Biblioteca UTCB

geodezie topografie fotogrammetrie cartografie

Subiect Tematic: geodezie topografie fotogrammetrie cartografie
Lucrări: 0 lucrari in 315 publicatii in 4 limbi
Subiecte
construcţii geodezie structură proiectare fizică matematică statistică dezvoltare durabilă autoCAD aplicații standarde metode de estimare histogramă măsurători directe măsurători indirecte regresie liniară geodezie fizică geodezie elipsoidală poziționarea altimetrică poziționarea planimetrică poziționarea tridimensională exemple numerice hărți planuri topografice rețele de sprijin transcalcularea coordonatelor rețele de ridicare compensări riguroase domeniu imobiliar baza de date grafice vectorizarea construcțiilor bază de date textuală domeniu edilitar puncte de coordonate sectoare cadastrale procedeu analitic imobile cadastru clasificarea terenurilor latura tehnică latura calitativă latura juridică inițiative de dezvoltare organizarea practicii metode de măsurare verificare rectificare instrumente ridicări topografice planimetrice ridicări topografice altimetrice conținutul dosarului probleme propuse aparatură utilizată în practica topografică domeniul măsurătorilor geodezice trasarea elementelor topografice din proiect proiectarea și realizarea rețelei topografice lucrări topografice proiectarea execuția exploatarea căi de comunicaţie metoda aliniamentului determinarea înclinării construcțiilor nivelment geometric aplicația open-source comparația rezultatelor obținute noțiuni fundamentale oscilații armonice instrumente de teren noțiuni de optică geometrică instrumente pentru măsurarea diferențelor de nivel instrumente pentru măsurarea directă instrumente pentru determinarea indirectă a lungimilor infrastructuri necesitatea importanța educație geomatică teoria sistemelor prelucrarea sistemelor reţele neuronale logica fuzzy sisteme fuzzy sisteme neuro-fuzzy introducere în GIS modelare spațială sisteme geodezice de referință georeferențiere date elemente esențiale in orice GIS analiza datelor spațiale concluzii managementul urban GIS-elemente de bază rolul aplicațiilor GIS zone urbane produse software dedicate portaluri date spațiale utilizare rețele de triangulație locală aparaturi moderne culegere date topografice bibliografie topografie inginerească topografie generală instrumente topografice ridicări planimetrice ridicări nivelitice fotogrametrie execuție noțiuni de bază trasarea construcții civile și industriale trasarea construcțiilor hidrotehnice interpolarea funcțiilor impactul spațial sisteme informatice geografice sisteme informatice ale teritoriului administrarea resurselor urbane componența informatică etapele realizării cadastrului imobiliar teledetecția resurselor naturale utilizarea GIS administrarea patrimoniului cultural metode mecanice determinarea mărimii suprafețelor triangulație astronomo-geodezică geodezie tridimensională metode de determinare a elipsoidului terestru și a geoidului determinarea deplasărilor recente ale scoarței terestre domeniul și problematica topografiei inginerești aplicarea pe teren a proiectelor inginerești ridicări topografice la scări mari automizarea tehnicii măsurătorilor metode speciale tehnica măsurătorilor industriale metode de utilizare eficientă memorie operativă calculul coeficienților sistem de ecuații normale rezolvarea sistemelor de ecuații liniare algebrice de mari dimensiuni metode iterative pentru rezolvarea ecuațiilor neliniare calcule topografice deplasările și deformațiile construcțiilor măsurarea deplasărilor și deformațiilor liniare măsurarea deplasărilor și deformațiilor unghiulare teoria potențialului suprafețe echipotențiale anomaliile cîmpului gravității sisteme de altitudini ondulațiile geoidului deviațiile verticalei prelucrarea măsurătorilor optimizarea rețelelor geodezice internet cartografia clubului alpin georeferenţiere modelare 2D 3D procesarea datelor program PolyWorks Leica Cyclone sisteme GPS hardware software registraţie georeferenţiere scanare laser terestră hărţi de risc şi de hazard topografie inginerească reţea edilitară fotogrametrie digitală analiza rocilor surse de erori deflecţie reabilitarea tunelurilor tehnologie GNSS bancă de date reţea de îndesire ridicare staţie totală nivelmetru geometric înregistrări satelitare drumuire poligonometrică sistem de scanare ScanStation ortofotopoplan digital soft fotogrammetric modelare 2D 3D aerofotografiere compensarea aerotriangulaţie organizarea practicii aparatura metode de măsurare verificarea rectificarea instrumentelor ridicări topografice planimetrice altimetrice metoda trapezoidală model digital triangulaţia Delaunay hardware software scanare registraţia georeferenţierea datelor impozitare cadastru estimarea valorii abatere standard valoare de piaţă previzionată coeficient de dispersie tehnologia GNSS modelul digital al terenului metode astronomo-geodezice metoda Delaunay metoda interpolării celui mai apropiat vecin metoda Kriging de interpolare analiza calităţii datelor interpretare marketing standarde în Uniunea Europeană integritatea datelor metoda coordonatelor polare metoda coordonatelor rectangulare metoda intersecţiei metoda drumuirii poligonometrice tehnologia GIS transformare mişcare polară ondulaţiile geoidului derulare cinematică animaţia 0 rotaţie de reţea scaner laser terestru tehnici de înregistrare erori ale axei în TLS procesare tridimensională modelare geometrică erori GNSS reţele GPS test Data-snooping geodezie matrice de corecţie orbită satelitară geodezie metrologie erori sistematice ciclice modelare matematică diagrame de distribuţie reflector Leica putere de rezoluţie detectori TDI platformă LANDSAT 4 senzor TM platformă SPOT senzor DTS model digital imagini satelitare 3D interpolarea MDA metode de filtrare a MDSR sistem SAR model matematic generarea MDSR staţii EUREF reţele de sateliţi reţele geodezice staţii de referinţă erori de semnal semnal satelitar sistem de protecţie modelare spaţială a datelor gestiunea reţelelor cartografie digitală interpolare geocodare reţele de sateliţi reţele geodezice staţii de referinţă semnal satelitar date geospaţiale topologie planuri digitale puncte topografice formarea imaginilor digitale structuri de elemente 3D obţinerea datelor digitale prelucrarea stereoscopică prelucrarea imaginilor modele matematice modele de date geografice reţea canalizare modelul digital al terenului, , , , modelare digitală modelare spaţială sistem informaţional geografic funcţie SIG mapare arhitecturală cameră foto digitală aerofotogrametrie undă electromagnetică antenă coeficientul reflecţiei Fresnel matrice de rotaţie transformare bidimensională prealucarea imaginii cameră video baze de date Access carte funciară focalizare expunere sisteme fotogrammetrice Lidar sisteme GIS modelare 2D 3D sistem de scanare laser aeropurtat calibrare georeferenţiere cutremur inundaţii alunecări de teren fotogrammetrie teledetecţie LIDAR geodatabase topologie concentraţie maxim admisibilă valoare limită de emisie analiză volumetrică gravimatrică senzori calibrare sisteme satelitare aerotriangulaţia rectificare georeferenţiere stereorestitutoare analitice LiDAR model 3D modelare globlă program Rascor interpolare metoda Kriging Shepard filtrare reţea topografică calculul volumului model tridimensional aparat Leica SCANSTATION reţea topografică poligonometică coordonate rectangulare microtriangulaţie teodolit erori de reducţie tehnologie satelitară sisteme GNSS programul BKG NTRIP Client BKG NTRIP State Space Server topografie fotogrammetrie geodezie cadastru navigaţie staţie virtuală de referinţă protocoale de transmisie GNSS hartă digitală algoritmi semi-deterministici topografie drumuire reţele de ridicare pologonometrice aplicaţie ArcGIS receptoare GNSS geometria sateliţilor modelare numerică tehnici fotogrammetrice soft fotogrammetric modelare 3D aerofotografiere aerotriangulaţie baze de date GIS modelare numerică tehnici fotogrametrice Lidar soft fotogrametric modelare 3D aerofotografiere aerotriangulaţie baze de date GIS tehnologie satelitară metode de măsurare GNSS sistem GPS sistem GLONASS sistem Galileo nivelmetru geometric drumuire sistem de proiecţie Stereografic 1970 sistem de referinţa Marea Neagră 1975 cadastrul fondului forestier topografie program "Hibrid" AutoCAD-ArcGIS reţele de ridicare georeferenţiere modelare 2D 3D procesarea datelor Leica Cyclone sisteme GPS fotogrammetrie erori metodologice distorsiunea mişcării prevederi legale legi de cadastru general sisteme informaţionale geografice evaluare economică administrator de reţea analist GIS plan de amplasament fotogrammetrie digitală cameră ADS 40 fond imobiliar GIS baze de date teledetecţia viiturilor inundaţii risc natural hidrografie scanare Lidar model digital GPS modelare hidrodinamică statistică date topografice indicator de zgomot efect dăunător harta de zgomot puncte receptor aplicaţii ArcGIS Predictor indicatori Lzsn Lnoapte cadastru analiza de piaţă măsurători topografice reţele GPS drumuirepoligonometrică conversii transformări coordonate globale carteziene interpolarea anomaliilor altitudinilor Reţea Geodezică Nţională (RGN) dosar planurile cadastral tehnica GPS analiza SWOT cadastrul 3D cadastrul 4D UML XML MS Access SQL Server elipsoid de rotaţie proiecţii cartografice deformaţii sistem de navigaţie NAVSTAR - GPS GLONASS GALILEO sistem complementar european EGNOS server standarde GNSS interfaţa grafică pentru utilizator format de date al corecţiilor sistem aerofotogrametric imagine digitală scaner fotogrammetric model matematic ortofotoplanul aerotriangulaţie gestiunea reţelelor interpolare geocodare reţele de sateliţi reţele geodezice staţii de referinţă semnal satelitar soft GNSS erori de reţea măsurarea unghiurilor teodolit tahimetria cu fire stadimetrice staţie totală electronică SET 5 SOKKIA diferenţe de nivel drumuire de nivelment geometric de mijloc închisă pe punctul de plecare metoda coordonatelor polare metoda intersecţiei unghiulare înainte măsurarea înclinării construcţiilor reţea de nivelmetru model matematic deformaţie pilaştrii turn priză deversor galerie reţea adiacentă geodezie planimetrie nivelment scanare laser terestră erori, componenta software reţele de sprijin tehnologii GSP staţie totală Leica TCR 805 Leica GPS SR 20 Leica HDS 3000 concepte GIS modelare spaţială metadate standarde de date spaţiale directiva INSPIRE ( Infrastructura Naţională pentru Informaţii Spaţiale ) calibrare fotogrammetrie soft fotogrammetric modelare 2D 3D aerofotografiere aerotriangulaţie sisteme Lidar ArcInfo Microsoft Acces interpolare reţele de sateliţi reţele geodezice staţii de referinţă model raster model vectorial reţele de triangulaţie gestiunea reţelelor interpolare reţele geodezice staţii de referinţă plan cadastral sistem informatic geografic GIS ortofotoplan hartă tematică bază de date AutoCAD funcţie de autocovarianţă teorema Wiener-Chintchin transformarea Fast-Fourier filtrare matematică traductor biaxial MatLab reţea de urmărire deplasare deformare reţea geodezică nivelment model Gauss-Markov model matematic regresie liniară deplasare deformaţie reţea geodezică nivelment metoda seriilor regresie liniară simplă cadastru numerotare ROMPOS ape uzate staţie satelit receptor GPS SOUTH S82-V eolian sursă regenerabilă de energie metadate geodatabase modelare hartă analogică digital operaţie Overlay fotogrammetrie teledetecţie plan topografic reţea geodezică metoda drumuirii altimetria nivelment model digital amenajare curs de apă staţie totală tehnologie GPS program Trimble Business Center AutoCAD fotogrametrie scaner aeropurtat model digital platformă de zbor sistem ALS cameră aerofotogrametrică cameră digitală sistem de scanare laser dispozitiv GPS receptor plan digital ortofotoplan fond funciar carte funciară aplicaţia DDAPT TARRO modulare model topologic geometric generarea modelului digital feature manipulation engine LIDAR reţea wireless construire setare testare procesare date patrimoniu geodezie practică patrimoniu măsurători topografie curs cu aplicații topografice pentru militari ingineri patrimoniu GPS reţea de sprijin sistem WGS 84 Sistem de Protecţie Stereografic 1970 nivelmetru drumuire nivelă digitală borne punct de sprijin măsurători GPS metoda statică satelit microtriangulaţie microtrilateraţie nivelment geometric eroarea medie pătratică pondere concepte statistice prelucrarea măsurătorilor construcţii speciale tunuri de răcire baraj sistem de scanare laser analiza datelor vizualizare multidimensională deformaţie GIS hardware software concept High Definition Surveying registraţie georeferenţiere eroare modelare tehnologie GIS ArcGIS 9 senzor sistem hibrid estimare optimizare element finit energie eoliană metoda cinematică în timp real principiu RTK model 3D reţea planimetrică nivelment date spaţiale programul SICUAT baraj microtriangulaţie nivelment geometric prelucrarea măsurătorilor deplasare deformaţie eroare bază de date geografice achiziţionare date hartă digitală hartă analogă măsurători fotogrametrice teledetecţie măsurători satelitare ArcCatalog ArcMap staţie totală Leica TCR 805 software Cyclone eroare modelare registraţie sistem laser aeropurtat fără pilot High Definition Surveying software CYCLONE interpolare sistem SCANSTATION model TIN Mesh geostatistică modelare ortofotoplan staţie totală GPS sistem informaţional geografic baze de date spaţiale ArcGIS AutoCAD 2009 stocarea datelor bază de date Microsoft Access sistem de gestiune geodatabase GPS modelare spaţială a datelor interpolare reţele geodezice staţii de referinţă cartografie digitală semnal satelitar GIS concepte ArcView modele de date Vectorial modele de date Tin modele de date Raster model de date hibrid model de date integrat modelare spaţială a datelor gestiunea reţelelor cartografie digitală reţele de sateliţi reţele geodezice staţii de referinţă sistemul de Investigare Radar RIS proiectarea reţeaua topo-geodezică cadastru trasarea pichetajului profile transversale procedeul LUTZ terasamente studii hidrologice nivelmetul sistemul Ground Pehetrating radar SIR 3000 receptor GNSS tehnologie WLAN UWB Infraroşu Bluetooth ultrasunete legislaţie aplicaţia Webcadgen plan cadastral carte funciară reţea geodezică naţională zone costiere GPS soft TEQC soft QC2SKY modelare spaţială a datelor gestiunea reţelelor cartografie digitală interpolare reţele geodezice satelit Landsat SPOT sistem de pozitionare globală hazard seismic unităţi de vorland metoda elementului finit stress tectonic ArcGIS Desktop ArcView ArcEditor date topografice bază de date drum optic indice de refracţie undă plană staţionară modulaţia oscilaţiilor armonice deviaţie de fază incidenţă geostatistică mulţime fuzzy metoda kriging colocaţie reţea neuronală model digital geostatistică interpolare spaţială logica fuzzy precizie algoritm conversie fişier dwg limbaj de programare Pyton ArcGIS sistem informaţional geografic geodatabase ArcGIS digitizare scanare vectorizare integrare reţea tridimensională test statistic postprocesare observaţii satelitare staţie GPS scanare laser terestră eroare modelare reţea de sprijin tehnologie GPS lucrări topografice măsurători nor de puncte filtrare aplicaţa e-terra cod civil carte funciară sisteme de scanare LiDAR cinematica mişcării cuaternioni filtrul Kalman senzori sisteme de navigaţie modelul Gauss-Markov Gauss-Helmert implementare în Matlab analiza SWOT bază de date Microsoft Access geodatabase hazard natural fotogrametrie teledetecţie LIDAR ArcGIS geodatabase sistem de poziţionare global a GPS sistem geodezic internaţional WGS 84 reţea sistem LIDAR dispozitiv FLI-MAP cameră video digitală SIG program Global Mapper fotogramă legislaţie inundaţii cutremur sistem informatic geografic GIS date spaţiale model de date TIN ArcGIS 9.2 Autodesk Raster Design TransDatRO fotogrametrie sistem KALSS aerofotografiere program TerraScan meniu de comandă vectorizare sistem informaţional geografic SIG vectorizare eroare ArcGIS deviz sistem informatic geografic GIS hartă ArcGIS sistem de gestiune a bazelor de date geodatabase analiză spaţială plan topografic ortofotoplan modelare date spaţiale bază de date GIS cartografie proiecţie stereografică cadastru 3D reprezentare modelare GIS MultiPatch ArcGIS stocare analiză reţea de trasare element topografic metode hartă scări numerice şi grafice coordonate geografice carteziene polare deformaţia distanţei sisteme de gestiune a bazelor de date AutoCAD platforma ESRI ArcGIS 9.3 geodatabase teledetecţie soft ERDAS IMAGINE tehnologia software surse de date arhitectură scalabilă infrastructură standard bază de date geospaţială geoportal optimizare ROMPOS plan cadastral SIG Bentley MAP statidtica metoda arealelor metoda punctului izolinii diagrama cartograma cartodiagrama directiva INSPIRE tehnologie SDI geoportal metadate bază de date SQL server web gis WIEWER Flex informatică geoinformatică teletecţie prelucrarea măsurătorilor deformaţia nivelmentul geometric determinări GNSS metoda aliniamentului microtriangulaţiei microtrilateraţiei analiza stabilităţii testul global de congruenţă metoda reflectorless erori seismice hazard risc teste multiplu F transformare tehnologia GNSS sisteme laser tracker sisteme de fotografiere terestre sau aeriene software comercial erori scanare laser date geodezice măsurători teoria erorilor statistică geodezie topografie fotogrammetrie cartografie LIDAR teledecţie imagini satelitare aerosol investigare atmosferică plan topografic ArcCatalog geodatabase ArcNap ArcScene AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D staţie totală Leica TCR 805 Power eroare de poziţionare tehnologie GNSS aplicaţie GIS model de date raster vectorial ArcGIS bază de date geodatabase elipsoid terestru coordonate geografice coordonate sferice polare proiecţie ortografică oblică proiecţie stereografică deformaţie imagine scanată vectorizare proprietăţi înregistrare cadrul legislativ eroare sistematică satelit receptor efect multipath sistem informatic geografic GIS hartă topografică model digital de elevaţie program ArcGis monitorizare contribuţii deplasare teren alunecări scufundări versant viteza de alunecare datum geodezic sisteme triangulaţie trilateraţie date spaţiale ArcGIS soft Grass soft Quantum GIS analiza SWOT sistem inteligent transport trafic rutier sistem Floating Car Data reţea naţională senzori satelit GPS wireless măsurare deplasare deformaţie reţea de nivelment reţea planimetrică prelucrarea datelor habitat natural program ArcGis geodatabase AutoDesk Autocad drept de proprietate amfibieni mamifere reptile peşti plante detector unde gravitaţionale laser oscilator frecvenţă unică amplificator fibră erbiu optică dopare pământuri rare infrastructură cadru legislativ standard ISO internet reţea post procesare metadate serviciu catalog fotogrammetrie camere video de viteză înaltă endoscopie test de coliziune autovehicul reţea geodezică tehnologie ROMPOS receptor satelit antenă microprocesor prelucrare date reţea transcalculare coordonate polare tehnologie GNSS staţie totală reţea de sprijin metodă montare laser program TopoSys 7.0 radiometrie senzori putere de reflexie scaner clustering indice de refracţie oscilaţiilor armonice deviaţie de fază incidenţă imagini satelitare norme standarde rechizite instrumente planuri hărţi planimetria metoda planu cotat curbe nivel tente umbrite haşuri tente hipsometrice lucrări miniere calcul suprafeţe sistem informaţional geografic GIS sistem vector sistem raster ArcGIS Desktop AutoCAD Map 3D fond forestier sistem informaţional geografic parcelă topologie bază de date hartă tematică analiza arboretului aerofotografiere aerotriagulaţie model digital cameră fotogrammetrică staţie totală WILD TC 1610 platformă GIS Visual Basic GeoMedia Profesional teledetecţie sistem LANDSAT 7 sistem IKONOS filtrare digitizare scanare conversie viitură Dunărea îndiguire LIDAR reţea de sprijin registraţie georeferenţiere modelare nor de puncte aliniament curbe progresive arc elipsă nivelment dispozitive de vizualizare interacţiune grafică echipamente de trasare şi digitizare sisteme de poziţionare globală designul de ordinul 0-DO0 2-DO1 2-DO2 3-DO3 măsurători în reţele geodezice combinate model dprelucrare defect configuraţie MATLAB câmp gravitaţional regional funcţii radiale bază metoda masei punctiforme metoda celor mai mici pătrate regularizare structuri date georeferinţe baze de date reguli topologice GIS web-GIS detecţie radar detecţie la distanţă teoria undelor electromagnetice semnal determinare deplasări puncte puncte prin intersecţie metoda trigonometrică coordonate baricentrice calcul analitic modele matematice intrare-stare-ieşire sistem tip SISO date prin MM I-I reprezentare grafică regula paralelismului construcţia unui GFS prelucrarea semnalelor seriile Fourier teorema eşantionării proiectare evolutivă a reţelelor neuronale proiectarea adaptivă logica fuzzy sisteme fuzzy topografie instrumente topografice măsurări topografice plan topografic impactul spațial al politicilor sisteme informatice geografice etapele realizării cadastrului imobiliar teledetecția resurselor naturale utilizarea GIS înregistrarea imaginilor fotografice elemente de fotogrammetrie forestieră noțiuni de fotointerpretare senzori fotografici platforme aplicaţii GIS sisteme informatice geografice date spațiale digitizare și scanare-vectorizare sisteme de gestiune proiectarea bazei de date spațiale teledetecția resurselor naturale abatere toleranţă eroare măsurare dispozitiv măsurat metodă măsurare reflector scanare laser managementul urban GIS geomatica și geoinformatica sisteme de decizie produse software GIS organizații și standarde de bază modelarea cartografică interpolarea spaţială analiza suprafeţelor GPS hărţi şi planuri topografice triangulaţia geodezică Rompos reţele de triangulaţie locală punctul 913 926 101 309 411 666 1226 202 522 808 transcalcularea coordonatelor reţele de ridicare drumuiri planimetrice compensări riguroase staţii totale COGO teren fond funciar calcul topografic punct pe segment frânturi de drum detaşarea suprafeţei hotare limite teritoriu administrativ calculul suprafeţelor bonitare drepturi tabulare cartea funciară venit net cadastral publicitate imobiliară sistem informatic structura ANCPI analiza SWOT fond funciar calcul topografic sistem informatic e-Terra reţea geodezică publicitate imobiliară optică geometrică lentilă modulaţie oscilaţie goniometru teodolot sextant goniograf tahimetru telemetru mire de nivelment aliniament laser planimetru georeferenţiere vectorizare sector cadastral plan de amplasament plan topografic baze de date măsurarea deplasărilor materializarea reperelor punctele teodolite eroarea de centrare determinarea deplasărilor măsurarea tasărilor deformații liniare segment spațial geodezie coordonate semnal satelitar combinații liniare rețele geodezice măsurători Doppler evoluția sistemului Glonass măsurători terestre unități de măsură reprezentarea reliefului rețeaua geodezică de stat metoda drumuirii studiul teodolitelor hărți planuri topografice execuție proiectare elemente topografice semne convenționale determinarea coordonatelor teodolite rețele de sprijin nivelment fotograma lucrări topografice trasarea jalonare planimetrie trianglulaţia geodezică procedeul intersecţiei drumuiri planimetrice nivelmetru procedeu Cassini-Martinian metoda radierii trasarea pe teren nivelment metoda coordonatelor rețeaua topografică sistematizarea verticală domeniul și problematica topografiei inginerești precizia reprezentării principiul influenței rețele de sprijin clasice poligonometrice altimetrice metode topografice de ridicare trasarea transmiterea cotelor rețele spațiale racordarea parabolică elemente geometrice ale clotoidei precizia planimetriei rețele poligonometrice compensarea calculul coordonatelor transcalcularea trasarea pe teren rețele de sprijin practică topografică norme legislaţie terminologie aparatură luneta topografică mire teodolit metode de măsurare ridicări topografice planimetrice altimetrice metoda coordonatelor echerice bipolare liniare perimetrarea nivelmentul geometric unităţi de măsură planuri mijloace metode de măsurare ridicări topografice topografie inginerească precizie metoda coordonatelor polare coordonate rectangulare metoda intersecţiei unghiulare înainte topografie inginerie trasarea punctelor lucrări topografice rețeaua de sprijin metode de ridicare trasarea pe teren procedee ridicări de execuție trasarea curbelor trasarea barajelor reţea trasare topografică construcţie măsurători geodezice sistematizare verticală trasare fundaţii lucrări undă radio transmitere semnal standard IEEE 802.11 802.15 802.16 modulaţia propagarea undelor ectromagnetice difracţia undelor interfernţa undelor tehnologia GNSS sistemul EUPOS ROMPOS tehnica GSM Fingerprint sistem LiDAR fotogrammetrie aeriană ridicare batimetrică batrimetrie clasică sonar spaţiu MDT modelare matematică 1D reţele geodezice tehnologie GNSS modelare troposferică radiosondă interferometrie radar radiometru microunde model numeric program Bernese metoda coliniarităţii metoda coangularităţii redresator mare FTB aparat de stereorestituţie sterometrograful topocartul cercetare relief metodă morfografic morfometric teledetecţie fotogrammetrie tipuri de obturare diafragme fotogrametria planimetrică influența curburii fotoredresarea vederea stereoscopică orientarea relativă aerotriangulația transformări de coordonate deformare distorsiune steromodel numeric aerotriangulaţaţie analitică monocompartor sterocompartor statică matematică teoria probabilităţilor transformare afină punct de la infinit ecuaţia proiectivităţii puncte de fugă transformări de coordonate puncte de bază construcții industriale șosele poduri elemente de sol culorile de reprezentare hărți și planuri topografice suprafețe de referință proiecții cartografice proiecții azimutale proiecția Gauss proiecții cilindrice conice pseudoconice policonice măsurarea pantelor proiecții cartografice proiecția Gauss proiecții cilindrice proiecții azimutale deformații proiecții conice pseudoconice și policonice probleme de cartometrie întocmirea hărților multiplicarea hărților determinarea coordonatelor compensarea ortofotoredresarea aparate de exploatare sisteme pantograf aparate de stereorestituție teodolit de tip Zeiss teodolit de tip Wild metoda drumuirii metoda radierii metoda echerării proiecţii azimutale proiecţii cilindrice proiecţii conice proiecţii policonice proiecţii convenţionale proiecţii pseudoconice proiecţii poliedrice proiecţii derivate exploatarea stereogramelor exploatarea analitică orientarea exterioară iterația calculul coordonatelor orientarea relativă compensarea aerotriangulației compensarea altimetrică sistemul de proiecție indicele de refracție presiunea atmosferică temperatura aerului umiditatea aerului elemente de termodinamica atmosferei echilibrul termodinamic metode pentru determinarea distanței instrumente și metode de măsurători metoda nivelmentului concept MGU radiaţie electromagnetică corecţie referinţă online EDM principiul lui Fermat microundele reducerea distanțelor măsurate indicele de refracție radiațiile luminoase tipuri de erori erorile funcțiilor trigonometrice condiționarea matricelor rezolvarea sistemelor mari ecuații neliniare funcții de interpolare cartografiere proiecții azimutale cilindrice pseudoconice derivate policonice coordonate geografice sfera terestră elipsoidul de rotație modulul de deformație clasificarea proiecțiilor cartografice proiecția Aitov-Hammer lucrări subterane trasee rețele topografice măsurători lucrări miniere scheletul poligonal trasee și rețele topografice subterane măsurători directe precizia punctelor transmiterea cotelor compensarea rețelelor măsurători geodezice inginereşti reţele geodezice de trasare ansamblu de construcţii reţele topografice rețele poligonometrice marcarea și semnalizarea punctelor rețele simple de trasare drumuirea calculul coordonatelor compensarea măsurătorilor sistematizarea verticală reţea de trasare element topografic metode calcularea elementelor de trasat rețele de sprijin trasarea pe teren metoda coordonatelor tehnologia GNSS în timp real trasarea elementelor topografice metode de trasare în plan proiectarea şi realizarea reţelei topografice tehnologie GNSS nivelmetrul traseului unități de măsură pentru lungimi trasarea cotelor metoda coordonatelor polare lucrări topografice trasarea punctelor intermediare intersecţie liniară poligonaţia flotantă poligonaţia clasică poligonaţia minieră eroarea de determinare exemple de calcul metoda Snellius Pothenot cazul intersecției calculul numeric calculul erorilor ecuații varianta matricială măsurători terestre lucrări topografico geodezice metode analitice și trigonometrice lucrări fotogrammetrice cadastru cartografiere calcule topografice la tacheometrie calcul analytique des surfaces cartographie propagarea undelor electromagnetice temperatura umiditatea aerului metode de măsurare a distanțelor aplicații ale nivelmentului tahimetrie parcelări grafice fotogrametrie cartografie teledetecție geodezie măsurători terestre lucrări topografico geodezice metoda intersecției unghiulare instrumente topografice proiectarea căilor de comunicație poduri tuneluri măsurători inginereşti lucrări practice măsurători geodezice trasarea elementelor topografice domenii de utilizare unități de măsură mijloace de măsurare trasarea pe teren trasarea cotelor trasarea liniilor metoda coordonatelor polare utilizarea tehnologiei GNSS la trasare aliniament curbe progresive arc de elipsă nivelment lucrări topografice racordarea aliniamentelor curbe progresive trasarea punctelor intermediare nivelmentul traseului trasarea barajelor distribuţie apă canalizare legislaţie portal A-PORT bază date spaţial evaluare implementare aplicaţie web-GIS aplicaţie cetăţean senzor arhitectură măsurări inginereşti dispozitive poziţionare semnale radio telefonie mobilă semnale satelitare aliniament toleranțe cauzele erorilor sistematice determinarea mărimilor măsurate măsurători în aliniament accesorii și dispozitive tehnici de poziționare sisteme neconvenționale poziționarea GNSS erori de măsurare clasificarea erorilor mărimi măsurate direct mărimi indirecte calculul valorilor consecințele formulei lui Gauss prelucrarea mărimilor măsurate direct calculul preciziilor măsurători duble măsurători indirecte procedeu de rezolvare rezolvarea sistemelor de ecuații algebrice liniare rezolvarea sistemelor de ecuații liniare algebrice de mari dimensiuni metode iterative pentru rezolvarea ecuațiilor neliniare interpolarea funcțiilor matrice diagonale matrice bandă calculul inversei descompunerea LU metoda Cholesky metoda Gauss-Seidel metoda coardei calcule topografice prelucrarea rețelelor geodezice puncte de sprijin rețele de trasare trasarea pe teren metoda coordonatelor polare lucrări topografice metoda coardelor clotoida trasarea zidurilor măsurători continue statistică histogramă polinom măsurători nivelmet geometric intersecţie retrointersecţie arc elipsa erorilor metode de estimare teste statistice măsurători directe măsurători indirecte nivelment geometric intersecție liniară arcul de parabolă transformări de coordonate gravimetrul Worden gravimetrul Sharp determinarea grafică gravitatea normală metoda analitică reducerea distanțelor sisteme de altitudini prelucrarea statistică a măsurătorilor reparații de frecvențe momentele unei variabile aleatoare compensarea măsurătorilor directe schema Gauss-Doolitle matricea inversă compensarea măsurătorilor indirecte măsurători corelate rețele libere clasificarea măsurătorilor măsurători directe ponderate calculul preciziilor tratarea matriceală eroarea medie pătratică compensarea rețelelor aplicarea metodei Kruger testul lui Kolmogorov forța de atracție gravitatea ecuațiile Laplace-Poisson formule integrale Gren suprafețe echipotențiale reducerea izostatică sisteme de altitudini ondulațiile geoidului formula Bruns raza de curbură rezolvarea triunghiurilor geodezice structura rețelelor geodezice optimizarea programului semnale geodezice structura teodolitelor planuri topografice studiul teodoliților metoda drumuirii nivelmentul geometric tahimetria elemente de geodezie și cartografie calculul erorilor la măsurători directe nivelmetre teodolit planuri topografice drumuire planimetrică teren topografie teodolit tahimetre instrumente topografice ridicări planimetrice altimetrice teren teodolit tahimetre instrumente topografice lucrări planimetrice drumuirea planimetrică instrumente tahimetrice nivelment trigonometric poligometrie drumuirea planimetrică instrumente tahimetrice nivelment trigonometric poligometrie fotogrametrie cercul topografic curbe de racordare circulare procedee de nivelment tahimetre teodolit rețele poligonometrice trasarea planimetrică altimetrie lucrări topografice platforme spațiale ionosfera captori detectori spectrometrele analiza imaginii nivelment subteran lucrări geodezice trasarea străpungerilor semne convenționale localități industrie relief căi de comunicație reprezentare pe plan model digital suprafaţă reflectantă altimetrie stereoscopie interferometrie fotogrammetrie radargrammetrie geodezie rețea geodezică planimetrică rețea geodezică nivelment geometric rețea geodezică 2D și 1D modele de prelucrare corecția de reducere operații cu coordonate geometrie dreptă plan rotație spațial coordonate raport armonic transformare omografic teoremă Pappus metodă coordonată polar rectangular intersecţie unghiular liniar drumuire poligonometric aliniament tehnologie GNSS timp real calculare element trasat rețea sprijin poligonometric trasare teren optic eduaţii diferenţiale Laplace - Poisson gravitaţie nivelment trigonometric polinoame Legendre prelucrarea coordonatelor în reţea GPS sisteme de coordonate structura şi funcţiile geodeziei scaner cameră digitală terestre rectificare imagine calibrare imagini convergente obiectiv Nikkor modelul 3D prin metoda fotogrammetriei, date LST camere fotogrammetrice calibrare LiDAR imagini metrice prelucrarea datelor structuri de tip CAD diagrama Voronoi algoritm clădire laser scaner aeropurtat laser scaner terestru textură precizie senzori poziţionare 3D accelerometru giroscopul staţii spaţiale scannere laser culegere de date efectul Doppler Galileo metoda GNSS sisteme mobile mapping metodă de estimare GIS sistems de informaţii geografice cartografiere topologia erori în date hărţi hazarduri naturale alunecări de teren construcţii din pământ armat modelul 3D metode geodezice GPS scanare geodezie Siria Europa sistem românesc elveţian suedez lituanian german teledetecţie aerofotogrametrie fotogramă harta analogică vectorială imagine raster modelare 3D georeferenţiere conversie vector-raster raster-vector tehnologie LIDAR măsurători topografice planificări urbane ortofotograme fotograme model analogic vectorial raster sistem informatic geografic hartă analogică vectorială imagine raster reţea edilitar subteran cadastru program MAB fotograme aeriene ecosistem acvatic imagine SPOT sistem informaţional fotohărţi spaţiohărţi patrimoniu natural hărţi topografice cameră aerianăUltraCam-D geomatică ortofotogramă concept TRUE-ORTO fotogramă înclinată hartă analogică vectorială imagine raster reţele edilitare subterane modelare 3D sistem canare laser terestru aeropurtat soft prelucrare analiză interpretare reţea sprijin bază date tunel cale ferată sistem scanare laser L-KOPIA/LKO SCANSTATION model TIN (Triangulated Irregular Network ) metodă Helmert componente hardware software teodolite video-tedolite roboţi scanare georeferenţiere GIS tehnică laser scanare terestră identificare parametru robot industrial utilizare sistem dinamic măsurare industrie toleranță precizei măsurare Anul 4 - Telematica și conducerea automată a utilajelor de construcții coeficienţi de pondere calculul preciziilor măsurători duble ecuaţii de erori exprimare matriceală hărți și planuri topografice calculul pantei trasarea teodolitul măsurarea distanțelor alegerea rețelei GPS lucrări practice exploatării subterane zacăminte stratiforme factori geologico-minieri metode topo-geodezice hazard planuri hărţi sistem de GIS management de date măsurarea electronică scanare laser 3D registraţia georeferenţierea măsurători spaţiale date spaţiale 3D hazard risc seismicitate plăci tectonice reţea geodezică monitorizare GNSS triangulaţie trilateraţie nivelmentul geometric nivelmentul hidrostaic sistem satelitar de poziţionare GNSS sisteme satelitare de navigare globală geodezie spaţială urmărire a obiectului fuziune de date traiectorie extragere de date analiză secvenţială recunoaştere a modelului învăţare automată GNSS urmărire cu camera video model Markov algoritmi Viterbi S[istemul] de I[nformaţie] G[eografică] fundamentală hărţi stradale de înaltă precizie traiectorii roi metoda Monte Carlo lanţ Markov GNSS variaţie Allan ceas atomic reţele geodezice deplasări şi deformaţii microtriangulaţia filtrarea Kalman metoda Karlsruhe Pelzer modelare 3D metoda fotogrammetrică UAV măsurători terestre cercetare terenuri cadastru construcții determinarea înclinărilor standarde ISO/TC 211 directiva INSPIRE topologie GIS reţea interoperabilitate cadastrul funciar categorii de terenuri planuri cadastrale calculul suprafețelor întreținerea documentației procedeul drepte detașări evidența documente analitice măsurători gravimetria deplasare nivelment fotogrammetrie tehnologii calcul deplasàri crustale cadastru sistematic informatizarea lucrărilor de cadastru cartea funciară bază de date topografie erori de măsurare prelucrarea măsurătorilor directe compensarea măsurătorilor indirecte instrument măsură topografie cadastru unitate măsură mărime măsurabilă panglică ruletă lunetă topografică undă electromagnetică teodolit nivelment măsurători geodezice scanări măsurători batimetrice Anul 2 - Geodezie fizică modele 3D clădiri (MDC) tehnologii calibrarea camerelor digitale scanare laser terestră date LiDAR algoritm ICP puncte control sol câmp de orientare GNSS satelit determinarea poziţiei precizie poziţionare punctuală precisă sisteme complementare spaţiale terenuri construcţii deformaţii echipament geodezic instrumente geodezice modele matematice metoda elementului finit filtrul Kalman managementul riscului proprietăţi imobiliare evaluare GIS statistică aplicată reţele neuronale dicţionar lingvistică geodezie fotogrametrie teledecţie cartografie Anul 1 - Istoria geodeziei - disciplină facultativă Anul 1 - Geodezie elipsoidală potențialul forței punctul atras Anul 1 - Bazele geometrice ale fotogrametriei Anul 2 - Prelucrarea automată a datelor geodezice Anul 2 - Tehnologii geodezice spațiale Anul 2 - Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice Anul 2 - Compensarea măsurătorilor și statistică matematică Anul 2 - Proiecții cartografice Anul 2 - Sisteme informatice geografice Anul 2 - Geodezie I Aitov Mollwide-Goode Anul 2 - Metode numerice Anul 2 - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare - disciplină opțională Anul 2 - Utilizarea electronicii în geodezie - disciplină facultativă Anul 2 - Practică II Anul 2 - Măsurători geodezice prin unde geodezie măsurători poziționare transmitere date distanță GNSS senzori optici coordonate monitorizare măsurători erori clasificare Potivirea schemelor în seturile de date spațiale prin cartografierea instantelor obiectului Ajustarea sistematică a pachetului bloc fotogrametric brut al unei camere de scanare liniare folosind datele HRSC ca exemplu teren topografie teodolit tahimetre instrumente topografice construcții civile câmp grafivic Anul 1 - Topografie Anul 3 - Geodezie II Anul 3 - Geodezie satelitară Anul 3 - Geodezie satelitară Anul 3 - Modelare cartografică Anul 4 - Prelucrarea şi optimizarea rețelelor geodezice Anul 4 - Măsurători Electronice de Distanțe - disciplină opțională Anul 4 - Metrologie geodezică Anul 4 - Geodezie fizică
Vă rugăm să schimbaţi parola