Biblioteca UTCB

instalații pentru construcții

Subiect Tematic: instalații pentru construcții
Lucrări: 8 lucrari in 155 publicatii in 4 limbi
100 de probleme practice de instalaţii de încălzire de: Ilina, Mihai; Lungu, Cătălin (Text tipărit)
Subiecte
efect de seră monitorizare umiditate acustică factori meteorologici climatul interior clădirilor comportamentul termic al clădirilor consumuri energetice ale clădirilor expertiza energetică a clădirilor existente certificarea energetică a clădirilor repere legislative auditul energetic al clădirilor instalații de încălzire bilanțul de umiditate tratarea aerului aerul umed baze climatice parametrii de calcul ai aerului interior aporturi de căldură degajări de căldură calculul debitului de aer alegerea agregatului confortul termic în clădirile de locuit comportamentul energetic al clădirilor asigurarea confortului termic încălzirea locală a locuințelor încălzirea centrală a locuințelor corpuri de încălzire clasice încălzirea locuinţelor cu panouri radiante reabilitarea și modernizarea instalațiilor de încălzire contorizarea căldurii repartizarea cheltuielilor centrală termică optimizare transmisia căldurii hidraulica instalaţiilor protecţia termică a clădirilor calcul hidrotermotehnic de dimensionare a conductelor pompă de căldură apă caldă reglaj regularizare program de calcul EMRTH schimb de radiaţii echilibru termic autoechilibru termic Rietschel şi Raiss ventilare monitorizare pompe de căldură noxe centrale termice panouri fotovoltaice ventilare climatizare sisteme de canalizare gravitaţionale sistem de epurare potenţial energetic geotermal casa solară schimbător de căldură tubular coaxial nonofluide în sisteme solare energii neconvenţionale model matematic de analiză a temperaturii centrale termice murale conceptul de "Work based learning" modelarea în hidraulică energii reglabile sistem ventilare-climatizre tub radiant instalaţii de ventilare pompă de căldură reabilitare termică modelarea comportamentului termic dinamic model matematic achiziţia şi prelucrarea datelor experimentale monitorizare unităţi terminale hidronice sarcină de răcire psicrometrică proiectarea instalaţiei HVAC aer condiţionat funcţii numerice elemente de electronică aparate de comandă sisteme automate cu multiplezoare reţele Petri control comandă fuzzy simularea sistemelor dinamice condiţii de mediu alimentare cu apă distribuţie canalizare confort termic încălzire sistem de iluminat calitatea aerului detectarea focului alarmă acustică procese stochastice Markov metoda multiplicatorilor Lagrange lanţuri Markov finite neomogene pierderi specifice de căldură regim staţionar regim dinamic izolaţie termică material termoizolant încalzire climatizare circuite electrice sisteme de iluminat rezidenţiale şi comerciale echipamente scule instalare reparare încălzire ventilare climatizare producerea apei calde sanitare tehnica frigului tehnologii fundamentale folosite la executarea instalaţiilor încălzire centrală instalaţie sanitară instalaţie electrică ventilaţie antemăsurătoare calculul duratei activităţilor grafic de eşalonare fizică a execuţiei evaluarea lucrărilor calitatea în construcţii recepţie autorizarea executării lucrărilor agent termic transfer de căldură calcul termic clasificare reglementări tehnice transmisia căldurii conducţie convecţie radiaţie termică transfer de masăcurgerea fluidelor conducte coloane reţele aerotermesistem ELJET SBS (Sindromul clădirilor bolnave) TBS (Sindromul clădirilor etanşe) venitilare naturală ventilare mecanică ventilare industrială sarcina de răcire sarcina de încălzire instalaţii frigorifice ciclul Brayton-Joule transfer de căldură şi masă schimbătoare de căldură regim termic staţionar bilanţuri termice globale captatoare solare staţii termice vaporizatoare condensatoare randament control fuzzy staţie centrală BENS calitatea aerului instalaţie de climatizare detectarea incendiului iluminat natural iluminat arfiticial protecţie solară depunere de sedimente metoda Lagrange coeficient de penetrare gradient de viteză ventilaţie dinamică cinematică modele de dispersie analitice numerice,metode de simulare program SICLIM baze climatice sarcini termice de calcul bilanţ de umiditate procese complexe de tratare a aerului cărbuni activi transfer de pouluanţi atmosferici transporturile energia gazele cu efect de seră explozii de gaze naturale sisteme de iluminat mediu luminos confortabil surse de lumină corpuri de iluminat calcul apreciere calitativă proiectarea sistemelor punere în funcţiune receptori consumator fenomene fizice proprii instalaţiilor electrice funcţionare anormală aparate electrice alimentare cu energie electrică instalaţii pentru protecţia omului împotiva tensiunilor accidentale de atingere instalaţii de protecţie a clădirilor împotriva efectelor trăsnetelor îmbunătăţirea factorului de putere la consumatori instala instalaţii termice instalaţii de ventilare-climatizare anclanşare automata a surselor de rezervă sisteme de asigurare a securităţii clădirilor sisteme domotice captatoare solare tuburi vidate iluminare schimb de căldură sistem termic solar compresor condensator vaporizator aparat frigorific schimbător de căldură mentenanţă norme europene de calitate caracteristici higrotermice material termoizolant date climatice ventilare iluminare bilanţ termic pierderi termice instalaţie de încălzire eficienţă energetică agent termic verificare încercări probe recepţie centrale termice reţele termice exterioare instalaţii de apă amplasarea şi montarea instalaţiilor izolaţii termice amenajări constructive diminuarea zgomotelor şi vibraţiilor condiţii tehnice managementul energetic analiza confortului reabilitare modernizare termică sisteme şi echipamente moderne de încălzire contorizare iluminat interior sisteme disperse aer-praf particulă transport pneumatic separatoare de praf filtre industriale umede sisteme de climatizare aer aer-apă detentă directă piscine centre de calcul puţ canadian sisteme de climatizare aer aer-apă detentă directă piscine ventilare cu degajări de căldură şi umiditate gaze şi vapori nocivi poluarea aerului şi protecţia atmosferei calculul necesarului de căldură proectarea instalaţiilor de incălzire locală centrală nevoi gospodăreşti şi tehnologice montarea aparatelor conductelor accesoriilor reglarea recepţia expoatarea instalaţiilor de ventilare Principii de calcul al sarcinilor de răcire şi încălzire condiţii de mediu matematică descriptivă, metode agent termic transfer de căldură conducţie convecţie calcul termic eficienţă legea radiaţiei termice energie solară conversia calculul eoliană geotermică instalaţii termice utilizare pompe iluminat fuzibile arc electric calcule factor de putere paratrăsnet branşamente surse scheme calcul reţele montare incendii hidranţi şprinclere drencere ardere gaze presiune branşamente energia solară şi fotovoltoică utilizatorii particulari producerea energiei încălzire termica solară climatizare calcularea energiilor radiaţie soloară ventilare convecţie transfer de căldură Echilibrarea termo-hidraulică a instalaţiilor de încălzire proiectarea centralelor termice echipamente pentru asigurarea cazanelor şi instalaţiilor executarea instalaţiilor din centrala termică exploatarea centralelor termice instalaţiile electrice de automatizare şi semnalizare aferente dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului limitarea propagării fumului şi protecţia utilizatorilor sisteme de evacuare a fumului şi introducere a aerului rezistenţa la presiunea temperatură lichidelor etanşeitate la apă a instalaţiei de încălzire aspectul estetic al instalaţiilor rezistenţa şi stabilitate rezistenţa la temperatura aerului rezistenţa la presiunea interioara rezistenţa la coroziune instalaţii de încălzire centrală sanitare şi de gaze naturale izolare termică instalaţii de încălzire centrală sanitare şi de gaze naturale rezistenţă şi stabilitate centrală termică cazan curbă de solicitare model numeric simulare numerică laborator mobil nedistructiv banc numeric de încercări sistem de reglare automată modul fotovoltaic încălzire solară electricitate eoliană instalaţie geotermică climat microclimat clădire sisteme de incălzire apă popare agent centrale cazane termice abur instalații de încălzire centrală și ventilații indicații fabricare întreținere transfer de căldură sistem de răcire debit izolare termică intensitatea turbulenţei ventilare analiza multiparametrică construcții civile țevărie, apă, asanare, gaze construcții civile încălzire şi ventilaţie reglare furnizare sarcină termică calcul hidraulic graficul piezometric forţe de frecare deformaţii metodologii de auditare energetică program de eficientizare modelarea proceselor de transfer termic în regim staţionar regim nestaţionar evaluarea consumului anual certificat energetic cost investiţie tehnică model de predicţie a consumului modelarea comportamentului termic dinamic model matematic achiziţia si prelucrarea datelor experimentale monitorizare instalaţie de cogenerare Casa cu energie zero izolarea şi performanţe termice încălzire electricitate instalaţii de încălzire instalaţii sanitare instalaţii electrice instalaţii de gaze instalaţii de ventilare climatizare proprietăţile materialelor determinarea caracteristicilor materialelor determinarea elementelor pentru instalaţii tehnologii de asamblare Modelarea comportamentului filtrelor de cărbune activ epurarea aerului interior difuziune macroporoasă dispersie modele dezvoltate simulări calculul hidraulic calculul mecanic al reţelelor hidraulice executarea exploatarea reţelelor termice temperaturi de calcul rezistenţe termice acte normative condiţii de amplasament cerinţe de calitate a construcţiilor condiţii specifice a zonei rezistenţă şi stabilitate căi de acces evacuare şi intervenţie proiectare pentru elementele nestructurale instalaţii electrice pentru iluminat instalaţii de gaze naturale instalaţii de abur spaţii cu specific spitalicesc Planşee calde şi reci reglementări dimensionări punere în practică reglare Iluminat proiectare eficienţă economică control instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare unităţi hoteliere instalaţii automate de stingere hidranţi spălătorii de rufe adăposturi de protecţie civilă garaj piscine hidraulica bazinelor tratarea apei filtrare dezinfecţie electroclorurare pompă caldură randament dimensionare întreţinere Încălzire apă caldă sanitară ventilare aer condiţionat Scheme electrice ale instalaţiilor de încălzire Aburul resurse termice şi echipamente sub presiune sănătate securitate în muncă stres ocupaţional tăiere cu plasmă sudare în puncte cercetare sociologică model matematic transfer de căldură simulare dinamică model numeric radiator pompă robinet termostatic consum energetic confort termic modele matematice modelare numerică curgere de aer în clădiri ventilare turbulenţă manechine termice instalații pentru construcții instalaţie ventilare conducte aer accesorii centrale tratare ventilare desfumare rezistenţa termică intensitatea radiaţiei solare temperatura exterioară perete exterior termoizolaţie analiza difuziei vaporilor apă coeficient izolare centrale tratare aer SiClim A660 Hilton PA linii electrice releu curent corpuri iluminat miniere clădire birou sistem de ventilare/climatizare consum energetic indici de performanţă cercetări experimentale control optimal, studii, analize comparative, confort termic, olfactiv, simulare numerică eficienţă enegetică reabilitare termică casă pasivă sustenabilitate clădiri eficiente energetic cost global fiabilitate sistem mentenabilitate management degradare sistem redondant analiză risc fenomen incendiu căldură parametru descriere calitativă fum pană Zukoski Heskestad Thomas metodă Foote Pagni Alvares Beyler Deal criteriu Froude Reynolds Euler model experimental energie sursă geotermală regenerabil sistem UTES ATES TRNSYS WANDA pompă căldură comfort ambiental distribuţie temperatură umiditate relativă bilanţ termic ventilare automatizare instalaţie încălzire ventilare climatizare sanitară electrică lampă metodă curbă luminanţă fiabilitate plan urbanistic PUG PUZ Sprinklere Drencere schimbător căldură metodă Compact-Pipe Slipline Sublime GFK-Liner Rolldown Short Liner Berstuning Pilot Pipe Microtunneling instalaţie ventilare climatizare hotă aspiraţie duş aer perdea instalaţie frigorifică centrală termică echipament fiert restaurant bar clădire solară termoizolație transparentă sistem izolație TWD descriere funcționare ventilație sistem aer condiționat cu răcire pe tavan cerințe calitate sisteme încălzire ventilație clădiri obiective descriere tehnologie instalare cerințe energetice radiaţie solară sistem termic program simulare MATLAB CT8 Olteniţa program SOLAR calitate ambiental ventilare confort termic panaşul termic consum energie ventilare program simulare modelare numerică reabilitare termică termoenergetică instalaţie tratare energie solară eoliană încălzire tub radiant sistem climatizare compresor tip Scroll sistem frigorific reabilitare termică termoenergetic instalaţie tratare energie solară eoliană încălzire tub radiant sistem climatizare surse geotermal energia solară procese termo-hidraulice captatorul solar impactul asupra mediului înlocuirea conductelor subterane fără săpătură reabilitarea rețelelor introducerea unui cap de spargere în conducta veche minimizarea perturbării la suprafață reducerea costului săpături întreținere reparație reabilitare completă țeavă NO – DIG videoinspecție diagnosticare spălare curățire reabilitare instalație apă canal agent termic gaz petrol cămășuire cu tub compozit liner cimentare centrifugă slip-lining uzură fizică morală grad colmatare curățire hidrodinamică cu joasă înaltă presiune by-pass debit metodă trenchless termeni de spargere a țevilor și domeniu de aplicare țeavă gazdă și materiale noi pentru țevi ghid de planificare și proiectare echipamente și accesorii pentru spargerea țevilor rapoarte de șantier curățire mecanică manuală Pipe bursting terms and application range Host pipe and new pipe materials Planning and design guidelines Pipe Bursting equipment and accesories Jobsite reports apa de consum schimbător de caldura consum energetic indice de performanţă confort termic simulare numerică centrală termică apă caldă distribuitor-colector monobloc butelie de egalizare a presiunilor diafragmă de separare cameră de separare separator hidraulic debit de tranzit reglarea debitelor program de calcul simulare numerică clădiri bioclimatice vegetaţia procese termo-higro-aeraulice răspuns termic unitar temperatură virtuală ecuaţie integrală căldură metodă RTU EIC transfer regim nestaţionar model matematic dinamic validare numerică confort ambiental indici PMV PPD estimarea randamentului bilanţ termic măsurarea parametrilor de comfort termic simulare calculare energie radiaţie soloară convecţie transfer căldură sistem aerisire protecţie termică clădire necesar căldură încălzire sistem centrală termică echipament material gestiune energie termică exploatare întreţinere instalaţie alimentare căldură reţea de transport distribuţie reglare furnizare căldură instalaţie transformare parametru instalaţie alimentare apă sanitare folosinţă publică canalizare gaze naturale combustibile gaze petroliere lichefiate fluide tehnologice tehnologie executare montare insrucţiune exploatare bază climatică fiziologică aer umed procedeu tratare aer sistem clădire ventilare industrială element component aparat ventilare climatizare calcul dimensionare atenuare zgomot vibraţie reglare automată soluţie în funcţie destinaţie încăpere verificare reglare recepţie instalaţie frigorifică compresoare vaporizator sistem climatizare montare exploatare transfer căldură convecţie radiaţie termică schimbătoare căldură medie logaritmică termice bilanţur captatoare procese sistem confort termic energie calcule ventilare naturală HVAC master 1 - hidraulică (complemente II) confortul acustic calitatea aerului ventilare naturală ventilare mecanică ventilator reversibil grile higroreglabile răcitor sisteme de ventilare balometru sonometru simulare limitare debit presiune cazane termostat vană coloane de istalaţii pompă de căldură debit de căldură încălzirea şi condiţionarea aerului cameră de calusare aclimatizare microclimat cultură protejată casă pasivă punte termică eficienţă energetică termotehnica cladirilor pompă de căldură sisteme pasive sistem centralizat de alimentare cu energie termică sistem de încălzire de joasă temperatură instalaţii, sanitare, bloc, dezinfectare reţele, apă energie termică apă caldă apă rece sprinklere hidranţi reglare hidraulică microclimat termic clădirii temperatură exterioară performanţe higrotermice protecţie termică parametri climatici variaţia temperaturii temperatura aerului confort termic umiditate relativă parametri meteorologici izolare termică necesar de căldură rata de infiltraţii parametrii termici ai clădirii corpuri de încălzire reglajul termic instalaţii clasice de încălzire cu apă caldă instalaţii moderne hidraulica instalaţiilor de încălzire calcul de dimensionare efect punţi termice calitatea mediului clădiri infiltraţii de aer agent termic nivel de iluminare umiditate interioară confort doctorat strategie de construire standarde sisteme control sistem HVAC control digital BREEAM HQE LEED CASBEE energie regenerabilă ventilare hibridă tehnologie fotovoltaică biomasă managementul riscului distribuţia aerului structuri metalice de tip shell mecanica ruperii durată de viaţă a structurilor sisteme inteligente de gestionare a energiei energie geotermală răcire bazată pe sisteme solare şi aer condiţionat stocarea energiei termice surse regenerabile de energie energie solară colector solar cu aer material cu schimbare de fază stocare de căldură sistem de ventilaţie cabine private crew quarters staţia spaţială internaţională ventilator în curent transversal model numeric FLUENT acumulare dioxid de carbon ventilaţie în mediul urban evaluare şi proiectare energia în mediul urban construit rolul ventilaţiei naturale transferul poluanţilor în aer liber potenţial natural de ventilaţie răcire pasivă ventilare nocturnă climatizarea clădirilor program KoZiBu ventilaţie naturală flux energetic în clădiri ventilaţia şi calitatea mediului înconjurător fluxul aerului de ventalaţie căldura de aer şi transferul de masă fațadă inteligentă eficiență energetică fațadă solară colector solar captator solar captator solar vitrat placă absorbantă fațadă cinetică fațadă mecanică fațadă fotovoltaică Delaunay, Octree Ahlborn Almemo Charvart OneClickLCA Trnsys
Vă rugăm să schimbaţi parola