Biblioteca UTCB

calculul structurilor

Subiect Tematic: calculul structurilor
Lucrări: 3 lucrari in 443 publicatii in 4 limbi
Subiecte
armătură ancoraj pretensionare efort unitar tirant grindă calculul forţei de precomprimare pierdere de tensiune stare limită rezistenţă forţă tăietoare fisură deformaţie compresiune proiectare calcul static neliniar capacităţi de rotire plastică deplasări relative de nivel modelarea neliniarităţii seisme mediu elastic calcul de ordinul I static determinate grinzi cu console arce structuri elastice grile TENSAR calul structuri model matematic Prandtl încercări statice pseudo-dinamice rosturi zidarie confinată încercări la compresiune deformaţii condiţii seismice evaluarea calitativă stare de degradare evaluare analitică prin calcul divizarea în elemente discrete încărcare structură clădiri rezistenţă zidărie structural construcţie perete consolidare structură stabilitatea structurilor deformabile propagarea cutremurelor structură teren de fundare construcţii cadre metalice structură în diafragme structuri tubulare beton precomprimat un singur mod de vibrație flambaj prion încovoiere torsiune încărcări echivalente solicitare la încovoiere forfecare solicitări axiale flambaj bară dreaptă grinzi program grpef proiectarea panelor cu bare tipuri şi exemple de pane şi căprior contravântuiri ansambluri de hale operaţii de montare şi control construcţii din oţel-bare structuri de rezistenţă determinarea eforturilor deplasări elastice reazeme, diagrame structuri static nedeterminate încărcări variaţii de temperatură metodă pas cu pas model structural cadre beton armat cod proiectare seismică redundanţă ductilitate cod P100-1/2006 calcul static neliniar dinamic modelare infrastructură structură de rezistenţă calcul încărcare modelare metoda eforturilor grinzi continue grinzi cu zăbrele arce static nedeterminate cadre cu noduri metoda cross beton armat consolidare beton confiat modelare element finit calcul încercări echivalente element prefabricat structură cadru comportare clădire seism planşeu mixt beton armat confecţie metalică vânt protecţe laterală zăpadă cadru portal traversă podină montant protecţie picior stare de tensiune grindă dreaptă încovoiere oblică deformații solicitări compuse rezistență concepte de proiectare criterii de regularitate calcul structural ductilitate calcul dinamic neliniar modelarea structurii greutăţii în construcţii lianţi mortare betoane matematici în construcţii elemente de lemn în construcţii calcul de zidărie calcul de beton armat diagrame de efort grinzi cu zăbrele linii de influenţă structuri în arce deformare elastică bare structură predimensionare perete stâlp forţă seismică zăpadă deplasare armare grindă cadru rotire plastică cauzele seismului efectele seismului proiectarea structurilor rezistente la cutremur proiecte geotehnice spectre de mișcare răspuns la cutremur proiecte teren de fundare plăci plane dreptunghiulare platbanda infinită plăci circulare construcţie subteran masiv rocă structură metalică schelet rigid eforturi dinamice vibraţii model de consolidare răspunsul la forfecare a pereţilor evaluarea încărcărilor model de calcul unde seismice propagrea undelor analiza statică dinamică plăci plane tensiuni deformaţii rigidităţi princiul lui Hamilton modelare calculul terase lemn fundaţie acoperiş moment încovoietor-forță axială statica sistemelor structurale noțiuni și concepte moment încovoietor domeniu elastic reacțiuni unghiuri reazeme dinamica structurilor vibraţii şocuri acţiuni seismice microcalculatoare alegerea unui microcalculator scrierea programului limbajul BASIC comenzi BASIC vibrații plăci circulare echilibru dinamic seism hidrodinamică stări de eforturi rosturi seismice tiranţi tencuiele armate tehnici de ramforsare infiltraţii dezumidificare reabilitare seismică clădiri pombalinos gaioleiros himis Casa baraccata Fachwerk inginerie seismică spectru seismic de răspuns inelastic deplasare inelastică cutremur de pământ normative forţe axiale tăietoare formula Dunkerley Southwell contravântuire rigidă elasctică flambaj prin încovoiere- răsucire concept de programare program EVANT meniu rugozitate turbulenţă răspuns dinamic igienă urbană strângerea și evacuarea deșeurilor urbane salubritate urbană hazard seismic accelerogramă metodă SIMQKE SYNTH modelare numerică analiză dinamică incrementală interacţiune sol structură metode generale specificul utilizării metodelor generale modelare stare de eforturi dimensionare calcul neliniar mecanism de cedare elemente structurale fisurare element înconvoiat efect "tension-stiffering" SLU înconvoiere proprietăţi materiale compresiune excentrică calcul stâlpi zvelţi stare limită elemente flexibile metoda elementului finit ecuaţii diferenţale fundații de mașini seismicitate risc seismic evaluare reţea seismică înregistrare accelerografică expertiză tehnică interacţiune seismică sistem structural solicitare ciclică a pământului forfecare amortizare criteriu DRUCKER-PRAGER criteriul VON MISES fundaţie structură etajată cadru nucleu perete perimetral parter stâlp consolă balans teren structuri metalice potenţial arhitectură concept proiectare colaborare interdisciplinară metal ptotoraţionslim expresionism futurism neoplasticism raţionalism fontă fier forjat analiza PUSH-OVER metoda lui Juravski metoda de evaluare cantitativă calculul push-over calculul dinamic neliniar soluţii de consolidare evaluarea clădirii prin calcul neliniar soluţii de consolidare curbă M-N pereţi BAR drift construcţii beton armat oţel-beton şuruburi armături grinzi factor de comportare ductilitate SREN 1998-1 proiectare seismică element limită armare grindă dinamica sisteme ventilare rețea metrou modele turbulențe energie cinetică incidente situați de urgență cutremur teorie impact ciocnire oţel pierdere energie durată impact model numeric statică zăpadă vânt grindă structură de cadre deformaţie elastică dinamică vibraţie sistem oscilant amortizare mişcare armonică metodă numerică structură multietajată castel de apă coş de fum turn antenă baraj pod vibraţii aleatoare probabilitate densitate spectrală de putere prezentarea structurii evaluarea încărcărilor verificarea deformaţiilor comportare generală beton armat încărcare triaxial crăpătură recomandare seismic structură beton armat metodă analiză spectrum capacitate (ATC-40 Procedură A) izolator elastomeric cauciuc amortizor modelare matematică stabilitate flambaj camăşuire dispozitiv Multi-strat cauciuc reciclat calcul neliniar matrici rigiditate traversări suspendate traversări hobanate, cabluri neliniaritate geometrică element finit simulări numerice analiza dinamică amortizare perioada de vibraţie analiza pe faze de construcţie analiza progresivă analiza regresivă structuri elastice calculul deplasărilor metoda eforturilor metoda deplasărilor elasto-plastic evaluarea structurii calcul static neliniar capacitatea de rotire plastică în elementele structurale fundaţie structuri de şarpante structuri prefabricate scări stâlpi-grinzi nivelul de asigurare a protecției antiseismice controlul clădiri existente clasificarea și caracterizarea clădirilo expertizarea clădirilor existente din România perioada în care au fost realizate reparare condiţii generale de proiectare calcul structural tipuri de armare seism modele structurale program ETABS deplasări elastice punctuale nod modelare SR EN 1993-1-8 modurile proprii de vibrație aspecte fundamentale în dinamica structurilor coordonate normale și inerțiale depresiunile proprii ale structurilor răspunsul dinamic al structurilor aplicații practice senzitivitatea valori și vectori proprii ale structurilor valori proprii aleatorii structuri discrete și continue metoda parametrilor inițiali cod CR 6-2006 cod P 100-1/2006 deplasare laterală impedanţă metoda Newton-Raphson metoda Overshooturilor grinzi continue în domeniul plastic metoda eforturilor matrice flexibilă grinzi zăbrele metoda deplasărilor calcul automat starea limită ultimă la încovoiere cu forță axială de compresiune program experimental de teste model de calibrare eroziune efect Bauschinger model numeric element finit EN1993-1-1 EN1993-1-3 static determinate grindă simplă cadre plane calculul deplasărilor metoda forțelor curba limită de interacțiune Legile de bază ale construcţiilor antiseismice metoda MPA (Modal Pushover Procedure) metoda N2 metoda excentricităţii echivalente solicitări dinamice calculul structurilor la acțiunea seismică cadre pentru construcții civile și industriale metoda elementului finit discretizare instabilitate numerică încărcare dinamică calcul elasto-plastic grinzi metalice stâlpi structuri cu cadre metalice cadre contravântuite elemente structurale ale construcțiilor calcule de rezistență statica construcțiilor capacitate portantă rezistenţa minimă beton precomprimat solicitări reţea de grinzi solicitări cerinţe structurale EC8 coduri de proiectare internaţionale forţe orizontale seismice calculul eforturilor structuri articulate plane analiză matriceală a structurilor vâscozitate elemente de calcul matriceal elasticitate plană teoria elasticităţii teoreme energetice matrice de rigiditate metoda eforturilor metoda deplasărilor beton armat plăci plane înconvoiate goluri tăiate ulterior consolidare materiale FRP NSMR-FRP model numeric clădiri cu structuri din zidărie ipoteze model Kelvin model Maxwell algoritm de optimizare condiţii de amplasament analiză dinamică neliniară studiu de fezabilitate analiză seismică structuri elastice materiale compozite sistem multifazic structură uşoară stabilitate forfecare anvelopa construcţiei element de închidere stratificat panou sandviş finisaj modern stabilitate rezistența stîlpilor rezistență poscriptică plăci plane grinzi solicitare seismică forfecare amortizare metode de calcul modelul Scott Veletsos Miler şi Constantino curbe de rezonanţă ale presiunii Proiectarea lucrărilor de zidărie cod proiectare seismică P100-2/2006 P100-1/2011 SREN 1998-1/2004 ACI 318 M-11 NZS 3101-2006 analiza pushover analiza time history metoda spectrului de capacitate metoda Newmark master 2 - reabilitarea structurilor hidro-edilitare bare contravântuire famblare grinzi dispativ stabilitate noduri cadre plan stâlpi de beton armat compresiune excentrică oblică tabele de calcul stări limită armare simetrică fasonarea armăturilor analiza interacţiunea cinematică model matematic parametru dinamic structură metalică beton armat model Wolf Steward Gazetas structuri prefabricate îmbinare armătură de oţel beton armat de înaltă rezistenţă zonă seismică structură în cadre teacă umplută cu mortar torsiune mecanica pământurilor activitate seismică cauze cutremur tip falii unde risc hazard fundaţie tip structură disipator studiu clădire locuit comportare structură încărcare forţă tăietoare încovoiere modelul Winkler calcul de eforturi calibrare programul MathCAD PyWall cutremur seismologie tsunami Marea Neagră resonanţa baze de date SM-ROM-GL solicitări ciclice bare compozite fără aderenţă protocol de testare stabilitatea miezului metalic evaluarea rigidităţii modelarea comportării modelare analiza pushover structură plană structură spaţială studiu numeric transformantă Fourier operator Laplace undă Rayleigh modelare încărcărcare undă şoc alcătuirea structurilor calcule structurale tensiune încărcări transversale moment încovoietor analiză numerică analiza structurilor analiza liniară proiectarea structurilor structura clădirilor dimensionarea structurilor fiabilitate structurală exemple numerice evaluarea riscului seismic modelare deplasare rotire efort energie disipată clădire etaj siesmicitate daune beton armat pierderi evaluare performanţă sisteme cu un singur grad de libertate construcţie metalică acţiunea vântului zăpadă încărcare axială tensiune admisibilă caracteristici geofizice seismice Iordania cutremur model matematic construcţii din beton construcţii metalice evaluarea capacităţii de disipare a energiei model fizic norme de proiectare calcul elastic analiza statică neliniară analiza dinamică neliniară modele de distribuţie matematica şi mecanica rezistenţa materialelor teoria elasticităţii statica construcţiilor plăci plane solicitare permanentă variabilă încărcare axial model montant traversă parapet ancoraj tirant vânt zăpadă modele de calcul statica torsiune şi forfecare distribuţia sarcinii integrarea forțelor dinamica pendul vibraţia liberă interacţiune teren structură pendul inversat modelare elastomer resort izolare piloţi manson analiză dinamică cadre diafragme clasificarea structurilor structuri mixte beton armat beton monolit structură lemn construcții stâlpi construcţii acoperişuri calcul şarpantă simplă pe căpriori predimensionare armare structură evaluarea încărcării seismice dimensionare stâlpi dimensionarea grindă intermediară construcții și părți ale construcțiilor după materialul folosit vibrații libere și forțate rigiditate relativă cadre etajate cadre de zidărie calculul structurilor calculul vibraţiilor fundaţii construcţii multietajate răspuns dinamic instabilitare aeroelastică viteză critică vârtej seismogramă forţa tăietoare de bază limitarea deplasării relative de nivel calculul secţiunilor armătura grinzi de cuplare cutremur structuri cadre duale bare disipative performanţă seismică capacitatea de rezistenţă stâlpişori centuri acceleraţia terenului blocuri ceramice mortar moduri de cedare deformare statică grinzi cu zăbrele determinate linii de influenţă calcul static neliniar (Push-Over ) deplasări relative de nivel capacitate de rotire a elementelor ductile capacitatea de preluare a forţelor tăietoare articulaţii plastice în structură contravântuiri metalice cu comportare elastică inelastică modelare articulaţie plastică energie disipată forţă axială moment încovoietor calcul neliniar structura de rezistenţă model matematic metoda funcţiilor de stabilitate matrice de rigiditate cadru metalic plan program de calcul analiza modală a structurii translaţie torsiune stare de eforturi deformaţii construcții industriale grinzi plăci plane planșee grinzi-pereți construcții rigidizate diafragme bolți arce scări modificarea pământului şi reducerea seismică tratarea modificarea solului geotehnica solului beton armat sistem structural dual vibraţie proiectare efort unitar structuri multietajate calculul pe axa deformată metode matriceale echilibru static sisteme conjugate metoda deplasărilor metoda eforturilor cedare plastică calcul dinamic calcul de ordinul II vibrații libere vibrații forțate metoda holzer metoda stodola cupolă metalică analiză static liniară analiză static neliniară analiză spectral elastică analiza dinamică stabilitate modelul raster vectorial interpolare spaţială programe GIS platforme satelitare aeriene terestre baze de date soluţii de cuplare influenţa riglelor de cuplare asupra comportării structurilor cu tuburi din beton armat studiu de caz pentru riglele de cuplare pe o structură de beton armat 3S+P+27E calcul elastic efect dinamic al modurilor superioare de vibraţie şi suprarezistenţă analiza statică neliniară analiza dinamică neliniară grinda simplu rezemată NZS 3101-2006 ACI 318 modelarea structurii analiză static neliniară analiză dinamic neliniară evaluarea structurii ipoteze de calcul static neliniar deplasări relative de nivel capacităţi de rotire plastică verificarea cedărilor fragile din elemente analiză risc operator matematic metodologie Hazus RISK-UE evaluare accelerogramă spectru capacitate curbă fragilitate analitică empirică vibraţii metoda Newton-Raphson modelare analiză numerică neliniară analiză dinamică analiza modală calcul seismic calcul SAP conformarea structurilor de tip dual distribuţia forţelor seismice mase modale port-masa curbe de interacţiune elemente de beton, beton armat beton precomprimant calculul deformaţiilor armătură compresiune centrică întindere centrică matrice rigide beton umflarea betonului clasificarea armăturilor beton armat ciocuri îndoituri înnădirea armăturilor stâlpi întindere centrică încovoiere simplă compresiune excentrică torsiune calcul planşeu structură metalică mişcare seismică îmbinare riglă-stâlp analiză statică analiză plastică interacţiune seismică teren de fundare program de calcul ETABS încărcări seismice bare comprimate calcul de stabilitate ecuaţii de stabilitate metoda incrementală matricea de rigiditate metoda Quasi-Netwon tip structură specific clădire înalt beton armat utilizare material superior modelare structuriă analiză seismic structură influenţă amortizare vâscos comportare armat influenţă neliniaritate geometric cadre analiză comparativă cod proiectare moment încovoietor forţă tăietoare modelare elastică modelare neliniară central composite design metoda suprafeţelor de răspuns tipuri de control aplicaţii numerice sistem de control hibrid beton armat zidărie portantă nearmată deformaţii deplasări ductilitate expertizare calcul structural normativ standard acţiune seismică principii de proiectare fragilitate HAZUS MR4 calcul static neliniar analiza pushover rezistenţă rezultatele măsurătorilor in situ arce statistică probabilitate reprezenţii grafice parametru condiții de încărcare și rezemare sisteme cu mai multe grade de libertate analiză structurală dezvoltare urbană management proiectare clădire reabilitare restaurare material tehnologie eurocod protecţie seismică modelare matematică armături clădiri construcție calcul de rezistență pereți zidărie calcane structuri scheme schițe urban elastic clădire etaje încărcare vânt proiectare seismică analiză dinamică inginerie seismică teoria plăcilor plăci plane curbe rezolvare statică calcul exact rigiditate teren fundare explozie structură beton armat metoda particulelor ponderate Smoothed Particle Hydrodynamics program AUTODYN scenariu avarie colaps acțiuni în construcții forțe de legătură zidărie amplificări dinamice program Robot Millennium Eorocod 8 Codul P100-1:2006 măsurători în situ aparat GeoSIG GBV-316 programul de calcul ARTeMIS, avarii structurale izolatori de tip Maurer-HDSLEB izolatori de tip Maurer-SI analiză criterială performanţe seismice contravântuiri centrice metoda factorului de ductilitate Uang avarie pereţi din plăci metalice cadru mixt răspuns dinamic metoda elementului finit domeniu elastic sistem cu un nivel teoria generală comportarea la cutremur a construcțiilor din zidărie reguli de proiectare a fermelor de acoperiş prefabricate versanţi acoperiş consolă versanţi triunghiulari colţuri tabachere cadre de mansardă vulnerabilităţi potenţiale standarde de proiectare evaluare testare încercări metoda elementului finit flambaj elastic piese drepte sistem grad libertate evaluare numerică răspuns seismic metodă element finit aparat reazem solicitare mecanică tensiune metodă dimensionare verificare deformare plăci forțe momente încovoiere pânze rotație proiectare stare limită compoziţie structură rezistenţă deformaţii termice compresiune ciclică întindere durabilitate armătură aderenţă beton-armătură programe de arhitectură geometria de plan şi de volum a clădirilor proiectarea structurală conformarea termo-higro-energetică acustică conformarea hidrofugă a clădirilor conformarea la incendii teoria plăcilor plane izotrope placă cu ortotropie încovoiere calcul de ordinul II metode numerice analiză modală calcul static liniar şi neliniar calcul de rezistenţă compresiune uniformă coeficient de zvelteţe curbe de echilibru compoziţie chimică caracteristici mecanice sudare seism modelare analiză numerică structuri de rezistenţă Horea Sandi statică nedeterminate metoda eforturilor metoda deplasărilor deplasări impuse structuri de rezistenţă calcul liniar studiu numeric domeniul elastoplastic calcul geometric neliniar al structurilor amortizori metalici cu fricţiune cu ulei vâscoşi disipatori forţa tăietoare unghi de rotire acceleraţia terenului contravântuiri în X în V aproximații succesive algebră vectorială forțe concurente forțe paralele centre de greutate solir rigid corpuri rigide plăci circulare deformaţii ecuaţii expresii generale de calcul stări eforturi modelul Winkler Grasshoff Wieghardt Pasternak Boussinesq izolator armotizare mică miez plumb tip pendul frecare amortizor frecare oţel analiză statică liniară metodă calcul liniar sistem izolare IE+ISR+AP+AO energie disipată calcul energetic deformaţii plastice ecuaţiile lui Lagrange protecţie seismică disiparea energiei modelare numerică consolidarea clădirilor nivel de pretensionare grinzi continue cu moment de inerție variabil calcul liniar al structurilor elasticitate bare plăci metoda elementului finit izolator cauciuc sistem tip pendul cu frecare SPS forţă seismică montant fundaţie rentabilitate metoda eforturilor grinzi continue grinzi cu zăbrele metoda deplasărilor teorema reciprocității metoda eforturilor grinzi continue metoda deplasărilor noduri deplasabile construcție structurală statică grafică și analitică utilizată pentru investigarea și calculul structurilor răspuns seismic torsiune beton armat deformaţie limită calcul dinamic neliniar analiză liniar-elastică drift Eurocode 3 calculul geometric neliniar sistem grad libertate program de calcul SAP 2000 MATH CAD metoda elementelor finite dinamica construcţiilor măsurarea vibraţilor aparate seismice metoda fâşiilor finite metoda Rayleigh-Ritz valoarea plăcilor plane calculul geometric neliniar al structuriilor calculul fâșiilor mediu elastic plăci circulare plăci flexibile grinzi plăci dreptunghiulare metoda elementului finit metoda constantă a acceleraţiei pod rulant încărcare tensiune compresiune stare limită la oboseală flambaj norme SR EN cod de proiectare seismicitate monitorizare deplasări deformaţii metode geodezice coroziune pământuri sensibile la umezire fenomene de instabilitate risc hazarduri naturale dezvoltare durabilă cod de proiectare program încercare ZNA ZC solicitare orizontală ciclic alternativă metoda Ţitaru modelare analiză static neliniară structuri de beton armat cadre grinzi plăci planşee program neliniar structură beton armat cutremur program ETABS DRAIN-2D echilibru dinamic model analitic capacitate forfecare reziduală vibraţii rigiditate efectivă rezistenţă reală structură din lemn material de construcţie regiune seismică structură static nedeterminată izolare seismică bază rezemare reazeme cauciuc laminat caracteristică dispozitiv izolare clădire Italia Japonia Noua Zeelandă Los Angeles metodă calcul structură echipat izolator structuri rezistenţă stâlpi grinzi flambaj forfecare pod rulant evaluarea încărcărilor calculul solicitărilor tensiuni locale zidărie protecţie clădiri impact vibraţii unde seismice analiză numerică echilibru static structuri plane bare drepte arce deformare elastică metoda forțelor metoda deplasărilor descrierea structurii evaluarea încărcărilor verificarea deformaţiilor Înţelegerea structurilor proiectarea asistată de calculator a structurilor antiseismice cadre de beton armat reabilitare seismică analiză dinamică neliniară sistem BRB proiectare la încărcare gravitaţională reabilitare locală modelarea parametrilor criteriu de acceptare factor de reducere seismică test experimental material liber evaluare/proiectare seismică bazată pe performanţă proiectare antiseismică comportare in situ reabilitare consolidare armare acţiune seismică structură beton armat calcul construcţie cadre "dual-stell" stâlpi din ţevi rectangulare umplute cu beton îmbinări riglă-stâlp sudate tablă de protecţie oţel cu rezistenţă sporită îmbinare oţel-beton metoda elementelor finite (FEM) avarie evaluare cod P100-1/2006 program Autodesk Robot Structural Analysis Professional cămăşuire metoda termografică modelare numerică structurii dinamică inginerie seismică analiză cod de proiectare seismică calcul alcătiurea elementelor din beton ductilitatea de curbură capabilă calculul structurilor eforturi lucru mecanic teorema minimului energiei calculul deplasărilor grinzi cu zăbrele grinda continuă în domeniul elastic static determinate grinzi cadre arce structuri articulare sarcini mobile structuri spațiale deformare deformare elastică stabilitate bare metoda eforturilor grinzi continue bare curbe cadre cu noduri structuri static determinate bare drepte grindă încastrată bare curbe metoda forţei SR EN 1991-1-4 deplasare liniar acceleraţie forţă exterioară calcul dinamic liniar instabilitate aeroelastică instrument mecanismul de reproducere al amplificării dinamice dinamica structurile neconvenţionale controlul vibraţiei amortizare beton armat clădiri hazard seismic calcul numeric sisteme neliniare deformaţii stâlpi din beton structuri de beton tensiune deformare deplasarea elementelor fisurate calculul deplasărilor construcţii din beton armat reguli BAEL domeniul elastic modelare articulaţie plastică analiză dinamică incrementată mişcare seismică vibraţii ambientale efectul interacţiunii teren-structură măsurarea cu staţie portabilă modelare calibrare analiză dinamică liniară a modelului structural calibrat viteză presiune dinamică clădire multietajată amplasament răspuns dinamic viteză critică desprindere vârtej modelare regularitate structurală domeniu inelastic calcul structural analiza structurală analiza seismicităţii vulnerabilitate evaluare fiabilitate hazard seismic management risc proiectat încercări seismice 3D măsuri reducere risc concepţie Richtergard gestionare sursă beton stări limită ecuații liniare metoda iteraței metoda potențialelor sisteme cu noduri macanica structurilor plăci abordări integrate dinamică structuri neconvenţionale control vibraţie amortizare echilibru energetic degradare structurală clădiri civile iregulare părţi ale structurilor modelarea structurilor moduri de vibraţie şi deplasări rezultate comparative dimensionare analiza statică neliniară metodă evaluare spectru capacitate răspuns elastic seism acceleraţie-deplasare amortizare ductilitate analiză numerică program calcul TREMURI plastificare cutbă fragilitate modelare structură metodă coeficient sistem disipare energie seismice control pasive evaluarea încărcărilor predimensionare diagrame de eforturi calcul static neliniar modelarea panourilor de forfecare viteza de referinţă presiune modelare analiză numerică siguranţa construcţiilor model probabilist prescripţii de proiectare structura metalică beton armat dinamica fluidelor oscilaţii tunel aerodinamic linii electrice pod suspendat coeficient aerodinamic termotehnică măsurarea secțiunilor de beton armat indicațiuni tabele auxiliare evaluarea acţiunilor analiză modală deplasare laterală încărcare stare de eforturi statică dinamică stabilitate teoria plăcilor acţiuni asupra construcţiilor teoria plastică simplă metoda momentelor independente structuri uniforme ochiuri drepte structuri cu rigle discontinue beton precomprimat concept de proiectare norme de proiectare seismică criterii de regularitate metoda de calcul structural verificarea ductilităţii proiectare disipativă program PFRAME modelarea structurii program ETABS estacadă model vânt zăpadă traversă cadru portal planşeu metodă stare limită normă EUROCODE 3-93 optimizare infrastructuri critice energia vântului turbinelor eoliene conducte forţat din oţel (Karman-Sofronie) grinzi din beton armat rezervoare plăci plane dale din beton construcție structurală statică grafică și analitică utilizată pentru investigarea și calculul structurilor baze de date procedeu evaluare rotire elemente beton armat procedeu calcul armare transversală cod proiectare analiză numerică rezistenţă incendiu rezistenţă seismică perete prefabricat cutremur beton armat perete FRP static determinate grinzi cadre arce structuri articulate principiul deplasărilor deformare elastică linii de influență planşeu beton armat sistem structural performanţe tehnico-economice superioare înălţime clădirii rezistenţă stabilitate sistem structural din beton armat seism proiectare structurală reglementări tehnice amplasament evaluarea încărcărilor predimensionarea planşeului grindă stâlp evaluare modelare acţiune seismică evaluarea răspunsului seismic model analitic pentru calculul inelastic procedee neliniare de calcul structural metoda spectrului de capacitate metoda spectrului punctului de curgere modelare element finit ANSYS 14 calcul numeric dimensionare încastrare articulaţie ancoră sudură şurub bulon de ancoraj betonul precomprimat program experimental modelare numerică calculul reacțiunilor grindă dreaptă grinzi Gerber arce static determinate linii de influenţă seism analiză static neliniară analiza dinanică neliniară forţă tăietoare deplasare orizontală moment încovoietor prezentarea structurii evaluarea acţiunilor evaluarea maselor analiza modală verificarea deplasării laterale dimensionarea elementelor structurale teoria plasticităţii analiza push-over comportament neliniar metodă de modelare încărcare monotonă încărcare alternativă calculul structurilor domeniu plastic tensiune cablu pretensionat sistem Spider încărcare acţiune permanentă acţiune variabilă acţiune accidentală calcul static liniar analiza modală tasare beton armat seism predimensionare stâlp armare grindă consolidare seismic sistem structură-teren teorie similitudine modelare traseu moment încovoietor limba germană organizarea șantierelor de construcții studiu de caz acţiune seismică forţă tăietoare flambaj rotire plastică stâlp grindă alungire plastică rigiditate moment încovoietor forţă axială metoda numerică a diferențelor finite teoria plăcilor plane calcul de ordinul I vectorul deplasărilor teorema lui Castigliano forțe virtuale teorema lui Clapeyron dinamică calcul de stabilitate hală acoperiş cilindric pante ecuaţii cu diferenţe finite suprafeţe subţiri calculul excentrităţilor dintre centrul de greutate şi centrul de rotaţie tipuri de zidării izolare seismică intervenţii post-seismice coeficienţi de expunere calculul forţelor globale din vânt determinarea deplasărilor maxime de nivel acceleraţii maxime de vânt calcul element beton armat precomprimat simplu comprimat centric excentric torsiune fisurare deformaţie oboseală proiectare încărcări tipice pentru centrale nucleare risc seismic metoda elementului finit analiza dinamică reactor tip CANDU metoda de simulare Monte-Carlo algebră matriceală mecanica construcțiilor nod bară dreaptă bară curbă aplicații pentru structuri cu izolare seismică metoda unitară de rezolvare a structurilor problema antimediană funcții de variabilă complexă încovoiere torsiune antiplan bare groase cadre EBF nod grindă-stâlp cu dog-bone simulare numerică modelare program de calcul SAP2000 Abaqus cadru contravântuit metoda deplasărilor tabele de calcul calcul de ordinul I static determinate grindă dreaptă arce static deteminate deformare elastică static nedeterminate planşee lemn calul grinzi rezistenţă dimensionare podinii grinzi sistem structural clasic inovator descriere hazard proiectare bazat performanţă modelare dimensionare element structural beton armat monolit grindă vibraţii moment încovoietor acţiune seismică structură beton armat calcul construcţie mecanism structural disipare energie dimensionare element beton armat comportare histerice stabil nod cadru ancorare armătură categorie special construcţie structură etajată cadre nucleu perete perimetral parter stâlpi consolă balans teren Aplicaţii ale staticii grafice grinzi drepte curbe pline în zăbrele continui arcuri metalice ferme metalice stâlpi metalici Influenţa vântului asupra construcţiilor deformaţii calculul grinzilor pentru lansare şi montare stâlpi din zidărie calculul joantelor grinzilor formule şi tabele uzuale sisteme de referință calcul automat al structurilor vectorul deplasărilor bară încastrată program Strel definire încărcări bară disipativă flambaj împiedicat (BRB) hazard seismic accelerograme modelare structură prezentare IDA starea limită ultimă la încovoiere fără forță axială deformarea elastică a structurilor statistică probabilităţi reprezenţii grafice parametri comportare la solicitări critice tensiuni tangenţiale critice modele numerice elemente finite ortotrope structură evaluare încărcare acţiune vânt vibraţie deplasare tahogramă porţi din zona Maramureş Calota Târgu Secuiesc Odorhei Argeş biserica Bârsana Surdeşti Budeşti Josani Borşa, Botiza Ieud plan de casă acoperiş învelitoare şindrilă metodă element finit transformare Fourier interacţiune teren structură teren fundare model Winkler Jemocikin utilizarea principiului lucrului mecanic virtual perete diafragmă planşeu analiza seismică spectrală a podurilor construcții hiperstatice antiseismice sisteme spațiale studiu comparativ al răspunsului seismic betonul armat rezistenţă rigiditate disipare energie acţiune seismică străpungere armare ancoraj FRP răşini epoxidice ţesătură lamele modelare numerică rețete de betoane cutremure de pământ metode și teoreme încovoietor izolator elastomeri cod UBC hazard seismic dispozitiv de izolare moment construcţii din beton armat calculul structurilor aplicaţii armatură ciment expansiv CSA rigiditate ancoră permanentă fundaţie ancorată radier zona seismică rezervoare paraseismice acoperiş de tip şarpantă cu două pante calcul presiunea vântului elemente structurale capacitatea portantă teoria articulaților plastice linii de rupere structuri beton metode de calcul beton armat planșee grinzi grinzi și cadre static determinate diferenţă finită ecuații cu derivate integrare numerică metoda relaxării metoda deplasărilor fâșii solicitare seismică structură autoadaptabilă stare de eforturi și deformații nituri şuruburi capacitate de rezistenţă efort de pretensionare Bucureşti mişcări seismice amplasament Eurocode 8 coduri de proiectare japoneze răspunsuri construcţii metalice acţiunea zăpezii vânt coeficienţi aerodinamici de presiune sucţiune acţiune seismică modelare sistem structural plastificare forfecare model de simulare grindă acţiune seismică analiza pushover domeniu modelarea structurii dimensionarea armăturilor grinzilor stâlpi cod de proiectare CRO-2005 cod de proiectare seismică P100/2006-1 izolare seismică amortizor izolator din cauciuc amortizor hidraulic amortizor de plumb oţel algoritm de calcul proiectare structură izolată beton armat perete prefabricat consolidare seismică test ciclic metodă dinamică neliniară model de calcul SR EN 1992-1-1-2004 încărcări critice echilibru efort-deformaţie model Code 2010 plăci plane subțiri modelare instabilitate elastică structuri sferice acoperișuri cilindrice turnuri construcții beton calcule tabel zidărie pereți despărțitori zidărie piatră naturală tencuieli proiectare stare limită compoziţie structură rezistenţă deformaţie termic compresiune ciclic întindere durabilitate armătură aderenţă beton armătură calculul distanțelor relative simulare numerică hazard seismic risc seismic mişcarea terenului cutremur avaria clădirilor cauzele avariei clădirilor avaria acoperișurilor renovarea clădirilor avariate structuri planşee dală seism metode de calcul static metoda elementelor finite evaluarea rezistenţei drift-ul modelare neliniară armarea dimensionare calcul liniar elastic model "STRUT-AND-TIE" modelare metoda câmpului de compresiune modificat analiza pushover perete armătură rigle de cuplare evaluarea încărcărilor calcul static dimensionarea structurii indice de fiabilitate caz de colaps estimarea probabilităţii globale de cedare hazard fond arhitectural calamitate naturală PUZ metodă verosimilitate maxime vulnerabilitate risc seismic proiectare consolidare hazard seismic metode de analiză structurală pierderi modelarea elementelor structurale analize deterministe probabilistice parametrice drifturi, porotherm cod de proiectare P100-1/2006 cod de proiectare CR6-2006 zidărie nearmată - ZNA cărămidă plină presată - CPP torsiune componente de rotaţie mişcarea terenului calcul stabilitate ecuaţie metodă incrementală matrice rigiditate Quasi-Netwon program calcul geometric-neliniar structuri cu deplasări mari calcul ordinul II neliniaritate acţiune seismică armare modelarea structurii calcul dinamic calcul static neliniar hale parter stâlpi beton armat relaţii calcul sâlpi consolă acţiuni seismice proiectare stabilitate elastică calcul geometric bara dreaptă metoda deplasărilor metode finite statica estetica construcțiilor plăci curbe subțiri clasificare geometrico- statică efectul supleţii panoului asupra modului de comportare la voalare rigiditate macroelement finit dreptunghiular modelare predimensionare analiza push-over optimizarea calculul structurilor metodă proiectarie capacitate rezistenţă metodă forţă seismică dimensionare deplasare Proiectarea elementelor de construcţii din beton construcţii din oţel clădiri din zidărie proiectarea construcţiilor din lemn conform standardelor britanice şi ale Eurocod cele două centre intrinseci plăci plane curbe dreptunghiulare anizotrope încovoiere simplă axial-simetrică studiul stabilității analize push-over analiză modală Eurocode 3 evaluare seismică prin calcul a structurii încărcarea clădirii stabilirea clasei de risc seismic contravântuiri de oţel cu flambaj împiedicat evaluarea acţiunilor analiză modală calcul static liniar calcul static neliniar elemente structurale oscilator sinusoidal oscilaţii amortizate simple analiză stochastică amortizor dinamic vînt modelare analiză numerică construcție structurală tabele numerice structurale elemente de reprezentare grafică statistică grafică și analitică pentru calculul structurilor determinarea liniilor de influență descrierea structurii analizate evaluarea acţiunilor maselor calculul forţei seismice echivalente pe cadrul y 1 structurarea analizei verificarea deformaţiilor verificarea deformaţiilor vibraţii caracteristici elastice și dinamice proprii ale structurilor verificarewa deplasărilor calcul static neliniar mecanism optim de disipare a energiei metoda spectrului de capacitate probabilităti de avariere grinzi continue rezemate elastic structură de rezistenţă zidărie clădiri de locuinţe acţiune seismică regim de înălţime întindere compresiune forţe sub acţiunea seismică model numeric metoda elementului finit analiză probabilistică analiză dinamică structură amortizare Coulomb seismică metalică contravântuite bare disipative scurte amortizor disipator T-ADAS consolidare Aspecte privind interacţiunea structurilor solului pentru clădiri cu diferite funcţii metoda spectrului de capacitate metoda coeficientului de deplasare calcul static neliniar seism vibraţii deplasare cadre îmbinări disipatoare de energie cutremur armătură acţiune seismică model analitic flambaj voalare profile neramforsate ramforsate relaţia efort-deformaţie componente compozite rigiditate încovoiere dilatare termică extensometru stare efort deformaţie element structural bară beton armat încovoiere mediu elastic grindă fisură placă plană deplasare ansamblu structural perete-radier construcții inginerești zidărie nearmată zidărie confinată zidărie armată modelarea structurilor încărcare distribuită modul MAT-fem interfaţă GiD corpuri de revoluţie programul MATLAB calcul de structuri modelare inerţială disipativă deformabilitate grad rafinare metodă element finit vibraţie forţă armonică acţiuni seismice zidărie durabilitate smucitura seismică acţiuni gravitaţionale modelarea solicitărilor pasaj rutier structură mixtă oţel-beton statică dinamică sistem Spider cablu pretensionat panou încărcare pretensionare criteriu de evaluare stare de tensiune calculul structurilor forțe concurente vector alunecător forțe paralele solid rigid frecări diagrame grinzi continue calcul static neliniar, calcul dinamic structură regulată model 3D structură în cadre neregulată în plan armarea structurii armarea cadrului rotiri secţionale deplasări relative de nivel curbe forţă-deplasare linii de influenţă grinzi predimensionare placă stâlp perete zonă seismică comportare antiseismică reabilitare consolidarea structurilor armare comportare "in situ" dinamică structură mecanică cutremur calcul static metode aproximative Manual de calcul seismic modelare element finit grindă fisurare distribuită teoria câmpului de compresiune perturbat matrice de rigiditate simulare numerică sarcina dinamică element finit structură controlul vibraţiei etanşeizarea structurilor îmbinare sudată structuri metalice îmbinare cu şurb fascicul cu şurub fascicul grindă filet acoperirea cu beton a armăturilor calculul eforturilor elemente de încovoiere stare limită la încovoiere fără forţă axială forţă axială de compresiune turbulenţă atmosferică cod proiectare aplicaţie software răspuns dinamic modelare consolă turn înalt zăbrele dispozitiv histeretic vâscoelastic amortizo sistem hibrid disipare calcul structural static liniar dinamic liniar neliniar planşeu zidărie metal ceramică beton armat reţea de grindă structuri rezultate în urma dimensionării Proiectarea structurilor din lemn predimensionare încărcare seismică grindă armare perete stâlp calcul static neliniar încercări zidărie calcul secţiuni elemente structură pereţi portanţi expertiză metoda element finit diafragma compozită solicitare seismică structură flexibilă răspuns dinamic sistem structural spaţial beton armat oţel compozite zidărie lemn modele fizice matematice modelare inerţială matrice vectori modelarea comportamentului post-elastic încărcări permanente metode de descriere a acţiunii seismice condiţii de rezistenţă rigiditate calcul structural armare seism calculul automatizat al structurilor evaluare risc seismic calcul dinamic static structura spaţială consolidare monitorizare metodă termografică armare izolator seismic protecţie durabilitate scheme hidraulice transportul apei stări de eforturi conducte circulare canale dimensionare clopot semicircular structură multietajată cuplată torsional risc seismic analiză dinamică modală iteraţia QR metodă Newton-Raphson analiză Pushover model Winkler Sap2000 seismosignal grinzi continue cu moment de inerție constant analiză dinamic neliniară consum de oţel distribuţie de forţe axiale şi momente încovoietoare cadre contravîntuite centric valori și vectori proprii aplicații pentru structuri paraseismice program experimental evaluare numerică rigiditate ductilitate modelare simulare numerică calibrare analiză statică dinamică paraboloid eliptic hiperbolic construcţii plăci curbe lucru mecanic forțe exterioare EN 1990 Eurocode bazele proiectării structurale acţiunea dinamică managementul structural în reabilitarea construcţiei eforturi secționale acţiuni seismice disipare energie ductilitatea structuri în cadre din beton armat armare longitudinală cadre contravântuiri grinzi energie seismică metoda predimensionare sisteme grade libertate disipatori frecare determinarea acoperirii cu beton a armăturilor reţea duală boltă cupolă bară noduri şurub şaibă asamblare montaj calcul static zidărie nearmată acceleraţia terenului capacitate de rezistenţă moduri de cedare reabilitare program de calcul structural Etabs nituri imbinări nituite tipuri de şuruburi piuliţe şaibe cabluri bara dreaptă seism sisteme structurale hazard hărţi risc
Vă rugăm să schimbaţi parola