Biblioteca UTCB

știința mediului înconjurător

Subiect Tematic: știința mediului înconjurător
Lucrări: 1 lucrari in 42 publicatii in 4 limbi
Subiecte
politica de mediu proces de fermentare control sistem de colectare rampa ecologică Clădiri HQE dezvoltarea durabilă maiştrii de şantier emisii de poluanţi zgomot vibraţii staţii de epurare topografie principii de acţiune protecţia calităţii apei aer zgomot vibraţii ecosisteme terestre şi acvatice gospodărirea deşeurilor monitorizarea mediului efect de seră gaze emisii totale anuale de gaze cu efect de seră defrişări tehnologie protocolul de la Kyoto cadru juridic proiectul Habit Change energii neconvenţionale casa ECO biocombustibil maşina ECO gaze cu efect de seră legislaţie straterie energie solară eoliană geotermală hidro biocombustibil integrare în Uninea europeană industrie grea protecţia mediului modele matematice managementul proiectelor de mediu studiu geotehnic standarde de mediu monoxid de carbon efect măsurarea concentraţiilor management zgomot infrastructură aeropurtată monitorizare standard efect de seră evaluarea impactului simulare numerică poluare reţele de transport trans-european logistică siguranţă politica de mediu monitorizarea calităţii aerului reciclarea si prevenirea deşeurilor Construcţia clădirilor în manieră ecologică surse de poluare deşeu măsuri de protecţie analiza calităţi factorilor de mediu pe traseul obiectivului analizat surse de poluare datorită construcţiei amplasamentul managementul deşeurilor resurse fizice ecologie şi conservarea naturii planul de măsuri pentru reducerea impactului Ghidul mediului înconjurător sănătos mediu calitate sănătate relief şi altitudine calitatea aerului instalaţii electrice materiale de construcţii Indicii ai calităţii aerului eaborare, utilizare şi comparaţii internaţionale gestionarea calităţii aerului indice ATMO vulnerabilitate eroziune soluri deşeu iaz decantare fitoconcentrare fitoremediere agricultură poluare camera UV camera IR dioxid de sulf calitatea aerului emisie concentraţie fotometru solar iradiaţie solară iradiere solară raza particulei coeficient Angstrom factor de turbiditate distribuţie dimensională poluare Marea Aral cadrul geografic și geologic al bazinului Aral istoria civilizația regiunii Aral dezvoltarea economică a zonei din jurul mării Aral catastrofa ecologică impact diminuare exploatare minieră cărbune calitatea apei sistem de alimentare a apei canalizare staţie de epurare curgere mediu poros porozitate umiditate permeametru pompare modelare matematică prognoză poluare dispersie bioremediere fezabilitate Principiile managementului calităţii aerului atmosfera şi poluanţii sai poluarea aerului calitatea aerului interpretarea controlului sursei staţionare deşeuri depozite de substanţe chimice emisii şi reducerea poluării zgomot şi vibraţii Calitatea aerului norme şi proceduri poluarea aerului planetar poluare principalele norme internaţionale şi europene Sănătatea şi calitatea ambientului din clădiri dispersie mecanică dispersie moleculară cuptor electric cu inducţie poluare manipulare depozitare selectare topire convertizare colectare emisie dispersie proces de fermentare difuzie emisie poluare aerostatică aerodinamică mediu acvatic ecologizare calitatea apei știința mediului înconjurător natura studiul și conservarea naturii protecția naturii și a animalelor sălbatice evaluarea riscului prelucrări GIS programul RMA2 FESWMS RMA4 poluare antropică bazinul hidrografic Olt debite tehnologia fabricării cimentului poluare monitorizare emisie de poluanţi conflict mediu regim juridic tipologii efecte metode evaluare prelucrarea datelor ecosisteme, poluarea mediului echilibrul biologic biodiversitate resurse regenerabile neregenerabile mediu marin ecologie marină oceanografie fizică efect Doppler resursă G. Antipa poluare aer zonă urbană protecţie locuitori calitate ATMOSYS PM3 particule monitorizare modelare management CITI-SENSE NILU plan experimental particule suspensie metale grele metaloizi radiaţii ICP-MS spectrometrie XRF mecanică respiraţie contaminare mediu subteran acvifere Legea Darcy tehnici remediere metode termice tratare barbotare metode chimice bioremediere fitoremediere atenuare naturală sistem salubritate ecologic Germania legislaţie structură nămol activ dezvoltare vegetativ plante calitate sol fertilizat conexiune sistem sol-plantă-nămol intoxicaţie umană metale grele poluant organic persistent clordecon hexabromobifenil lindan endosulfan impact sănătate mediu management sol contaminate metodă investigare evaluare risc știinţa mediului înconjurător mediu înconjurător contaminare politica de mediu
Vă rugăm să schimbaţi parola