Biblioteca UTCB

Cursuri

Limba: rum
Țara sursă: RO: UTCB
Lucrări: 1 lucrari in 514 publicatii in 6 limbi
Algebră liniară. Geometrie analitică şi diferenţială şi ecuaţii diferenţiale de: Noaghi, Traian; Butulescu, Ion; Goja, Ion (Text tipărit)
Acoperişuri cu pante mari : curs Construcţii Civile de: Darie, Maria; Pană, Lucian; Briciu, Monica (Text tipărit)
Acţionări electromecanice de: Visalon, Dan; Orban, Maria (Text tipărit)
Acţionări hidraulice şi pneumatice de: Săvulescu, Petre (Text tipărit)
Acţionări hidraulice şi pneumatice de: Canta, Traian; Mociran, Mircea (Text tipărit)
Subiecte
integrale cu parametru Anul 2 - Matematici speciale mijloace de asamblare proiecția ortogonală piață lucrări de finisaj în construcţii integrala simplă grinzi cu zăbrele construcții metalce cu destinații speciale clasificarea terenurilor contabilitate lucrări de construcţii dreptul comercial izolatori seismici din elastomeri clasificarea măsurătorilor măsurători directe ponderate calculul preciziilor tratarea matriceală eroarea medie pătratică compensarea rețelelor aplicarea metodei Kruger testul lui Kolmogorov dimensionare dreptul de proprietate infrastructură statica corp elastic tensor metodă variaţională întindere compresiune încovoiere bare drepte semantică pragmatică sintaxă morfologie criterii de rezistenţă încovoiere efort normal acţiune variabilă reologie elemente de calcul în domeniul plastic elasticitate flambaj oboseala materialului compresiune economie solicitare la încovoiere forfecare solicitări axiale flambaj bară dreaptă grinzi program grpef geometrie diferențială structuri de rezistenţă determinarea eforturilor deplasări elastice reazeme, diagrame structuri static nedeterminate încărcări variaţii de temperatură suprafețe poliedrale operatori liniari optimizare liniară ecuaţii de balanţă agricultură graficul piezometric structuri etajate în cadre din beton armat stare tensiune cerc Mohr solicitare încovoiere torsiune liberă densitatea soluţiilor sisteme omogene temperatură concentraţii duritatea apei ph-ul soluţiilor apoase coroziunea zincului acid clorhidric acid acetic cărbune activ elemente de construcții din beton transfer motoare termice cu excepția motoarelor cu abur Lagrange formele integrale rezistență la solicitări dicţionar tehnică verb adjective metalurgie chimie materiale mecanică design infrastructură performanţă evoluţie transporturi tehnologice metoda pseudo-dinamică formularea matriceală sisteme macroscopice concepte probabilistice de bază sistemele de particule interacția termică teoria microscopică dimensionarea structurii unei clădiri fenomene de suprafață elemente specifice punților termice Algebră liniară geometrie analitică diferenţială Noţiuni teoretice şi probleme martice şi sisteme de ecuaţii liniare vectori spaţiu vectorial fascicul plane forme pătratice Anul 2 - Proiecții cartografice drept schimbătoare căldură medie logaritmică termice bilanţuri captatoare procese sistem principiu energie mediu înconjurător potenţial Gibbs, Helmholtz substanţă pură termogazodinamică soluţie binară distilare compresor turbină maşina frigorifică componente sisteme reglare automată regulatoare acțiune indirectă neliniare numerică reglaj paleosoluri teledetecţie tehnologie mecanică în general procese scule mașini aparate metode numerice sisteme de substanțe geometria descriptivă încercarea materialelor etnometodologia teorii sociologice integraliste sisteme de corpuri poziționarea tridimensională deformaţii mecanism motor distribuţie ambreiaje cutii de viteză cuplaje de legătură materiale de construcție asamblări ajustaje formă microgeometrică teoria probabilităţilor erori de măsurare construcții de mașini diagrame de efort grinzi cu zăbrele linii de influenţă structuri în arce deformare elastică bare potențialul forței punctul atras determinarea forțelor seismice indici granulometrici curbă grabnulometrică diagramă ternară curbă sucţiune nfiltraţie compresiune spectru hidrodinamic rambleu cinematică sisteme oscilante izolare antivibratorie forţe amortizare perturbatoare principiul lui Albert hidrocarburi analiza dinamică a grinzilor cu zăbrele static determinate Anul 2 - Termotehnică teren de fundare debit maxim afluent prognoză regim hidrologic calcul hidraulic lac acumulare nivel iniţial variabil aleatoriu date hidrologice principiu evaluare probabilistică siguranţă evacuator integrale improprii matematică elemente de construcții metalice factori mecanici Anul 1 - Complemente de mecanică teoria arhitecturii în evoluție biotip conditions techniques tratarea apei procesoare de semnale organizarea memoriei procesor dezvoltarea programelor proiecțiile planului sistemologia intreprinderea ca sistem tehnic tehnologic de producţie apă consolidarea construcțiilor avariate de cutremure structuri etajate în diagrame doctrină economică electricitate magnetism electromagnetism analiza calitativă a apei determinarea densității soluțiilor rezolvarea sistemelor de ecuații liniare sudare cu arc electric sudare sub strat de flux sudarea în baie de zgură sudarea în mediu protector sudarea cu flacără politică industria ghipsului varului și cimentului beton igienă urbană strângerea și evacuarea deșeurilor urbane salubritate urbană tipuri de erori erorile funcțiilor trigonometrice condiționarea matricelor rezolvarea sistemelor mari ecuații neliniare funcții de interpolare algebră liniară Tehnologii și echipamente în construcții geometrie analitică geodezie elipsoidală erori de calcul primitive integrala definită integrale improprii integrale curbilinii integrale duble integrala triplă ecuații diferențiale sisteme de ecuații sisteme simetrice câmp scalar vector ecuaţii diferenţiale funcţii complexe derivate parţiale serie Fourier transformata Fourier transformata Laplace calcul variaţional condensoare frigorifice şurub materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcție părți și elemente structurale ale construcțiilor Anul 1 - Algebră liniară și geometrie analitică diagnosticare Anul 3 - Mașini electrice suprafețe de referință proiecții cartografice proiecții azimutale proiecția Gauss proiecții cilindrice conice pseudoconice policonice măsurarea pantelor teoria microplanelor integrale curbilinii mecanica cuantică structura atomului fizica moleculei statistică cristale semiconductori sisteme de solide rigide impact sisteme de forțe funcții implicite arheologie preistorie antichități urme ale culturilor timpurilor istorice proiectare civilizație cultură progres preliminarii dinamica lingvstică circuite electrice electrostatică condesator electric electrocinetica reţele electrice defazaj reactantă circuit liniar curent alternativ circuit cu bobină circuit cu rezistor receptoare trifazate vectori calculul de ordinul II și de stabilitate aproximarea funcțiilor materiale ceramice forţă de frecare metode analiza poluanţilor atmosferei aer analizoare COV gaz BTEX SO2 literatură știința literaturii calculul de stabilitate noțiuni fundamentale de structură a atomilor calcul vectorial matrice spații vectoriale subspații aplicații liniare valori și vectori forme biliniare geometria analitică curbe transformare afină punct de la infinit ecuaţia proiectivităţii puncte de fugă transformări de coordonate principiu energie mediu înconjurător potenţial Gibbs Helmholtz substanţă pură termogazodinamică soluţie binară distilare compresor turbină maşina frigorifică calcul tensorial cinematica sistemelor de solide rigide reactivi de coagulare forme pătratice management calitate produse servicii principii leaddership workshop audit în management diagrame matrice planetă rezolvarea sistemelor de ecuații efecte energetice premizele analiza tehnico-economică lucrări de susţinere ecuaţii diferenţiale perspectivă vaporizatoare frigorifice statica solidului rigid sisteme de corpuri fire mișcarea de rotație dinamica punctului material ciocniri percuții lingvistică deplasări elastice punctuale Anul 2 - Rezistența materialelor organe de mașini transmiterea energiei mecanice vectori proprii tracțiune motoare DAF frâne SAF Intradisc plus Integral vehicule MAN maşini de tracţiune index alfabetic suprafețe cutate reprezentarea dreptei punctului planului intersecţii de plane lucrări de captare a apei aducţiuni rezervoare de înmagazinare a apei staţii de pompare reţele de distribuţie a apei lucrări de întreţinere staţii de tratare a apei tehnologie gospodărirea de reactivi decantare filtrare dezinfectare reţele de canalizare reabilitare staţii de epurare exploatare protecţia mediului Anul 1 - Geodezie elipsoidală baze climatice sarcini termice de calcul bilanţ de umiditate procese complexe de tratare a aerului vibrații libere neamortizate exemple numerice modelare legi de similitudine modelare experimentală măsurători geotehnice pompe de căldură agenţi termici analiză termodinamică energetică absorbţie resorbţie caznici industriale elemente prefabricate din beton armat integrala Riemann integrale binome formula lui Fubini integrala triplă coordonate sferice integrala Riemann-Stieltjes sume Darboux coordonate polare formula Gauss-Ostrogradski static determinate grindă simplă cadre plane calculul deplasărilor metoda forțelor construcții industriale speciale reacții chimice șiruri și serii spații metrice funcții diferențiabilitate primitive integrala simplă integrala curbilinie integrala dublă de suprafață triplă ecuații diferențiale sisteme de ecuații statica sistemelor mecanice sisteme de ecuații diferențiale curentă acoperiș limba română pentru străini an pregătitor fonetică vocabular gramatică, frazeologie calculul cofrajelor terminologie ştiinţifico-tehnică exerciţii grinzi cu zăbrele static determinate camioane calcul contravântuire orizontală transversală cercetare universitară spirit ştiinţific modelare paralelism plan studiu elaborare bibliografie informare documentare cataloage bibliotecî redactare discurs ştiinţific proiecții elemente structurale ale construcțiilor calcule de rezistență algebră liniară spații vectoriale aplicații liniare forma canonică spații euclidiene forme biliniare geometrie analitică conice cuadrice statica punctului material intersecții de suprafețe hidrotehnică drumuri geologie electricitate industria lemnului instalaţii tehnico-sanitare punctul dreapta planul axonometrie poliedre suprafețe curbe perspectiva umbre proiecția cotată acoperișuri tratament noțiuni conice le calcul de reseaux de chaleur îmbinare limba italiană nivel mediu curs plane particulare conducere și administrare în exploatare organizare comercială merketing sisteme simetrice plan chimie polinoame Legendre transfer căldură masă bifazic calcul schimbătoare de căldură bifazic apă aer concluzii metodele studiului vehicule MAN oţel materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcții părți și elemente structurale ale construcțiilor forme biliniare integrala triplă aducțiuni tehnică juridică integrala Riemann analiza axial-simetric macro-elemente plasticitatea elementelor finite metoda elementului finit construcţii civile structuri metalice multietajate încovoierea barelor drepte torsiunea caracteristici geometrice ale secțiunilor plane proces de deformare arhitectură materiale de construcţii armătură stâlp plăci modulare mortar consolă Anul 2 - Practică II randament mecanic echilibrul sistemelor de corpuri educație învățământ instruire timp liber punți termice favorabile luna operatori convecși cinematica solidului rigid transfer termic conducţie termoenergetica clădirilor parametrii punţi termice colţuri pereţi interiori ferestre balcon consolă planşee pod clădire fundaţii precizie de prelucrare toleranţe ajustaje suprafeţe : plane cilindrice interioare conice şi cilindrice exterioare factori fizici contravînturi terminologie ştiinţifico-tehnică juridică medicală economică exerciţii Anul 1 - Utilizarea calculatoarelor primitive dinamică cuadrice structura substanțelor legătura metalică rețele ionice energia internă fenomene de suprafață reacții chimice electrochimie chimia combustibililor lubrefianți liant ciment beton material metalic coroziune tratament termic polimeri analiză diagnostic MPO MPP MPPr MPB MPE MP energie potenţială deformaţie bară solicitare compusă şoc reologie domeniu elastic flambaj tehnica construcţiilor zidării metal beton beton armat fundaţii pereţi acoperişuri sarcină elasticitate deformare mecanica solidelor elasice efectul dinamic al cutremurelor asupra construcțiilor serii de funcții teoria și tehnica construcțiilor termodinamică energia forţa acceleraţie gaz căldură solid lichid turbine compresoare ventile de laminare conducte pompe de căldură abur pereţi limba română dialog gramatica de bază a limbii române teste texte jurnalistice concept MGU radiaţie electromagnetică corecţie referinţă online EDM principiul lui Fermat microundele reducerea distanțelor măsurate indicele de refracție radiațiile luminoase ciclul Carnot Otto-Beau de Rochas Diesel Seilinger-Sabath turbină izobară izotermă izocoră ecuaţii termice entropie diagrama de stare curba de topire sublimare vaporizare calcule structurale grade de libertate în dinamică osii şi arbori lagăre cu : alunecare rostogolire transmisii prin : curele lanţuri filet asamblări între butuci şi arbori proectarea traductoarelor electrice digitale integrate de timp nămol construcția căilor rutiere structuri beton metode calcul plăci planșee grinzi cadre beton dimendionare înmagazinare lichide armare fizica construcțiilor analiza dimensională mecanica clasică oscilaţii unde mecanice gazul ideal distribuţii moleculare elemente termodinamică statică cinematică dinamică centre de greutate momente de inerție măsuri de protecție a construcțiilor și clădirilor epură suprafeţe poliedrice suprafeţe cilindro-conice plan director suprafeţe cutate reţele constructive proiecția punctului proiecția dreptei transformări proiective construcția elipsei axonometria oblică reprezentarea dreptei reprezentarea planului metoda rotației suprafețe riglate proiecția cotată tehnica construcțiilor tipizarea proiecterea siguranța structurilor îmbinări grinzi zidărie rezistența calculul barelor fundații Anul 2 - Fizică învelitoare şiţă şindrilă placă bituminoasă şarpantă jgheab burlan metodele geometriei descriptive autospeciale remorci şi semiremorci dispozitive de cuplare instalaţii hidraulice transport uzinal circulaţia rutieră şocuri şi vibraţii alimentare apă captare baraj staţie pompare reţea distribiţie decantor filtru canalizare meteoric epurare uzat normă transfer termic indici de confort termic PMV PPD DR Anul 4 - Măsurători Electronice de Distanțe - disciplină opțională consumator industria minieră complemente de calcul matricial Anul 2 - Geodezie I defrişare diferențiabilitate Frechet dreapta corpuri ipoteze diagrame de eforturi grinzi cu console sectiuni transversale cadastru construcții și părți ale construcțiilor după materialul folosit planul randament energie electrică termică turbină abur gaz grad interconectare cogenerare ciclu termodinami sursă mecanică teoretică în general mecanica solidului și a corpurilor rigide termodinamică energia forţa acceleraţie gaz căldură solid lichid turbine compresoare ventile de laminare conducte pompe de căldură abur funcţii numerice elemente de electronică aparate de comandă sisteme automate cu multiplezoare reţele Petri control comandă fuzzy simularea sistemelor dinamice seră teoreme de echilibru static structuri de clădiri porturi construcții acostare platformă debarcader fundații șantiere navale mecanica clasică analiza spectrală standarde furnizare principiu fundamental deformare statică grinzi cu zăbrele determinate linii de influenţă spații vectoriale economie energetică evaluare materiale din produși macromoleculari master 2 - producția sistemelor mecanice și management tehnologic stabilitatea termică a construcțiilor macarale poduri rulante și transbordoare ascensoare scări rulante mașini de nivelat excavatoare drage master 1 - autocad 2 noțiuni Matlab/Scilab poluanţi Anul 1 - Topografie master 1 - geotehnica mediului înconjurător I sisteme cu pereți structurali de beton armat planşee de beton armat proiectarea clădirilor anveloparea clădirilor hidrotermica clădirilor punţi termice termodifuzia vaporilor de apă igiena termică în spaţiile închise ale clădirilor civile master 2 - evaluarea siguranței și a riscului asociat construcțiilor hidrotehnice caracteristicile cutremurelor de pământ rețeaua de distribuție a apei reglare acoperișuri sisteme de climatizare aer aer-apă detentă directă piscine hidroizolații amplasate la infrastructură zona de câmp teren fond funciar calcul topografic punct pe segment frânturi de drum detaşarea suprafeţei hotare limite teritoriu administrativ calculul suprafeţelor bonitare drepturi tabulare cartea funciară venit net cadastral publicitate imobiliară sistem informatic mecanic construcții legislaţie sistem informatic SLIMO programe europene bare comprimate calcul de stabilitate ecuaţii de stabilitate metoda incrementală matricea de rigiditate metoda Quasi-Netwon elemente de geometrie diferențială a curbelor strâmbe noțiunea de punte termică structura și proprietățile substanțelor dualitatea undă-corpuscul termodinamica chimică echilibrul chimic stări de agregare soluții fenomene capilare drept legislație jurisprudență modularea punților termice pentru calcul evacuarea apelor urbane drenare urbană canalizare Anul 2 - Proiectarea algoritmilor materiale compozite curbă granulometrică bitum strat uzură metoda Marshal mixturi asfaltice metoda volumetrică punți termice degradare optica elemente de fotometrie reflexia luminii dioptru aparate optice difracţia Fraunhofer polarizarea luminii efectul fotoelectric efectul Compton absorţie dispersie laser corp negru radiaţia X beton armat forţă motoare evacuare instalaţii ventilare climatizare confort termic parametrii de calcul ai aerului degajări nocive debit de aer ventilare naturală mecanică Anul 2 - Proiectare asistată de calculator baze de date sisteme expert management microeconomic parametri fizici calculul debitului de aer gestionarea valorificarea tratarea transportul gestionarea deşeurilor compostare latura juridică granulaţie densitate organe de tracţiune transportor cu bandă transportor cu cărucior instalaţii auxiliare polisemie omonimie sinonimie antonimie proverbe limbaj tehnic expresii colocviale sisteme cu mai multe grade de libertate rigiditate elastică parametrii de amortizare inerţie de rotaţie structuri neelastice oscilaţii orizontale efort moment inerţie tensiune tensor întindere compresiune sistem static nedeterminat forfecare sudură încovoiere răsucire limba română texte științifice din domeniul construcțiilor fizică chimie matematică topografie arhitectură inginerie structurală inginerie externă gramatică exerciții metode de studiu al echilibrului static acțiuni în construcții metode de estimare fundaţii Construcția căilor rutiere scări atom legătură intermoleculară legi metodă analiză termodinamică termochimie cinetică subsţanţă organică lucrări de finisaje cămine gură scurgere sifoane canalizare epuisment debit calcul diluţie mineralizare epurare mecanică apelor uzate gaz nămol decantoare importanța arhitecturii schimbătoare de căldură regim termic staţionar bilanţuri termice globale captatoare solare staţii termice vaporizatoare condensatoare randament utilaje de compactare teoria traducerii concepte glosar componente hardware software teodolite video-tedolite roboţi scanare georeferenţiere GIS tehnică laser scanare terestră identificare parametru robot industrial utilizare sistem dinamic măsurare industrie toleranță precizei măsurare proiecția cotată proiectare stare limită compoziţie structură rezistenţă deformaţii termice compresiune ciclică întindere durabilitate armătură aderenţă beton-armătură programe de arhitectură geometria de plan şi de volum a clădirilor proiectarea structurală conformarea termo-higro-energetică acustică conformarea hidrofugă a clădirilor conformarea la incendii matematică științe ale naturii stații de pompare desen de ansamblu scări standardizate cotarea notarea flanşeilor solicitare torsiune întindere deformare axială uniformă grinzi structuri producător termică structuri de rezistenţă structură metalică sisteme cu un grad de libertate metode de prelevare aer poluat concentraţie de poluanţi analiza gaz-cromatografică analiza spectrală analiza de gaze toxice organizare judecătorească angrenaje dantura angrenajelor asamblări cu elemente elastice cuplaje ecosistem cinematica analiza comport[rii betonului simplu/sau armat aplicații liniare arhitectură instalaţii roma antică programe de arhitectură integrala de suprafață precipitaţii spirala Ekman, presiune atmosferică echilibru forţă vânt gradient turbulenţă curgere simulare tunel aerodinamic grade de libertate vibrații libere forțate sisteme aplicații instabilitate factori climatici hidrogeologie macroreologie cuantificare versanți alunecări teren parametri geotehnici metode de calcul hale industriale calculul vectorial Anul 2 - Compensarea măsurătorilor și statistică matematică structura atmosferei semnal GNSS presiune atmosferica temperatură pedologie sol precipitații lună planetă atmosferă terestră Master 1 - Traducere specializată tehnico-științifică pământ sistemul de Investigare Radar RIS proiectarea reţeaua topo-geodezică cadastru trasarea pichetajului profile transversale procedeul LUTZ terasamente studii hidrologice nivelmetul sistemul Ground Pehetrating radar SIR 3000 master 1 - calcul numeric și aplicații științifice Anul 1 - Desen tehnic drift geografie metoda eforturilor grinzi continue grinzi cu zăbrele metoda deplasărilor teorema reciprocității metoda eforturilor grinzi continue metoda deplasărilor noduri deplasabile construcție structurală statică grafică și analitică utilizată pentru investigarea și calculul structurilor Anul 2 - Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice evaluarea proprietăților imobiliare cerere sistem termodinamic căldură entalpie lucru mecanic ciclul Carnot termogazodinamica compresoare motoare cu ardere internă motoare cu ardere externă comportament sistem de criptare algoritmul lui Playfair algoritmul lui Polybius algoritmul lui Vigenère algoritmul Rijndael decriptare mecanica zidăriilor integrala curbilinie șiruri serii numere reale criteriul lui Leibniz integrale derivate mecanica solidului și a corpurilor rigide captarea apei din surse de suprafață caracteristici structurale baraje lucrări legate de construcția centralelor hidraulice de energie serii Fourier integrale de suprafață proprietate fizico-chimică termodinamică cinematică entalpie entropie echilibru reacţie chimică izomorfism polimorfism adsorbţie chemosorbţie elemente de calcul tensorial forțe echilibrul punctului sisteme de corpuri centre de greutate grinzi frecare Mecanica solului surse poluare dispersia hidrodinamică studii pentru poluarea apelor subterane plasticitate calcul hidraulic căldură tipuri de materiale tipuri de roci lianţi minerali betoane uşoare betoane speciale căldură termodinamică istorie cultură civilizație românească istoria Bucureştiului regimul comunist cultura după 1989 teatrul românesc piatra naturală programare liniară fiabilitate uzină hidroelectric microhidrocentrală turbină hidraulic centrală mareo-motric umiditate cavitaţie ecuații liniare polinoame derivare integrare numerică prospectare sondaje deschise foraje determinare valori studii geotehnice studiul răspunsului seismic construcţii de maşini maşini de tracţiune metoda Multicriterială terasamente traseu defrişarea zonei asanarea amprizei pichetare săpături excavatoare draglina graifăr rambleu debleu scarificare transport productivitate tehnică fundaţii rutiere bitium reciclare termoreprofilarea dozare malaxare Anul 2 - Complemente de fizică mașini aerul umed măsurători indirecte management economic management riscuri program CEEX resurse umane programe științifice calcul portal tratamente termice oțeluri aliate procedee sudare îmbinări nituri șuruburi flanșe flambaj mecanică siguranţa structurilor studiu comparativ Anul 1 - Analiză matematică I Părți și elemente structurale ale construcțiilor Anul 1 - Geometrie descriptivă roci master 1 - metodologia cercetării științifice structura substanțelor proprietăți ale atomilor legături interatomice legătura covalentă legături intermoleculare tipuri de molecule stări de agregare starea solidă sisteme de substanțe reacții chimice comunicare socio profesională geografia fizică rezolvarea numerică a ecuațiilor algebrice și transcendente structura substanțelor funcția de undă legături intra și intermoleculare legătura de hidrogen stări de agregare sisteme disperse aerodispersii fenomene de suprafață operații cu vectori operaţii cu tensori teorma Gauss stokes green probleme de teoria fluidelor elasticităţii calcul numeric bazele științei măsurării analogice mărimi electrice statice dinamice curenți tensiuni master 1 - sisteme de achiziție a datelor experimentale adezivi și chituri de etanșare rentabilitate echilibru cu frecare model matematic pendul cuplet reazem simplu articulaţie sferică articulaţie cilindrică forme critice ale sistemelor de legături organigramă de rezolvare inspecția proprietăților imobiliare analiza dinamică vibrații libere forțate metoda lucrului mecanic virtual scheme amenajare gospodărire apă calitate combatere inundații sisteme alimentare apa captare subterane staţii pompare distribuţie tratare canalizare fizică matematică calcul operaţional transformare Laplace Fourier funcţie complexă calcul variţional axomometrie excavator pe pneuri excavator pe şenile autogreder încărcător pe pneuri master 2 - programe de calcul utilizate în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare geotehnică mecanica solului lucrări terasiere structură sisteme automate funcții clasificare traductoare comparatoare amplificatoare surse alimantare integrala dublă bază de date programe Windows aplicaţii tabele sisteme construcție din beton și beton armat mecanica solului lucrări terasiere mecanism bielă-manivelă calculul punților termice derivarea numerică punți termice defavorabile monitorizare geodezie topografie fotogrammetrie cartografie construcții din metal geometrie descriptivă punctul dreapta planul axonometrie poliedre suprafețe curbe perspectiva umbre proiecția cotată acoperișuri statica matrice ortogonale latura tehnică spațiul vectorilor liberi sol teoria neliniară a consolidării permeabilitate influența armăturilor la analiza termoenergetică paleolitic mezolitic neolitic epoca bronzului epoca fierului elemente de construcții din lemn pământuri unghiuri calcul stâlp hală alegerea agregatului punți termice ușor defavorabile materiale de vopsitorie protecția antiseismică statică dinamică stabilitate teoria plăcilor acţiuni asupra construcţiilor șiruri de numere reale serii numerice convergență spații metrice topologia spațiului euclidian mecanica clasică termodinamică transferul de căldură energia potențială limitare debit presiune cazane termostat vană coloane de istalaţii pompă de căldură debit de căldură tratarea aerului eficienţă decizie preţ piaţă metalurgia oţelului metalurgia aluminiului forme temporare materiale de formare modele cutii de miez reţele de turnare executarea miezurilor forme din amestec de nisip forme - coji defecte tratament termic editare rezistenţă materiale sistem static diagrame stări de tensiune deformaţie console eforturi agregate pentru mortare și betoane impulsul mișcarea de rotație elasticitatea inductanța legea lui Columb reflexia și refracția luminii les elements Lucrări terasiere tratare construcție structurală statică grafică și analitică utilizată pentru investigarea și calculul structurilor planşee eficienţă fluides thermiques modelare Anul 1 - Programarea și utilizarea calculatoarelor abordări în evaluare echilibru dinamic construcţii structură atom legături chimice intermoleculare termodinamică cinetică chimică stare agregare sisteme disperse substanţe chimice coeficient de siguranţă barajul Dridu viituri mentenanţă măsuri preventive evaluarea riscului avarii solocitari seismice lucrări de instalații bilanțul de umiditate structura şi funcţiile geodeziei izolatori cu resorturi elestice sisteme mecanice toleranţe semifabricate sisteme CAD comenzi LIMITS UNITS STATUS punct material oțel compoziție chimică metode ce calcul îmbinări sudură bare flambaj grinzi cu secțiune plină rezemări agent frigorific termofizice amoniac CO2 apa propan freon izolarea bazei mulțimi spații metrice șiruri serii numerice funcții calcul grindă cale de rulare frig artificial instalaţia frigorifică răcire agenţi frigorifici impact mediu desen tehnic Anul 1 - Complemente de matematică II algebră analiză matematică ecuaţii diferenţiale grafice 2D 3D funcţii calcul numeric sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare omagene şi neomogene captarea apelor subterane geometria descriptivă curbe tehnice punctul dreapta planul metodele suprafeţe poliedrale suprafeţe cilindro-conice sfera axonometrie suprafeţe elicoidale materiale la construction clădiri civile Începutul Arhitecturii moderne nituri compriare mecanică calcul termic proces ireversibil absorbţie ejecţie compresor mecanic adiţional instalaţie Carrier instalaţie Trane funcţiile dreptului tehnica juridică interpretarea normelor răspundere juridică roci magmatice metamorfice clasificare pământuri clasificare forfecare teren fundare taluzuri Anul 2 - Organe de mașini metoda statică regimuri tranzitorii solicitări dinamice modele dinamice regulatoare de putere teoria câmpului sisteme de alimentare cu apă știință și cunoaștere în general inversiune locală Anul 1 - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială cinematica mișcării relative elemente de geometrie diferențială a curbelor plane cinematica punctului integrala definită materiale bituminoase ape uzate electromagnetice electrostatica electrocinetica electrodinamica ecuaţia Maxwel deșeuri solide caracteristici management depozite deșeuri solide incinerare deșeuri solide fermentare deșeuri organice diagnoză juridică comercială economică flux financiar Master 1 - Etică și integritate academică transfer termic indici de confort termic PMV PPD DR echipamente grele Anul 1 - Materiale de instalații analiză numerică stare de tensiune şi de deformaţie solicitare axială îmbinări încovoiere cu forţă tăietoare torsiune liberă a barei drepte Anul 2 - Geodezie fizică Anul 1 - Mecanică alimentări cu apă tratarea apei apă de consum electricitate optică mecanică cuantică fizică nucleară sistem ecuație diferențială ordin I n probleme Cauchy ecuaţie Bernoulli metodă Euler fenomen oscilatoriu sistem ecuaţie şiruri serii metrice limite funcţii diferenţiabile integrale ecuaţii Euler Riccati limite de funcții formula lui Taylor integrala simplă curbilinie triplă ecuații diferențiale gravitaţie energie pneumatică mașini și scule sisteme de referință calcul automat al structurilor vectorul deplasărilor bară încastrată program Strel definire încărcări motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur) structură materie proprietatei fizică chimică mecanică termodinamică cinetică stările materiei staţie epure oxidare incărcare mică medie poluarea mediului calcul centre de greutate management de mediu oportunităţi şi avantaje legi constitutive analiza gaz-cromatografică Anul 4 - Geodezie fizică structură atomi aspectul matematic al echilibrului static analiză vectorială exemple ilustrative materiale compozite degajări de căldură hală industrială parter Anul 1 - Limbi moderne fundații de suprafață integrare numerică materiale de izolație Anul 1 - Etică și integritate academică comportarea îi conformarea antiseismică construcții și părți ale construcțiilor după material și metoda de construcție materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcţii părți și elemente tructurale ale construcțiilor reglaj desen tehnic cote scari ventilare electrice master 2 - procedee speciale de tratare a apei elemente de geometrie diferențială a suprafețelor tangenta versorii triedrului curba și torsiunea modele practice triedrul lui FRENET baze climatice arhitectură congeneration statistică fizică în general construcţii hidrotehnice Anul 1 - Complemente de matematică lianți minerali Master 1 - Traducere specializată tehnică Anul 2 - Traducere specializată tehnico-științifică analiza comparată a rezultatelor latura calitativă electrotehnică amortizor semi-activ prelucrarea coordonatelor în reţea GPS spații euclidiene mecanică teoretică în general mecanica solidului și a corpurilor rigide algoritmi forţe de frecare constanta lui Planck energia lărgirea Doppler fotonii particule materiale amplitudini și intensități valorificare zăcăminte minerale utile clasificare mărunțire concentrare gravitațională magnetică separare prin sfărâmare consistență ciclul Carnot entropie turaţie reglaj ungi de avans dinamiă cinematică sistem de ungere răcire aprindere echilibrarea forţelor concurență unități aparate de măsură mărimi electrice curent continuu alternativ statistică histogramă polinom măsurători nivelmet geometric intersecţie retrointersecţie arc elipsa erorilor metode de estimare teste statistice măsurători directe măsurători indirecte nivelment geometric intersecție liniară arcul de parabolă transformări de coordonate răspunsuri oscilații libere oscilații forțate unde progresive reflexia modulații polarizarea interferența și difracția realizare proprietăţi fizice proprietăţi mecanice liant mineral beton pile electrochimici aliaj metalic aliaj neferos polimer materiale de izolaţie metode statice soluții nivelment trigonometric noțiuni Mathcad Anul 2 - Traducere specializată tehnică unităţi de măsură planuri mijloace metode de măsurare ridicări topografice topografie inginerească precizie metoda coordonatelor polare coordonate rectangulare metoda intersecţiei unghiulare înainte Anul 1 - Analiză matematică II urmele planului Anul 1 - Chimie motoare termice motoare cu abur cazane de abur electrostatică potenţial inducţie electromagnetică curent alternativ câmp conductor vibraţii mecanice histogramă exerciţii gramatică vocabular sintaxă criogenie termodinamica gazelor efect răcire compresoare detentoare schimbătoare de căldură Anul 2 - Limbi moderne proiectare stare limită compoziţie structură rezistenţă deformaţie termic compresiune ciclic întindere durabilitate armătură aderenţă beton armătură suprafețe cilindro-conice Arhitectura după război Anul 2 - Senzori libertate economică cicluri alternative teoretice motoare alternative combustibili supraalimentare tangenta Subiecte de cultură şi civilizaţie britanică şi americană atmosfera terestră echilibrul punctului material număr real corp serie număr complex spaţiu metric topologie calcul diferenţial formula Taylor vibraţii libere îmbinări patrimoniu Curs de matematici Algebra elementară urmată de tabele numerice elemente constructive rezistență rezistență la solicitări instalații pentru construcții calcul stabilitate ecuaţie metodă incrementală matrice rigiditate Quasi-Netwon program calcul geometric-neliniar structuri cu deplasări mari calcul ordinul II neliniaritate management capital decalaje organizare strategii construcţii costuri materie primă companii economie construcții multietajate caracteristici structurale teoreme de echilibru static metoda solidificării metoda părţilor indivizibile grinzi cu console şi articulaţii cadre arce grinzi cu zăbrele organigrame de rezolvare structura și proprietățile substanțelor valori proprii structura substanțelor electrochimie reacții chimice lubrefianți spaţii vectoriale izomorfism forma canonică Jordan inegalitatea Cauchy-Buniakowski-Schwartz, procedeul de ortonormare Gramm-Schmidt conice cuadrice curbe în spaţiu curbe plane suprafeţe în spaţiu transformări în spaţii euclidiene parametrii de calcul ai aerului interior termodinamică tehnică profit master 1 - metode experimentale în ingineria geotehnică deşeu colectare transport reciclare tratare biologică incinerare gazeificare depozitare management legislaţie Anul 1 - Toleranțe și control dimensional algebră calcul matriceal ecuaţii liniare vectori spaţii vectoriale polinom matrice ortogonale calculul structurilor materiale de construcții construcții cu deschidere mare statica solidului rigid ventilare cu degajări de căldură şi umiditate gaze şi vapori nocivi poluarea aerului şi protecţia atmosferei valori eduaţii diferenţiale Laplace - Poisson teorie construcții tehnica construcțiilor fundații lucrări de pământ tuneluri poduri proprietăţi chimice fizice mecanice tehnologice încercări tehnologice metode: Brinell Vickers Rockwell Knoop teorema Ostrogradski matrici vectori polinoame funcţii matrice matricile în MATLAB fişiere MATLAB plotări 2D grafice 2D modelare şi simulare SIMULINK Anul 1 - Tehnologia materialelor engleza contemporană fonetică fonologie ortografie punctuaţie solicitare compusă încovoiere oblică energie cinetică potenţială Castigliano dinamic şoc elasticitate plasticitate flambaj poziționarea altimetrică emisii pedologie elemente de calcul variațional sisteme disperse aer-praf particulă transport pneumatic separatoare de praf filtre industriale umede sources d'energie thermique aporturi de căldură drept procedural administrativ constituțional autorități sistem monetar metode variaționale legea de mişcare Anul 4 - Microprocesoare mecanică teoretică în general la structure generale externe conducere și organizare în industrie comerț și comunicații curbe osculatoare schimbări de variabile poliedre proiectarea tehnologiei de montare sistematizarea teritoriului dreptul muncii Hidrosfera Apa în general echilibrul solidului rigid contractul de muncă limba italiană nivel A1-A2 curs tehnica reglării și comenzii automate sisteme metode și echipament de reglare tehnică cibernetică și automatică mediu Anul 3 - Modelare cartografică zidării mediu acvatic renaștere productivitate consolidare știința și tehnologia computerelor prelucrarea datelor diferențiabilitate în direcție metalurgie programe fabricație caractreistici transmisii mecanice hidrimecanice electrice optimizare sistemedinamică macarale metodele și etapele de calcul ale structurilor mecanica curbe drumuri curbura suprafețe plan tangent linii geodezice cerc de curbură fundaţii de adâncime ecologie poziționarea planimetrică perspectives generales frâne SAF Intradisc plus Integral complemente de statică cinematică dinamică teoreme de variaţie legi de conservare hidrologie master 2 - epurare ape uzate industriale încovoierea întindere și compresiune forfecarea răsucirea flambajul grinzi static nedeterminate stări de agregare suprafețe geodezie fizică l'energetique nationale condensatoare frigorifice comportarea și mijloacele de asamblare ale elementelor metalice Anul 1 - Analiză matematică calcul fermă curentă precipitații evaporația și evapotranspirația infiltrația hidrometrie hidrograful corelații bilanțul debitelor gospodărirea polinomul Taylor newton aproximarea funcţiilor de două variabile integrarea numerică metoda elementului finit îmbinare sudată structuri metalice îmbinare cu şurb fascicul cu şurub fascicul grindă filet Anul 3 - Geodezie II osii arbori lagăre asamblări cu filet asamblări cu pene recipient armatură etanşări metode numerice cu elemente finite primitivele funcțiilor raționale funcții exponențiale funcții iraționale integrala simplă formula Leibniz-Newton formula trapezelor lungimi de arce curba plană momente statice integrale improprii integrale cu parametrii integrale curbilinii integrala dublă formula lui Green integrala triplă câmp vectorial marxism fascism democraţie liberalism energie informatizarea activităţilor firmelor leader-ship reactiv coagulare coagulare-floculare metodă Winkler turbidimetrică gravimetrică punct electrostatică electrocinetică electromagnetism curent alternativ circuit electric trifazat transformator electric maşină asincronă maşină de curent continuu motor electric putere curbe plane principii de calcul la acțiunea seismică sociologie proiecția cotată in practica construcțiilor studiu de fezabilitate achiziţie publică proiect de finanţare traductoare şi captoare traductoare parametrice generatoare neelectrice măsurarea deplasărilor vitezelor forţelor presiunilor debitului temperaturii vibraţiilor ecuații diferențiale ordinare clasificarea rocilor zăcământ apa compresibilitatea pământului rezistenţa la forfecare a pământurilor teoria elasticităţii factor geologic litologic petrografic hidrogeologic climatic teoria mulțimilor tratare simbolică scheme comutație relee dispozitive semiconductoare program MATLAB program MATHCAD program SIMULINK ciur monomasic autogreder modele practice scheme de integrare numerică integrarea numerică elemente de mecanică clasică teorema impulsului teoria relativității termodinamica electricitate și magnetism legea Biot-Savart-Laplace autoinducția buldozere excavatoare autoscrepere încărcătoare frontale auto-dumpere macarale rețele constructive geotehnică sistemul calității controlul calității laboratoare de încercări elemente specifice acte normative Anul 4 - Metrologie geodezică calcul pană pompe cu piston centrifuge similitudinea la maşinile hidraulice sisteme de coordonate atmosfera termodinamica aerului condensare meteorologia clima elemente ecuații cu derivate parțiale materiale metalice Anul 2 - Utilizarea electronicii în geodezie - disciplină facultativă structura ANCPI analiza SWOT fond funciar calcul topografic sistem informatic e-Terra reţea geodezică publicitate imobiliară tehnica construcțiilor măsurători directe discriminare corupţie doctorant plagiat soft antiplagiat teorema Noether funcții vectoriale ecuații finite solidul rigid mișcări compuse caracteristicile sistemelor materiale dinamica solidului mecanică analitică flexibilitate inginerie simultană conceptul Just-in-Time Machining management al calităţii condensatoare câmp bobina inducţia circuite electrice liniare trifazate automate cablate automate programabile programare în limbaje de nivel înalt structură de comandă format microinstrucţiune inițiative de dezvoltare traseu comportarea metalelor lemnul și materialele pe bază de lemn structuri în cadre de beton armat flambaj granulozitate calculul vectorilor și valorilor proprii vibrații forțate rezolvarea sistemelor de ecuații neliniare legătură chimică termodinamică cinetică chimică stare agregare dispersie coroziune suprafețe de rotație regresie liniară
Vă rugăm să schimbaţi parola