Biblioteca UTCB

fizică în general

Subiect Tematic: fizică în general
Lucrări: 1 lucrari in 133 publicatii in 4 limbi
Subiecte
termodinamică reprezentare grafică liniarizare calculul erorilor măsurători directe sau indirecte studiul efectului fotoelectric studiul radiației termice unități de măsură mărimi fizice sisteme de unități de măsură noțiuni analiză dimensională similitudine analogie fizică moleculară unde mecanice măsurători ultraacustice măsurarea unor mărimi acustice câmp magnetic distanță focală radiație laser efect fotoelectric mecanică newtoniană oscilații mecanice acustică teoria cuantică a interfeței minte,materie si Pauli locul minții sticlă compozită silicon superconductori câmp magnetic creşterea cristalelor metode de flotare preparare structură spectroscopie proprietăţi structurale magnetice optice fizice electrice florapatite coroziune metrologie oscilaţii mecanice unde termodinamică fizică statistică efect Doppler explozivi transport balistic structură continuă iradiere luminiscenţă metamateriale, câmp de rezonanţă magnetică anizotropie răspuns fotoacustic proprietăţi elastice magnetice defecte modele spectrale aplicare numerică studiu nucleu coliziune nori convectivi fizică în general materiale moderne proprietăţi fizice vibrații la răsucire vibrații longitudinale transformarea Fourier principiul corespondenței transformarea Laploace detector unde gravitaţionale teorii alternative gravitaţie analiza baesiană a datelor optomecanică cuantică control cuantic încâlcire cuantică măsurare Bell filtrare Kalman unde gravitaţionale detector de unde gravitaţionale interferometrie temporizată simulare LISA punct cuantic efect Kondo Hall fizică mecanică teoria cinetică a căldurii electricitate teoria vibrațiilor teoria undelor fizica pentru ingineri în construcție mecanică termodinamică fizica cuantică propagarea sunetului transport căldură testarea materialelor fenomene electrostatice tehnologia de iluminat fizică texte specializate pentru liceu fizică manual de mecanică limbaj tehnic exerciții gramatică fizică limbaj tehnic mărimi fizice mișcarea rectilinie a corpurilor mecanică electricitate optică fizica atomică și nucleară căldura ion cristal descriere mecanică mişcare interacţiune atom lumină răcire încălzire reprezentarea semnalelor analiza Fourier undine convoluția distribuțiilor optica elemente de fotometrie reflexia luminii dioptru aparate optice difracţia Fraunhofer polarizarea luminii efectul fotoelectric efectul Compton absorţie dispersie laser corp negru radiaţia X elemente de mecanică clasică teorema impulsului teoria relativității termodinamica electricitate și magnetism legea Biot-Savart-Laplace autoinducția mărimi fizice exemplu de calcul matrice dimensională elemente de termodinamică temperatură ecuație de stare energia internă proces izoterm variația entropiei unde mecanice unde plane sonore infrasunete electromagnetism optica ondulatorie polarizarea luminii legea lui Brewster holografie fizica cuantică conducția prin pereți plani transfer de căldură difuzia moleculară viteză sunet metodă interferenţă undă sonoră oscilaţie electrice metodă figură Lissajous mărime acustică vâscozitate dinamică gaz ideal Clement-Desormes rezistenţă electrică câmp magnetic electron radiaţie laser spectroscop mecanică fizică fluid termodinamică element statică electromagnetism fenomen ondulatoriu optică mecanica fizica moleculară acustica temodinamica unde elastice electrostatica optica electrocinetica transfer căldură electromagnetism teorie relativitate restrâns matematică semnificația fizică a potențialului vibrațiile rețelei cristaline ecuația de transport Boltzmann rețele Bravais teoria cinetică ecuația lui Boltzmann problema moleculelor poliatomice tratatul lui Gibbs dinamica cinematica teorema impulsului acustica fizica plasmei mecanica cuantică teorema de rezonanță reglaje principii cibernetice electrostatică fenomene optice efectul fotoelectric efectul Compton aplicații probleme fizică mecanica clasică termodinamică transferul de căldură energia potențială mecanica clasică cinematica dinamica relativistă descrierea Euler termodinamica legile de material polarizarea luminii fizica clasică fizică cuantică teoria câmpului electromagnetic forțe nucleare fizica atomului fizica nucleului legea Bernoulli legea Mallus efectul Hall dioda Zenner sonda Langmur-Mott-Smith spectroscopie laser interferența luminii polarizarea undelor dispersia luminii fizică nucleară legea Kirchhoff formula lui Balmer principiile Ehrenfest Einstein Bohr fisunea teorema newtoniană mecanica fluidelor fenomene termice gravitația mecanică cuantică fizica nucleului frecare viteză accelerație electromagnetism optică mecanică termodinamică electromagnetism fizica nucleară tehnica plasmei emiţătoarele cuantice unde electromagnetice laseri fizica cuantică teoria radiației pirometria optică energia atomică mecanică cuantică cinematică dinamică statică căldură fizică moleculară electricitate optică electricitate optică mecanică cuantică fizică nucleară câmpul electromagnetic electrocinetică legea lui Ampere optica ondulatorie cuantificarea energiei fizica atomică mecanică fizică moleculară termodinamică electricitate magnetism sisteme de unități oscilații mecanice unde elastice teoreme de conservare teoria relativității twermodinamică mecanică relativistă energia mecanică oscilații unde elastice acustica termodinamica conducte metode calcul numeric metoda Fourier conducție termică scheme logice listing energia comportarea materiei legile stării critice deteriorarea materiei suprapunerea efectelor termomecanică unități multipli submultipli prefixe reguli de folosire definiții simboluri expresii recomandări prefixe măsura timpului mecanică optică termodinamică fizica cristalelor fizică cuantică spațiul timpul geometria euclidiană mecanică cuantică legea cauzalității logică precizie erori dependență asigurare exploatarea aparatelor de măsurat performanțe unde elastice electromagnetism ultrasunete electromagnetism optică ondulatorie holografie obiectul și metodele fizicii mecanica punctului mecanica corpului rigid mecanica fluidelor acustica mecanica cuantică structura atomului fizica moleculei statistică cristale semiconductori starea solidă corpuri cristaline electronii liberi teoria zonelor de energie semiconductori câmp scalar câmp vectorial câmpuri particulare câmpuri nestaționare ecuația Euler fizică statică statistica lui Gibbs metoda Darwin Fowler teoria perturbațiilor ecuații cinetice mecanica newtoniană mecanica hamiltoniană formalismul Hamilton-Jacobi mecanica fluidelor mecanica vibrațiilor mecanică analitică ecuațiile lui Hamilton unde efectul Compton efectul tunel conductibilitatea electrică geometrie cosmologie legile mecanicii sistemul newtonian legile electrodinamicii principiul relativității relativitatea eterul luminos cinematica relativistă electrodinamica relativistă spațiul curb algoritmi matematică și adevăr teoria complexității spațiul fazelor magie cuantică principiul antropic mecanică teoria molecular-cinetică mecanica statică căldură termodinamică unde modelarea pendulul de torsiune circuitul oscilant modele atomice modelul în pături școala din Atena povața simțurilor entropia atomismul clasic microparticulele sisteme cuantice relații de nedeterminare momentul cinetic radiația ecuații relativiste teoria cuantică unde de materie relații de incertitudine algebra comutatorilor sisteme simple geometria dferențială a spațiului teoria relativității ecuațiile Eistein metrica Schwarzschild radiaţia Röntgen efect Compton ecuaţia lui Schrödinger statistică Bose-Einstein Fermi-Dirac experienţă Einstein-de Hass Stern-Gerlach teoria lui Diarc model Bohr experienţă Franck-Hertz analiză dimensională elemente de mecanică clasică oscilații teorema impulsului unde elastice electricitate și magnetism difracția luminii holografie radiația X radiație termică laser optică termodinamică teoria relativității elemente de mecanică clasică unitate măsură electrostatica electrocinetica electromagnetism optica oscilații unde elastice acustica teoria relativității restrânse cinematica dinamica punctelor materiale hidromecanică termodinamică unde elastice teoria câmpurilor principiul lui Schwinger proprietățile câmpurilor electrodinamica cuantică secțiuni eficace teoria renormării momentul cinetic ipoteza spinului electronic coeficienții Racah spinul izotopic metode de aproximație ecuațiile Fok -Dirac teoria grupurilor conceptele mecanicii clasice mecanica newtoniană mecanica sistemelor mecanica lagrangeeană teoria stabilității master 1 - metode experimentale în ingineria geotehnică Anul 2 - Complemente de fizică Anul 2 - Fizică Anul 2 - Termotehnică mărimi fizice analiza dimensională metoda Rayleigh teorema teoria similitudinii Froude Strouhal Mach Euler Galilei Arhimede proces neliniar distorsiunea geometrică mecanică teoria relativității termodinamică electromagnetism optică mișcarea oscilatorie interferența undelor elastice vâscozitatea fluidelor difracția luminii impulsul mișcarea de rotație elasticitatea inductanța legea lui Columb reflexia și refracția luminii electricitatea optica fizica atomică și nucleară căldura klassiche mechanik relativitatstheorie aspectul macroscopic și microscopic al fenomenelor fizice mecanica newtoniană termodinamica fenomene ondulatorii unde elastice unde elastice electricitate oscilații fotometria laseri teoria gravitației difracția optica geometrică vectori teoria cinetică a gazelor mișcarea browniană mecanica lui Lagrange Hamilton Jacobi problema Kepler anizotropă cinematica dinamica punctului material unde elastice cinematica statica dinamica electricitatea optica acustica mecanică acustică termodinamică optică elctricitate mecanica fluidelor termodinamica teoria relativității restrânse teoria relativității elemente de mecanică analitică unde elastice legea Boyle Mariotte măsurarea mărimilor fizice teoria relativității principiul lui Carnot Clausius distribuția microcanonică optica electricitate mecanică fluide solide fizică atomică și nucleară termodinamică cinematică dinamică starea gazoasă și lichidă oscilații și unde electrocinetică optică fotometrică epoca electricității legea cuantelor nucleul atomic legea lui Avogadro dinamica fluidelor compresibile transmiterea căldurii macromolecula copolimeri elastomeri polimeri grefati ionii electronii modele atomice izotopi camera Wilson hamiltonianul de spin polarizare circulară și eliptică teoria perturbațiilor goniometria starea cristalină microscopia autoionică rezonanța magnetică nucleară acustică fizică modelarea proceselor vocale vibrații ultrasunete teoria cinetico moleculară a gazelor termodinamică proprietățile lichidelor mecanica corpurilor elastice principiul lui Saint-Venant probleme spațiale criterii de similitudine ale sistemelor elastice solicitate static momente elipsoidul de inerție determinarea direcțiilor aparate didactice proprietățile tensorului fizică culegere de probleme mecanica fluidelor teoria elicei elicea de avion elicea eolian elicea întubată elicea de elicopter elicea navală emisia teoria ciocnirilor rotația vibrația efectul Paschen-Back efectul Stark relații de echilibru excitarea în plasme intensitatea coantică radiațiile optice interacțiunea plasmă-laser materiale moderne tehnologii fizica sistemelor dezordonate simpozion fizică tehnologie design arhitectural conductă termică regeneratoare de căldură izolația termică transfer de căldură schimbătoarele de căldură propagarea căldurii fluxul termic regim tranzitoriu transferul convectiv legile radiației ecuaţia Lindblad configurare şi generatoare Lindblad elemente de bază matematice şi fizice măsurare unităţi de măsură metrologie Anul 1 - Fizică Anul 2 - Măsurători geodezice prin unde
Vă rugăm să schimbaţi parola