Biblioteca UTCB

Achiziții comandate de UTCB

Limba: rum
Țara sursă: RO: UTCB
Lucrări: 10 lucrari in 53 publicatii in 3 limbi
Cogénération et réseaux de chaleur : Notes de cours de: Frunzulică, Rodica; Ţoropoc, Mirela Sanda (Text tipărit)
Algebră liniară şi aplicaţii în geometrie de: Costinescu, Cristian N. (Text tipărit)
Analiză matematică : calcul integral de: Mititelu, Ştefan (Text tipărit)
Automatizarea instalaţiilor : comenzi automate de: Popescu, D.; Caluianu, S.; Ionescu, C.; Larionescu, Sorin (Text tipărit)
Compendiu de rezistenţa materialelor de: Andreescu, Indira; Mocanu, Ştefan (Text tipărit)
Analiză numerică de: Groza, Ghiocel (Text tipărit)
Compendiu de mecanică de: Constantinescu, Alexandru; Pavel, Cristian (Text tipărit)
Subiecte
termodinamică matematică vectori aplicații liniare primitive integrala simplă integrala curbilinie integrala dublă integrala de suprafață formele integrale ecuaţii diferenţiale spații vectoriale calcul tensorial forme pătratice spații euclidiene elemente spații metrice geodezie fizică geodezie elipsoidală poziționarea altimetrică poziționarea planimetrică poziționarea tridimensională exemple numerice șiruri de numere reale curbe suprafețe geometrie diferențială preliminarii teoria probabilităților valori vectori proprii forme biliniare teoria mulțimilor puncte limită numere complexe serii de numere complexe elemente de topologie spații liniare normale teorema funcțiilor implicite electromagnetism transfer de căldură analiză dimensională oscilații mecanică clasică mecanica relativității fizică modernă soluții calculul vectorial analiza comport[rii betonului simplu/sau armat teoria microplanelor teoria neliniară a consolidării scheme de integrare numerică metode numerice cu elemente finite lucrări de construcţii teoria fiabilității mentenabilitatea disponibilitatea planşee acoperișuri pereţi fundaţii calculul structurilor hidroizolații amplasate la infrastructură congeneration l'energetique nationale perspectives generales les elements conditions techniques la structure generale externe sources d'energie thermique fluides thermiques la construction le calcul de reseaux de chaleur problematica conformării termo-higro-energetice clădire de locuit modelarea schimburilor termice prin elemente de analiză soluții constructive îmbunătățite proiectarea termo-higro-energetică a clădirilor analize pe modele spațiale metoda câmpurilor plane secționale funcţii numerice elemente de electronică aparate de comandă sisteme automate cu multiplezoare reţele Petri control comandă fuzzy simularea sistemelor dinamice monolog liric intertextualitate modernism postmodernism materiale de construcții geodezie topografie fotogrammetrie cartografie materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcții părți și elemente structurale ale construcțiilor elasticitate deformare mecanica solidelor elasice instalații pentru construcții organe de mașini transmiterea energiei mecanice Tehnologii și echipamente în construcții Părți și elemente structurale ale construcțiilor literatură știința literaturii măsuri de protecție a construcțiilor și clădirilor prelucrare mecanică și așchiere prelucrare abrazivă ciocane și prese utilaje de săpat modele de calcul motor-transmisie power-shift satelit Komtrax motor cu ardere internă convertizorul de moment autovehicule de mare putere camioane grele frâne de încetinire comenzi dumpere basculante grele construcții de mașini fizică în general drept legislație jurisprudență rezistență la solicitări materiale de construcții tehnologii și echipamente în construcții lucrări de construcţii părți și elemente tructurale ale construcțiilor vibraţii tehnologice maşini echipament procesare materiale ciururi site mori vibratoare concasoare frig artificial instalaţia frigorifică răcire agenţi frigorifici impact mediu probabilitate condiționată fiabilitatea sistemelor legea Gamma legea Weibull mentenabilitatea uzura stare limită disponibilitatea sistemelor elemente de mecanică clasică teorema impulsului teoria relativității termodinamica electricitate și magnetism legea Biot-Savart-Laplace autoinducția matematică științe ale naturii mecanisme maşina mecanisme cu cruce Malta clichet roţi stelate sector dinţat şurub curea lanţ cablu elemente elastice cinematica mecanismului cu şurub calculul forţelor primitivele funcțiilor raționale funcții exponențiale funcții iraționale integrala simplă formula Leibniz-Newton formula trapezelor lungimi de arce curba plană momente statice integrale improprii integrale cu parametrii integrale curbilinii integrala dublă formula lui Green integrala triplă câmp vectorial şiruri serii metrice limite funcţii diferenţiabile integrale ecuaţii Euler Riccati limite de funcții formula lui Taylor integrala simplă curbilinie triplă ecuații diferențiale șiruri și serii spații metrice funcții diferențiabilitate primitive integrala simplă integrala curbilinie integrala dublă de suprafață triplă ecuații diferențiale sisteme de ecuații eduaţii diferenţiale Laplace - Poisson gravitaţie nivelment trigonometric polinoame Legendre prelucrarea coordonatelor în reţea GPS sisteme de coordonate structura şi funcţiile geodeziei Anul 1 - Analiză matematică curbe drumuri curbura suprafețe plan tangent linii geodezice cerc de curbură calcul vectorial matrice spații vectoriale subspații aplicații liniare valori și vectori forme biliniare geometria analitică Anul 1 - Complemente de matematică Anul 1 - Complemente de mecanică Anul 1 - Mecanică Anul 2 - Complemente de fizică Anul 2 - Fizică Anul 2 - Rezistența materialelor Anul 2 - Teoria mecanismelor schimbătoare căldură medie logaritmică termice bilanţur captatoare procese sistem master 1 - calcul numeric și aplicații științifice master 2 - procedee speciale de tratare a apei agent frigorific termofizice amoniac CO2 apa propan freon master 2 - ingineria structurilor portante ale sistemelor mecanice deformare statică grinzi cu zăbrele determinate linii de influenţă statică nedeterminate metoda eforturilor metoda deplasărilor deplasări impuse raport juridic sistemul lagislativ drept public revizuire a constituției autoritățile administrației publice proces de ardere viteza normala turbulentă de ardere temperatura stabilitatea energia schimbătoare de căldură captatoare corpuri de încălzire rezervoare sistem termic compresiune, forfecare, întindere uniaxială, deformaţii, coeficientul lui Poisson, tensorii Cauchy-Green, Finger, corpuri elastice, corpuri elastice, plastice, vâscoelasticitate, fluaj, relaxare, revenire, formulele lui Boltzmann, efectul îmbătrânirii, teoria lui Maxwell, modelul Kelvin, Burgers, Zener, vâscoplasticitate, punct de înmuiere, rupere, ductilitate, încercări SHRP, încovoiere, tracţiune directă, vâscozimetrul, fenomenul histerezis, modelul SHELL, B.R.R.C., ESSO, elemente finite Anul 1 - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială Anul 2 - Geodezie fizică Anul 1 - Geodezie elipsoidală potențialul forței punctul atras ecuații liniare polinoame derivare integrare numerică Anul 2 - Geodezie I Anul 2 - Practică II utilaje de săpat modele de calcul motor-transmisie power-shift satelit Komtrax motor cu ardere internă convertizorul de moment cuplajul cu fricţiune tractoare industriale utilaje multifuncţionale autovehicule de mare putere camioane grele frâne de încetinire comenzi dumpere basculante gr puterea Diesel utilaje cu remorci mecanisme planetare sistemul de direcţie bene calcul static dinamic corpuri ipoteze diagrame de eforturi grinzi cu console sectiuni transversale Anul 1 - Analiză matematică I Anul 3 - Geodezie II Anul 1 - Complemente de matematică II Anul 1 - Analiză matematică II Anul 4 - Geodezie fizică
Vă rugăm să schimbaţi parola