectiv Wolf Biermann Germania note autobiografice Anul 2 - Structuri lexicologice și terminologie specializată în drept cultură literatură traducere introducere în tehnica traducerii limba germană nivel C1 avansat curs scriere vorbire vocabular gramatică limba română gramatică etimologie populară sens semnificaţie evoluţie semantică cuvânt sens multiplu ortografie semn reguli ortografice stil locuţiune expresie grup nominal verbal categoriie gramaticală gen personal număr persoană caz exprimare circumstanţial loc modal condiţie cauză concesive finalitate Master 2 - Traducere literară B/C cuvinte dialecte româneşti termeni de cultură unităţi lexicale limba germană învățare gramatică colecție texte răspunsuri abordare comunicativă limba germană examen nivel intermediar teste limba engleză profesor note examinare Cambridge exerciții teste observații Anul 1 - Traducere specializată economică limbă germană traducere literală cerere scrisă model limbă germană comunicare limbaj specialitate economie comerț concept producție inovatoare management strategie conversație limba engleză lexicologie exerciții limba engleză vocabular expresii limba engleză tipuri scriere stil narativ descriptiv argumenativ gramatică exerciții limba germană termen tehnic text descriptiv dialog conversație pronunție vocabular gramatică exerciții limbă germană învăţare limbaj specialitate limba germană manual începători citire texte ascultare gramatică predare notiţe prezentate în tipologia limbii germane elucidare terminologică principii de clasificare limbă germană jocuri cuvinte activități scriere stimulente lingvistice Anul 3 - Traducere specializată servicii publice limba rusă exerciții texte terminologie tehnică materiale de construcții limba engleză teste gramatică cu răspunsuri limba germană nivel B1 învăţarea limbii conversație exerciții limba engleză nivel A2 vocabular gramatică scriere lectură exerciții Anul 3 - Etică și integritate academică limba engleză texte analitice comentariu stilistic exerciții lexicale exerciții gramatică lingvistică structurală structuralism psiholingvistică Anul 1 - Interpretare simultană pentru relații internaționale limba germană A2 învăţare comunicare gramatică vocabular exerciţii engleza americană conversație limba română lexic cuvinte origine circulație metafore sintagme expresii idiomatice dicționar sinonime antonime limba engleză limba engleză elementară exerciții Dicţionar terminologie universitară german-spaniol spaniol-german drept universitar studii instituții învățământ superior limba română pronunție grafie punctuație morfologie sintaxă lexic semantică stilistică predare învăţare lucru Admitere liceu limba germană caleidoscop afaceri text specialitate presa cotidiană sintaxă grup verbal părţi gramaticale subiect enunţ predicativ cazuri lexicon reprezentare sintactică Înţelegerea morfologiei lexicon comunicare traducere lingvistică conferință limba engleză abordare didactică scriere tehnici compunere structură eseu editare sintaxă limbă germană manual începători text exerciţii limbă germană vocabular turism industria hotelieră conversație texte exerciții cultură civilizaţie limba engleză limba română fonetică ortografie punctuaţie lexicologie relaţii semantice frazeologie stilistică morfosintaxă limba engleză sintaxă gramatica generativă reguli constituienți relații structurale Marea Britanie cultură politică civilizație comunități lingvistice minoritare Țara Galilor Scoția Irlanda influenţă franceză limba engleză examen Cambridge CAE fonologie gramatică scriere lectură teste limba germană nivel intermediar B1 caiet exerciții gramatică Anul 1 - Traducere specializată servicii publice Anul 1 - Limba engleză studii traductologice traducere literară teorie interpretare diplomatică lingvistica textului metodologia de pregatire a interpreților limbilor ,,exotice,, interpretarea juridică semn semnificaţie discurs text caracterul literar al Jurnalelor lui John Fowles limba engleză nivel avansat abilități citire sociolingvistică limba japoneză manual clasa a III a echivalenţă publicitate spaţiul german românesc lucrare licență limba germană revistă filme BBC curs engleză traducere interpretare simultană discursuri lingvistică limbă germană învăţare limba engleză nivel intermediar și avansat comunicare limba engleză profesor examen Cambridge FCE note kei exerciții activități interpretare consecutivă interpreți începători lucrare licență produs cosmetic limba engleza gramatică limba engleză lingvistică comparată limba engleză manual traducerea exerciţiului limba germană nivel elementar limba germană nivel intermediar dialog profesional vocabular afaceri texte descriere compania Allweiler producție angajați locație exerciții hidrotehnică drumuri geologie electricitate industria lemnului instalaţii tehnico-sanitare Curs de literatură franceză : secolul al XVII-lea limba engleză abordare didactică vocabular activități discuții scriere cultură literatură traducere prezentare în limba engleză scopul prezentării structură tehnici de bază instrumente vizuale locuinţe limba engleză gramatică verb exerciții comunicare profesional mesaj informaţie lingvistică abordare studiu traducere cultură limba engleză elementară teste limba germană comunicare gramatică limba germană texte lectură descriere fotografie exerciții limba engleză abilități scriere scrisori afacere articole discurs raport dramă perioada medievală renaşterea romanul limbă spaniolă geodezie cartografie topografie limbă germană exerciţii traducere interpretare consecutivă și simultană practica interpretării terminologie de specialitate comunicare semantică OSCE lingvistică pragmatică teorie interpretare expresii lingvistice interacțiuni conversaționale sintaxă limba franceză ştiinţifică discurs limba germană lexicon lingvistică limba germană intermediar limba română dicționar elemente de bază ascultare şi citire pentru înţelegerea şi învăţarea limbii germane predarea limbii engleze interacțiuni în sala de curs metodologie limba germană caiet exerciții A1 limba română gramatică academică fonetică generală articulație acustică fonologie transcriere fonetică fonetica engleză simpozion limba şi literatură engleză / americană predare tendințe moderne limbă germană gimnaziu manual profesor exerciţii teste transcrieri culegere Povestea limbii engleze engleza veche limba galeză influențe limba engleză afaceri terminologie marketing presă televiziune text exerciții limba română compendiu ortografie lexicologie morfologie sintaxă stilistică Arta traducerii traducere literară traducerea poeziei medievale construirea unei traduceri limba japoneză manual de kanji clasa a II-a semestrul 1 Anul 2 - Teoria comunicării și tehnica interpretării limba latină limba română dicţionar limba japoneză manual clasa a I a elemente de gramatică lingvistică expresii vocabular exerciţii conversaţie interpretare limbă germană străină an 1 studiu material testare terminologie ştiinţifico-tehnică juridică medicală economică exerciţii gramatică sistematică verbe complexe în limba germană limbă germană afaceri comunicare vocabular exerciții lexic gramatică Metode de traducere a audiovizualului şi subtitrarea documentarelor studiu de caz reguli de ortografie îndrumător cu explicaţii exerciţii şi listă de cuvinte limbă germană terminologie economie învățarea și predarea unei limbi străine discuții programă sarcinile cursantului sarcinile profesorului limba engleză nivel intermediar curs student limba engleză vocabular medicină MATIS limba japoneză manual metodică predare limba engleză Examen Cambridge FCE abilități lingvistice exerciții limba engleză nivel avansat text agenții de presă internaționale tehnologie turism mediu sport gramatică exerciții limba engleză comunicare limba română dialog gramatica de bază a limbii române teste texte jurnalistice limba germană pronunție note profesor lucru exerciții de vorbire publicitate culturală publicitate internațională consumator român made in Germany canale de comunicare mesaj audio vizual studiu lingvistic reclamă limba germană pentru învățământul primar exerciții jocuri ilustrații statutul și functiile auxiliarelor sau verbelor auxiliare configurații auxiliare în limba română modale engleze sintaxa și semantica modalelor românești Anul 3 - Traducere specializată tehnică limba engleză vocabular formarea cuvintelor, construirea frazelor gramatică cuvinte partenere fraze verbale exerciții limba română metaforă structuri metaforice enunțuri metaforice substantivale verbale adjectivale limba germană ca limbă străină limba germana ca limbă străină nivel de bază curs tineri adulți pronunție vocabular gramatică dicționar sinonime antonime Master 2 - Traducere specializată servicii publice Scriere tehnică principii strategii organizare colaborare etică proiectare document planificare site web corespondență e-mail raport comunicare carieră prezentare orală gramatică punctuație Master 2 - Studii culturale francofone limba engleză elementară caiet exerciții limba engleză nivel mediu secvențe din programe BBC TV abilități înțelegere fluență orală limba engleză simulare discuții teme internaționale abilități comunicare limbaj standard observații energie dezastre proiect baraj Giva șomaj noi tehnologi limba engleză discuții dezbateri proiecte astronomie istorie educație medicină limba spaniolă morfologie comunicare exerciţii fluviul Rin curs oraş comună sat regiune poduri personalitate artă cultură ştiinţă Cântecul Nibelungilor Renaştere Umanism reformă catolică evanghelistă sacrament Marele Război Ţărănesc German Al II-lea Război Mondial industria de automobile Hotel Andon limba engleză termeni academici secretare abilități comunicare scriere gramatică limbă germană texte exerciţii limba engleză nivel pre-intermediar lingvistică limbaj interpretare consecutivă vocabular de specialitate discurs argumentativ transcrierea discursurilor analiza interpretării traducere literară engleza academică scrierea unui eseu vocabular punctuație dialog gramatică dicţionar explicativ limba germană limbă germană gramatică predare concepte probleme exemple cercetare exerciții gramatică de predare crearea şi efectuarea comentarillor comentarii pozitive generale limba engleză exerciții gramatică vocabular scriere comunicare Limbă Journalul Societăţii Lingvistice din America lingvistică argumentare analiza discursului japonez tendințe curente în lingvistică psihanaliză aspect homeric sintaxa Mojave sintaxa Yavapai fonologie engleza veche limba germană hotel caiet exerciţii învăţarea limbii gramatică limba japoneză metode predare limba germană comunicare afaceri manual exerciţii polisemia literelor omonimia literelor ortografie apostrof gramatică limbă germană învăţare limbaj specialitate economie profiluri profesionale profiluri companie târg strategie conversație tes limba germană învăţarea limbii afaceri comunicare partener grup probleme lingvistice culturale mijloace metalingvistice subiecte comune limba germană învăţarea limbii teste abilităţile verbale limbă străină limba germană înţelegere limba engleză gramatică formă structură intonație simboluri fonetice limba engleză afaceri comunicare vocabular scriere Anul 2 - Traducere specializată juridică limba engleză în afaceri vocabular abrevieri cuvinte partenere gramatică articole limba germană comunicare text exerciţii gramatică limba engleză vocabular englez-român român-englez semne specifice asemănări cu alte limbi diferențiere semantică dialect limba engleză exerciţii Master 2 - Interpretare simultană pentru relații internaționale limba engleză exerciții limba engleză exerciții de gramatică teste Master 1 - Limba română contemporană Master 2 - Traducere specializată economică noţiuni de lingvistică dicţionar enciclopedic francez limba germană nivel A2 conversație gramatică exerciții dicționar englez-român cu abrevieri domeniu tehnică militar știință social politic limba engleză exerciții activități examen FCE limba italiană dialog texte literare presă exerciții morfologie sintaxă originea limbii istoria scrieri sensul cuvintelor lexic structură gramaticală limbă germană gimnaziu nivel intermediar manual text fonetică gramatică exerciţii limba germană gimnaziu certificat teste exerciţii limba germană verbe slabe dicţionar poliglot energetică echipamente electrice tensiune înaltă Master 2 - Competențe de comunicare anglicisme în limba română contemporană și alte limbi europene obiective metodologie tipuri interferențe lexicale engleze în româna jurnalistică dicționar limba germană informații ortografie originea cuvintelor gramatică stil cuvinte cheie expresii idiomatice sfaturi utilizare corectă a cuvintelor Ghid practic de gramatică engleză exerciții Legea lui Menzerath-Altmann lingvistica cantitativă construcții lingvistice convenții terminologice semantică strategii în text literatură comparată interlexicologie intermofologie multilingvism curs limba spaniolă comunicare texte cultură intercultură limba spaniolă limba engleză semnificaţia cuvintelor teste limba engleză nivel intermediar abilități comunicare exerciții culegere de studii despre interpretare limba germană gramatică verbe timp mod aspect modul de alcătuire a expresiilor cu verbe germane complexe limba germană învăţarea limbii germane manual limba germană nivel intermediar manual profesor metodă didactică exerciţii semantică logică lingvistică frază limba engleză gramatică limba română dicționar neologisme limba engleză nivel avansat gramatică vocabular abilități citire limba franceză exerciţii vocabular teste limba română gramatică sintaxa propoziției sintaxa frazei texte analiză limba română pentru străini texte tehnice construcții exerciții gramatică sensuri lexicale propoziţia fraza relaţii de subordonare coordonare valenţele substantivului părţi de vorbire sinonime omonime psiholingvistică predarea şi învăţarea limbii teorie metode rezultate Interpretare în vederea traducerii experienţe şi concepte traduceri simultane învăţarea interpretării limba engleză exerciții dialog predarea limbilor străine lingvistică traduceri literare limba și literatura în context limba engleză învățarea limbilor străine prin programe software limbă germană exerciţii test DaF modele dicţionar enciclopedic contextualizarea limba engleză oră de limbă străină curs profesor predarea limbilor străine orientare comunicativă limba germană expresii idiomatice formarea propoziţiilor lexicologie limba japoneză manual începători exerciții limba engleză nivel intermediar teste limba engleză terminologie limbă gramatică traducere lexicală dicţionar poliglot mecanisme maşini engleza veche în perioada anglo-normandă limba medio-engleză secolele XIV-XVI limba engleză corespondență exerciții răspunsuri limba engleză traducere etica traducerii lingvistică germană gramatică fonologie vocabular comunicare mediu afacere tehnologie informaţie structură companie călătorie afacere management limba germană vocabular corespondență comercială structură formă poșta electronică cereri oferte comenzi limba engleză tehnici scriere scrisori invitații rapoarte biografii limba germană citire gramatică semantică lexicologie lingvistică viitor pentru Belarus limba engleză studiu organizarea studiului luarea notițe participare seminarii examinare program poetică limba română vocabular tehnic construcţii civile industriale agricole maşini energie topografie geodezie hidrotehnică infrastructură instalaţii utilaje industriale tehnologia informaţiei rezistenţa materialelor căi ferate drumuri poduri gramatică fonetica fonologie lexicologie ortoepie ortografie punctuaţie derivare sistematizare semantică vocabular engleza practică referințe terminologie gramatică vocabular fonetică greșeli comune scriere limba japoneză sondaje NHK limba franceză traducere interpretare practicile traducerii traducere automatică limba română limbă străină drept economie marketing finanţe piaţa muncii limba engleză comunicare scriere afaceri comunicare interpersonală chestionar vocabular texte limba germană sărbători vacanţe timp liber Master 1 - Traducere literară B/C limba engleză exerciţii gramatică limba engleză articole exerciții glosar geografie istorie biologie produs farmaceutic limba engleză culegere texte tehnice vocabular construcții materiale de construcții limba engleză nivel intermediar curs Anul 3 - Traducere literară B/C propoziţii subordonate limba engleză vocabular conversație hotel poștă telecomunicații tranzacții corespondență limba engleză vocabular gramatică text exerciții engleza academică scrierea unui eseu punctuație vorbire vocabular dialog limba japoneză începători lecții 13 - 23 CD-ROM limba germană nivel B2 caiet exerciții gramatică vocabular limba engleză dialog pronunție gramatică limba engleză elementară text exerciții gramatică traducere limba spaniolă vocabular gramatică contabilitate creanţe buget rentabilitate capital tranzacţie costuri economie investiţii contracte comerţ limba engleză abilități scriere eseuri rapoarte scrisori afaceri discurs vocabular învățământ gimnaziu liceu învățământ superior teste căderea zidului limba rusă texte vocabular de specialitate hidrotehnică proiecte engleză comparată lingvistică comparată Anul 3 - Interpretare simultană pentru relații internaționale limba germană proiect didactic învățare ilustrație descriere anunț publicitar limba germană terminologie economie limba germană manual pentru învățământul primar manualul profesorului jocuri exerciții ilustrații limba engleză nivel avansat texte exerciții vocabular examinare CAE Germania înainte 1945 Anul 2 - Metodologia cercetării științifice limba germană dezbatere vocabular traducere specializată terminologie analiza traducerii module lingvistică analiza textului limba engleză vocabular vorbire scriere gramatică teste limba germană gimnaziu certificat caiet exerciţii limba engleză elementară curs Cambridge gramatică conversație pronunție limba engleză curs de formare a elevilor limba germană prepoziţia declinarea adjectivelor participiu limba engleză discurs abordare retorică discursul EST probleme lexicale în discurs paragraf EST tehnici retorice funcții retorice relații retorico-gramaticale predare procese retorice Anul 3 - Competențe de comunicare limba română verbe psihologice verbe intensive metafora metonimia limba germană pentru învățământul primar caiet exerciții limba engleză texte eseu scriere gramatică limba engleză studiu competențe Cambridge limba engleză teste examen Cambridge FCE aptitudini ascultare vorbire Limba germană uzuală pentru adulţi Manual de lucru limba română semivocale notaţie fonetică alternanţe vocalice morfolgia substantivului categorii gramaticale limba germană limbă străină material curs elevi comunicare tehnică ghid referințe modele organizatorice resurse predare învățare creare linkuri web redactare corespondență grafice raport prezentare orală obiective carieră creare website limba engleză elementară curs profesor prezentare activități Anul 1 - Competențe de comunicare limba rusă culegere texte tehnice construcții vocabular tehnic gramatică exerciții limba engleză nivel avansat teste limba română literară cronicari evoluţia limbii române simultan limba japoneză gramatică construcții verbale construcții comparative construcții atributive diateză limba engleză gramatică texte limba engleză dicționar onomatopee cuvinte obscure arhaisme construcții tautologice limba germană nivel B2 manual profesor metodă didactică gramatică vocabular test Lingvistica textului şi gramatica textului limba engleză morfologie sintaxă exerciții Dicţionar german limbă şi structură utilizarea limbii engleze Master 2 - Traducere specializată tehnică limba italiană fonetică morfologie limba engleză citire vocabular exerciții test TOEFL limba germană limbă străină manual profesor metode didactice test exerciţii limba engleză nivel intermediar conversație formarea cuvintelor englezeşti conceptul basic gramatica limbii engleze limba engleză scriere vorbire pronunţie vocabular limba germană nivel B1 manual profesor limbă germană fonetică fonologie limba română fonetică fonologie ortografie punctuație lexicologie lexicografie sintaxă limbaj științific și tehnic glosar termeni limba italiană cuvinte uzuale gramatică exerciții limba engleză management interviuri publicații exerciții teste limba engleză gramatică scriere lectură vocabular lingvistică limbaj metodologia lingvisticii limba germană nivel intermediar B1 îndrumător pentru profesor limba engleză în afaceri dialog exerciții comunicații turism mass-media finanțe sintaxă teorie glosar structură gramatică limba engleză chestionar semantică teorie structură lexicală sintaxă lingvistica semnaticii traducere managament risc analiză SWOT concepție factori instrumente limba franceză expresii dicţionar limba franceză examen test sinonimie traducere limba engleză glosar expresii verbale fraze utilizate în afaceri prezentări negocieri rapoarte limba germană manual profesor predare gramatică exerciţii limbă germană afaceri limba engleză tehnică mecanică texte vocabular comunicare interculturală Vocabularul limbii engleze dicţionar explicativ structurat în funcţie de rădăcina cuvintelor dicționar german-român limba japoneză începători manual limba germană nivel începător termeni economie pronunție dicționar german-român limba germană gramatică limba engleză texte exerciții vocabular lucrări științifice tehnică biografii geografie arhitectură istorie artă cultură și civilizație britanică limbă germană gramatică limba engleză vocabular modalități de învățare a vocabularului elementele vocabularului activități exerciții construirea cuvintelor limba engleză nivel mediu gramatică vocabular exerciții limbă germană gimnaziu nivel intermediar manual profesor exerciţii test limba germană învăţarea limbii manual pentru tineri caiet exerciții limba română ca limbă străină nivel B2 manual vocabular texte gramatică exerciţii comunicare Anul 1 - Structuri lexicologice și terminologie specializată în drept limba spaniolă dicționar explicativ limba germană nivel intermediar B2 învățarea limbii germane exerciții gramatică ordinea cuvintelor în propoziție negația gramatică morfologie adjective pronume numerale adverbe verbe prepoziţii limba germană ortografie punctuaţie Anul 3 - Traducere specializată economică limba română limbă străină educaţie comunicare cultură românească documentare limba engleză nivel începător exerciții gramatică vocabular lectură scriere Anul 2 - Statutul şi deontologia profesiei limba germană învăţarea limbii suport didactic lucru în clasă gramatică fonetică comunicare tehnică abordare juridică etică organizarea informației comunicare interculturală editare documente tehnice scrisori afacere memorii e-mail rapoarte instrucțiuni editare prezentare orală proiectare site-web limba engleză nivel mediu/avansat exerciții prepoziții Master 2 - Etică și integritate academică limba engleză afaceri vocabular comunicare scriere marketing export import distribuție producție întâlniri vocabular dicţionar lexical limba engleză începători gramatică exerciții conversație vocabular limba engleză gramatică exerciții limba engleză nivel începător abordare didactică limba engleză nivel A2 teste vocabular gramatică scriere lectură traduceri texte limba engleză vocabular gramatică dialog scriere vorbire limba germană învăţare limbă germană nivel intermediar text test soluții limba germană nivel B2 manual profesor liceu genetica lingvisticii germane cercetare lingvistică Master 1 - Structuri lexicologice și terminologie specializată în drept limba germană școala şi adolescenţa limba engleză pronunție limba engleză lexicologie structură clasificare vocabular semantică sinonime antonime homonime limbă germană nivel avansat texte exerciţii științe umaniste limba engleză vocabuar gramatică comunicare limba engleză teste IELTS limba japoneză sistem scriere silabar Kana Hiragana Katakana reguli generale de citire istoric metoda SKIP transcriere text inginerie auto dicționar explicativ francez-englez german-englez influenţă spaniolă ghid studii post-universitare în Marea Britanie 1992-1993 probleme economice articole presă americană și britanică poluare sănătate finanțe afaceri limba germană teste exemple Analiza discursului verbul substantivul pronumele adjectivul determinantul numeralul adverbul învățarea limbii engleze ca limbă a doua ESL abilități scriere abordare didactică planificarea cursurilor limba engleză dicționar terminologie gramaticală personalităţi şcoli instituţii competenţe comunicare orală scrisă prin imagini şi sunet interpersonală instutuţională limba germană gramatică anuar limba germană învățarea unei limbi străine cu ajutorul mass-media gramatică limbă germană metodă predare limba germană pregătire test DaF limba engleză elementară conversație limba engleză teste comunicare traducere comunicare lingvistică discurs conferință internațională Anul 3 - Structuri lexicologice și terminologie specializată în drept limba germană lecții gimnaziu caiet lucru limba spaniolă vocabular gramatică dicționar spaniol-englez englez-spaniol limba engleză categorii gramaticale categorii inflecționale descriere structurală categorii de determinare modele generative corecția rolul corecției problemele corectorului comportamentul profesorului și al elevului limba engleză sistemul bancar finanțe internațional texte exerciții Master 2 - Metodologia cercetării științifice limba engleză interviuri ascultare dicționar cuvinte încrucișate sinonime antonime limba japoneză exerciţii matematică pentru clasele I-II limba spaniolă contemporană sintaxă limba engleză dicționar explicativ limba engleză afaceri glosar comunicare limba engleză curs intermediar vocabular afaceri exerciții limba germană gramatică exerciţii limba engleză studiu eficiența lecturii luarea notițelor scrierea unui eseu examinare limbă germană manual exerciţii teste limba germană caricatură descriere limba japoneză învățare hiragana cântece discursul instituţional comunicarea nonverbală în reclame stilul şi structura e-mail-urilor limba engleză prepoziții utilizare spațială și temporală a prepozițiilor analiză semantică stractificată limba italiană nivel începător text fonetică gramatică noțiuni lexicale pace limba germană terminologie hotelier gastronomie comentarii profesor texte exerciții dialog interpretare conferințe stintagama nominală substantiv articol adjectiv pronume verb sintaxa ser estar adverb prepoziţie conjuncţie dialog afirmaţie negaţie interogaţie exclamaţie imperativ limba engleză ca limbă străină predare abilități comunicare discuții în clasă scopul discuției organizare limba germană învăţarea limbii exerciţii limba germană lingvistică text concept structură analiză funcții de bază tipuri de texte tematică gramatică limba franceză morfologie sintaxă limba engleză profesor curs formare examen TEFL tehnici predare Anul 1 - Limbi moderne limba japoneză manual de kanji clasa II avansaţi imperativele vocabularului vocabular tehnic ştiinţific lingvistic limbă gândire schița portret și bibliografia scriitorilor și traducătorilor de limba germană conferințe recenzii fonetică dialecte lingvistică serii de prelegerii structuralism american structuralism european limba germană nivel A1 manua text lexerciții limba italiană nivel mediu exerciții limba japoneză nivel începător/mediu vocabular expresii ilustrații exerciții culegere limba engleză teste studenţi lingvistică competenţă vocabular lexic dicţionar propoziţia în limba engleză scrisă limba engleză abilități scriere funcțională abilități comunicare adoptarea unui anumit subiect exerciții limba engleză semantică vocabular lexic limba engleză lingvistică vocabular exprimare corectă formarea frazelor verbe tranzitive intranzitive vocabularul limbii engleze formarea cuvintelor semnificație utilizare conexiuni expresii verbale gramatică limba română dicționar explicativ limba engleză cartea profesorului vocabular scriere examinare CAE Anul 2 - Traducere specializată tehnico-științifică Master 2 - Teoria comunicării și tehnica interpretării conferințe limba engleză ESP limbaj specializat sociolingvistică competențe comunicare analiza discursului limba germană avansați hotel restaurant turism conversaţie vocabular specific formule politeţe caiet lucru Anul 3 - Studii culturale francofone limba japoneză flash carduri numere limba engleză texte activități comunicare scriere gramatică vocabular exerciții limbă spaniolă exerciţii tip grilă cultură civilizaţie limba engleză în afaceri structura unei companii descrierea jobului marketing finanțe transport asigurare exerciții concept politică lingvistică predare limbă străină germană înţelegere multilingvism educaţie teorie limba engleză elementară conversație abordare didactică limba japoneză manual și casete audio exerciții ascultare limba engleză tehnici predare limba engleză traducere stiinţifică / tehnică germana ca limbă străină pentru nivel mediu limbă germană predare tineri şcoală comunitate mass-media text exerciții limba germană manual profesor orientare carieră integrare aspecte dezvoltare didactică exerciții limba latină morfologie sintaxă germana ca limbă străină pentru nivel mediu caiet exerciții limba engleză afaceri teste limba engleză afaceri text vocabular discuții limba germană dicționar ortografie reguli exerciţii gramatică vocabular sintaxă Anul 2 - Limbi moderne lingvistică terminologie arhitectură limbă germană învăţare limbă străină limba germană poezii limba engleză afaceri caiet exerciții protocol comunicare prezentare cultură turism performanțe negociere limba engleză exerciții gramatică teste limba engleză examen Cambridge cultura germană limba germană metodologie învăţarea limbii literatură germană gramatică lingvistică exerciţii vocabular limba engleză învăţarea limbii engleze limba engleză teste citire Cambridge limba engleză teste nivel elementar limba japoneză limbă secundară educație metode didactice activități interactive limba engleză teste limba română limba germană tandem învățarea limbii germane nivel intermediar C1 resursă electronică capitol1-7 limba engleză fonetică morfologie sintaxă pronunțarea vocalelor și a consoanelor comunicare adaptare traducere liberă traducere literară retorica ca proces teoriile grecești ale retoricii strategia pavloviană freudiană rogeriană editare premisele și strategiile scriitorului și cititorului lingvistică limba engleză conversatie gramatică exerciții limba română gramatică unitățile limbii clase de cuvinte legende urbane lingvistice definiție mituri ale cuvintelor povești populare originea cuvintelor frazelor dicționar japonez-englez CD-ROM învăţare limba germană manual Master 1 - Normă și abatere în LRC Analiză lingvistică a textului învățarea limbii germane limba română limbă străină exerciţii limba engleză activități ascultare înțelegere discurs interviu compunere exerciţiu tematic limba engleză afaceri dialog text vocabular prezentare întâlnire interviu negociere limba germană lucrări de conferință 7-9 aprilie 1995 studiu regional româno-german limba germană nivel intermediar studiu individual text dicționar verbe exerciții listă verbe puternice fără extensie explicații soluții traducere text specializat limba engleză teste examinare Cambridge engleza contemporană fonetică fonologie ortografie punctuaţie limba germană ortografie reguli exemple limba engleză pentru avansați exerciții limba germană semantică limbaj cotidian limba engleză erori gramaticale limba engleză vocabular dialog scriere gramatică limba japoneză elementară exerciții limba germană ortografie reguli limba engleză nivel intermediar abordări didactice activități practice traducere literară traducerea scrierii teorie practica traducerii literare limba spaniolă teste benzi desenate literatură juvenilă limba germană ortografie Studii metaforice auto limba germană nivel B1 caiet exerciții limbî germană exerciţii terminologie limba germană nivel A1 caiet exerciţii limba germană limbă străină nivel mediu curs 50 de proiecte de învățare o limbă străină Lb.română limba germană limbă străină introducere studiu fonetică gramatică vocabular limbaj tehnic regionale literatură cursantul profesor metode didactice limba japoneză sistem gramatical elemente de sintaxă structuri cu substantiv structuri cu adjectiv structuri verbale Anul 3 - Terminologie franceza limba engleză informatică software baze de date teste competențe lingvistice texte tehnice engleză scriere propoziţii analiză sugestii strategii istoria cuvântului limba engleză ca limbă străină nivel începător/intermediar perfecționarea scrierii text gramatică vocabular exerciții limba română sintaxă semantică morfologie părți de vorbire propoziții limba germană B1 manual exerciții gramatică limba italiană nivel A1-A2 curs limba germană nivel A1 curs caiet text vocabular pronunție exerciţii gramatică limba engleză înţelegerea enunţurilor utilizare corectă standarde în comunicare pragmatică lingvistică literatură limba franceză contemporană presupoziţie gramatică Culegere gimnaziu-lb.română limba engleză avansați vocabular gramatică scriere pronunție limba engleză pentru profesori aspecte organizatorice de predare limba engleză dialog întâlniri comunicare tehnică bazele comunicării bariere în comunicare tehnologia în comunicare prezentare interviu discuții în grup editare documente tehnice scrisori afacere memorii e-mail rapoarte dizertații articole științifice manuale limbă germană manual profesor exerciţii limbă germană exerciţii învăţare limba engleză teste examen Cambridge FCE limbă germană gramatică verb substantiv adjectiv numeral articol pronume prepoziţie conjuncţie adverb particule modale propoziţia compunerea morfologie Lb.română, lexicologie limba engleză afaceri manualul profesorului referințe exerciții text limba franceză, limbaj de specialitate, discurs, comunicare, obiectiv universitar, particularități lingvistice, tematică lingvistică limba engleză exerciții lexicologie limba spaniolă sintaxă modele analiză grupuri sintactice traducere managament risc analiză SWOT limba engleză lingvistică gramatică afaceri limba engleză limbă străină curriculum programe de predare a limbilor străine proiectare dezvoltare implementare limba japoneză exerciții hiragana limba română evoluție stil fonetică vocabular ortografie punctuație morfologie sintaxă limba engleză elementară conversație vocabular limbaj terminologie dicţionar sufixe prefixe afixe lexicologie calcule informatică cultură japoneză limba engleză teste Cambridge FCE fosta DDR Certificat Goethe B2 (nivel avansat) limba engleză nivel avansat exerciții vocabular conversație limba engleză nivel superior-intermediar caiet exerciții limba engleză vocabular activități citire scriere gramatică limba engleză vocabular întrebări răspunsuri exerciţii examen CAE limba engleză comunicare exerciții exerciții limba engleză nivel avansat texte dialog vocabular gramatică limba germană limbă străină didactică limbaj științific standard reguli terminologie limba engleză morfologie sintaxă limba germană dicționar sinonime limba japoneză nivel intermediar învățare cu ajutorul știrilor limbă germană terminologie economie import export bancă telecomunicații transport industrie limba germană interpretare gramatică lecții limba germană computer teoria traducerii traducere literară pe domenii specializate limba engleză nivel intermediar activități comunicare vocabular elemente de istorie dialectologie limba română limbi balcanice originile limbii române limba germană 2A exerciţii gramatică vocabular gramatică limba engleză limba engleză, traducere limba engleză caiet exerciții vocabular gramatică limba japoneză mnual clasa a I a limba spaniolă exerciţii comunicare documente oficiale caiet limba engleză intensivă teste Cambridge/Oxford limba engleză morfologie domeniul și statutul morfologiei formarea cuvintelor abordare structurală cuvinte și morfeme afixarea gramatică limba japoneză nivel începător caiet exerciții vol. II gramatică limba germană limba română limba germană fonetică sunete norme scriere tipuri de transcriere IPA fonologie fonetologie consonantismul german vocalismul german dicționar german explicativ limba franceză aspecte teoretice semantică discurs comunicare limba engleză nivel avansat exerciții Master 2 - Traducere specializată tehnico-științifică Master 1 - Statutul şi deontologia profesiei limba franceză gramatică structurală verb limba japoneză manual profesor gramatică limba engleză nivel avansat citire texte activități comunicare scriere vocabular engleza americană dicționar expresii uzuale englez -român limba germană manual profesor text exerciţii simulări în şcoală simulări în colegiu simulări în educaţia continuă a cadrelor didactice limba engleză americană vocabular gramatică pronunție limba germană vocabular metodică didactică Anul 2 - Traducere specializată servicii publice semantica lui Montague sintaxa şi semantica a două limbaje simple operatori de timp şi mod
Vă rugăm să schimbaţi parola