Biblioteca UTCB

v65/05

Lucrări: 456 lucrari in 65 publicatii in 4 limbi
Subiecte
chimie geodezie tasare porozitate fizică compactitate metamorfic matematică oţel tratament şurub roci pământ scoarță terestră cutremure de pământ mineralogie procedee fizico-geologice studii geologice clasificarea geologică șiruri serii numere reale funcții derivabilitate variabile geodezie elipsoidală proiecția cotată proiecții suprafețe poliedrale suprafețe cilindro-conice suprafețe de rotație suprafețe cutate rețele constructive geometrie descriptivă sedimentare flambaj îmbinare elemente de geoecologie geologie construcţii metalice comportarea metalelor mijloace de asamblare nituri principalele forme de existență a apei în roci caracteristici fizice ale rocilor prospecțiunea hidrogeologică elemente de cartografie hidrogeologică permeabilitatea rocilor drenajul orizontal curgerea permanentă curgerea nepermanentă agresivitatea chimică a apelor subterane betoane principii de proiectare proiectarea unui dig de pământ proiectarea unui zid de sprijin proiectarea unei fundații izolate directe stâlp de beton armat proiectarea unei fundații continue șir de stâlpi proiectarea unei fundații de adâncime teoria potențialului suprafețe echipotențiale anomaliile cîmpului gravității sisteme de altitudini ondulațiile geoidului deviațiile verticalei prelucrarea măsurătorilor optimizarea rețelelor geodezice instalații de ventilare și climatizare aerul agent de lucru sarcina termică încăperi ventilate și climatizate bilanțul de umiditate debitul de aer ventilarea naturală ventilarea mecanică generală climatizare guri de refulare și aspirație canale de aer tratarea aerului atenuarea zgomotului și vibrațiilor sisteme pentru clădiri sisteme de ventilare industrială aluviuni debit hidrometrie baze hidraulice montarea aparatelor conductelor accesoriilor reglarea recepţia expoatarea instalaţiilor de ventilare geodezie topografie fotogrammetrie cartografie geotehnică mecanica solului lucrări terasiere construcții și părți ale construcțiilor după materialul folosit instalații pentru construcții prelucrare mecanică și așchiere prelucrare abrazivă ciocane și prese porozitate compactitate roci metamorfice sedimentare sulfuri sulfați silicați compoziția granulometrică cartografie hidrogeologică permeabilitatea rocilor interferența zonelor drenajul orizontal curgerea permanentă tratamente termice oțeluri aliate procedee sudare îmbinări nituri șuruburi flanșe flambaj secțiune tensiuni oțel încărcare forță axială încovoiere clase calitate suduri elemente de calcul vectorial algebra liniară ecuaţia conicelor teorema lui Meusnier materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcţii părți și elemente tructurale ale construcțiilor construcții și părți ale construcțiilor după material și metoda de construcție PUNCTUL DREAPTA PLAN rotaţia intersecţii de corpuri geometrice vectori dreapta plan in spaţiu curbe plane cuadrice spaţii vectoriale dinamica scoarței terestre cutremure de pământ unde seismice mineralogie roci magmatice cute speciale fisurile de forfecare tasarea permeabilitatea geoecologie şubler micrometru mod de lucru măsurarea dimensiunilor măsurarea abaterilor măsurarea parametrilor structura substanțelor funcția de undă legături intra și intermoleculare legătura de hidrogen stări de agregare sisteme disperse aerodispersii fenomene de suprafață matematică științe ale naturii electrostatica electrocinetica electrodinamica circuite electrice liniare maşini electrice forța de atracție gravitatea ecuațiile Laplace-Poisson formule integrale Gren suprafețe echipotențiale reducerea izostatică sisteme de altitudini ondulațiile geoidului formula Bruns raza de curbură rezolvarea triunghiurilor geodezice structura rețelelor geodezice optimizarea programului semnale geodezice structura teodolitelor structura și clasificarea investițiilor forme de licitație contracte și garanții organizarea și normarea muncii devize elaborarea și gestionareadocumentației sistem informatic integrat INTCON programe DOCLIB șiruri serii de numere reale spații metrice limite de funcții derivabilitate pe R serii Taylor derivate parțiale sisteme de funcții conicele curbele omologice elipsa afina cercului planul poliedre regulate sfera elicoidul drept proiecția punctului proiecția dreptei perspectivitatea figurilor coplane axonometria oblică reprezentarea dreptei poliedre plan tangent conul de rotație cutarea planului structura planară Anul 1 - Analiză matematică spații Banach și Hilbert probleme neliniare teorema funcției inverse bifurcația globală modelul Navier-Stokes religie teologie Anul 1 - Chimie master 2 - ingineria structurilor portante ale sistemelor mecanice oțelur, criogenice aliate elemente solidarizare dimensionare platforme planșee reazeme îmbinări rigidizări înțelepții greci Platon evangheliile apocalipsa Isus creștinismul Anul 1 - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială Anul 1 - Geometrie descriptivă Anul 2 - Geodezie fizică Anul 1 - Geodezie elipsoidală Anul 3 - Geodezie II Anul 4 - Prelucrarea şi optimizarea rețelelor geodezice Anul 4 - Geodezie fizică
Vă rugăm să schimbaţi parola