Biblioteca UTCB

știinţa mediului înconjurător

Subiect Tematic: știinţa mediului înconjurător
Lucrări: 1 lucrari in 45 publicatii in 3 limbi
Quantitative Environmental Risk Analysis For Human Health de: Fjeld, Robert A.; Compton, Keith L.; Eisenberg, Norman A. (Text tipărit)
Politici şi strategii de mediu de: Macoveanu, Matei (Text tipărit)
Monitorizarea emisiilor motoarelor termice de: Blănaru, Cristian (Text tipărit)
Dispersia poluanţilor în sol şi în apele subterane : îndrumar de laborator şi aplicaţii de: Marinov, Anca Marina; Vuţă, Liana Ioana; Nistreanu, Viorica (Text tipărit)
Aplicaţii ale inteligenţei artificiale în protecţia mediului de: Oprea, Mihaela; Dunea, Daniel; Nichita, Constantin (Text tipărit)
Subiecte
apă poluanţi poluare aer sol atmosferă reacții chimice ecuația generală a dispersiei probleme matematice rezolvarea ecuației difuziei dispersia poluanţilor cursuri de apă lacuri ape subterane poluarea chimică politica de mediu legea lui Darcy metoda elementului finit modelarea matematică GMS-Groundwater Modeling System modelul MODFLOW MT3D emisii de poluanţi emisii în atmosferă colectarea deşeurilor evacuarea deşeurilor poluare apa substanţe chimice poluante aer substanţe toxice aeropurtate purificare standard floră microbiană metode de depoluare reziduuri solide protecţia calitătii solului prevenire combatere hidrologie lac rezervor microorganism ecosistem reminerlizare toxicologie legislaţie română legislaţie europeană legislaţie mondială tratate internaţionale sistem de monitoring al factorilor de mediu unde elastice poluare fonică indice de atenuare ecranare cu materiale absorbante atenuatoare de zgomot ecosistem acvatic GIS bazin hidrografic porozitate cinematică densitate indici hidrofizici formula lui HAAZEN SLICHTER ZAMARIN bilanţul apei în sol pânza freatică capilaritate resurse de sol protecţie conservare calitatea solului ape de suprafaţă ape subterane modelare eroziune modele de prognoză management finanţare investigare mediu subteran contaminare modelare remediere aprindere scânteie diesel măsurători normă europeană legislaţie analizor portabil gaz eşapament știința mediului înconjurător ecologie mediu înconjurător ambient ecosistem biom agroecosistem biotop ecologie inginerie ecologică biocenoză ecosistem colofon protecţia mediului poluare industrială mediu ambiant problema pasivelor ecologice piețele eco-industriale restructurarea energetică energia și clima deficite ecologice economia ecologică schimbări climatice economia chimică ecologia populației democrația ecologică resurse productivitatea resurselor materiale transporturi economie verde mediu protecţia mediului accident industrial analiza riscului directiva SEVESO mediu înconjurător strategii protejare evaluare toxicologie poluanţi infrastructură verde amenajarea teritoriului biodiversitate ecologie infrastructură ecologică știinţa mediului înconjurător spaţiu rezidenţial tehnici GIS parametru calitativ cantitativ eficienţă energetică material compozit armătură efect seră paletă eoliană lemn aluminiu oţel fibră sticlă carbon matrice performanţă proprietate mediu indiciu sistem clasificare indicator DPSIR tehnică G.I.S. reprezentare grafică unitate măsură tabel numer randomizat standard calitate chimic fizico-chimic hidrocarbură echipament strategie oprire mecanică pulverizare dispersare recuperare mecanică ardere suprafaţă modelare matematică model Fuzzy Matlab încărcătură poluant ecosistem uman decor utilizarea terenurilor şi resursele naturale ecologia sistemului acvatic criza termodinamica resurse impact ecologie conservare resurse naturale management economie etică ecologie solurile mediul acvatic poluarea apei a aerului încălzirea globală risc analiză contaminanţi mediu evaluarea riscului modelarea mediului ape de suprafaţă subterane managementul riscului de mediu politici internaţionale legile din Marea Britanie studiu de caz chimia şi terenurilor contaminate managementul riscului tehnici de tratare abordări biologice procese termale mediu politică economie analiza riscului ecosistem poluarea aerului a apei schimări atmosferice globale sursă poluare legislaţie staţie epurare ecotehnologie modelare matematică autoepurare dispersie poluant bilanţ mediu emisie gaze efect seră (GES) model matematic directivă "Seveso" legislaţie Summit Viena Cardif Cologne Helsinki deşeuri calitate aer poluara mediu strat ozon emisie poluanţi atmosferici reciclare deşeuri master 1 - evaluarea riscurilor tehnologice și efecte asupra sănătății umane schimbări climatice gaze cu efect de seră surse atropice prognoză modelare analiză multicriterială metode reducere mediu înconjurător contaminare politica de mediu dezvoltare durabilă mediu înconjurător efect de seră instalaţii de înaltă tensiune
Vă rugăm să schimbaţi parola