Biblioteca UTCB

Anul 1 - Limba română contemporană

Subiect Tematic: Anul 1 - Limba română contemporană
Lucrări: 37 lucrari in 51 publicatii in 2 limbi
Dicţionar de locuţiuni ale limbii române de: Duda, Gabriela (Text tipărit)
Compendiu de limba română de: Toma, Ion; Chişu, Lucian; Silvestru, Elena (Text tipărit)
Cum se scrie un text de: Şerbănescu, Andra (Text tipărit)
"Capcanele" limbii române de: Graur, Alexandru (Text tipărit)
Dicţionar de ştiinţe ale limbii de: Ionescu-Ruxăndroiu, Liliana; Mancaş, Mihaela; Pană Dindelegan, Gabriela; Bidu-Vrânceanu, Angela; Călăraşu, Cristina (Text tipărit)
Dictionnaire des difficultés du français de: Colin, Jean-Paul (Text tipărit)
101 greşeli gramaticale de: Nedelcu, Isabela (Text tipărit)
Subiecte
lingvistică morfologie sintaxă semantică limba română incertitudini semantic-culturale cultură lingvistică manipulare cenzurarea cuvintelor traducerea modelului traducerea exerciţiului model lingvistic sociolingvistică semiotică poetică naratologie limba franceză dicționar explicativ pronunție enciclopedie expresii proverbe sinonime omonime fonetica fonologie lexicologie ortoepie ortografie punctuaţie derivare sistematizare semantică vocabular părţi de vorbire propoziţii subordonate literatură știința literaturii studii traductologice traducere literară teorie interpretare diplomatică lingvistica textului metodologia de pregatire a interpreților limbilor ,,exotice,, interpretarea juridică elemente de istorie dialectologie limba română limbi balcanice originile limbii române morfosintaxa sintaxa limba română gramatică lexic mutaţii semantice norme ortografice ortoepice lingvistică filologie organizare sintactică predicat predicţie verb complement subiect nominativ dativ genitiv acuzativ pronume adjectiv adverb relaţii sintactice interjecţie structură GInterj Anul 1 - Etică și integritate academică master 1 - metodologia cercetării științifice limba română greşeli de limbă dificultăţi ale limbii limba română compendiu ortografie lexicologie morfologie sintaxă stilistică Anul 1 - Competențe de comunicare Anul 2 - Competențe de comunicare Anul 3 - Competențe de comunicare Master 1 - Competențe de comunicare Master 2 - Competențe de comunicare Anul 3 - Traducere specializată economică Master 2 - Traducere specializată servicii publice Anul 3 - Teoria comunicării și tehnica interpretării Master 2 - Teoria comunicării și tehnica interpretării Anul 3 - Interpretare simultană pentru relații internaționale Master 2 - Interpretare simultană pentru relații internaționale Anul 3 - Traducere specializată juridică Anul 3 - Studii culturale francofone Anul 3 - Metodologia cercetării științifice Master 2 - Metodologia cercetării științifice Master 1 - Etică și integritate academică Anul 2 - Traducere specializată servicii publice Anul 3 - Statutul şi deontologia profesiei Anul 2 - Teoria comunicării și tehnica interpretării Anul 2 - Interpretare simultană pentru relații internaționale Anul 3 - Traducere literară B/C Anul 2 - Traducere specializată tehnică Master 1 - Traducere specializată tehnică Anul 2 - Traducere specializată tehnico-științifică Master 1 - Traducere specializată tehnico-științifică Master 2 - Traducere specializată juridică Master 2 - Traducere specializată economică Anul 3 - Traducere specializată servicii publice Anul 1 - Terminologie franceza Anul 1 - Traducere specializată tehnico-științifică Master 2 - Traducere specializată tehnico-științifică Anul 1 - Limba română contemporană Anul 2 - Limba română contemporană Anul 3 - Limba română contemporană Master 1 - Limba română contemporană Master 2 - Limba română contemporană Anul 1 - Teoria comunicării și tehnica interpretării Master 1 - Teoria comunicării și tehnica interpretării Anul 1 - Traducere specializată tehnică Anul 3 - Traducere specializată tehnică Master 2 - Traducere specializată tehnică Anul 1 - Traducere specializată economică Anul 2 - Traducere specializată economică Master 1 - Traducere specializată economică Anul 1 - Traducere specializată juridică Anul 2 - Traducere specializată juridică Master 1 - Traducere specializată juridică Anul 1 - Test competențe lingvistice Anul 2 - Test competențe lingvistice Anul 3 - Test competențe lingvistice Master 1 - Test competențe lingvistice Master 2 - Test competențe lingvistice Anul 1 - Traducere specializată servicii publice Master 1 - Traducere specializată servicii publice Anul 3 - Traducere specializată tehnico-științifică Anul 1 - Interpretare simultană pentru relații internaționale Master 1 - Interpretare simultană pentru relații internaționale Anul 1 - Studii culturale francofone Anul 2 - Studii culturale francofone Master 1 - Studii culturale francofone Master 2 - Studii culturale francofone Anul 1 - Metodologia cercetării științifice Anul 2 - Metodologia cercetării științifice Anul 2 - Etică și integritate academică Anul 3 - Etică și integritate academică Master 2 - Etică și integritate academică Anul 1 - Structuri lexicologice și terminologie specializată în drept Anul 2 - Structuri lexicologice și terminologie specializată în drept Anul 3 - Structuri lexicologice și terminologie specializată în drept Master 1 - Structuri lexicologice și terminologie specializată în drept Master 2 - Structuri lexicologice și terminologie specializată în drept Anul 1 - Statutul şi deontologia profesiei Anul 2 - Statutul şi deontologia profesiei Master 1 - Statutul şi deontologia profesiei Master 2 - Statutul şi deontologia profesiei Anul 2 - Terminologie franceza Anul 3 - Terminologie franceza Master 1 - Terminologie franceza Master 2 - Terminologie franceza Anul 1 - Traducere literară B/C Anul 2 - Traducere literară B/C Master 1 - Traducere literară B/C Master 2 - Traducere literară B/C cuvinte dialecte româneşti termeni de cultură unităţi lexicale limba română literară cronicari evoluţia limbii române gramatică morfologie adjective pronume numerale adverbe verbe prepoziţii text titrare paragraf interviu reportaj anchetă jurnalistică editorial limba română redactare compunere limba română gramatică exerciţii lexic cuvinte expresii metafore limba română gramatică limba română gramatică unitățile limbii clase de cuvinte limba română gramatică enunț relații sintactice tipuri de enunțuri grupuri sintactice construcții sintactice funcții sintactice organizare discursivă tipuri de discurs circumstanțiale punctuație limba română dicționar explicativ limba română dicționar ortografic ortoepic morfologic limba română vocabular fonetică fonologie morfologie abstracte lexic comun lexic specializat abrevieri influențe engleze argou limba română fonetică fonologie ortografie ortoepie punctuație vocabular organizare sematică organizare etimologică limba română fonetică fonologie ortografie punctuație lexicologie lexicografie sintaxă limbaj științific și tehnic glosar termeni limba română greșeli exprimare scriere clarificări normative limba română lexic cuvinte origine circulație metafore sintagme expresii idiomatice limba română gramatică limba română pronunție grafie punctuație morfologie sintaxă lexic semantică stilistică predare învăţare lucru limba română fonetică ortografie punctuaţie lexicologie relaţii semantice frazeologie stilistică morfosintaxă limba română greşeli gramatică pronunţie scriere punctuaţie morfologie sintaxă limba română semantică stilistică fonetică morfologie sintaxă limba română omonimie concept aspecte ale omonimiei dicționar omonime limba română punctuaţie greşeli limbaj cotidian limba română metaforă structuri metaforice enunțuri metaforice substantivale verbale adjectivale Master 1 - Noutăți în GALR Master 1 - Normă și abatere în LRC
Vă rugăm să schimbaţi parola