Biblioteca UTCB

știința și tehnologia computerelor prelucrarea datelor

Subiect Tematic: știința și tehnologia computerelor prelucrarea datelor
Lucrări: 1 lucrari in 432 publicatii in 4 limbi
Access 2000 pentru Windows pentru... amici de: Kaufeld, John (Text tipărit)
Aplicaţii de laborator în mathematică şi MathCad de: Iatan, Iuliana Florentina; Sebacher, Bogdan (Text tipărit)
Algoritmi fundamentali în C++ : aplicaţii de: Logofătu, Doina (Text tipărit)
Algoritmi fundamentali în JAVA : aplicaţii de: Logofătu, Doina (Text tipărit)
ActiveX : concepte şi aplicaţii de: Cioată, Mihai (Text tipărit)
Adobe InDESIGN CS2 de: (Text tipărit)
Aplicaţii AutoCAD 3D în construcţii şi arhitectură de: Marinescu, George C.; Marinescu, Octavia Ana-Maria (Text tipărit)
Aplicaţii AutoCAD în construcţii de: Marinescu, George G. (Text tipărit)
Subiecte
reţele neuronale algoritmul backpropagation reţele neuronale cu valori complexe Clifford cu matrici pătratice antisimetrice medierea rotaţiilor fișiere imagine formatarea textului exemple rezolvate și explicate baze de date informatica industrială programele Java executare programare distributivă sisteme de operare aplicații Anul 2 - Matematici speciale limbaj proiecte domeniu marketing utilizare calculator aplicaţii Visual C++ instrucţiunea de decizie funcţii cicluri cu număr necunoscut de paşi instrucţiunea de selecţie multiplă standard convenţie grafică ingineresc sistem proiecţie dispunere cotare desen industrial realizare tehnicenotare stare suprafață filet asamblare flanşe informatică aplicată componente control adaptare algoritmul L* compatibilitate Vertex semnale audio segmentare analiza Fourier coeficienții Mel Cepstrali (MFCC) Pich RAVDESS stil de cotare proiectarea weburilor şi a paginilor proiectarea dinamică şi interactivă publicarea webului Red Hat Linux instalarea utilizarea conectarea analiză date evaluare web matrice disimilaritate algoritm taxonomie vector Space Model reţea neuronală metaclasificator arhitectură adaptivă stiluri fizice de text liste tabele imagini metadate multimedia imagini hărţi formulare cadre tehnologii xDSL tehnici de modulație codarea Trellis cecuri electronice securitatea Microsoft Word funcţia cprstr afişarea textelor funţia bordwin programarea unui joc matematic desenare tablă de şah afişare întârziată program pentru crearea și vizualizarea bazelor de date utilizarea proiectului prjFractal trafic rutier congestia de trafic şiruri de aşteptare modelarea traficului calitatea reţelei de transport factorul de calitate algoritm codificare genetică operator reţea neuronală sistem neurogenetic Windows XP Professional sistem informatic gestiune standarde tehnologii medicale înregistrări electronice sănătate HL7CDA open EHR LOINC arhitectură metoda OLE Automation umanitatea tutorial multimedia dezvoltare promovare curs online E-EDuQuality evaluare secţiune utilizator platformă moodle cercetare metodologie matrice morfologică idei metodă San Francisco feed-back mentenanţă platformelor WEB Anul 1 - Proiectare asistată de calculator tipuri de date PASCAL metode numerice proceduri și funcții grafică aplicații Anul 2 - Infografică modelul COM memorii asociative Linux avansați crearea formatarea încărcarea sistemului Linux în rețea gestiunea utilizatorilor interfețe Crontab solid edge proiectare parametrică modelare desenare asamblare proiectare asistată de calculator CAD piese subansambluri desen tehnic model matematic eroare calcul modelare SCILAB ecuaţie algebric sistem dinamic hibrid formalism Xcos simulare COMSOL Multiphysics curgere Forscheimer limbaj programare funcţii operatorii procesare software memorie orientarea pe obiecte clase-primele noțiuni aplicaţii cibernetice ale sistemelor fizice verificare şi validare multimedia sisteme digitale algebra relațională grafuri arbori parţiali arbori binari arbore AVL şabloane funcţii generice algoritmi mulțimi nuanțate configurare LINUX limbaj de programare programare orientată pe componente CORBA JavaBeans Web Service limbaj fuzzy metode limbaje de programare HTML JavaScript navigare machetare limbaj XML tehnică de calcul informatică baze de date minicalculatoare produse-program sistem informatic planurile de fundaţie sistem SPRAY auto-organizare tehnologie "roi" modelare model WIT model BRAIN simulare model matematic programe și pachete de programe site-uri aplicaţii serviciul Word Web Html Http limbaj SQL formate grafice fişiere directoare criptarea şirurilor programare sisteme discrete capability maturity model intergation instruire proces organizaţional performanţă inovare verificare validare cerinţă monitorizare planificare management proiect risc asigurarea calităţii decizie analiză control inteligent matematică master 1 - autocad 1 QuarkXPress 6 ghid de învăţare finisarea paginilor introducere în POO introducere în STL cutii ascunse Greedy probleme ordonării datelor recursivitate backtrucking programare dinamică modul e-Crime WikiHealth metodologie Agile ciclu viaţă platformă NET Java bază date multimedia standard securitate IT microsisteme de calcul microsoft office word excel power point programare în Maxima SOA servicii web modelare CSP clasificare Graham solvere CSP JaCoP Choco JLPI server OPC UA wrapper proxy serverul COM crearea de publicații procesoare de semnale organizarea memoriei procesor dezvoltarea programelor structuri de indecși la tabele de date utilizare microsoft creare proiect gestionare Microsoft configurare informaţie vizualizare stare programe și tehnici de programare în C tipuri de date operatori structuri clase de memorie editarea în Excel 2000 crearea machetelor de date folosirea opțiunii WordArt model relaţional algebră SQL proiectare conceptuală logică redundanţă schemă E-R reţea locală de control protocol de autentificare securitate automate vectoriale limbaj de programare acţionare electrică proiectare interfaţă reţea automată automat Siemens S7-200 sistem expert mediu CLIPS variabilă program planificare proiectare tehnologie interfaţă implementare reutilizarea clasei reorganizarea ierarhiei de clasă descompunere în operaţii elementare caracteristice exheritance gramatici DCG procesare morfologică gramatici de unificare structuri de atribute,produl ALE semantică elemente de cotare configurare înscrierea cotelor notărilor simbolurilor tabele verificare desene funcţii de tip bibliotecă tinichigerie construcţii sudate cosmosxpress cosmosworks solidworks utilities animaţie pagini cu multimedia organizare editare în AutoCAD resurse Linux pe internet Anul 4- Aplicații cu automate programabile Procesarea datelor filtre discrete fișiere algoritm redundanţă model stocastic simularea Monte-Carlo model economic bază de cunoştinţe tehnici de reprezentare a cunoştinţelor algoritm de căutare calificatori funcţia scor visual basic 5 meniu program pentru culori funcţia RGB QBColor metoda grafică date sub formă de tabele fereastra API folosirea elementelor multimedia limbaj de programare C++ structuri de date teoria grafurilor dezvoltarea componentelor EJB gestionare fișiere programare în oracle accelerare AES paralelizare benchmark primitive criptografice GPU CUDA editor VBA secvenţe de cod funcţii prdefinite programare structurată module programare modulară interfaţă grafică raport baze de date controale pentru date SPICE simularea elemente de circuit rezistoare funcția sinusoidală dispozitive semiconductoare analiza DC Office 2000 utilizarea barelor tabele Excel ACCES PowerPoint Outlook Publisher elemente de teoria codificării reţele neuronale sistem de operare DOS comenzi optimizare Access proiectare realitate virtuală proiectare aistată calculator stiluri și șabloane crearea tabelelor funcții Excel filtrarea datelor Power Point lucrul cu fișiere preliminarii indecși publicare web imbunatatire imagini digitale problema ordonării datelor securitatea sistemului instalare punere în funcţiune monitorizare revizie configuraţia serviciilor de reţea poşta electronică serviciile HTTP firewall reţele virtuale private autentificarea de nivel înalt a utilizatorilor JAVA-fundamente polimorfismul matlab simulink aplicații interfață grafică structuri algebrice transmisia multimedia metode de proiectare perspectiva JAVA Anul 3 - Infografică Mathcad interfaţă obiecte interschimbabile pointeri încapsulare funcţii virtuale constructori destructori funcţii virtuale parametri aplicaţii elementare calcul sinţiale omogenă bernoulii riccati lagrange derivate integrale eulembolic ecuaţii diferer algoritm codificare generică operator reţea neuronală sistem neurogenetic probleme internet construcții grafice interfețe în limbaj natural tehnici de comunicare pentru modulele I/O sisteme de fişiere în SO Linux drepturi de acces prelucrarea fişierelor text gestiunea memoriei crearea proceselor procese în foreground background programare sub shell-ul bash internet tehnici de testare paritate pe baza detectării erorilor domeniul de inversiune finit centru de date coduri configuraţie hardware cititor de cartele fişe prezentare informatică programe software interfața fortran IV AMS unităţi logice limbaj operatori extensii elemente suport avansate modelarea aspectelor structurale aspecte comportamantale modelare arhitecturală fluxuri de lucru şabloane de proiectare elemente de bază despre firewall-uri utilizarea unei gazde bastion firewalls modelarea datelor proiectarea bazei de date utilizarea funcţiilor gestionarea utilizarea vederilor indecsilor cheilor administrare securitate optimizare internet bazele de date e_Learning vocaţional web-based Training medii de învăţare multimedia interactive Noile Media psihopedagogie design de interfaţă curs on-line modelare sisteme tehnologii Web pentru IDD tehnologia informației sisteme de operare birotica informatica și societatea noțiuni introductive modwl EHR sistem informare OGD web model LISI câmpuri de biți protecția datelor utilizarea șabloanelor sistem fizic calcul probabilistic teoria informaţiei proces ireversibil neliniar, simulare instabilitate metode numerice raze de stabilitate fractal grafuriscale-free morfogeneză concepte fundamentale în gestiunea automată a datelor arhitectura unei baze de date arhitectura unei baze de date etapele de realizare a unei baze de date limbaje de programare calculator operaţii matematice fişier XUL model Box element XUL formular electronic text meniu grilă structură arborescentă limbaj DBMS modelul entitate-relaţie memorarea datelor structuri de indecşi la tabele de date algebră relaţională operaţii adiţionale algoritmi de construcţie securitatea şi protecţia datelor baze de date distribuite desen inițiere în programarea vizuală Anul 1 - Infografică sisteme expert aplicație programarea dinamică demonstrarea auromată de teoreme criptografia rețelelor modul text tehnologie sistem reţea soluţie GLFSR senzor atacul de la distanță calculator tipărirea desenelor elemente de baza windows 95 foi de lucru inițiere în programarea orientată pe obiecte alte clase esențiale în Java securitate informatică utilizatori finali lucrători IT criptare Android administrator dezvoltator proiectant de sistem alte obiecte in baza de date OCCAM transputer INMOS servicii sistem funcții visual basic ole operatori comenzi grafică multimedia fişiere secvenţiale limbaj de programare tipuri de date constante variabile tehnici de editare arhitecturi orientate resurse ROA principii REST servicii SOA fiabilitate dependabilitate toleranţă defect replicare mesaj protocoale securitate sisteme de gestiune Access managementul firmei informatica managerială aplicații Access FoxPro MathCad funcţii reprezentare grafică animaţie calcul matriceal programare rezolvare ecuaţii integrare numerică modelare simulare metode numerice interfeţe grafice pachete de programe GNOME KDE configurare desen tehnic proiectare principii generale sisteme biologice regresie model mulţimi de date statistică descriptivă model liniar serii temporale prognoză mulţime algoritm arhitectură arbore de decizie CorelDRAW sistem automat buclă închisă software hardware bibliotecă funcţii limbaj C semnal logic analogic temporizare timer tablouri și șiruri baze de date raţionale sistem de gestiune al bazelor de date interogarea bazelor de date tabele formulare rapoarte versiunea Secure pentru AIX şi Solaris utilitare analiză performanţă caracterizare aplicaţie îmbunătăţire viteză procesare memorie cache distribuţie instrucţiune reţea fiabilitate hardware software erori microprocesor out-of-order algoritm PODEM utilizare internet crearea site-ul grafică imagine Map-uri elementele limbajului SQL manipularea obiectelor de tip schemă actualizarea datelor din tabele limbaj procedural instrucţiuni facilităţi subprograme utilizator declanşatoare documentaţia Matlab aplicaţii în inginerie variabile indificatori Matlab matrice vectori constante funcţii matematice operatori artimetici variabile Matlab enciclopedia internet concepte tipuri abstracte de date compilare algoritm cozi lista arbore binar tabel de dispersie graf tehnologii industriale moderne sistem de informare integrat abordarea DMAIC proiectare antiseismică Word corectare stergere inserare clipboard dimensionare pagina Web coloane machete document calculator informatică sisteme informatice produse-program artifiInteligenţacială şi transformarea digitală a industriei execuția programelor arhitectura sistemului protocoale pachet de programe configurarea resolver-ului configurare avansată securitatea sistemului testare fişiere jurnal Anul 1 - Utilizarea calculatoarelor programe virușii calculatoarelor elemente de bază ale sistemului de operare Linux tehnici de desenare planurile de beton linux programe calculator gestiunea fişierelor directoare utilizatori interfaţă server bibliotecii MySQL bibliotecii ncurses organizarea datelor concepte avansate sisteme de operare limbajul Pascal problema Dirichlet hardware programele Java executare programare distributivă sisteme de operare Anul 2 - Metode numerice internet server istalaţii pentru comunicaţii poştă electronică e-mail user reţele internet Matlab Simulink control System Toolbox în proiectarea inginerească calcul numeric grafică sisteme de proiecție interogări pe tabele dependente Anul 2 - Sisteme bazate pe cunoștințe limbaj de programare C++ aplicaţii instrucţiuni constante literale alfanumerice operaţii parametri programarea calculatoarelor teste empirice analiza algoritmului lui Euclid fişiere navigaţie sistem dBase coduri programe calculator tipuri ghid de depanare robotică computerizare scrieri digitale editare digitală windows desktop publishing true type programare comunicare conferință informatică imaginație design detectare estimare segmentare flux optic graph cut procesare video matlab simulink aplicaţii inginerie produse alimentare casete în autocad calcul structural utilizare microsoft creare proiect gestionarea proiectelor Microsoft project configurare informaţii vizualizare stare proiect cutii în cutii simţurile umane stimulare musculară electrică senzaţie tactilă contracţie musculară simţul şi percepţia haptică prototipuri permiţând feedbackul haptic EMS Windows Vista autoCAD lansare program harware programarea calculatoarelor în limbajul turbo-pascal word sistemul de operare Windows 98 exploratorul Windows software tehnică de calcul informatică baze de date microcalculatoare bănci de date centrul de calcul program sistem informatic sisteme digitale multirată wireless sensor networks real-time comunicare protocol low-level timp de analiză AUTOCAD 3D surse de software documentaţie de programe interfaţă vederi statice vederi dinamice WIREFRAME primitive solide editarea corpurilor solide crearea desenelor 2D vizualizare modele spaţiale umbrire colorare randarea materialelor sistem de cifrare metoda transpoziţiei sistem mixt generatoare pseudoaleatoare calcul în corpuri Galois lema chinezească a resturilor protocol Diffie-Hellman canale subliminale resurse software atac în mediu de implementare activeaAssist motion EAP SmartFactory GRPC ProtoBuf ObservableState lanțul Markov rețele neuronale HMM algoritmi-fundamente circuit integrat CMOS subalimentat evaluarea fiabilităţii tehnica defectelor induse eroare probabilitate nivel tranzitor decodor limbaj C preprocesare funcţii getchar putchar clase memorie programare modulară pointeri sistem de operare DOS funcţii de sistem comparație JAVA/C++ crearea tabelelor securizarea serviciilor FTP POP crearea conturilor utilizator conectare prin www software opţional depanare resurse utile criptarea traficulu metoda secțiunii de aur metoda Fibonacci metoda Newton metoda Davidon-Fletcher-Powell altgoritm Simplex sinteză SRA manipularea obiectelor de tip non-schemă ecuații integrale crearea straturilor informatică termeni algoritmi matematică software engineering master 1 - autocad 2 aplicații Windows baze de date tipuri de implementare net compact Java micro sisteme informatice mGov utilizatorii vederi SQL*PLUS publicarea filmelor Flash publicarea în SWF crearea fișierelor grafice PNG editarea codului algoritmi programe structuri de date programare UNIX inteligența artificială ciclu de viaţă mode cascadă model limbaj de modelare arhitectură management risc asigurarea calităţii AutoReport realizarea etichetelor tabelele Access 2000 proiectarea autoreport trimiterea datelor programare depanare în C++ operator controlul fluxului şiruri de caractere matrice manipularea controalelor HTML pagina web programare orientată pe obiecte fişier baze de date modul cookie e-mail sesiuni grafică interactivă elemente de limbaj simulare schițe izometrice combustibilitatea materialelor reacţie la foc rezistenţa la foc management modele de simulare calculul simbolic în MATLAB calcule matematice calcul numeric algoritmi variabile aleatoare continue interpolarea aproximare date modelare cu ajutorul reţelelor Petri semnal plânsul nou-născutului data mining medical NEONAT analiză cuvinte plâns reţea Hopfield Kohonen defecţiune eroare avarie testare introducere în sistemul Oracle dezvoltarea site-urilor tehnici editare elemente de informatică informatică aplicată limbaj de programare liste table arbori funcţii gestiunea ecranului adăugare ştergere setare formatare editor text fişier director înregistrare mediu de programare operator aproximarea rezultatelor structura programelor MATLAB implementare software calcul matricial calcul diferenţial calcul vectorial grafică personalizare Anul 2 - Proiectarea algoritmilor editarea de imagini programul Adobe Photoshop stiluri plotare MATLAB teoria probabilităţilor statistică matematică restricții clase sistem de cifrare metoda substituției metoda transpoziției sisteme mixte generatoare pseudoaleatoare criptanaliza cifrurilor bloc aritmetica pe curbe eliptice principii criptografice Anul 2 - Proiectare asistată de calculator C++ C/C++ date predefinite variabilă locală variabilă globală structură fundamentală control structură alternativă decizie parametrizarea interogărilor baze de date sisteme expert management microeconomic utilizare internet poştă electronică browser utilizare visual C++ crearea și proiectarea utilizarea controalelor desenarea tehnici avansate transferul datelor design grafic GoLive 5 navigare Web elemente Frame microprocesor I80X86 funcţie DOS BIOS roboţi 3D placă universală digitală AR-16 navigarea prin Web memorarea datelor educație semnale programarea în Visual Basic baza de date terminologie proiectare specificare algebra procesului diagramă flux de date structura programului arhitectura sistemului UNIX sistem de operare limbaj planificare evaluare timp de răspuns siguranţă aplicația ShowMe aplicații probleme LDD memorie cache cache Ram cache Tag celula SRAM simulator CDLR SPEC 2000 internet World Wide Web hardware software conturi shell instalați Microsoft Plus viruși de calculator program Excel celulă comenzii funcţii bază de date pagină Web grafică diagrame Dezvoltarea informaţiei tehnice calitatea informației tehnice metode de scriere subiecte de referință concepte algoritmi principiile programării structurate elemente de bază a limbajului C instrucţiunile limbajului C tablouri structuri siruri de caractere funcţii matematice modelare 3D în AutoCAD vizualizare 3D reţele matriciale 3D (wireframe) suprafeţe 3D generarea primitivelor 3D tehnici de editare tehnici de ambientare algoritmi de inteligenţă artificială realitate virtuală instruire a muncitorilor în industrie optimizare globală particule de tip roi algoritm generic dezacord calculatoare programare calculatoare algoritmi limbaj programare JAVA HTML instrumente software metode de reprezentare raţionament cunoştinţe imperfecte reţele Bayesiene, interferenţă probabilistică, monitorizarea pierderilor de apă, sistem de distribuţie a apei optimizarea metodelor biostatistice protocol de modelare simulare prezentări în PowerPoint 3D modelare mobilă editarea bazele aritmetice ale sistemelor de calcul fișiere Linux programe rezumate matematică comunicări ştiinţifice infrastructură protocol reţea internet conexiuni web word fişiere limbaj HTML Anul 1 - Informatică aplicată imbaj SQL actualizarea datelor microsoft prelucrarea limbajului natural memorie reţea neuronală neuron artificial neuron artifical cu ponderi complexe funcţie periodică de activare salvare documente copiere text tipărire stiluri şabloane imagini grafice Windows 98 Windows XP Professional Windows Vista Microsoft Word Microsoft Excel Programul Powerpoint programarea în Microsoft Visual FoxPro programare comunicare conferinţă informatică imaginaţie design PHP variabilă constantă tip date operator expresie instrucţiune control PHP vector operaţie bază transmitere PHP funcţie clasă obiect fişier MySql elemente grafice accesare fişiere teletransmisie informaţie electronic produs informatic hardware upgradare navigare și administrare windows 2000 design și performanță limbajul Pascal aplicaţi grafice simulare memorie microcomputer memorie hardware algoritm comenzi AutoCAD programare AutoLISP instrumente Visual LISP desenare organizare funcție AutoLISP SCADA DCS PLC RTU IED MTU TIA sistem ciberfizic automat programabil regulator digital stație master senzor traductor elemente de bază variabilă operator conversie element acces matrice structură cutii ascunse sume de puteri tehnoredactare pentru publicaţii tehnice software algoritmul Local Binary Pattern indice de similaritate metrică (SSIM) Local Binary Compressed (LBC) imagistica medicală filtre cu particule corecţie erori sisteme wireless MCMC algoritm simulare predicţie matrice de tranziţie logica fuzzy Microsoft Excel crearea cadrelor reprezentare formală cercetare calitativă prognoză medicală bazată pe imagistică microscopie virtuală cognitivă desenare 2D în AutoCAD editare 2D vizualizare generare utilizare bibliotecă date reprezentări grafice sistem de criptare algoritmul lui Playfair algoritmul lui Polybius algoritmul lui Vigenère algoritmul Rijndael decriptare Linux rețea vizualizarea documentelor Illustrator instrumentul Gradient baze de date dBase lV comanda actalizarea fișierelor crearea JAVA SERVER PAGES (JSP) programul Event Viewer echipament de calcul primele noțiuni AutoCAD 2019 manual de utilizare soft pachete de programe controlul sistemelor modelare aplicaţii Matlab Simulink securitatea informatică cerințe de securitate vulnerabilitatea rețelelor grafică animație metode de modelare tehnici prelucrarea Video Post conceptele modelării fundamentele animației cotă serii Fourier conexiunea internet Anul 1 - Limbaje de programare 1 master 1 - autocad sistem grid tipar utilizare interacţiune optimizare performanţă modelare memorie partajată distribuită Dos spam inginerie socială puzzle criptografic amprentare semnături digitale sistem de coordonate Vivaldi pachete ICMP interfețe antropocentrice servicii web internet limbaj de programare software aplicația SQL site Web cu Dreamweaver proiectarea coordonarea integrarea Roundtrip taskuri independente partajarea resurselor protocoale cu performanţe superioare automate de timp metode scalabile de testare aplicaţii multimedia configurare calculator CD-ROM MIDI configurarea imprimantelor site de comerţ electronic alegerea tehnologiilor şi a instrumentelor catalog de produse, primirea plăţilor administrarea catalogului coş de cumpărături prelucrarea comenzilor linie de prelucrare a comenzilor tranzacţii prin cărţi de credit evaluarea produselor servicii web calcul distribuit GPU OpenCL MapReduce aritmetică sistem de numeraţie codificare algebră booleană structură Reed-Muller circuit combinaţional circuit de comutaţie paradigme noi situri în HTML4 aspecte arhitecturale OSMOSE RAMI 4.0 FITMAN IIRA predictor Markov tehnologii emergente medii de învăţare deschise microblogging învăţare mixtă resurse educaţionale deschise sistem gestiune fragmentare distribuire instrucţiune SQL stocare MongoDB HBase lucrul cu elemente grafice citirea datelor de la tastatură şi afişarea datelor pe ecran interfaţa IDE NetBeans 5.0 metode ale clasei String iniţializatori statici dileme camere digitale fotografia tehnică de decorelare controlul vitezei de compresie model algoritm domeniu spaţial vector microprocesor imagini digitale transformata KLT transformata SVD sistem complex motor sincron magnet permanent convertor electronic PMSM control FOC observer SMO Luenberger MRAS ESO DO EKF MRAC crearea paginilor web ISQL*PLUS agenți inteligenți tehnologia computerelor prelucrarea datelor reprezentări de cunoștințe tehnologii semantice topic maps reprezentarea cunoaşterii integrarea cunoaşterii medicale baze de date baze de cunoştinţe interfeţe utilizator text și tabele introducere în STL accesarea programului Outlook securitatea bazelor de date Visual Basic 6 programare sistem informatic de birou aplicaţii etichetă HTML frame tabel listă element CSS JavaScript Ajax bază date MySQL introducere în POO catalog program calculator software coduri configuraţie hardware cititor de cartele fişe, prezentare informatică selecţii şi forme transformarea obiectelor desenare cu instrumentul Pen culoare pictură text straturi combinarea formelor şi a culorilor simbol lucrul cu pensule şi peniţe efect grafic folosirea efectului 3D Adobe Bridge Version Cue programare Visual Basic program sesiune comunicări ştiinţifice sisteme de calcul minicalculatoare limbajul Pascal tipuri statice de date realizarea structurilor tipuri dinamice de date subprograme prelucrarea fișierelor utilizarea calculatoarelor sisteme de operare soft gramatici de unificare graphiques world wide web programare efectivă sortarea simplă stive și cozi recursivitatea arbori binari tabele de dispersie grafuri știința și tehnologia computerelor procesarea datelor autoCAD execuția programelor WINDOWS design grafic fireworks 4 bannere imagini animate pagini Web interactive visual Basic contactarea utilizatorului conexiune aplicații llS interfețe și protocoale administrarea site-ului procesarea imaginilor medicale analizaimaginilor dectare automata a VOI diagnostic limbajul SQL editarea modulelor VBA programarea în Access 2000 mediul Matlab tipuri de date matrice tablouri reprezentări grafice programare în Matlab elemente de calcul algebric şi statistic lucrul cu directoare bază de date programe Windows aplicaţii tabele sisteme tehnici de lucru desenare editare cotare blocuri reprezentări tridimensionale reţele modelarea solidelor organizarea şi tipărirea desenelor personalizarea mediului de lucru reţele wireless protocoale de comunicaţie framework software trilateraţia operatori relaționali administrare bază de date sistem de operare utilizarea programelor sănătatea nod sursă interfaţă filtrare reclasificare crearea partiţiilor serii de timp câmp reprezentare grafică web regresie corelaţie arbore de decizie analiza cluster setare opţiune interogări complexe grafică calculator inginerie electrică implementarea structură repetitivă dată struct dată union dată enum tablou unidimensional tablou bidimensional tablou pointer stdout stdin proiectare sistem informatic recursivitatea realitate virtuală manipulare a obiectelor controlor Leap Motion transformate informatică interfaţă grafică proceduri meniu proiectare asistată de calculator AutoCAD funcţii de declarare de atribire introducere a datelor aritmetice geometrice comparare predefinite conversie manipulare enumerare selectare iterare logice operare cu date externe testare programare ISBL limbajul C++ instalarea și folosirea sistemului modele de optimizare programare liniară optimizare în rețele programarea conică de ordinul doi editare elemente de logică clasică algoritmi windows transformata Fourier sistem discret sistem liniar filtru discret oscilaţii eroare de rotunjire minimă interpolare operații de date office 2000 limbaje de programare modelare atacuri în mediul de implementare resurse software Anul 1 - Programarea și utilizarea calculatoarelor flux informaţional limbaj de programare proiectarea arhitectură interfaţă date proiect M-GCBD codificare testare planificare definiţie evoluţie model (paradigmă) algoritm A* alfabet logică predicat ordin I prepoziţională limbaj programare PROLOG sistem expert Fuzzy reţea neural artificial (RNA) algoritm genetică Borland C++4 aplicația Windows limbajul SQL monitorizare online monitorizare offline noduri WSN pile de combustie interfaţă software simulator emulator tehnologia informației sistem de numerație program Epanet program WaterCAD program RET&LOB&DES program Piccolo programe KYPIPE modelare matematică analiză hidraulică metoda regresiei logistice program SPSS model Markov fiabilitate hardware software detecţie erori viteză procesare multiprocesor distribuţie instrucţiune tehnici agregare informaţie reţea tip Xmesh Windows NT autoCAD Screen baza de date Registry algoritm multiscalar planificare derulare integrată teoria fuzzy platforme si securitate programarea aplicațiilor limbajul HTML navigare internet configurarea fonturilor legături hărți stiluri baze de date utilizarea tranzacţiilor administrarea bazelor de date copiile de siguranţă recuperările interfeţe de programare limbaj PERL grafice algebră analiză matematică ecuaţii diferenţiale grafice 2D 3D funcţii calcul numeric sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare omagene şi neomogene îmbunătăţiri ale sistemului de fişiere performanţă şi menţinerea Vista windows Vista şi jocuri Știința și tehnologia computerelor active X studii de caz modelul COM infrastructuri informatice algoritmi evoluţia sistemelor de calcul limbajul C funcţii de timp numere aleatorii tablouri pointeri şiruri de caractere structuri uniuni câmpuri de biţi criptografie criptare algoritm de criptare IDEA NXT testare DFT BIST programul User Manager for Domains perspectiva C++ aplicaţii informatică editarea cotelor corecţii foto strategii de retuşare rezoluţie imagini aplicaţia Camera Raw măşti şi canale design text desenare vectorială imagini 3D culori consecutive oracle 8 prelucrarea informației SQLsalvarea editarea comanda cursor aplicații programarea aplicațiilor Visual Basic Visual Studio Community 2022 InputBox ListBox DataGridView FrontPicker CeckBox autoCAD salvarea desenului comenzi uzuale editare creare cotarea unui desen stilul comanda prezentarea desenelor prelucrare digitală a imaginii Matlab limbaj programare plan arhitectural Java model programare mostră eșantion matrice de șiruri regulă inginerie tisulară documentare informare referinţe literatură gri wiki acces deschis blog web literatură electronică pagini Web performanțele inteligenței artificiale limbaj procedural structuri de date generator funcţii MAP căutarea unei soluții moduri de reprezentare afișarea datelor din baza de date informatică subiecte rezolvate bacalaureat SQUARE info chioșc programare comunicarea conferinţă informatică imaginaţie design baze de date distribuite sistem fişier utilizator reţea limbaj HTM internet poştă electronică sisteme informatice clasificare metode numerice metode iterative calcule topografice tratamente termice termonecanice modulul lui Young transformări martensitice manual cursuri postliceale informatică aplicații sistem de achiziţie prelucrare date interfaţă procesor instrumente virtuale microtroller 80C552 microcip circuit de conversie traductor inteligent sisteme de stocare proiectare asistată algoritmi de inteligenţă artificială profil de utilizator sistem adaptiv cibernetic dependențe funcționale solidworks office premium 2007 schiţare convertire geometrie de referinţă funcţii ansambluri constrîngeri punere în plan aplicația SQMATEQ algoritmi programe Windows aplicații SOLVER aplicația SQMATEQ QUEL modelul entitate-relație programe digitale informaţie sisteme semnale relee placă de date programare clabare crearea elementelor grafice utilizarea textului editare simboluri animaţii elemente audio video limbaj ActionScript optimizarea conţinutului Flash instalarea extensiilor resurse management ingineria softului realitate virtuală hardware microprocesor 8085A memorie limbaj asamblare interfaţă microcontroler revoluţia informaticii programe proiecte finanţare informatizări secor public prezentarea interfețelor grafice informatică utilizarea calculatorului manageri sisteme de baze de date variabile de program operator VBA controlul codului VBA obiectul Range Selection Excel PowerPoint baze de date Access poşta electronică Outlook casetă de dialog VBA personalizată depanarea procedurilor monitorizare afișarea textelor ICQ configurare arhiva de mesaje navigare active X instalare Oracle Database calculator interfaţă utilizator proiectare iterativă prototipizare program Solver alte tehnici diverse folosite în programarea WEB protocoale mail în internet arhitectura e-mail configuraţia esenţială baze de date fişier sendmail.cf configuraţii m4 speciale stopare spam securitatea programului componente EJB design performanţă construirea stratului Web intereoperabilitate EJB grafică asistată limbaj de programare HTML XML XHTML pagină Web internet program Autodesk AutoCAD 2008 comenzi de vizualizare editare draw order linii indicaţie blocuri atribute referinţe externe polilinii quickCalc comandă CAL match properties quick select plotare desen microprocesare algoritmi fişiere text subprogram recursivitate metoda backtraking structuri de date înlănţuite alocate dinamic grafuri arbori utilizarea calculatoarelor sistem de operare calcul numeric în Mathcad calcule simbolice reprezentări grafice 2D 3D analiză vectorială grafică computerizată hardware software aplicații ale VR prelucrarea fișierelor TEXT modelul relațional al datelor programare programe structurate COBOL ASSIRIS imagini medicale sisteme fuzzy DICOM algoritmi genetici programare cu constrângeri tehnici de căutare asincrone mesaj sisteme multi-agent Netlogo mesaje nogood prelucrare statistică probleme semantice gramatici de unificare pragmatică navigare internet algoritmi anexe extinderea claselor le dessin isometrique crearea link-urilor internet instalare server directive module găzduire virtuală codurile server-side include multiplexare redirijare jurnalizare în server securirtate generică Secure Sockets Layer referinţe online reţele sociale modelare topologică algoritmi genetici modele matematice cercetare operaţională Java 2 crearea claselor tehnici Java proiectarea unei interfețe aranjarea componentelor secrete Oracle 8 istoric C/C++ FoxPro 2.6 Java crearea formularelor proiectare obiect soft analiză rezultat experimental investigare polimorfism metric software vizualizare rețele neurale rețele de tip MLP rețele de tip ART metode de optimizare structuri de sisteme calculator informaţie internet învăţământ la distanţă portaluri educaţionale şcoala online tehnologia educaţiei ( SEI) biblioteca virtuală LCMS - Learning Management System platforma MOODLE computerizare efecte speciale Anul 3 - Optimizarea computerizată a lucrărilor de construcții tipuri şi operaţii de date metode clase ale limbajului programare orientată pe obiecte excepţii programare vizuală cutii de dialog graphics animarea imaginilor software modelare arhitectură software sistem critic verificare validare sisteme timp-real algoritmi planificare aplicaţii critice design software proiectare navigare limbaj Visual Basic interfețe utilizator servleți reţele Windows Windows XP Server 2003 Anul 3 - Inteligența artificială Power Point analiza unui algoritm liste lineare parcurgerea arborilor binari accesibilitate și testare preprocesorul C microservicii arhitectură software panou control accesibilitate terminologie adaptare lingvistică NLP HCI microsoft project programe windows program SAP 2000, încărcarea Linux parametrizarea desenelor raționament aproximativ căutarea unui drum memoria sistemelor de calcul Anul 4 - Telematica și conducerea automată a utilajelor de construcții managementul procesului de afacere explorare mediu de colaborare informatică aplicată manual liceu cercetări aplicaţii structuri date folosirea programului Access 2000 generarea paginilor Web algoritmi genetici dominanţă incompletă atribuire aleatoare a cromozomilor algoritmi evoluţionişti DNA microarray lucrări conexe simulatoare VR digital twin crearea unei pagini Web formatarea matrici vectori polinoame funcţii matrice matricile în MATLAB fişiere MATLAB plotări 2D grafice 2D modelare şi simulare SIMULINK panou de control senzor de presiune procesare semnal formare de cipuri producție industrie Powerpoint sign language avatar animat sistem educaţie medical e-health data mining Ant Colony Optimization algoritm generic predicţii Weka arhitectura sistemelor limbaj programare sistem real-time tomografie binară reconstrucţii de imagini reţeau de celule triunghiulare altgoritm memetic problema fluxului maxim de cost minim internet reţele de senzori wireless toleranţă eroare algoritmi conversii date scalare limbaj structuri de control tablouri liste dispersii flux de program subrutine, interacţiune cu baze de date scrierea programelor CGI funcţii soluţii trans-platformă mesaj de eroare depanare realizări și perspective de IA sistem educaţional situaţii obişnuite şi de urgenţă internet şi educaţie învăţământ la distanţă inițiere în STL Anul 2 - Sisteme informatice geografice specificarea Anul 4 - Microprocesoare informație numerică elemente de limbaj programare orientată pe obiecte programare generică Standard Template Library - STL intranet calculator programare Html etichete Html web frontpage navigator știința și tehnologia computerelor procesarea datelor informatică manual programare prelucrare automată a datelor HTML tehnologie inteligenţă artificială sistem instalaţii evaluare confort senzor traductor reţea neuronală Microsoft Visual C++ Matlab algoritm generic logica Fuzzy microcontroler AVR bază date analiză statistică program SPSS inteligența sistem de raționare rețele de tranziție învățarea inductivă sisteme fuzzy studiul unor clase ale limbajului Java multimedia în Web proiectare suprafeţe CREO 3.0 constructiv corpul documentului secţiunile şi textul obişnuit contexte de tip nematematic ecuaţii introducerea graficelor Scilab în Latex proiectare CREO 5.0 suprafețe limbajul C expresii C tablouri și șiruri biblioteca stadard a limbajului C algoritmi și aplicații acces nod arbore binar sortare graf tabel de dispersie metoda Greedy metoda backtracking metoda Branch and Bound metoda programării dinamice Anul 2 - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare - disciplină opțională reţea neuronală artificială controlor de mişcare senzor recunoaştere a dinamicii de mişcare a mâinii inteligenţă artificială plasarea online comunicaţii date microcalculator hardware configuraţie informatică știința și tehnologia computerelor prelucrarea datelor șabloane de desenare modele solide obiecte compuse tub scalat 3D studio MAX 2.5 deformaăia spațială fundamentele animației procese și gestiunea memoriei ciclul de viaţă al software-ului dezvoltarea programelor managementul calităţii analiza şi proiectarea structurate modelarea aspectelor statice interacţiunea dintre obiecte aspecte dinamice modelarea sistemului la nivel înalt specificarea restricţiilor în modele UML rețele de calculatoare construirea stratului Web programe de calculator software manual descriere rezolvarea problemelor proiectarea bazelor de date crearea vederilor proiectarea interfeței interfața API demonstrarea automată a teoremelor Windows 98 sisteme de gestiune baze de date în SQL selectarea și editarea interferențe de programe în Oracle adăugare de conținut unei pagini ecuația diferențială omogenă inițiere în programarea generică limbajul JavaScript tehnici de depanare imagini reactive aplicații navigare hardware sinergetica prezentarea desenelor internet world wide web e-mail browser metodă regresivă serie temporală clasificare bayesiană reţea neuronală operator deplasare funcţie pointeri alocare operaţii şiruri clase fişier funcţii virale şabloane standard server web programare PHP limbaj de programare software scanare colectarea informaţiilor atacarea sistemelor consolidarea puterii rootkit acoperirea urmelor deducerea parolelor escaladarea privilegiilor intrări secrete contramăsuri atacuri împotriva conectorilor prin apel telefonic centralelor PBX mesageriei vocale şi VPN sisteme parafoc criptografie frauda SSL atacuri prin e-mail Microsoft Visual FoxPro reprezentarea cunoașterii reţele fără fir LAN MAN WAN Wi-Fi wireless telecomunicaţii noțiuni HTML de bază proiectare JavaScript interfața CGI probleme LMD algoritmi-elemente definitorii gestionarea spațiului litere constantă funcţie conversie operator aplicații multimedia formatul grafic BMP formatul audio WAVE managementul resurselor limbajul autolisp modemuri windows 95 inginerie software prototipizare declarativă tehnici semantice modelare matematică sistemul NPL surse fotografie digitală deducţie Bayesiană proces Gaussian experiment calculator identificare deteriorare inteligenţă artificială programul Access versiunea SAFEsuite Windows 95 şi UNIX esteri copolimeri componentă arhitectură reţea planificare monitorizare reţea WS Security resursă proiectare baze de date stocare operatori SQL aplicații Oracle sistem WINDOWS obiect cod JAVA iteratori interfaţă grafică execuţie multifilară bază date poliformism sistemul de management al fișierelor sisteme de gestiune arhitectura Three-Tier proiectarea aplicațiilor tehnici avansate de programare în Access VBA limbaj Fortran limbaj Algol limbaj Cobol limbaj Pascal C++ date şiruri operatori link program Pc fișiere internet administrație visual basic 5 programare grafică programare OLE ActiveX baze de date SQL interfaţă sistem de operare bibliotecă de sistem descriptor director gestionarea terminalelor semnal arhitectură software statistic indicatori prelucrare statistică date Minitab instalare calculator metoda reducerii nodurilor MRN metoda MEFID alocarea de memorie în limbaj Fortran alocarea cvasidinamică de memorie programul PMSD în analiza dinamică şi seismică a structurilor securitate adrese MAC atacuri cibernetice pătrunderi neautorizate amprente de trafic validare identitate programare limbaj LISP codul ASCII coduri de grup DXF Corel Draw comunicații
Vă rugăm să schimbaţi parola