Biblioteca UTCB

geodezie topografie fotogrammetrie cartografie

Subiect Tematic: geodezie topografie fotogrammetrie cartografie
Lucrări: 0 lucrari in 315 publicatii in 4 limbi
Subiecte
proiecții cartografice proiecția Gauss proiecții cilindrice proiecții azimutale deformații proiecții conice pseudoconice și policonice probleme de cartometrie întocmirea hărților multiplicarea hărților fond funciar carte funciară aplicaţia DDAPT TARRO puncte de bază construcții industriale șosele poduri elemente de sol culorile de reprezentare hărți și planuri topografice topografie inginerească modelul digital al terenului, , , , sisteme informatice ale teritoriului clasificarea terenurilor impactul spațial ridicări topografice la scări mari clasificarea măsurătorilor măsurători directe ponderate calculul preciziilor tratarea matriceală eroarea medie pătratică compensarea rețelelor aplicarea metodei Kruger testul lui Kolmogorov precizia planimetriei rețele poligonometrice compensarea calculul coordonatelor transcalcularea trasarea pe teren rețele de sprijin măsurarea electronică scanare laser 3D registraţia georeferenţierea măsurători spaţiale date spaţiale 3D sectoare cadastrale instrument măsură topografie cadastru unitate măsură mărime măsurabilă panglică ruletă lunetă topografică undă electromagnetică teodolit nivelment generarea MDSR fotogrammetrie digitală cameră ADS 40 fond imobiliar GIS baze de date baze de date Access microtriangulaţie microtrilateraţie nivelment geometric eroarea medie pătratică pondere concepte statistice prelucrarea măsurătorilor construcţii speciale tunuri de răcire baraj sistem de scanare laser reţea topografică calculul volumului model tridimensional aparat Leica SCANSTATION ortofotoplan staţie totală GPS sistem informaţional geografic baze de date spaţiale ArcGIS AutoCAD 2009 determinarea coordonatelor compensarea ortofotoredresarea aparate de exploatare sisteme pantograf aparate de stereorestituție modelare spaţială transformare mişcare polară ondulaţiile geoidului derulare cinematică animaţia 0 rotaţie de reţea funcţie de autocovarianţă teorema Wiener-Chintchin transformarea Fast-Fourier filtrare matematică traductor biaxial MatLab sistem laser aeropurtat fără pilot High Definition Surveying software CYCLONE interpolare sistem SCANSTATION model TIN Mesh Anul 2 - Proiecții cartografice staţie totală Leica TCR 805 Power eroare de poziţionare tehnologie GNSS poziționarea tridimensională concentraţie maxim admisibilă produse software dedicate concepte GIS modelare spaţială metadate standarde de date spaţiale directiva INSPIRE ( Infrastructura Naţională pentru Informaţii Spaţiale ) potențialul forței punctul atras prelucrarea statistică a măsurătorilor reparații de frecvențe momentele unei variabile aleatoare compensarea măsurătorilor directe schema Gauss-Doolitle matricea inversă compensarea măsurătorilor indirecte măsurători corelate rețele libere matematică măsurarea deplasărilor materializarea reperelor punctele teodolite eroarea de centrare determinarea deplasărilor măsurarea tasărilor deformații liniare calculul coeficienților ridicări topografice planimetrice metode de măsurare elemente de geodezie și cartografie calculul erorilor la măsurători directe oscilații armonice Potivirea schemelor în seturile de date spațiale prin cartografierea instantelor obiectului hazard risc seismicitate plăci tectonice reţea geodezică monitorizare GNSS triangulaţie trilateraţie nivelmentul geometric nivelmentul hidrostaic puncte prin intersecţie metoda trigonometrică coordonate baricentrice calcul analitic erori de măsurare prelucrarea măsurătorilor directe compensarea măsurătorilor indirecte trasarea instrumente pentru determinarea indirectă a lungimilor trasarea pe teren nivelment metoda coordonatelor rețeaua topografică sistematizarea verticală legislaţie aplicaţia Webcadgen plan cadastral carte funciară reţea geodezică naţională tipuri de erori erorile funcțiilor trigonometrice condiționarea matricelor rezolvarea sistemelor mari ecuații neliniare funcții de interpolare cartografiere proiecții azimutale cilindrice pseudoconice derivate policonice coordonate geografice sfera terestră elipsoidul de rotație modulul de deformație clasificarea proiecțiilor cartografice proiecția Aitov-Hammer tehnologia software surse de date arhitectură scalabilă infrastructură standard bază de date geospaţială geoportal optimizare Reţea Geodezică Nţională (RGN) dosar planurile cadastral tehnica GPS măsurători erori clasificare tipuri de obturare diafragme fotogrametria planimetrică influența curburii fotoredresarea vederea stereoscopică orientarea relativă aerotriangulația transformări de coordonate sistem informatic geografic hartă analogică vectorială imagine raster reţea edilitar subteran cadastru determinarea înclinării construcțiilor date măsurători gravimetria deplasare nivelment fotogrammetrie tehnologii calcul deplasàri crustale cameră video geodezie elipsoidală reţea de urmărire deplasare deformare reţea geodezică nivelment model Gauss-Markov model matematic regresie liniară exploatarea stereogramelor exploatarea analitică orientarea exterioară iterația calculul coordonatelor orientarea relativă compensarea aerotriangulației compensarea altimetrică sistemul de proiecție sistem informaţional geografic SIG vectorizare eroare ArcGIS deviz suprafețe de referință proiecții cartografice proiecții azimutale proiecția Gauss proiecții cilindrice conice pseudoconice policonice măsurarea pantelor sistem SAR staţie totală Leica TCR 805 software Cyclone eroare modelare registraţie câmp gravitaţional regional funcţii radiale bază metoda masei punctiforme metoda celor mai mici pătrate regularizare reţele neuronale geodezie rețea geodezică planimetrică rețea geodezică nivelment geometric rețea geodezică 2D și 1D modele de prelucrare corecția de reducere operații cu coordonate proiectare platforme spațiale ionosfera captori detectori spectrometrele analiza imaginii instrumente zone costiere dezvoltare durabilă rezolvarea sistemelor de ecuații algebrice liniare rezolvarea sistemelor de ecuații liniare algebrice de mari dimensiuni metode iterative pentru rezolvarea ecuațiilor neliniare interpolarea funcțiilor matrice diagonale matrice bandă calculul inversei descompunerea LU metoda Cholesky metoda Gauss-Seidel metoda coardei calcule topografice prelucrarea rețelelor geodezice model matematic eroare sistematică satelit receptor efect multipath transformare afină punct de la infinit ecuaţia proiectivităţii puncte de fugă transformări de coordonate scanare laser terestră hărţi de risc şi de hazard topografie inginerească reţea edilitară fotogrametrie digitală analiza rocilor detecţie radar detecţie la distanţă teoria undelor electromagnetice semnal puncte topografice impozitare cadastru estimarea valorii abatere standard valoare de piaţă previzionată coeficient de dispersie transformare bidimensională GPS reţea de sprijin sistem WGS 84 Sistem de Protecţie Stereografic 1970 nivelmetru drumuire nivelă digitală borne punct de sprijin măsurători GPS metoda statică satelit program MAB fotograme aeriene ecosistem acvatic imagine SPOT sistem informaţional fotohărţi spaţiohărţi patrimoniu natural hărţi topografice cameră aerianăUltraCam-D geomatică ArcInfo Microsoft Acces interpolare reţele de sateliţi reţele geodezice staţii de referinţă procedeu analitic cadastru analiza de piaţă măsurători topografice reţele GPS drumuirepoligonometrică aerofotogrametrie sistem LiDAR fotogrammetrie aeriană ridicare batimetrică batrimetrie clasică sonar spaţiu MDT modelare matematică 1D reţele geodezice tehnologie GNSS proprietăţi imobiliare evaluare GIS statistică aplicată reţele neuronale execuție Anul 1 - Geodezie elipsoidală exemple numerice utilizarea GIS analiza SWOT bază de date Microsoft Access geodatabase cameră aerofotogrametrică cameră digitală sistem de scanare laser dispozitiv GPS receptor plan digital ortofotoplan instrumente topografice proiectarea căilor de comunicație poduri tuneluri antenă ondulațiile geoidului sistem de navigaţie NAVSTAR - GPS GLONASS GALILEO sistem complementar european EGNOS server standarde GNSS interfaţa grafică pentru utilizator format de date al corecţiilor hazard risc teste multiplu F transformare tehnologia GNSS sisteme laser tracker sisteme de fotografiere terestre sau aeriene software comercial erori scanare laser GPS soft TEQC soft QC2SKY modelare spaţială a datelor gestiunea reţelelor cartografie digitală interpolare reţele geodezice norme standarde rechizite instrumente planuri hărţi planimetria metoda planu cotat curbe nivel tente umbrite haşuri tente hipsometrice lucrări miniere calcul suprafeţe topografie drumuire reţele de ridicare pologonometrice aplicaţie ArcGIS receptoare GNSS geometria sateliţilor patrimoniu măsurători Anul 1 - Bazele geometrice ale fotogrametriei sistem informaţional geografic geodatabase ArcGIS digitizare scanare vectorizare integrare sistem informatic geografic GIS hartă topografică model digital de elevaţie program ArcGis geodezie măsurători poziționare transmitere date distanță GNSS senzori optici coordonate monitorizare senzor TM hazard natural fotogrametrie teledetecţie LIDAR ArcGIS geodatabase metode mecanice prelucrarea măsurătorilor deformaţia nivelmentul geometric determinări GNSS metoda aliniamentului microtriangulaţiei microtrilateraţiei analiza stabilităţii testul global de congruenţă metoda reflectorless erori seismice sistem informaţional geografic GIS sistem vector sistem raster ArcGIS Desktop AutoCAD Map 3D teren teodolit tahimetre instrumente topografice lucrări planimetrice teledetecția resurselor naturale instrumente pentru măsurarea directă polinoame Legendre concluzii platformă LANDSAT 4 Anul 4 - Prelucrarea şi optimizarea rețelelor geodezice energie eoliană metoda cinematică în timp real principiu RTK model 3D reţea planimetrică nivelment matrice de rotaţie cadastrul funciar categorii de terenuri planuri cadastrale calculul suprafețelor întreținerea documentației procedeul drepte detașări evidența documente analitice imobile modulare model topologic geometric generarea modelului digital feature manipulation engine LIDAR modelare numerică tehnici fotogrametrice Lidar soft fotogrametric modelare 3D aerofotografiere aerotriangulaţie baze de date GIS aplicarea pe teren a proiectelor inginerești LIDAR reţea de sprijin registraţie georeferenţiere modelare nor de puncte Anul 2 - Practică II construcții civile și industriale aparaturi moderne model digital suprafaţă reflectantă altimetrie stereoscopie interferometrie fotogrammetrie radargrammetrie expunere fotogrametrie cartografie teledetecție geodezie conversie vector-raster raster-vector tehnologie LIDAR măsurători topografice planificări urbane ortofotograme fotograme model analogic vectorial raster exploatarea reţea de trasare element topografic metode calcularea elementelor de trasat rețele de sprijin trasarea pe teren metoda coordonatelor tehnologia GNSS în timp real la tacheometrie calcul analytique des surfaces cartographie funcţie SIG domeniul măsurătorilor geodezice puncte de coordonate analiză volumetrică Anul 2 - Metode numerice organizarea practicii aparatura metode de măsurare verificarea rectificarea instrumentelor ridicări topografice planimetrice altimetrice măsurători terestre lucrări topografico geodezice metoda intersecției unghiulare concept MGU radiaţie electromagnetică corecţie referinţă online EDM principiul lui Fermat microundele reducerea distanțelor măsurate indicele de refracție radiațiile luminoase georeferenţiere modelare 2D 3D procesarea datelor Leica Cyclone sisteme GPS fotogrammetrie erori metodologice distorsiunea mişcării logica fuzzy gestiunea reţelelor interpolare geocodare reţele de sateliţi reţele geodezice staţii de referinţă semnal satelitar soft GNSS erori de reţea fotogrametrie sistem KALSS aerofotografiere program TerraScan meniu de comandă vectorizare eolian sursă regenerabilă de energie metadate geodatabase modelare hartă analogică digital operaţie Overlay fotogrammetrie teledetecţie detectori TDI portaluri carte funciară autoCAD aliniament curbe progresive arc elipsă nivelment căi de comunicaţie Anul 4 - Măsurători Electronice de Distanțe - disciplină opțională elipsoid terestru coordonate geografice coordonate sferice polare proiecţie ortografică oblică proiecţie stereografică deformaţie imagine scanată vectorizare sisteme de scanare LiDAR cinematica mişcării cuaternioni filtrul Kalman senzori sisteme de navigaţie modelul Gauss-Markov Gauss-Helmert implementare în Matlab fotogrametrie Anul 2 - Geodezie I cadastru rolul aplicațiilor GIS prelucrarea sistemelor metode de utilizare eficientă rețele de ridicare scaner laser terestru tehnici de înregistrare erori ale axei în TLS procesare tridimensională modelare geometrică propagarea undelor electromagnetice temperatura umiditatea aerului standarde habitat natural program ArcGis geodatabase AutoDesk Autocad drept de proprietate amfibieni mamifere reptile peşti plante teledetecţie sistem LANDSAT 7 sistem IKONOS filtrare digitizare scanare conversie viitură Dunărea îndiguire geometrie dreptă plan rotație spațial coordonate raport armonic transformare omografic teoremă Pappus nivelment geometric reţea canalizare proiectarea și realizarea rețelei topografice Anul 1 - Topografie rețele de sprijin baza de date grafice componența informatică monitorizare contribuţii deplasare teren alunecări scufundări versant viteza de alunecare datum geodezic sisteme triangulaţie trilateraţie proprietăţi înregistrare cadrul legislativ aparatură utilizată în practica topografică lucrări fotogrammetrice cadastru cartografiere calcule topografice tehnologie GIS ArcGIS 9 sistem de protecţie modelare spaţială a datelor gestiunea reţelelor cartografie digitală interpolare geocodare reţele de sateliţi reţele geodezice staţii de referinţă semnal satelitar măsurare deplasare deformaţie reţea de nivelment reţea planimetrică prelucrarea datelor sisteme informatice geografice teren fond funciar calcul topografic punct pe segment frânturi de drum detaşarea suprafeţei hotare limite teritoriu administrativ calculul suprafeţelor bonitare drepturi tabulare cartea funciară venit net cadastral publicitate imobiliară sistem informatic fizică fotogrammetrie camere video de viteză înaltă endoscopie test de coliziune autovehicul exploatării subterane zacăminte stratiforme factori geologico-minieri metode topo-geodezice hazard planuri hărţi sistem de GIS management de date forța de atracție gravitatea ecuațiile Laplace-Poisson formule integrale Gren suprafețe echipotențiale reducerea izostatică sisteme de altitudini ondulațiile geoidului formula Bruns raza de curbură rezolvarea triunghiurilor geodezice structura rețelelor geodezice optimizarea programului semnale geodezice structura teodolitelor impactul spațial al politicilor sisteme informatice geografice etapele realizării cadastrului imobiliar teledetecția resurselor naturale utilizarea GIS planuri topografice reţea topografică poligonometică coordonate rectangulare microtriangulaţie teodolit erori de reducţie reţea de trasare element topografic metode interpolarea funcțiilor metoda aliniamentului topografie curs cu aplicații topografice pentru militari ingineri patrimoniu determinare deplasări puncte coeficienţi de pondere calculul preciziilor măsurători duble ecuaţii de erori exprimare matriceală latura juridică introducere în GIS cartografia clubului alpin noțiuni de optică geometrică modelare numerică tehnici fotogrammetrice soft fotogrammetric modelare 3D aerofotografiere aerotriangulaţie baze de date GIS teren topografie teodolit tahimetre instrumente topografice construcții civile platformă GIS Visual Basic GeoMedia Profesional ArcGIS Desktop ArcView ArcEditor date topografice bază de date sistem aerofotogrametric imagine digitală scaner fotogrammetric model matematic ortofotoplanul aerotriangulaţie surse de erori deflecţie reabilitarea tunelurilor tehnologie GNSS bancă de date reţea de îndesire ridicare staţie totală nivelmetru geometric înregistrări satelitare drumuire poligonometrică sistem de scanare ScanStation metode de estimare administrarea patrimoniului cultural comparația rezultatelor obținute administrarea resurselor urbane topologie modelare digitală componente hardware software teodolite video-tedolite roboţi scanare georeferenţiere GIS tehnică laser scanare terestră identificare parametru robot industrial utilizare sistem dinamic măsurare industrie toleranță precizei măsurare planuri topografice studiul teodoliților metoda drumuirii nivelmentul geometric tahimetria programul SICUAT reţea de nivelmetru model matematic deformaţie terenuri construcţii deformaţii echipament geodezic instrumente geodezice modele matematice metoda elementului finit filtrul Kalman managementul riscului Anul 2 - Compensarea măsurătorilor și statistică matematică rectificare proiectarea instrumente pentru măsurarea diferențelor de nivel sistem informaţional geografic ridicări planimetrice plan topografic reţea geodezică metoda drumuirii altimetria nivelment model digital amenajare curs de apă staţie totală tehnologie GPS program Trimble Business Center AutoCAD erori GNSS reţele GPS test Data-snooping geodezie matrice de corecţie orbită satelitară sistemul de Investigare Radar RIS proiectarea reţeaua topo-geodezică cadastru trasarea pichetajului profile transversale procedeul LUTZ terasamente studii hidrologice nivelmetul sistemul Ground Pehetrating radar SIR 3000 transcalcularea coordonatelor compensări riguroase rezolvarea sistemelor de ecuații liniare algebrice de mari dimensiuni Anul 2 - Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice zone urbane măsurarea deplasărilor și deformațiilor unghiulare cercul topografic curbe de racordare circulare procedee de nivelment tahimetre teodolit hărți și planuri topografice calculul pantei trasarea teodolitul măsurarea distanțelor alegerea rețelei GPS lucrări practice planuri digitale măsurători terestre lucrări topografico geodezice metode analitice și trigonometrice teodolit de tip Zeiss teodolit de tip Wild metoda drumuirii metoda radierii metoda echerării proiecţii azimutale proiecţii cilindrice proiecţii conice proiecţii policonice proiecţii convenţionale proiecţii pseudoconice proiecţii poliedrice proiecţii derivate teren topografie teodolit tahimetre instrumente topografice ridicări planimetrice altimetrice metode speciale cutremur inundaţii alunecări de teren fotogrammetrie teledetecţie LIDAR geodatabase topologie sistem inteligent transport trafic rutier sistem Floating Car Data reţea naţională senzori satelit GPS wireless rețele de triangulație locală reţea wireless construire setare testare procesare date scaner cameră digitală terestre rectificare imagine calibrare imagini convergente obiectiv Nikkor modelarea cartografică interpolarea spaţială analiza suprafeţelor GPS sistem LIDAR dispozitiv FLI-MAP cameră video digitală SIG program Global Mapper fotogramă conversie fişier dwg limbaj de programare Pyton ArcGIS reţea transcalculare coordonate polare tehnologie GNSS staţie totală anomaliile cîmpului gravității măsurarea unghiurilor teodolit tahimetria cu fire stadimetrice staţie totală electronică SET 5 SOKKIA diferenţe de nivel drumuire de nivelment geometric de mijloc închisă pe punctul de plecare metoda coordonatelor polare metoda intersecţiei unghiulare înainte măsurarea înclinării construcţiilor model raster model vectorial reţele de triangulaţie gestiunea reţelelor interpolare reţele geodezice staţii de referinţă aerofotografiere aerotriagulaţie model digital cameră fotogrammetrică staţie totală WILD TC 1610 urmărire a obiectului fuziune de date traiectorie extragere de date analiză secvenţială recunoaştere a modelului învăţare automată GNSS urmărire cu camera video model Markov algoritmi Viterbi tehnologie satelitară metode de măsurare GNSS sistem GPS sistem GLONASS sistem Galileo nivelmetru geometric drumuire sistem de proiecţie Stereografic 1970 sistem de referinţa Marea Neagră 1975 topografie generală cadastru 3D reprezentare modelare GIS MultiPatch ArcGIS stocare analiză calcule topografice Ajustarea sistematică a pachetului bloc fotogrametric brut al unei camere de scanare liniare folosind datele HRSC ca exemplu structură măsurători indirecte bază de date geografice achiziţionare date hartă digitală hartă analogă măsurători fotogrametrice teledetecţie măsurători satelitare ArcCatalog ArcMap interpolarea MDA plan cadastral sistem informatic geografic GIS ortofotoplan hartă tematică bază de date AutoCAD măsurări inginereşti dispozitive poziţionare semnale radio telefonie mobilă semnale satelitare aliniament toleranțe cauzele erorilor sistematice determinarea mărimilor măsurate măsurători în aliniament accesorii și dispozitive tehnici de poziționare sisteme neconvenționale poziționarea GNSS statistică date topografice indicator de zgomot efect dăunător undă electromagnetică sisteme de altitudini etapele realizării cadastrului imobiliar metodă coordonată polar rectangular intersecţie unghiular liniar drumuire poligonometric aliniament tehnologie GNSS timp real calculare element trasat rețea sprijin poligonometric trasare teren optic aplicaţii GIS sisteme informatice geografice date spațiale digitizare și scanare-vectorizare sisteme de gestiune proiectarea bazei de date spațiale teledetecția resurselor naturale nivelmetre teodolit planuri topografice drumuire planimetrică model digital vectorizarea construcțiilor undă radio transmitere semnal standard IEEE 802.11 802.15 802.16 modulaţia propagarea undelor ectromagnetice difracţia undelor interfernţa undelor tehnologia GNSS sistemul EUPOS ROMPOS tehnica GSM Fingerprint prevederi legale legi de cadastru general sisteme informaţionale geografice evaluare economică administrator de reţea analist GIS plan de amplasament teledetecţia viiturilor inundaţii risc natural hidrografie scanare Lidar model digital GPS modelare hidrodinamică detector unde gravitaţionale laser oscilator frecvenţă unică amplificator fibră erbiu optică dopare pământuri rare verificare harta de zgomot puncte receptor aplicaţii ArcGIS Predictor indicatori Lzsn Lnoapte hazarduri naturale alunecări de teren construcţii din pământ armat modelul 3D metode geodezice GPS scanare geodezie topografie fotogrammetrie cartografie receptor GNSS tehnologie WLAN UWB Infraroşu Bluetooth ultrasunete latura tehnică fotogrametrie scaner aeropurtat model digital platformă de zbor sistem ALS plan topografic ArcCatalog geodatabase ArcNap ArcScene AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D elipsoid de rotaţie proiecţii cartografice deformaţii modele 3D clădiri (MDC) tehnologii calibrarea camerelor digitale scanare laser terestră date LiDAR algoritm ICP puncte control sol câmp de orientare analiza SWOT cadastrul 3D cadastrul 4D UML XML MS Access SQL Server trasarea elementelor topografice metode de trasare în plan proiectarea şi realizarea reţelei topografice tehnologie GNSS nivelmetrul traseului unități de măsură pentru lungimi trasarea cotelor metoda coordonatelor polare lucrări topografice trasarea punctelor intermediare domeniu edilitar metoda trapezoidală model digital triangulaţia Delaunay hardware software scanare registraţia georeferenţierea datelor segment spațial geodezie coordonate semnal satelitar combinații liniare rețele geodezice măsurători Doppler evoluția sistemului Glonass optimizarea rețelelor geodezice reţea trasare topografică construcţie măsurători geodezice sistematizare verticală trasare fundaţii lucrări focalizare metode de filtrare a MDSR GPS modelare spaţială a datelor interpolare reţele geodezice staţii de referinţă cartografie digitală semnal satelitar patrimoniu geodezie practică execuția directiva INSPIRE tehnologie SDI geoportal metadate bază de date SQL server web gis WIEWER Flex tehnologia GNSS modelul digital al terenului metode astronomo-geodezice metoda Delaunay metoda interpolării celui mai apropiat vecin metoda Kriging de interpolare reţea de sprijin metodă montare laser program TopoSys 7.0 construcţii hardware software registraţie georeferenţiere indicele de refracție presiunea atmosferică temperatura aerului umiditatea aerului elemente de termodinamica atmosferei echilibrul termodinamic metode pentru determinarea distanței instrumente și metode de măsurători metoda nivelmentului structura şi funcţiile geodeziei date geodezice măsurători teoria erorilor statistică noțiuni fundamentale abatere toleranţă eroare măsurare dispozitiv măsurat metodă măsurare reflector scanare laser topografie instrumente topografice măsurări topografice plan topografic Anul 3 - Geodezie satelitară GIS concepte ArcView modele de date Vectorial modele de date Tin modele de date Raster câmp grafivic model digital geostatistică interpolare spaţială logica fuzzy precizie algoritm Anul 1 - Istoria geodeziei - disciplină facultativă distribuţie apă canalizare legislaţie portal A-PORT bază date spaţial evaluare implementare aplicaţie web-GIS aplicaţie cetăţean senzor arhitectură prelucrarea măsurătorilor deplasările și deformațiile construcțiilor radiometrie senzori putere de reflexie scaner clustering indice de refracţie oscilaţiilor armonice deviaţie de fază incidenţă imagini satelitare date geospaţiale infrastructuri aplicaţa e-terra cod civil carte funciară aplicația open-source senzori poziţionare 3D accelerometru giroscopul staţii spaţiale scannere laser culegere de date efectul Doppler Galileo metoda GNSS sisteme mobile mapping metodă de estimare formarea imaginilor digitale structuri de elemente 3D obţinerea datelor digitale prelucrarea stereoscopică prelucrarea imaginilor modele matematice pilaştrii turn priză deversor galerie reţea adiacentă geodezie planimetrie nivelment puncte de sprijin rețele de trasare trasarea pe teren metoda coordonatelor polare lucrări topografice metoda coardelor clotoida trasarea zidurilor măsurători continue conversii transformări coordonate globale carteziene interpolarea anomaliilor altitudinilor automizarea tehnicii măsurătorilor sisteme de poziţionare globală designul de ordinul 0-DO0 2-DO1 2-DO2 3-DO3 măsurători în reţele geodezice combinate model dprelucrare defect configuraţie MATLAB Anul 2 - Geodezie fizică plan topografic ortofotoplan modelare date spaţiale bază de date GIS cartografie proiecţie stereografică cadastrul fondului forestier topografie program "Hibrid" AutoCAD-ArcGIS reţele de ridicare managementul urban gravitaţie Anul 2 - Prelucrarea automată a datelor geodezice aplicații date spaţiale ArcGIS soft Grass soft Quantum GIS analiza SWOT lucrări subterane trasee rețele topografice măsurători lucrări miniere scheletul poligonal trasee și rețele topografice subterane măsurători directe precizia punctelor transmiterea cotelor compensarea rețelelor model de date hibrid model de date integrat modelare spaţială a datelor gestiunea reţelelor cartografie digitală reţele de sateliţi reţele geodezice staţii de referinţă geodezie metrologie erori sistematice ciclice modelare matematică diagrame de distribuţie reflector Leica putere de rezoluţie sisteme geodezice de referință gravimetrul Worden gravimetrul Sharp determinarea grafică gravitatea normală metoda analitică reducerea distanțelor sisteme de altitudini măsurători geodezice inginereşti reţele geodezice de trasare ansamblu de construcţii reţele topografice rețele poligonometrice marcarea și semnalizarea punctelor rețele simple de trasare drumuirea calculul coordonatelor compensarea măsurătorilor sistematizarea verticală Anul 4 - Geodezie fizică cadastru sistematic informatizarea lucrărilor de cadastru cartea funciară bază de date topografie importanța domeniul și problematica topografiei inginerești precizia reprezentării principiul influenței rețele de sprijin clasice poligonometrice altimetrice metode topografice de ridicare trasarea transmiterea cotelor rețele spațiale racordarea parabolică elemente geometrice ale clotoidei organizarea practicii ridicări topografice altimetrice date spaţiale optică geometrică lentilă modulaţie oscilaţie goniometru teodolot sextant goniograf tahimetru telemetru mire de nivelment aliniament laser planimetru reţea geodezică tehnologie ROMPOS receptor satelit antenă microprocesor prelucrare date senzor sistem hibrid estimare optimizare element finit triangulație astronomo-geodezică măsurarea deplasărilor și deformațiilor liniare platforma ESRI ArcGIS 9.3 geodatabase teledetecţie soft ERDAS IMAGINE statistică geodezie mapare arhitecturală latura calitativă conținutul dosarului imagini satelitare 3D Anul 2 - Tehnologii geodezice spațiale geodezie tridimensională prelucrarea coordonatelor în reţea GPS drum optic indice de refracţie undă plană staţionară modulaţia oscilaţiilor armonice deviaţie de fază incidenţă geostatistică mulţime fuzzy metoda kriging colocaţie reţea neuronală statistică histogramă polinom măsurători nivelmet geometric intersecţie retrointersecţie arc elipsa erorilor metode de estimare teste statistice măsurători directe măsurători indirecte nivelment geometric intersecție liniară arcul de parabolă transformări de coordonate analiza datelor spațiale georeferențiere dispozitive de vizualizare interacţiune grafică echipamente de trasare şi digitizare nivelment trigonometric metode de măsurare a distanțelor aplicații ale nivelmentului tahimetrie parcelări grafice utilizare cercetare relief metodă morfografic morfometric teledetecţie fotogrammetrie unităţi de măsură planuri mijloace metode de măsurare ridicări topografice topografie inginerească precizie metoda coordonatelor polare coordonate rectangulare metoda intersecţiei unghiulare înainte modele matematice intrare-stare-ieşire sistem tip SISO date prin MM I-I reprezentare grafică regula paralelismului construcţia unui GFS prelucrarea semnalelor seriile Fourier teorema eşantionării proiectare evolutivă a reţelelor neuronale proiectarea adaptivă logica fuzzy sisteme fuzzy lucrări topografice metoda coliniarităţii metoda coangularităţii redresator mare FTB aparat de stereorestituţie sterometrograful topocartul GNSS variaţie Allan ceas atomic histogramă sistem informatic geografic GIS hartă ArcGIS sistem de gestiune a bazelor de date geodatabase analiză spaţială teoria potențialului sistem satelitar de poziţionare GNSS sisteme satelitare de navigare globală geodezie spaţială trasarea construcțiilor hidrotehnice bibliografie hărți domeniu imobiliar intersecţie liniară poligonaţia flotantă poligonaţia clasică poligonaţia minieră eroarea de determinare exemple de calcul metoda Snellius Pothenot cazul intersecției calculul numeric calculul erorilor ecuații varianta matricială legislaţie inundaţii cutremur sistem informatic geografic GIS date spaţiale model de date TIN ArcGIS 9.2 Autodesk Raster Design TransDatRO culegere date topografice metode iterative pentru rezolvarea ecuațiilor neliniare bază de date textuală calibrare fotogrammetrie soft fotogrammetric modelare 2D 3D aerofotografiere aerotriangulaţie sisteme Lidar analiza datelor vizualizare multidimensională deformaţie GIS scanare laser terestră eroare modelare reţea de sprijin tehnologie GPS lucrări topografice măsurători nor de puncte filtrare jalonare planimetrie trianglulaţia geodezică procedeul intersecţiei drumuiri planimetrice nivelmetru procedeu Cassini-Martinian metoda radierii georeferenţiere vectorizare sector cadastral plan de amplasament plan topografic baze de date hărţi şi planuri topografice triangulaţia geodezică Rompos reţele de triangulaţie locală punctul 913 926 101 309 411 666 1226 202 522 808 transcalcularea coordonatelor reţele de ridicare drumuiri planimetrice compensări riguroase staţii totale COGO deformare distorsiune steromodel numeric aerotriangulaţaţie analitică monocompartor sterocompartor statică matematică teoria probabilităţilor infrastructură cadru legislativ standard ISO internet reţea post procesare metadate serviciu catalog geostatistică modelare măsurători terestre cercetare terenuri cadastru construcții determinarea înclinărilor erori de măsurare clasificarea erorilor mărimi măsurate direct mărimi indirecte calculul valorilor consecințele formulei lui Gauss prelucrarea mărimilor măsurate direct calculul preciziilor măsurători duble măsurători indirecte procedeu de rezolvare Anul 4 - Telematica și conducerea automată a utilajelor de construcții eduaţii diferenţiale Laplace - Poisson trasarea elementelor topografice din proiect necesitatea managementul urban GIS geomatica și geoinformatica sisteme de decizie produse software GIS organizații și standarde de bază fond forestier sistem informaţional geografic parcelă topologie bază de date hartă tematică analiza arboretului LIDAR teledecţie imagini satelitare aerosol investigare atmosferică GIS-elemente de bază deviațiile verticalei S[istemul] de I[nformaţie] G[eografică] fundamentală hartă scări numerice şi grafice coordonate geografice carteziene polare deformaţia distanţei sisteme de gestiune a bazelor de date AutoCAD probleme propuse sisteme fuzzy hărți planuri topografice execuție proiectare elemente topografice semne convenționale determinarea coordonatelor teodolite rețele de sprijin nivelment fotograma lucrări topografice trasarea modelare spațială cadastru numerotare ROMPOS ape uzate staţie satelit receptor GPS SOUTH S82-V dicţionar lingvistică geodezie fotogrametrie teledecţie cartografie modele de date geografice coeficientul reflecţiei Fresnel măsurători geodezice scanări măsurători batimetrice poziționarea altimetrică internet topografie inginerie trasarea punctelor lucrări topografice rețeaua de sprijin metode de ridicare trasarea pe teren procedee ridicări de execuție trasarea curbelor trasarea barajelor metode de determinare a elipsoidului terestru și a geoidului Anul 2 - Sisteme informatice geografice drumuirea planimetrică instrumente tahimetrice nivelment trigonometric poligometrie fotogrametrie determinarea mărimii suprafețelor GNSS satelit determinarea poziţiei precizie poziţionare punctuală precisă sisteme complementare spaţiale măsurători inginereşti lucrări practice măsurători geodezice trasarea elementelor topografice domenii de utilizare unități de măsură mijloace de măsurare trasarea pe teren trasarea cotelor trasarea liniilor metoda coordonatelor polare utilizarea tehnologiei GNSS la trasare suprafețe echipotențiale aliniament curbe progresive arc de elipsă nivelment lucrări topografice racordarea aliniamentelor curbe progresive trasarea punctelor intermediare nivelmentul traseului trasarea barajelor determinarea deplasărilor recente ale scoarței terestre sistem de ecuații normale sistem de poziţionare global a GPS sistem geodezic internaţional WGS 84 reţea modelare troposferică radiosondă interferometrie radar radiometru microunde model numeric program Bernese aplicaţie GIS model de date raster vectorial ArcGIS bază de date geodatabase ridicări nivelitice Anul 3 - Modelare cartografică rețele poligonometrice trasarea planimetrică altimetrie lucrări topografice Anul 2 - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare - disciplină opțională semne convenționale localități industrie relief căi de comunicație reprezentare pe plan hărţi stradale de înaltă precizie traiectorii roi metoda Monte Carlo lanţ Markov tehnologie satelitară sisteme GNSS programul BKG NTRIP Client BKG NTRIP State Space Server topografie fotogrammetrie geodezie cadastru noțiuni de bază poziționarea planimetrică cameră foto digitală scanare laser terestră erori, componenta software reţele de sprijin tehnologii GSP staţie totală Leica TCR 805 Leica GPS SR 20 Leica HDS 3000 standarde ISO/TC 211 directiva INSPIRE topologie GIS reţea interoperabilitate stocarea datelor bază de date Microsoft Access sistem de gestiune geodatabase platformă SPOT modelul 3D prin metoda fotogrammetriei, date LST camere fotogrammetrice calibrare LiDAR imagini metrice prelucrarea datelor structuri de tip CAD diagrama Voronoi algoritm clădire laser scaner aeropurtat laser scaner terestru textură precizie Aitov Mollwide-Goode baraj microtriangulaţie nivelment geometric prelucrarea măsurătorilor deplasare deformaţie eroare informatică geoinformatică teletecţie ortofotopoplan digital soft fotogrammetric modelare 2D 3D aerofotografiere compensarea aerotriangulaţie ROMPOS plan cadastral SIG Bentley MAP instrumente de teren geodezie fizică înregistrarea imaginilor fotografice elemente de fotogrammetrie forestieră noțiuni de fotointerpretare senzori fotografici platforme drumuirea planimetrică instrumente tahimetrice nivelment trigonometric poligometrie măsurători terestre unități de măsură reprezentarea reliefului rețeaua geodezică de stat metoda drumuirii studiul teodolitelor elemente esențiale in orice GIS Anul 3 - Geodezie II ortofotogramă concept TRUE-ORTO fotogramă înclinată hartă analogică vectorială imagine raster reţele edilitare subterane modelare 3D reţele geodezice deplasări şi deformaţii microtriangulaţia filtrarea Kalman metoda Karlsruhe Pelzer modelare 3D metoda fotogrammetrică UAV sisteme neuro-fuzzy staţii EUREF reţele de sateliţi reţele geodezice staţii de referinţă erori de semnal semnal satelitar educație geomatică memorie operativă valoare limită de emisie satelit Landsat SPOT sistem de pozitionare globală hazard seismic unităţi de vorland metoda elementului finit stress tectonic teoria sistemelor senzor DTS instrumente topografice analiza calităţii datelor interpretare marketing standarde în Uniunea Europeană integritatea datelor metoda coordonatelor polare metoda coordonatelor rectangulare metoda intersecţiei metoda drumuirii poligonometrice tehnologia GIS Anul 4 - Metrologie geodezică sisteme de coordonate georeferenţiere modelare 2D 3D procesarea datelor program PolyWorks Leica Cyclone sisteme GPS gravimatrică statidtica metoda arealelor metoda punctului izolinii diagrama cartograma cartodiagrama Anul 2 - Măsurători geodezice prin unde sistem canare laser terestru aeropurtat soft prelucrare analiză interpretare reţea sprijin bază date tunel cale ferată sistem scanare laser L-KOPIA/LKO SCANSTATION model TIN (Triangulated Irregular Network ) metodă Helmert Anul 2 - Utilizarea electronicii în geodezie - disciplină facultativă structura ANCPI analiza SWOT fond funciar calcul topografic sistem informatic e-Terra reţea geodezică publicitate imobiliară măsurători directe nivelment subteran lucrări geodezice trasarea străpungerilor navigaţie staţie virtuală de referinţă protocoale de transmisie GNSS hartă digitală algoritmi semi-deterministici reţea tridimensională test statistic postprocesare observaţii satelitare staţie GPS date spațiale sisteme fotogrammetrice Lidar sisteme GIS modelare 2D 3D sistem de scanare laser aeropurtat calibrare georeferenţiere senzori calibrare sisteme satelitare aerotriangulaţia rectificare georeferenţiere stereorestitutoare analitice LiDAR model 3D modelare globlă program Rascor interpolare metoda Kriging Shepard filtrare hardware software concept High Definition Surveying registraţie georeferenţiere eroare modelare deplasare deformaţie reţea geodezică nivelment metoda seriilor regresie liniară simplă practică topografică norme legislaţie terminologie aparatură luneta topografică mire teodolit metode de măsurare ridicări topografice planimetrice altimetrice metoda coordonatelor echerice bipolare liniare perimetrarea nivelmentul geometric Anul 3 - Geodezie satelitară inițiative de dezvoltare structuri date georeferinţe baze de date reguli topologice GIS web-GIS domeniul și problematica topografiei inginerești prealucarea imaginii geodezie Siria Europa sistem românesc elveţian suedez lituanian german teledetecţie aerofotogrametrie fotogramă harta analogică vectorială imagine raster modelare 3D georeferenţiere GIS sistems de informaţii geografice cartografiere topologia erori în date hărţi tehnica măsurătorilor industriale regresie liniară
Vă rugăm să schimbaţi parola