Biblioteca UTCB

2002

Lucrări: 262 lucrari in 617 publicatii in 9 limbi
Acoperişul ventilat tegola canadese de: Balica, Nicolae-Adrian (Text tipărit)
Agregate naturale stabilizate în tehnica rutieră de: Costescu, Ion; Belc, Florin (Text tipărit)
Acţionări electromecanice : aplicaţii formative de: Bălăşoiu, Tatiana; Manolea, Gheorghe; Popescu, Gheorghe; Boteanu, N.; Drighiciu, Adrian Mircea (Text tipărit)
2-nd International Conference on High Technology Buildings : São Paulo, Brazil, Oct. 30-31, 1997 de: International Conference On High Technology Buildings. São Paulo, Brazil, Oct. 30-31, 1997 (Text tipărit)
Alimentarea artificială a stratelor acvifere de: Bica, Ioan; Mocanu, Vintilă (Text tipărit)
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială de: Stănescu, Marius Marinel I. (Text tipărit)
Alimentation artificielle des nappes souterraines de: Benaissa, Noureddine (Text tipărit)
Subiecte
derivare numerică integrala simplă stil de cotare lucrări de construcţii ecuații cu derivate parțiale de tip eliptic instalaţii de încărcare-descărcare construcţii-montaj performanţele autotractoarelor manipularea materialelor înregistrarea cutremurelor măsurarea efectele comportarea populației risc seismic autoprotecție cercetări seismologice evaluarea conectori structurali Microsoft Word protecţie termică clădire necesar căldură încălzire sistem centrală termică echipament material gestiune energie termică exploatare întreţinere instalaţie alimentare căldură reţea de transport distribuţie reglare furnizare căldură instalaţie transformare parametru conștiința și calculul efectul Meissner oxizi ceramici supraconductori izolarea acustică a clădirilor Microsoft Access materiale granulare pulverulente forţa de bielă elastică sistem de vibrare aparatură de masură şi analiză Anul 1 - Proiectare asistată de calculator regim de aşchiere la strunjire rabotare găurire lărgire adâncire frezare rectificare motoare termice cu excepția motoarelor cu abur pereţi din beton armat formele integrale integrarea ecuațiilor diferențiale o relație stresată conversie electromecanică micromotoare electrostatice tehnologie planară tehnologie mecanică în general procese scule mașini aparate seismologie cutremure puncte limită metode numerice modelul numeric al unei rețele șiruri de numere reale mecanism motor distribuţie ambreiaje cutii de viteză cuplaje de legătură teren de fundare dimensionarea fundaţiilor matematică factori mecanici ape uzate epurarea evacuarea pomparea apelor uzate teoria arhitecturii în evoluție sisteme de ecuații neliniare evoluția construcțiilor biotip conditions techniques procesoare de semnale organizarea memoriei procesor dezvoltarea programelor statica sistemelor structurale noțiuni și concepte rezolvarea sistemelor de ecuații liniare buloane cu cap în beton nefisurat igienă urbană strângerea și evacuarea deșeurilor urbane salubritate urbană funcționarea pompelor în sisteme hidraulice toleranțe algebră liniară mediul luminos confortabil proiectarea sistemelor de iluminat verificare spații metrice cazane NtK BWK instalaţii incălzire eficienţă apă potabile conducere și administrare în exploatare organizare comercială marketing calibrarea probabilistică Tehnologii și echipamente în construcții geometrie analitică curgerea bidimensională ardere peliculară determinarea conductivităţii termice focar ciclon erori de calcul spații liniare normale statistică demografie the complet transfer relation concordant functions differential equations numerical experiments clasificarea construcțiilor cercetări teoretice Anul 1 - Ingineria sistemelor tema proiectului organizarea construcţiilor schema clasificării semne și subdiviziuni religie teologie statistică matematică și științe naturale acțiuni seismice metode de proiectare strategii defensive ecuaţii diferenţiale Mathcad cinematica directă inversă diferenţială transformarea Jacobiană planificare traiectorie controlul roboţilor lingvistică tratamente termice termochimice carburare nitrurare calitate beton și oțel organe de mașini transmiterea energiei mecanice șiruri și serii spații metrice funcții diferențiabilitate primitive integrala simplă integrala curbilinie integrala dublă de suprafață triplă ecuații diferențiale sisteme de ecuații importanța modelării fizice și matematice tehnica construcțiilor încărcări rezistență lemn zidărie beton armat evaluare desen predimensionarea elementelor structurale Ciocane și prese elemente structurale ale construcțiilor calcule de rezistență algebră liniară spații vectoriale aplicații liniare forma canonică spații euclidiene forme biliniare geometrie analitică conice cuadrice calcul mecanic calculul angrenajului paralel calculul arborilor proiectarea arborilor structuri articulate plane conice le calcul de reseaux de chaleur schimbătoare de căldură cazane calculator chimie tipărirea desenelor cinematica punctului material cinematica rigidului miscarea relativă a punctului material și a rigidului OCCAM transputer INMOS servicii sistem funcții canalizarea apelor uzate debitul dimensionarea conductelor vulnerabilitatea clădirilor inregistrarea cutremurelor protecţia apelor hidrostatică predimensionarea elementelor proiectarea plăcii grinzi cadrul transversal armarea grinzii stâlpi instalaţii termice instalaţii de ventilare-climatizare anclanşare automata a surselor de rezervă sisteme de asigurare a securităţii clădirilor sisteme domotice control de calitate taluzuri masive roci zid de sprijin casete prefabricate pământ armat dimensionare gabioane drenaj alunecare planeta Pământ serii de numere complexe educație învățământ instruire timp liber structura cercetări experimentale conservare dezastre produse de cutremure factori fizici primitive telecomunicaţii cuadrice rețele hidraulice prelucrare mecanică și așchiere prelucrare abrazivă ciocane și prese Anul 1 - Educație fizică și sport I pulberi aglomerate alcătuirea structurilor terminologie structuri beton metode calcul plăci planșee grinzi cadre beton dimendionare înmagazinare lichide armare non-compatibilitate protecţie mediu acvatic cinematica directă cinematica inversă robot industrial de tip serial coordonate operaţionale coordonate carteziene echipamenete de procesare sursa de putere cu invertor convertoare statice poluarea armonică fizica materialului condensat (în stare lichidă și solidă) autoCAD software industria minieră defrişare dreapta construcții și părți ale construcțiilor după materialul folosit planul deşeuri aspectele proiectării antiseismice a construcțiilor seră exigențe în construcții excitaţii armonice neperiodice aleatoare vibraţii de săltare tangaj săltare-legănare spații vectoriale master 2 - producția sistemelor mecanice și management tehnologic master 1 - autocad 2 comportarea betonului noua economie Prelucrare abrazivă acoperișuri probleme cu caracter complex teoria mulțimilor mecanic interpolarea funcțiilor microzonare drept legislație jurisprudență Anul 4 - Mașini de construcții pentru căi de comunicații și industria materialelor de construcții degradare elemente de prindere dinamica fluidelor integrarea Anul 2 - Proiectare asistată de calculator arce erori ecosistem acvatic acțiuni în construcții transformator electric transformator trifazat transformator special motor asincron Construcția căilor rutiere prelucrare mecanică și așchiere forțe de legătură scări importanța arhitecturii utilaje de compactare ambalaj restaurări teoria cuantică politica externă uniunea economică și monetară securitate legislație dezvoltare deformare plăci forțe momente încovoiere pânze rotație matematică științe ale naturii ecosistem aplicații liniare integrala de suprafață spirala Ekman, presiune atmosferică echilibru forţă vânt gradient turbulenţă curgere simulare tunel aerodinamic tipuri de producţie funcţie de producţie ciclu de viaţă configuraţie elemente de topologie master 1 - calcul numeric și aplicații științifice Microsoft Excel mecanica zidăriilor integrala curbilinie originea metodologiilor de sistematizare descrierea rețelei și a componentelor sale mecanica solidului și a corpurilor rigide legi ordonanțe ale guvernului hotărâri acte master 2 - metode moderne în hidroameliorații structuri informatice integrate modificare cotă serii de timp modele stohastice monovariabile relații recursive Kalman serii Fourier elemente de calcul tensorial metode de estimare inginerească roboţi industriali senzori de forţă tensorezistivi de forţă cu coadă vibrantă de forţă piezoelectrici senzori tactili vizuali Mecanica solului surse poluare dispersia hidrodinamică studii pentru poluarea apelor subterane plasticitate programare liniară exemplul lui Godel metoda Multicriterială terasamente traseu defrişarea zonei asanarea amprizei pichetare săpături excavatoare draglina graifăr rambleu debleu scarificare transport productivitate tehnică fundaţii rutiere bitium reciclare termoreprofilarea dozare malaxare evoluția sistemelor de conectare Anul 1 - Analiză matematică I populații finite sondaje aleatoare populații grupate populații stratificate control statistic Părți și elemente structurale ale construcțiilor operații pregătitoare pentru calcul abateri în construcții diversitate biologică instalaţie alimentare apă sanitare folosinţă publică canalizare gaze naturale combustibile gaze petroliere lichefiate fluide tehnologice tehnologie executare montare insrucţiune exploatare rezolvarea numerică a ecuațiilor algebrice și transcendente master 1 - sisteme de achiziție a datelor experimentale zona de ancorare dimensionarea și armarea stâlpilor transformări integrale teoria probabilităților serii Fourier distribuții transformări integrale ecuații ale fizicii matematice master 2 - programe de calcul utilizate în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare geotehnică mecanica solului lucrări terasiere integrala dublă protecţia atmosferei derivarea numerică geodezie topografie fotogrammetrie cartografie generatoare de secvențe pseudoaleatore sisteme transmisie modulație impulsuri circuit pll programe de desen spațiul vectorilor liberi extinderea Uniunii Europene legislaţia management tehnica frigului permeabilitate pământuri psihologie șiruri de numere reale serii numerice convergență spații metrice topologia spațiului euclidian vibrații mecanice editare les elements Lucrări terasiere construcție structurală statică grafică și analitică utilizată pentru investigarea și calculul structurilor planşee economia fluides thermiques echilibru dinamic tehnologia informației ecuații ale fizicii matematice măsuri de autoprotecție calcul ripări funcții de optimizare evolventă sistem de referință calcul corecții sisteme de iluminat mediu luminos confortabil surse de lumină corpuri de iluminat calcul apreciere calitativă proiectarea sistemelor punere în funcţiune receptori consumator fenomene fizice proprii instalaţiilor electrice funcţionare anormală aparate electrice alimentare cu energie electrică instalaţii pentru protecţia omului împotiva tensiunilor accidentale de atingere instalaţii de protecţie a clădirilor împotriva efectelor trăsnetelor îmbunătăţirea factorului de putere la consumatori instala desen tehnic Anul 1 - Complemente de matematică II ancoraje cu profil tip jgheab calculul reacțiunilor grindă dreaptă grinzi Gerber arce static determinate linii de influenţă la construction optimizarea rețelelor metoda elementului finit Începutul Arhitecturii moderne factori determinanți Anul 2 - Organe de mașini energia comportarea materiei legile stării critice deteriorarea materiei suprapunerea efectelor termomecanică evaluarea stării de eforturi și deformații regimuri tranzitorii solicitări dinamice modele dinamice regulatoare de putere biblioteconomie biblioteci editarea cotelor turații autoCAD salvarea desenului comenzi uzuale editare creare cotarea unui desen stilul comanda prezentarea desenelor modul de operare mintea în fizica clasică personalităţi şcoli instituţii competenţe comunicare orală scrisă prin imagini şi sunet interpersonală instutuţională cavitația higrotermica clădirilor electromagnetice electrostatica electrocinetica electrodinamica ecuaţia Maxwel tensor simetric antisimetric sferic deviator director articulaţie elastică deformare plastică deșeuri solide caracteristici management depozite deșeuri solide incinerare deșeuri solide fermentare deșeuri organice macrozonare standardizare publicaţii servicii lista certificare marcilesr sr-s indexul aderarea asro structura lumii cuantice şiruri serii metrice limite funcţii diferenţiabile integrale ecuaţii Euler Riccati limite de funcții formula lui Taylor integrala simplă curbilinie triplă ecuații diferențiale bază climatică fiziologică aer umed procedeu tratare aer sistem clădire ventilare industrială element component aparat ventilare climatizare calcul dimensionare atenuare zgomot vibraţie reglare automată soluţie în funcţie destinaţie încăpere verificare reglare recepţie instalaţie frigorifică compresoare vaporizator sistem climatizare montare exploatare transfer căldură convecţie radiaţie termică modele și metode avansate sisteme de stocare staţie epure oxidare incărcare mică medie poluarea mediului calcul management de mediu oportunităţi şi avantaje deformarea elastică a structurilor indicații și răspunsuri Anul 2 - Hidraulica instalațiilor teoria probabilităților structura compușilor organici hidrocarburi izomerie spectroscopie hazardul seismic utilizarea principiului lucrului mecanic virtual vulnerabilitate evolutivă sisteme de conectare elemente de prindere conectori șuruburi beton fisurat încărcarea de cedare ancoraje conectori cu prag parametri climatici legea conducției legea convecției stabilitate termică conductivitate termică integrare numerică materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcţii părți și elemente tructurale ale construcțiilor sisteme spațiale produsul clădire microprocesare vulnerabilitate constantă cutremure de pământ congeneration fizică în general Anul 1 - Complemente de matematică electrotehnică mecanică teoretică în general mecanica solidului și a corpurilor rigide grinzi și cadre static determinate algoritmi valorificare zăcăminte minerale utile clasificare mărunțire concentrare gravitațională magnetică separare prin sfărâmare consistență pereți din zidărie metoda generală de calcul pentru mișcări permanente teoria lui Griffith calculul deplasărilor integrala J modelul Dugdale metoda Elber metode statice proiectarea și implementarea metode de măsurare a distanțelor aplicații ale nivelmentului tahimetrie parcelări grafice stadiu cunoștințe legislaţie Anul 1 - Analiză matematică II motoare termice motoare cu abur cazane de abur ăinstalaţii frigorifice fron comprimare mecanicăde vapori dimensionarea pompe căldură Anul 3 - Optimizarea computerizată a lucrărilor de construcții criogenie termodinamica gazelor efect răcire compresoare detentoare schimbătoare de căldură proiectarea plăcii dimensionarea și armarea grinzii principale Arhitectura după război Anul 2 - Senzori căldura surse de căldură combustia agenţi termici aparate de aer cald gaz păcură energie electrică teorema funcțiilor implicite calea de urmat măsurarea temperaturilor măsurarea presiunilor metoda Clement-Desormes pompe de căldură rezistență rezistență la solicitări instalații pentru construcții productivitate maşini execuţie mecanizate teoria grafurilor transport beton management inginerie robotizare modelare structurare tehnologică Anul 1 - Toleranțe și control dimensional calculul structurilor materiale de construcții determinarea solubilității compușilor macromoleculari vâscozitatea soluțiilor compușilor macromoleculari valori decantare, suspensii, mişcare nepermanentă cvasi-orizontală model matematic simulare numerică turbulenţă poluare funcționarea pompelor în serie construcții tehnica construcțiilor fundații lucrări de pământ tuneluri poduri vectori și valori proprii problematica conectării sources d'energie thermique metode variaționale coordonarea modulară Anul 1 - Pedagogie I mecanică teoretică în general la structure generale externe conducere și organizare în industrie comerț și comunicații acustică civilizație megalitică sumeriana egipteana pre-columbiană greco- elenistică arhitectură materiale construcție tehnica reglării și comenzii automate sisteme metode și echipament de reglare tehnică cibernetică și automatică inteligența sistem de raționare rețele de tranziție învățarea inductivă sisteme fuzzy mediu acvatic renaștere comportarea sistemelor de prindere în beton consolidare știința și tehnologia computerelor prelucrarea datelor metalurgie măsurarea mărimii unui cutremur ecologie rețele de calculatoare perspectives generales linii de influenţă complemente de statică cinematică dinamică teoreme de variaţie legi de conservare hazard și risc seismic metodologii de sistematizare calculul structurilor de beton armat tipuri de elemente de prindere calculul cadrului transversal prezentarea desenelor ancoraje cu cap în beton fisurat sisteme de ecuații liniare l'energetique nationale Anul 1 - Analiză matematică roboţi paraleli mecanism ghidare în şase puncte modelarea traiectoriilor roboţi păşitori roboţi păşitori non-antropomorfici roboţi păşitori antropomorfici polinomul Taylor newton aproximarea funcţiilor de două variabile integrarea numerică metoda elementului finit studiul mișcărilor nepermanente zone umede distribuții traductoare şi captoare traductoare parametrice generatoare neelectrice măsurarea deplasărilor vitezelor forţelor presiunilor debitului temperaturii vibraţiilor economie științe economice materiale bituminoase mixturi asfaltice testare capacitate portantă suprafața de rulare iluminatul natural al clădirilor sisteme hidraulice integrarea numerică numere complexe geotehnică efectele cutremurului sistem WINDOWS metode de calcul ecuații cu derivate parțiale probleme actuale ale construcțiilor eforturi secționale flexibilitate inginerie simultană conceptul Just-in-Time Machining management al calităţii analize de risc seismic traseu gospodărirea apelor granulozitate Anul 3 - Mașini de construcții calculul vectorilor și valorilor proprii rezolvarea sistemelor de ecuații neliniare
Vă rugăm să schimbaţi parola