Biblioteca UTCB

mecanica fluidelor în general mecanica lichidelor hidromecanică

Subiect Tematic: mecanica fluidelor în general mecanica lichidelor hidromecanică
Lucrări: 0 lucrari in 58 publicatii in 4 limbi
Cercetări de hidraulică marină de: Coveianu, Luciana-Andreea (Text tipărit)
Curgeri bifazice în procese de transfer de masă de: Bunea, Florentina; Nedelcu, Adrian (Text tipărit)
Contribuţii la studiul mişcărilor gaz-lichid în conducte de: Dobre, Alina-Diana-Nicoleta (Text tipărit)
Cercetări matematice în teoria modernă a stratului limită de: Georgescu, Adelina; Bucur, Maria; Săvulescu, Ştefan N.; Dumitrescu, H. (Text tipărit)
Culegere de probleme de hidraulică tehnică de: Taşcă, Dan; Băcanu, Ioan (Text tipărit)
Angewandte Hydromechanik de: Kaufmann, Walter (Text tipărit)
Subiecte
patrimoniu proprietăți fizice ale fluidelor hidraulică hidrostatică mişcarea fluidului mișcarea permanentă cu suprafață liberă mișcarea apei subterane statica aplicații presiuni culegere mecanica fluidelor centre de greutate grinzi cu zăbrele mișcarea fluidelor pierderi de sarcină hidraulica construcțiilor proprietățile fizice ale fluidelor mișcarea nepermanentă în conducte sub presiune modelarea hidraulică hidraulica subterană forțe concurente în plan forțe oarecare în plan articulații încastrări răsturnări, rostogoliri metode grafice forțe în spațiu cinematica și dinamica traiectorii mișcări deplasări virtuale lucru mecanic-forțe de inerție forțe centrifuge forțe inițiale mișcări relative linii echipotențiale forțe de atracție studiul mișcării fluidelor pierderi de sarcină în instalațiile hidraulice hidraulica conductelor sub presiune curgerea prin orificii și ajutaje mișcarea aluviunilor debit programe de modelare programul SOBEK BreZo MIKE11 HEC-RAS ISIS curgere de suprafaţă verificare calibrare validare debit tehnologia apelor uzate calitatea apei uzate caracteristicele apei uzate tratarea apei uzate componente sistem canalizare deversor instalaţie de pompare mişcare nepermanentă vană de capăt criteriul adăncimii pantă critică metoda Bachmetev metoda diferenţelor finite debitul solid total interfaţ apă-sedimente teoria gravitaţională distribuţia fluidelor hidraulică şi eoliană Distribuţia fluidelor mecanica fluidelor şi termodinamică deversoare disiparea energiei hidraulice mişcarea aluviunilor strat limită rugozitate absolută mişcare permanentă metoda Bachmetev metoda diferenţelor finite modelare hidraulică suspensie hidromecanică aplicată cinematica lichidelor echilibru lichidelor patrimoniu corectarea torenţilor curgere bifazică protecţia mediului staţiune experimentală curgere canal simulare numerică ingineria mediului metoda poligoanelor izohietelor mixtă discretizării de interpolare Kriging modele matematice viituri chei limnimetrice debite modele metode pentru calculul valurilor erodarea protecţia refacerea plajelor marine ascensionare curgeri oscilante prin diguri marine fluid monofazic bifazic calculul aufierilor pila circulară lamelară sistem de scanare ScanStation 2 jet experimente lucrări de laborator mecanica fluidelor în general mecanica lichidelor hidromecanică hemodinamică ateroscleroză bypass drept elicoidal hiperplazie intimală restenoză tensiune de frecare la perete cădere de presiune comportare reologică modelare simulare numerică fluid magnetoreologic amortizor magnetoreologic ecuaţii constitutive determinarea parametrilor prelucrarea semnalelor pendulul Charpy modele Bouc-Wen transformarea wavelet semnale periodice serii Fourier transformata Fourier software MIKE resurse apă fluiditate densitate compresibilitate adeziune vâscozitate cavitaţie capilaritate hidrostatica mişcarea fluidelor sisteme hidraulice sub presiune reţele de conducte apă subterană fluidul starea de tensiune ecuația energiei curgerea conducte calculul curenților deversorul transportul aluviunilor podețe proprietăți fizice ale fluidelor hidrostatica mișcarea fluidelor ecuația pierderi deversoare mișcarea apei subterane similitudine hidraulică strat limită stare tensiune densitate compresibilitate cavitaţie vâscozitate statică unde sonice conductă ajutaj modelare hidraulică cinematică ape subterane amortizoare neliniare MR curgere vâscoasă fluid vâscos Maxwell fluid Oldroyd fluid MHD nanofluid transfer căldură masă alunecare parţială viteză aspiraţie / imersie suprafaţă întinsă cilindru contractat ecuaţii diferenţiale neliniare soluţie numerică analitică aproximativă soluţii duale metoda homotopică asimtotică optimală lege hidrostatică mişcare lichid experinţa Reynolds strat limită relaţia Darcy diagrama Nikuradze conductă ajutaj debit instalaţie pompare deversor salt hidraulic disipator vâscozitate modelare reţea hidroamestecătoare termoficare statica grinzi fire rotații presiuni ecuațiile lui Lagrange oscilații ciocniri forțe de atracție linii echipotențiale mișcări relative curgere bifazică gaz-lichid conductă presiune model omogen curgere neadiabată pierdere sarcină simulare numerică impulsor pompă centrifugă lege încărcare funcţii erf cavitaţie modelare matematică transport model matematic similitudine hidraulică coeficient rugozitate Manning viteză frecare turbulenţă strat limită model numeric proprietăți fizice ale fluidelor hidrostatica mișcarea fluidelor pierderi de sarcină calculul conductelor orificii și ajutaje hidraulica construcțiilor mișcarea apei subterane propietăţile fizice ale fluidelor similitudine mişcări laminare orificii ajutaje deversoare portanţa materii solide proprietăți ale fluidelor disipatori de emersie sistem captare energie tratare canal val model matematic captor flotor modelare matematică program AquaSea v.6 masurători teren curgere metodă element finit inversare matrice metoda Gauss-Seidel simulare numerică import date GIS măsură conservare Anul 1 - Mecanică master 1 - hidraulică aplicată master 1 - hidraulică (complemente I) conducte rezistență canal înnămolire fenomene ondulatorii castele puțuri baraj mecanique des fluides proprietes des liquides equations de l hydrodynamique equilibre relatif systemes hydrauliques mouvement fluide repaus mișcare sisteme sub presiune conducte instalații de pompare mecanica fluidelor hidraulică teorema similitudinii vâscozitate ecuațiile lui Euler mișcarea fluidelor instalații hidraulice conducte modelarea hidraulică modelul lui Prandtl mișcări staționare stabilitatea soluțiilor ecuații transformate teoria fluctuațiilor curgerile cu frecare stratul limită desprinderea hidrostatica forța de presiune relația Bernoulli teorema impulsului deversor racordarea disipator acțiunea valurilor mecanica lichidelor curgerea fluidelor medii poroase conducte fluide multifazice mecanică cinematică dinamică curgeri bifazice presiune curgeri turbulente transfer de masă faza lichidă eroziune prin cavitaţie oţel inoxidabil austenitic simulare curgere cavitaţie vibratoare eroziune simulare curgere nitrurare Anul 2 - Hidraulica instalațiilor hidrodinamică medii poroase hidraulica puţurilor permeabilitatea materialelor porozitatea rocilor metoda elementelor finite ape subterane hidraulica conducte maşini turbopompe generator hidraulic aplicaţii entalpia entropia vîscozitate turbulenţa convecţia conductibilitatea radiaţia unde plane metode hodografice statica dinamica fluidelor conducte pompe fluidizare transport pneumatic teorema lui Squire ecuaţia Orr-Sommerfeld ecuaţia lui Rayleigh metoda Riccati echilibru hidrostatic dinamica fluidelor mişcări laminate pompe staţii de pompare ventilatoare statica cinematica dinamica fluidelor mişcări potenţiale mişcarea laminară mişcarea turbulentă miscarea tranzitorie ecuaţia de mişcare de continuitate de stare forţele lui Pascal Arhimede teoremele circulaţiei statica şi cinematica fluidelor dinamica fluidelor ideale şi reale maşini hidropneumatice fluide cinematica fluidelor dinamica fluidelor nevâscoase fluide navâscoase incompresibile teoremele lui Bernoulli
Vă rugăm să schimbaţi parola