Biblioteca UTCB

instalații pentru construcții

Subiect Tematic: instalații pentru construcții
Lucrări: 8 lucrari in 155 publicatii in 4 limbi
100 de probleme practice de instalaţii de încălzire de: Ilina, Mihai; Lungu, Cătălin (Text tipărit)
Subiecte
confort ambiental indici PMV PPD estimarea randamentului bilanţ termic măsurarea parametrilor de comfort termic simulare construcții civile încălzire şi ventilaţie metodă trenchless calitatea mediului clădiri infiltraţii de aer agent termic nivel de iluminare umiditate interioară confort calculare energie radiaţie soloară convecţie transfer căldură sistem aerisire structuri metalice de tip shell mecanica ruperii durată de viaţă a structurilor rezistenţă şi stabilitate căi de acces evacuare şi intervenţie proiectare pentru elementele nestructurale modelarea comportamentului termic dinamic model matematic achiziţia si prelucrarea datelor experimentale monitorizare instalaţie de cogenerare factori meteorologici program de calcul EMRTH automatizare instalaţie încălzire ventilare climatizare sanitară electrică lampă metodă curbă luminanţă fiabilitate construcții civile țevărie, apă, asanare, gaze calcul hidraulic metodologii de auditare energetică program de eficientizare modelarea proceselor de transfer termic în regim staţionar regim nestaţionar evaluarea consumului anual certificat energetic cost investiţie tehnică model de predicţie a consumului țeavă gazdă și materiale noi pentru țevi protecţie termică clădire necesar căldură încălzire sistem centrală termică echipament material gestiune energie termică exploatare întreţinere instalaţie alimentare căldură reţea de transport distribuţie reglare furnizare căldură instalaţie transformare parametru Planning and design guidelines umiditate iluminare Jobsite reports placă absorbantă fațadă cinetică fațadă mecanică fațadă fotovoltaică Delaunay, Octree Ahlborn Almemo Charvart OneClickLCA Trnsys tuburi vidate repere legislative ventilaţie în mediul urban evaluare şi proiectare energia în mediul urban construit rolul ventilaţiei naturale transferul poluanţilor în aer liber potenţial natural de ventilaţie energia solară procese termo-hidraulice captatorul solar impactul asupra mediului graficul piezometric fenomen incendiu căldură parametru descriere calitativă fum pană Zukoski Heskestad Thomas metodă Foote Pagni Alvares Beyler Deal criteriu Froude Reynolds Euler model experimental aerul umed rezistenţa termică intensitatea radiaţiei solare temperatura exterioară perete exterior termoizolaţie analiza difuziei vaporilor apă coeficient izolare înlocuirea conductelor subterane fără săpătură surse regenerabile de energie energie solară colector solar cu aer material cu schimbare de fază stocare de căldură expertiza energetică a clădirilor existente confort termic energie calcule ventilare naturală HVAC comfort ambiental distribuţie temperatură umiditate relativă bilanţ termic ventilare Principii de calcul al sarcinilor de răcire şi încălzire condiţii de mediu matematică descriptivă, metode calculul hidraulic calculul mecanic al reţelelor hidraulice executarea exploatarea reţelelor termice control fuzzy rapoarte de șantier încălzirea şi condiţionarea aerului cameră de calusare aclimatizare microclimat cultură protejată ghid de planificare și proiectare echilibru termic introducerea unui cap de spargere în conducta veche rezistenţa la presiunea temperatură lichidelor etanşeitate la apă a instalaţiei de încălzire aspectul estetic al instalaţiilor instalaţie alimentare apă sanitare folosinţă publică canalizare gaze naturale combustibile gaze petroliere lichefiate fluide tehnologice tehnologie executare montare insrucţiune exploatare detectarea incendiului microclimat termic clădirii temperatură exterioară performanţe higrotermice protecţie termică parametri climatici variaţia temperaturii temperatura aerului deformaţii reabilitarea și modernizarea instalațiilor de încălzire tehnologii fundamentale folosite la executarea instalaţiilor încălzire centrală instalaţie sanitară instalaţie electrică ventilaţie antemăsurătoare calculul duratei activităţilor grafic de eşalonare fizică a execuţiei evaluarea lucrărilor calitatea în construcţii recepţie autorizarea executării lucrărilor instalaţie ventilare conducte aer accesorii centrale tratare ventilare desfumare sistem de ventilaţie cabine private crew quarters staţia spaţială internaţională ventilator în curent transversal model numeric FLUENT acumulare dioxid de carbon fiabilitate sistem mentenabilitate management degradare sistem redondant analiză risc energie solară conversia calculul eoliană geotermică instalaţii termice utilizare pompe instalaţii de încălzire instalaţii sanitare instalaţii electrice instalaţii de gaze instalaţii de ventilare climatizare doctorat grad colmatare condiţii de amplasament cerinţe de calitate a construcţiilor condiţii specifice a zonei curățire hidrodinamică cu joasă înaltă presiune slip-lining comportamentul termic al clădirilor monitorizare model matematic de analiză a temperaturii pompă caldură randament dimensionare întreţinere energii reglabile minimizarea perturbării la suprafață psicrometrică iluminat natural alegerea agregatului fațadă inteligentă eficiență energetică fațadă solară colector solar captator solar captator solar vitrat transfer de căldură sistem de răcire debit izolare termică intensitatea turbulenţei ventilare analiza multiparametrică limitare debit presiune cazane termostat vană coloane de istalaţii pompă de căldură debit de căldură tratarea aerului încălzirea locală a locuințelor centrale termice murale instalaţii de ventilare consumuri energetice ale clădirilor eficienţă enegetică reabilitare termică casă pasivă sustenabilitate clădiri eficiente energetic cost global pompă de căldură determinarea elementelor pentru instalaţii Iluminat proiectare eficienţă economică control bilanțul de umiditate clădire birou sistem de ventilare/climatizare consum energetic indici de performanţă cercetări experimentale control optimal, studii, analize comparative, confort termic, olfactiv, simulare numerică curățire mecanică manuală sisteme inteligente de gestionare a energiei energie geotermală răcire bazată pe sisteme solare şi aer condiţionat stocarea energiei termice optimizare reabilitare termică modelarea comportamentului termic dinamic model matematic achiziţia şi prelucrarea datelor experimentale monitorizare sisteme de iluminat mediu luminos confortabil surse de lumină corpuri de iluminat calcul apreciere calitativă proiectarea sistemelor punere în funcţiune receptori consumator fenomene fizice proprii instalaţiilor electrice funcţionare anormală aparate electrice alimentare cu energie electrică instalaţii pentru protecţia omului împotiva tensiunilor accidentale de atingere instalaţii de protecţie a clădirilor împotriva efectelor trăsnetelor îmbunătăţirea factorului de putere la consumatori instala norme europene de calitate compresor apă caldă videoinspecție diagnosticare spălare curățire reabilitare instalație apă canal agent termic gaz petrol vaporizator sistem termic solar instalaţiile electrice de automatizare şi semnalizare aferente dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului limitarea propagării fumului şi protecţia utilizatorilor sisteme de evacuare a fumului şi introducere a aerului casă pasivă punte termică eficienţă energetică termotehnica cladirilor pompă de căldură sisteme pasive cimentare centrifugă protecţia termică a clădirilor Pipe Bursting equipment and accesories modelarea în hidraulică energie sursă geotermală regenerabil sistem UTES ATES TRNSYS WANDA pompă căldură centrală termică cazan curbă de solicitare model numeric simulare numerică laborator mobil nedistructiv banc numeric de încercări sistem de reglare automată comportamentul energetic al clădirilor sarcină de răcire caracteristici higrotermice material termoizolant date climatice ventilare iluminare bilanţ termic pierderi termice instalaţie de încălzire eficienţă energetică agent termic climat microclimat clădire sisteme de incălzire apă popare agent centrale cazane termice abur transmisia căldurii baze climatice sarcini termice de calcul bilanţ de umiditate procese complexe de tratare a aerului compresor tip Scroll sistem frigorific reabilitare termică termoenergetic instalaţie tratare energie solară eoliană încălzire tub radiant sistem climatizare surse geotermal proiectarea instalaţiei HVAC bază climatică fiziologică aer umed procedeu tratare aer sistem clădire ventilare industrială element component aparat ventilare climatizare calcul dimensionare atenuare zgomot vibraţie reglare automată soluţie în funcţie destinaţie încăpere verificare reglare recepţie instalaţie frigorifică compresoare vaporizator sistem climatizare montare exploatare transfer căldură convecţie radiaţie termică reabilitare termică termoenergetică instalaţie tratare energie solară eoliană încălzire tub radiant sistem climatizare confortul acustic calitatea aerului ventilare naturală ventilare mecanică ventilator reversibil grile higroreglabile răcitor sisteme de ventilare balometru sonometru simulare calitatea aerului surse scheme calcul reţele montare incendii hidranţi şprinclere drencere ardere gaze presiune branşamente NO – DIG repartizarea cheltuielilor instalaţii de apă amplasarea şi montarea instalaţiilor izolaţii termice amenajări constructive diminuarea zgomotelor şi vibraţiilor condiţii tehnice managementul energetic analiza confortului reabilitare modernizare termică sisteme şi echipamente moderne de încălzire contorizare iluminat interior rezistenţa şi stabilitate rezistenţa la temperatura aerului rezistenţa la presiunea interioara rezistenţa la coroziune proprietăţile materialelor tub radiant autoechilibru termic hidraulica instalaţiilor conceptul de "Work based learning" aer condiţionat sănătate securitate în muncă stres ocupaţional tăiere cu plasmă sudare în puncte cercetare sociologică degajări de căldură instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare unităţi hoteliere instalaţii automate de stingere hidranţi spălătorii de rufe adăposturi de protecţie civilă garaj piscine hidraulica bazinelor tratarea apei filtrare dezinfecţie electroclorurare procese stochastice Markov metoda multiplicatorilor Lagrange lanţuri Markov finite neomogene pompă de căldură sistem centralizat de alimentare cu energie termică sistem de încălzire de joasă temperatură Echilibrarea termo-hidraulică a instalaţiilor de încălzire depunere de sedimente metoda Lagrange coeficient de penetrare gradient de viteză ventilaţie dinamică cinematică modele de dispersie analitice numerice,metode de simulare apa de consum schimbător de caldura consum energetic indice de performanţă confort termic simulare numerică calcul hidrotermotehnic de dimensionare a conductelor corpuri de încălzire clasice cămășuire cu tub compozit liner reglaj reabilitarea rețelelor mentenanţă baze climatice contorizarea căldurii încălzire ventilare climatizare producerea apei calde sanitare tehnica frigului Host pipe and new pipe materials climatul interior clădirilor asigurarea confortului termic instalaţii termice instalaţii de ventilare-climatizare anclanşare automata a surselor de rezervă sisteme de asigurare a securităţii clădirilor sisteme domotice calcularea energiilor radiaţie soloară ventilare convecţie transfer de căldură temperaturi de calcul rezistenţe termice acte normative forţe de frecare echipamente și accesorii pentru spargerea țevilor schimbătoare căldură medie logaritmică termice bilanţur captatoare procese sistem centrală termică apă caldă distribuitor-colector monobloc butelie de egalizare a presiunilor diafragmă de separare cameră de separare separator hidraulic debit de tranzit reglarea debitelor program de calcul simulare numerică SBS (Sindromul clădirilor bolnave) TBS (Sindromul clădirilor etanşe) venitilare naturală ventilare mecanică ventilare industrială sarcina de răcire sarcina de încălzire instalaţii frigorifice ciclul Brayton-Joule transfer de căldură şi masă instalaţie de climatizare sarcină încalzire climatizare circuite electrice sisteme de iluminat rezidenţiale şi comerciale echipamente scule instalare reparare linii electrice releu curent corpuri iluminat miniere calculul necesarului de căldură proectarea instalaţiilor de incălzire locală centrală nevoi gospodăreşti şi tehnologice program SICLIM confort termic umiditate relativă parametri meteorologici izolare termică necesar de căldură rata de infiltraţii parametrii termici ai clădirii corpuri de încălzire reglajul termic instalaţii clasice de încălzire cu apă caldă instalaţii moderne hidraulica instalaţiilor de încălzire calcul de dimensionare efect punţi termice Aburul resurse termice şi echipamente sub presiune flux energetic în clădiri ventilaţia şi calitatea mediului înconjurător fluxul aerului de ventalaţie căldura de aer şi transferul de masă încălzirea centrală a locuințelor efect de seră iluminat arfiticial instalaţie ventilare climatizare hotă aspiraţie duş aer perdea instalaţie frigorifică centrală termică echipament fiert restaurant bar sistem ventilare-climatizre calitate ambiental ventilare confort termic panaşul termic consum energie ventilare program simulare modelare numerică întreținere reparație reabilitare completă țeavă schimb de căldură by-pass debit instalații pentru construcții reducerea costului săpături centrală termică parametrii de calcul ai aerului interior ventilație sistem aer condiționat cu răcire pe tavan cerințe calitate funcţii numerice elemente de electronică aparate de comandă sisteme automate cu multiplezoare reţele Petri control comandă fuzzy simularea sistemelor dinamice clădire solară termoizolație transparentă sistem izolație TWD descriere funcționare staţie centrală BENS confortul termic în clădirile de locuit sisteme încălzire ventilație clădiri obiective descriere tehnologie instalare cerințe energetice model matematic transfer de căldură simulare dinamică model numeric radiator pompă robinet termostatic consum energetic furnizare ventilare cu degajări de căldură şi umiditate gaze şi vapori nocivi poluarea aerului şi protecţia atmosferei instalații de încălzire centrală și ventilații indicații fabricare întreținere plan urbanistic PUG PUZ Sprinklere Drencere schimbător căldură metodă Compact-Pipe Slipline Sublime GFK-Liner Rolldown Short Liner Berstuning Pilot Pipe Microtunneling monitorizare pompe de căldură noxe centrale termice panouri fotovoltaice ventilare climatizare sisteme de canalizare gravitaţionale sistem de epurare potenţial energetic geotermal casa solară schimbător de căldură tubular coaxial nonofluide în sisteme solare energii neconvenţionale Pipe bursting terms and application range schimbător de căldură instalaţii, sanitare, bloc, dezinfectare reţele, apă energie termică apă caldă apă rece sprinklere hidranţi reglare hidraulică agent termic transfer de căldură calcul termic sisteme disperse aer-praf particulă transport pneumatic separatoare de praf filtre industriale umede auditul energetic al clădirilor aporturi de căldură reglare instalații de încălzire centrale tratare aer SiClim A660 Hilton PA sisteme de climatizare aer aer-apă detentă directă piscine acustică energia solară şi fotovoltoică utilizatorii particulari producerea energiei încălzire termica solară climatizare modul fotovoltaic încălzire solară electricitate eoliană instalaţie geotermică Casa cu energie zero izolarea şi performanţe termice încălzire electricitate protecţie solară instalaţii de încălzire centrală sanitare şi de gaze naturale izolare termică instalaţii de încălzire centrală sanitare şi de gaze naturale rezistenţă şi stabilitate verificare încercări probe recepţie centrale termice reţele termice exterioare sisteme de climatizare aer aer-apă detentă directă piscine centre de calcul puţ canadian pierderi specifice de căldură regim staţionar regim dinamic izolaţie termică material termoizolant certificarea energetică a clădirilor master 1 - hidraulică (complemente II) clasificare reglementări tehnice transmisia căldurii conducţie convecţie radiaţie termică transfer de masăcurgerea fluidelor conducte coloane reţele aerotermesistem ELJET regularizare agent termic transfer de căldură conducţie convecţie calcul termic eficienţă legea radiaţiei termice montarea aparatelor conductelor accesoriilor reglarea recepţia expoatarea instalaţiilor de ventilare Încălzire apă caldă sanitară ventilare aer condiţionat confort termic modele matematice modelare numerică curgere de aer în clădiri ventilare turbulenţă manechine termice calculul debitului de aer răspuns termic unitar temperatură virtuală ecuaţie integrală căldură metodă RTU EIC transfer regim nestaţionar model matematic dinamic validare numerică schimb de radiaţii cărbuni activi transfer de pouluanţi atmosferici transporturile energia gazele cu efect de seră explozii de gaze naturale ventilare instalaţii electrice pentru iluminat instalaţii de gaze naturale instalaţii de abur spaţii cu specific spitalicesc iluminat fuzibile arc electric calcule factor de putere paratrăsnet branşamente strategie de construire standarde sisteme control sistem HVAC control digital BREEAM HQE LEED CASBEE energie regenerabilă ventilare hibridă tehnologie fotovoltaică biomasă managementul riscului distribuţia aerului captatoare solare schimbătoare de căldură regim termic staţionar bilanţuri termice globale captatoare solare staţii termice vaporizatoare condensatoare randament răcire pasivă ventilare nocturnă climatizarea clădirilor program KoZiBu ventilaţie naturală Scheme electrice ale instalaţiilor de încălzire Modelarea comportamentului filtrelor de cărbune activ epurarea aerului interior difuziune macroporoasă dispersie modele dezvoltate simulări condiţii de mediu alimentare cu apă distribuţie canalizare confort termic încălzire sistem de iluminat calitatea aerului detectarea focului alarmă acustică termică determinarea caracteristicilor materialelor Rietschel şi Raiss condensator termeni de spargere a țevilor și domeniu de aplicare Planşee calde şi reci reglementări dimensionări punere în practică reglare unităţi terminale hidronice încălzirea locuinţelor cu panouri radiante uzură fizică morală proiectarea centralelor termice echipamente pentru asigurarea cazanelor şi instalaţiilor executarea instalaţiilor din centrala termică exploatarea centralelor termice aparat frigorific tehnologii de asamblare clădiri bioclimatice vegetaţia procese termo-higro-aeraulice radiaţie solară sistem termic program simulare MATLAB CT8 Olteniţa program SOLAR
Vă rugăm să schimbaţi parola