Biblioteca UTCB

matematică științe ale naturii

Subiect Tematic: matematică științe ale naturii
Lucrări: 1 lucrari in 57 publicatii in 3 limbi
Subiecte
matrice matematică teorie vectori spații vectoriale reale subspații vectoriale aplicații liniare geometrie analitică în spațiu conice cuadrice anexă analiză matematică șiruri serii numere reale numere pozitive funcții aplicații limite dreapta primitive integrala simplă integrala curbilinie integrala dublă integrala de suprafață formele integrale ecuaţii diferenţiale spații vectoriale forme pătratice calcul vectorial spații euclidiene matrice simterice elemente teoria câmpului sisteme de ecuații diferențiale ecuații cu derivate parțiale elemente de calcul variațional serii de numere reale spații metrice limite de funcții derivabilitate variabile sisteme simetrice histogramă integrala definită integrale improprii integrale cu parametru integrala triplă complemente de calcul matricial geometria analitică în spațiu aplicații ale calculului vectorial matrice ortogonale matrice simetrice determinanți planul curbe suprafețe geometrie diferențială calcul operațional algebră liniară transformări integrale preliminarii funcții complexe ortogonalitate spații Hilbert poligoane ortogonale funcții speciale teoria câmpurilor metode variaționale metode numerice statistică matematică anexe teoria probabilităților serii Fourier distribuții ecuații ale fizicii matematice indicații și răspunsuri forme liniare valori vectori proprii forme biliniare spațiul vectorilor liberi elemente de calcul tensorial geometrie analitică sisteme algebrice liniare spații liniare teorie spectrală calcul matricial algebra vectorilor geometrici elemente de geometrie analitică spații vectoriale generale elemente de geometrie diferențială a curbelor plane elemente de geometrie diferențială a curbelor strâmbe modele practice elemente de teoria probabilităților funcții de o variabilă complexă serii de puteri evenimente probabilitate evenimente independente variabile aleatoare legi clasice intervale de încredere integrala Riemann simplă integrala curbilinie integrale multiple formule integrale mulțimi de numere șiruri și serii de funcții șiruri și serii de numere serii Taylor spații normate metoda elementului finit calculul vectorial curbe plane lichid de cuplare arbore binar industrie mecanizare construcții agricultură electrotehnică circulația mărfurilor semiconductoare izotopi radioactivi plasma sistemul periodic Mendeleev derivate spațiale propagarea undelor sfere geodezice ecuații cvasiliniare resurse naturale management de mediu pedosfera biosfera hidrosfera spațiile euclidiene structuri algebrice triedrul formulele lui Frenet grupuri abeliene grupuri Lie ecuații diferențiale teoria relativității mecanica cuantică spații vectoriale funcții diferențiale ecuații omogene planul și dreapta în spațiu spații vectoriale funcții diferențiale ecuații omogene geometria suprafețelor morfisme functoriale produsul lui Godement limite diagrame fracții vectori matrice inegalități funcții simetrice metoda lui Euler probabilități vectori și tensori paralelism ecuațiile lui Deltheil spații Riemann poliedre regulate rețele și echipartiții geometrice tetraedrul vectori conexiuni liniare chirurgia Morse spații Rieman simetrice metoda rotației prisma și piramida oblică plane tangente proiecția axonometrică dreaptă concurs exerciții matematică științe ale naturii evenimente probabilitate evenimente independente variabile aleatoare histograme teste de semnificație testul de concordanță funcția lui Laplace fractilele distribuției T primitivele funcțiilor raționale funcții exponențiale funcții iraționale integrala simplă formula Leibniz-Newton formula trapezelor lungimi de arce curba plană momente statice integrale improprii integrale cu parametrii integrale curbilinii integrala dublă formula lui Green integrala triplă câmp vectorial variabile spații metrice limite de funcții derivabilitate șiruri de numere reale serii de numere reale formula lui Leibniz șiruri de funcții serii de peteri serii Taylor derivate parțiale funcții implicite factor integrant ecuații diferențiale Lagrange ecuații diferențiale Clairaut ecuații diferențiale Euler soluții periodice serii de puteri elemente de teoria stabilității funcții complexe izomorfismul șiruri și serii teorema fundamentală a lui Cauchy serii de puteri serii Taylor serii Laurent puncte ordinare serii Fourier problema lui Cauchy ecuațiile coardei vibrante calcul variațional variabile aleatoare ecuaţii diferenţiale derivate parţiale teste problema Cauchy teste de examen şiruri serii metrice limite funcţii diferenţiabile integrale ecuaţii Euler Riccati limite de funcții formula lui Taylor integrala simplă curbilinie triplă ecuații diferențiale integrala Riemann integrale improprii integrala Stieltjes integrala curbilinie teoria câmpurilor integrale multiple integrala de suprafață șiruri serii de numere reale spații metrice limite de funcții derivabilitate pe R serii Taylor derivate parțiale sisteme de funcții șiruri și serii derivarea serii Taylor limite și continuitate derivate parțiale formula lui Taylor funcții implicite mulțimi de numere șiruri și serii de funcții serii de puteri șiruri și serii de numere serii Taylor spații metrice limite și continuitate diferențiabilitatea derivate parțiale schimbări de variabilă operatori pseudo-diferenţiali procese Feller problema Dirichlet spații Sobolev spații Dirichlet calcul diferenţial calcul integral teste de examen mulțimi relații funcții șiruri de numere reale topologia spații vectoriale teorema lui Abel serii Taylor primitive de funcții integrale șiruri și serii spații metrice funcții diferențiabilitate primitive integrala simplă integrala curbilinie integrala dublă de suprafață triplă ecuații diferențiale sisteme de ecuații serii de numere reale funcții șiruri spații metrice primitive integrale derivabilitate pe R integrale proprii integrale duble integrale de suprafață ecuații diferențiale sisteme metrice primitive integrala definită integrale improprii integrale curbilinii integrale duble integrala triplă ecuații diferențiale sisteme de ecuații sisteme simetrice șiruri numere reale serii funcții reale variabile calcul diferențial formula lui Taylor funcții continue șiruri convergente diferențiabilitatea funcțiilor elemente de geometrie diferențială a suprafețelor tangenta versorii triedrului curba și torsiunea modele practice triedrul lui FRENET Anul 1 - Analiză matematică Anul 2 - Matematici speciale spațiu vectorial mulțimi liniar dependente matrice subspații vectoriale spații euclidiene sisteme liniare forme pătratice metoda lui Jacobi metoda lui Gauss matrice triunghiulare calcul vectorial produsul scalar spții vectoriale teorema lui Grassmann aplicații liniare vectori și valori spații euclidiene matrice ortogonale matrice simetrice metoda Gauss vectori aritmetici matrice vectori geometrici spații vectoriale aplicații liniare spații euclidiene transformări liniare metoda Gauss-Lagrange metoda Jacobi curbe drumuri curbura suprafețe plan tangent linii geodezice cerc de curbură algebră liniară spații vectoriale aplicații liniare forma canonică spații euclidiene forme biliniare geometrie analitică conice cuadrice algebră geometrie vectori gometrici probleme metrice analitică spații liniare spații euclidiene calcul vectorial matrice spații vectoriale subspații aplicații liniare valori și vectori forme biliniare geometria analitică matrice sisteme algebrice spații liniare operatori liniari norme și produse scalare teorie spectrală funcționale biliniare și pătratice câmp scalar vector ecuaţii diferenţiale funcţii complexe derivate parţiale serie Fourier transformata Fourier transformata Laplace calcul variaţional vectori spaţii vectoriale reale subspaţii vectoriale aplicaţii liniare spaţii vectoriale euclidiene geometrie analitică în spaţiu conice cuadrice algebră liniară matematică teste exerciții algebră analiză concurs geometrie analitică teoria probabilităților serii Fourier distribuții transformări integrale ecuații ale fizicii matematice ortogonalitate polinoame ortogonale teorie integrale derivate metode numerice spații Hilbert serii Fourier funcția Gamma transformări integrale ecuații integrale metode numerice probabilități calcul matricial vector spaţiu euclidian formă pătratică calcul tensorial conic cuadric element geometrie Anul 1 - Complemente de matematică Anul 1 - Algebră liniară și geometrie analitică științele exacte noi soluții Anul 1 - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială elemente de teoria probabilităților funcții de o variabilă complexă serii Fourier ecuațiile fizicii-matematice elemente de calcul operațional complemente spații vectoriale planul și dreapta spații euclidiene matrice ortogonale forme pătratice modele gravitaționale ecuații diferențiale spații reticulate curbe osculatoare analiză vectorială tangenta Anul 1 - Analiză matematică I Anul 1 - Complemente de matematică II Anul 1 - Analiză matematică II
Vă rugăm să schimbaţi parola