Biblioteca UTCB

Popescu, Maria

Nume Persoană: Popescu, Maria
Țara sursă: RO: UTCB
Lucrări: 1 lucrari in 35 publicatii in 2 limbi
Chimie : bazele fizico-chimice ale studiului materialelor de construcţii de: Popescu, Maria; Meliţă, Larisa; Mitu, Corina (Text tipărit)
Chimie : appliquée aux materiaux de construction de: Popescu, Maria; Robu, Ion (Text tipărit)
Chimia poluanţilor : lucrări de laborator de: Popescu, Maria (Text tipărit)
Chimie appliquée aux matériaux de construction : cours de: Popescu, Maria; Robu, Ion (Text tipărit)
Chimia poluanţilor : lucrări de laborator de: Popescu, Maria (Text tipărit)
Chimia poluanţilor atmosferici de: Popescu, Maria (Text tipărit)
Chimie şi materiale de construcţii : caiet de lucrări practice : capitole speciale de: Popescu, Maria; Florescu, Minodora; Crăciunescu, Liliana (Text tipărit)
Chimie şi materiale de construcţii : caiet de lucrări practice ; capitole speciale de: Popescu, Maria; Florescu, Maria; Crăciunescu, Liliana (Text tipărit)
Subiecte
aditivi beton de solidificare/stabilizare desen de electrodepunere ipsos cu priza prelungita metale grele - Cr si Cd namolul rosu prefabricate albe sau colorate cu nămol roşu priză moderată rezistente mari slamul cu compusi slamuri de electrodepunere stabilizare/solidificare in matrice hidraulica chimie poluanţi poluare agent poluant protecție mediu atmosferă perturbare hidrocarburi metode de tratare poluanţi industriali atmosferici metode specifice de tratare principali poluanți atmosferici emisii analiza gaz-cromatografică analiza spectrală metode de determinare a densităţii materialelor agregate naturale mortar beton lianţi minerali stabilirea compoziţiei betonului materiale metalice încercări mecanice analiza structurii metalelor rezistenţa mecanică tracţiune duritate Brinell rezilienţă macrografie micrografie proprietăţi fizice proprietăţi mecanice liant mineral beton pile electrochimici aliaj metalic aliaj neferos polimer materiale de izolaţie metode de prelevare aer poluat concentraţie de poluanţi analiza gaz-cromatografică analiza spectrală analiza de gaze toxice materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcție părți și elemente structurale ale construcțiilor materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcții părți și elemente structurale ale construcțiilor inginerie tehnică factori determinanţi ai poluării autopurificarea atmosferi agenţi poluanţi surse protecţie mediu structura substanțelor funcția de undă legături intra și intermoleculare legătura de hidrogen stări de agregare sisteme disperse aerodispersii fenomene de suprafață prepararea unei soluții determinarea capacității calorice determinarea entalpiei influența concentrației influența temperaturii determinarea ph-ului soluțiilor apoase titrimetria determinarea NH3 curbele de răcire structură materie proprietatei fizică chimică mecanică termodinamică cinetică stările materiei materiale metalice pile electrochimice coroziunea aliaje prelucrarea tratament termic metode analiza poluanţilor atmosferei aer analizoare COV gaz BTEX SO2 materiale de construcţie lianţi minerali materiale metalice beton materiale pe bază de polimeri proprietate fizico-chimică termodinamică cinematică entalpie entropie echilibru reacţie chimică izomorfism polimorfism adsorbţie chemosorbţie densitate porozitate mortar beton lianţi minerali material pe bază de polimeri preparare soluţie concenraţie temperatură determinare izometrie duritate densitate diluare pipetare Anul 1 - Chimie procese de ardere deşeurior menajere industriale apelor reziduale schimbul de căldură aerul de ardere materiale de construcție mortare betoane lianţi minerali hidraulici ceramice sticlă nemetalice Anul 1 - Materiale de instalații
Vă rugăm să schimbaţi parola