Biblioteca UTCB

2002

Lucrări: 262 lucrari in 617 publicatii in 9 limbi
Acoperişul ventilat tegola canadese de: Balica, Nicolae-Adrian (Text tipărit)
Agregate naturale stabilizate în tehnica rutieră de: Costescu, Ion; Belc, Florin (Text tipărit)
Acţionări electromecanice : aplicaţii formative de: Bălăşoiu, Tatiana; Manolea, Gheorghe; Popescu, Gheorghe; Boteanu, N.; Drighiciu, Adrian Mircea (Text tipărit)
2-nd International Conference on High Technology Buildings : São Paulo, Brazil, Oct. 30-31, 1997 de: International Conference On High Technology Buildings. São Paulo, Brazil, Oct. 30-31, 1997 (Text tipărit)
Alimentarea artificială a stratelor acvifere de: Bica, Ioan; Mocanu, Vintilă (Text tipărit)
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială de: Stănescu, Marius Marinel I. (Text tipărit)
Alimentation artificielle des nappes souterraines de: Benaissa, Noureddine (Text tipărit)
Subiecte
metalurgie chimie telecomunicaţii granulozitate plasticitate consistență consolidare traseu calcul matematică mecanic defrişare degradare ecologie echilibru dinamic biotip ecosistem mediu acvatic seră factori fizici factori mecanici permeabilitate zone umede conservare modificare diversitate biologică deşeuri ambalaj gospodărirea apelor protecţia apelor protecţia atmosferei ecosistem acvatic legislaţie protecţie mediu acvatic organizarea construcţiilor calitate integrare numerică editare sistem WINDOWS Microsoft Excel Mathcad desen teren de fundare hidrostatică autoCAD stil de cotare cotă editarea cotelor prezentarea desenelor tipărirea desenelor cutremure de pământ importanța arhitecturii teoria arhitecturii în evoluție renaștere Începutul Arhitecturii moderne Arhitectura după război aplicații liniare conice cuadrice Microsoft Word Microsoft Access dreapta primitive integrala simplă integrala curbilinie integrala dublă integrala de suprafață formele integrale ecuaţii diferenţiale spații vectoriale ecuații cu derivate parțiale spații metrice șiruri de numere reale sisteme de ecuații liniare planul algebră liniară transformări integrale metode variaționale metode numerice teoria probabilităților serii Fourier distribuții ecuații ale fizicii matematice indicații și răspunsuri rezolvarea sistemelor de ecuații liniare valori spațiul vectorilor liberi elemente de calcul tensorial geometrie analitică teoria mulțimilor puncte limită numere complexe serii de numere complexe elemente de topologie spații liniare normale teorema funcțiilor implicite economia planeta Pământ o relație stresată noua economie calea de urmat programare liniară erori sisteme de ecuații neliniare interpolarea funcțiilor derivarea numerică metoda elementului finit vectori și valori proprii integrarea ecuații cu derivate parțiale de tip eliptic integrarea numerică algoritmi erori de calcul rezolvarea numerică a ecuațiilor algebrice și transcendente rezolvarea sistemelor de ecuații neliniare calculul vectorilor și valorilor proprii metode statice derivare numerică integrarea ecuațiilor diferențiale acustică rețele de calculatoare inregistrarea cutremurelor măsurarea mărimii unui cutremur efectele cutremurului dezastre produse de cutremure hazard și risc seismic strategii defensive măsuri de autoprotecție lucrări de construcţii scări produsul clădire probleme actuale ale construcțiilor clasificarea construcțiilor evoluția construcțiilor coordonarea modulară toleranțe abateri în construcții exigențe în construcții higrotermica clădirilor izolarea acustică a clădirilor iluminatul natural al clădirilor acțiuni în construcții pereți din zidărie mecanica zidăriilor pereţi din beton armat planşee acoperișuri lingvistică predimensionarea elementelor structurale comportarea betonului metode de calcul calculul structurilor alcătuirea structurilor forțe de legătură eforturi secționale grinzi și cadre static determinate arce structuri articulate plane linii de influenţă sisteme spațiale deformarea elastică a structurilor hazardul seismic macrozonare microzonare calculul structurilor de beton armat vulnerabilitate constantă vulnerabilitate evolutivă analize de risc seismic importanța modelării fizice și matematice restaurări vulnerabilitatea clădirilor metode de estimare inginerească aspectele proiectării antiseismice a construcțiilor factori determinanți tema proiectului proiectarea plăcii calculul cadrului transversal dimensionarea și armarea grinzii principale dimensionarea și armarea stâlpilor dimensionarea fundaţiilor utilizarea principiului lucrului mecanic virtual acțiuni seismice conectori structurali beton și oțel problematica conectării evoluția sistemelor de conectare terminologie tipuri de elemente de prindere comportarea sistemelor de prindere în beton buloane cu cap în beton nefisurat ancoraje cu cap în beton fisurat ancoraje cu profil tip jgheab calibrarea probabilistică metode de proiectare modele și metode avansate evaluarea stării de eforturi și deformații zona de ancorare elemente de prindere cercetări experimentale cercetări teoretice geotehnică pământuri dinamica fluidelor sisteme hidraulice funcționarea pompelor în sisteme hidraulice funcționarea pompelor în serie turații cavitația probleme cu caracter complex rețele hidraulice descrierea rețelei și a componentelor sale metoda generală de calcul pentru mișcări permanente operații pregătitoare pentru calcul programe de desen optimizarea rețelelor modelul numeric al unei rețele studiul mișcărilor nepermanente congeneration l'energetique nationale perspectives generales les elements conditions techniques la structure generale externe sources d'energie thermique fluides thermiques la construction le calcul de reseaux de chaleur originea metodologiilor de sistematizare calculator structura modul de operare metodologii de sistematizare proiectarea și implementarea structuri informatice integrate desen tehnic utilaje de compactare microprocesare sisteme de stocare software tehnologia informației tratamente termice termochimice carburare nitrurare conștiința și calculul exemplul lui Godel non-compatibilitate mintea în fizica clasică structura lumii cuantice teoria cuantică regimuri tranzitorii solicitări dinamice modele dinamice regulatoare de putere personalităţi şcoli instituţii competenţe comunicare orală scrisă prin imagini şi sunet interpersonală instutuţională populații finite sondaje aleatoare populații grupate populații stratificate control statistic sisteme de iluminat mediu luminos confortabil surse de lumină corpuri de iluminat calcul apreciere calitativă proiectarea sistemelor punere în funcţiune receptori consumator fenomene fizice proprii instalaţiilor electrice funcţionare anormală aparate electrice alimentare cu energie electrică instalaţii pentru protecţia omului împotiva tensiunilor accidentale de atingere instalaţii de protecţie a clădirilor împotriva efectelor trăsnetelor îmbunătăţirea factorului de putere la consumatori instala instalaţii termice instalaţii de ventilare-climatizare anclanşare automata a surselor de rezervă sisteme de asigurare a securităţii clădirilor sisteme domotice metoda Multicriterială terasamente traseu defrişarea zonei asanarea amprizei pichetare săpături excavatoare draglina graifăr rambleu debleu scarificare transport productivitate tehnică fundaţii rutiere bitium reciclare termoreprofilarea dozare malaxare materiale bituminoase mixturi asfaltice testare capacitate portantă suprafața de rulare psihologie calcul ripări funcții de optimizare evolventă sistem de referință calcul corecții electrotehnică structuri beton metode calcul plăci planșee grinzi cadre beton dimendionare înmagazinare lichide armare civilizație megalitică sumeriana egipteana pre-columbiană greco- elenistică arhitectură materiale construcție calcul mecanic calculul angrenajului paralel calculul arborilor proiectarea arborilor tehnica construcțiilor încărcări rezistență lemn zidărie beton armat evaluare politica externă uniunea economică și monetară securitate legislație dezvoltare materiale granulare pulverulente forţa de bielă elastică sistem de vibrare aparatură de masură şi analiză materiale de construcții construcții tehnica construcțiilor fundații lucrări de pământ tuneluri poduri geodezie topografie fotogrammetrie cartografie conducere și organizare în industrie comerț și comunicații geotehnică mecanica solului lucrări terasiere știința și tehnologia computerelor prelucrarea datelor construcție structurală statică grafică și analitică utilizată pentru investigarea și calculul structurilor Construcția căilor rutiere conducere și administrare în exploatare organizare comercială marketing construcții și părți ale construcțiilor după materialul folosit tehnica reglării și comenzii automate sisteme metode și echipament de reglare tehnică cibernetică și automatică instalații pentru construcții organe de mașini transmiterea energiei mecanice Tehnologii și echipamente în construcții Părți și elemente structurale ale construcțiilor elemente structurale ale construcțiilor calcule de rezistență Prelucrare abrazivă Ciocane și prese Mecanica solului Lucrări terasiere prelucrare mecanică și așchiere prelucrare abrazivă ciocane și prese tehnologie mecanică în general procese scule mașini aparate igienă urbană strângerea și evacuarea deșeurilor urbane salubritate urbană vibrații mecanice prelucrare mecanică și așchiere educație învățământ instruire timp liber seismologie cutremure mecanică teoretică în general mecanica solidului și a corpurilor rigide industria minieră predimensionarea elementelor proiectarea plăcii grinzi cadrul transversal armarea grinzii stâlpi sisteme de conectare elemente de prindere conectori șuruburi beton fisurat încărcarea de cedare ancoraje conectori cu prag roboţi industriali senzori de forţă tensorezistivi de forţă cu coadă vibrantă de forţă piezoelectrici senzori tactili vizuali standardizare publicaţii servicii lista certificare marcilesr sr-s indexul aderarea asro fizică în general drept legislație jurisprudență valorificare zăcăminte minerale utile clasificare mărunțire concentrare gravitațională magnetică separare prin sfărâmare surse poluare dispersia hidrodinamică studii pentru poluarea apelor subterane economie științe economice biblioteconomie biblioteci tipuri de producţie funcţie de producţie ciclu de viaţă configuraţie materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcţii părți și elemente tructurale ale construcțiilor control de calitate flexibilitate inginerie simultană conceptul Just-in-Time Machining management al calităţii mecanică teoretică în general mecanica solidului și a corpurilor rigide polinomul Taylor newton aproximarea funcţiilor de două variabile integrarea numerică metoda elementului finit înregistrarea cutremurelor măsurarea efectele comportarea populației risc seismic autoprotecție cercetări seismologice evaluarea serii de timp modele stohastice monovariabile relații recursive Kalman șiruri de numere reale serii numerice convergență spații metrice topologia spațiului euclidian motoare termice motoare cu abur cazane de abur deșeuri solide caracteristici management depozite deșeuri solide incinerare deșeuri solide fermentare deșeuri organice generatoare de secvențe pseudoaleatore sisteme transmisie modulație impulsuri circuit pll rezistență rezistență la solicitări cinematica directă cinematica inversă robot industrial de tip serial coordonate operaţionale coordonate carteziene instalaţii de încărcare-descărcare construcţii-montaj performanţele autotractoarelor manipularea materialelor roboţi paraleli mecanism ghidare în şase puncte modelarea traiectoriilor roboţi păşitori roboţi păşitori non-antropomorfici roboţi păşitori antropomorfici matematică științe ale naturii parametri climatici legea conducției legea convecției stabilitate termică conductivitate termică metode de măsurare a distanțelor aplicații ale nivelmentului tahimetrie parcelări grafice the complet transfer relation concordant functions differential equations numerical experiments şiruri serii metrice limite funcţii diferenţiabile integrale ecuaţii Euler Riccati limite de funcții formula lui Taylor integrala simplă curbilinie triplă ecuații diferențiale decantare, suspensii, mişcare nepermanentă cvasi-orizontală model matematic simulare numerică turbulenţă poluare șiruri și serii spații metrice funcții diferențiabilitate primitive integrala simplă integrala curbilinie integrala dublă de suprafață triplă ecuații diferențiale sisteme de ecuații Anul 1 - Analiză matematică spirala Ekman, presiune atmosferică echilibru forţă vânt gradient turbulenţă curgere simulare tunel aerodinamic cinematica directă inversă diferenţială transformarea Jacobiană planificare traiectorie controlul roboţilor echipamenete de procesare sursa de putere cu invertor convertoare statice poluarea armonică regim de aşchiere la strunjire rabotare găurire lărgire adâncire frezare rectificare mecanism motor distribuţie ambreiaje cutii de viteză cuplaje de legătură energia comportarea materiei legile stării critice deteriorarea materiei suprapunerea efectelor termomecanică algebră liniară spații vectoriale aplicații liniare forma canonică spații euclidiene forme biliniare geometrie analitică conice cuadrice teoria probabilităților serii Fourier distribuții transformări integrale ecuații ale fizicii matematice schema clasificării semne și subdiviziuni religie teologie statistică matematică și științe naturale inteligența sistem de raționare rețele de tranziție învățarea inductivă sisteme fuzzy protecţie termică clădire necesar căldură încălzire sistem centrală termică echipament material gestiune energie termică exploatare întreţinere instalaţie alimentare căldură reţea de transport distribuţie reglare furnizare căldură instalaţie transformare parametru instalaţie alimentare apă sanitare folosinţă publică canalizare gaze naturale combustibile gaze petroliere lichefiate fluide tehnologice tehnologie executare montare insrucţiune exploatare bază climatică fiziologică aer umed procedeu tratare aer sistem clădire ventilare industrială element component aparat ventilare climatizare calcul dimensionare atenuare zgomot vibraţie reglare automată soluţie în funcţie destinaţie încăpere verificare reglare recepţie instalaţie frigorifică compresoare vaporizator sistem climatizare montare exploatare transfer căldură convecţie radiaţie termică schimbătoare de căldură cazane autoCAD salvarea desenului comenzi uzuale editare creare cotarea unui desen stilul comanda prezentarea desenelor pulberi aglomerate cinematica punctului material cinematica rigidului miscarea relativă a punctului material și a rigidului Anul 1 - Complemente de matematică Anul 1 - Toleranțe și control dimensional electromagnetice electrostatica electrocinetica electrodinamica ecuaţia Maxwel OCCAM transputer INMOS servicii sistem funcții procesoare de semnale organizarea memoriei procesor dezvoltarea programelor statistică demografie Anul 2 - Organe de mașini Anul 2 - Senzori master 1 - autocad 2 master 1 - calcul numeric și aplicații științifice master 2 - programe de calcul utilizate în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare master 2 - metode moderne în hidroameliorații ăinstalaţii frigorifice fron comprimare mecanicăde vapori dimensionarea pompe căldură extinderea Uniunii Europene legislaţia management tehnica frigului deformare plăci forțe momente încovoiere pânze rotație Anul 3 - Mașini de construcții cazane NtK BWK instalaţii incălzire eficienţă apă potabile productivitate maşini execuţie mecanizate teoria grafurilor transport beton management inginerie robotizare modelare structurare tehnologică Anul 3 - Optimizarea computerizată a lucrărilor de construcții criogenie termodinamica gazelor efect răcire compresoare detentoare schimbătoare de căldură Anul 4 - Mașini de construcții pentru căi de comunicații și industria materialelor de construcții taluzuri masive roci zid de sprijin casete prefabricate pământ armat dimensionare gabioane drenaj alunecare canalizarea apelor uzate debitul dimensionarea conductelor staţie epure oxidare incărcare mică medie poluarea mediului ape uzate epurarea evacuarea pomparea apelor uzate efectul Meissner oxizi ceramici supraconductori master 1 - sisteme de achiziție a datelor experimentale management de mediu oportunităţi şi avantaje mediul luminos confortabil proiectarea sistemelor de iluminat verificare master 2 - producția sistemelor mecanice și management tehnologic statica sistemelor structurale noțiuni și concepte motoare termice cu excepția motoarelor cu abur calculul reacțiunilor grindă dreaptă grinzi Gerber arce static determinate linii de influenţă traductoare şi captoare traductoare parametrice generatoare neelectrice măsurarea deplasărilor vitezelor forţelor presiunilor debitului temperaturii vibraţiilor fizica materialului condensat (în stare lichidă și solidă) curgerea bidimensională ardere peliculară determinarea conductivităţii termice focar ciclon Anul 1 - Ingineria sistemelor căldura surse de căldură combustia agenţi termici aparate de aer cald gaz păcură energie electrică legi ordonanțe ale guvernului hotărâri acte transformator electric transformator trifazat transformator special motor asincron conversie electromecanică micromotoare electrostatice tehnologie planară măsurarea temperaturilor măsurarea presiunilor metoda Clement-Desormes pompe de căldură stadiu cunoștințe teoria lui Griffith calculul deplasărilor integrala J modelul Dugdale metoda Elber determinarea solubilității compușilor macromoleculari vâscozitatea soluțiilor compușilor macromoleculari structura compușilor organici hidrocarburi izomerie spectroscopie Anul 1 - Proiectare asistată de calculator Anul 2 - Proiectare asistată de calculator Anul 2 - Hidraulica instalațiilor Anul 1 - Analiză matematică I Anul 1 - Educație fizică și sport I Anul 1 - Complemente de matematică II Anul 1 - Pedagogie I Anul 1 - Analiză matematică II tensor simetric antisimetric sferic deviator director articulaţie elastică deformare plastică excitaţii armonice neperiodice aleatoare vibraţii de săltare tangaj săltare-legănare complemente de statică cinematică dinamică teoreme de variaţie legi de conservare
Vă rugăm să schimbaţi parola